НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2016 РОКУ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Задачі з параметрами [Текст] : розв’язки, рек., приклади : навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів / Віктор Репета, Надія Клешня, Марина Коробова, Леся Репета. – Тернопіль : Підруч. і посіб.,2002. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 263.

Климишин, І. А. Астрономія [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.А. Климишин, І.П. Крячко. – Київ : Знання України, 2002. – 190 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190.

Кононенко, С. А. Розв’язування завдань для державної підсумкової атестації з математики в 2006 році. Геометрія [Текст] : 11 кл. / Кононенко С. А. ; [ред. Томашевська Н.В.]. – Харків : Країна мрій, 2006. – 176 с.

Математика [Текст] : інформ. бюл. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [за ред. В. В. Ясінського]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2004. – 27, [1] с. – (Серія «На допомогу абітурієнту»).

Перельман, Я. И. Занимательные задачи [Текст] / Я. И. Перельман ; [ред. А. Г. Мадера]. – Москва : Первая Исслед. Лаб. им. акад. В. А. Мельникова, 2001. – 155 с. : ил. – Содерж. библиогр.


ХІМІЧНІ НАУКИ


Величко, Л. П. Органічна хімія [Текст] : підруч. для 10-11 кл. хім. профілю та поглибл. вивч. хімії загальноосвіт. навч. закл. / Л. П. Величко ; [ред. Н. А. Серебрякова]. – Київ [та ін.] : Перун, 2003. – 335 с. : іл. – Ім. покажч. : с. 327. – Предм. покажч. : с. 328-335.


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Мовчан, В. П. Криві Коліна : долі людські. В історії села – історія України [Текст] : іст.-краєзнав., худож.-публіцист. оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник ; [ред.-упоряд. І. А. Нерубайський]. – Київ : КВІЦ, 2012. – 747 с. : іл. – Бібліогр.: с. 746.

Могилева, И. В. Ипоса хочет замуж… [Текст] : художеств.-докум. повесть / Могилева Инна Витальевна, Кравченко Михаил Вячеславович, Шереметьев Андрей Петрович. – Москва : Onebook. ru, 2012. – 453 с. : ил. – (Серия «Осколки Цивилизаций»).

Первушина, Е. В. Петербург для детей [Текст] : [путеводитель : для мл. шк. возраста / Первушина Е. В. ; отв. ред. О. Усольцева ; ил. Н. Гребенкиной]. – Москва : Эксмо, 2013. – 159 с. : ил. – На тит. л. авт. не указ. – Указ.: с. 156.

Черкаське земляцтво «Шевченків край» [Текст] : [довідник / Громад. орг. «Черкас. земляцтво «Шевченків край» у м. Києві»]. – [Б. м. : б. в.], 2005. – [44]с.


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Бабухин, А. И. Гистология по лекциям ординарного профессора Бабухина [Текст] / [Бабухин А. И., ; редкол.: Т.А. Белоусова и др.]. – Москва : Ретиноиды, 2010. – 198, [1] с., [23] с. ил. – На тит. л. авт. не указ.

Диев, М. М. Галянтусы [Текст] / М. М. Диев ; [науч. ред. Е. В. Клюйков]. – Москва : Т-во науч. изд. КМК, 2014. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-144.


ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Норман, Д. А. Дизайн вещей будущего [Текст] : [пер. с англ.] / Дональд А. Норман ; [ред. М. Голубовская]. – Москва : StrelkaPress, 2013. – 220 с. : ил. – Указ. им.: с. 219-220.


РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Борисов, В. В. iPhone для пользователя [Текст] : [практ. рук.] / Владимир Борисов ; [гл. ред. Е. Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 174 с. : ил.

Гребенович, Ю. Є. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дисциплін «Основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритмізація та програмування» [Текст] / Ю. Є. Гребенович, Б. О. Онищенко, О. О. Супруненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 33 с. : іл. – Бібліогр.: с. 28-30.

Лазарев, К. Компьютер для ваших родителей [Текст] / Константин Лазарев ; [ред. М. А. Финкова]. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2014. – 351 с. : ил. – (Просто о сложном).

Любченко, К. М. Мова програмування Prolog. Базовий курс [Текст] : навч.-метод. посіб. / Любченко К. М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 135 с. – Бібліогр.: с. 135.

Степаненко, О. С. Практическая сборка и наладка ПК [Текст] : самоучитель / О. С. Степаненко. – Москва [и др.] : Вильямс, 2008. – 323 с. : ил. – Библиогр.: с. 316. – Пред. указ.: с. 317-323.


ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Брокары: шабли на трех известняках [Текст] / [А. Ковалев, Р. Суслов, В. Березкин и др. ; гл. ред. А. Прохорова]. – Москва : СИМПЛ, 2013. – 160 с. : ил. – (Просто о лучших винах = SimpleWineNews).

Випічка. Десерти [Текст] / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. – Київ : Глорія, 2015. – 224 с. : іл.

Хулиан Чивите: все оттенки Наварры[Текст] / [В. Березкин, Р. Валиханов, А. Котляров и др. ; гл. ред. А. Прохорова]. – Москва : СИМПЛ, 2013. – 144 с. : ил. – (Просто о лучших винах = SimpleWineNews).


ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Бахметьев, А. Оч. умелые ручки [Текст] / Андрей Бахметьев, Тимур Кизяков ; худож. Д. Бурусов. – Москва : РОСМЭН, 2000. – 92, [1] с. : ил. – (Думай – делай – играй – учись – фантазируй – пробуй).

Вяжем шапки, шарфы, перчатки, палантины, сумки, аксессуары для дома [Текст] / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. – Київ : Глорія, 2015. – 224 с. : іл.

Итон, Дж. Вышивка крестиком [Текст] энциклопедия: более 1000 узоров с простыми цв. схемами : [пер. с англ.] / Джейн Итон ; схемы Кэрол и Джона Вудкоков ; [гл. ред. Т. И. Хлебнова]. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 255. – Алф. указ.: с. 255 – 256.

Кристаніні, Дж. Найповніший самовчитель з вишивання [Текст] : хрест, гладь, гобеленова, ажурна, мережка: понад 500 видів покрокових іл., стібків і доклад. схем : [пер. з італ.] / Джина Кристаніні , Вільма Страбелло ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 159, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 159-160.

Мак-Таг, Ф. Вязаные игрушки [Текст] : [пер. с англ.] / Фиона Мак-Таг ; [гл. ред. Т. В. Левичева]. – Москва : Ниола 21-й век, 2005. – 109, [1] с. : ил.

Ругаль, Е. В. Узоры для вязания спицами и крючком [Текст] / [Ругаль Е. В. ; гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2012. – 95 с. : ил. – (Энциклопедия вязания). – На тит. л. авт. не указ.


БУДІВНИЦТВО


Цветкова, М. В. Теплицы и парники на вашем участке [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 317 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 313-314.

Шульгина, Л. М. Теплицы и парники [Текст] : стр-во и рекомендации по выращиванию овощей, цветов, грибов / Л. М. Шульгина ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2008. – 318 с., [8] с. ил. : ил.


ТРАНСПОРТ


Крицький, Д. М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19.


РОСЛИННИЦТВО


Ганичкина, О. А. Советы огородникам [Текст] / Октябрина и Александр Ганичкины. – Москва : Оникс, 2007. – 605, [1] с. : ил.

Цветкова, М. В. Ваш участок [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 317 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 312-313.

Цветкова, М. В. Огород на окне и балконе [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 318 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 312-314.

Цветкова, М. В. Огородные культуры [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 318 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 309-310.

Цветкова, М. В. Плодово-ягодные кустарники [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 318 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 309-311.

Цветкова, М. В. Плодовые деревья [Текст] / М.В. Цветкова ; [гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 318 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 313-314.

Цветкова, М. В. Растения-целители на вашем участке [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 317 с. [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 306-310.

Цветкова, М. В. Умный огородник [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 316 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 313-314.

Цветкова, М. В. Умный садовод [Текст] / М. В. Цветкова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 316 с., [8] с. ил. : ил. – (Энциклопедия садовода-огородника). – Библиогр.: с. 312-313.


МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Африканские дневники [Текст] / [М. Арифуллин, А. Гнедовский, В. Горб и др. ; ред.-сост. И. Рогов, М. Палько]. – Москва : Бухгалтерия и банки, 2013. – 285 с. : ил. – (Библиотека «Русского охотничьего журнала»).


СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Куприянова, А. А. Секреты здоровья и долголетия. Жизнь без лекарств [Текст] / Анна Куприянова. Харьков : Виват, 2014. – 254 с. – (Полезная книга). – Библиогр.: с. 252.


ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


Скакун, М. П. Фармакологія [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ – IV рівнів акредитації] / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; [наук. ред. О. Усинська]. – 2-ге вид., без змін. – Тернопіль : ТДМУ [та ін.], 2015. – 739 с. : іл. – Бібліогр.: с. 722-724. – Покажч. лік. засобів і рослин: с. 725-739.


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Велика енциклопедія народної медицини [Текст] / [уклад. І. Алексєєв, А. Діброва ; ред. О. В. Кривошей]. – Київ : Глорія, 2016. – 702, [1] с., [16] с. іл.

Коваленко, С.О. Варіабельність серцевого ритму. Методичні аспекти [Текст] : монографія / Коваленко С. О., Кудій Л. І. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 298 с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-298.

Лазарев, А. Ф. Рациональный остеосинтез [Текст] : [монография / А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, И. Ф. Ахтямов]. – Казань : Скрипта, 2011. – 287 с., [4] с. ил. : ил. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 271-287.

Навчальний посібник з педіатрії [Текст] : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. І – ІІІ рівнів акредитації] / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук, О. А. Пашко [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 207 с. – Бібліогр.: с. 205-206.

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Tекст] : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар та ін.] ;за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2015. – 367 с. : іл. – Бібліогр.: с. 360-364.

Погорєлов, І. І. Психіатрія і наркологія [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. І – ІІІ рівнів акредитації] / І. І. Погорєлов, О. Д. Манаєнкова. – Київ : Медицина, 2015. – 319 с. – Бібліогр.: с. 319.


СОЦІОЛОГІЯ


Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки [Текст] : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 р.) / [Ярошенко О. В., Аксьонова С. Ю., Балакірєва О. М. та ін. ; наук. ред. Пєша І. В.] ; Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики. – Київ : Спринт-Сервіс, 2015. – 201 с. – Бібліогр.: с. 194-201.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Білинський, В. Б. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. Кн. 1. Споконвічна земля / Володимир Білінський ; [ред. О. Веремійчик]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. – 382, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 275-381.

Білинський, В. Б. Україна-Русь [Текст] : роман-дослідження. Кн. 2. Князі Галицькі-Острозькі / Володимир Білінський ; [ред. О. Веремійчик]. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. – 375 с. : іл. – Бібліогр.: с. 363-373.

Богданівські читання. VIII Богданівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 419-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького, [Черкаси,10 груд. 2014 р. : зб. наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [голов. ред. О. О. Драч]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 279 с. – Містить бібліогр.

Війна і міф. Невідома Друга світова війна, 1939-1945 [Текст] / [І. Бігун, С. Бутко, В. В’яткович та ін. ; за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятковича, М. Майорова] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 269, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-268.

Вулицями мого села [Текст] : [альманах / упоряд. Р. Білецький ; голов. ред. Л. Мовчан]. – Криві Коліна : Андрощук П. С., 2010. – 52, [1] с, : іл.

Ганди, М. Моя жизнь [Текст] :[пер. с англ.] / Махатма Ганди ; [гл. ред. А. Жикаренцев]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 475, [2] с. – (Азбука-классика. Non-Fiction).

Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 15 листоп. 2002. / МАУП, Міжнар. кадр. акад. ; [ред. В. М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – 277 с. : іл. – Містить бібліогр.

Залізнякові читання [Текст] : краєзнав. часопис. Вип. 5 : за матеріалами V наук. краєзнав. конф. «Залізнякові читання», [с. Медведівка, 18 жовт. 2013 р.] : історія, етнологія, топоніміка, відомі земляки, археологія / [голов. ред. Н. П. Лавріненко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 185 с. : іл. – Містить бібліогр.

Залізнякові читання [Текст] : краєзнав. часопис. Вип. 6 : за матеріалами VІ наук. краєзнав. конф. «Залізнякові читання», [с. Медведівка, 16 жовт. 2015 р.] : топоніміка, історія, етнологія, відомі земляки, археологія / [голов. ред. Н. П. Лавріненко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 141 с. : іл. – Містить бібліогр.

Кідрук, М. Небратні [Текст] / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. – 299, [1] с.

Клименко, А. Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе [Текст] / Александр Клименко. – Киев : Новый друк, 2015. – 198, [1] с. : ил.

Константінова, В. М. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] / Вікторія Константінова ; [наук. ред. А. В. Бойко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – Містить бібліогр.

Костюк, В. С. Гадяч. Краєзнавчі розвідки [Текст]. (Кн.2) / Володимир Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 41-45.

Матрос, О. О. Педагогічна і просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Матрос Ольга Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Микель, П. Рыцари и замки, 1250-1350 [Текст] Пьер Микель. Животный мир во времена рыцарей / Поль-Анри Платен : [пер. с фр. / ред. Е.Кащенко] ; ил. П. Пробста. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 63, [1]с. : ил. – (Всемирная история для детей).

Мовчан, В. П. Криві Коліна: долі людські. В історії села – історія України [Текст] : іст.-краєзнав., худож.-публіцист. оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник ; [ред.-упоряд. І. А. Нерубайський]. – Київ : КВІЦ, 2012. – 747 с. : іл. – Бібліогр.: с. 746.

Наукові записки з української історії [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 30. Спецвип. : [за результатами Міжнар. наук. семінару «Українсько-німецькі культурні взаємини XVII – XXI ст.», присвяч. 10-й річниці від дня смерті Ю. Бойка-Блохина] / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» ; [голов. ред. Коцур В. П.]. – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2012. – 220 с., [10] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Неживий, О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті [Текст] : навч. посіб. / Олександр Неживий ; [відп. ред. С. С. Коваленко] ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 327 с. – Бібліогр.: с. 314-321.

Переяславіка [Текст] : наук. зап. : зб. наук. ст. Вип. 6 (8) / Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав» ; [редкол.: М. І. Сікорський та ін. ; упоряд. О. М. Жам]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2012. – 335 с. : іл. – Містить бібліогр.

Пісні одного села [Текст] : Кучурівські наспіви / зібрано, згруповано, оглядово прокоментовано жителькою Великого Кучурова Гарафіною Маковій. – Вид. 2-ге, доповн. – Чернівці : Факел пам’яті Марії, 2005. – 470 с. : іл.

Погрібний, А. Г. Поклик дужого чину [Текст] : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [2] с.

Роздобудько, М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки [Текст] / М. В. Роздобудько ; [ред. В. К. Рего] ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2015. – 301, [1] с., [48] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 298-299.

Саричев, В. Д. Три століття козацького флоту [Текст] = [Three centuries of the Kozak fleet] / В’ячеслав Саричев ; Нац. заповідник «Хортиця», Благод. фонд «Хортиця». – Запоріжжя : Кераміст, 2015. – 136 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-135.

Токмань, Г. Л. Майдан : сторінка живої історії [Текст] / Ганна Токмань. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 102, [1] с.

Хоменко, В. М. Силуети [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. Т. Синьоок]. – Київ : Арт Економі, 2016. – 38 с. : іл.

Чигиринщина в історії України [Текст]. [Зб. 5]. Літопис Чигиринського краю : [матеріали П’ятої іст.-краєзнав. конф. «Чигиринщина в історії України», с. Суботів, 27 квіт. 2012 р.] / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. Лазуренко В. М.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 435 с. : іл. – Містить бібліогр.

Чорномаз, Б. Д. Український національний менталітет – остання барикада [Текст] / Богдан Чорномаз. – Умань : Талком, 2014. – 635 с. – Містить бібліогр.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Аверічев, І. М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Аверічев Ігор Миколайович ; Київ. держ. акад. вод. транс. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Наук. світ, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16.

Бойко, Є. Г. Ціннісно-керована корпоративна система управління проектами і програмами [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Бойко Євгенія Григорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17.

Бойченко, К. В. Модернізація системи управління державними школами в Нідерландах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Бойченко Катерина Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Ван ден Берг, Й. П. Склад как конкурентное преимущество [Текст] : что делать, чтобы стать лучшим : [пер. с англ.] / Йерун Питер ван дер Берг ; [науч. ред. Д. Любовина]. – Москва : AXELOT, 2013. – 329 с. : ил. – Библиогр.: с. 316-318. – Предм. указ.: с. 319-328.

Заболоцький, Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б. Ф. Заболоцький ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – Київ : Академвидав, 2002. – 367 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 354-357.

Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби [Текст] : [монографія] / В. П. Дюрядін, Т. М. Єгорова, Ю. В. Крамаревич [та ін.] ; [за заг. ред. Л. Л. Тарангул] ; Держ. податк. Адмін. України [та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 357 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-357.

Керування документацією [Текст] : підручник / [Безкровний М. Ф., Кропивка М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д. ; за ред. Палехи Ю. І.]. – Київ : Ліра-К, 2015. – 293 с. – (Діловодство в інформаційно-консультативній діяльності). – Бібліогр.: с. 277-292.

Куценко, М. М. Ціннісно-орієнтоване управління інноваційними програмами розвитку організацій при переході до економіки знань [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Куценко Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИН, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18.

Нефедов, Ю. В. Секреты прибыли салона красоты [Текст] : рук. для практикующих директоров / Ю. В. Нефедов ; [ред. С. С. Чихалкин]. – 2-е изд. – Москва : Форум, 2013. – 222 с. – Бібліогр.: с. 212.

Палеха, Ю.І. Загальне діловодство [Текст] : (теорія та практика керування документацією із заг. питань) : навч. посіб. / Юрій Палеха. – Вид. 4-те, випр., доповн. – Київ : Ліра-К, 2014. – 623 с. – (Культура діловодства). – Бібліогр.: с. 606-621.

Пино, Р. Корпоративное айкидо [Текст] = Corporate Aikido : философия боевого искусства и соврем. менеджмент : [пер. с англ.] / Роберт Пино ; [науч. ред. К. Голубев]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 218 с. : ил. – (Теория и практика менеджмента). – Библиогр.: с. 208-209. – Имен. указ. : с. 211. – Предм. указ. : с. 212-216. – Указ. фирм и торговых марок : с. 217-218.

Поліщук, О. А. Формування правової компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у вищих аграрних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Поліщук Олена Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Старенко, Д. Один «клик» – и ты капиталист. Версия 2.0 украинская [Текст] : крат. рук. начинающего инвестора: все, что соврем. украинец обязан знать о фондовом рынке / Дмитрий Старенко, Алексей Сухоруков ; [ред. К. Овчинникова]. – Киев : Баланс Бизнес Букс, 2011. – 207 с. : ил.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2014 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В.П. Приймак]. – Черкаси : Голов упр. статистики, 2015. – 475, [3] с.

Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні [Текст] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – 119 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова) (Дискусії про економічний розвиток). – Містить бібліогр.


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави [Текст] : зб. наук.-експерт. матеріалів / [С. І. Здіорук, В. В. Токман, А. О. Астаф’єв та ін. ; за заг. ред. С. І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 103 с. – (Серія «Гуманітарний розвиток» ; вип. 4). – Містить бібліогр.

Європейська інтеграція [Текст] = Europaische integration : пер. з нім. / уклад М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; [ред. О. Л. Рудь]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 393, [1] с. – (Актуальні світові дискусії). – Містить бібліогр.

Україна 2015-2016: випробування реформами [Текст] = Ukraine 2015-2016: the Reform Challenge : (аналіт. оцінки) / [Ю. Якименко, А. Биченко, В. Замятін та ін. ; ред. Л. Шангіна, А. Стецьків та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 90 с. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Текст укр., англ. – Містить бібліогр.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Бущенко, А. П. «Precedent UA-2015» [Текст] / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини. – Київ : КВІЦ, 2015. – 410 с. : іл. – Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 70. Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І. О. Кресіна]. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 252, [3] с. – Містить бібліогр.

Дмитренко, Ю. М. Правове регулювання діяльності Національного банку України [Текст] : монографія / Ю. М. Дмитренко. – Харків : Золота миля, 2014. – 222 с. – Бібліогр.: с. 204-222.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 2 / 2015 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. – Київ : НАДУ, 2015. – 151 с. – Містить бібліогр.

Корсаков, М. Не ищите счастья у чужих берегов [Текст] / Максим Корсаков ; [ред. Л. А. Харитонов]. – Санкт-Петербург : Реноме, 2013. – 79 с. – (Серия «Его Величество Адвокат»).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] / [Азаров Д. С., Бабаніна В. В., Вартилецька І. А. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя ; [наук. ред. В. С. Ковальський] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 1063 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7 – 10’2015).

Профілактика злочинів [Текст] : підручник / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2011. – 718, [1] с. – Містить бібліогр.

Томенко, М. В. Україна : історія Конституції [Текст] : [навч. посіб. для загальнооствіт. навч. закл.] / Микола Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 143 с. : іл. – Містить бібліогр.

Трудове право України [Текст] : підруч. [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудников ; [ред. С. А. Пашинська]. – 5-те вид., доповн. – Харків : Право, 2014. – 757, [1] с. – Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 756-758.

Туляков, В. О. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації [Текст] : навч.-метод. посіб. : для студентів Ін-ту прокуратури та слідства / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Фенікс, 2015. – 42, [1] с. – (Серія «Навчально-методичні посібники»). – Бібліогр.: с. 34-42.

Чорнооченко, С. І. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб [для студентів ВНЗ] / С. І. Чорнооченко ; Нац. акад. внутріш. справ. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 415 с. – Містить бібліогр.НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 12 / НАН України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 150 [3] с. – Містить бібліогр.ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Авшенюк, Н. М. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Авшенюк Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДСК центр, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: с. 33-39.

Восхождение к гармонии [Текст] : [сборник / сост Р. М. Капралова]. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 381, [1] с. – (Библиотека молодой семьи ; т. 20). – Библиогр.: с. 377-378.

Гіптерс, З. В. Розвиток економічної освіти дітей та дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Гіптерс Зінаїда Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: с. 32-40.

Горбач, Л. В. Deutsch mit Spa! Spielen im Unterricht. Grundstufe [Текст] / Людмила Горбач ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Перше верес., 2016. – 74 с. : іл. – (Серія «Бібліотека «Шкільного світу»).

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник / Ілона Дичківська ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – 3-тє вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 302, [1] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 301-303.

Дубровіна, І. В. Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Дубровіна Ірина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-19.

Кепке, Г. Девятый год жизни и его значение в развитии ребенка [Текст] / Герман Кепке ;[отв. ред. Н. П. Банзелюк]. – Калуга : Духов. познание, 2013. – 109, [1]с. – Библиогр.: с. 105-110.

Коменский, Я. А. Избранныя педагогическія сочиненія Яна Амоса Коменскаго [Текст]. Ч. 1. Великая дидактика: съ портретомъ Коменскаго, очеркомъ его жизни и дьятельности и объяснительными примьчаніями / Ян Амос Коменский ; пер. с латин. А. Адольфа, С. Любомудрова. – Изд. 3-е. – Москва : Типо-литографія Русскаго Товарищества печатн. и издательск. дьла, 1906. – 308 с.

Освіта в Україні,2013. [Текст] / Центр дослідж. сус-ва. – Київ : Центр дослідж. сус-ва, 2013. – [12] с. : іл.

Память о Маме: семейная история подвига Матери-героини Александры Аврамовны Деревской [Текст] : [сб. воспоминаний / сост. А. И. Сербина ; ред. Ю. Ф. Сербин]. – Лисичанск : Лисичанс. тип., 2015. – 256, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.

Першукова, О. О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Першукова Оксана Олексіївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-38.

Посібник для фахівців з навчання дорослих [Текст] : [пер. з англ. / ред. Т. Урдзе]. – Київ : Контекст Україна, [2016?]. – 83 с.

Ткачук, М. М. Зміст національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ткачук Мирослава Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 18.

Українська мова [Текст] : зб. текстів для переказів із твор. завданнями: держ. підсумк. атестація, 11 кл. / [упоряд. Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В.І. Новосьолова та ін.]. – Харків : Прапор, 2006. – 190, [1] с.

Українська мова мова [Текст] : твір-роздум на вільну тему: зразки виконання твор. тест. завдань / упоряд. О. П. Дубчак ; [ред. О. Тищенко]. – Київ : Генеза, 2008. – 79, [1] с.

Українська мова та література [Текст] : переказ із твор. завданням / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ін-т до унів. підгот. та проф. орієнтації ; [за ред. Онуфрієнко О. П.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2003. – 50, [1] с. – (Серія «На допомогу абітурієнту»). – Бібліогр.: с. 50.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького [Текст] = The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy: [до 95-річчя з часу заснування / упоряд. В. М. Мельниченко ; редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 181, [2] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 180-181.

Ящук, С. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04, 13.00.02 / Ящук Сергій Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ., 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №1, февр. 2016 : А. Дашковский-60: юбилейн. конкурс: окончат. итоги. – Черкассы : А. Н. Дашковский, 2016. – 21, [1] с. : ил.

Олексієнко, Я. І. Олімпійські ігри. Участь українських спортсменів в олімпійських іграх: перемоги та поразки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олексієнко Я. І., Ведмедюк А. Д., Менших О. Е. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 78 с. : іл. – Бібліогр.: с. 73-74.

Оптимізація навчально-оздоровчого процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олексієнко Я. І., Верещагіна О. П., Шахматов В. А., Байда О. Г. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 91 с. – Бібліогр.: с. 67-68.

Подковыров, В. Ю. От Восточных единоборств до Экстремального многоборья [Текст] / В. Ю. Подковыров. – Москва : Астрея, 2012. – 187 с. : ил.

Хадуева, Ф. М. Остров: приказано выжить! [Текст] Хадуева Фатима Магомедовна, Могилева Инна Витальевна. – Москва :Onebook. ru, 2014. – 259 с. : ил. – (Серия «Осколки Цивилизаций»).ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Динес, А. А. Маркиза [Текст] : страницы телевиз. игры / Александр Динес ; [ред. Л. В. Аброськина] ; Саратов. гос. соц.-экон. ун-т [и др.]. – Саратов : Саратов. полигр. комбинат, 2006. – 445, [2] с., [32] с. ил.СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Головоломки [Текст] / [сост. Е. А. Иванченко ; гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2007. – 233, [1] с. : ил.БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.
БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : ІІІ Краєзнав. читання пам’яті П. Тронька : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2015 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України [та ін.] ; ред. Кудласевич Т. С., Чеховська І. В.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 271 с. – Містить бібліогр.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України, (Київ, 2-3 жовт. 2014 р.) [Текст] / Нац. іст. б-ка України ; [редкол. : Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. – Київ :[б. в.], 2014. – 185 с. – Містить бібліогр.МОВОЗНАВСТВО


Єрмола, В. Й. Польська мова [Текст] : початк. курс / Валерій Єрмола ; [голов. ред. Р. Стасюк]. – Київ : Арій, 2015. – 252, [1] с. + 1 електрон. опт. диск.

Кенигбауер, К. Р. де. Испанский за 30 дней [Текст] : [учеб. пособие] / Кармен Р. де Кенигбауер, Харда Кувер. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Методика, 2010. – 288 с. : ил. + 1 аудио-CD – (Langensheidt). – Кн. и диск. влож. в футл.

Кучман, І. М. «Собака Баскервілів» Артура Конан Дойла [Текст] : посіб. для читання і пер. / І. М. Кучман. – Київ : Знання, 2015. – 175 с.

Маєвська-Майєрс, М. Самовчитель польської мови [Текст] : практ. курс : [навч. посіб.] / Малгожата Маєвська-Майєрс, Свен Дерінг ; [пер. і адапт. Антоняк Б. Ю. ; ред.-коректор Грищенко Л. М.]. – Київ : Методика Паблішинг, 2014. – 348 с. : іл. + 4 аудіо-CD. - (Langenscheidt). – Кн. і диски вкладено в футляр.

Новий тлумачний словник української мови [Текст] : 42000 слів. У 3 т. Т. 1. А – К. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко ; [наук. ред. Л. І. Андрієвський]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2003. – 926 с. – (Нові словники). – Бібліогр.: с. 7-8.

Носков, С. О. Самовчитель німецької мови [Текст] / С. О. Носков. – 18-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Арій, 2014. – 430, [1] с.

Потушанська, Л. Л. Начальный курс французского языка [Текст] : [учебник] / Л. Л. Потушанская, Н. И. Колесникова, Г. М. Котова ; ред. В. А. Касаткина]. – 9-е изд., стер. – Москва : Мирта-Принт, 2008. – 331, [1]с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.

Стівенс, Дж. Самовчитель англійської мови [Текст] : практ. курс : [навч. посіб.] / Джон Стівенс ; [пер. і адапт. Дундій П. Н. ; ред. Сива Л. О.]. – Київ : Методика, 2011. – 352 с. : іл. + 4 аудіо-CD. – (Langenscheidt). – Кн. і диски вкладено в футляр.

Сторчова, Т. В. Латинська мова [Текст] : підручник / Т. В. Сторчова, Ж. Г. Гуменюк ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Слово, 2015. – 507, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 501-502.

Тищенко, Д. В. Їдиш-український словник [Текст] : близько 30000 слів / Дмитро Тищенко ; ред. О. Бейдерман, С. Вашецька, М. Потольський. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – Київ : Арт Економі, 2016. – XVI, 942, [1] с. – Бібліогр.: с. VII.

Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Алерта, 2014. – 694 с.ФОЛЬКЛОР


Битий шлях [Текст] : Сказання Маньківщини : легенди, перекази, бувальщини / [авт.-упоряд.] П. В. Качалаба ; Т-во краєзнавців Маньків. р-ну Черкас. обл. – Київ : Просвіта, 2010. – 46, [1] с. : іл.

Прислів’я та приказки Маньківщини [Текст] Т-во краєзнавців Маньків. р-ну Черкас. обл. : зібрав та упорядкував П. Качалаба. – Київ : Просвіта, 2010. – 46 с. : іл.ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Качуровський, І. В. 150 вікон у світ [Текст] : з бесід, трансл. по Радіо «Свобода» / Ігор Качуровський ; [відп. ред. О. Бросаліна]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 462 с.

Самі про себе [Текст] = About themselves: автобіогр. укр. митців 1920-х років / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. Р. В. Мовчан. – Київ : Кліо, 2015. – 638 с. : іл. – Алф. покажч імен. – Алф. покажч. назв.

Труайя, А. Лев Толстой [Текст] / Анри Труайя ; [отв. ред. Е. Басова]. – Москва : Эксмо, 2007. – 893, [2] с., [16] с. ил. – (Русские биографии).МИСТЕЦТВО


Авдеенко, С. И. Виктор Алешин. Триумф и трагедия [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2015. – 91 с. : ил.

Апалькова, І. Канівські хорові традиції [Текст] / Ірина Апалькова ; [упоряд. О. В. Апалькова]. – Канів : Склянка часу, 2013. – 51 с. – Бібліогр.: с. 50.

Государственный русский музей. Картины Государственного Русского музея [Изоматериал] : [альбом / авт.-сост. О.Ф. Петрова ; ред. В. М. Мартынов, И. В. Чернович]. – Москва : Совет. художник, 1979. – 119 с. : ил.

[Государственный Русский музей. Живопись] 150 вікон у світ [Текст] : з бесід, трансл. по Радіо «Свобода» / Ігор Качуровський ; [відп. ред. О. Бросаліна]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 462 с.

Дахівник, В. Б. Моє мистецтво скульптури [Текст] / Віталій Дахівник. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 80, [1] с. : іл.

Сучасні українські художники [Текст] = Contemporary Ukrainian artists : кат. вист. / [ред. В. Клименко та ін. ; фото М. Бикової]. – Київ : Родовід, [2012?]. – 228, [3] с. : іл. – (Серія українського сучасного мистецтва). – Текст укр., англ.

Театра і кіно [Текст] : театр, ляльк. театр, опера, балет, цирк, кіно, мультиплікація, найвідоміші кінофестивалі : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. О. Є. Балазанова ; голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2015. – 315, [1] с. : іл. – (Дитяча енциклопедія).

Тимошик, М. С. Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність [Текст] = Dmytro Stepovyk. Life and Scientific Activity : [монографія] / Микола Тимошик ; [ред. Н. Тимошик]. – Київ : Арханг. Глас, 2008. – 649 с. : іл. – Містить бібліогр.

Третьяковская галерея. Москва. Государственная Третьяковская галерея. Искусство второй половины ХІХ – начала ХХ века [Изоматериал] = State Tretyakov gallery. Russian art, 1850s-1917 : [альбом / авт.-сост. Т. Коваленская ; ред. Т. Трофимова]. – Москва : Изобраз. искусство, 1970. – 33, [1] с., [138] с. ил.

Федорук, Л. Є. Повернися, соловейку! [Ноти] / Леонід Федорук. – Київ : Дніпро, 2013. – 367 с. : іл.

Хай, М. Микола Будник і кобзарство [Текст] / Михайло Хай ; [відп. ред. С. Грица] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського [та ін.]. – Львів : Астролябія, 2015. – 319 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 312-317.РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


[Артклас] [Текст] : [Всеукр. освіт.-мист. часопис. №3]. Митрополит Андрей – основник Національного музею у Львові / [наук. ред. О. Біла]. – Львів : Артклас, 2015. – 377-560 с. : іл. – (Художня культура України). – Містить бібліогр.

[Артклас] [Текст] : Всеукр. освіт.-мист. часопис. №3-4]. Митрополит Андрей Шептицький – основник Національного музею у Львові / [наук. ред. О. Біла]. – Львів : Артклас, 2015. – 561-664 с. : іл. – (Художня культура України). – Містить бібліогр.

Браун, С. Загадки и тайны тысячелетий. 5000 лет загадок и тайн [Текст] : пол. справ. аномал. и парадокс. явлений : [пер. с англ.] / Сильвия Браун, Линдси Харрисон ; [отв. ред. А. А. Арбузов]. – Москва : АСТ [и др.], 2008. – 369, [1] с. : ил.

Буш, Вильгельм. Иисус – наша судьба [Текст] : лекции с магнит. ленты / Вильгельм Буш. – Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitunge. V., [20-?]. – 224 с.

Водневский, Н. Пропадал и нашелся [Текст] : личное свидетельство / Николай Водневский. – Киев : Свет на Востоке, 2009. – 63 с.

Водневский, Н. Хочу знать [Текст] : ответы на вопросы читателей и радиослушателей / Николай Водневский. – Изд. 7-е. – Киев : Свет на Востоке, 2013. – 462 с.

Єременко, М. М. Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.) [Текст] : [монографія] / Микола Єременко, Ігор Лиман ; [наук. ред. І. Лиман] ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Іст. урбаністики. – Мелитополь : Видавн. будинок Мелітопол. міськ. друк., 2014. – 435 с. – Текст укр., рос. – Містить бібліогр.

Когда сердца касается Бог [Текст] : письма и свидетельства. Т. 1. – Киев : Світло на Сході, 2015. – 222 с.

Когда сердца касается Бог [Текст] : письма и свидетельства. Т. 2. – Киев : Світло на Сході, 2015. – 236 с.

Некрасов, А. А. 1000 и один способ быть самим собой [Текст] / Анатолий Некрасов. – 5-е изд. – Москва : Амрита-Русь, 2009. – 205, [2] с. – (Серия «Мир во мне»).

Северин, К.-Г. Непьющий [Текст] : взгляд на культуру употребления алкоголя в церкви : [пер. со швед.] / Карл-Густав Северин ; [отв. ред. А. А. Ушакова]. – Москва : Золотые страницы, 2012. – 142 с.

Семь Великих Таинств в православии [Текст] / авт.-сост. Е. А. Елецкая ; [отв. ред. А. Васько]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 187 с. – (Золотой фонд). – Библиогр.: с. 184-185.

Стафійчук, О. Книга порад карпатського мольфара [Текст] / Орест Стафійчук ; [ред. Дворецька Ю.]. – Київ : Самміт-Кн., 2014. – 194 с.

Степанова, Н. И. Толкователь снов сибирской целительницы [Текст] / Н. И. Степанова. – Москва : РИПОЛ классик, 2003. – 668, [2] с.

Сын Каиафы[Текст] : поветь о человеке, который первым вошел в рай : [ист. новелла]. – Москва : Амрита-Русь, 2013. – 220, [2] с.

Тейлор, К. Безліч цікавого для дітей Царя [Текст] / Кеннет Тейлор ; [ред. В. Новомирова]. – Київ : Світло на Сході, 2011. – 105 с.

Храм Воскрєсіння Христового Української Православної Церкви Київського Патріархату, с. Криві Коліна [Текст] / [ред.-упоряд. Р. Білецький]. – Черкаси : Флора-Прес, [2010?]. – 13 с. : іл.

Цорн, В. Правила жизни [Текст] : [для детей мл. и сред. шк. возраста] / В. Цорн, Е. Микула, Г. Везикова ; [худож. Л. Горошко]. – Киев : Свет на Востоке, 2014. – 79 с. : ил. – (Библиотека журнала «Тропинка»).

Цорн, В. Пророки, цари и герои [Текст] : путешествие по страницам Библии : [для детей мл. и сред. шк. возраста] / Вальдемар Цорн ; [худож. А. Басс и др.]. – Киев : Свет на Востоке, 2012. – 95 с. : ил.

Шри, Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Кришна, Верховная Личность Бога [Текст] : [пер. с англ. В. 2 т.]. Т. 1 / Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья – основатель Междунар. о-ва сознания Кришны. – Изд. 2-е. – Москва :The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. – 540, [3] с., [8] с. ил.

Шри, Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Кришна, Верховная Личность Бога [Текст] : [пер. с англ. В. 2 т.]. Т. 2 / Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья – основатель Междунар. о-ва сознания Кришны. – Изд. 2-е. – Москва :The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. – 504, 3] с., [8] с. ил.ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Андреев, Д. Л. Роза мира [Текст] / Даниил Андреев. – Москва : Мир Урании, 2008. – 605, [1] с.

Міжнародний конгрес україністів. Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. [Текст] : доп. і повідомл. : філософія / Міжнар. асоц. україністів, АН України. – Львів : Атлас, 1994. – 256, [4] с. – Текст укр., англ. – Містить бібліогр.

Попович, М. В. Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович ; [ред. О. Г. Пазюк]. – Київ : Києво-Могилянська акад.. 2011. – 223 с.

Смит, Л. Путешествие по миру мысли [Текст] : введ. в историю философии / Линда Смит, Вильям Рейпер. – Изд. 2-е, стер. – Киев : Свет на Востоке, 2006. – 239 с. : ил. – На обл. авт. указ, наоборот. – Алф. указ.: с. 238-239.

Философский словарь [Текст] = Philosophiches Worterbuch : сокр. пер. с нем. / общ. ред. и вступ. ст. М. М. Розенталя. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 717 с.

Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости [Текст] : [пер. с нем.] / Артур Шопенгауэр ; [отв. ред. К. Красник]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 251, [2] с. – (Азбука-классика. Non-Fiction).ПСИХОЛОГІЯ


Ващенко, І. В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Містить бібліогр.

Гамезо, М. В. Атлас по психологии [Текст] : информ.-метод. материалы к курсу «Общ. психология» : [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов] / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко ; [ред. А. И. Луньков]. – Москва : Просвещение, 1986. – 270, [2]с. : ил. – Содерж. библиогр.

Головаха, Е. Психология и другие смешные науки [Текст] : альтернатив. словарь / Евгений Головаха ; [ред. Т. П. Толстова]. – Москва : Смысл, 2012. – 142, [1] с. _ Алф. указ.: с. 126-142.

Кочеткова, А. И. Прикладная психология управления [Текст] : конспект лекций / А. И. Кочеткова ; [ред. Н.В. Волкова]. – Москва [и др.] : А. Н. Кондратьев, 2012. – 324, [1] с.

Мельничук, О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. «Практ. психологія» / Оксана Богданівна Мельничук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2015. – 389 с. – Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 386-389.

Мюррей, М. Узник иной войны [Текст] : удив. путь исцеления от дет. травмы : [пер. с англ.] / Мэрилин Мюррей ; [науч. ред. М. Булыгина]. – Санкт-Петербург : Шандал, 2013. – 204, [1] с. : ил.

Некрасов, Анатолий Александрович. Материнская любовь [Текст] / Анатолий Некрасов. – 9-е изд. – Москва : Амрита-Русь, 2009. – 194 с. – (Серия «Мир во мне»).

Седих, К. В. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / К. В. Седих ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2015. – 191 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 186-191.