Методичні рекомендації, з досвіду роботи, аналітичні збірники за 2020 рік


Сучасна бібліотека. Вісті звідусіль: дайджест / Управління культу-ри та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Ко-мун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. Т. Долгушина]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 12с.

Завантажити

Бібліотекознавство і бібліографія. Нові надходження до Черкаських обласних бібліотек, 2020 зведений бібліогр. список / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; уклад. І. В. Терещенко. – Черкаси, 2020. – 26 с.

Завантажити

«Еко» та «Етно» - діяльність публічних бібліотек : Методичні матеріали / Комун. закл. «Обл. універ-сальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. І. В. Терещенко ]. – Черка-си: [б.в.], 2020. – 16 с.

Завантажити

Організація сучасного бібліотечного простору – новий фо-рмат взаємодії з користувачами: методичні поради / Упр. культури та охорони культурної спадщини Черкас. обл-держадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тара-са Шевченка» Черкас. облради; [уклад.Т. Долгушина]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 12с.

Завантажити

«Маршрути успіху» бібліотек Уманської міської ЦБС в період децентралізації: досвід роботи Уман. МЦБС / Упр. культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. Н. Олініченко, опрац. Т. Долгушина]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 12с.

Завантажити

Активне впровадження реформи децентралізації впливає на функціонування бібліотек Черкащини в умовах створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Завантажити

Діяльність бібліотек Черкащини у 2019 році : статистично-аналітичний збірник / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації, Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка імені Тараса Шевченка» Черкаської облради; [ уклад. Н.Д. Вітавська]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 40 с.

Завантажити