НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В III кв. 2016 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка-2016» [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених, Черкаси, 21-22 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада : М. П. Іщенко та ін. ; редкол. серії : Г. А. Волошкевич та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 295 с. – (Серія «Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка., підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки»). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016» [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 21 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада : В. Я. Білоножко та ін. ; редкол. серії : В. А. Дідук та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 243 с. – (Серія «Природничо-математичні та комп’ютерні науки»). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016» [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 21-22 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада : Т. М. Десятов та ін. ; редкол. серії : Т. С. Зорочкіна та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 327 с. – (Серія «Психолого-педагогічні науки» ; ч. 1). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016» [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 21-22 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада : Т. М. Десятов та ін. ; редкол. серії : Т. С. Зорочкіна та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 203 с. – (Серія «Психолого-педагогічні науки» ; ч. 2). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2016» » [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 21-22 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада : С. А. Жаботинська та ін. ; редкол. серії : Л. В. Корновенко та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 327 с. – (Серія «Філологічні науки. Соціальні комунікації»). – Містить бібліогр.

Виконання Плану дій Україна – ЄС: довкілля та сталий розвиток[Текст] = Assessment of the EU – Ukraine Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development / [Ресурс.-аналіт. центр «Сусп-во і довкілля»] ; під ред. Н. Андрусевич. – Львів : Ресурс.-аналіт. центр «Сусп-во і довкілля», 2009. – 95, 8 с. зустр. паг. – Книжка-«перекрутка». – Вид. підгот. в межах проекту «Оцінка Планів дій Європейської політики сусідства в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні». – Містить бібліогр.

На шляху до зеленого зростання: моніторинг прогресу в Україні[Текст] / [Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Хомякова О.]. – Львів : Кичма І. В., 2014. – 75 с. : іл. – Містить бібліогр.

Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС[Текст] : моніторинг зобов’язань в рамках Порядку ден. асоц. Україна-ЄС та виконання Дорож. карти Сх. партнерства за 2012 р. / [під ред. Андрусевич Н.]. – Львів : [б. в.], 2013. – 201 с. : табл. – Містить бібліогр.

Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку [Текст] / [Всеук. екол. ліга, Центр екол. освіти та інфоримації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» №1 (445)). – Містить бібліогр.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

Стовелл, Луї. Історія космічних досліджень [Текст] : [для дітей від 10 років] / Луї Стовелл ; іл. П. Аллена. – Київ : Країна мрій, 2015. – 103 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 102-103.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

 

Клейборн, А. Історія географічних відкриттів і досліджень : [для дітей від 10 років] / Анна Клейборн ; іл. І. Мак-Ні. – Київ : Країна мрій, 2015. – 103 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 102-103.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

 

Клейборн, А. Історія винаходів [Текст] : [для дітей від 10 років] / Анна Клейборн ; іл. А. Ларкума. – Київ : Країна мрій, 2015. – 95 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94 – 95.

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Екологічно дружні технології [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №3 (147)). – Містить бібліогр.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

 

Стрельцов, В. А. Полезный смартфон и планшет на Android [Текст] : 2 кн. в 1 / Стрельцов В. А., Финкова М. А., Прокди Р. Г. ; [ред. Е. В. Финков]. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. – 303, [1] с. : ил. – (Просто о сложном).

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА

 

Напитки: погреться с мороза [Текст] : пунши, коктейли, глинтвейны / [сост. В. В. Шабанова ; отв. Ред. Г. П. Щербо]. – Нижний Новгород : Слог, 2012. – 94 [1]с. : ил.

Потапова, Н. В. Грибы [Текст] / Наталия Потапова ; [отв. Ред. Е. Ступненкова]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2011. – 32 с. : ил. – (Домашние заготовки).

Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий [Текст] / [авт.-разработчик и сост А. В. Шалыминов]. – Киев : Арий, 2014. – 847 с. – Библиогр.: с. 813.

Українська кухня [Текст] : [кращі страви / упоряд. Карпенко Ю. М.]. – Київ : Глорія, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Містить алф. покажч.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА

 

Дяченко, А. В. Формування технологічної компетентності майбутнього інженера-педагога сфери швейного виробництва засобами декоративно-ужиткового мистецтва [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Дяченко Алла Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

 

БУДІВНИЦТВО

 

Маргасов, Д. В. Інформаційна система моніторингу енергоефективності будівель на основі когнітивного моделювання [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Маргасов Дмитро Валерійович ; Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Наук. світ, 2016. – 20, [1] c. : іл. Бібліогр.: с. 16 – 19.

Черкаський водопровід [Текст] : до 100-річчя заснування КП «Черкасиводоканал» / [авт.-упоряд. Р. І. Гараєв ; ред. Я. С. Сергата, О.Б. Дегтярьова]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 223 с.

 

ТРАНСПОРТ

 

Волянський, С. М. Удосконалення системи автоматичного керування рушійним пристроєм підводного апарата з баророзвантаженим асинхронним двигуном [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.03 / Волянський Сергій Михайлович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Румянцева Г. В., 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Екологічні проблеми аграрної галузі та шляхи їх розв’язання [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №2 (146)). – Містить бібліогр.

 

ТВАРИННИЦТВО

 

Герман, В. В. Вирощування і розведення індичок [Текст] / В. В. Герман, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – Київ : Агро-Світ України, 2016. – 62 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини).

Мовна, У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського і Канівського районів Черкаської області [Текст] / Уляна Мовна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Простір М, 2011. – 83 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 77 – 81. – Ім. покажч.: с. 81 – 82.

 

ГІГІЄНА

 

Гончаренко, М. С. Етновалеологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] Гончаренко М. С., Набока І. Є. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків [та ін.] : Бурун Книга [та ін.], 2012. – 295 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання [Текст] / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. – 2-ге вид. – Київ : Укр. асоц. оцінювання, 2016. – 52 с. – Бібліогр.: с. 38 – 40. – Покажч.: с. 41 – 52.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

Белень, А. І. Витоки, або Віхи на шляху [Текст] : (до історії нашої худож. культури) / Андрій Белень ; [ред. Т. Компанієць]. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 68 с. : іл.

Бузина, О. А. Докиевская Русь [Текст] / Олесь Бузина. – Киев : Арий, 2015. – 270, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 268 – 270.

Буковинці в світі [Текст] : біобібліогр. довід. Вип. 1 / Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; [авт.-уклад. О. Гаврилюк ; ред. І. Рудько]. – Чернівці : АНТ Лтд, 2015. – 196 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 190 – 191.

Городищини славні імена [Текст] / Центр. район. б-ка ім. В. Симиренка. – Городище : [б. в.], 2011. – 23 с.

Горошко, Л. М. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини [Текст] = Symbolism of Water in the Traditional Folk Rituals of Cherkassy Region / Леся Горошко ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Олег Філюк, 2014. – 255 с. : іл. – Містить бібліогр.

Історія української культури [Текст] : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. А. Качкан, О. Б. Величко, Н. М. Божко та ін.] ; за ред. В. А. Качкана. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 367 с. – Містить бібліогр.

Картавий, П. В. Гени добра і честь близьких предків [Текст] : аналіз впливу предків на життя сучасників / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2016. – 39 с. : іл.

Крізь плин століть і гомін сьогодення [Текст] : (видат. діячі – уродженці м. Звенигородки) / Звенигород. центр. район. б-ка ім. Ю. С. Кримського ; [уклад. Г. Сорока ; ред. Н. Олійник]. – Звенигородка : [б. в.], 2013. – [9] с. : іл. – (Серія «Їх іменами гордиться Звенигородщина»). – Бібліогр.: с. 9.

Куштан, Д. П. Археологія та рання історія Черкас [Текст] = Archaeology and Early History of Cherkasy [монографія] / Дмитро Куштан, Валерій Ластовський ; НАН України, Ін-т археології. – Київ [та ін.] : Ін-т археології, 2016. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 263 – 273. – Ім. покажч.: с. 276 – 282. – Геогр. покажч.: с. 283 – 288.

Лещенко, Н. Українська культура [Текст] = Ukrainian Culture : свята, традиції, обряди / Наталка Лещенко, Руслан Павлюк ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. – 191 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 190 – 191.

Лицарі Дикого Поля [Текст] : Плугом і мушкетом: укр. шлях до Чорного моря / [О. Бачинська, Т. Вінцовський, В. Грибовський та ін. ; упоряд. К. Галушко]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 352 с., [16] с. іл. – (Історія без цензури).

Наш Товмач [Текст] : минуле і сучасне одного села на Черкащині / [уклад. В. Швець, О. Логвиненко]. – Київ : Арт Економі, 2015. – 317, [2] с. : іл.

Поле битви – Україна [Текст] : Від «володарів степу» до «кіборгів» : воєн. історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін та ін. ; упоряд. К. Галушко]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 350 с., [16] с. іл. – (Історія без цензури).

Поліщук, В. Т. Мій Михайло Максимович [Текст] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 85 с. – Містить бібліогр.

Про Корсунщину і Корсунь з гордістю і любов’ю [Текст] : (980 років від дня заснування м. Корсуня-Шевченківського) : [збірник] / Корсунь-Шевченків. район. б-ка ; [упоряд. Н. В. Неткал]. – Корсунь-Шевченківський : [б. в.], 2012. – 35 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31 – 33.

Тіні згаданих предків [Текст] : Від склавинів до русинів: прадавня Україна, Русь і походження українців / [М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін та ін. ; упоряд. К. Галушко]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 351 с., [16] с. іл. : іл. – (Історія без цензури).

Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ – початку ХІХ ст. [Текст] / Корсунь-Шевченків. держ. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. С. Ю. Степенькін]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 431 с. – Бібліогр.: с. 425 – 431.

Цьоменко, Л. П. Село Квітки і квітчани: сторінки людської пам’яті [Текст] / Цьоменко Л. П., Степенькіна П. Я. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 383 с. : іл. – Бібліогр.: с. 378 – 380.

Чабан, А. Ю. Україна та імперська Росія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Чабан А. Ю., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 71 с. – Містить бібліогр.

Шевчук, В. В. Як виникли і змінювались назви вулиць у Шполі [Текст] / Віктор Шевчук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 43, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 43.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

Байрактар, Ю. П. Економічний механізм активізації соціально-відповідальної діяльності транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Байрактар Юрій Панасович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Наук. світ., 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за 2015 р. / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : Клименко Ю. Я., 2016. – 79 с. : іл.

Валявська, Н. О. Формування стратегії розвитку річкових портів України та шляхи її реалізації [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Валявська Наталія Олександрівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Дельта Корп, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Власова, В. П. Економічний механізм активізації концесійної діяльності у морських портах [текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Власова Валентина Петрівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 18.

Гражевська, Н. І. Еволюція сучасних економічних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гражевська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 286 с. – Містить бібліогр.

Економічна безпека підприємств [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / Ортинський В. Л., Керницький І.С., Живко З. Б. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 701, [1] с. – Бібліогр.: с. 695 – 699.

Лерніченко, К. В. Механізм функціонування та розвитку підприємств пасажирського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Лерніченко Катерина Валеріївна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Карат-Лдт, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Матукова, Г. І. Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницької компетентності у майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук.: 13.00.04 / Матукова Ганна Іллівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Криворіз. екон. ін-т, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31 – 37.

Мендрух, Ю. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з маркетингу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Мендрук Юлія Михайлівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Мовчанюк, А. В. Формування виробничих витрат у молочному скотарстві в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Мовчанюк Анастасія Валентинівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Нова Прінт, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Пальчук, М. І. Тенденції розвитку професійної підготовки виробничого потенціалу сфери послуг у країнах Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Пальчук Марина Іванівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Квадрат, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31 – 37.

Страхування [Текст] : підручник / [Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2008. – 997, [22] с. : табл. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – Містить бібліогр.

Федусенко, А. О. Методи та моделі інформаційної системи оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Федусенко Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

Череп, А. В. Стратегічне планування і управління [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] /А. В. Череп, А. В. Сучков ; [ред. Василенко Л. Г.]. – Київ : Кондор, 2011. – 333 с. – Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 332.

Яковлєв, Ю. П. Міжнародна торгівля [Текст] : практикум : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ю. П. Яковлєв. – Київ : Кондор, 2008. – 378 с. – Містить бібліогр.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

Бондарчук, Я. О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні [Текст] : монографія / Ярослав Бондарчук ; [ред. В. О. Луконіна, А. Я. Бельдій] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 242, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221 – 243.

Бутенко, О. Стратегия [Текст] / Олег Бутенко. – Киев. – К.І.С., 2015. – 197 с. – Библиогр.: с. 86 – 197.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 1. Адамівський осередок Козацтва / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – 334, 72, 36, 52, [62], 84 с. : іл. – Містить бібліогр.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 2. Адамівський осередок Козацтва / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2006. – [738] с. : іл. – Містить бібліогр.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 3. Адамівський осередок Козацтва / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – 186, 101, 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 168 – 171.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 4. Задністрова Січ / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – 302, 116, 58, 166 с. : іл. – Бібліогр.: с. 156 – 158.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 5. Задністрова Січ / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – 129, [334], 202 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154 – 155.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 6. Задністрова Січ / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – 262, [154], 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181 – 183.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 7. Задністрова Січ / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2009. – 80, [284], 302 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239 – 241.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 8. Задністрова Січ / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – 91, [80], 240, 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 230 – 232.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 9. Буджацьке Козацтво / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2012. – [270], 120, [248], 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 150 – 152.

Лицарі України [Текст] : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку. Зб. 10. Буджацьке Козацтво / [уклад. Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – [10], 52, 256, 99, [118], 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165 – 167.

Построение демократий : Украина и Япония [Текст] : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / под ред. Р. Сиратори, М. Розумного, К. Хасимото. – Киев : Феникс [и др.], 2016. – 625 с. : ил. – Содерж. библиогр.

Як облаштувати Росію [Текст] : експерт. дискусія : пер. на англ. / [упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко ; ред. В. Рог]. – Львів : Астролябія, 2016. – 79, 77 с. зустр. паг. : іл. – Книжка-«перекрутка». – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 58 – 61.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

Авторське право для бібліотекарів [Текст] = Copyright for librarians : пер. з англ. / [Центр Беркмана для Інтернету і сусп-ва, Міжнар. фундація «Електрон. інформація для б-к»]. – Київ : «ІММ «ФРАКСІМ», 2015. – 194 с.

Андрусевич, А. Конвенция ЭСПО: трансграничная оценка воздействия на окружающую среду [Текст] : практ. пособие для граждан и НПО / Андрей Андрусевич ; [отв. ред. М. Силина]. – [Б. м.] : Укрпол, 2010. – 28 с. : ил.

Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (7 – 8 квіт. 2016 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 131 с. – Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 71. Серія : Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України ; [наук. ред. І. О. Кресіна]. – Київ : Юрид. думка, 2016. – 482, [3] с.

Механізми дотримання в рамках деяких багатосторонніх природоохоронних угод, стороною яких є Україна [Текст] : [посібник / Андрусевич Н., Андрусевич А., Козак З., Вихрист С.]. – Львів : [б. в.], 2011. – 91, [1] с.

Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии [Текст] / [отв. ред. М, Силина]. – [Б. м. : б. и., 2011?]. – 42, [1] с. – Содерж. библиогр.

Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004 – 2011) [Текст] / [под ред. А. Андрусевич, Т. Алге, К. Конрад, З. Козак]. – [2-е изд., доп.]. – Львов : [б. и.], 2012. – 238 с. – Содерж. библиогр. – Алф. указ.: с. 235 – 238.

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення [Текст] : [навч. посіб.] / за загд. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – Київ : Юрінком, 2015. – 541 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 11 – 12’ 2015). – Бібліогр.: с. 522 – 538.

Україна. Закони. Закон України про державну службу [Текст] : станом на 13 трав. 2016 р. / Верховна Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 79 с. – (Закони України ; вип. 9-10).

Україна. Закони. Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 22 квіт. 2016 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Форум, 2016. – 205 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №5/2016).

Україна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 4 квіт. 2016 р. / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 2016. – 435 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; № 4/2016). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 15 верес. 2015 р. : офіц. текст. – Київ : Прав. єдність, 2015. – 588 с.

Циппеліус, Р. Філософія права [Текст] = Rechtsphilosophie : [підручник] : пер. з нім. / Райнгольд Циппеліус ; під ред. Є. М. Причепія. – 4-те вид. – Київ : Тандем, 2000. – 299 с. – (Підручники світу. Європа). – Містить бібліогр. – Покажч. бібліограф. скор.: с. 279 – 280. – Бібліогр. покажч.: с. 281 – 290. – Предм. та ім. покажч.: с. 291 – 294.

Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012 – 2013 років [Текст] : інформ.-аналіт. зб. / [М. В. Охендовський, А. Й. Магера, К. О. Хівренко та ін. ; редкол. : М. В. Охендовський та ін.] ; Центр. вибор. коміс. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 1056 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА

 

Попов, В. М. Методологія адаптивного управління програмами розвитку територіальних систем техногенної безпеки в динамічному оточенні [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05. 13.22 / Попов Вадим Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ. : Нац. ун-т цивіл. захисту України, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32 – 38.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

 

Клейборн, А. Історія науки [Текст] : [для дітей від 10 років] / Анна Клейборн ; іл. А. Ларкума. – Київ : Країна мрій, 2015. – 96 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94 – 96.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

Бойко, О. М. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920 – 1927 роках [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Бойко Ольга Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Демченко, І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього учителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.03 / Демченко Ірина Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36 – 41.

Дзюбенко, І. А. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Дзюбенко Ірина Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17.

Дяченко, Л. М. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки Німеччина [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук:13.00.04 / Дяченко Людмила Миколаївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДСК центр, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18.

Колесник, Л. В. Формування професійної самооцінки майбутнього вчителя початкової школи засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Колесник Лариса Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. с. 17 – 18.

Кузьменко, Г. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Кузьменко Галина Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

Кучай, О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах Польщі засобами мультимедійних технологій [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Кучай Олександр Володимирович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Нечитайло О. Ф., 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33 – 37.

Лимаренко, Л. І. Загальнопедагогічні засади діяльності студентського театру у системі професійної підготовки майбутніх педагогів [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Лимаренко Лідія Іванівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Херсон. Держ. ун-т, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33 – 37.

Нераденко, Т. М. Відділення історії Черкаського обласного територіального відділення Малої академії наук України [Текст] : з досвіду роботи / Тетяна Нераденко ; Комун. закл. «Черкас. обл. центр з обдаров. дітьми Черкас. обл. ради» [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 379 с. : іл. – Містить бібліогр.

Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів із захворюваннями систем дихання та кровообігу [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Безкопильний О. П. та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 79 с. – Бібліогр.: с. 76 – 79.

Фольварочний, І. В. Просвітницька діяльність європейських громадських організацій у сфері освіти дорослих (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / [Текст] автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Фольварочний Ігор Васильович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: с. 31 – 34.

Цина, В. І. Теорія та методика особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Цина Валентина Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук світ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33 – 36.

Чугай, О. Ю. Професійна підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Чугай Оксана Юріївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15 – 18.

Щербей, У. В. Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Щербей Уляна Володимирівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 18.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Бюлетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] №2 (32), апр. 2016. Черкасская область. Шахматы, 1995 г. История / авт.-сост. А. А. Карабут. – Черкассы : А. Н. Дашковский, 2016. – 38. : ил. – Библиогр.: с. 37 – 38.

Винник, Н. М. Бойовий гопак як елемент фізичного виховання студентів [Текст] : метод. рек. / Винник Н. М., Винник В. Д. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19 – 20.

Дашковский, А. Н. Черкасские конкурсы [Текст] : (шахмат. композиция) / А. Н. Дашковский. – Черкассы : Areon, 2016. – 106, [1] с. : ил. – Указ. авт. : с. 107.

Онопрієнко, О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Загородній В. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 63 с. – Бібліогр.: с. 62 – 63.

Усатова, І. А. Корекція порушень функціонального стану організму засобами йоги в спеціальних медичних групах [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. А. Усатова, А. Д. Ведмедюк ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т фіз. культури, спорту і здоров’я. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 55 с. : іл. – Бібліогр.: с. 55.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА

 

Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [Текст] : ілюстр. кат. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад. Т. Р. Соломонова]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 22 – 23.

Черниш, Н. І. . Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. «Видавнича справа та редагування» / Наталія Черниш ; [ред. Л. Дячишин ; Укр. акад. друкарства]. – Львів : Світ, 2015. – 235 с. : іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.
БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності [Текст] : матеріали «круглого столу», присвяч. 70-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; [уклад. Л. З. Григаш ; голов. ред. Н.М. Панчук]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – 156 с. : іл.

 

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.
МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА

 

Розвиток музейної справи на Черкащині [Текст] : матеріали другої наук.-практ. конф., Черкаси, черв. 2009 р. / Черкас. обл. краєзнав. музей ; [відп. ред. В. І. Нестеренко]. – Черкаси : Андрощук П. С., 2016. – 211 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

МОВОЗНАВСТВО

 

Бідасюк, Н. В. «Під деревом зеленим» Томаса Гарді [Текст] : посіб. для читання і пер. / Н. В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2016. – 95, [1] с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

Великий Кобзар і Тальнівщина [Текст] : (літератур.-краєзнав. альм.) : до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / Тальнів. центр. район. б-ка, Тальнів. район. музей історії хліборобства ; [авт.-упоряд. Н. Діякевич, В. Мицик]. – Тальне : [б. в.], 2011. – 16 с. : іл. – Містить бібліогр.

Вони прославили наш край з Шевченковим ім’ям [Текст] : Наші земляки-лауреати Шевченківської премії : бібліогр. довідка / Драбів. район. б-ка. – Драбів : [б. в.], 2013. – 16 с. : іл. – Містить бібліогр.

Духовний простір Корсунщини і Т. Г. Шевченко [Текст] : (бібліогр. довід.) / Корсунь-Шевченків. район. б-ка ; [уклад. В. Якубенко ; ред. В. В. Литвин]. – Корсунь-Шевченківський : [б. в.], 2011. – 52, [1] с., [4] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Куцевол, О. М. Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних і літературно-документальних джерел [Текст] : [посібник] / Ольга Куцевол. – Вінниця : Консоль, 2015. – 439 с. – Бібліогр.: с. 413 – 439.

Луцький, Ю. О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь [Текст] : [пер. з англ.] / Юрій Луцький ; [відп. ред. Михед П. В.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – Містить бібліогр.

Майже столітня історія… [Текст] : Кафедра української літератури в Черкасах: історичний шлях і персоналії: до 95-річчя Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / авт.-уклад. В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 176 с., [4] с. іл. : іл.

Подолинний, А. М. Тарас Шевченко і Вінничина [Текст] : імен. слов. : до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка / Анатолій Подолинний ; [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 103 с.

Поліщук, В. Т. Мій Тодось Осьмачка [Текст] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 106 с. – Містить бібліогр.

Поліщук, В. Т. Франкознавчі студії [Текст] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 152 с. – Містить бібліогр.

Поліщук, В. Т. Шевченківські студії [Текст] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 259 с. – Містить бібліогр.

Роду криниця віща [Текст] : літ. рід. краю: посіб. для 5-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [авт.-уклад.] В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 340 с. – Бібліогр.: с. 334 – 336.

Степенькіна, П. Я. Корсуньські дороги Шевченка [Текст] : [присвяч. 200-літтю від дня народж. Т. Г. Шевченка] / Парасковія Степенькіна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218 – 222.

 

МИСТЕЦТВО

 

Антонюк, А. [Свіча роду] [Образотворчий матеріал] : кат. вист. / Андрій Антонюк ; [ред.-упоряд. М. Маричевський] ; Ред. журн. «Образотворче мистецтво» НСХУ. – Київ : Софія-А, 2005. – 27 с. : іл.

Бевза, П. Усі Теодозії [Образотворчий матеріал] = All Theodosics [кат. картин 2002-2007 р.] / Петро Бевза ; [упоряд. та ред. С. Іваненко]. – Київ : Софія-А, 2007. – 46 с. : іл. – Текст укр., англ.

Вітлі, А. Історія живопису [Текст] : [для дітей від 10 років] / Абігайл Вітлі ; мал. У. Мейєра, І. Макні. – Київ : Країна мрій, 2015. – 95 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94 – 95.

Вольський, О. Малярство [Образотворчий матеріал] : [кат. творів] / Олександр Вольський ; за ред. М. Маричевського ; Ред. журн. «Образотворче мистецтво» НСХУ. – Київ : Софія-А, 2004. – 48 с. : іл.

Київська колекція. Єврейська тема в творах художників України від 50-х років ХХ століття до сьогодення [Образотворчий матеріал] = Kyiv Collection. Jewish Theme in Works of Ukrainian Artists from 50s of the XX Century till Now [альбом / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства] ; уклад. Д. Клочко ; [наук. ред. Н. Риндюк]. – Київ : Дух і літера, 2015. – 231 с. : іл. – Текст укр., англ.

Купцова, О. Поделки из макарон [Текст] / Ольга Купцова. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 254, [1] с., [8] с. ил. : ил. – (Поделки-самоделки).

Міловзоров, О. Шляхи [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Олександр Міловзоров ; [упоряд.] О. Міловзоров. – Київ : Дух і літера, 2015. – 271 с. : іл. – На тит. арк. авт. паралельно укр., рос., англ. – Текст укр., рос.

Наш час – наш простір [Образотворчий матеріал] : кат. вист. творів укр. художників у Нац. музеї Т. Шевченка 14 листоп. – 2 груд. 2008 р. / [упоряд. М. Маричевський]. – Київ : Софія-А, 2008. – 135 с. : іл.

Пінчевська, Б. М. Творчість єврейських художників Східної Галичини 1900-1939 років [Текст] : [монографія] / Б. М. Пінчевська. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2013. – 219 с., [20] с. іл. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 201 – 210. – Предм. покажч.: с. 211 – 217.

Скорульська, Р. Микола Лисенко. Дні і роки [Текст] / Роксана Скорульська, Марина Чуєва ; [ред. Сікорська І. М., Терещенко Д.В.]. – Київ : Муз. Україна, 2015. – 725, [2] с., [16] с. іл. – Містить бібліогр. – Покажч. ім.: с. 582 – 710. – Геогр. покажч.: 711 – 725.

Яхилевич, М. Ф. Живопись [Изоматериал] = Paintings [альбом] / Михаил Яхилевич ; [Нац. ун-т «Киево-Могилян. акад.», Центр исслед. истории и культуры восточноевропейского еврейства и др.]. – Киев [и др.] : Дух і літера, 2015. – 207 с. : ил. – Текст рус., англ.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО

 

Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923-1939. Випробування ідеалів [Текст] [монографія] / Ліліана Гентош ; Центр. долідж. історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альберт. ун-ту [та ін.]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 564 – 576. – Вказівник імен: с. 577 – 582.

Кастанеда, К. Дар Орла [Текст] : [пер. с англ.] / Карлос Кастанеда ; [ред. И. Старых]. – Москава : София, 2013. – 287 с.

Кастанеда, К. Огонь Изнутри [Текст] : [пер. с англ.] / Карлос Кастанеда ; [ред. И. Старых]. – Москва : София, 2013. – 287 с.

Кастанеда, К. Сила Безмолвия [Текст] : [пер. с англ.] / Карлос Кастанеда ; [ред. И. Старых]. – Москва : София, 2013. – 286, [1] с.

Кондратюк, В. П. Удостоиться стать человеком с большой буквы [Текст] / Василий Павлович Кондратюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 208.

Лорд, Б. Кельтские пророчества [Текст] : [пер. с гаэльского] / Лорд Багумобур. – Черкассы : Черкас. ЦНИИ, 2016. – 71 с.

Петерсен, В. Дж. 25 дивовижних шлюбів [Текст] : історія з життя відомих християн / Вільям Дж. Петерсен ; [голов. ред. О. Гуріна]. – Черкаси : Смірна, 2014. – 509 с. – Містить бібліогр.

Самков, А. Н. Жаботинский Свято-Онуфриевский мужской монастырь [Текст] : [монография] / А. Н. Самков, В. В. Лепский. – Черкассы : Андрощук П. С., 2015. – 289 с. : ил. – Библиогр.: с. 280 – 287.

Смаль, Ю. Краса, що врятувала народ [Текст] : [для дітей дошк. віку] / Юлія Смаль ; [худож. О. Величко]. – Черкаси : Смірна, 2016. – 43 с. : іл.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

Европейский словарь философий [Текст] = Vocabulaire europeen des philosophies : лексикон непереводимостей : [пер. с фр.]. Т. 1 / под рук. Б. Кассен ; [сост. и подгот. текстов Б. Кассен, К. Сигов, А. Марков ; общ. и науч. ред. Т. Бородай, А. Марков и др.]. – Киев : Дух і літера, 2015. – 449 с. – Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 431 – 449.

Мулярчук, І. Ф. Добродій: Людина і Боголюдина. Етична антропологія [Текст] / І. Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – 293 с. : іл. – Містить бібліогр.

П’янзін, С. Д. Філософська пропедевтика [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Д. П’янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 106 с. – Містить бібліогр.

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Горбунова, В. Виховання без нервування [Текст] : як упоратися з упертюхами, ледарями, плаксіями, розбишаками, крикунами та хитрунами: майстер-клас для мам і тат / Вікторія Горбунова ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 399 с.

Москаленко, В. В. Соціальна психологія [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / В. В. Москаленко ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 687 с. – Бібліогр.: с. 671 – 687.

Синельников, В. В. Сила наміру [Текст] : як реалізувати свої мрії та бажання / Валерій Синельников. – Київ : ЛОТОС, 2009. – 154 с. – (Таємниці підсвідомості).

Синельников, В. В. Таємнича сила слова. Формула любові [Текст] : як слова впливають на наше життя / Валерій Синельников. – Київ : ЛОТОС, 2013. – 208, [5] с. – Бібліогр.: с. 213.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

 

Літопис краю [Текст] : бібліогр. покажч. / Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; [авт.-уклад. О. Гаврилюк ; ред. М. Довгань]. – Чернівці : Ант ЛТД, 2015. – 278 с., [24] с. іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 246 – 265. – Геогр. покажч.: с. 266 – 274.

Морозов Анатолій Георгійович, доктор історичних наук, професор [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. В. О. Кірєєва та ін. ; наук. ред. Г. М. Голиш]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 68 с. – (Серія «Бібліографія вчених України» ; вип. 7). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 66.

Павло Муравський – легенда українського хорового співу [Текст] : до 100-річчя від дня народж. видат. хор. диригента, Героя України : біобібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад. О. Кізян, Л. Борисенко ; ред. С. Лавренюк, П. Цимбалюк]. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 115 с. [4] с. іл. – (Наші видатні земляки). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 98 – 107. – Покажч. назв. хор. творів: с. 108 – 113.

Письменники рідного краю [Текст] : біобібліогр. посіб. / Канів. міськ. б-ка ім. Т. Г. Шевченка ; [авт.-упоряд. Л. І. Курінна]. – Канів. : [б. в.], 2013. – 83 c. – Містить бібліогр.

В’ячеслав Медвідь [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад. Ю. І. Горбань та ін. ; редкол. : М. М. Поплавський та ін.]. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2015. – 189 с. : іл. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 3) . – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 102 – 108.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

 

Дати і події, 2016, друге півріччя [Текст] : календар знамен. дат. №2 (8) / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон, Н. Маслова-Зоріна]. – Київ : НПБУ, 2016. – 151 с. : іл. – Містить бібліогр.

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року [Текст] : хронол. довід. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад. Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк]. – Вінниця : Консоль, 2015. – 339 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 333 – 336.