Нові видання про край у 2019 році

 

Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка : корпус док. (1847–1859) : метаграф. тексти / [НАН України, Ін-т історії України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка та ін. ; упоряд. Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра ; відп. ред. В. Смолій]. – Київ : Арій, 2018. – 749, [1] с. – Географ. покажч. : с. 659–664.

Корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних ділових комплексів поліцейсько-жандармського й військового відомств. Це перша повна академічна публікація шевченківських документів подібного типу. До неї увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років життя поета (1847–1859); із них 147 документів уперше вводяться до наукового обігу.

Книга містить факсимільну публікацію нещодавно віднайдених понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраченими. Уперше публікуються документи XVIII ст., зібрані поетом під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани.

Для спеціалістів і широкого кола читачів.

Шевченківська енциклопедія. Літературні твори / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка] ; під заг. ред. М. Г. Жулинського. – Київ : Імекс-ЛТД, 2016. – 895 с. : іл. – Містить бібліогр. – Хронол. покажч. : с. 849 – 858.

Видання складається зі статей про всі відомі поетичні, прозові та драматичні твори Шевченка, включно зі щоденником. Кожен із них досліджується комплексно: розглянуто механізм функціонування в широкому літературному контексті, проаналізовано структуру і поетику, запропоновано об’єктивну інтерпретацію.

Для науковців, студентів-філологів, учнів старших класів середньої школи.

Страшевич, В. Б. Черкаси за межами століть : іст.-краєзнав. нариси / В. Б. Страшевич. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. – 431 с. : іл. – Бібліогр. : с. 411–431.

У збірці історико-краєзнавчих нарисів, автором яких є відомий черкаський краєзнавець Василь Борисович Страшевич, розповідається про понад двохсотрічний період життя міста від кінця XVIII – до середини ХХ ст. видання є продовженням циклу його цікавих численних нарисів, науково-популярних книг, які користуються неабиякою популярністю серед читачів.

У книзі на основі опрацювання історичних джерел, спогадів очевидців і, що дуже важливо, власних спостережень, автор висвітлює різні, у тому числі й маловідомі сторінки історії міста.

Автор проникливо підмічає і в притаманній йому невимушеній манері подає інформацію про найбільш значимі події в історії міста, акцентуючи увагу на особливостях повсякденного життя черкасців – найбільш характерних рисах побуту, господарстві та культурних традиціях, які, як правило, не потрапляють у поле зору професійних дослідників.

Зрозуміла мова викладу і вибудувана структура, насиченість цікавим фактичним матеріалом та ілюстраціями роблять книгу доступною і цікавою для усіх, хто цікавиться історією Черкас.

Чос, В. Г. Невідома Городищина / Володимир Чос. – Городище : Ред. рай. газ. «Вісник Городищини», 2019. – 79 с. : іл. – Бібліогр. : с. 78.

Книга містить нариси про цікаві малознані епізоди історії сіл Вільшана, Орловець, Петропавлівка, Старосілля, Хлистунівка, Цвіткове та інших. Не всім відомі і імена городищан: розвідника і дипломата Олександра Барміна, першої жінки-лікаря Катерини Ниточаєвої, яка спасала від тифу жителів с. В’язівок, колишнього власника с. Ксаверове Ксаверія Любомирського, героїв Крут Городищини


Загоріна, Р. Пам’яті славетної землячки / Раїса Загоріна, Таміла Шапіро. – 2-ге вид. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 103 с. : іл.

Перше видання книги «Пам’яті славетної землячки», яка побачила світ 2008 року, відіграло значну роль у розповсюдженні та популяризації відомостей про подвиг та високий моральний дух Олександри Максимівни Шулежко, Жінки-матері, яка в грізні роки німецької окупації 1941–1943 рр. під смертельною загрозою для себе та двох своїх доньок врятувала в Черкасах понад 90 дітей-сиріт, а серед них – 25 єврейських дітей від страти.

Підготовка другого доповненого видання обумовлена рядом значних подій, що на сьогоднішній день свідчать про світлу пам’ять і безмежну вдячність нащадків, вірних ідеалам добра, людяності, толерантності і милосердя.

Коваленко, В. Русалко з Куцівських ярів : до 125-ліття від дня народж. Т. Осьмачки / Валентина Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 219 с. : іл.

Навдивовиж своєрідна як людська, так і творча біографія великого українського письменника Теодосія Осьмачки продовжує викликати неабиякий інтерес у дослідників. Спираючись на архівні документи, зокрема метричні книги, сповідні розписи, «ревізькі казки», матеріали кримінальних справ, спогади родичів та земляків, автор книги не тільки уперше робить спробу дослідити розвій родового дерева Поета з Осьмачок-Лукіїв, а й на основі виявлених фактів прослідковує незаперечний біографізм творчості Т. Оьсмачки.

У виданні презентовано ряд статей Валентини Коваленко про життєтворчість митця слова, а також поему «Ненароджене сонце або Великий піст Зінька Самгородського», написану письменницею – землячкою Т. Осьмачки на реальних фактах із життя ватажка українських повстанців Зінька Стригуна, чий образ став образом «думного» Зінька – з найулюбленішого твору Поета «Дума про Зінька Самгородського».

Поліщук, В. Слово до високих літ : літературознав. студії / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 289 с. : іл.

Студії про класиків, неокласиків і сучасників, означується щось нове чи малознане в їхніх біографіях і творчості, або мовиться і про зовсім невідомих чи забутих митців слова. Усіх їх єднає закоріненість у Черкащину.

Хрестоматійні імена Петра Гулака-Артемовського, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Старицького відомі найширшому загалові, до такого ж рівня «знайомості» наближаються й повернуті протягом останніх десятиліть імена представників «розстріляного віідродження», у книзі це, скажімо, Сергій Єфремов, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович… Але і про них, як і про унікального Олексія Баранникова, далеко не все сказано, тому автор і прагне сказати щось нове чи малознане.

Автор сподівається, що вміщені в цій збірці студії для багатьох читачів стануть більшим чи меншим відкриттям.

Линовицький, П. Вибрані поезії. Спогади про митця / Петро Линовицький ; [уклад., ред. та авт. Передм. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 333 с.

Книга найповніше репрезентує творчість талановитого українського поета Петра Линовицького (1943–2000): містить найкращі поезії з усіх його збірок і твори «поза збірками», а також спогади про митця, з яких постає образ неординарної, а часом і суперечливої особистості.

П. Линовицький був вельми помітною постаттю в літературному житті Черкащини протягом майже сорока років. Черкащани нерідко згадують слова поета:

Любі, казкові, чарівні Черкаси,

птахо моя степова..

А восени їх зігрівають рядки:

… Ходить осінь по Черкасах

із листочком на душі…

Кукса, Н. В. Наддніпрянська минувшина XVIII–ХХ ст. : 65-річчю Черкас. обл. присвяч. / Н. В. Кукса, Я. Л. Діденко. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 299 с. : іл. – Містить бібліогр.

Середня Наддніпрянщина – край багатий на історичні події та старожитності. Саме це здавна привертало до себе увагу видатних особистостей. Вони прагнули побувати на цій благодатній землі, доторкнутися до її священної історії, зустрітися з мешканцями, а згодом висловити свої враження від побаченого та почутого в літературних і мистецьких творах, наукових розвідках. Ця земля пам’ятає Т. Шевченка та П. Куліша, Д.П. Де ля Фліза та Л. Похилевича, М. Костомарова та П. Чубинського, Б. Грінченка та Д. Дорошенка, І. Гончара і багатьох інших, котрі зберігали, популяризували і примножували історію краю.

Автори книги розповідають про історію та пам’ятки краю крізь призму бачення сучасників – видатних вчених-істориків, письменників, художників та громадських діячів XVIII–ХХ ст.

Соколенко, Д. Черкаси вражають : попул. довід. / Дар’я Соколенко. – Черкас : Чабаненко Ю. А., 2019. – 48 с.

Туристичною привабою усякого міста є його архітектура, і Черкаси не виняток. Книжка допоможе черкасцям по-новому поглянути на рідне місто, а гостям – поринути у захопливу історію його вулиць і будинків.

Ілюстрації, вміщені в путівнику, зорієнтують мандрівника і підкажуть, на що найперше звернути увагу.

Голиш, Г. М. Подорож Златокраєм : нарис історії Золотоніщини та її поселень від давнини до сьогодення / Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця ; [ред. рада : Гончаренко Т. І. (голова) та ін.]. – 2-ге вид. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 579 с., [16] с. іл. : іл.

На основі архівних матеріалів, опублікованих документів, стародруків, речових пам’яток, спогадів та усних джерел подано нарис історії та сьогодення Золотоніщини, усіх її населених пунктів. У книзі міститься також довідкова інформація про поселення, які з різних причин зникли з карти району. Інформація, що міститься в першому виданні, тут значно доповнена й осучаснена.

Адресована широкому колу читачів як на теренах Золотоніського краю, так і за його межами.

Кримський, Ю. С. Хроніка провінційного життя : твори : [пер. з рос. : присвяч. 180-річчю від дня народж. Ю. С. Кримського] / Юхим Кримський ; [упоряд. В. Ф. Мицик]. – Київ : КВІЦ, 2018. – 167 с. : іл.

Давнина завжди приваблює. Коли ж вона майже півтора століття не доходила до людей, то тим паче. Увазі читачів пропонуються твори письменника й видавця, славетного звенигородця Юхима Кримського. Написані в пізнавальному й сатирично-викривальному стилі, вони оповідають про життя у Звенигородці кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Юхим Кримський в анотаціях, передслові зазначав, що «життя починається із осередку і цей осередок - провінція». Далі продовжував: «Користуючись низьким розвитком міщанства, верховоди захоплюють владу до своїх рук, чинять, що заманеться… Бідний люд завжди пригнічений й дошукується хоч якоїсь правди…». У виведених у книзі образах «місцеві обивателі легко впізнавали кожен себе. А на викритих у Звенигородці діячів показували пальцями».

Юхим Кримський був книголюбом. Багато робив для того, аби книги розвивали розум людей і осявали їхню душу. У Звенигородці 1881 року заснував приватну міську книгозбірню. На її основі у наш час створено районну бібліотеку, якій присвоєно ім’я Юхима Степановича Кримського.

Юхим Кримський започаткував науково-творчу велич свого роду, яку розгорнув у світовому обширі його син Агатангел – всесвітньовідомий сходознавець, етнограф, знавець сімдесяти мов народів світу. Не було б такого батька, не було б такого й сина.

Книга проілюстрована зображеннями давньої Звенигородки.

Білецький, Ф. Я залишаю вам любов / Феофан Білецький. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 219 с., [8] с. іл. –(Серія «Подвижники освіти Шевченкового краю» ; вип. 1).

Видання присвячена заслуженому вчителеві України, директору Стецівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Звенигородського району та Малої академії народних мистецтв, поетесі Любові Михайлівні Білозерській. Вона, об’єднавши навколо себе однодумців, створила систему виховання учнів на засадах етнопедагогіки через духовне забезпечення особистості, відродження народних традицій, звичаїв та обрядів, опанування народних ремесел.

Тясминський каньйон – унікальна пам’ятка природи України : наук.-попул. зб. / [А. С. Лазаренко, В. М. Вірченко, О. В. Вєтров та ін. ; ред.-уклад. Г. М. Таран, А. П. Єфремцева] ; Кам’ян. держ. іст-культур. заповідник. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 233 с., [4 с.] іл. : іл. – Містить бібліогр.

У збірнику узагальнено документи, наукові та публіцистичні статті, карти, світлини, що містять інформацію про Тясминський каньйон та річку Тясмин, матеріали науково-дослідної експедиції, накреслені перспективи розвитку туризму, розглянуто каньйон, як джерело натхнення поетів і художників, включено програму щодо збереження і розвитку р. Тясмин, подані окремі розділи грантового проекту «Розбудова та облаштування туристичного об’єкту «Тясминський каньйон» у м. Кам’янка Черкаської області» тощо.

Матеріали збірника охоплюють повною мірою різні аспекти теми, що зацікавлять і стануть у пригоді учням, студентам, учителям, викладачам, науковцям, ученим, краєзнавцям, всім шанувальникам природи.

Жадько, В. Київська земля – Тарасова колиска : цикл докум. нарисів / Віктор Жадько. – Київ : Преса України, 2017. – 640 с. : іл.

Книга розповідає про місця Київської землі, які відвідував Т. Шевченко і, які завдяки цьому, стали історичними. Це такі села: Моринці, Кирилівка (Шевченкове), Андруші, Бровари, Бориспіль, Будище, Вільшана, Переяслав, Яготин та інші населені пункти.

Ця книжка – сучасне прочитання життя і творчість Тараса Григоровича, результат копіткої багаторічної пошукової праці автора, який вивчив і дослідив Шевченкове творче і буденне життя, проїхав увесь шлях містами й селами колишньої Київської губернії, що ними Тарас мандрував.

Вперше в шевченкознавстві точно визначені та вказані місця, де поет і художник писав вірші, з яких змальовував краєвиди та історичні пам’ятки у Київі та містах і селах Київщини. Багато уваги автор приділяє історії створення малюнків Тараса Григоровича, минувшині краю, який любив Шевченко, долі особистостей, з якими Кобзар зустрічався, а їх близько сотні.

Видання призначене для істориків, краєзнавців, учителів, шевченкознавців, широкого загалу читачів.

Шевченко, Т. Г. Щоденні записки (журнал) Тараса Шевченка / [Т. Г. Шевченко] ; за ред. С. Єфремова ; [передм. В. Пахаренка] ; Черкас. Нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж., Нац. заповідник «Батьківщина Шевченка» – Репр. відтворення вид. 1927 р. – Черкаси : Третяков О. М., 2018. – 847 с., [8] арк. Іл.

Уперше з 1927 р. здійснено перевидання «Щоденника» (Журналу) Тараса Шевченка з коментарями академіка Сергія Єфремова. «Репресований» у радянську добу доробок славетного академіка був фактично недоступний майже століття для науковців і широкої громадськості.

Книга адресована дослідникам творчості Тараса Шевченка, освітянам, усім, хто шанує інтелектуальний спадок академіка Сергія Єфремова.

Пам’ять серця : зб. інформ. та фотоматеріалів / [упоряд. Маліщук Л. М.; редкол. : Г.Ю. Шевченко та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 314 с. : іл.

Збірка присвячена військовослужбовцям, які загинули під час проведення антитерористичної операції.

Видання складається з двох частин: у першій розміщено інформаційні та фотоматеріали про 26-х жителів та вихідців із м. Черкаси, які загинули, захищаючи права й волю українського народу, державну незалежність та територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції, що з 2014 року триває в Донецькій та Луганській областях; у другій – учительські та учнівські твори про учасників АТО, про, так званих внутрішньопереміщених осіб – жителів донецької та Луганської областей, змушених залишити рідні домівки та втікати від війни в інші регіони держави, зокрема і в м. Черкаси, та про волонтерів, які організовують і постачають у зону АТО матеріальну допомогу.

Цю книгу видано коштом міського бюджету з метою військово-патріотичного виховання дітей та молоді м. Черкаси, увіковічнення подвигу героїв ХХІ століття, які не пошкодували власного життя заради щасливого майбутнього українців.

Химко, А. І. У пазурах вампіра : іст. роман-повість. Блок 2. По відродженні / Андрій Химко ; [передм. В. Марсюка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 664с.

Автобіографічна трилогія про становлення українського патріота всупереч радянській владі. Перший блок роману «Шляхами до прийднів», що побачив світ у 2008 році, охоплює період від ліквідації Чигиринської і Холодноярської республік через суцільну колективізацію і моторошний голодомор до повного згортання українізації і до необмеженого сталінського терору.

Пропонований другий блок роману «По відродженні» познайомить читача не лише з відомими літераторами Гомоном, Лебеденком, Недолею, Осьмачкою та Чигирином чи акторами театру Гірняком та Добровольською, а й із метрами української поезії Малишком та Рильським та їх сучасниками, не лише з мирним життям черкаських виправної школи-колонії для малолітніх чи курортоуправління «Соснівка», а й із воєнними поневіряннями головного героя – на фінському фронті і при відступі Червоної армії у 1941-му аж до Дніпропетровська.

Кривошея, І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) : монографія / Ігор Кривошея ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. – Київ : КНТ, 2017. – 167 с.

Наукове видання присвячено уманській шляхті XVIII – першої половини ХІХ століття. Головна увага приділяється процесу її інкорпорації та легітимізації до стану російського дворянства, участі у польському національно-визвольному повстанні 1830 – 1831 років. Висвітлено механізм соціальної декласації уманської шляхти. Важливе значення має представлена в тексті монографії персональна інформація про шляхтичів Уманщини.

Видання прислужиться для генеалогічних розвідок та краєзнавчих досліджень. Для усіх, хто цікавиться історією.

Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–1921 рр. : зб. док. і матеріалів : 100-річчю Укр. революції 1917–1921 рр. присвяч. / Черкас. Нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [упоряд. В. М. Мельниченко та ін. ; відп. ред. С. В. Корновенко]. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 167 с.

У збірнику вміщено документи й матеріали, що висвітлюють участь селянства – найчисельнішої верстви людності Черкащини, в революційних процесах 1917–1921 рр., розкривають особливості аграрної політики тогочасних урядів та ставлення до неї сільського населення краю. Опубліковані документи відображають опір селян політиці «воєнного комунізму», їх участь у повстанському русі та боротьбі за українську державність.

Книга розрахована на науковців, викладачів, учителів та студентів, а також широкий загал читачів, які прагнуть повніше пізнати історію рідного краю й України.

Краєзнавство Черкащини : [збірник] №12/2018 /Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [упоряд. В. М. Мельниченко та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 255 с.: іл. – Містить бібліогр.

Черговий випуск збірника «Краєзнавство Черкащини» у розділі «100-річчя Української революції» знайомить читачів з учасниками революційних подій Олександром Загродським та Свиридом Коцуром, а також з місцями пам’яті Української революції на Черкащині.

Краєзнавчі студії збірника присвячені с. Каврай Золотоніського району у XVIII столітті, майстрам народної творчості Макару Мусі та Івану Сухому.

Розділ «Подвижники краєзнавства» розповідає про Софію Терещенко, Миколу Комарницького, Івана Сорокопуда.

Збірник містить поезії І. Нерубайського, присвячені Черкащині, Тальнівщині, річці Тікич.

Книга буде цікавою усім, хто хоче пізнавати рідний край.

Шевченків світ : наук. щорічник. Вип. 11 / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж., Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 160 с. – Бібліогр. : с. 147 – 160.

Черговий випуск наукового щорічника присвячений малодослідженим питанням шевченкознавства. Він містить статті: Галини Карпінчук «Протоієрей Іеремія Обидовський і Тарас Шевченко в архівних документах»; Василя Яременка «У те найкращеє село…» (Шевченкова мала Батьківщина в його творчій спадщині); Володимира Поліщука «Тема Шевченкового заслання у творах черкаських поетів» та інші. Розділ «Шевченкознавча бібліографія» містить описи шевченкознавчих досліджень, опублікованих у 2010 році.

Книга стане в нагоді шевченкознавцям, краєзнавцям, широкому загалові читачів.

Чос, В. Стародавня Черкащина / Володимир Чос. – Городище : Ред. район. газ. «Вісник Городищини», 2018. – 121 с. : іл.

Книга містить нариси про давню історію 20 райцентрів Черкаської області. Віддано перевагу періоду національно-визвольних змагань та промислово-технічної революції, коли населені пункти здобули найбільшу славу.

Видання легко читається, проілюстроване найдавнішими світлинами та гравюрами описаних міст. Адресується широкому читацькому загалові.

Ляшко, Ю. Ю. За землю і волю : нарис про боротьбу укр. народу за свободу і незалежність у роки Визвол. змагань 1917–1922 рр. на теренах Чигиринщини / Юрій Ляшко. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 93 с. : іл.

Сто років минуло з тих днів, як над лісовими урочищами й селами Холодного Яру замайорів прапор національної боротьби за «Волю і землю». Пішли в небуття повстанці: одні в безвісні степові та лісові могили, інші – в полярне сяйво Соловецьких Гулагів. Кров’ю загасили вогонь Холодного Яру. Та незгасима іскра того вогню залишилася в пам’яті народній. Низький уклін відважним месникам, які стали на захист рідної землі. Про них, які на сімдесят років були викреслені з нашої історії, розповідає ця книга. Це отамани, які боролись в околицях Холодного Яру впродовж п’яти років, чиї прізвища й псевдоніми залишились у пам’яті людей і архівних документах, а також частина рядових козаків і селян, які були основною рушійною силою Холодного Яру.


Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва. Канівський полк / Володимир Кривошея. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 217 с. – Містить бібліогр.

У книжці розглядається генеалогія старшинських і козацьких родин Канівського полку. Наводяться короткі біограми полковників і сотників, їхні родовідні розписи. Крізь призму генеалогії окремих родин розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації полково-сотенного устрою на Правобережній Україні.

Розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий загал.

Захарченко, В. І. Правічний дух мови : (із блокнота / Василь Захарченко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 149 с.

Це дещо незвичний твір, особливої, рідкосної форми. Це власне записаний голос нашого народу. Робив В. Захарченко цей запис усного мовлення з уст селян із Полтавщини, Черкащини, Київщини, Житомирщини, Донеччини протягом багатьох років і використовував їх у своїх прозових творах, урізноманітнюючи, збагачуючи таким чином їхню мову.

Мета збірки – допомогти зберегти в наших душах правічний дух рідної мови, наш національний набуток, який таїться у неповторному синтаксисі, щедрій синоніміці, рідкісній милозвучності, співучості нашої мови.

Віриться, читач книжки, цього гімну українській мові, перейметься авторською любов’ю, а отже заклики автора досягнуть мети, книжка попрацює активно на збереження і розвиток української мови в наших душах і в цілому в Українській Державі.

Гаптар, М. На ясен день: [поезія] / М. Гаптар ; [уклад. В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2018. – 160 с.

Збірка «На ясень день» є найповнішим на сьогодні виданням творів талановитого поета Максима Гаптяря (1919–1988) – людини непростої долі й світлого таланту, залюбленого в життя, в довколишній світ, у красу рідної природи й хліборобської праці.

Видання присвячене 100-річчю з дня народження поета й адресується всім шанувальникам поезії.

Поліщук, А.І. Тальнівщина – любові нашої земля : іст.-публіцист. роздуми про рідний край / Андрій Поліщук. – Умань : Візаві, 2018. – 161 с. : іл.

Тальнівщина для кожного тальнівчанина – край особливий від народження. І береги Гірського Тікича і Тальянки, і сотні малих і малесеньких річок – все це не лише краса, яка вражає, а й наше дитинство, наша юність, наша праця, і наша спадщина, передана нам батьками і дідами.

Наші далекі предки залишили нам сліди минувшини, де і джерела з живою і мертвою водою, і ріки забуття, які зникають під землею восени.

Ви дізнаєтесь не тільки про це, а й багато невідомого про козаків, гайдамаків, партизан, видатних людей краю, їх відданість Тальнівщині. Дізнаєтесь про стратегічні сторінки своєї землі, балади, легенди та сучасність. Книга – як джерело пам’яті, як материнське серце, що завжди допоможе вам повернутися в історію, правильно оцінити сучасність, впевненіше дивитися на новий день.

Черкащина – земля прадавня, щедра і свята [Образотворчий матеріал] / авт.-упоряд. В.М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 167.

У презентаційному виданні розкриті основні віхи історії та сучасного життя Черкащини, засобами візуального відтворення висвітлені найголовніші події, представлені відомі земляки й показана самобутність культури й природи краю. Ілюстративна реконструкція базується на документальних матеріалах, а також на художній інтерпретації минувшини у творах мистецтва.

Поліщук, В. М. Вінки сонетів : [поезія] / Петро Поліщук ; [передм. Є. Барана]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 265 с.

Петро Поліщук знаний в Україні і за її межами не лише як самобутній поет з яскравим образним баченням світу, але і як неповторний творець класичної форми сонета. Його нова книга «Вінки сонетів» то ще одне підтвердження високої майстерності письменника, який працює у цьому надскладному літературному жанрі.

Книга принесе читачеві незабутні хвилини насолоди спілкування з поетичним словом.

Горошко, Л. М. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини : [монографія] Леся Горошко ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 255 с. : іл.

У монографії на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів здійснено порівняльно-історичний і семантичний аналіз обрядового використання води на теренах Черкащини.

Ритуальні дії з водою, що були, а подекуди залишаються досі, органічною складовою відзначення основних календарних віх річного циклу, а також життєвого шляху людини (купання, вмивання, обливання, кроплення тощо), висвітлено із залученням широкого кола відомостей про побутування цього явища в традиційній культурі жителів суміжних та інших теренів України і загалом багатьох народів світу. Особливістю праці є її наповнення здебільшого польовим фактографічним матеріалом автора, який вперше вводиться до наукового обігу і частково заповнює брак знань із цієї ділянки традиційної культури українців у локальному вимірі.

Скрипник, О. В. розстріляний на Донбасі «за ізмєну Росії» : [роман] , Олександр Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 241 с.

В основі роману – драматична доля дипломата і розвідника, нашого земляка Федора Боржинського, який у непростий період вітчизняної історії був послом Української Держави на Кубані.

Водночас столітня історія перегукується в романі з сьогоденням, із подіями на сході України, де на тимчасово окупованій території українські патріоти відчайдушно протистоять «русскому миру» і де неупокоєний дух барона Боржинського, розстріляного свого часу поборниками «єдіной і нєдєлімой», не дає спокою кривдникам української землі донині…

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу / [авт.-упоряд. Ю. О. Іванченко]. – Київ : Парлам. вид-во, 2018. – 431 с. : іл.

Т. Г. Шевченко вирізнявся чуйною та доброзичливою вдачею. Він приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом з них він присвятив свої твори, що входять до першого розділу цієї книжки. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і знайомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах між людьми. Книга містить нариси про сучасників поета, серед яких земляки: Оксана Коваленко, Семен Гулак-Артемовський, Ярина Бойко (сестра), Ликера Полусмак, Марія Максимович, Михайло Максимович, Варфоломій Шевченко, Іван Сошенко. Ілюстративний матеріал – малярські та графічні твори Шевченка та інших тогочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив й творив.

Видання адресоване широкому читацькому колу.

Блукав я по світу чимало… [Образотворчий матеріал] = Far and Wide this Ive Wandered… [альбом] / авт.-уклад. Прилуцька І. О. ; ред. Прилуцький О. І. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. – 111 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.

Черкащина подарувала Україні й світові генія, духовного батька однієї з найпотужніших націй – Тараса Шевченка.

Аби наблизитись до розуміння геніального митця, треба насамперед пізнати ту землю, що його породила. Адже саме її краєвиди, мова, пісня, історія значною мірою зумовлюють світосприймання, своєрідність таланту генія.

Шевченкове Подніпров’я вирізнялося надзвичайно мальовничою, лагідною природою, яка схиляла людські душі до мрійливості і спонукала творити красу. Тут ревно зберігалися давні звичаї та обряди, панувала найчистіша українська народна мова. Ці землі – споконвічний козацький край, тут вирували народновизвольні повстання.

Усю неповторну красу й вікову славу Шевченкового краю з любов’ю зібрано і відображено у пропонованому альбомі. Гортаючи його сторінки, ніби проходиш Шевченковими стежками, прилучаєшся до джерел його натхнення. Переважна більшість світлин оригінальні й зроблені недавно. Такою Черкащина є зараз, так береже пам’ять про свого найвидатнішого сина, так щиро й привітно завше чекає гостей з усього широкого світу.

Тарахан-Береза, З. Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський : наук.-іст. літопис Чернечої гори / Зінаїда Тарахан-Береза. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. – 415 с. : іл.

Чернеча гора в Каневі, з часу поховання на ній Тараса Шевченка, стала однією з найбільших духовних вершин України. Ця незвичайна гора ось уже півтора століття допомагала і сьогодні допомагає українцям стати національно свідомими, патріотами рідної землі. Не випадково український народ дав цій славетній горі ще й назву Тарасової. І це цілком закономірно, адже кожен народ має крім церковних, ще й світські Святині, найбільшою з яких в Україні стала Шевченкова могила на Чернечій горі.

Чому ця гора отримала в давнину назву Чернечої? Книга дозволяє зазирнути в минуле Чернечої гори в Каневі, місті, яке було однією з духовних і оборонних твердинь Київської Русі, а пізніше й України часів козаччини.

Завдяки розповідям канівських старожилів, місцевій топоніміці і півстолітній кропіткій пошуковій праці в українських, білоруських, російських та польських бібліотеках і архівах вдалося дослідити історію цих святих для нашого народу місць.

Багато ілюстроване видання буде цікавим широкому колу пошановувачів національної Святині України.

Страшевич, В. Б. Черкасские евреи : ист.-краевед. очерк / Василий Страшевич. – Черкассы : Вертикаль, 2017. – 263 с. : ил.

Історико-краєзнавчий нарис відомого краєзнавця Василя Страшевича написан на основі вивчення архівних документів, історичних джерел, свідчень очевидців подій. Він розповідає про становлення, життя і діяльність Черкаської єврейської громади, яка зробила великий внесок в промисловий і культурний розвиток міста у ХІХ – ХХІ століттях.

Кожен, хто прочитає цей нарис, нехай перейметься гордістю за своїх предків, за свою історію, відчує себе частинкою народу, залишить своєю діяльністю помітний слід, якісь людські цінності у житті своєї громади, маленької батьківщини, де народився і живе.

Шкляр, В. М. Троща : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 413 с.

Автор книги – Василь Шкляр – один із найтитулованіших та найулюбленіших письменників країни, «батько українського бестселера», автор знаменитого роману «Чорний ворон».

Новий роман В. Шкляра «Троща» розповідає про вояка УПА. Для нього війна вже минула, проте боротьба триває у невгамовному серці. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування і помста… Усе переплелося й відгукнулося болем, коли через багато років він натрапив на свіжу могилу давно загиблого побратима. Минуле накочується з новою силою, щоб він постав перед розгадкою таємниці, перш ніж розпочати нове життя.

Городище в документах і фотографіях / [авт.-уклад.] Микола Панасенко. – Городище : Ред. район. газ. «Вісник Городищини», 2017. – 279 с. : іл. – Бібліогр. : с. 278.

У 2016 році виповнилося 60 років із часу набуття Городищем статусу міста. Ця книга є першою спробою в документах і фотографіях відобразити його історію.

За кожним наведеним фактом і фотознімком - величезна праця ентузіаста-дослідника Миколи Панасенка. Він зустрівся з величезною кількістю земляків-старожилів, неодноразово побував у бібліотеках та архівах Городища й Черкас. Результатом стали записані спогади, десятки документів і сотні світлин. Попри труднощі буття, свої знання Микола Панасенко зібрав у книгу і безкорисливо віддає свій скарб громаді.

Штепан, М. М. Обірвана струна : [поезії] / Микола Штепан. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 111 с.

Найгеніальнішу мелодію можна зіграти на одній струні. Із цією дзвінкою мідною ниткою можна порівняти життя Миколи Штепана, яке обірвалося на високому акорді. Відзвуком його є ця збірка вибраних творів – рвучких, гострих, безкомпромісно-викривальних політичних; пісенно-натхненних патріотичних; тепло-щемких родинних; палких романтичних.

Народившись у самісінькому серці України, на Шевченковій землі, автор ступив на ту ж дорогу, що й земляк Василь Симоненко, з яким так трагічно перегукнулася його життєва доля.

Для всіх, хто цінує чесну просту поезію.

Діхтяренко, Г. Ю. Свічада : невигад. історії / Григорій Діхтяренко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 353 с.

Книжка «Свічада» містить новели, бувальщини, що відтворюють плин життя, в якому буває все: і вірне кохання, і зрада, і щастя й горе людське. «На папір рядок за рядком лягали, пише автор у передньому слові, начерки невигаданих історій про болючі, а нерідко й важкі-преважкі шляхи, які силкується подолати людина, пошукуючи щастя».

Кожний твір начеб говорить читачеві: живи чесно, гідно, не зраджуй, помножуй свою благодать.

Козоріз, В. П. Льонообробне виробництво у Драбівській економії Барятинських та роль Анрі Ле Докта = The flax processing production in the Knyaz Baryatinsky’s enterprise in Drabiv and the role of Henri Le Docte / Козоріз В. П. ; [ред. Л. П. Гобельовська]. – Харків: Друк. Мадрид, 2017. – 63 с. : іл

У виданні розглянуто історію виникнення та розвитку льонообробного виробництва у драбівській економії князів Барятинських, яке існувало тут з 1862 по 1914 роки. Вперше докладно проаналізовано роль в організації цієї справи бельгійського агронома-інженера Анрі Ле Докта, який у 1862–1872 роках мешкав у містечку Драбів разом зі своєю родиною.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, співробітників музеїв, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться історією рідного краю й зокрема історією розвитку промисловості на території колишнього Золотоніського повіту Полтавської губернії.

Масло, М. Від імені сіл : вибр. поезії / Михайло Масло ; передм. В. Дзеги, В. Поліщука. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 485 с. : іл.

Ця книга вибраних творів талановитого українського поета й педагога Михайла Масла (1918 - 1984) є найповнішим на сьогодні виданням його лірики та ліро-епосу, у яких передовсім вражають непідробна, органічна залюбленість у рідну землю, сільську людину й сільську природу, яку так витончено і чуттєво виписав митець у численних ліричних мініатюрах.

Ця книга є свідченням вдячної пам’яті краян поетові-землякові до його 100-річного ювілею.

Овчинников, Е. В. Трипільська культура Канівського Подніпров’я (IV тис. до н. е., етапи ВІІ - СІ) : монографія / Е. В. Овчинников ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк, 2013. – 439 с. : іл. – Бібліогр. : с. 416–439.

Монографія є першим дослідженням, яке представляє у повному обсязі трипільські пам’ятки Канівського Подніпров’я (етапи ВІІ–СІ) – найвіддаленішої північно-східної периферії ареалу культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля. В роботі надається характеристика поселень, житлово-господарчих споруд, виробничого інвентарю, керамічного посуду, предметів духовної культури. За результатами всебічного аналізу матеріалів проведено їх локально-хронологічну атрибуцію та обгрунтовано існування канівської групи, найпізнішого за часом виникнення окремого локально-хронологічного варіанту «західнотрипільської культури» – масиву пам’яток з розписною керамікою. Запропоновані реконструкції господарства, ідеології, історичної долі давньоземлеробського населення. За час порівняно недовгого проживання у регіоні (близько 300 – 400 років) «канівське» населення» проходить усі етапи розвитку окремого етносу – від народження до занепаду та зникнення.

Для археологів, етнографів, мистецтвознавців, істориків давнини України, викладачів і студентів гуманітарних факультетів ВНЗ, учителів, краєзнавців.

Михайлова, Н. С. Літературна біографія Уманщини: 400-річчю першої писем. згадки про місто та 200-річчю «укр. шк.» в пол. літ. присвяч. / Ніна Михайлова ; [редкол. : В. Козицька та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2017. – 223 с. : іл. – Бібліогр. : с. 219–220.

У книзі на тлі історичних процесів, подій описані явища літературного характеру, що відбувалися на теренах Уманщини, починаючи з «Гуманської пустки», і які знайшли відображення в різноплановій, різножанровій літературі.

Уманщина і її неповторна історія, місто і його герої, автори і їхні твори, література краю з відображенням всього того, що було і є самим життям. Іншими словами, це – літературна біографія, літературна скарбниця Уманщини.

Книга адресована тим, кого цікавить своє, рідне та маловідоме, хто не звернув уваги на малозначиме для нього, хто не задумувався над місією книги у поєднанні пам’яті про минуле, інтересів сьогодення та надії на майбутнє.

Мицик, В. Ф. Полковник Петро Дерещук : «Всю Душу За Волю України» : оповідь про боротьбу за самост. Україну на терені іст. Уманщини у 1920-х роках, про отаманів, повстанців та настрої людей / Вадим Мицик, Володимир Мовчан ; [за заг. ред. В. Ф. Мицика]. – Київ : КВІЦ, 2017. – 259 с. : іл.

Найбільше спаплюженою, перебріханою російсько-більшовицьким режимом є боротьба українців за свою державність у 1917–1920-х роках. Самовіддані патріоти оголошувалися «ворогами народу», обзивалися «українськими буржуазними націоналістами», «петлюрівцями», а на Тальнівщині, особливо у селі Вишнополі, ще й «дерещуківцями», «дерещуками». За цим йшло виключення із суспільного життя: переслідування, цькування, тюрми, концтабори, знищення, замовчування. Вперше найповніше про боротьбу за самостійну Україну на історичній Уманщині, Тальнівщині, Звенигородщині, про повстанців й отаманів, про рухи й настрої людей того часу на конкретних фактичних даних й оповідається у даній книзі.

Мицик, В. Ф. Дослідники краю Тальнівського : оповідки про краєзнавців / Вадим Мицик, Володимир Мовчан. – Київ : КВІЦ, 2017. – 163 с. : іл.

Книгу присвячено самовідданим людям: краєзнавцям, в їх числі й археологам, історикам, котрі в різний час досліджували й досліджують історію в центрі української землі – на Тальнівщині, життя на її території як у прадавнину, так і в роки нинішні. Не дають забувати, що ми є синами рідного краю, Великого й Вічного хліборобського Народу. Своїми розвідками й публікаціями вони утверджують, що життя на нашій землі із правіків розвивається безперервно. Задля пошанування праці дослідників Тальнівського краю, увічнення історії й написана дана книжка. Видання розраховане на всіх, хто не байдужий до історії рідної землі й нашого трудівничого люду.

Нераденко, Т. М. Молюхів Бугор : [монографія] / Тетяна Нераденко ; Навч.-наук. Ін-т історії та філософії Черкас. Нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. територ. від-ня МАН України, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 505 с. : іл. – Бібліогр. : с. 489–492.

У монографії вперше в археологічній літературі здійснюється комплексна публікація результатів археологічних розкопок відомого поселення доби неоліту та енеоліту Молюхів Бугор, яке розташоване у південній частині правобережного Лісостепу, біля села Новоселиця Чигиринського району.

Висвітлюється історія відкриття та дослідження пам’ятки протягом 1950–2013 років, подається всебічна характеристика та систематизація археологічних та остеологічних матеріалів, знайдених автором у ході розкопок поселення у 1992–2013 роках. Обгрунтовується абсолютне датування Молюхова Бугра та його внутрішня хронологія у зіставленні з відповідними неолітичними та енеолітичними культурами України. Доводиться велике наукове значення археологічного комплексу Молюхового Бугра не лише для вивчення матеріальної і духовної культури Потясминня та Середнього Подніпров’я доби неоліту та енеоліту, а й для відтворення давньої історії та культури України і Східної Європи.

Для археологів, істориків, краєзнавців, музейників, викладачів та студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться археологією і давньою історією Черкащини, України, Східної Європи.

Мироненко, О. А. Я серце віддав землі / Олексій Мироненко ; [ред. О. Титаренко]. – Черкаси : Третяков О. М., 2017. – 308 с. : іл.

Ця книга є підсумком понад столітньої роботи на землях нинішнього господарства «Нива», що у Чорнобаївському районі, і вийшла до 90-ліття багаторічного керівника цього господарства Олексія Андрійовича Мироненка.

Перед нами постає історія розвитку п’яти сіл: Лукашівки, Григорівки, Вишнівки, Веселого Подолу та Новоселиці, об’єднаних в одне господарство. Зі щирою повагою згадує автор його керівників, голів сільських рад, директорів шкіл, простих трударів, які невтомною працею творили достаток села і власних родин.

Олексій Андрійович Мироненко 29-річним зважився взяти на себе тяжку ношу керівника і понад 40 років успішно очолював потужне сільськогосподарське підприємство. Тут першими в Україні відмінили трудодні й перейшли на грошову оплату праці, першими розпочали будівництво коштом колгоспу житла для молодих сімей, першими за рахунок колгоспу збудували лікарню, і на кошти громади утримували лікарів. Одними з перших у господарстві перейшли від колгоспної форми господарювання до створення акціонерного товариства.

Ця книга – не простий виклад автобіографії, не виклад історії колгоспу, села; це етюди життя, роздуми про роботу колег, проблеми села вчорашні і сьогоднішні, хвилюючі і болючі. Автор не тільки розповідає про проблеми, а й пропонує шляхи їх розв’язання.

О. А. Мироненко справді своє життя, серце й душу віддав землі та її дбайливим трудівникам. Його досвід і на сьогодні залишається неоціненним.

Видання стане прикладом для багатьох господарників, допоможе молодому поколінню сільських трударів усвідомити власну філософію – любити землю і залишити добру пам’ять про себе.

Крамар, В. В. Копіювата : зберегти від забуття : історико-краєзнавчі нариси / Віктор Крамар. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – 580 с.

Зародки життя і становлення с. Копіювата Монастирищенського району, етапи боротьби його працьвитих, мудрих людей за кращу долю, за громадянське й національне утвердження, їх бойові і трудові звитяги, тривоги і радощі – все це лягло в основу книги історико-краєзнавчих нарисів Віктора Крамара.

Як і кожне українське село, Копіювата пройшла через війни, революції, голодомори, колективізацію, Чорнобильську катастрофу і сьогоднішню війну зі споконвічним ворогом України – імперською Росією.

За все заплачено найвищою ціною – життям простих людей. Автор повернув їх імена внукам і правнукам, щоб уже ніколи їх не забули. Всього через сторінки книги пройшли імена понад 2 тисяч копіюватців, які народились або проживали та працювали в селі у XVIII – ХХІ століттях чи живуть і трудяться нині.

Автору книжки хотілося, щоб молоде покоління знало те, про що старше покоління не говорило, або говорило пошепки: щонайменше 800 жителів села загинуло від голодомору 1931–1933 рр., біля 40- сімей було розкуркулено і вислано до Сибіру, понад 10 односельців репресовано у 1937–1938 рр. Більше 300 копіюватців воювали на фронтах війни 1941–1945 рр., з них 130 загинули. Жертвами війни стали більше 30 мирних жителів села. Понад 200 односельчан було насильно вивезено на примусові каторжні роботи до Німеччини.

Усе сплелося сьогодні історичній долі села в один вінок: захоплення і краса, радість буття і соціальна драма, смуток від того, як сьогодні воно руйнується і занепадає.

Книга адресована широкому загалу читачів і, насамперед, нинішньому і прийдешнім поколінням односельців автора.