Нові видання про край у 2012 році


Шевченкова скарбниця : матеріали І-го Всеукр. з’їзду музей. працівників, присвяч. 200-річю від дня народж. Т.Г. Шевченка та актуалізації вшанування пам’яті Великого Кобзаря напередодні його 200-літнього ювілею / Черкас. обл. краєзн. музей ; [відп. ред. В.І. Нестеренко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 186 с. – Містить бібліогр.

 

До збірника «Шевченкова скарбниця» включені матеріали, представлені учасниками І-го Всеукраїнського з’їзду музейних працівників, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та актуалізації вшанування пам’яті Великого Кобзаря напередодні його 200-літнього ювілею.

І Всеукраїнський з’їзд проходив на черкаській землі, де народився і знайшов вічний спочинок Т.Г. Шевченко. Головне завдання з’їзду не тільки визначити подальші кроки у підготовці святкування 200-річного ювілею поета, а й створити Банк даних «Тарасова скарбниця» - своєрідний центр української Шевченкіани.

Видання розраховане на науковців, музейних працівників, викладачів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії рідного краю.

Щербина, М.М. Цікава топоніміка Черкащини /Микола Щербина; [ред. Б. Кушнір]. – Ужгород: Карпати, 2012. – 86 с.: іл.

 

Ця книжка в цікавій і невимушеній формі подає інформацію з географії, топоніміки, народної етимології та історії рідного краю.

Розділи книжки сформовані за своєрідними значеннями основ назв поселень. Це назви, в основі яких – найменування особливостей рельєфу, назви річок, рослин, тварин; це слова, які є свідками історії, суспільного життя нашого народу, розвитку виробництва, торгівлі, побуту та інше.

Окрім назв поселень книжка дає пояснення і частини гідронімів (ставки, річки, криниці) та особливостей рельєфу (гори, урочища, яри). Всього автор – відомий на Черкащині педагог і краєзнавець Микола Щербина, пояснив більше 360 топонімів Черкащини.

Видання розраховане на педагогів, учнів загальноосвітніх закладів, краєзнавців, широке коло читачів, які цікавляться історією та географією Черкащини.

Лебединцев, Ф. Архімандрит Мельхіседек Значко-Яворський /Феофан Лебединцев; [упоряд.і ред. Н. Лавріненко]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 59 с.

 

Книга присвячена видатному сподвижнику православ’я, ігумену Мотронинського монастиря, архімандриту Мельхіседеку Значко-Яворському. Вона була видана вперше окремим виданням 1861 року. З того часу не виходило такого глибокого дослідження цієї видатної постаті. Відтоді ця праця не публікувалася й перетворилася на справжній раритет. Читачі мають змогу оцінити діяльність ігумена Мельхіседеа і визначити його роль в історії, знайти відповідь на спірне питання щодо його причетності до Коліївщини. На переконання упорядника книги Н. Лавріненка, подвижницьке служіння і життєвий подвиг отця Мельхіседека вартий визнання суспільством та розгляду відповідними структурами православної церкви щодо канонізації архімандрита Мельхіседека Значко-Яворського.

Толкушин, О.Г. На степовому просторі: історія сіл Хрущівка та Лукашівка /Олег Толкушин; Черкас. обл. геральд. т-во. – К.: Задруга, 2012. – 231 с.: іл.

 

У книзі на підставі архівних документів та стародруків відтворена історія розвитку населених пунктів, що існували в межах Лукашівської сільської ради Золотоніського району від їх першої згадки у письмових документах до сьогодення.

Численні фотографії суттєво доповнюють текстовий матеріал.

Книга розрахована на краєзнавців, істориків, студентів, усіх, хто цікавиться історією Черкаського краю.