Нові видання про край у 2016 році

 

Куштан, Д. П. Археологія та рання історія Черкас : [монографія] / Дмитро Куштан, Валерій Ластовський ; НАН України, Ін-т археології. – Київ [та ін.] ; Ін-т археології, 2016. – 288 с. : іл.

У монографії вперше в історичній науці здійснено системний і комплексний аналіз археологічних пам’яток на території Черкас та його околицях, а також процесу формування та розвитку міста впродовж XIV-XVIII ст. На матеріалах пам’яток здійснено характеристику побуту, господарства, матеріальної та духовної культур давнього населення. Основну увагу при вивченні пізньосередньовічної та ранньомодерної історії Черкас зосереджено на передумовах та часі заснування міста, походження його назви, реконструкції фортифікаційних споруд. Обгрунтовується нова версія походження міста, що спирається на аналіз історичних джерел і логіку історичного процесу. Крім археологічних, широко залучені письмові (у т. ч. архівні), іконографічні, картографічні та лінгвістичні джерела.

Книга рекомендована археологам, історикам, музейним працівникам, краєзнавцям, викладачам і студентам історичних спеціальностей, усім, хто цікавиться минулим України, зокрема м. Черкаси.

Степенькіна, П. Я. Корсунські дороги Шевченка : [присвяч. 200-літтю від дня народж. Т. Г. Шевченка] /Парасковія Степенькіна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 223 с. : іл.

У книзі вперше в українській історіографії досліджено дороги Тараса Григоровича Шевченка Корсунщиною 1827 – 1829, 1845 та 1859 рр. Подані короткі історичні довідки про населені пункти, через котрі пролягли дороги Шевченка. Названі імена близьких, друзів та знайомих Тараса Григоровича, яких поєднала корсунська земля.

До книги увійшли листи Т.Г. Шевченка до В.Г. Шевченка та листи В.Г. Шевченка і Ф.Г. Лебединцева до Т.Г. Шевченка.

Видання стане в нагоді шевченкознавцям, а також усім, хто цікавиться життям і творчістю Т.Г. Шевченка.

Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ – початку ХІХ ст. / Корсунь-Шеченків. держ. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. С. Ю. Степенькін]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 431 с.

У виданні подано матеріали з історії Корсунщини від ХІ ст. до початку ХІХ ст. У ньому вміщено документи часів Русі, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, української козацької держави, початку панування Російської імперії. Хрестоматія складається з історичних джерел та уривків з наукової літератури. Документи наведені в хронологічній послідовності.

Книга буде корисною науковцям, викладачам вишів та шкіл, студентам і школярам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією Корсунського краю.

Белень, А. І. Витоки, або Віхи на шляху : (до історії нашої худож. культури) / Андрій Белень ; [ред. Т. Компанієць]. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 68 с. : іл.

В окремих статтях автор описує деякі предтечі нашої художньої культури від Трипілля до знаменитої доби козацького барокко.

Далі цей розвиток він досліджує у раніше виданій книзі «Перо письменника і пензель художника».

Книга буде цікавою культурологам, широкому читацькому колу.

Розвиток музейної справи на Черкащині: матеріали другої наук.-практ.-конф., Черкаси, черв. 2009 р. / Черкас. обл. краєзнав. музей ; [відп. ред. В. І. Нестеренко]. – Черкаси : Андрощук П. С., 2016. – 211 с. : іл.

Збірник містить матеріали, які відображають сучасний стан музейної справи на Черкащині та наукові дослідження музейних працівників і краєзнавців. Серед них матеріали про видатних земляків : Матвія Шаулу, Дмитра Неверовського, Сергія Шелухіна, Вололимира Дурдуківського, Ольгу Діденко.

Видання розраховане на науковців, викладачів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії рідного краю.

Цьоменко, Л. П. Село Квітки і квітчани: сторінки людської пам’яті / Цьоменко Л. П., Степенькіна П. Я. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 383 с. : іл.

Ця книга є першим грунтовним дослідженням з історії с. Квітки Корсунь-Шевченківського району. На підставі архівних джерел і спогадів квітчан показано історію села й долю його людей з давніх-давен до сьогодення.

Книга багато ілюстрована.

Видання стане гарним дарунком для кожної квітчанської родини.

Поліщук, В. Т. Шевченківські студії / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 259 с.

Автор, відомий літературознавець, багато років досліджує проблеми творчих інтерпретацій Шевченкового слова та Шевченкової постаті в долях і творчості інших людей.

До книги увійшли наукові, науково-популярні та публіцистичні тексти шевченківської тематики, написані автором протягом останнього тридцятиріччя.

Видання адресується широкому колу читачів.

Чигиринщина в історії України. [Зб. 5]. Літопис Чигиринського краю : [матеріали П’ятої іст.-краєзн. конф. «Чигиринщина в історії України», с. Суботів, 27 квіт. 2012 р.] / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. Лазуренко В. М.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 435 с. : іл.

500-річчю заснування м. Чигирин була присвячена П’ята районна історико-краєзнавча конференція «Чигиринщина в історії України». Історія славного міста була розкрита у доповідях та повідомленнях на пленарному засіданні та в роботі дев’яти тематичних секцій – «Чигиринщина на археологічній карті України», «Чигиринщина за козацької доби», «Чигиринщина наприкінці XVIII – початку ХХ ст.», «Чигиринська шевченкіана» та інших.

Матеріали збірника розраховані на усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю.

Поліщук, В. Т. Мій Тодось Осьмачка / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 108 с.

У збірці вміщено статті, присвячені слову й постаті видатного письменника-земляка Тодося Осьмачки (1895-1962), написані протягом 1990–2000-х років.

Додатки й вірші-присвяти Т. Осьмачці змістовно доповнюють видання.

Книга адресована широкому колу читачів.

Поліщук, В. Т. Мій Михайло Максимович / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 85 с.

Збірка відомого літературознавця Володимира Поліщука – ще один невеликий крок до осягнення феномену Михайла Максимовича. До неї включено низку досліджень про рецепцію постаті і творчості Михайла Максимовича (1804-1843) в науково-творчій діяльності інших видатних людей – його сучасників і нащадків.

Книга адресується широкому колу читачів.

Поліщук, В. Т. Франкознавчі студії / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 152 с.

Іван Якович Франко – феноменальна особистість. Складно уявити, як за неповних 60 літ далеко не завжди прихильного буття він зумів стільки зробити і в стількох галузях життя… Звертання до Франкового слова захоплює глибиною та універсалізмом його думки.

У збірнику вміщено статті франківської тематики, написані в 1990 – 2000-х роках.

Видання адресується широкому загалові читачів і приурочується Рокові Івана Франка (1856-1916) в Україні та ювілеям Великого Українця.

Стеблівський, Є. Звенигора. Шабля на комісара : [роман] / Євген Стеблівський. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 369 с. – (Український бойвик).

Ця книга – бойовик про звенигородських повстанців 1917 – 1921 рр. Десятки епізодів шалених боїв козацької кінноти з російськими окупантами. В тому числі славетні і маловідомі: на станції Бобринська (Сміла), де Звенигородський кіш Юрка Тютюнника до ноги вирубав восьмитисячну російську армію Муравйова – того самого, який вбивав наших хлоппів під Крутами. Ще одна сюжетна лінія про те, як сучасний хлопець шукає спогади про свого прадіда – отамана і – про кохання та Батьківщину, які сильніші смерті.

Гаврильченко, Ф. П. Софіївка – Сад / Федір Гаврильченко ; [передм. В. Поліщука]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 473 с. : іл.

До книги увійшли твори фактично невідомого українського письменника Федора Гаврильченка (1883-1942), уродженця с. Водяники Звенигородського району, який мешкав, працював і похований в Умані. Майже всі твори збереглися в рукописному архіві й публікуються вперше.

Видання адресовано широкому колу читачів.

Звенигора : антол. поезії /[упоряд. В. Хоменко]. – Київ : АртЕкономі, 2016. – 132 с. : іл.

Звенигородщина багата на талановитих людей. Антологія «Звенигора» представляє поетів різних поколінь – уродженців Звенигородщини і тих, хто з нею пов’язаний своєю творчістю.

Збірник задумано і як репертуарний. З надією, що вміщені в ньому поезії читатимуть на уроках літератури, на учнівських літературних ранках.

Носань, С. Л. Велика риба : інтелект. проза : [пам’яті Ернеста Хемінгуея] / Сергій Носань. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 74 с.

«Життя всміхається не тому, хто тремтить і хапається за нього, роблячи все можливе, аби тільки будь-якою ціною продовжити земне існування. Життя всміхається тому, хто не вагаючись віддається йому всім серцем і розумом і перетворює життя своє на вогонь… Вогонь в якому згорає все… і навіть він сам. Згорає… Усе… Окрім Душі і Духу», – так розпочинає свою повість про Ернеста Хемінгуея відомий черкаський письменник Сергій Носань.

Ця невеличка книжка спонукає до роздумів про сенс життя, про долю автора слів: «Не питай по кому дзвонить дзвін. Він дзвонить і по тобі».

Захарченко, В. Уперте щодення : щоденник / Василь Захарченко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 833.

Автор цієї книги Василь Іванович Захарченко – відомий письменник, лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1995 р.), житель м. Черкаси. Письменник втретє звертається до читачів зі своїми щоденниками. Перші книжки «На відстані зойку» та «У магнієвому спаласі» були зустрінуті громадськістю прихильно.

У пропонованій новій книжці щоденників «Уперте щодення», записуваній в останні неповних сім років, автор, проаналізувавши листи-відгуки читачів та рецензії, які з’являлися в пресі, дбав далі вже про те, аби його слово стало ще цілеспрямованішим, ще більше було перейняте нашими національними болями, державницькими запитами, прагненнями українського національного прямостояння.

Автор у передмові до книги пише, що він акцентує увагу читача на думці, що наша Україна, ми українці будемо непереможні, якщо станемо всуціль, масово україномовними.

І ще в одному автор глибоко переконаний, що Україну може вивести з кризи, спасти нашу Незалежність прихід Лідера – національного, українського, який створить команду з полум’яних патріотів з чистими намірами в душі, з розумінням того, що громадське – це святе, недоторкане. Такий Лідер і його команда працюватимуть тільки на Україну, на її процвітання, а не на свій бізнес із державницької гори. Українського Лідера та його команду, власне народ, націю треба вирощувати у школах, університетах, у сім’ї.

Автор вірить, що його слово відгукнеться в душах читачів. Він думав, болів в унісон з голосом, болями українського суспільства, яке важко, але непоступливо йде назустріч своїй національній долі, стверджуючись у світі вільних, незалежних, державних народів.

Чос, В. І. Зорі над Вільшанкою / Володимир Чос. – Корсунь: Шевченківський : ВСЕСВІТ, 2013. – 89 с. : іл.

Чергова книга невтомного дослідника Городищини Володимира Чоса. Нариси розповідають про кращі художні колективи району, яскраві мистецькі заходи, про талановитих людей, яких автор знає багато років. Ця книга – сердечний вияв поваги і вдячності землякам. Окремий розділ – краєзнавча розвідка про річку Вільшанка.

Видання адресується працівникам культури Черкащини, зокрема Городищенського району, широкому загалові читачів.

Наш Товмач : минуле і сучасне одного села на Черкащині / [уклад. В. Швець, О. Логвиненко]. – Київ : АртЕкономі, 2015. – 317 с. : іл.

У цій книжці з погляду сьогодення зроблено спробу зазирнути в сиве минуле звичайного українського села, простежити його майже восьмисотрічний шлях, розгорнути сторінки його складної історії й оцінити бурхливі, неоднозначні, нерідко драматичні події в ньому й навколо нього, надто події ХХ століття. Це розповідь про тих, хто жив до нас і живе поряд з нами.

Видання адресоване широкому колу читачів, а насамперед молоді, яка має знати, хто ми і звідки ми, краєзнавцям. І всім тим, хто небайдужий до історії рідного краю.

Залізнякові читання : краєзнав. часопис. Вип. 6 : за матеріалами VI наук. краєзнав. конф. «Залізнякові читання», [с. Медведівка, 16 жовт. 2015 р. : топоніміка, історія, етнологія, відомі земляки, археологія] / [голов. ред. Н.П. Лавріненко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 141 с. : іл.

Збірник статей учасників Шостої наукової краєзнавчої конференції «Залізнякові читання», що вкотре проводиться у стінах Медведівської ЗОШ імені Максима Залізняка. Конференція започаткована 2009 року на знак вшанування пам’яті нашого видатного земляка Максима Залізняка.

У цьому збірнику статей вперше виокремлено і надано пріоритет тематиці місцевих назв, топоніміці. Проведені дослідження цього напряму засвідчили високий потенціал тематики, її актуальність та наукову і суспільну потребу.

«Залізнякові читання» прагнуть прищепити молоді любов до рідного краю, гордість за свій рід, свою мову, цивілізацію України-Руси. Ця гордість проросте умінням цінувати свою садибу, свою вулицю, своє село, свою Державу.

Юхно, Б. Ретро Град / Борис Юхно. – Черкаси : Третяков О.М., 2016. – 480 с.: іл.

Продовженням краєзнавчих досліджень Бориса Юхна про Черкаси стала книга «Ретро Град». Нове видання краєзнавця присвячене історії Черкас періоду 1954-1979 років. У цей час місто формувалося як обласний центр – зі своїми проблемами та здобутками. Саме спогади старожилів, як зізнається Борис Юхно, допомогли йому написати цю працю.

В основу видання увійшли газетні публікації автора, які з’являлися в «Акценті» протягом 2012-2014 років. Небайдужі читачі газети вносили багато уточнень, спростувань, телефонували та зустрічалися з автором, передавали йому раритетні світлини зі своїх домашніх альбомів. Коли цей процес збирання матеріалу завершився, книга була зверстана, проте довго чекала свого спонсора.

1 червня 2016 року у музеї Кобзаря відбулася довгоочікувана презентація цієї праці. Книга побачила світ у видавництві Олександра Третякова. Спонсором та, навіть, співавтором називає Борис Юхно свого друга дитинства Дмитра Задериголову.

Справжнім літописом Черкас назвав нову книгу журналіста професор Черкаського національного університету Володимир Поліщук. Ця праця спонукає до роздумів, аналізу тих чи інших подій, можливо, в іншому трактуванні. Але великий плюс «Ретро Граду», на думку Володимира Трохимовича, в тому, що вона породить дискусії.

«Ретро Град» пробуджує почуття добрі, теплі та ностальгічні. Це історія міста епохи життя наших батьків та багатьох сьогоднішніх черкащан, це історія міста якого вже немає, але яке все ще живе у наших спогадах.

Юхно, Б. Черкаські місторії : мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки / Борис Юхно. – 2-ге вид., доповн. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 294 с. : іл.

У 2013 році виходить перевидання цієї книги, але вже розширене і доповнене новими матеріалами та ілюстраціями.

Юхно, Б. Черкаські місторії : мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки / Борис Юхно. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 262 с. : іл.

Долучитися до сторінок історії рідного міста пропонує нам журналіст Борис Юхно. Склавши кілька десятків своїх нарисів з історії Черкас минулого та позаминулого століть за 2007-2011 роки, автор у 2011 році видав свою першу книгу «Черкаські місторії. Мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки». В ній на основі опрацювання багатьох історичних джерел, періодичної літератури, спогадів очевидців і власних спостережень краєзнавець висвітлює маловідомі або й зовсім невідомі читачам факти міського життя.

Книга написана легкою доступною мовою, з гумором. Гортаючи сторінки книги, маємо змогу відчути атмосферу і колорит тогочасного міського життя, самобутність його мешканців.

Видання стане в нагоді спеціалістам-історикам, краєзнавцям, а також буде своєрідним душевним путівником для черкащан, захоплених минулим свого міста.

Украдене дитинство : діти і підлітки Черкащини в роки Другої світової війни : зб. наук. ст., док., матеріалів та спогадів / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; [авт.-упоряд. Голиш Г. М., Клименко Т. А., Мельниченко В. М.]. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 191 с. : іл.

У книзі, до якої увійшли наукові статті, документи державних архівів та особистих архівів краєзнавців і, що дуже важливо, – спогади людей, чиє дитинство припало на війну, висвітлюється життя дітей і підлітків воєнного часу. Перед читачами постає цілісна картина повсякденного життя дітей на окупованій території Черкащини, жорстокість і нелюдське ставлення до них окупантів та їх прислужників. На слабкі дитячі плечі ліг далеко не дитячий тягар – непомірно тяжка праця, загибель батьків на фронті, смерть рідних і близьких, сирітство, окупація, нацистські табори смерті. Війна очима дітей сприймається в стократ страшнішою і трагічнішою.

Нехай знання правди про те, що принесла війна українському й іншим народам, утверджує у людській свідомості переконання про недопустимість розв’язання конфліктів воєнними методами.

Книга адресується науковцям, викладачам, студентам, широкому читацькому загалу, передусім людям воєнного покоління та їх нащадкам, усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Шевченків світ : наук. щорічник. Вип. 7 : до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / Черкас. наук. центр шевченкознав. Дослідж. [та ін.] ; [відп. Ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 154 с.

Шевченків світ : наук. щорічник. Вип. 8 / Черкас. наук. центр шевченкознав. Дослідж. [та ін.] ; [відп. Ред. В. Т.Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 152 с.

Чергові щорічники Черкаського наукового центру шевченкознавчих досліджень містять праці літературознавців України, які висвітлюють різні питання шевченкознавства.

У сьомому випуску опубліковане дослідження доктора філології Володимира Поліщука «Про яке Будище писав Шевченко в «Прогулке…?», присвячене маловідомій сторінці життя Т. Шевченка.

Восьмий випуск містить цікаві матеріали з шевченківського краєзнавства: М. Новицького «Арешт Шевченка в 1859 р.» ; Р. Харчук «Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі»; В. Поліщука «Слово й образ Тараса Шевченка у творчості Наталі Лівицької-Холодної»; В. Дзеги та В. Козоріза «Тарас Шевченко на Драбівщині».

Щорічники стануть в нагоді шевченкознавцям, краєзнавцям, тим, хто цікавиться життям і творчістю Тараса Шевченка, історією Шевченкового краю.

Белень, А. І. Журналістська мандрівка в природу : (рі-чки, гаї та парки Черкащини) : кн. для читання / Андрій Белень. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 119 с. : іл.

У книзі привертається увага читачів до корисного і красивого в природі Черкащини. Саме тут знаходяться не тільки Богданів Чигирин і Тарасові Моринці, Шевчен-кове, Канів, а й географічний центр України. Тут знахо-диться умовна межа між лісостепом і степом. Помірний клімат, ще достатня вологість, щедре сонце, чорноземи – все це сприяє формуванню рослинності. Переліски, гаї і лісові урочища повняться гомоном птаства і дикими зві-рами. В лісах і гаях – крислаті дуби, запашні сосни, ясени, клени, берези, липи… Розливи лікарських рослин і море квіткових пахощів.

Та серед цієї краси бачимо і екологічні проблеми.

Автор пропонованої книги поставив перед собою жу-рналістське завдання передати свої враження від поба-ченого і почутого, у своїх публіцистичних есе привернути увагу до річок, гаїв та парків, наголосити про їхнє приро-дне значення і красу, які є не тільки чинниками матеріа-льних благ, а й збудниками наших духовних сил.

Видання адресоване широкому колу читачів.

Мошенський, С. П. Куцівський бурлака : 120-річчю від дня народж. Т. С. Осьмачки присвяч. / Сергій Мошен-ський. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 111 с., [8] с. : іл.

Книга розкриває невідомі сторінки біографії лірника українського слова, кобзаря трагічної долі українського селянства Тодося Осьмачки. Мучеником за український народ, заплямований комуністичною владою був наш зем-ляк. Автор розкриває через своє бачення на тлі сьогоден-ня постать поета. Якою бачиться для майбутніх поко-лінь особистість Тодося Осьмачки? Що вплинуло на його долю? Відповіді на ці запитання ви знайдете у книзі.

Видання містить спогади тих жителів Смілянщини, в яких син українського народу Тодось Осьмачка залишив світлий слід на ниві життя, проклав першу борозну укра-їнського національного відродження свідомості, самост-вердження української нації, її славної і в той же час трагічної історії

Ця книга, перш за все – для майбутнього покоління села Куцівки, щоб пам’ятали, щоб розуміли, щоб сприйня-ли через серце роки історичного минулого. І на творчому фундаменті таких постатей, як Тодось Осьмачка, буду-вали вільну і демократичну Україну.

Холодний Яр : часопис. №1 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; [ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 319 с.

Часопис містить твори черкаських письменників Івана Дробного, Петра Поліщука, Людмили Солончук, Василя Захарченка, Наталі Лапіної, Світлани Горбань, Володимира Даника та інших. Розділ «Літературознав-ство і критика» представлений дослідженнями літера-турознавця Володимира Поліщука, присвячених письмен-никам-землякам Петру Гулаку-Артемовському та Ми-хайлу Старицькому.

Видання адресоване шанувальникам літератури рід-ного краю.

Холодний Яр : часопис. №2 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; [ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 319 с.

Часопис починається поетичними творами черка-щан Наталії Горішної, Олександра Солодаря, Валерія Кикотя, Катерини Вербівської, Володимира Даника.

Розділ прози представлений творами Володимира Ткаченка, Ольги Павленко, Івана Дробного, Юрія Тупиць-кого, Івана Дубініна, Сергія Левченка, Марини Павленко.

Часопис містить інформацію про Літературне об’єднання ім. Миколи Бажана Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини та твори учасників літоб’єднання.

Розділ «Літературознавство і критика» представ-лений дослідженнями літературознавця Володимира По-ліщука, які присвячені індологу, уродженцю м. Золотоно-ша Олексію Баранникову (1890-1952) та маловідомому літератору-земляку Федору Гаврильченку (1883-1942).

Завершується часопис творами для дітей Юлії Гончар та Наталії Бонь.

Видання адресоване любителям красного письменс-тва.

Белень, А. І. Нарбут Данило Георгійович : [нарис] : до 100-річчя художника / Андрій Белень ; [ред. Т. Компа-нієць]. – Черкаси : [б. в.], 2015. – 24 с., [4] с. : іл. – (Худо-жники України).

Нарис про творчість Народного художника Украї-ни Д. Нарбута був написаний автором ще за життя ху-дожника і одержав його схвальний відгук. В основному це розповідь про картини художника. Розлив пісенного ліри-зму, українського життєствердного дотепу і гумору, а також смутку, народного побутивізму і вселюдської фі-лософської мудрості – ось загальні враження від цих творів.

З творчим доробком одного з непересічних талан-тів нашого краю можна познайомитись в музеї Данила Нарбута, який відкрито в Черкаському художньому му-зеї.

Нарис адресований любителям мистецтва, тим, хто цікавиться розвитком культури Черкас.

Носань, С. Л. Заповіт : драм. Поема / Сергій Носань. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 70 с. : іл.

Драматична поема, присвячена «Заповіту» Тараса Шевченка.

Цей вірш був написаний Т. Г. Шевченком під час хвороби, в один з тяжких переломних днів, у хвилини про-світлення.

Сталося це 25 грудня 1845 року. Шевченкові на той час було тридцять два роки.

«Заповіт» – один з визначальних і найболючіших творів, молитва-звернення до народу України.

У своїй поемі автор, Сергій Носань, описує місце-вість, події, людей, які були поряд з Шевченком, коли він писав «Заповіт», і головне – душевний стан поета.

Книга адресована усім шанувальникам творчості Тараса Шевченка.

Осьмачка, Т. С. План до двору : [роман] / Тодось Осьмачка ; [передм. О. Мірошник]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А.,2015. – 197 с.

У романі видатного українського поета і прозаїка Тодося Осьмачки описані події найжахливішого для Укра-їни періоду більшовистського терору в 30-х рр. ХХ ст. бачене й пережите автором постає у вчинках конкрет-них людей, нащадки котрих і нині проживають у місци-нах, змальованих великим співцем селянської долі.

«План до двору» – це книга передовсім про людину в цьому світі, про її відповідальність за себе.

Головний герой твору, молодий вчитель Іван Нера-дько, як і сам автор, через загрозу переслідувань мусив покинути школу і «пішов у безнадійне і безвиглядне ти-няння поміж своїми односельцями».

У романі вражає сила Осьмаччиного бачення. Бене-рина круча постає як символ «комуністичного молоху», що пожирає Україну.

Та причина не лише в суті політики. Злодіяння, вчи-нені конкретними людьми, не можна пояснити існуван-ням абстрактного режиму чи системи. Осьмачка зас-терігає про небезпеку сваволі властолюбців.

Твір – свідчення очевидця для майбутніх поколінь, покликаним унеможливити тоталітарне майбутнє.

Зінченко, С. Народні ремесла і промисли Холодно-го Яру / Сергій Зінченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 55, [1] с. : іл.

Книга про історію виникнення, розвиток та техно-логію народних ремесел та промислів, що існують на те-риторії Холодного Яру. Це такі ремесла як плетіння з соломи, лозоплетіння, столярство, ложкарство, стель-маство, токарство, різьблення, бондарство, вуглярство, поташний промисел, гутництво, гончарство, чумацтво, млинарство.

Видання буде корисним порадником майстрам, а також тим, хто цікавиться культурою рідного краю

Гірка правда остарбайтерів / [уклад.Горідько Т. М.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2015. – 135 с. : іл.

У книзі зібрано свідчення остарбайтерів, в’язнів концтаборів – жителів Городищенського району.

На долю наших земляків випали роки поневірянь на чужині. Їм, зовсім молодим, випало стати остарбайте-рами у далеких Німеччині, Польщі, Австрії… Не за своєю волею ставали вони наймитами, рабами у ХХ столітті, деякі з них пройшли «фабрики смерті» – справжнє пекло концентраційних таборів Дахау, Бухенвальда, Освенціма.

Задум видати книгу виник після того, як з німецько-го міста Галле надійшов лист із розповіддю про те, що одна з його вулиць носить ім’я Петра Коршака – хлопчи-ка, котрий прожив всього шість місяців. Його мама ро-дом з с. Дирдин була насильно вивезена до Німеччини.

Всім, чиї душі обпікали війни – дідам, батькам, на-шим сучасникам присвячується ця книга. Щоб пам’ятали…

Покликання – журналіст : нариси про ветеранів професії : [зб. Ст.] / Черкас. обл. орг. Нац. спілки журна-лістів України ; [упоряд. С. А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 159 с. : іл.

До цього видання увійшли нариси і портретні зама-льовки про талановитих журналістів. Вони своєю відпо-відальною і нелегкою працею зробили помітний внесок у розбудову Черкаської області після її створення. Ця кни-га – це, насамперед, вияв шани й поваги до ветеранів жу-рналістського цеху, естафета пам’яті та здобутків на журналістській ниві. Це мудрі уроки корифеїв, які сягнули висот і глибин професії, що об’єднує все наше суспільст-во в прагненні вдосконалення життя.

Видання адресоване працівникам засобів масової ін-формації, науковцям, викладачам, студентам, широкому колу читачів.

Драй-Хмара, М. П. Твори / Михайло Драй-Хмара ; [упоряд. С. А. Гальченко ; ред. О. Л. Гречанюк, О. М. Ставчина ; передм. І. М. Дзюби] ; НАН України, Ін-т літ. Ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2015. – 710 с.

У книзі вміщено поезії та поетичні переклади, літературознавчі праці, статті, рецензії, матеріали наукової діяльності, щоденник 20-х років і листування Михайла Драй-Хмари.

Михайло Опанасович Драй-Хмара (1889-1939) народився у с. Малі Канівці Чорнобаївського району. Він – поет-неокласик, поліглот (знавець 19 мов), який встиг за своє коротке життя до періоду репресій перекласти на українську твори з восьми мов. Серед них – поетичні переклади з Верлена, Малларме, Метерлінка, з російської, чеської і білоруської поезії.

М. Драй-Хмара був доктором філології, професором. Його перу належать численні літературознавчі праці, зокрема монографії «Лес Українка. Життя і творчість», «Поема Лесі українки «Віла-посестра» на тлі сербського та українського епосу».

У цьому найповнішому виданні ви відкриєте для себе справжнього Михайла Драй-Хмару, з його непересічним думанням, генетичним патріотизмом, гострим і правдивим словом, жагою до життя.

Видання розраховане на філологів, істориків, учителів та широкий читацький загал.

Поліщук, В. Т. Мій Василь Доманицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 163 с.

У книзі вміщено статті про науково-творчі інтереси і здобутки енциклопедично освіченого, неймовірно працьовитого і жертовно самовіданного Василя Доманицького (1877-1910, с. Колодисте Тальнівського району), зовсім молодого чоловіка, який, проте, устиг так багато зробити для України, для «рідного поля»…

Літературознавець, фольклорист, історик, учений, автор близько 500 праць Василь Миколайович Доманицький належно в Україні не поцінований і не пошанований.

Ця збірка – один з кроків на шляху до відновлення історичної справедливості стосовно В. Доманицького.

Адресується широкому колу читачів.

Поліщук, В. Т. Мій Павло Филипович : [до 125-річчя з дня народж.] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. 169 с.

До книги включено більше десятка студій за творчістю поета-неокласика і вченого-літературознавця Павла Петровича ФЙилиповича (1891-1937, с. Кайтанівка Катеринопільського району), написаних переважно у 2000-х роках У статтях відтворено біографію митця, ключові принципи його літературознавства.

Видання адресується широкому колу читачів.

Служіння правді – над усе: Василь Захарченко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. В. Адешелідзе, Л. Т. Демченко ; авт. нарису М. Слабошпицький ; наук. ред. В. Т. Поліщук ; КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка» ЧОР. – Черкаси, 2016. – 56 с.

Біобібліографічний покажчик присвячений творчості відомого українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка – Василя Івановича Захарченка.

Покажчик містить літературознавчий нарис М. Слабошпицького про життя і творчість письменника, а також бібліографію творів В. Захарченка та літературу про нього.

Видання адресоване літературознавцям, викладачам, працівникам бібліотечних закладів та інформаційних служб, учителям-словесникам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться українською літературою.

Приліпко, М. В. Чорнобаївщина: нариси історії насел. пунктів (від найдавніших часів до сьогодення). Кн.2 : 60-річчю Черкас. обл., 90-річчю Чорнобаїв. р-ну, 70-річчю визволення України прсвяч. / Марія Приліпко ; [редкол. : Бурган М. А. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 565 с. : іл. – Містить бібліогр.

Тритомне краєзнавче історико-документальне дослі-дження «Чорнобаївщина: нариси історії населених пунк-тів» є продовженням праці автора «Чорнобаївщина : велична історія рідного краю» (2008). Перша частина дослідження вийшла друком 2012 року. Вона містить нариси історії 20-и населених пунктів, які належать до 9-и сільських рад та однієї селищної. Друга – нариси іс-торії 26-и населених пунктів, які належать до 10-и сіль-ських рад. Матеріалом для написання книги стали архівні матеріали, стародруки, численні публікації в періодиці, спогади про відомих людей краю, дослідження багатьох істориків, археологів, етнографів, краєзнавців.

Видання орієнтоване на масового читача і стане в нагоді всім, хто цікавиться історією Чорнобаївщини, а також учителям, студентам, учням, краєзнавцям.

Черкащина в контексті історії України : матеріали Сьомої наук.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкас. обл., [Черкаси, 28 листоп. 2013 р.]. Ч. 2. Черкарська об-ласть : шлях завдовжки в 60 років / Укр. ін-т пам’яті, Чер-кас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького ; [ред.-упоряд. В. М. Ме-льниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 307 с.

Збірка містить науково-краєзнавчі праці з історії краю до утворення Черкаської області, про утворення області та її соціально-економічний і культурний розви-ток, відомі постаті Черкащини.

Книга розрахована на науковців, викладачів, учите-лів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю.

Черкащина в контексті історії України : матеріали Сьомої наук.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкас. обл., [Черкаси, 28 листоп. 2013 р.]. Ч. 1. Т. Г. Шевченко і Черкащина / Укр. ін-т нац. пам’яті, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хме-льницького ; [ред.-упоряд. В. М. Мельниченко]. – Черка-си : Вертикаль, 2014. – 199 с.

Збірка науково-краєзнавчих праць про шевченкіану земляків Кобзаря, шевченківські місця Черкащини, вша-нування пам’яті поета в рідному краї, шевченкознавців області.

Книга стане в пригоді науковцям, викладачам, учи-телям, краєзнавцям, студентам, учням, усім, кому близь-ка постать Тараса Шевченка.

Чос, В. Г. Мліїв – село козацької слави / Володимир Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 87 с. : іл.

Село з глибоким козацьким корінням, село козацького духу, село козацьких традицій. Так з повним правом мо-жна сказати про Мліїв Городищенського району. Книга розповідає про великий історичний шлях Млієва, його славне минуле і сьогодення. Село гордиться своїми земля-ками. Окремі розділи книги присвячено мліївському ти-тарю Данилу Кушніру, легендарній фірмі Яхненків – Си-миренків, перебуванню у Млієві Павла Чубинського.

Книга адресована в першу чергу городищанам, які прагнуть знати історію свого краю, а також усім чи-тачам, не байдужим до історії України, її славних імен.

Мицик, В. Ф. Родина на Майдані / Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2014. – 127 с. : іл.

Боротьба за самостійну Україну триває безперерв-но. В той чи інший спосіб, а найбільше через традиційні Майдани, люди відстоюють своє право бути державни-цьким народом. Про таку безперервність, про сьогодення і майбуття боротьби жителів Звенигородщини й Таль-нівщини розповідає ця книга.

Автор видання, відомий громадсько-політичний діяч, публіцист, етнограф, краєзнавець Вадим Федорович Ми-цик адресує свою книгу усім, кому не байдужа доля укра-їнського народу.

Тютюнник, О. Порфир Демуцький в Охматові : нарис / О. Тютюнник. – Черкаси : Бізнес-Стиль, 2015.- 27 с. – Бібліогр. : с. 27.

В нарисі розповідається про 28-річне перебування і творчу діяльність в с. Охматів на Черкащині Пор-фира Даниловича Демуцького, українського фолькло-риста, етнографа, композитора, педагога, засновни-ка і керівника першого в Україні Охматівського селян-ського хору.

Лікар за фахом, палкий прихильник і хранитель народної творчості, П. Демуцький витягнув з вулиці народну пісню і поставив її на велику сцену.

Рекомендовано для широкого кола читачів, учнів, студентів, краєзнавців.

Чос, В. Г. Казки для дорослих : оповідання і нари-си / Володимир Чос. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2013. – 123 с. : іл.

Наше життя наповнене цікавими випадками і не-ймовірними історіями. Так що можна зайти до будь-якої хати – і написати з господарів захоплюючий ро-ман. – тому якими б дивовижними не здавалися опо-відки, що складають цю збірку, – всі вони написані з натури. Автор зустрічався з дійовими особами під час своєї багатолітньої журналістської роботи.

Друга частина книги – розповіді про енергійних, іні-ціативних жителів м. Городище, які створили невели-чкий бізнес і приносять користь собі і рідному місту.

Корновенко, С. В. Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття (за матеріалами Черкаської області) : монографія / С. В. Корновенко, С. В. Чмільова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, НДІ українознавства. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 263 с.

Монографія є першим комплексним історичним до-слідженням, що розкриває особливості функціонування сільських закладів культури в українському селі в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. У праці простежено історію формування нової нормативно-правової бази незалежної України щодо сфери культури на селі, висві-тлено основні тенденції, притаманні сучасному стану роботи сільських закладів культури Черкащини. Значну увагу приділено аналізу культурно-дозвіллєвих запитів і потреб жителів села та на основі цього сформульовано пропозиції щодо вдосконалення діяльності сільських за-кладів культури з урахуванням досвіду Черкаської обла-сті.

Книга буде корисною науковцям, викладачам, сту-дентам, а також усім, хто цікавиться проблемами іс-торії культури.

Черкащина заповідна : історико-культурні заповідники краю : бібліогр. покажч. / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка імені Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; наук. ред. В. М. Мельниченко]. – Черкаси : ОУНБ, 2015. – 47 с. : іл.

Черкащина – унікальний, історично багатий регіон України. Для збереження історичних пам’яток, їх дослідження та використання на  Черкащині створено 4 національні, 3 державні історико-культурні заповідники та 1 державний історико-архітектурний заповідник.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про історико-культурні заповідники краю, пам’ятки археології, архітектури, монументального мистецтва, природи, пам’ятні місця, пов’язані з життям і діяльністю відомих людей.

Покажчик стане у нагоді дослідникам, науковцям, викладачам, вчителям, студентам, учням, працівникам бібліотек, музеїв, туристам, широкому читацькому загалу.

Мицик, А. С. Помічне зілля : оповіді про лік. та рідкіс. рослини Шевченк. краю, рослин. світ Звенигородщини, добродійність звичаю, поет. слово / Ангеліна Мицик ; [ред. В.Ф. Мицик]. – Київ : КИТ, 2010. – 175 с. : іл.

У книзі ботаніка і народознавця йдеться про цілющі та рідкісні рослини Шевченкового краю, про їхній зв’язок із народною звичаєвістю. Мова оповідей дохідлива, милозвучна. Якщо наведений список 1023 рослин Звенигородщини є спеціалізацією ботаніка, то розповіді про цілющі рослини – то вже творча праця. У них йдеться про народні назви рослин, про різні методи лікування хвороб, їх цінність у духовному житті людей. Серед святощів – земля й вода, калина й верба, свята і звичаї, хліб, музика… Останній розділ книжки «Зільник душі» містить вірші автора, проілюстровані її виробами з соломи.

Бурій, В.М. Ватутінезнавство : події, факти, персоналії / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 271 с. : іл.

Довідкове видання краєзнавця і журналіста Валерія Бурія – це мозаїка окремих подій, короткі епізоди історії наймолодшого на Черкащині міста Ватутіне, біографічні довідки про відомих і маловідомих уродженців міста і тих, хто тут здавна мешкав і мешкає.

Довідник стане в нагоді краєзнавцям, педагогам, студентам, учням.

Горбань, С. Роман з містом / Світлана Горбань, Наталя Лапіна. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. – 192 с.

Автори роману, черкаські письменниці, у 2015 році за цей твір здобули ІІ премію престижного конкурсу «Коронація слова».

Початок ХХ століття. Магда Свідзинська народилася й виросла в заможній львівській родині. У талановиту красуню закохався барон фон Штаубе, але своє серце дівчина віддала простому юнакові. Заради коханого вона ладна кинути все… Цій дивовижній жінці судилася непроста, але яскрава доля – жити на зламі епох, пізнати насолоду кохання та сповна спити лиха, пройти крізь війну та репресії, але попри всі злигодні не втратити  головного – власної душі…

Цей роман одночасно й про місто Львів та притаманну йому особливу атмосферу вузьких забрукованих вуличок, романтичних кав’ярень, давніх мурів і старих кам’яниць. Правдива історія про той Львів, який допоміг Магді вижити, пронести в серці любов і залишитися собою.

Мицик, В.Ф. З добрими людьми по чесній дорозі : постаті / Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2013. – 303 с. : іл.

У спогадах та оповідях книги автор розповідає про постаті в українському національному русі: В. Хвойку, М. Максимовича, І. Нечуя-Левицького, П. Демуцького, Т. Шевченка, І. Їжакевича, про світочів народу, з ідеями яких патріотично гартувалася його душа та діячів, пліч-о-пліч з котрими у спільній праці з 1960-х років доводилося відстоювати самостійність України, національно-культурну ідентичність українського народу: В. Симоненка, Н. Суровцову, І. Гончара та інших.

Видання розраховане на зацікавлених читачів різних поколінь.

[Черкащина археологічна]. Вип. 1. Визначні пам’ятки / Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми» Черкас. облради [та ін.]; [авт.-упоряд. Т. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 51 с. : іл.

Науково-популярне краєзнавче видання присвячене популяризації багатої археологічної спадщини Черкаського краю, що має виняткове значення для відтворення давньої історії та культури не лише Черкащини і Середнього Подніпров’я, а й України і Східної Європи.

Книга містить відомості про 44 найвизначніші археологічні пам’ятки Черкащини різних археологічних культур та охоплюють історичні періоди – від пізнього палеоліту (22-15 тисяч років тому) до козацької доби (XVI-XVIII ст.), про археологічні знахідки з них.

Видання буде корисним школярам і студентам, педагогам і краєзнавцям, всім, хто цікавиться археологічним минулим Черкащини.

[Черкащина археологічна]. Вип. 2. Відомі дослідники / Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з обдар. дітьми» Черкас. облради [та ін.] ; авт.-упоряд. Т. Нераденко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 51 с. : іл.

Археологічна спадщина Черкащини досліджується вже понад 180 років. Встановити точну кількість її дослідників дуже важко з ряду причин та обставин, але за підрахунками автора відомо більше 400 осіб. Книга містить інформацію про найбільш відомих з них. Це археологи-професіонали, археологи-аматори, історики, краєзнавці, музейники, які внесли свій вклад у загальну справу відкриття, розкопування, вивчення, популяризації археологічних пам’яток краю.

Видання стане в нагоді школярам, студентам, педагогам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться археологічним минулим Черкащини.

Черкащина – географічний і духовний центр України / Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Черкакс. обл. центр роботи з обдаров. дітьми» Черкас. облради

Брошура містить коротку інформацію про Черкаську область. Подано загальну характеристику області, природу, сторінки історії, історико-культурну спадщину, основні віхи 60-річного розвитку (1954-2014).

Видання адресоване школярам, студентам, гостям і туристам, усім, хто цікавиться історією і сьогоденням Черкащини.

Іванченко, М.Г. Ostapбайтерський вир : роман-спогад / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2010. – 410 с. : іл.

Книга на основі автобіографічних фактів розповідає про незламність духу молодого обдарованого українця з Черкащини, який волею долі став остарбайтером, тоді в’язнем гітлерівського табору цегельні, а насамкінець – таборів сталінського ГУЛАГу, однак у цих пекельних умовах жодного разу не зламався, не втратив своєї особистої і національної гідності.

Видання адресоване фахівцям з історії і широкому колу шанувальників українського красного письменства.

Краєзнавча Шеченкіана України : матеріали ХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовт. 2014 р. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.] ; [за заг. ред. Реєнта О.П. ; упоряд Мельниченко В.М.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 364 с.

Матеріали конференції розкривають процес зародження та розвиток шевченківських традицій в різних куточках України, історію творення всенародної Шевченкіани в Україні, зокрема на Черкащині.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, краєзнавців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією України, життям і творчістю Т.Г. Шевченка.

Мариновский, Ю.Е. Обнажение : [стихи] / Юрий Мариновский. – Черкассы : Вертикаль, 2015. – 51 с. : ил.

Автор – відомий на Черкащині історик, краєзнавець. Інвалід І групи. Прикований до ліжка. У передмові до своєї першої поетичної збірки Юрій Мариновський пише, що в ній зафіксовані окремі  пориви його душі, які своєю енергією змусили його вихлюпнити їх на папір. Автор десь навіть шкодує про свою відвертість, оголеність.

Філософська лірика Ю. Мариновського знайде відгук у серцях читачів – на це сподівається автор.

Білецький, Ф.Ф. Доля полинова : [нариси, есе, роздуми] / Феофан Білецький. – Звенигородка : Звенигород. ВПП, 2015. – 147 с. : іл.

До книги ввійшли розповіді про малознані сторінки життя і творчості Т. Шевченка, його рідних та близьких, земляків: Г. Честахівського, Й. Шевченка, Ф. Красицького, Л. Шевченка, Г. Шевченка, П. Енгельгардта, С. Терещенко, К. Терещенка. Про шевченківські місця Черкащини: Моринці, Шевченкове, Канів, Черкаси, Межиріч.

Видання адресоване краєзнавцям, освітянам, студентам, учням, широкому загалу читачів.