НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2015 РОКУ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 18 (311). Серія: Прикладна математика. Інформатика / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А.І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 126 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Корнилов Н.И. Ювелирные камни [Текст] / Н.И. Корнилов, Ю.П. Солодова ; под ред. Н.И. Гинзбурга. – Москва : Недра, 1983. – 239 с. : ил. – Библиогр. : с. 236-237.

Лаврік, О.В. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / Оксана Лаврик ; [ред. І.М. Тумко]. – Харків : Віват, 2015. – 255 с. : іл. – (Корисна книга). – Бібліогр.: с. 248.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 2 (235). Серія: Біологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О.В.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 145 с. – Містить бібліогр.

Дендрологический парк Софиевка [Текст] / И.С. Косенко, Г.Е. Храбан, В.В. Митин, В.Ф. Гарбуз ; [отв. ред. М.А. Кохно ; АН УССР, Центр. республик. ботан. сад]. – Киев : Наук. думка, 1990. – 156 с. : ил. – Библиогр. : с. 154-155.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Бадьоріна, Л.М. Методологічні засади інтелектуальної обробки знань [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бадьоріна Любов Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-32.

Блакова, О.А. Інформаційні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи [для студентів І курсу] / О.А. Блакова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 119 с. : Бібліогр.: с. 119.

Зелинский, С.Э. Windows Vista [Текст] / С.Э. Зелинский ; [гл. ред. Н.Е. Фомина]. – Харьков : Фолио, 2007. – 411 с. : ил. – (Учебный курс).

Зелинский, С.Э. Энциклопедия персонального компьютера [Текст] / С.Э. Зелинский ; [гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2010. – 351 с. : ил. – Библиогр. : с. 349.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Костюкович, О.О. Їжа – італійське щастя [Текст] / Олена Костюкович ; [передм. Умберто Еко ; голов. ред. О.В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2015. – 431 с., [128] с. іл. – Бібліогр.: с. 408-429.

120 блюд еврейской кухни [Текст] / [худож. И. Илушка]. – Кишинев : Эмоком, 1991. – 63, [1] с. : ил.


ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Вечерская, А.Г. Фриволите [Текст] : плетение кружев челноками : [учеб. пособие. Вып. 1] / Вечерская А.Г. ; [гл. ред. С.С. Рожков]. – Москва : Старожил Москвы, 1991. – 23, [2] с. : ил. – Прил. к альм. «Старожилы Москвы».

Лукашенко, Т. Українські обереги своїми руками [Текст] / Тетяна Лукашенко ; [ред. О.М. Уліщенко]. – Харків : Віват, 2015. – 223 с. : іл. – (Корисна книга). – Бібліогр.: с. 216-217.

Тарас, Я.М. Таємниці бабусиної скрині [Текст] / Ярослав Тарас ; [ред. І. Лемко]. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Апріорі, 2015. – 271 с. : іл.

Тарасова, О.О. Таємничий світ ляльки-мотанки [Текст] / Ольга Тарасова ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 194.

 

БУДІВНИЦТВО


Файн, Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия : [учеб. для СПТУ] / Г.И. Файн ; [ред. Г.Н. Лаговский]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Транспорт, 1989. – 270, [1] с., [8] с. ил.: ил. – Библиогр.: с. 267.

Чос, В.Г. Георгій Береговий – космічний син України [Текст] : життя великої людини / Володимир Чос. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2014. – 63 с., [20] с. іл. – Містить бібліогр.

 

РОСЛИННИЦТВО


Мицик, А.С. Помічне зілля [Текст] : оповіді про лік. та рідкіс. рослини Шевченк. краю, рослин. світ Звенигородщини, добродійність звичаю, поет. слово / Ангеліна Мицик ; [ред. В.Ф. Мицик]. – Київ : КИТ, 2010. – 175 с. : іл.

 

ЛІСОВЕ ГОПОДАРСТВО. ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


Білецький, ФФ. Зелені шати Шевченкового краю [Текст] / Феофан Білецький. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 134 с. : іл. – Бібліогр.: с. 131 – 132.

 

ТВАРИННИЦТВО


Крылов, П.П. Прибыльное разведение свиней и поросят [Текст] / П.П. Крылов ; [гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2011. – 190 с. : ил. – (Богатое подворье). – Библиогр.: с. 188.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ


Болезни собак и кошек [Текст] : [справоч. пособие для ветеринар. специалистов, студентов и учащихся ветеринар. фак. и отд-ний учеб. заведений и граждан, содержащих животных в лич. собственности] / С.И. Братюха, И.С. Нагорный, И.П. Ревенко [и др.] ; [ред. В.К. Липская]. – Киев : Вища шк., 1979. – 230, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 226-227.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Грандо, А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология [Текст] : [учеб. пособие для студентов мед. ин-тов] / А.А. Грандо ; [ред. И.С. Карулина]. – Киев : Вища шк., 1982. – 164, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 163-165.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Большая энциклопедия народной медицины [Текст] / [отв. ред. Н. Косьянова]. – Москва : Эксмо, 2006. – 1087 с, : ил. – Библиогр.: с. 1065-1066. – Алф. указ.: с. 1050-1064.

Габрійчук, М.М. Домашній цілитель [Текст] : здоровий спосіб житя – шлях до актив. довголіття: настої, відвари, настоянки, мазі, компреси, вид. харчування / Микола Габрійчук ; [ред. І. Лисенко]. – Бровари : Водограй, 2004. – 279 с. – Бібліогр.: с. 274.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 258 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Таранов, П.С. Управление без тайн [Текст] : афоризмы, законы, советы, правила для высш. рук. / П.С. Таранов. – Симферополь : Таврида, 1993. – 478, [1] с., [32] с. ил. – Библиогр.: с. 454-477.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бальцерович, Л. 800 дней [Текст] : [краткая история великих перемен, 1989-1991 : пер. с пол. / Бальцерович ; записал Е. Бачинский в сотрудничестве с Е. Козьминским]. – Харьков : Золотые страницы, 2014. – 202 с. – На тит. л. авт. не указ.

Бриченко, А. Рік 2014-й [Текст] / Анатолій Бриченко. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 163 с. : іл.

Бурій, В.М. Ватутінезнавство: події, факти, персоналії [Текст] / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 271 с. : іл. – Містить бібліогр.

Верига, В. Листопадовий рейд [Текст] / В. Верига ; [ред. Н. Удовиченко]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1995. – 190 с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-179. – Ім. покажч.: с. 180-184. – Геогр. покажч.: с. 185-189.

Віднянський, С.В. Всесвітня історія. Новітня історія, 1939-2003 [Текст] : навч. посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Віднянський ; [голов. ред. О. Радзивілл]. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ : Дієз-продукт, 2003. – 239 с. – Містить бібліогр.

Винар, Л. Грушевськознавство. Генеза й історичний розвиток [Текст] / Любомир Винар ; [ред. І. Гирич] ; Укр. іст. т-во, Фундація ім. О. Ольжича, Міжнар. т-во ім. М. Грушевського. – Київ [та ін.] : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 215 с. : іл. – (Серія «Грушевськіяна», т. 5). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 210-213. – Ілюстр. покажч.: с. 213.

Воля, О. Мор [Текст] : кн. буття України / Олесь Воля. – Київ : Дорога Правди, 1993. – 429, [1] с., [16] с. іл.

Всенародний пам’ятник Матері-Вдові [Текст] : [листи, док., ст., поезії, оповідання, фото] / Укр. фонд культури ; [упоряд. В. Бабанюк та ін. ; редкол. : Б.І. Олійник (голова) та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2013. – 163 с. : іл.

Горовий, А.В. Забутий митрополит Сильвестр Косов [Текст] / Анатолій Горовий ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – Київ : Наш час, 2015. – 159 с., [16] с. іл. : іл. – (Невідома Україна). – Бібліогр.: с. 156-159.

Грамші, А. В’язничні зошити [Текст] = Quaderni del carcere : вибр. записи : [пер. з італ.] / Антоніо Грамші ; [наук. ред. Р. Тиса]. – Київ : Вперед, 2014. – 241 с. – Ім. покажч.: с. 237-239. – Покажч. період. вид.: с. 240.

Данилевська, Н.О. Перетик [Текст] : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2000. – 211 с. – Алф. покажч.: с. 206-210.

Дончик, В.Г. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? [Текст] / Віталій Дончик ; [ред. С. Козак]. – Київ : Літератур. Україна, 2015. – 127 с. – (Бібліотека газети «Літературна Україна» ; №13).

Исторические корни связей и дружбы украинского и молдавского народов [Текст] : [монография / И.А. Анцупов, Е.Н. Дзюба, Н.В. Комаренко и др. ; отв. ред. Ю.Ю. Кондуфор] ; АН УССР, Ин-т истории, АН МССР, Ин-т истории. – Киев : Наук. думка, 1980. – 322, [1] с. – Содерж. библиогр.

Історія європейської цивілізації. Рим [Текст] : [пер. з італ.] / під ред. У. Еко. – Харків : Фоліо, 2014. – 1102 с. : іл.

Калинина, Т.М. Сведения ранних ученых Арабского халифата [Текст] : тексты, пер., коммент / Т.М. Калинина ; отв. ред. В.Л. Янин ; [АН СССР, Ин-т истории СССР]. – Москва : Наука, 1988. – 178, [2] с. – (Древнейшие источники по истории народов СССР). – Библиогр.: с. 152-167. – Имен. указ.: с. 169-172. – Геогр. указ.: с. 172-179.

Капранов, Д.В. Веселих свят! [Текст] : [для дітей шк. віку] / брати Капранови ; [упоряд. і наук. ред.] Я. Музиченко, Я. Левчук ; худож. О. Костенко [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2014. – 103 с. : іл.

Капранов, Д.В. Мальована історія незалежності України [Текст] / брати Капранови ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2013. – 79 с. : іл.

Кареев, Н.И. Общий ход всемирной истории [Текст] : очерки главнейших ист. эпох / Н.И. Кареев ; [отв. ред. В.А. Кацал]. – Заокский : Источник жизни, 1993. – 383 с.

Кармазіна, М.С. Між історією і політикою [Текст] / Марія Кармазіна ; НАН України, Інт політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ: ІПіЕНД, 2015. – 557 с. – Містить бібліогр.

Князі Острозькі [Текст] / [О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка]. – Київ : Балтія-друк, [2015?].- 279 с.  іл.

Коляда, І.А. Пилип Орлик [Текст] / І. Коляда, С. Коляда, О. Кирієнко. – Харків : Фоліо, 2015. – 119, [2]с. – Бібліогр.: с. 119-120.

Компанієць, О.В. Село Червона Слобода на Черкащині в період Другої світової війни [Текст] : 70-річчю звільнення села від нім. загарбників присвяч. / Компанієць Олексій Вікторович ; [відп. ред. О. Третяков]. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2014. – 171 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-169.

Крайній, К.К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ – початку ХХ століть [Текст] : 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Нац. Києво-Печерського заповідника присвяч. / Костянтин Крайній ; [під ред. В.М. Колпакової]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2000. – 238 с. : іл. – Містить бібліогр.

Кулішенко, Г.І. Дерева нашої юності шумлять! [Текст] : спогади, ст., вірші, пісні, док. світлини / Галина Кулішенко ; упоряд. Ю.М. Кулішенко ; [ред. Т.В. Майданович]. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Криниця, 2015. – 239 с. : іл. – Містить бібліогр.

Культурний комплекс Кукутень – Трипілля та його сусіди [Текст] = The Cucuteni – Trypillia cultural complex and its neighbours : зб. наук. пр. пам’яті В. Круца / Ін-т археології НАН України, Ін-т археології Ун-ту Жешова ; за ред. О. Дяченка [та ін.]. – Львів : Астролябія, 2015. – 474 с. : іл. – Текст укр., англ., пол., рос. – Містить бібліогр.

Лаврський альманах [Текст] : Києво-Печерська лавра в контексті укр. історії та культури : зб. наук. пр. Вип. 7 / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [редкол. : Р.І. Качан та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – 354 с. : Містить бібліогр.

Лагутина, И.А. Дьяволиада [Текст] / Инесса Лагутина. – Киев : АртЕк, 2015. – 318 с. – Бібліогр.: с. 318.

Лелюшенко, Д.Д. Москва – Сталинград – Берлин – Прага [Текст] : зап. командарма / Д.Д. Лелюшенко ; [ред. Р.И. Коробейникова]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1973. – 407, [1] с. : ил. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). – Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 392-406.

Литвин, М.Р. Проект «Україна». Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Текст] / Микола Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. – Містить бібліогр.

Мицик, В.Ф. Родина на Майдані [Текст] / Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2014. – 127 с. : іл.

Мицик, Ю.А. Св. Петро Могила [Текст] / Юрій Мицик. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117, [2] с.

Нераденко, Т.М. Археологічне минуле Черкащини [Текст] : посібник-довідник / Тетяна Нераденко ; [редкол. : С.О. Лихота та ін.] ; НАН України, Нац. центр «Мала акад. наук України» [та ін.]. – Київ : [б.в.], 2014. – 164 с. : іл. – (Бібліотека МАН). – Бібліогр.: с. 136-163.

Нераденко, Т.М. Програма «Археологічне краєзнавство» [Текст] : дослідн.-експерим. напрям. : (секція археології Черкас. територ. від-ня Малої акад. наук України) / Тетяна Нераденко ; [редкол. : С.О. Лихота та ін.] ; Черкас. міський центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнів. молоді [та ін.]. – Київ : СІТІПРІНТ, 2013. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-45.

Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма [Текст] : [монография / В.М. Ботушанский, Г.С. Брега, А.Н. Зенина и др. ; отв. ред. Ю.Ю. Кондуфор] ; АН УССР, Ин-т истории, АН МССР, Ин-т истории. – Киев : Наук. думка, 1980. – 425, [1] с. – Содерж. библиогр.

Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В.В. Шевченко ; [редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Кліо, 2015. – 799 с. : іл., 6 картсхем. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 752-760. – Геогр. покажч.: с. 761-770.

Приліпко, М.В. Чорнобаївщина [Текст] : нариси історії насел. пунктів (від найдавніших часів до сьогодення). Кн. 2 : 60-річчю Черкас. обл., 90-річчю Чорнобаїв. р-ну, 70-річчю визволення України присвяч. / Марія Приліпко ; [редкол. : Бурган М.А. та ін]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 565 с. : іл. – Містить бібліогр.

Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди [Текст] / [упоряд. І. Сіндюков та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 5-е, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2015. – 799 с., [10] с. іл. : іл. – (Бібліотека газети «День»). – Містить бібліогр.

Снайдер, Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным [Текст] : пер. с англ. / Тимоти Снайдер. – Київ : Дуліби, 2015. – 583 с. : ил. – (Мировой бестселлер). – Библиогр.: с. 525-553. – Указ. им. и назв.: с. 554-570.

Суворов, В. Її ім’я було Татьяна [Текст] / Віктор Суворов ; [пер. з рос. О. Ятищук]. – Київ : Зелений пес, 2013. – 372, [3] с. : іл. – (Нетабачная історі). – Перша кн. з трилогії «Хроніка «Великого десятиліття».

Суворов, В. Облом [Текст] / Віктор Суворов ; [наук. ред. С. Грабовський ; пер. з рос. Братів Капранових]. – Київ : Зелений пес, 2015. – 292, [3] с. : іл. – (Нетабачна історія). – Друга кн. З трилогії «Хроніка Великого десятиліття».

Суворов, В. Остання Республіка [Текст] / Віктор Суворов ; [пер. з рос. О. Ятищук]. – Київ : Зелений пес, 2015. – 411,[5] с. : іл. – (Нетабачна історія).

Тарковская-Гассанова, Н.С. Династия Тарковских [Текст] : ист. хроника / Н.С. Тарковская-Гассанова ; [ред. О.П. Косюк]. – Киев : Україна, 2014. – 398 с. : ил.

Темченко, А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми [Текст] : монографія / А.І. Темченко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 571 с. : іл. – Бібліогр.: с. 511-542.

Темченко, А.І. Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи [Текст] : [монографія] / А.І. Темченко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2015. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 90-95.

Толочко, П.П. Древний Киев [Текст] / П.П. Толочко ; [ред. А.Г. Пеккер]. – Киев : Наук. думка, 1976. – 207 с. : ил. – Содерж. библиогр.

Тома, Л.В. Данило Апостол [Текст] / Л. Тома. – Харків : Бібколектор, 2015. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 87.

Турченко, Ф.Г. Проект «Новороссия» и «гибридная война» на Востоке Украины [Текст] / Федор Турченко, Галина Турченко. – Запорожье : [б.и.], 2015. – 61 с. : ил.

Україна – європейська країна [Текст] = [Ukraine is european country / Нац. музей історії України ; авт.-уклад. С. Чайковський ; голов. ред. В. Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 121 с. : іл. – У кн. використані факсим. копії рідкіс. іст. док.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 11 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [голов. ред. В.І. Попик]. – Київ : Наук.-видавн. центр НБУВ, 2014. – 415 с. – Містить бібліогр.

Ульяновський, В.І. Двічі професор. Степан Голубєв в академічному та університетському контекстах [Текст] / Василь Ульяновський ; [ред. Т. Бєлоусова та ін.] ; Нац. Київо-Печерський іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 359 с. – Містить бібліогр.

Філіпович, М.А. Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ – XVI століть [Текст] : [монографія] / Марина Філіпович ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 202 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 167-185. – Геогр. покажч.: с. 186-194.

Хоменко, В.М. Була війна [Текст] : сторінки історії Звенигородщини, 1941-1945 / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко] – Київ : Арт Економі, 2015. – 30 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30.

Цитати Сходу [Текст] : зб. cпогадів, 2014-2015 / [упоряд. С. Могилко]. – Черкаси : Третяков О.М., 2015. – 174 с. : іл.

[Черкащина археологічна] [Текст]. Вип. 1. Визначні пам’ятки / Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми Черкас. облради» [та ін.] ; [авт.-упоряд. Т. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 51 с. : іл. – (Серія «Черкащина археологічна»). – Бібліогр.: с. 44-50.

[Черкащина археологічна] [Текст]. Вип. 2. Відомі дослідники / Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми Черкас. облради» [та ін.] ; [авт.-упоряд. Т. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 51 с. : іл. – (Серія «Черкащина археологічна»). – Бібліогр.: с. 45-51.

Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Сьомої наук.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкас. обл., [Черкаси, 28 листоп. 2013 р.]. Ч.1. Т.Г. Шевченко і Черкащина / Укр. ін-т нац. пам’яті, Черкас. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [ред.-упоряд. В.М. Мельниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 199 с. – Містить бібліогр.

Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Сьомої наук.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкас. обл., [Черкаси, 28 листоп. 2013 р.]. Ч.2. Черкаська область: шлях завдовжки в 60 років / Укр. ін-т нац. пам’яті, Черкас. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [ред.-упоряд. В.М. Мельниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 307 с. – Містить бібліогр.

Черкащина – географічний і духовний центр України [Текст]/ Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми Черкас. облради» [та ін.] ; [авт.-упоряд. Т. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19.

Чос, В.Г. Мліїв – село козацької слави [Текст] / Володимир Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 87 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бабушко, С.Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бабушко Світлана Ростиславівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ДСК центр, 2015. – 40 с. – Бібліогр : с.31-37.

Бальцерович, Л. Треба боротися [Текст] : [біогр. повість : пер. з пол.] / Лєшек Бальцерович ; [розмову веде М. Стремецька]. – Варшава : [б.в.], 2014. – 287 с.

Беник, Н.Г. Організаційно-економічний механізм адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Беник Наталія Григорівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Дельта Корп, 2015. – 20 с.

Бункина, М.К. Деньги. Банки. Валюта [Текст] : учеб. пособие / Бункина М.К. – Москва : ДИС, 1994. – 172, [3]с. – (Библиотека журнала «Консультант бухгалтера»). – Библиогр.: с. 172.

Власюк, О.С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О.С. Власюк ; [ред. О.В. Москаленко та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 428 с. : іл. – Містить бібліогр.

Волков, О.И. Экономика предприятия [Текст] : курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко ; [ред. И.В. Башнина]. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 279, [1]. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 275.

Ворст, Й. Экономика фирмы [Текст] : [учебник : пер. с дат.] / Й. Ворст, П. Ревентлоу ; [науч. ред. А.Н. Чеканский]. – Москва : Высш. шк., 1994. – 269, [2] с.

Гайдукова, Н.В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16.

Гайдуцький , П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні [Текст] = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine : до 20-річчя початку аграр. реформи в Україні, здійсненої під час президентства Л.Д. Кучми / Павло Гайдуцький ; [ред. А.О. Ласкова]. – Київ : Інформ. системи, 2015. – 447 с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 439-447.

Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Текст] : учеб. пособие [для студентов высш. экон. заведений] / Г.М. Гукасьян ; [под ред. А.И. Добрынина]. – 3-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 197, [1] с. – (Вопрос - ответ).

Данченко, О.Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : / Данченко Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 45 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37-41.

Джога, Р.Т. Облік у бюджетних установах [Текст] : підручник / Р.Т. Джога, Л.М. Сінельник, М.В. Дунаєва ; [за ред. Р.Т. Джоги] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 476 с. : табл.

Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. ; ред. І. Стремовська] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 248 с. – Бібліогр.: с. 247.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ : навч. посіб. / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. – Київ : Центр учб. літ, 2007. – 250 с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-250.

Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Єсінова Н.І. ; [ред. Вдовиченко В.М.]. – Київ : Кондор, 2004. – 429 с. : табл. – Бібліогр.: с. 425-426.

Железняк, К.Л. Механізм формування стратегії просування транспортних послуг підпрємств [Текст] : автореф. дис. … канд. наук : 08.00.04 / Железняк Катерина Леонідівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : Редакц.-видавн. від. НТУ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т. Завіновська ; [ред. Н. Царик] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 298, [1] с. – Бібліогр.: с. 298-299.

Земляков, Д.Н. Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие / Д.Н. Земляков ; [ред. И.В. Башнина] ; Гос. ун-т упр., Ин-т нац. и мировой экономики. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 143 с. : ил. – ( Вопрос - ответ).

Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / Свірен М.О., Рижиков В.С., Дрига В.В. [та ін.] ; [ред. Дігтяр Б.С.] ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Кіровоград. ін-т ім. Святого Миколая. – Кіровоград : КОД, 2010. – 211 с. – Містить бібліогр.

Князевич, А.О. Механізми управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія / А.О. Князевич, О.В. Крайчук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 115-131.

Кондратьєва, В.Ф. Моделювання ефективності використання трудового потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.11 / Кондратьєва Вікторія Федорівна ; [ред. О.М. Строгалова] ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : Редакц.-видавн. від. СУЕМ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Костюк, Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО [Текст] / Д. Костюк, В. Кузнєцов. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Харків : Фактор, 2003. – 214 с.

Лісовий, А.В. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій / А.В. Лісовий ; [відп. ред. Касьяненко Л.М.] ; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. – 199 с. : іл. – Містить бібліогр.

Мазур, И.И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие [для студентов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмен орг.»] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2004. – 664 с. – Содерж. библиогр.

Макаров, В.Л. Микроэкономика знаний [Текст] / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер ; [гл. ред. Е.В. Полиевктова] ; Отд-ние обществ. наук РАН, Центр. эконом.-мат. ин-т. – Москва : Экономика, 2007. – 203, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 194-204.

Маринчук, С.Г. Моделювання стратегій використання офшорних зон для податкової оптимізації суб’єктами господарювання [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Маринчук Северин Георгійович ; [ред. О.М. Строгалова] ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : Редакц.-видавн. від СУЕМ, 2015.- 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Пащенко, І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І.Н. Пащенко. – Львів : Магнолія, 2006. – 258 с. – Бібліогр.: с. 256-258.

Петюх, В.М. Управляння персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.М. Петюх ; [ред. А. Невзгляд] ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 121 с.- Бібліогр.: с. 19-21.

Побачити село по-новому [Текст] : порадник з малого підприємництва на сіл. теренах / [Фундація розвитку місц. демократії, Ін-т демократії ім. П.. Орлика] ; під ред. О. Газізової, П. Фенриха. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2014. – 100 с., [8] с. іл. – Містить бібліогр.

Сердюк, О.А. Моделювання критичних та кризових явищ у складних економічних системах [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук. : 08.00.11 / Сердюк Олександр Анатолійович ; [ред. О.М. Строгалова] ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : Редакц.-видавн. від. СУЕМ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18.

Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : [підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ] / Н.М. Ткаченко ; [ред. В. Дмитренко]. – 6-те вид. – Київ : А.С.К., 2002. – 770, [6] с. : табл. – (Економіка. Фінанси. право).

Хейне, П. Экономический образ мышления [Текст] = The Economic Way of Thinking : [пер. с англ.] / Пол Хейне ; [научн. ред. С. Аукционек, М. Бойко]. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Дело [и др.], 1992. – 701, [1] с. : ил.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Горбулін, В.П. Україна і Росія : дев’ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В.П. Горбулін, О.С. Власюк, С.В. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 63 с.

Маринович, М.Ф. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису [Текст] / Мирослав Маринович. – Київ : Дух і література, 2003. – 542, [6] с. – Містить бібліогр.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році [Текст] : аналіт. доп. до Щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол. : Горбулін В.П., Власюк О.С.]. – Київ : НІСД, 2015. – 679 с. : табл.

Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи [Текст] : позиції експертів, громадян / [Центр Разумкова ; голова ред. Л. Шангіна]. – Київ : Заповіт, 2015. – 56 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

Сергацкова, Е. Война на три буквы. [Между внутренним конфликтом и внешним вмешательством] [Текст] : хроника противостояния в репортажах и свидетельствах очевидцев / Екатерина Сергацкова, Артем Чапай, Владимир Максаков ; [гл. ред. О.В. Красовицкий]. – Харьков : Фолио, 2015. – 381 с. – Текст укр., рос.

Хакамада, И.М. Sex в большой политике [Текст] / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – Москва : Новая газета, 2006. – 230 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Вибори до місцевих органів влади, 2015 [Текст] : законодавство, роз’яснення, зразки док. / [уклад. Ковальський В.С., Ляшко Л.П. ; редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 351 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4’2015).

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип.67: Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І.О. Кресіна]. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 470 с. – Текст укр., англ. – Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 68. Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І.О. Кресіна]. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 390 с. – Текст укр., анг. – Містить бібліогр.

Державні закупівлі [Текст] : зб. норм.-прав. док. /[упоряд. Н.М. Чепурна та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 279 с.

Парамонова, О.С. Адвокатура України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів освіт-кваліфікац. рівня «бакалавр» / О.С. Парамонова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 132 с. – Містить бібліогр.

Парамонова, О.С. Кримінологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів освіт-кваліфікац. рівня «бакалавр» / О.С. Парамонова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 123 с. – Містить бібліогр.

Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму [Текст] = The Fear Peninsula: Chronicle of Occupation and Violation of Human Rights in Cremia  [С. Заец, А. Матвийчук, Т. Печончик и др. ; под общ.ред. Т. Печончик] ; Центр гражд. просвещения «Альменда» [и др.]. – Киев : ВАИТЭ, 2015. – 83, 77 с. встреч. паг. : ил. – Книга-«перевертыш». – Текст. рос., анг. – Содерж. библиогр.

Право на мирні зібрання [Текст] : законодавство, комент., суд. практика / [редкол. : В.Г.Гончаренко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 239 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 3’2015). – Містить бібліогр.

Україна. Закони. Закон України про видавничу справу [Текст] : станом на 21 трав. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 19 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закони України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [Текст] : станом на 7 трав. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 22 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку [Текст] : станом на 2 лип. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 19 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку [Текст] : станом на 10 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 27 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про охорону дитинства [Текст] : станом на 4 черв. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 27 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України по правовий режим воєнного стану [Текст] : станом на 21 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 23 с. – (Закони України

Україна. Закони. Закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [Текст] : станом на 26 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид-во, 2015. – 28 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [Текст] : станом на 18 черв. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 23 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про статус депутатів місцевих рад [Текст] : станом на 16 лип. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 31 с. – (Закони України).

Шитова, Л.И. Человек тысячелетия [Текст] : художеств.-документ. повесть / Л.И. Шитова ; [ред. В.В. Клименко]. – Киев : Изд-во ин-та УкрНИИПСК, 2000. – 301 с., [96] с. ил.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Ковнір, О.І. Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Ковнір Олена Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Баришполець, О.Т. Український словник медіакультури [Текст] / О.Т. Баришполець ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 193-194.

Вельш, В. Наш постмодерний модерн [Текст] = Unsere postmoderne Moderne : [посіб. з філос. дисциплін] : пер. з нім. / Вольфганг Вельш ; [відп. ред. М.Д. Култаєва]. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 327 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 312-323.

Долгин, А.Б. Экономика символического обмена [Текст] / Александр Долгин ; [отв. ред. Е.А. Лебедева]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Прагматика Культуры [и др.], 2007. – 638 с. – Содерж. библиогр.

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації [Текст] / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролєєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець ; [голов. ред. Л.В. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 190, [1] с. – Містить бібліогр.

Костиря, І.О. Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в Україні [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Інна Костиря ; [ред. Т.І. Ситник] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Макрос, 2011. – 235 с. : іл. – Містить бібліогр.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. досліж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 18 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2014. – 651 с. : іл. – Містить бібліогр.

Хоменко, В.М. Час – газетним рядком [Текст] : (преса Звенигородщини) / Володимир Хоменко ; [відп. ред. С. Вашецька]. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Арт Економі, 2015. – 63 с. : іл.

Чередниченко, В. Про філателію всім [Текст] = About philately for everyone : для юнацтва й дітей, спадкоємців філателіст. колекцій / Валерій Чередниченко. – Київ : Смолоскип, 2015. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 110-111.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Волярська, О.С. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Волярська Олена Станіславівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДСК центр, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-37.

Гавриш, І.І. Виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13..00.07 / Гавриш Інна Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Запорожець, Л.М. Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії [Текст] : автореф. дис . канд. пед. наук : 13.00.04 / Запорожець Л.М. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Карпич, І.О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Карпич Ірина Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Комар, О.С. Розвиток освіти дорослих у Франції [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Комар Олена Станіславівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16.

Мозговий, В.Л. Теорія і методика підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії [Текст] : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Мозговий Віктор Леонідович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Швець В.Д., 2015. – 43 с. – Бібліогр.: с. 35-40.

Поліщук, Р.В. Здоров’я. Гармонія. Особистість. Фізичне здоров’я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття [Текст] : монографія / Роман Полішук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 219 с. – Бібліогр.: с. 197-219.

Поліщук, Р.В. Про здорове тіло і здоровий дух [Текст] : Фізичне здоров’я як педагогічна проблема та основа гармонійного розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Роман Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 93 с. – Бібліогр.: с. 88-92.

Проблеми математичної освіти. ПМО-2015 [Текст] = Проблемы математического образования. ПМО-2015 : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 4-5 черв. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Тарасенкова Н.А. та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 322 с. : іл. – Текст укр., рос. – Містить бібліогр.

Савченко, О.Я. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра [Текст] : посібник / О.Я. Савченко ; [ред. Бартош С.В.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2014. – 174 с. – Містить бібліогр.

Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США [Текст] : монографія / Л.Л. Волинець, Г.С. Єгоров, Н.М. Лавриченко [та ін.] ; [за заг. ред. Лавриченко Н.М.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2014. – 199 с. – Містить бібліогр.

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи [Текст] : монографія / [Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Жук Ю.О. та ін. ; за ред. Ляшенка О.І., Жука Ю.О.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2014. – 167, 32 с. : іл. – Містить бібліогр.

Ткаченко, Л.І. Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткаченко Людмила Іванівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя, 2015. – 20с. – Бібліогр.: с. 16-18.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Баранов, Б.Ф. Штурм королівської фортеці [Текст] : [пер. з рос.] / Б.Ф. Баранов ; [ред. А.Н. Карнаух]. – Київ : Рад. шк.. 1982. – 61, [2] с.: іл.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №3 (29), авг. 2015. Черкасская область. Шахматы, 1993 г. История / авт.-сост. А.А. Карабут. – Черкассы : А.Н. Дашковский, 2015. – 34 с. : ил. – Библиогр.: с. 33-34.

Петренко, Ю.О. Удосконалення фізичної підготови жінок [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю.О. Петренко, О.Е. Меньших, Л.І. Котегова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 41 с. : іл. – Бібліогр.: с. 40-41.

Чеботарев, Р. Длинные нарды [Текст] / Родион Чеботарев ; [науч. ред. З.К. Кардава]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2010. – 250 с. : ил.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Книговедение [Текст] А – Я : энциклопед. словарь / гл. ред. Н.М. Сикорский. – Москва : Совет. энцикл., 1982. – 661 с., [24] с. ил. : ил. – Седерж. библиогр.


СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Корновенко, С.В. Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття (за матеріалами Черкаської області) [Текст] : монографія / С.В. Корновенко, С.В. Чмільова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, НДІ українознавства. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 263 с. – Містить бібліогр.

Петрова, І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / І.В. Петрова ; [ред. Вдовиченко В.М.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культурн. дослідж. – Київ : Кондор, 2005. – 406 с. – Містить бібліогр.

Петрова, І.В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях [Текст] : монографія / І.В. Петрова ; [ред. Л.Р. Світайло] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.- Ктїв : НАКККіМ, 2012. – 294 с. – Библиогр.: с. 264-294.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 12 / НАН Украины, Нац. Б-ка Украины им. В.И. Вернадского и [и др.] ; редкол. : А.С. Онищенко (председатель) [и др.]. – Киев : НБУВ, 2014. – 368 с. – Содерж. библиогр.

Горовий, В.М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монография / В.М. Горовий ; [відп. ред. О.С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 331 с. – Містить бібліогр.

Данціг, Ш. Навіщо читати [Текст] : есеї / Шарль Данціг ; пер. з фр. З. Борисюк. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – 215 с. : іл. - (Колекція проЧИТАЙ). – Ім. покажч.: с. 209-212.

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014 – 295 с. – Містить бібліогр.

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному просторі [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін., ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014.- 217 с. – Містить бібліогр.

Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади [Текст] : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 280 с. – Бібліогр.: с. 254-280.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку [Текст] : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури, (Київ, 21 трав. 2015 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; [редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 208 с. – Містить бібліогр.


МОВОЗНАВСТВО


Новий тлумачний словник української мови [Текст] : 42000 слів. У 3 т. Т. 1. А-К / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко ; [наук. ред. Л.І. Андрієвський]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2005. – 926 с. – (Нові словники). – Бібліогр.: с. 7-8.

Новий тлумачний словник української мови [Текст] : 42000 слів. У 3 т. Т. 2. К-П / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко ; [наук. ред. Л.І. Андрієвський]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2005. – 926 с. – (Нові словники).

Новий тлумачний словник української мови [Текст] : 42000 слів. У 3 т. Т. 3. П-Я / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко ; [наук. ред. Л.І. Андрієвський]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2005. – 862 с. – (Нові словники).

Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] : ок. 57000 слов / С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. – Изд. 17-е, стер. – Москва : Рус. яз., 1985. – 796, [1] с.

Потапенко, О.І. Таємниці Духу Слова [Текст] : [монографія] / Олександр Потапенко. – 2-ге вид. – Київ : Міленіум, 2012. – 210 с.

Тюленев-Лисовик, Л.П. Словарные множества. 5 [Текст] . [В 2 ч.]. Ч. 1 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2013. – 368 с. – Библиогр.: с. 366.

Хорнби, А.С. Конструкции и обороты английского языка [Текст] : [учеб. пособие : пер. с англ.] / А.С. Хорнби. – Москва : Буклет, 1992. – 334, [1] с. – Предм. указ. : с. 326-327. – Указ. слов : с. 328-332.

 

ФОЛЬКЛОР


Золотоголова рибка [Текст] : вірмен. нар. казки / [пер. С.П. Коцупія]. – Київ : Юрид. фірма «Кордон», 2015. – 111 с. – (Казки добрих сусідів ; кн.4).

Котигорошко [Текст] : [укр. нар. казка / переказала Ю. Дворецька ; худож. Ю. Сплавник]. – Київ : Наш час, 2015. – [25] с. : іл. – (Равлик).

Красуня тисяча косиць [Текст] : узбец. нар. казки / [пер. В.І. Воробйова]. – Київ : Юрид. фірма «Кордон», 2015. – 111 с. – (Казки добрих сусідів ; кн.2).

Сирота [Текст] : туркмен. нар. казки / [пер. В.І. Воробйова]. – Київ : Юрид. фірма «Кордон», 2015. – 111 с. – (Казки добрих сусідів ; кн.1).

Сонцева доня [Текст] : грузин. нар. казки / [пер. В.І. Воробйова]. – Київ : Юрид. фірма «Кордон», 2015. – 111 с. : іл. – (Казки добрих сусідів ; кн. 3).

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Білецький, Ф.Ф. Доля полинова [Текст] : [нариси, есе, роздуми] / Феофан Білецький. – Звенигородка : Звенигород ВПП, 2015. – 147 с. : іл.

Дзюба, І.М. У літературі й навколо [Текст] : з боргів давніх і новонабуваних / Іван Дзюба : [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 423 с.

Дорошенко, О. Василь Стус [Текст] / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 127 с.

Єфремовські читання. Збірник праць П’ятих Єфремовських читань, (Черкаси), 5-6 жовт. 2011 р. [Текст] : до 135-ї річниці з дня народж. С. Єфремова та 120-річчя з дня народж. П. Филиповича / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [ред. рада : Александрова Г. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 188 с. – Містить бібліогр.

Коляда, І.А. Максим Рильський [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 118-119.

Коляда, І.А. Володимир Сосюра [Текст] / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2015. – 119 с. – Бібліогр.: с. 117-118.

Краєзнавча Шевченкіана України [Текст] : матеріали ХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовт. 2014 р. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.] ; [за заг. ред. Реєнта О.П. ; упоряд. Мельниченко В.М.]. – Черкаси : ЧДТУ,2014. – 364 с. – Містить бібліогр.

Мицик, В.Ф. З добрими людьми по чесній дорозі [Текст] : постаті / Вадим Мицик. – Київ : КВІЦ, 2013. – 303 с. : іл.

На полі чести [Текст]. У 2 кн. Кн. 2. Наш сучасник Євген Сверстюк / упоряд. В. Овсієнко. – Київ : Кліо, 2015. – 597 с., [24] с. л. : іл. – Ім. покажч.: с. 580-594.

Павлова, С.С. Історія села Пединівка [Текст] / С.С. Павлова, А.А. Павлов. – [Б.м.] : І.Ф. Коваленко, 2007. – 98 с. : іл.

Панченко, В.Є. Кільця на древі [Текст] / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 558 с. – Ім. покажч.: с. 547-558.

Подрига, В. Письменники у зв’язках з Оржиччиною [Текст] : матеріали для літератур.-краєзнав. нарису / Володимир Подрига. – Оржиця : Оржицький оксамит, 2014. – 103 с. – Містить бібліогпр.

Сверстюк, Є.О. Гоголь і українська ніч [Текст] : есе / Євген Сверстюк ; [упоряд. О. Сінченко]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Кліо, 2013. 327 с. – Ім. покажч.: с. 319-325.

Україна Тараса Шевченка [Текст] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко ; голов. ред. О.П. Реєнт]. – Харків : Фоліо, 2015. – 573 с., [48] с. іл. – Бібліогр.: с. 538-570.

Шаф, О.В. Вінок сонетів у сучасній українській ліриці [Текст] : навч. посіб. / Ольга Шаф ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Просвіта, 2015. – 229 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 226-229.

Шевченківський словник [Текст]. У 2 т. Т.1. А-Мол / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.П. Кирилюк]. – [2-ге вид.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1978. – 414 с., ХХХІ с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Шевченківський словник [Текст]. У 2 т. Т.2. Мол-Я / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.П. Кирилюк]. – [2-ге вид.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1978. – 408 с., ХХХІІ с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Т.Г. Шевченко и его время [Текст] : материалы юбилейн. междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко, (Санкт-Петербург, 24-26 нояб. 2014 г.) / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН ; [ред.-сост. М.Ю. Степина]. – Санкт-Петербург : Фалкон Принт, 2014. – 174 с. : ил. – Текст рус., укр. – Содерж. библиогр.

Шевчук, В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч [Текст] : спогади про сучасників / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 575 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 566-575.

 

МИСТЕЦТВО


Антонович, М. Кошиць Олександр Антонович – композитор церковної музики і диригент [до 100-річчя від дня народж.] / д-р Мирослав Антонович [відп. ред. П. Маценко] ; Осередок Укр. Культури й Освіти. – Віннпег : [б.в.], 1975. – 96 с. : ноти. – Бібліогр.: с. 93-96.

Анатолій Базилевич [Образотворчий матеріал] : альбом / авт.-упоряд. М. Криволапов. – Київ : Мистецтво, 1976. – 20 с., [73] с. іл. : іл.

Бузинов, М.В. Искусство резьбы по дереву [Текст] : учеб. пособие / Михаил Бузинов, Геннадий Потапов ; под общ. ред. М.З. Соркина. – Москва : Антиква, 1996. – 205, [2] с. ил.

Васильчук, М.М. За голосом навздогін [Текст] : автобіогр. повість з Демуцьким у центрі / Микола Васильчук ; [передм. Є. Барана, О. Сторожука]. – Коломия : Вік, 2015. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 173-175.

Вересень, М.К. Без табу про «Без табу» [Текст] / М. Вересень, С. Пиркало, Т. Ворожко. – Київ : Зелений пес, 2003. – 207 с. : іл.

Ильина, Т.В. Введение в искусствознание [Текст] : учеб. пособие для студентов ВУЗов / Т.В. Ильина ; [отв. ред. О.К. Смирнова]. – Москва : АСТ [и др.], 2003. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 193-200.

Калуцка, Н.Б. Олександр Кошиць. Мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя [Текст] : [монографія] / Н. Калуцка, Л. Пархоменко ; [наук. ред. Л.О. Пархоменко]. – Київ : Фенікс, 2012. – 382 с., [32] с. іл. – Бібліогр.: с. 363-380.

Каранович, А.Г. Мои друзья куклы [Текст] / А. Каранович ; [ред. И.И. Лищинский]. – Москва : Искусство, 1971. – 172, [3] с. : ил.

Корсунь, Д. Юрий Нагулко. Зеркало времени [Изоматериал] : [альбом] / Дмитрий Корсунь ; [гл. ред. Ю. Ковальский]. – Киев : Радуга, 2015. – 399 с. : ил.

Куліш, О.А. Історія зарубіжного мистецтва [Текст] : навч. посіб. / О.А. Куліш ; [відп. ред. С.В. Кашуба]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 275 с. + 1 електрон. опт. диск. – Бібліогр.: с. 242-249.

Кульчицька, А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка ХХ ст. [Текст] / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Атлас, 1995. – 73 с., [44] с. іл.: іл. – Містить бібліогр.

Мицик, В.Ф. Ялинине райце [Текст] : [етногр. нарис] / Вадим Мицик. – Тальне : Тальнів. райдрук, 1992. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 22.

Підлужна, А.А. Озирнутися в радості… [Текст] / Алла Підлужна ; [ред. А. Бистрова]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 135 с., [32] с. іл.

Полянський, Т.В. Традиційний джаз [Текст] / Тимур Полянський. – Київ : Муз. Україна, 2015. – 334 с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 262-265.

Сліпченко, К.О. Роман Віктюк [Текст] / К. Сліпченко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 121 с.

Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К.С. Станиславский ; [ред. Л.А. Пичкадзе]. – Москва : Искусство, 1983. – 423, [1] с., [82] с. ил.

Тютюнник, О. Порфир Демуцький в Охматові [Текст] : нарис / О. Тютюнник. – Черкаси : Бізнес-Стиль, 2015. – 27 с. : іл. – Бібліогр.: с. 27.

Художественная резьба и мозаика по дереву [Текст] / [авт.-сост И.П. Дымковский]. – Минск: Элайда, 1998. – 222, [1] c. : ил. – (Мой дом)

Чигирин-2003 [Образотворчий матеріал] : перший Всеук. молодіж. симп. гончар. мистецтва [альбом-каталог] /Нац. спілка майстрів нар. мистецтва України та ін. ; авт.-упоряд. Є. Шевченко ; ред. І. Злобіна. – Київ : Нар. джерела, 2004. – [44]с. : іл.

Якимович, А.К. Шарден и французское Просвещение [Текст] /Я. Якимович ; [ред. М.Є. Дмитриева]. – Москва : Искусство, 1981. – 142, [1] с. : ил.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Душа і сучасність. Діалог мислителів [Текст] : есеї / Наук. портал «Філософія і релігієзнавство», Реліг. громада сповідуючтх віру в найвищу цінність людини «Укр. Душевна спільнота», [упоряд. І. Дмитрук, Ю. Шеляженко]. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2015. – 107 с.

Душевна релігія [Текст] : священ. писання, традиц. устрій, морал. закон і богослов. наука релігійн. віри в найвищу цінність людини / упоряд. Ю.В. Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2015. – 123 с. – Бібліогр.: с. 121.

Псалтир [Текст] : 1865 : до 150-річчя завершення Псалтиря новою укр. літератур. мовою П.С. Морачевського / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; пігот. до вид. Л.А. Гнатенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; пер. новою

укр. літератур. мовою П.С. Морачевського. – Кив : НБУВ, 2015. – 196 с.(Пам’ятки української мови). (Серія канонічної літератури). – Містить бібліогр.

Рожко, В.Є. Блажєннійший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії [Текст] : [монографія] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2015. – 346 с. : іл. – Бібліогр.: с. 333-344.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Іщенко, М.П. Людина у Всесвіті і світовій цивілізації [Текст] : монографія / М.П. Іщенко, І.І. Руденко ; за заг. ред. М.П. Іщенка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 457 с. – Бібліогр.: с. 449-457.

Кузин, Ф.А. Делайте бизнес красиво [Текст] : этич. и соц.-психол. основы бизнеса : практ. пособие / Ф.А. Кузин ; [ред. И.Ю. Елгазина] ; Рос. акад. предпринимательства. – Москва : ИНФРА-М, 1995. – 287, [1] с. – Библиогр.: с. 269-271.

Малахов, В.А. Уязвимость любви [Текст] ст., эссе / Виктор Малахов. – Киев : Дух і літера, 2005. – 539 с. – Содерж. библиогр. – Имен. указ. : с. 545-557.

Панасенко, С.В. Феномен соціальної події [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Панасенко Світлана Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14.

Потапенко, Я.О. Дослідження соматичного буття людини в соціогуманітарних студіях кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : становлення і розвиток наукових напрямів та концепцій [Текст] монографія / Я.О. Потапенко. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М., 2012. – 419 с. – Бібліогр.: с. 365-419.

Сорокіна, О.С. Розвиток інформаційного простору суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Сорокіна Олександра Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14.

Цупренко, З.В. Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Цупренко Зореслава Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: с. 13.

Чумак, О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Чумак Олена Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : КАС-Аляьнс, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-14.

Широбокова, О.О. Феномен соціальної новації [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Широбокова Ольга Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Алієв, О.К. Останнє життя [Текст] : [пер. з рос.] / Октай Алієв. – Київ : Самміт-Книга, 2015. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 160-164.

Кузнєцов, М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності [Текст] : [монографія] / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; Харків. Нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-215.

Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів [Текст] : монографія / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва та ін.] ; за наук. ред. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської ; НАПН України, Ін- соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 347 с. – Мстить бібліогр.

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення [Текст] : монографія / [П.П. Горностай, О.А. Ліщинська, Л.Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 251 с. – Бібліогр.: с. 237-251.

Титаренко, Т.М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності [Текст] : монографія / Т.М. Титаренко, О.М. Кочубейник, К.О. Черемних ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 205 с. – Бібліогр.: с. 197-205.

Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу [Текст] : монографія / [Баранова С.В. та ін.] ; за наук. ред. Л.О. Кияшко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 313 с. – Містить бібліогр.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріччя 2014 р. Вип. 88 / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О. Піхур ; наук. ред. Т. Заморіна]. – Київ : НПБУ, 2014. – 103 с.

Відгомін [Текст] : імідж Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького в інформ. просторі : [прес-моніторинг. зб.]. №13 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 82 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 76-80.

Ліна Костенко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. Г.В. Волянська, Л.А. Кухар ; наук. ред. В.О. Кононенко]. – Київ : НПБУ, 2015. – 287 с. – Алф. покажч. : с. 262. – Ім. покажч.: с. 263-284.

Михайло Якович Рудинський (1887-1958) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Ін-т археології НАН України [та ін.] ; [уклад. Шовкопляс І.Г., Супруненко О.Б., Удовиченко О.І.]. – Київ [та ін.] : Археологія, 2001. – 31 с. – Геогр. покажч. : с. 28. – Ім. покажч.: с. 29.

Черкащина заповідна: історико-культурні заповідники краю [Текст] : бібліогр. покажч. / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л.Т. Демченко, Н.В. Адешелідзе ; наук. ред. В.М. Мельниченко]. – Черкаси : ОУНБ, 2015. – 47 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 40-42. – Геогр. покажч. : с. 43-44.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Ваніфатьєва, М.Є. Сучасна енциклопедія для хлопчиків [Текст] / [Ваніфатьєва М.Є. ; ред. З.В. Нечволода, Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2006. – 382 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Книга веселої мудрості [Текст] / зібрав та упоряд. І. Доля-Попов ; ред. Г.П. Кочур, Д.Х. Паламарчук]. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 831 с.

Хамитов, Н.В. Тайна мужского и женского [Текст] : исцеляющие афоризмы / Назип Хамитов ; [гл. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2002. – 173 с. : ил.