Методичні рекомендації, з досвіду роботи, аналітичні збірники за 2019 рік


Читацький попит на україномовну книгу та стан його за-доволення у відділі абонемента Черкаської ОУНБ імені Та-раса Шевченка : соціолог. дослідж. / КЗ «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» ; укладач К. С. Бугаєнко. – Черкаси, 2019. – 20 с.

Завантажити

Бібліотечно-туристична Корсунщина: з досвіду роботи Корсунь-Шевченківської ЦРБ / Департамент культури та взаємозв’язків з гро-мадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; уклад. І. В. Терещенко. – Черкаси, 2019. – 8 с.

Завантажити

Публічні бібліотеки Черкащини: історичні аспекти та вектори розвитку в контексті реформ ; до 120-річчя утворення ОУНБ ім. Тараса Шевченка : матеріали наук.-практ. конф. 11 квіт. 2019 р. : укладач К. С. Бугаєнко. – Черкаси, 2019. - 44 с.

Завантажити

Проектна діяльність бібліотек задля розвитку громади: досвід роботи бібліотек Катеринопільської ЦБС) / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Н.В. Івасюк, Н.Д. Вітавська]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2019. – 8 с.

Завантажити

Бібліотеки, Інтернет та соціальні мережі: важливість участі: аналіт. довідка / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. Т. Долгушина]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2019. – 16с.

Завантажити

Бібліотека в системі правової обізнаності громади: метод.рек. / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка»; укладач І. В. Терещенко. – Черкаси, 2019. – 12 с.

Завантажити

Організація мережі публічних бібліотек ОТГ та складові їх діяльності : метод. рекомендації / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Н. Вітавська]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2018. – 24 с.

Завантажити

Діяльність бібліотек Черкащини у 2018 році : статистично-аналітичний збірник / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка імені Тараса Шевченка» Черкас. облради; [ уклад. Н. Д. Вітавська]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2019. – 40 с.

Завантажити