Нові видання про край у 2014 році


Він по-іншому жити не міг : кн.-спогад про науковця й поета В. Шпака / Черкас. держ. технол. ун-т, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту Ім. Б. Хмельницького ; [авт.-упоряд. Г.М. Голиш, В.П. Ушанов ; наук. ред. Ю.Г. Лега]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 214 с. [16] с. іл. – Бібліогр. : с. 96 – 108. – Ім. покажч: с. 208 – 209.

 

Книга присвячена життєвому й творчому шляху відомого освітянина, вченого та поета В.К. Шпака, який залишив глибокий слід у духовній історії сучасної України.

Біографія Валерія Кириловича Шпака схожа на невигадану повість, у якій вишикувалися в одну лінію злети й падіння, перемоги й поразки, здобутки і втрати.

У структурі книги – розлогий нарис про життя В.К. Шпака, спогади рідних, близьких, друзів, колег, соратників, тих, чия життєва доля була осяяна близьким спілкуванням чи співпрацею з нашим відомим сучасником.

Автори розкривають особистість В.К. Шпака, звертаючи особливу увагу на його поетичний дар, бо кожен вірш його має свіжість вражень, легкість і душевну глибину.

На сторінках цього видання зацікавлений читач знайде чималу добірку з неопублікованої спадщини літератора, а також виклад його окремих думок з приводу проблем буття.

Не залишать байдужими читачів фотоілюстрації життя й діяльності професора В.К. Шпака.

Творчий доробок героя книги відображає бібліографія його основних наукових праць, літературних творів, перекладів. Вони розташовані в хронологічному порядку, а бібліографічний опис здійснено з чинними національними стандартами.

Видання адресоване працівникам освіти, студентам, учням та всім зацікавленим читачам.

Сосуліна, Т.Д. Спас любови / Тетяна Сосуліна. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 199 с.

 

Автор книги – Тетяна Сосуліна – член Національної спілки художників України, у своєму доробку має сотні робіт з живопису і графіки. Переважна більшість – гобелени. Персональні виставки художниці подорожують Україною.

Літературні замальовки – есе – це її відрада, можливість багатогранніше проявити себе. Теми її творів – люди, колеги-художники міста Черкаси, події в Україні та інші. Автор і у творчості словом залишається художницею, часом стиль її творів нагадує ескізний малюнок.

Оповідачка пропонує читачу домалювати картину в своїй уяві, пережити її.

Ця книга буде цікавою і для митців, і для тих, хто цікавиться долями талановитих людей.

Хоменко, В.М. Звенигородщина на поштових картках [Образотворчий матеріал] / Володимир Хоменко, [відп. Ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014.- 55 с. : іл.

 

Ілюстровані листівки – не лише засіб поштового зв’язку, предмет колекціонування, а й джерело пізнання історії та культури рідного краю.

Видання містить коротку інформацію про історію виникнення й розвитку філокартії. Автор подає довідки про колекціонера раритетних листівок М.С. Забочню (1925 - 2002), про кирилівського фотографа-художника, видавця листівок Г.П. Шевченка, про філокартичну шевченкіану.

Книга має велику кількість ілюстрацій та їх список.

Видання стане у пригоді читачам, які захоплюються філокартією або цікавляться історією листівок Черкащини, зокрема Звенигородщини.

Черкащини славетні імена / [Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є. та ін.]. – Черкаси : Черкас. ЦНТІ, 2013. – 709 с. : іл. – До 60-річчя утворення Черкас. обл.

 

Створення життєписів відомих уродженців Черкаського краю, популяризація їхнього життя і діяльності набувають сьогодні особливого значення у громадянському вихованні підростаючого покоління. Адже життєвий шлях кожного з них є реальним прикладом громадянина, уособлюючого такі риси як патріотизм, відданість і чесність у служінні своєму народові. Тому позитивний образ земляка – взірця для наслідування молодим поколінням громадян Української держави – має перебувати в центрі уваги краєзнавців.

У книзі зібрано біографічні матеріали про відомих уродженців Черкащини. Подаються інформаційно-бібліографічні матеріали про Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, заслужених працівників України.

Книга має фотоматеріали про відомих черкащан.

Видання розраховане на викладачів, учителів, учнів, студентів, музейних працівників, краєзнавців, усіх, хто не байдужий до історії рідного краю.

Апостроф : [альманах / ред. : С.П. Левченко, О.І. Прилуцький]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014.- 171 с.

 

Альманах «Апостроф» – це перша сходинка до відродження незалежного літературно-художнього, громадського журналу «Апостроф», перший номер якого побачив світ у 1991 році.

Дане видання є літературним додатком до журналу «Апостроф». У книзі вміщено твори багатьох талановитих авторів-черкащан : С. Корчинської, В. Сакович, В.Носенко, О. Прилуцького, В. Поїзник, Л. Журенкової та багатьох інших авторів Черкаського краю. Вони експериментують у найрізноманітніших жанрах літератури не тільки в поезії, ай у прозі, гуморі, дитячих творах. І це перша ластівка, як впевнені укладачі, залишиться не одинокою, а стане логічним продовженням періодичного видання журналу «Апостроф».

Книга зацікавить читачів, які шанують поетичне і прозове слово самобутніх письменників рідного краю.

Свояк, Н.І. Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва Черкаської області / Н.І. Свояк, Н.М. Фоміна. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 191 с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 188 – 190.

 

У даному видані розглянуто оздоровчу та санітарно-гігієнічну функцію парків, сучасні тенденції в озеленені садово-паркових об’єктів, екологічні фактори впливу на зелені насадження рекреаційних територій, класифікацію об’єктів природно-заповідного фонду, основні терміни в галузі утримання зелених насаджень, історію садово-паркового мистецтва і озеленення від стародавніх часів і до наших днів. Книга містить перелік парків – пам’яток садово-паркового мистецтва – об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Черкаській області. Автори розкривають історію створення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого значення в Черкаській області та приводять їх характеристику.

Навчальне видання призначене для вивчення студентами природничих спеціальностей дисциплін «Екологія», «Екологічне інспектування», «Заповідна справа», «Рекреаційні ресурси і курортологія», для фахівців, пов’язаних з проблемами раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Бондаренко, Л.О. Чайковський і Кам’янка / Л. Бондаренко ; [ред. Таран Г.М.] : Кам’ян. держ. іст.-культ. заповідник. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 191 с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 188 – 190.

 

Науково-популярний нарис знайомить читача з містечком Кам’янкою, що об’єднало двох геніїв світової культури – Пушкіна і Чайковського. Автор проводить екскурс у минуле Кам’янки, його історію.

Л. Бондаренко розповідає про великий вплив сім’ї Давидових на композитора, про захоплення Чайковського добротою та внутрішнім благородством «трьох ангелів» – дружини В.Л. Давидова, двох її дочок – Єлизавети та Олександри. П.І. Чайковський цікавився історією Кам’янки, де ще живі були спогади про перебування О.С. Пушкіна, декабристів, героїв 1812 року.

Автор згадує твори, написані композитором у Кам’янці, розповідає про захоплення Чайковського пісенними традиціями українського народу.

Видання ілюстроване, зацікавить всіх шанувальників творчості композитора П.І. Чайковського.

Прислухайся, як трави шелестять… / [уклад. Т.М. Горідько ; редкол. : М.М. Щербина, Т.Д. Зубко]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, [2014?]. – 15 с. : іл.

 

Це видання містить коротку інформацію про пам’ятки природи Городищини, зокрема про «Закревський бір», заказники місцевого значення – ботанічний, лісовий, зоологічний та ентомологічний, про геологічні пам’ятки природи, державні заповідні урочища.

Надана інформація про пам’ятки природи Городищини, що не внесені до категорії заповідності.

Брошура містить таблицю заповідних природних територій та об’єктів.

Видання стане у пригоді читачам, що цікавляться пам’ятками природи Городищенського краю.

Мариновський, В.М. Батьківщина – 2012 : альманах. Ч. 1. Гулаки на правобережжі Дніпра : родовід і власність правобережних Гулаків з Артема : матеріали до біогр. роду / Юрій Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 510 с. – Бібліогр. : с. 489 – 494.

 

Частина І Альманаху «Батьківщина – 2012» присвячена родоводу Гулаків з Правобережжя Дніпра, їх родовому гнізду – м. Городище і с. Свинарка (зараз Петропавлівка) на Черкащині (Городищенський район Черкаської області).

На новому архівному матеріалі, який вперше вводиться в науковий обіг, автор зробив спробу відтворити початок і становлення правобережної гілки відомого прізвища на її початковому родовому терені впродовж значного часу : 1712 – перша пол. ХХ ст.

Вперше детально розповідається про розгалудження цього роду на Гулаків, Гулаків-Артемовських (Артемовських-Гулаків, Артемовських) і Артеменків.

Проте основна увага приділена лише тим сім’ям цього роду, що постійно жили на своїй городищенській землі в межах визначеної вище хронології. Саме тому не показані родовідні ланки, які стосуються сімей Гулаків-Артемовських, що мешкали поза межами Черкасько-Городищенського Правобережжя.

Автор розуміє складність дослідження такої теми, особливо в джерелознавчому аспекті, коли відсутні певні оригінальні документальні матеріали і є конкретна інформаційна прогалина, і тому не наполягає на наведених висновках і сумнівах щодо деяких фактів і ситуацій як остаточних.

Книга зацікавить науковців і краєзнавців, а також усіх, хто небайдужий до історичної минувшини рідного краю.

Хоменко,Ю В.М. Звенигородське краєзнавство / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Арт Економі, 2014. – 64 с. : іл. – Бібліогр. : с. 62 – 63.

 

Історичне, літературне, географічне краєзнавство – важлива, потрібна і цікава справа. Автор книги розповідає читачеві про основні віхи звенигородського краєзнавства, а також про найдіяльніших краєзнавців. Він вважає, що люди, які стояли «на стороні рідного краю», його історичної пам’яті, мають право на те, щоб їх пам’ятали, знали й шанували.

Володимир Хоменко має надію, що молоде покоління звенигородчан, прочитавши цю книгу, зацікавляться краєзнавством, захоче дізнатися про минуле села чи міста, де народився.

Дана книга містить хроніку звенигородського краєзнавства. Автор висвітлює окремі сторінки становлення краєзнавства, розповідає про відомих літописців рідного краю.

Адресується видання краєзнавцям, аматорам, усім шанувальникам історії Звенигородщини.

Штрихи до біографій / [авт.-упоряд. В.М. Бурій]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 99 с. : іл.

 

Автор-упорядник цієї книги – Валерій Бурій, педагог, краєзнавець, журналіст, просвітянин, член Національної спілки журналістів і краєзнавців України, автор книг: «Твоє Ватутіне від А до Я» (2003), «Вибрані розвідки, статті та замітки» (2008), «Лисича Балка: відома та невідома» (2009) та інших.

Даний збірник статей містить маловідомі тексти Валерія Бурія, Марії Галич, Юхима Кримського, Петра Кулаковського та Ервіна Скорецького.

Після статті Ю.С. Кримського, присвяченої історії м. Звенигородки, та його короткої біографії подана бібліографія цього українського літератора, педагога і видавця.

Науковець Петро Кулаковський, що написав «Історію села Лисича Балка», звернув увагу на період 60-х років XVIII століття у житті даного населеного пункту. Видання має вибрані публікації П.М. Кулаковського.

Уривок з біографічної повісті Е.С. Скорецького «Моя Одиссея» розповідає про складний час в історії нашої держави – 50-і роки ХХ ст.

Бушин, М.І. Святиня над Дніпром / М.І. Бушин, Ю.М. Тихоненко ; [ред. Н. Бушина]. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2014. – 361 с. : іл. – Бібліогр. : с. 336 – 360.

 

Книга містить унікальні матеріали з історії та діяльності Шевченківського національного заповідника у місті Каневі, що формують сучасну національну ідею в Україні, є спонукою до пошуків об’єднувальних чинників, котрі розвивають і стверджують національні ідеали, узгоджуючи їх із загальнолюдськими цінностями.

Присвячене видання 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та 75-річчю Шевченківського меморіалу.

Видання ілюстроване, насичене фотоматеріалами, містить використані джерела й літературу.

Книга розрахована як на читачів середнього і старшого покоління, так і на молодь, яка прагне знати якомога більше про минувшину свого рідного краю.

Хаврусь, С.Л. Стеблівське диво : літ.-краєзн. розвідки : до 175-річчя з дня народж. І. Нечуя-Левицького та 200-річчя з дня народж. Т. Шевченка /Сергій Хаврусь. – Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. – 149 с. [56] с. : іл.

 

Є небагато майстрів слова, які уславили коштовну перлину України – мальовниче Надросся. Один із них – Сергій Хаврусь.

У книзі надруковані літературно-краєзнавчі розвідки та художні фотознімки С. Хавруся, присвячені Надроссю – малій батьківщині класика української літератури Івана Нечуя-Левицького.

До видання також увійшли розповіді про зйомки в Стеблеві художнього фільму «Толока» за мотивом поезії Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості» та інші матеріали.

Книга стане у пригоді всім пошановувачам надросянського краю та шанувальникам життя і творчості І. Нечуя-Левицького.

Хоменко, В.М. Церковне життя Звенигородщини / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014. – 55 с. : іл. – Бібліогр. – с. 54.

 

Дана книга вийшла за сприяння Т.І. Баймашевої, що народилася і проживала в с. Заліському Звенигородського району.

Завершальним, на думку автора, є його краєзнавчий проект, що розповідає про церковне життя на Звенигородщині.

Науково-популярне видання розкриває церковне, релігійне життя мирян у Звенигородському краї, пропонує перелік православних церков краю. Автор окремий розділ присвятив християнину Тарасу Шевченку.

В.М. Хоменко викриває царську імперську владу, яка мала Церкву за свою служницю, безвірницький радянський режим, що нищив храми, розстрілював або засилав у концтабори священиків.

Видання має відповідні фотоматеріали.

Книга зацікавить читачів, що бажають більше знати про Звенигородщину, зокрема про релігійне життя краю.

Мельниченко, В.М. Шевченкіана Черкащини : вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині / Василь Мельниченко ; [відп. ред. О. Третяков]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 207 с. : іл. – Бібліогр. : с. 102 – 111.

 

У цій книзі на основі залучення широкого комплексу джерел (архівних документів, наукової літератури, матеріалів періодичної преси і творів мистецтва) висвітлюється історія творення всенародної Шевченкіани на батьківщині великого Кобзаря, розкривається самобутність шевченківських традицій в містах і селах краю.

Видання складається із самостійних тематичних частин, в яких характеризуються форми і художньо-мистецькі засоби вшанування та увічнення пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині.

Публіцистично-документальні нариси супроводжу-ються ілюстраціями.

Викладений у книзі і запропонований широкій громадськості краєзнавчий матеріал сприятиме розширенню знань жителів та гостей Черкащини про наш край і Україну та роботу, яка здійснюється з вшанування Т.Г. Шевченка та популяризації його духовної спадщини.

На світанковій землі Михайла Максимовича : (колект. публіцист.-худож. нарис про рідне село) / І. Дробний, О. Кононенко, [В.Головко та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 60 с., [16] с. іл. : іл.

 

Ця книга непомітно творилася багатьма випускниками Богуславської школи упродовж багатьох років. Матеріали писалися з різних приводів і в різний час, а згадані автори написали спогади про себе і свій час майже за все 20 століття. Трагічним воно виявилося для тих, «хто в ньому народжувався – жив – виживав – переживав – мучився – помирав».

Перед читачем розкривається сумна картина передвоєнних і воєнних років, роки голодомору, тяжкі десятиліття відбудови, які випали на долю кількох поколінь.

Книга відкривається історичною довідкою про село Богуславець в контексті Золотоніщини. Читач зверне увагу на імена М.О. Максимовича, його дядьків Тимківських та роду Тулубів.

Видання має фотоматеріали, що розкривають життя сільської громади Богуславця, віршові та прозові твори сільських письменників.

Книга зацікавить читачів, які хочуть глибше вивчити історію рідного раю.

Краєзнавство Черкащини. Випуск 1–10 : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Іржавська А.П., Силка О.З. ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 96 с. (серія «Історична», вип. 5). – Ім. покажч. : с. 75 – 77. – Алфавіт. покажч. : с. 78 – 80.

 

Пропоноване видання підготовлене з нагоди 60-річчя утворення Черкаської області та виходу ювілейного (десятого) числа популярного серед читацько загалу часопису «Краєзнавство Черкащини». Цей бібліографічний покажчик виходить друком в рамках видавничої серії «Історична» з метою популяризації фондів наукової бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького та розповсюдження історико-краєзнавчої інформації.

Структурно покажчик складається з передмови, основної частини та допоміжних матеріалів. Основна частина поділена на такі розділи: перелік видань, анотований хронологічний покажчик матеріалів та предметно-тематичний покажчик, в основі якого лежить умовний принцип розподілу за певними рубриками.

Видання створене для науковців, викладачів, студентів та фахівців у галузі краєзнавства.

Стеценко, С.М. Війни художників : роман / Станіслав Стеценко. – Черкаси : Брама-Україна, 2014.- 607 с.

 

Новий роман від автора бестселера 2000 року «Чорна акула в червоній воді» та скандально відомого політичного трилера «Вся влада радам!».

Основою для роману стала біографія відомого українського художника і розвідника-нелегала Миколи Глущенка. Разом з тим книга є художнім твором і не претендує на стовідсоткове відтворення реальних подій. Левова частка історичних документів, наведених у романі, є оригінальними.

У книзі використані матеріали зі спогадів найближчого оточення Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Уінстона Черчилля, художників і літераторів, які жили в передвоєнний час у Радянському Союзі і нацистській Німеччині.

Головний герой роману Микола Глущенко улітку 1940 року вирушає із соціалістичної Москви до націонал-соціалістичного Берліну, звідки, за планами НКВС, він не повинен повернутися живим. Тим більше, що його дружина впала в око Народному комісару Лаврентію Берії…

Городинець, І.С. Пам’ять не згасне : (с. Безпальче на Черкащині в період другої світ. війни 1939-1945 рр.) / Іван Городинець. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 479 с. : іл.

 

Праця відомого на Черкащині краєзнавця Івана Сергійовича Городинця містить ретельно підібрані автором документи, у яких відбита доля і життєвий шлях жителів с. Безпальче – фотографії, довідки, нагородні документи, фрагменти листів та інші безцінні реліквії, в яких зафіксовані сторінки біографії односельчан воєнного часу. Безцінними є зібрані І.С. Городинцем свідчення людей, які жили у ті буремні роки – воїнів Червоної армії, партизанів і підпільників, «остарбайтерів» і в’язнів нацистських концтаборів, тих, хто перебував на тимчасово окупованій території. Саме така, не підігнана під ідеологічні штампи, інформація із уст очевидців і учасників подій допомогає нам відтворити правдиву і багатовимірну картину такого драматичного і масштабного дійства як війна.

Книга з вдячністю буде сприйнята громадськістю, збагатить читачів знанням про минуле рідного краю та його людей, виховуватиме у них повагу до своєї історії. Особливе значення книга має для молодого покоління, адже в ній увічнено пам’ять їхніх дідів і прадідів, пам’ять покоління тих, хто захищав рідну землю від загарбників.

Фіалко, Н.І. Косенівка. Село протягом радянської доби : іст.-літ. альм. / Ніна Фіалко ; [ред. І. Диченко]. – Т. : Терно-граф, 2014. – 343 с. : іл.

 

Книга висвітлює життя мешканців села протягом двадцятого сторіччя. Розповідається про людей, які залишили свій слід в історії села. Представлено спогади односельців про себе і своїх батьків. Книга містить вірші і прозові твори жителів села.

Видання розраховане на широке коло читачів не тільки Косенівки, а й тих, хто хоче знати правду про те, що діялося в українських селах у ХХ столітті.

Кузнець, Т.В. Християнська церква в Умані кінця XVIII – початку ХХ століття : монографія / Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. – Умань : Візаві, 2012. – 148 с.

 

Відкриваючи цю книгу, ви зануритесь у цікаву історію одного з найкрасивіших міст України, яке упродовж століть трансформувалося від давнього поселення, через форпост на прикордонні, через торгівельний та економічний центр значного регіону до освітнього та культурного центру незалежної української держави.

Опорою духовного життя населення була Християнська церква, представлена конфесіями: православною, католицькою, греко-католицькою. У книзі наводяться статистичні дані, що характеризують ці конфесії у річищі регіональної історії. Локалізовані і описуються основні релігійні осередки та культові будівлі.

Монографія зацікавить усіх, хто цікавиться історією Уманщини. Вона прислужиться учням, студентам, краєзнавцям, молодим науковцям та просто небайдужим до нашої історії людям.

Наш Шевченко : монографія / [голов. ред. Лега Ю.Г.]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 315 с. : іл.

 

Книга містить шевченкознавчі дослідження науковців Черкаського державного технологічного університету. Розглядаються питання етики Т.Г. Шевченка, державницькі погляди поета, аналізуються «Псалми Давидові», «Буквар», живописні твори митця. Містяться історичні студії, присвячені питанням вшанування пам’яті Т. Шевченка на Черкащині. Видання ілюстроване студентами університету.

Хоменко, В.М. Козацьке / Володимир Хоменко ; [відп. Ред. М. Данилюк]. – К. : АртЕкономі, 2014. – 50 с. : іл.

 

Нова книжка відомого журналіста і краєзнавця Володимира Хоменка – це мозаїка окремих подій і коротких епізодів з історії с. Козацького Звенигородмького району. Вміщено біографічні довідки про відомих уродженців села. Книга гарно ілюстрована, доповнена поезіями, присвяченими селу.

Нікіфорова, Н.Я. Джерело натхнення [Образотворчий матеріал] : [альбом] : присвяч. 200-річчю з дня народж. Т.Г. Шевченка / Надія Нікіфорова. – К. : Поліграфсервіс, 2013. – 159 с. : іл.

 

Альбом репродукцій заслуженого художника України Надії Яківни Нікіфорової. Працює художниця в галузі театрального мистецтва і живопису. І живопис, і сам світогляд Надії Нікіфорової наснажені Шевченковим мітом, прадавніми архетипами. Картини з Шевченкіани художниці зіткані з деталей, які захоплюють своєю влучністю і несподіваністю, як, наприклад, старовинна вишивка, що раптово виринає з-під густих мазків фарби. Через авторський стиль, колаж, фактуру, рельєф, влучність деталей, переплетення образів художниці вдалося зрозуміти, відчути серцем і майстерно втілити власне відчуття Тараса Шевченка у картинах.

Всі твори Надії Нікіфорової випромінюють добро і красу, а вони завжди потрібні, вічні і безсмертні.

Альбом буде цікавий любителям мистецтва і творчості Т. Шевченка.

Сніжко, М.С. Симоненкова хода / Микола Сніжко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 213 с. : іл.

 

«Ти знаєш, що ти людина?» Таке питання колись поставив своїм читачам український поет-шістдесятник Василь Симоненко. А якою людиною був він сам? Про це пише у своїх спогадах журналіст і письменник Микола Семенович Сніжко, який у 1961-1963 роках працював з поетом у редакції газети «Молодь Черкащини», добре знав його як Людину, Журналіста, Поета, Творця.

Автор видання розкриває риси характеру В. Симоненка, показує його як поборника правди і добра, звеличує поета як патріота України.

Книга містить фотоматеріали, що доповнюють розповідь і засвідчують окремі миті життя письменника.

Видання зацікавить шанувальників симоненківського поетичного слова.

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина [образотворчий матеріал] = Taras Shevchenko Artistic Suritage = Тарас Шевченко. Художественное наследие : [альбом / упорядкув. Д. Стуса ; ред. О. Бойко]. – К. : Мистецтво, 2013. – 351 с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка.

 

Альбом репрезентує малярську спадщину Тараса Шевченка (1814-1861), яка є набутком не лише українського народу, а й світової культурної спільноти.

Живопис майстра, його офорти, малюнки та акварелі гармонійно поєднані з поетичним словом Кобзаря. Портретний живопис, краєвиди, жанрові композиції та ілюстрації художника втілюють глибинну філософію українського народу. Репродукції творів супроводжуються науковими коментарями.

Видання містить переклади наукових коментарів англійською та російською мовами.

Книга розрахована на пошановувачів поезії та мистецтва, творчості українського Генія.

Сніжко, М.С. Симоненкові світанки / Микола Сніжко. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 211 с.

 

Микола Сніжко, член Національної спілки журналістів України, друг і колега по роботі Василя Симоненка, у книзі «Симоненкові світанки» ділиться з читачами своїми спогадами і роздумами про талановитого письменнкиа. М.С. Сніжко працював з поетом у редакції газети «Молодь Черкащини» (1961-1963), добре знав його як Людину, журналіста, як Поета і Творця, прислухався до його метафоричної мови, захоплювався його гумором.

Автор видання розкриває цілий ряд позитивних рис В. Симоненка, звертає нашу увагу на непримиренність поета до несправедливості, показує щирого і добродійного письменника, поборника правди і добра, великого патріота своєї Вітчизни.

Книга зацікавить пошановувачів творчості відомого поета та всіх, кому не байдужа його доля.

Кикоть, В.М. Флюїдний шнурок : поезія, проза / Валерій Кикоть ; [вступ. сл. О. Третякова]. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2013. – 175 с.

 

Нову книжку Валерія Кикотя складають поезії та проза, подекуди іронічна, часом притчова та психологічна.

Це видання заслуговує на увагу своєю «різножанровістю, різностиллям, різнобарвністю образної та мисленнєвої палітри, глибиною емоційної багатогранності та вразливою оголенністю незахищеного поетового нерва». Читач дізнається, чим жив письменник упродовж останніх років після виходу у світ його сьомої книги «Квітка у вогні», за яку він отимав літературну премію.

В.М. Кикоть виробив і витримує власний тон і голос у творчості, а глибока філософічність поетичних і прозових творів є їх визначальною рисою.

Восьма книга письменника «Флюїдний шнурок» буде цікавою всім шанувальникам сучасної української художньої літератури.

Шамрай, М.І. Клятва грому : поезії / Микола Шамрай. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 181 с.

 

«Клятва грому» – п’ята книга українського поета Миколи Івановича Шамрая, члена Національної спілки письменників України. З-під пера автора вийшли збірки «Великодній дзвін» (1993), «Доле, грішнице моя» (1994), «Рвані дороги в долоні моїй» (1999), «Хресний вік» (2004).

Збірка «Клятва грому» складається з трьох розділів: «Боляща весна», що містить цикл поезій «На лінії смерті», «Біла арфа» та «Молитва до любові».

Провідними мотивами поезій письменника є тривожна і світла дума про Вітчизну, рідну матір і кохану, про сивого батька, що пройшов пекло полону та штрафбату в роки Другої світової війни. Велике значення для поета має пам’ять – роз’ятрена рана повоєнного дитинства.

Книга не залишить байдужими читачів, що захоплюються поезію, зокрема тих, хто цікавиться творчістю Миколи Шамрая.

Білецький, Ф.Ф. Змова проти Тараса Шевченка : худож.-докум. повість / Феофан Білецький. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 239 с.

 

У своїй повісті Феофан Білецький відкидає всі ті ідеологічні стереотипи й нашарування, котрих зазнав образ Тараса Шевченка в художній літературі і прагне показати його передусім людиною, яка не може повсякчас вдовольнятися одним лише громадським, йдучи на муки, людиною, яка хоч на схилі літ хотіла мати свій маленький рай: власну хатину і сім’ю. Звертаючись до трьох останніх років життя духовного батька нації, автор книги торкається найпотаємніших струн його душі, його мрій і сподівань, котрим не судилося здійснитися. Чому? Відповіді на це не давав ніхто. Власне, ніхто й не ставив такого запитання. Тож можна без перебільшення говорити, що Феофан Білецький виявився першопрохідцем на цій стезі. Свідченням тому є вже сама назва повісті.

Книга Ф. Білецького розрахована на всіх поціновувачів життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря.

Тарас Шевченко. Великий льох : текст і контекст / [упоряд. В.І. Пахаренко, Ю. Гончар]. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2013. – 230 с. : іл + 1 електрон. опт. диск. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

 

Ця книга продовжує серію «Тарас Шевченко: текст і контекст», у якій планується видати найвідоміші, найвизначальніші твори поета й авторитетні, концептуальні літературознавчі й методичні праці,їм присвячені.

Цього разу в центрі уваги поема «Великий льох». Докладно представлені також історичні й фольклорні відомості про суботівські святині: літературознавчі, методичні й театральні інтерпретації поеми.

Видання містить кольорові ілюстрації та диск.

Книга адресована шевченкознавцям, студентам-філологам і мистецтвознавцям, учителям-словесникам, школярам-старшокласникам, усім шанувальникам геніального Шевченкового слова.

Осьмачка, Т.С. Поезії. Поеми / Тодось Осьмачка ; [передм. В. Коваленко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 369, [2] с.

 

Книга містить творчий доробок чи не найтрагічнішого українського митця епохи «розстріляного відродження» Тодося Осьмачки (1885-1962). Його творчість наповнена протестом проти терористичного тиску чужого тоталітарного режиму в Україні, в ній звучить любов до людини землі і біль за поневіряння в її рідному краї.

Поезія Тодося Осьмачки, «заживлена зі щирцевих основ національної поетичної традиції, вражає цілковитою оригінальною незалежністю, що дозволяє впізнати серед інших вкрай «осьмачківський спосіб поезії».

Видання зацікавить усіх поціновувачів українського українського слова, тих читачів, які цікавляться творчістю письменників рідного краю.

Кукса, Н.В. Чигиринщина в подорожніх нотатках відомих особистостей ХІХ – І половини ХХ століття / Н.В. Кукса, Я.Л. Діденко. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 198 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

Книга являє собою збірку статей про перебування в краї відомих діячів української культури. Його славетної минувшини доторкнулися Д. Бантиш-Каменський, Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров, П. Чубинський, Д. Дорошенко, І. Гончар і багато інших. Значна увага приділена висвітленню їх внеску в збереження історико-культурної спадщини.

У виданні подано узагальнені відомості про стан збереження пам’яток Чигиринщини в ХІХ – І половині ХХ ст., оприлюднено матеріали, зокрема зображення пам’яток та історичних місць, маловідомі не лише пересічному читачу, а й фахівцям.

Видання розраховане на науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Чигиринщини.

Горбань, С.П. Зодчий із пекла : майже міст. детектив / Світлана Горбань, Наталя Лапіна. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 239 с.

 

Книга має низку загадкових подій та вбивств, які приголомшують мешканців старовинного палацу, збудованого за проектом відомого українського архітектора. Невже у вир життя втрутилися містичні сили, як у англійських замках з привидами? Це хитомудре павутиння починає розплутувати розумний та завзятий детектив Кінчев.

Роман вражає психологізмом і точністю соціального аналізу дійсності, адже не випадково він був відмічений дипломом V Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс «Коронація слова» під назвою «Майстри неможливого».

Книга розрахована на поціновувачів пригод, детективних історій.

Холодний Яр : часопис №4 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; [уклад. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с. – Присвяч. 40-й річниці з часу заснування Черкас. літератур.-мист. об-ня ім. В. Симоненка

 

Часопис містить матеріал з історії Черкаського обласного літоб’єднання імені Василя Симоненка, в ньому подаються відомості про сьогодення літературного об’єднання, є спогади письменників С. Левченка, І. Дубініна про роботу студійців та їхню творчість.

Книга має чимало творів молодих письменників, як поетів, так і прозаїків, які постійно вдосконалюють свій талант, відкриваючи для себе чарівність, глибину і неповторність українського слова, передають читачу свою поетичну щирість.

Видання адресоване всім, хто цінує українське поетичне слово, тим, хто шанує таланти Черкаського краю.

Холодний Яр : часопис №3 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; [уклад. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с. – Присвяч. 175-й річниці від дня народж. І.С. Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народж. Т. Осьмачки.

 

Часопис присвячується 175-й річниці від дня народження Івана Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося Осьмачки. Розпочинається видання неперевершеною поезією нашого національного героя Тодося Осьмачки. Далі подаються твори письменників Черкащини, присвячені правдолюбу і борцеві за справедливість Т. Осьмачці.

Друга частина книги містить трактат Нечуя-Левицького «Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини», який ніколи не входив до зібрання творів письменника (це є відповіддю автора на Емський указ царя 18.05.1876 р. про повну заборону українського друку). В. Коваленко розкрила проблему любові і шлюбу у творчості І. Нечуя-Левицького, письменники проаналізували гумор і сатиру митця та «моральну сімейну катастрофу» «Кайдашевої сім’ї». Відомі поети М. Негода, І. Дробний та С. Хаврусь присвятили своє поетичне слово Нечую-Левицькому.

Видання зацікавить широке коло читачів, зокрема студентів-філологів, поціновувачів української літератури, зокрема творчості згаданих письменників.

Холодний Яр : часопис №2 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; [уклад. В. Коваленко ; ред. В. Ткаченко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 318 с. – Присвяч. 200-й річниці від дня народж. Т.Г. Шевченка.

 

Часопис присвячений нашому Великому Генію Тарасу Шевченку.

Перші сторінки, захоплюють читача Шевченковим посланням «І мертвим і живим…». А Василь Пахаренко роз’яснює, чому Шевченко є генієм, розповідає про універсальний талант митця. На сторінках видання є витяги із щоденника Шевченка, коментовані В. Захарченком, є цілий ряд поезій, присвячених нашому мудрому Кобзарю. Тут ми зможемо почерпнути матеріал про Шевченкіану художниці Н. Нікіфорової та глибше дізнатися про Шевченковий ідеал жіночої краси і шлюбу. Є у книзі розкриття художньої інтерпретації теми жіночої долі у творчості Т.Г. Шевченка.

Книга зацікавить літераторів, студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться творчістю Т.Г. Шевченка.

Краєзнавство Черкащини [збірник] №10 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. : В.М. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 247 с. [8] с. іл. : іл.

 

У науково-популярному виданні, присвяченому 60-річчю утворення Черкаської області, вміщені матеріали та ілюстрації з історії Черкащини. Це статті та краєзнавчі розвідки про відомих людей Черкащини, історію міст і сіл, хроніка краєзнавчих заходів, інформація про досвід організації дослідницької роботи. Увагу читачів привернуть такі рубрики: «Книжкова полиця», «Подвижники краєзнавства», поетичні твори. Їх автори – члени Національно спілки краєзнавців України та аматори краєзнавчої справи.

Видання містить короткі відомості про авторів книги. Увагу читача привертає історія краю у світлинах.

Книга розрахована на освітян, працівників культури, студентську та учнівську молодь, усіх, хто любить свій рідний край, шанує його славну історію та людей, що її творили.

Поліщук, В.Т. Література рідного краю : (літ. Черкащина) : підручник : бібліогр. дод. / В.Т. Поліщук, М.П. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 510 с.

 

Краєзнавство і літературне краєзнавство вміщують в собі потужний виховний потенціал – гуманістичний, морально-етичний, патріотичний.

У цьому підручнику панорамно висвітлюється багата історія літератури Черкащини – Шевченкового краю, вміщена інформація про письменників Черкащини – лауреатів літературних премій, про літературні премії імені письменників-земляків, подається матеріал про письменників та літераторів Черкащини (по районах Черкаської області).

Викладачі, вчителі можуть використовувати матеріали підручника, адаптувавши їх до потреб, запитів і вікових особливостей учнівської та студентської молоді. У великій пригоді всім, кого цікавить літературна історія Черкащини, стануть довідкові біобібліографічні матеріали.

Адресується дане видання учителям, бібліотекарям, студентам, учням, усім, кому небайдужа історія рідного краю.

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» : путівник / [Нац. іст.-культ. заповідник «Чигирин» ; упоряд. С.Ф. Павлова]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 99 с. [32] с. іл. : іл.

 

Заповідникам і музеям відведена значна роль у процесі ствердження української нації, як самостійної одиниці світової спільноти.

Основними завданнями заповідників і музеїв, як осередків матеріальної і духовної культури у відродженні історії та національної свідомості українського народу, є дослідження та збереження національної культурної спадщини.

Це видання через призму пам’яток культурної спадщини висвітлює історичне надбання Чигиринщини – центру визвольної боротьби українського народу, колиски української державності, батьківщини видатного державного діяча, дипломата і полководця, великого гетьмана України Богдана Хмельницького.

Науково-популярне видання адресоване всім шанувальникам історії рідного краю.

Коваленко, В.М. Поетичний гербарій : літературно-творча лабораторія : посіб. Для вчителя / Валентина Коваленко. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2013. – 304 с.

 

Автор посібника, письменниця й педагог, пропонує розробку занять літературно-творчої студії для старшокласників, де широко ілюструє шляхи практичної реалізації їхніх творчих здібностей через поглиблене ознайомлення з психологічними основами літературної творчості та творчою лабораторією письменника.

У книзі автор запропонувала програму факультативу «Поетична лабораторія».

Посібник В.М. Коваленко пошанований літературною премією Національної спілки письменників України» Благовіст».

Цікаві методичні пропозиції В. Коваленко стануть добрим помічником для вчителів-словесників і тих, хто прагне пізнати мистецькі глибини Слова, удосконалити власні здібності до літературної творчості.

Коваленко, В.М. Приворот-зілля : зібр. /Валентина Коваленко. – [Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2014]. – 260 с.

 

До книги «Приворот-зілля. Зібране» увійшли поезії з попередніх збірок: «З любові», «Перевесла істин», «Приворот-зілля», «Трунок Сварожого рога», «Ненароджене сонце», «Перелесниця», «Тобі б моїм поговорить вогнем…».

Особливість цієї книги в тому, що вона пробуджує жагу до життя, зворушує зачаєні душевні поривання.

Секрет цього ефекту – в любові, яка живе в кожному слові. Любов в усіх іпостасях, в усьому різноманітті барв: лірична, ніжна, щемка й несамовита, пристрасна, жагуча. Любов до слова, до народу, до землі, до рідних. Любов до світу, до життя.

Нове видання акумулює в собі потужну енергію любові, якою заряджені твори письменниці.

Книга – для тих, хто шукає натхнення, хто бажає й прагне, вірить і відчуває.

Коваленко, В. Роду криниця віща : література рідного краю : посіб. для 5-11 класів загальноосвіт. навч. закл. / Валентина Коваленко. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2014. – 342 с.

 

Саме на матеріалі літератури Черкаського краю автор цього посібника має на меті допомогти словесникам поглибити знання учнів про творчість письменників Черкащини і поглибити їхнє розуміння поняття»Рід», «родина», «рідня».

Пропонований посібник, уміщені в ньому твори мають великий пізнавально-виховний потенціал. Книга вміщує багатий хрестоматійний та довідковий матеріал, що спонукає до роздумів над вічними моральними категоріями.

Матеріал посібника можна успішно використовувати не тільки на уроках літератури рідного краю, а й на уроках із позакласного читання, також у гуртковій роботі та на заняттях факультативу.

Книга розрахована на педагогів, учнів та всіх, хто цікавиться літературою рідного краю.

Тарас Шевченко. Марія : текст і контекст /[упоряд. В.І. Пахаренко, Ю. Гончар]. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2013. – 230. [1] с. : іл. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

 

Пропоноване видання продовжує серію «Тарас Шевченко : текст і контекст», у межах якої друкуються найвідоміші, найбільш значущі твори поета й найавторитетніші, найконцептуальніші праці, їм присвячені.

У цій книжці подано один з підсумкових і визначальних у духовному плані творів Шевченка – поема «Марія». А також представлено досить широке коло літературних і фольклорних інтерпретацій євангельської історії життя Богоматері і її Сина. Запропоновано низку різноманітних літературознавчих і методичних потрактувань поеми.

Видання адресоване шевченкознавцям, студентам-філологам і мистецтвознавцям, учителям-словесникам, старшокласникам, усім шанувальникам геніального Шевченкового слова.

Шевченко, Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – К. : АДЕФ-Україна, 2014. – 187 с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

 

Новий «Кобзар» Т.Г. Шевченка – це той самий «Кобзар», яким закінчувались покоління українців, але зовсім несподіваний, тому що в ньому поезія Т.Г. Шевченка зігріта дитячими серцями.

Тільки геніям і дітям властиво бачити справжню сутність речей. І в цьому виданні зустрілися геній слова Шевченка і щирість дитячого сприйняття його віршів.

Ілюстраторами поезії Т. Шевченка стали маленькі українці – переможці художнього конкурсу «Кобзарева Криниця» культурно-мистецького фестивалю «Шлях до Тараса».

Художні образи поетичних творів Шевченка – яскраві, майже зримі: так легко зринають перед очима його Катерина, «Садок вишневий коло хати», маленький хлопчик-пастушок Тарас, оживають і козацька минувшина, і ненька-Україна, яку Тарас Григорович любив понад усе.

Доманицький, В.М. З науково-творчої спадщини. Кн. 3 / Василь Доманицький ; [уклад. І ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 509 с.

 

До третьої книги науково-творчої спадщини Василя Доманицького (1877 - 1910) ввійшли переважно історичні його студії, в т.ч. ґрунтовна праця «Козаччина на переломі XVI – XVIII ст.», а також публікації з археології, права, релігієзнавства. Головну свою наукову увагу історик зосередив на історії зародження й становлення українського козацтва, його поступовому визріванні у впливову політичну силу. Перші «ватаги» козаків, ряд козацьких ватажків показані у праці об’єктивно, відповідно до архівних джерел і документів.

В. Доманицький у своїй книзі аналізує різні історичні події, явища і особи в широкому європейському контексті, розглядає історію України рубежу XVI – XVII ст. у невідривній сполуці з історією Центрально-Східної та Південно-Східної Європи, таких утворень як Річ Посполита, Австрія, Семигороддя, Волощина, Молдавія, Туреччина, Крим…

Уміщені праці вченого-енциклопедиста публікуються вперше за понад сто років і розраховані на науковців, учителів, краєзнавців, студентів, широке коло читачів.

Софієнко, О.А. Співуча кров : поезії / Олексій Софієнко ; [передм. В.Т. Поліщука]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 314 с.

 

Нова книга відомого українського поета незвичайна своєю композицією і перейнята глибоко національною гуманістичною ідеєю необмежених можливостей людини у пізнанні таємниць Всесвіту.

Автор використовує рідкісні поетичні форми світової поезії і творить новаторські оригінальні поетичні структури зі своєю гнучкою і глибинною образною системою, що є самобутнім явищем в українській літературі. О. Софієнко освоював раритетні в нашій поезії форми хокку, мухтамілата, нестулиуста, тавтограми, паліндрома, ронделя, тріолета, стансів, глоса. В більшості своїх віршів поет досягає оптимальної гармонії змісту і форми.

Безсмертям людського духу пронизаний розділ «Син Сонця», присвячений життю геніального філософа, поета і любомудра Г.С. Сковороди.

Видання адресоване читачам, які захоплюються поетичним словом.

Холодний Яр : часопис №1 /Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм України ; [уклад. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 319 с.

 

В Україні кожна область, кожен край пишається своїми духовними та матеріальними скарбами, зокрема Черкащина, яку іменують духовним центром України не тільки тому, що це – батьківщина великих Богдана і Тараса, а тому, що самі назви райцентрів і багатьох сіл «дихають» історією, значимо промовляють для багатьох із нас.

У цьому «доювілейному» часописі уміщені вірші, які б хотілося донести до читача. Абсолютна більшість цих віршів – то твори поетів Черкащини, як професійних, так і непрофесійних, що вміють красиво мовити про свої щирі почуття. Ці поезії пронизані любов’ю до найрідніших оберегів, повагою до рідного краю, які так важливо й необхідно прищеплювати новим поколінням.

Читаючи ці вірші, згадуєш батьківські й материнські пороги, переймаєшся тими ж почуттями, які захоплювали поетів, радієш своїй причетності до духовного осередку – Черкащини.

Письменники Черкаського краю – автори віршів, уміщених у даному виданні, сподіваючись у своїй щирій любові до рідного краю, присвячують книгу славним ювілеям – 60-річчю утворення Черкаської області і 200-річчю з дня народження її найвидатнішого сина – Т.Г. Шевченка.

Альманах адресовано всім поціновувачам поетичного слова.

Український млинологічний альманах : історія, етнографія, культура : наук. ілюстр. альм. Спецвип. Історія українського традиційного млинарства : матеріали Першої міжнар. наук. конф., Черкаси, с. Вереміївка Черкас. обл., 15 – 17 жовт. 2009 р. /Укр. млинол. асоц., Приват. іст.-етногр. музей «Козац. землі України», [наук. ред. Н. Лавріненко]. – К. : Оболонь,2014. – 199 с.

 

Черкаська земля здавна славиться своїми землеробськими та млинарськими традиціями. Альманах розкриває зміст першої в Україні міжнародної наукової конференції «Історія українського традиційного млинарства», яка відбулася 15 – 17 жовтня 2009 р. у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького та приватному історико-етнографічному заповіднику «Козацькі землі України». В роботі конференції взяли активну участь близько півсотні науковців з різних куточків України, представники Міжнародного млинологічного товариства з Голландії, Німеччини, Чехії та Росії.

Дане видання пропонує різноманітні аспекти історії млинарства – від узгодження термінології до шляхів збереження традиційних млинів, які стали невід’ємною часткою традиційного українського пейзажу XIХ – поч.. ХХ ст.

Альманах містить матеріал з археології, етнології, фольклористики, мистецтвознавства та туризму, знайомить читачів з регіональними, зокрема Черкаського регіону, млинологічними та історичними студіями, має джерельну базу та документи, необхідні для вивчення історії млинарства на Чигиринщині.

Видання насичене ілюстраціями, фотографіями і буде добрим помічником читачам, що цікавляться млинарством на Черкащині та в Україні.

Тимофеєв, В.В. Історія села Райгород / Вадим Тимофеєв. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 325 с. : іл.

 

З глибини віків постає перед нами життєдайна скарбниця духовності та неоціненного досвіду багатьох поколінь. Невтомною працею, звитягою і жертовністю примножували її наші пращури.

Необхідність збереження цього історичного скарбу спонукала автора до створення літопису села.

На основі численних археологічних джерел, архівних документів, історичних праць та свідчень очевидців зроблено спробу створити книгу історії села Райгород Кам’янського району.

Автор охоплює своєю увагою різні аспекти життя села протягом століть, також наводить легенди рідного краю, свідчення жителів села.

Книга містить фотоматеріали з історії Райгорода: фрагменти карт, археологічні знахідки, архівні документи та ін.

Видання адресоване всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Щербина, М.М. Тарас Шевченко у власних назвах рідного краю / Микола Щербина. – Черкаси : [б.в.], 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр. : с. 38 – 39.

 

Дане видання є краєзнавчим дослідженням, яке провів вчитель М.М. Щербина та його гуртківці протягом останніх років.

Матеріали, що стосуються вшанування та увічнення пам’яті нашого славного земляка, українського генія Т.Г. Шевченка розглядаються через різноманітні власні назви, що носять ім’я Шевченка або пов’язані з його творчістю. Це, зокрема, топоніми – географічні назви та інші власні назви (ергоніми, ідіоніми, фітоніми).

Пошук і систематизація таких назв здійснено шляхом аналізу різноманітних джерел: наукових і краєзнавчих публікацій, енциклопедій, архівних документів, розвідок, топонімічних словників, словників-довідників. Частину власних назв локального характеру можна записати під час польових досліджень: історико-географічної, краєзнавчої чи етнографічної експедицій.

Брошура розрахована на керівників краєзнавчих гуртків, вчителів історії та української мови, на читачів, які цікавляться історією, географією та мовою рідного краю.

Використані фото Миколи Щербини, Володимира Чоса та з Інтернет-джерел.

Історія, культура і природа Черкащини на туристичних маршрутах регіону. Ч. 1. [авт.-упоряд. Т. Нераденко] . – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 203 с. : іл.

 

Видання знайомить з історією, культурою і природою Правобереженої Черкащини через відвідання пам’яток і визначних місць, музеїв і заповідників, мистецьких закладів та культових споруд у ході десяти розроблених автором туристсько-краєзнавчих маршрутів Черкащиною. Серед них – одна загальна подорож, що починається у Кам’янці, проходить через Кам’янський, Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Звенигородський, Тальнівський і Уманський райони та закінчується в місті Умань, і кілька окремих – по пам’ятниках археології, етнології, природи, Шевченківських місцях, до Буцького каньйону, архітектурними пам’ятками Черкас та ін.

Перша частина репрезентує авторські туристко-краєзнавчі подорожі Правобережною Черкащиною і розповідає про туристичні об’єкти, історію, культуру та природу Кам’янщини, Чигиринщини, Канівщини, місті Черкаси та Черкаського району.

Друга частина репрезентує туристичні об’єкти й висвітлює історію, культуру і природу Корсунщини, Звенигородщини, Тальнівщини та Уманщини.

Видання розраховане на педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, широкій учнівській аудиторії, краєзнавцям, всім, хто любить подорожувати Черкаським краєм та цікавиться його історією, культурою та природою.

Заповідна Черкащина : історія, сьогодення, майбутнє / [Чорний М.Г., Чорна Л.О., Грищенко В.М. та ін. ; під заг. ред. Чорного М.Г.] ; Канів. природ. заповідник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 199 с. : іл. – Бібліогр. : с. 184 – 197.

 

Природоохоронні території відіграють ключову роль на Землі у збереженні її природного каркасу, відтворення життя та підтриманні біологічного різноманіття.

Тенденції розвитку національної мережі природоохоронних територій за останнє десятиліття близькі до світових. Черкащина не стоїть осторонь світових тенденцій, а розвиток природно-заповідної справи в області – один із пріоритетів діяльності державного управління екології.

Дана книга містить характеристику об’єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення в Черкаській області. У виданні висвітлюється історія формування заповідної мережі, сучасний її стан, перспективи розширення охоронюваних територій та створення нових об’єктів ПЗФ Черкащини. Охарактеризовано об’єкти, яким пропонується надати заповідний статус.

Видання багатоілюстроване, містить список літератури.

Книга адресована екологам, природоохоронцям, краєзнавцям, студентам та викладачам природних факультетів.

Комісар, М.А. Доросле дитинство : [спогади] / Михайло Комісар. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 55 с. : іл.

 

Спогади М.А. Комісара, жителя села Млієва Городищенського району, написані тоді, коли він був уже літньою людиною, та це спогади малолітнього свідка про життя під час фашистської окупації і в перші роки після самої кривавої війни в історії людства. Цю книжку з повним правом можна було б назвати «Війна очима дитини». Автор звернув увагу на те, що в тих стресових умовах один епізод може перетворити дитину в дорослу людину. Розповідь «Череп’яна пляшка» і є таким поворотним пунктом в житті малого Михайлика. Назва «Доросле дитинство» повною мірою відповідає головній ідеї спогадів.

Книга розрахована на читачів, для яких доля людини, доля свого народу, малої батьківщини і України дуже важливі. Та, в першу чергу, вона корисна для дітей нашого сьогодення, які живуть в мирний час, і тих людей, котрі в роки війни пізнали надзвичайно складні випробування.

Захарченко, В.І. Таке поліття : новели, записане щодення / Василь Захарченко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 193 с.

 

У новій книзі «Таке поліття» лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, відомий український прозаїк Василь Захарченко в новелах, щоденникових записах, пейзажних етюдах порушує теми патріотизму, моральності в суспільстві, виховання молодого покоління українців на принципах високої моралі, совісності, доброти й краси.

Автор уперше у своїй творчості звертається до лаконічної новелістичної форми – твору в кілька рядків, а також до такого жанру, як новела – діалог.

Щоденникові записи В.І. Захарченка перейняті тривогою за долю душі рідного народу – української мови, за благополуччя Української Держави, Української Незалежності.

Прозі українського письменника притаманні щирість, душевна теплота, глибока людяність, психологічні тонкощі у змалюванні внутрішнього світу людини.

Кобен, Л.А. Анин штетл : [пер. с англ.] / Лоренс А. Кобен ; [ред. К. Колесникова]. – Корсунь-Шевченковский : Всесвіт, 2013. – 342 с., [24] с. ил. : ил. + 2 л. пл. г. Корсуня. – Библиогр. : с. 315 – 326. – Алф. указ. : с. 327 – 342.

 

Дане видання являє собою переклад на російську мову книги американського вченого й письменника Лоренса Аллана Кобена «Анин штетл», яка розповідає про життя в місті Корсуні на початку 20-го століття зі спогадів Анни Спектор Дін.

Автор описав життя Анни Спектор і всі негаразди, котрі вона пережила під час політичних безладів і насилля. Особливості життя містечка деталізовано надзвичайно переконливо з науковою перевіркою дійсності.

Книга має ілюстрації автора, доповнена фотографіями з фондів Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника і регіонального музею єврейської історії «Ми родом зі штетла». Видання містить уточнюючі примітки редактора перекладу. Є додатки: рукописний план Корсуня початку ХХ ст., складений уродженцем міста Митрофаном Топчієм та рукописний план міста початку ХХ ст., складений Лоренсом А. Кобеном та описаний Анною Спектор Дін. В кінці книги є бібліографія та алфавітний покажчик.

Книга адресована історикам, краєзнавцям, всім, кого цікавить історія рідного міста.

Суховершко, Г.В. Катерина Полатайло / Григорій Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 147 с. : іл. – Присвяч. 90-річчю Чорнобаїв. р-ну. – Ім. покажч. : с. 143 – 144.

 

Г.В. Суховершко – автор більше 20 книг із суспільно-політичної та краєзнавчої тематики. «Катерина Полатайло» – це книга, де подано авторські роздуми про шляхи становлення Катерини Олексіївни Полатайло як особистості, видатного громадського діяча, яка вийшла із звичайної селянської родини і стала керівником господарства, справжнім народним представником у Парламенті однієї з найбільших країн світу. І при цьому завжди залишалася людяною, простою і гарною жінкою, матір’ю.

К.О. Полатайло – людина, добре відома на Черкащині й за її межами, Герой Соціалістичної Праці, голова одного з передових господарств Чорнобаївського району, перший секретар Золотоніського райкому Компартії України (1981 – 1986 рр.).

Катерина Олексіївна – проста селянка, здобула вищу освіту в Київській сільськогосподарській академії, зарекомендувала себе умілим організатором, увійшла в сузір’я видатних людей Черкаського краю.

Кандидат історичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України Г.В. Суховершко рекомендує свою книгу всім, хто шанує сільськогосподарську працю та славетних людей Черкащини.

Суховершко, Г.В. Їх долі героїчні : роздуми історика / Григорій Суховершко. – Чорнобай : Комун. полігр. п-во, 2013. – 192 с. : іл. – Присвяч. 60-річчю Черкас. обл. та 90-річчю Чорнобаїв. р-ну. – Ім. покажч.

 

Книга Г.В. Суховершка «Їх долі героїчні» є першим виданням, у якому зібрані документальні розповіді про всіх Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, повних кавалерів орденів бойової слави, які народилися і прославили Чорнобаївський край вагомими ратними подвигами і трудовими здобутками.

Автору, кандидату історичних наук, вдалося на основі архівних документів, публікацій та інших джерел, а також вражень від особистого спілкування з багатьма з них, правдиво і цікаво розповісти про славний життєвий шлях героїв книги.

Видання наповнене рідкісними фотографіями, має іменний покажчик.

Книга може бути практичним посібником в роботі по патріотичному вихованню молоді, вона цікава всім, хто не байдужий до збереження історичної пам’яті народу України.

Чайка, С. Піщанський хронограф : іст.-публіцист. есе / Сергій Чайка ; [наук. ред. Г.М. Голиш] ; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 294 с. : іл. – Бібліогр. : с. 24 – 277. – ім. покажч. : с. 280 – 291.

 

В Україні є села, які вважаються справжніми оберегами нашої національної ідентичності, села справді титульні, котрі виділяються із загального переліку населених пунктів самобутністю історичного минулого, багатством традицій, їх важливою роллю в сьогоденні. До таких поселень належить село Піщане, що на Золотоніщині.

Його історія сягає своїм корінням у сиву давнину, про що свідчать виявлені тут археологічні знахідки доби неоліту, енеоліту, бронзи, скитської доби та черняхівської культури.

Нова книга С.О. Чайки, молодого краєзнавця – «Піщанський хронограф» охоплює події минулого й сучасного с. Піщаного від ХІІІ ст. до сьогодення. Автор провів вражаючий обсяг пошуково-дослідницької роботи, ретельно опрацював сотні архівних документів, стародруків, наукову літературу.

Книга містить іменний та географічний покажчик, перелік абревіатур та умовних скорочень.

Запропонована широкому читацькому загалу книга С. Чайки відзначається всеохопністю висвітлення усіх сфер життя села в різні історичні епохи.

Борщ, М.І. З вершин славетних черкащан : краєзн. нариси, вірші, поеми / Микола Борщ. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 365 с., [32] с. іл. : іл.

 

Микола Іванович Борщ є автором шести поетичних збірок, ряду краєзнавчих нарисів про славетних людей Черкащини, про тих, хто народився на цій землі, розкрив тут свій талант, чиї пращури любов’ю уквітчали нашу землю, чиї любов і талант пишно квітнуть у нашому краї. Почесний краєзнавець України М.І. Борщ впродовж тривалого часу опрацьовує історичні джерела, наукову та краєзнавчу літературу про людей, які в різний час і у різних сферах прославили Черкаський край. Багаторічна його праця завершилась виданням книги «З вершин славетних черкащан».

Маючи неабиякий хист до поетичного слова, автор вдало доповнює документально-публіцистичні нариси поетичними творами, що надає книзі особливої привабливості, суттєво збагачуючи історичні портрети людей, якими гордяться нинішні покоління черкащан.

Зі сторінок книги перед читачами постають образи легендарних козацьких ватажків, талановитих вчених і митців, майстрів художнього слова і лікарів, військових діячів і організаторів виробництва. Не залишилися поза увагою автора подвижники краєзнавства.

Видання насичене цікавим матеріалом та ілюстраціями, має вдало вибудувану структуру та написане дохідливою мовою.

Книга адресована учням, студентам, викладачам, краєзнавцям, усім, хто шанобливо ставиться до історії рідного краю та славетних людей Черкащини.

Поліщук, В.Т. Вибране. [Т.] 1. Мій Михайло Старицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 352 с. – Містить бібліогр.

 

Поліщук Володимир Трохимович – літературознавець, критик, публіцист, доктор філологічних наук, професор, є автором понад 350 публікацій, книг. Понад десять літ працює над багатющою й різногранною творчою спадщиною видатного українського письменника – класика Михайла Старицького.

Книга «Мій Михайло Старицький» – це спроба автора хоча б частково осмислити ідейно-естетичні позиції письменника, сфери його діяльності, проблематику окремих творів, типологію творчих взаємин із сучасниками… В.Т. Полішук подає матеріал і про видавничо-редакторську діяльність Михайла Старицького.

Видання адресується широкому читацькому колу, а передовсім – науковцям, учителям, студентам.

Поліщук, В.Т. Вибране. [Т.] 2. Розстріляні таланти (Репресовані письменники Черкащини) / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 417 с. – Містить бібліогр.

 

Володимир Трохимович Полішук, автор цієї книги, висловив свої погляди на трагічні сторінки нашого письменства, які писалися не так давно і про деякі донедавна говорилося зовсім мало. Тільки останнє десятиліття стало в цьому питанні своєрідним моментом істини.

Видання складають історико-літературні статті, нариси, розвідки про репресованих письменників Черкащини. Автор книги широко використав донедавна недоступні архівні джерела і зумів досить переконливо показати страшний механізм людоненависницького тоталітарного режиму.

Вміщені у збірці матеріали адресуються широкому колу читачів, а насамперед – учителям, бібліотекарям, студентам і учням, краєзнавцям і усім прихильним до історії рідного краю і його красного письменства.

Поліщук, В.Т. [Т.] 3. Під прапором неба / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 324 с.- Бібліогр. : с. 52 – 53, 81.

 

До третього тому книги В.Т. Поліщука «Під прапором неба» ввійшли статті про творчість переважно сучасних письменників Черкащини, зокрема Василя Пахаренка, Наталі Віргуш, Людмили Тараненко, Лариси Соколовської та інших. Декілька статей присвячено Миколі Негоді, де окреслено його особистісний і творчий портрет.

Автор адресує дане видання широкому колу читачів.

Івангородський, К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва : (нариси з історії Півд. Київщини кінця XV – середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 239 с.

 

У книзі пропонується наукова інтерпретація етносоціального феномену українського козацтва на теренах південних староств Київського воєводства в період від зародження цього явища до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття.

У нарисах аналізуються різноманітні чинники, які зумовили етносоціальну еволюцію козаччини.

Один з розділів розповідає про роль і значення міста Черкаси як осередку формування українського козацтва, доводить, що саме Черкасам належить осібне, першорядне значення у становленні та розвитку козацтва в усіх його структурних формах і ментальних виявах.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться історією українського козацтва та проблематикою формування української нації.

Хаврусь, С. Над Россю й Роставицею : літ.-краєзн. розвідки / Сергій Хаврусь ; [ред. С.Л. Хаврусь]. – Черкаси : Кур’єр, 2011. – 155 с. [16] с. іл.

 

Книга містить літературно-краєзнавчі нариси, статті й замальовки, у яких розповідається про життя і перебування поета Тараса Шевченка, романіста Івана Нечуя-Левицького, композитора Кирила Стеценка та інших діячів української культури на Стеблівщині, Корсунщині, Богуславщині та Білоцерківщині, які розташовані в басейні Росі.

У розділах «Мандрівки по Корсунщині» та «Над Россю й Роставицею» розповідається про наших великих земляків Т.Г. Шевченка та І.С. Нечуя-Левицького, які своєю творчістю уславили мальовничий надросянський край.

В окремому розділі видання надруковані краєзнавчі розвідки, що проливають світло на цікаві сторінки історії Надросся.

Частина сторінок книги присвячена талановитим особистостям, гарним звичаям і традиціям рідного краю, щирості та хлібосольності людей Нечуєвого Стеблева.

Книга стане у пригоді подорожуючим туристам, студентам, педагогам, краєзнавцям, тим, хто цікавиться духовними й національними святинями надросянського краю.

Шевченко, Т.Г. Другий «Кобзар» : поезії, 1843 – 1847 / Тарас Шевченко ; [авт. проекту, післямови та упоряд.текстів С. Гальченко ; наук. ред. М. Жулинський ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка та ін.]. – Вид. 2-ге. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2010. – 267 с.

 

Другий «Кобзар» Тараса Шевченка – видання, яке не з’явилося в світ через арешт поета у справі Кирило-Мефодієвського братства, що стався на переправі через Дніпро 5 квітня 1847 року.

У Шевченка конфіскували рукописну збірку «Три літа»(1843 - 1845) і два зошити з баладами «Лілея» і «Русалка», поемою «Осика» та передмовою автора до «Кобзаря», що мав вийти в Києві при допомозі «братчика» й однодумця Миколи Костомарова.

Це видання є спробою відтворення задуму Тараса Шевченка на основі творів, написаних у 1843 – 1847 роках, що переховувалися в архівах департаменту поліції в Санкт-Петербурзі до 1907 року.

Факсимільна репродукція обох зошитів із автографами поезій 1846 – 1847 років та передмовою Шевченка до підготовленого ним видання є першою публікацією Шевченківських раритетів, зібраних в архівному фонді №1 відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Другий «Кобзар» є одним з кількох спільних проектів Видавничого Дому «Андрій» та інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України в рамках заходів з підготовки до 200-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

Книга буде цікавою всім поціновувачам таланту Великого Генія – Т.Г. Шевченка.

VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького, [Черкаси], 6 груд. 2012 р. : [зб. наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін. : голов. ред. О.О. Драч]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. – 478 с.

 

Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційному засіданнях Всеукраїнської наукової конференції «Сьомі Богданівські читання», яка відбулася в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 6 грудня 2012 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу ознайомитися з результатами нових досліджень постаті Б. Хмельницького, козаччини, а також із доробком у царині політики, економіки, національного та культурного розвитку.

У книзі окреслено деякі здобутки й проблемні питання історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, археології, етнології, всесвітньої історії та історії України зокрема.

Окремі розвідки видання присвячені видатним постатям минулого.

Книга має багато матеріалів про Черкащину, зокрема висвітлені питання етнології, давньої, нової та новітньої історії, культури та освіти.

Збірник розрахований на істориків, громадсько-політичних діячів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами історичної науки.

Колісник, В.І. Вознесенське : сторінки з історії села (село, події, люди). Ч. 1 / Василь Колісник, Петро Чорнобай. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 366 с., [8] с. іл. : іл.

 

Автори даного видання, використавши велику кількість архівних матеріалів, рукописних розвідок, статей, публікацій, переносять читача у далеке минуле історії села Вознесенське, аналізуючи та вивчаючи події. Ця праця – перша спроба дослідити та зібрати все відоме, вже напрацьоване і нововиявлене. Ставиться за мету ідея створення масштабної повноцінної науково обґрунтованої історії Вознесенського, його людей, що формуватиме у жителів глибоку повагу та шанобливе ставлення до власної історії і культури, виховуватиме почуття гордості за рідний край, село та громадсько-патріотичні почуття.

Книга буде цікавою всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Хаврусь, С.Л. Любов і мрії мудрого Нечуя: літературозн. розвідки / Сергій Хаврусь : [редагув. С.Л. Хавруся]. - Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2013. – 149 с. [16] с. іл.

 

Задум написати книгу «Любов і мрії мудрого Нечуя» зародився у її автора давно. Він хотів показати Івана Нечуя-Левицького як глибокодуховну, високоморальну людину – естета, яка все своє свідоме життя присвятила самовідданому служінню Богові й рідному народові. У розділах цього видання подаються переконливі факти, що засвідчують не лише Нечуєву любов до всього доброго, світлого, високого, а й всенародну любов до його нетлінної пам’яті.

Для наукового дослідження автор обрав невідомі та маловідомі сторінки біографії й художні твори письменника – неперевершеного співця кохання в українській класичній літературі.

Окремий розділ книги «Нечуй-Левицький в Інтернеті» подає інформацію про понад тисячу сайтів і вебсторінок, присвячених творчості улюбленого класика української літератури, аналізуються окремі сайти.

Видання містить ілюстрації та фотографії.

Книга буде цікавою всім поцінувачам творчої спадщини письменника.

Сорока, Ю.В. Чигиринські походи / Ю. Сорока. – К. : Шанс, 2012. – 127 с.

 

Історія України XVII століття надзвичайно багата на події, які дуже змінювали долю нашої батьківщини. Відлуння цих подій навіть на початку ХХІ століття змушує нас знову і знову прискіпливо приглядатися до періоду, який у європейській історії став рубежем закінчення епохи Ренесансу і початку Нового часу. Серед тих подій вирізнялася Хмельниччина, яка прокотилась, немов яскрава зоря по небосхилу, утворивши на карті Європи нову державу - козацьку Гетьманщину, яка тривала, за оцінками вчених, до 1687 року.

У другій половині XVII століття відбулися походи турецької армії та її союзників на Правобережжя і до Чигирина, а також битви, які відбулися в межах тієї операції османського війська і дістали назву Чигиринські походи 1677 – 1678 років.

У цій книзі на основі історичних джерел та робіт вчених зроблена спроба висвітити Чигиринські походи, які заслуговують на те, щоб згадка про них жила в народній пам’яті.

Видання буде цікавим школярам, студентам, викладачам-історикам та тим, хто захоплюється історією рідного краю.

Царинник, М.П. Моя мала Батьківщина – Дирдин: іст.-краєзн. нарис / Михайло Царинник, Микола Щербина ; [ред. Л.П. Потапенко]. – Лисичанськ : Лисичан. друк., 2013. – 179 с. : іл.

 

Кожне, навіть невелике село, неповторне своєю історією, своїми людьми, минулим і сьогоденням. Таким є колишній хутір Дирдин, а нині однойменне село Городищенського району.

Автори історико-краєзнавчого нарису спробували відновити своєрідний літопис села від його заснування до нинішніх днів, використавши різноманітні історичні джерела: архівні документи, дореволюційні статистичні дані і описи, газетні публікації, спогади односельців тощо.

Видання містить багато кольорових та чорно-білих фото з життя села та його мешканців, які творили історію і долю свого краю.

У кінці книги розміщені додатки: легенди, спогади, перекази, архівні документи, списки жителів с. Дирдина та найважливіші події села.

Книга змушує задуматися над тим, що зробив кожен дирдянин для поліпшення життя в рідному селі для збереження його історичної пам’яті.

Видання зацікавить читачів, які захоплюються історією Черкащини, зокрема – Городищенського краю.

Страдники на своїй землі : спогади Ліди Присяжнюк різ. років / [упоряд. Ю. Присяжнюк ; наук. ред. В.В. Масненко]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 274 с., [16] с. іл.

 

Книга розповідає про життєвий шлях сільської людини, який відтворено в ексклюзивних авторських спогадах і подано в науковій інтерпретації.

Л.Я. Присяжнюк (1934 р.н.) жителька с. Павлівки Жашкіського району, належить до того покоління українців, котрих називали «радянськими людьми», «колгоспними селянами». Комуністична дійсність дуже позначилася на їхній культурі, значною мірою визначила світогляд, манери повсякденного поводження. Проте з часом відкриваються істинні горизонти феноменології покоління другої третини ХХ – початку ХХІ ст. З огляду на пережите горе, воно має досить підстав ввійти в історію під назвою «бідове». Серед його представників особливий прошарок становлять «страдники» – особи, які зазнавали багатьох фізичних мук і моральних поневірянь і в той же час зберігали вірність найвищим людським чеснотам, часто у найнесприятливіших для цього умовах.

Книга містить фотоматеріали, додатки.

Видання присвячено всім українським страдникам на своїй землі. Автор та співавтори сподіваються, що книга буде цікавою широкому колу читачів.