Дарунок від читача

29 жовтня 2020 року


Фонд відділу документів з гуманітарних та природничих наук Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки 29 жовтня 2020 року поповнився унікальними виданнями.

Монографія «Давній Путивль», авторами якого є український історик-славіст, археолог давньоруської історії, доктор історичних наук Олег Сухобоков та історик, археолог, фахівець у галузі слов’яно-руської археології, історії та культури населення України доби Середньовіччя Світлана Юренко. У книзі на основі комплексного аналізу археологічних і писемних джерел простежені основні історичні періоди формування та розвитку літописного давньоруського міста Путивля, оспіваного у «Слові о полку Ігоревім». Значна увага приділена проблемам охорони і збереження археологічних пам’яток міста та перспективам його подальших археологічних досліджень. Книга багато ілюстрована картами, кресленнями, малюнками і фотознімками.

Монографія «Шлях до волі: Никифор Григоріїв (1883 – 1953)» кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольги Сухобокової. Видання розкриває постать Никифора Яковича Григоріїва як громадського та політичного діяча, просвітника, організатора у культурно-освітній сфері, суспільствознавця та публіциста. На основі широкого кола джерел, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, здійснено спробу відтворити та проаналізувати життєвий шлях, громадсько-політичну й культурно-організаційну, просвітницьку роботу.

Ці книги будуть цікаві археологам, історикам, краєзнавцям, викладачам та студентам.

Бібліотека та читачі щиро вдячні авторам за подарунок.