НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В I кв. 2017 РОКУ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Бедрій, О. «1». Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики [Текст] : [монографія : пер. з англ.] / Орест Бедрій ; [за наук. ред. І. Ю. Дорошенко, В. Є. Погорелова]. – Київ : Компаньон Груп, 2014. – 119 с. – Містить бібліогр. – Покажч. : с. 109 – 113.

Перельман, Я. І. Жива математика [Текст] : мат. розповіді та головоломки : [пер. з рос.] / Я. І. Перельман. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 174 с. : іл.

Перельман, Я. І. Цікава фізика [Текст] [Кн. 1-2 : пер. з рос.] / Я. І. Перельман. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 495 с. : іл.


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Нечаусов, А. С. Моделі та методи інформаційної технології моніторингу атмосфери в умовах екологічної нестабільності техноекосистем [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Нечаусов Артем Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 17 – 18.


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Дерева [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.] – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.

Дикі квіти [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.] – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.

Дикі тварини [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.] – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.

Динозаври [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.] – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.

Директива ЄС про очистку міських стічних вод ; Директива ЄС про захист навколишнього середовища та, зокрема, грунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» ; №8 (152)).

Кассан, А. Атлас анатомії [Текст]: функціон. системи організму, скелет та мускулатура, клітини й тканини, основи фізіології : понад 450 іл. : [пер. з ісп.] / Адольфо Кассан ; [голов. ред. С. С. Скляр]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 191 с. : іл. – Алф. покажч. : с. 188 – 191.

Комахи [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. – Київ : Компанія Осма, 2016. – 56 с. : іл.

Метелики [Текст] : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.


ЕНЕРГЕТИКА


Сидоров, В. І. Технології гідро- та вітроенергетики [Текст] / В. І. Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 165 с. : іл. – Бібліогр. : с. 163 – 164.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Аль-Кхшаб, С. С. Модель, метод та інформаційна технологія енергозберігаючого планування завдань в умовах автономної роботи портативних комп’ютерів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Аль-Кхшаб Сінан Самір ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 16 – 17.

Вдовітченко, О. В. Методи та засоби адаптивного керування енергоспоживанням персональних комп’ютерів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Вдовітченко Олександр Валерійович : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 17 – 18.

Галінський, О. М. Наукові основи створення технологій улаштування протифільтраційних екранів в грунті плоским робочим органом [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.08 / Галінський Олександр Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса : Майстер кн., 2016. – 47 с. : іл. – Бібліогр. : с. 36 – 43.

Київська, К. І. Інформаційні інтегровані технології моделювання об’єктів будівництва [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Київська Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Креденець, Н. Д. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Креденець Неля Дмитрівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 38 с. – Бібліогр. : с. 29 – 35.

Наджі, А. А. А. Інформаційна технологія моделювання комп’ютерної мережі Республіки Ємен [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Наджі Абду Ахмад. Алі ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Нечитайло О. Ф., 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр. : с. 17 – 18.

Теорія та практика обробки матеріалів тиском [Текст] : монографія / [Богуслаєв В. О., Бобир М. І., Тітов В. А. та ін. ; під ред. Богуслаєва В. О. та ін.]. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2016. – 521 с. : іл. – Містить бібліогр.

Яновська, О. В. Моделі й метод надання доступу до сервісів розподіленої хмарної системи [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Яновська Ольга Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Ясній, П. В. Ролики МБЛЗ: деградація і тріщиностійкість матеріалів [Текст] : [монографія] / П. В. Ясній, П. О. Марущак. – Тернопіль : Джура, 2009. – 231 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Лильо, І. М. Львівська кухня [Текст] / Ігор Лильо. – Харків : Факт, 2016. – 249. [4] с. : іл.


СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


Герасимова, І. Г. Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери [текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Герасимова Ірина Геннадіївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Вінниц. Нац. аграр. Ун-т, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 30 – 37.

 

ТВАРИННИЦТВО


Коні і поні [Текст] : 50 найвідоміших різновидів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. – Київ : Компанія ОСМА, 2016. – 56 с. : іл.

Коти [Текст] : 50 найпопулярніших порід : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. – Київ : Країна мрій, 2016. – 56 с. : іл.

Ображей, А. Ф. Коза в господі [Текст] / А. Ф. Ображей, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – Київ : Агро-Світ України, 2016. – 62 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини). – Бібліогр. : с. 60.

Сікачина, В. І. Вирощування і розведення гусей [Текст] / В. І. Сікачина, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – Київ : Агро-Світ України, 2016. – 61 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини). – Бібліогр. : с. 60.

Собаки [Текст] : 50 найпопулярніших порід : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 56 с. : іл.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ


Большой ветеринарный справочник [Текст] : настол. кн. фермера / [сост. Бойчук Ю. Д., гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2016. – 381, [2] с. – Библиогр. : с. 382.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНЫ НАУКИ


Плахотнюк, М. Г. Коловорот [Текст] : ст., спогади, док / Микола Плахотнюк ; [упоряд. В. Чорновіл ; ред. Н. Ксьондзик]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 507 с., [26] с. іл. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 485 – 504.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Шкарупа, С. На варті здоров’я людини [Текст] : становлення та розвиток охорони здоров’я на Смілянщині (1831-2016 рр.) : люди, події, факти / С. Шкарупа ; [ред.-упоряд. О. Грязнова]. – [Б. м. : б. в.], 2016. – 119 с. : іл. – Бібліогр. : с. 118.


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Дочинець, М. І. Многії літа. Благії літа [Текст] : заповіти 104-річного А. Ворона – як жити довго в здоров’ї, щасті і радості / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2013. – 147 с. : іл.

Кернер, Ф. Стресс и ваше сердце [Текст] : [пер. с англ.] / Фред Кернер ; [отв. ред. Л. И. Глебовская]. – Москва : Центрополиграф, 2003. – 172, [1] с.

Справочник по альтернативной медицине [Текст] : [пер. с англ.] / [гл. ред. Тибилашвили В. З.]. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2005. – 318 с. : ил.


СОЦІОЛОГІЯ


Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України [Текст] / Центр Разумкова ; [ред. А. Чернова]. – Київ : Заповіт, 2016. – 244 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

Політичні ідентичності в сучасній Україні [Текст] : [монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [за ред. М. С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 286 с. – Містить бібліогр.

Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації [Текст] : аналіт. доп. / [Бевз Т. А., Зорич О. О., Кармазіна М. С. та ін.] НАН України, Ін-т політ. і етноац. дослідж ім. І. Ф. Кураса. – Київ. : ІПіЕНД, 2015. – 156 с. – Містить бібліогр.

Ціннісні орієнтації сучасної української молоді [Текст] : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / [Ярошенко О. В., Аксьонова С. Ю., Андріученко Т. В. та ін.] ; Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [наук. ред. Пєша І. В.]. – Київ : СКД, 2016. – 199 с. – Бібліогр. : с. 190 – 195.

Цінності української молоді [Текст] : результати репрезент. соціол. дослідж. становища молоді / [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін. ; Центр незалеж. соціол. дослідж. ОМЕГА]. – Київ : СКД, 2016. – 86 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Андрушко, Л. В. Український національний костюм та інформація: філософський та культурологічний вимір [Текст] : [монографія] / Андрушко Леся Володимирівна. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2016. – 211 с. – Бібліогр. : с. 177 – 211.

«Братня» навала. Війна Росії проти України, ХІІ – ХХІ ст. [Текст] / Віктор Брехуненко, Володимир Ковальчук, Михайло Ковальчук, В’ячеслав Корнієнко ; [за заг. ред. В. Брехуненка] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Віпол, 2016. – 246, [1] с. : іл. – Бібліогр. 6 с. 246 – 247.

Бурій, В. М. Вибрані розвідки, статті та замітки [Текст]. Вип. 2. Катеринопільщина: події, факти, персоналії / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 107 с. : іл. – Містить бібліогр. – Хронолог. покажч. : с. 104 – 106.

Воротиленко, М. Заповіт Петра І [Текст] / Микола Воротиленко ; [голов. ред. О. Стебеляк]. – Вид. 4-те, випр. та доповн. – Київ : ФОП Стебеляк, 2015. – 590, [1] с. : іл. – (Серія «Бібліотека націоналіста»). – Бібліогр. : с. 584 – 590.

Гирич, І. Б. Київ в українській історії [Текст] : [зб. ст. і матеріалів з історії Києва] / Ігор Гирич ; [ред. Н. Ксьондзик]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 297, [2] с. : іл. – Бібліогр. : с. 293 – 297.

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі [Текст] = [Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world] : наук. часопис. 1 (13) / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; відп. ред. М. Тяглий. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2015. – 192 с. – Містить бібліогр.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 10, кн. 2. Серія: Історичні студії та розвідки (1930-1934). Серічя: Рецензії та огляди (1924-1930) / Михайло Грушевський ; [упоряд. О. Юркової] ; голова ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т історії України]. – Львів : Світ, 2015. – 539 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 487 – 536.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 22. Нарис історії українського народу. Серія: Монографічні історичні праці / Михайло Грушевський ; [упоряд. І. Гирич та ін.] ; голова ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – Львів : Світ, 2015. – 524 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 514 – 521.

Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава – військо – битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2015. – 462, [1] с.

Джерело [Текст]. Вип. 13. Матеріали тринадцятої наук.-практ. конф. «Історія рідного краю в контексті історії України», [м. Кам’янка], 22 квіт. 2016 р. : [присвяч.] 25-річчю Незалежності України / Кам’ян. держ. іст.-культур. заповідник, Кам’ян. район. громад. орг. «Спілка краєзнавців» ; [упоряд. Шамрай О. Г. ; ред. Таран Г. М.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 127 с. – Містить бібліогр.

Добром зігріте серце [Текст] : [присвяч. 180-річчю від дня народж. В. С. Гнилосирова] / Шевченків. нац. заповідник, Ін-т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд. Р. В. Танана та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 231 с. : іл. – Містить бібліогр.

Історія Запорізької Січі [Текст] / [В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін. ; наук. ред. та упоряд. В. Щербак]. – Київ : Арій, 2015. – 239 с., [16] с. іл. : іл. – (Таємниці історії). – Бібліогр. : с. 229 – 232.

Історія західних та південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студентів іст. спец. ВНЗ / [Яровий В. І., Рудяков П. М., Шумило В. П. та ін.] ; за ред. В. І. Ярового. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2009. – 629, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.

Історія української культури [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / В. О. Лозовой, Л. В. Анучина, О. А. Стасевська та ін.] ; за ред. В. О. Лозового ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 367 с. – Бібліогр. : с. 303 – 304. – Ім. покажч. : с. 309 – 364.

Калакура, Я. С. Українська історіографія [Текст] : курс лекцій / Ярослав Калакура ; [голов. ред. Н. Заболоцька]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – 511 с. : іл. – Бібліогр. : с. 470- 489. – Ім. покажч. : с. 490 – 509.

Капранов, Д. В. Мальована історія незалежності України [Текст] / брати Капранови ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. – 5-те вид. – Київ : Гамазин, 2016. – 79 с. : іл.

Касьянов, Г. В. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації [Текст] / Г. Касьянов, В. Смолій, О. Толочко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2013. – 128 с. – Містить бібліогр.

Кириченко, С. Люди не зі страху. Українська сага [Текст] : спогади / Світлана Кириченко ; [ред. Ю. Бадзьо ; перед. слово Ю. Бадзя]. – Київ : Смолоскип, 2013. – 917, [1] с. : іл. – Ім. покажч. : с. 895 – 917.

Кривдик, О. «Ужоси» українізації [Текст] : статті / Остап Кривдик ; [ред. Н. Ксьондзик]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [4] с. – (Серія «Українська публіцистика»). – Ім. покажч. : с. 339 – 344.

Не позабути розповісти [Текст] : спогади Сари Крупи / Олег Крупа ; [упоряд. М. Щербина, Н. Щербина]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 39, [1] с., [5] с. іл.

Лі Куан Ю. Із третього світу перший. Історія Сингапуру: 1965-2000 [Текст] : [пер. з англ.] / Лі Куан Ю. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 760 с. – Алф. покажч. : с. 750 – 760.

Марцинюк, І. М. Соціально-політична концепція Арнольда Тойнбі [Текст] навч. посіб. для студентів / Марцинюк І. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 53 – 56.

Митрофаненко, Ю. С. Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст] / Юрій Митрофаненко. – Вид. 3-тє, випр. і доповн. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 239 с. : іл. – Бібліогр. : с. 210 – 238.

Мицик, Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця [Текст] / о. Юрій Мицик. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 391 с. : іл.

Моісєєнко, І. О. Ідея гармонії. Українська національна ідея [Текст] / Ігор Моісєєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 175 с. : іл. – Бібліогр. : с. 158 – 159, 172 – 173.

Незбагненна. Земна. Героїчна [Текст] : [нариси / Таран Г. М., Чупак Т. П., Ляшко Ю. Ю. та ін. ; редкол. : І. Г. Кивгила та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 175 с. : іл.

Образ Білорусі в історіографії та історичній пам’яті українців [Текст] : колект. монографія / [Івангородський К., Масненко В., Михайлюк Ю. та ін ; наук. ред. В. Масненко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 199 с. : іл. – (Історіографівчні студії ; вип. 3). – Бібліогр. : с. 179 – 199.

Омелечко, Р. Б. Джерела пам’яті [Текст] : Мойсинці, Демки, Придніпровське з найдавніших днів до сьогодення / Раїса Омелечко. – Чорнобай : Чорнобаїв. комун.-полігр. п-во, 2013. – 393 с. : іл. – Бібліогр. : с. 392.

Орлов, Ю. Ф. Небезпечні думки [Текст] : мемуари з рос. життя / Юрій Орлов ; пер. з рос. П. Ромка ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 403 с. : іл. – Покажч. імен : с. 389 – 401.

Палій, О. 25 перемог України [Текст] / Олександр Палій. – Вид. 3-тє. – Київ : К.І.С., 2016. – 116 с.

Романюк, М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937-1953) [Текст] : [монографія] / Михайло Романюк ; [наук. ред. Патер І. Г.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Михайло Торба, 2016. – 606 с. : іл. – Бібліогр. : с. 301 – 358. – Ім. покажч. : с. 513 – 562. – Геогр. покажч. : 563 – 593. – Предм. покажч. : с. 594 – 604.

Польща – нарис історії [Текст] : пер. з пол. / Ін-т нац. пам’яті, Коміс. переслідування злочинів проти польського народу ; за ред. В. Менджецького, Є. Брацисевича. – Варшава : Тирса, 2015. – 365, [2] с. : іл. – Бібліогр. : с. 359 – 360. – Ім. покажч. : с. 361 – 366.

Сас, П. М. Полководець Петро Сагайдачний [Текст] / Петро Сас. – Київ : Кліо, 2014. – 278, [1] с. : іл. – Бібліогр. : с. 261 – 269. – Алф. покажч. : с. 272 – 279.

Сорокопуд, І. І. Канів із глибин століть [Текст] / Іван Сорокопуд ; [упоряд. О. Апальков]. – Канів : Склянка Часу, 2012. – 75 с.

Степанов, М. В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы [Текст] : [монография] / М. В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 250 с. : ил. – Библиогр. : с. 207 – 233.

Стражний, О. С. Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій – свідчення очевидців / Олександр Стражний. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 251 с.

Страшевич, В. Б. Митницький край [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / Василь Страшевич. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 259 с. : іл. – Бібліогр. : с. 251 – 258.

Тунда, А. В. Репатриант [Текст] : [к 90-летию со дня рождения Малеваной Н. И.] / Александр Тунда. – Бердянск : Люкс, 2014. – 286 с. : ил.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922) [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. В. М. Даниленко, Н. В. Кривець ; [відп. ред. С. Віднянський]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 590 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 475 – 518. – Геогр. покажч. : 519 – 526.

Федорчук, С. Демонтаж лицемірства [Текст] : статті / Станіслав Федорчук ; [ред. Н. Ксьондзик]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226 с. – (Серія «Українська публіцистика»). – Ім. покажч. : с. 217 – 221.

Хоменко, В. М. Блокнот [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. Т. Синьоок]. – Київ : Арт Економі, 2016. – 14 с.

Черненко, С. Хронологія колгоспів та сільських рад колишнього Гельмязівського району (1946 р.-1991 р.) [Текст] / Сергій Черненко. – Золотоноша : [б. в.], 2015. – 20 с.

Чорновіл, В. М. Твори [Текст].В 10 т. Т. 10. Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 – березень 1999) / В’ячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл] ; Міжнар. благод. фонд В. Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2015. – 673 с. : іл. – Ім. покажч. : с. 665 – 673.

Чос, В. Г. Орловець – історія і люди [Текст] / Володимир Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 219 с. : іл. – Бібліогр. : с. 213 – 215.

Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст] / Тарас Чухліб ; [голов. ред. Р. Стасюк]. – Київ : Арій, 2016. – 479 с. : іл.

Яневський, Д. Б. Загублена історія втраченої держави [Текст] / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2016. – 251, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.

Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2016. – 287 с. : іл.

Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. [Текст] / Данило Яневський. – Київ : Довженко БУКС, 2016. – 283, [2] с. : іл.

Яхно, І. В. На перехрестях доріг [Текст] / Іван Яхно. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 139 с. : іл. – Бібліогр. : с. 138.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за січ.-черв. 2016 р. / [В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : Клименко Ю. Я., 2016. – 78 с. : іл – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.]. Серія: Економічні науки. №2. 2016 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О. В.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 149 с. : іл. – Містить бібліогр.

Геращенко, О. Л. Економіка ХХІ : країни, підприємства, людини [Текст] : [пер. з рос.] / Олексій Геращенко. – Київ : Довженко Букс, 2016. – 302, [1] с. : іл.

Грідасов, В. М. Інвестування [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. М. Грідасов, С. В. Кривченко, О. Є. Ісаєва ; [ред. Н. П. Манойло] ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 163 с. – Бібліогр. : с. 162 – 163.

Дудяк, Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – 2-ге вид., доповн. – Львів [та ін.] : Новий Світ-2000 [та ін.], 2003. – 359 с. – Бібліогр. : с. 357 – 359.

Кушнір, Т. Б. Еоконміка і організація біржової торгівлі [Текст] : навч. посіб. [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Т. Б. Кушнір ; [ред. М. О. Середенко] ; Харків. держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків : Консум, 2003. – 214 с. – Бібліогр. : с. 212 – 214.

Лещенко, Ю. О. Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Лещенко Юлія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Маркевич, К. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України [Текст] : [аналіт. доп. / К. Маркевич, В. Омельченко ; ред. А. Чернова]. – Київ : Заповіт, 2016. – 117 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова). – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Марцинюк, І. М. Економічна історія [Текст] : тести / Марцинюк І. М. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 45 с.

Марцинюк, І. Б. Історія банківської справи України [Текст]. Ч. 2. Із середини ХІХ ст. до 1917 р. / Марцинюк І. М. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 34 с. – Бібліогр. : с. 34.

Марцинюк, І. М. Історія економічної думки [Текст] : тести. Ч. 1. До середини ХХ століття / Марцинюк І. М. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 29 с.

Марцинюк, І. М. Історія економіки та економічної думки України [Текст] : тести / Марцинюк І. М. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 17 с.

Пепа, Т. В. Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 538 с. – Бібліогр. : с. 537 – 538.

Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку [Текст] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова, Міжнар. ін-т бізнесу ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – 115 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова) (Серія «Дискусії про економічний розвиток»). – Містить бібліогр.

Реверчук, С. К. Основи теорії економічної конкуренції [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2007. – 270 с. – Містить бібліогр.

Саченко, О. А. Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Саченко Олег Анатолійович ; Держ. служба з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, Вектор, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр. : с. 18 – 20.

Сіваковська, О. М. Узгодження конфігурацій продуктів та їх проектів (стосовно систем підтримки прийняття рішень у рільництві) [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Сіваковська Олена Миколаївна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 20116. – 24 с. : іл. – Бібліогр. : с. 19 – 21.

Солодкий, М. О. Біржовий ринок [Текст] : [навч. посіб.]  / Солодкий М. О. – Київ : Джерела М, 2001. – 333, [1] с. іл., [4] с. іл. – Бібліогр. : с. 330 – 334.

Статистичний щорічний Черкаської області за 2015 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистики, 2016. – 472 с.

Чесноков, В. Л. Біржові операції [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Л. Чесноков ; під. ред. Коваленка М. А. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 191 с. – Бібліогр. : с. 187 – 191.

Шлійко, А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / А. В. Шлійко. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 374, [1] с. – Бібліогр. : с. 350 – 354.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Бандерівські читання. ІІІ Бандерівські читання. Візія Української держави в ідеології українського націоналізму [Текст] : зб. матеріалів, [Київ, 3 лют. 2016 р.] : до 75-річчя Акта відновлення укр. державності та 25-річчя Незалежності України / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт. центр «Укр. студії стратег. дослідж» ; [упоряд. Т. Бойко та ін. ; наук. ред. Б. Галайко]. – Київ [та ін.] : Місто НВ, 2016. – 392 с. – Містить бібліогр.

Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою [Текст] : аналіт. доп. / [Бевз Т. А., Зорич О. О., Кармазіна М. С. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2015. – 191, [1] с. – Містить бібліогр.

Макіавеллі, Н. Державотворець [Текст] / Нікколо Макіавеллі. – Київ : Арій, 2015. – 223 с. – (Антологія мудрості).

Парахонський, Б. О. Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно-Чорноморський простір [Текст] : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; [за заг. ред. К. А. Кононенка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 51 с. – (Серія «Національна безпека» ; вип. 11). – Містить бібліогр.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році [Текст] : аналіт. доп. до Щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол. : Горбулін В. П. та ін.]. – Київ : НІСД, 2016. – 686 с. : табл. – Містить бібліогр.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Головня, І. Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку [Текст] : монографія / І. Я. Головня ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 206 с. – Бібліогр. : с. 185 – 205.

Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року [Текст] підсумк. звіт / [О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев та ін. ; ред. А. Бондар]. – [Б. м.] : ОПОРА, 2016. – 245 с. : іл. – На обкл. назва: Місцеві вибори: фінал. звіт за результатами незалеж. спостереження.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 73. Серія: Юридичні науки / Ун-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. Кресіна І. О.]. – Київ : Юрид. думка. 2016. – 508, [3] с. – Містить бібліогр.

[Державна служба України] [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 22 квіт. 2016 р. №8. Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : Іщенко М. П. (голова) та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 187 с. – Містить бібліогр.

Довгань, О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти [Текст] : монографія / О. Д. Довгань ; [ред. Т. Дубас] ; НАПрН України, Наук.-дослід. ін-т інформатики і права [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 386 с. – Містить бібліогр.

Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року [Текст] : інформ.-аналіт. зб. / [М. В. Охендовський, А. Й. Магера, Ж. І. Усенко-Чорна та ін. ; редкол. : М. В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. вибор. коміс. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 988 с. : табл.

Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року [Текст] / [М. В. Охендовський, А. Й. Магера, Ж. І. Усенко-Чорна та ін. ; редкол. : М. В. Охендовський (голова) та ін.] ; Центр. вибор. коміс. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 453, [1] с., [3] с. іл.

Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики [Текст] : зб. тез доп. [учасників] Всеукр. наук.-практ. конф., [Черкаси]. 24-25 листоп. 2016 р. / Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту [та ін.] ; [голов. ред. І. Г. Оксьом]. – Черкаси : Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 2016. – 287 с.- Містить бібліогр.

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 26 жовт. 2016 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Форум, 2016. – 228 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №11 / 2016). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Закони України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [Текст] : станом на 11 листоп. 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 59 с. – (Закони України ; вип. 21-22).


ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Кобилкін, Д. С. Структуризація проектів впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті (на прикладі системи 112) [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: 05.13.22 / Кобилкін Дмитро Сергійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – 24 с. : іл. – Бібліогр. : с. 20 – 22.

Савченко, Н. В. Сильне ім’я Надія [Текст] / Надія Савченко ; [ред. Максимова С. В.]. – Київ : Юстініан, 2015. – 327 с., [16] с. іл.

Хмельковський, Ф. Л. Дневник лейтенанта (1986-1987) [Текст] / Феликс Хмельковский. – Черкассы : Александр Третьяков, 2016. – 270, [1] с. : ил.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Фурман, А. В. Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 376 с. – Бібліогр. : с. 324 – 372. – Ім. покажч. : с. 373 – 376.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Акуленко, І. А. Основи криптології [Текст] : матеріали курсу за вибором для учнів 9-х кл. із поглибл. вивч. математики. Ч. 2. [Асиметричні криптосистеми / Акуленко І. А., Красношлик Н. О., Лещенко Ю. Ю. ; ред. Акуленко І. А., Красношлик Н. О., Лещенко Ю. Ю.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 120 с. – На тит. аБуднікрк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 120.

Буднік, С. В. Виховання підлітків як суб’єктів дослідницької діяльності у гуртковій роботі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Будник Світлана Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси]. 28 квіт. 2016 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : Данилюк С. С. та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 131 с. – Містить бібліогр.

Гаврилюк, С. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Гаврилюк Світлана Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 39 с. – Бібліогр. : с. 33 – 36.

Дудник, І. О. Формування  вольових якостей в студентів у процесі занять фізичною культурою [Текст] : навч.-метод. посіб. / Дудник І. О. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 71 с. – Бібліогр. : с. 67 – 71.

Дяченко-Богун, М. М. Теоретичні і методичні засади реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біології [Текст] автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Дяченко-Богун Марина Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 32 – 37.

Касьянов, Г. Освітня система України, 1990-2014 [Текст] : аналіт. огляд / Георгій Касьянов ; Благод. фонд «Ін-т розвитку освіти». – Київ : Таксон, 2015. – 50 с. – Бібліогр. : с. 48 – 50.

Рафальська, О. О. Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Рафальська Олена Олександрівна ; Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 15 – 17.

Савченко, Н. В. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін [Текст] : автоореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Савченко Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 17 – 18.

Смалько, О. В. Формування відповідального ставлення до батьківства у студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної роботи [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Смалько Оксана Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Спокою в житті не знав [Текст] : кн.-спогад про освітянина В. Клименка / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [авт.-упоряд. Г. М. Голиш, А. Ю. Логінов ; під заг. ред. Г. М. Голиша]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 239 с., [16] с. іл. – (Серія «Подвижники освіти Шевченкового краю» ; вип. 3). – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 226 – 231. – Геогр. покажч. : с. 232 – 234.

Ступак, Д. Є. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів безпеки життєдіяльності та охорони праці в процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ступак Дмитро Євгенович ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Принт-центр, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр. : с. 16 – 18.

Шамрай, О. Г. Олександр Антонович Захаренко [Текст] : присвяч. пам’яті О. А. Захаренка / Олександр Шамрай ; Олександр Гончарик. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 94 с. : іл. – (Серія «Видатні особистості Кам’янщини»). – Бібліогр. : с. 93.

Штик. О. В. Науково-педагогічна та реформаторська діяльність Петра Петерсена (1884-1952 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Штик Ольга Владиславівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 19 с. – Бібліогр. : с. 15 – 16.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №4 (34), сент. 2016. Черкасская область. Шахматы, 1996 г. История / авт.-сост. А. А. Карабут. – Черкассы : А. Н. Дашковский, 2016. – 42 с. : ил. – Библиогр. : с. 41 – 42.

Щербачов, В. В. Олімпійський Синдром Гімалаїв [Текст] / Валентин Васильович Щербачов. – Київ : Самміт-Кн., 2016. – 104, [14] с. : іл.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Ковальчук, Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) [Текст] / Г. І. Ковальчук ; [наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 684, [3] с. : іл. – Містить бібліогр. – Хронолог. покажч. : с. 573 – 582. – Алф. покажч. : с. 583 – 615. – Ім. покажч. : с. 665 – 681.

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Костенко, С. Ф. Передзвони моїх шляхів [Текст] / Степан Костенко. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 146 с., [2] с. іл. : іл.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 40 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 426, [1] с. – Містить бібліогр.

Порхун, І. 27 причин читати книгу [Текст] : для дітей мол. шк. віку / [Порхун І.]. – Київ : Агенство по розповсюдж. друку, 2016. – 86, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт не зазнач.

Шалыганова, А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885-1918 [Текст] : биобиблиогр. слов. / А. Л. Шалыганова ; [ред. К. Р. Гареев, О. В. Щегольковская]. – Харьков : Федорко, 2016. – 326, [1] с. : ил. – Содерж. библиогр. – Имен. указ. : с. 292 – 297.


ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА


Самородов, В. М. Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : на посвяту 125-річчя заснування Полтав. краєзнав. музею ім. В. Кричевського та його від. природи / В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. В. М. Самородов ; Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. краєзнав. музей ім. В. Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 138, [2] с. : іл. – (Історико-бібліографічна серія «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія» ; кн. 11). – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 136 – 139.

 

МОВОЗНАВСТВО


Береза, Т. Мова – не калька [Текст] : слов. укр. мови / Т. Береза. І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 662 с. – Бібліогр. : с. 655 – 656.

Бідасюк, Н. В. «Чорний кіт» Едгара Аллана По [Текст] : посіб. для читання і пер. / Н. В. Бідасюк, І. М. Кучман. – Київ : Знання, 2016. – 207 с. – (English Library).

Корейсько-українсько-російський словник [Текст] / за ред. Чой Кванг Сун ; [уклад. Чой Кванг Сун, Бе Джі Йон]. – Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2016. – 198 с.

Мельник, Т. М. Урок української [Текст] : [для мол. та серед. шк. віку] / Тетяна Мельник ; [ред. І. Нізельська]. – Київ : Початк. шк., 2008. – 87 с. – Бібліогр. : с. 86. – Словопокажч. : с. 85.

Савченко, Л. Г. Розмовляй українською правильно [Текст] / Л. Савченко. – Харків : Орбіта, 2016. – 191 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Золотоволоска та інші чеські казки [Текст] : зібрав та опрац. Карел Яромір Ербен ; пер. з чес. Л. Кіцили ; [передмова О. Фешовця] ; за мотивами класич. мал. А. Шнайдера проілюструвала С. Чернишева. – 2-ге вид. – Львів : Астролябія, 2014. – 157, [2] с. : іл. – (Містерія казки).

Казки кримського народу [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд. Н. В. Кришина ; худож. К. В. Очередько, Т. В. Очередько]. – Київ : УкрНДІСВД, 2016. – 127 с. : іл.

Солодар, О. І. З пам’яті народної [Текст] : (матеріали фольклор. етногр. експедицій) / Олександр Солодар. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 413 с. : іл. – (Невідома Чигиринщина). – Бібліогр. : с. 410 – 412.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Гавдида, Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого[Текст] : монографія / Наталія Гавдида ; Тернопіл. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226 с., [8] с. іл. – (Серія «Українські студії»). – Бібліогр. : с. 177 – 205. – Ім. покажч. : с. 207 – 217.

Ліна Костенко [Текст] : навч. посіб.-хрестоматія / ідея, упоряд., інтерпретація творів Г. Клочека. – Кіровоград : Степ. Еллада, 2015. – 319 с. – (Серія «Рідне слово в рідній школі»). – Містить бібліогр.

Лозицький, В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового [Текст] : іст.-біогр.-публіцист. нарис / Володимир Лозицький ; [ред. Ю. Заблоцький] ; Центр держ. архів гром. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.

Тарнавський, О. Літературний Львів, 1939-1944 [Текст] : спомини /Остап Тарнавський ; [упоряд. В. Габор]. – Львів : Піраміда, 2013. – 134, [1] с. : іл. – (Приватна колекція).

Ушкалов, Л. В. Григорій Квітка-Основ’яненко [Текст] / Л. Ушкалов ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [1] с. – (Знамениті українці).

Ушкалов, Л. В. Що таке українська література [Текст] : есеї / Леонід Ушкалов ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 347, [1] с.

Шевченківський національний заповідник у м. Каневі. «Тут Шевченків дух і пахощі України» [Текст] : [записи відвідувачів «Тарасової світлиці»] / Шевченків. нац. заповідник ;[уклад. Р. В. Танана]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 79 с., [8] с. іл.

 

МИСТЕЦТВО


Загребельний, М. П. Богдан Ступка [Текст] , М. Загребельний. – Харків : Бібколектор, 2016. – 118, [2] с.

Зануссі, К. Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати [Текст] , Криштоф Зануссі ; [пер. з пол. Л. Хворост]. – Київ : Довженко Букс, 2016. – 355, [1] с. : іл.

Кононенко, В. І. Загадковий світ мистецтва [Текст] : нариси з історії західноєвроп. живопису / Віталій Кононенко ; [ред. А. Л. Вакуленко]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 110, [1] с. : іл. – Бібліогр. : с. 110.

Рахманина, А. FILM.UA Факультет. Конспект 2014 / 2015 [Текст] : мастер.-кл. практикующих экспертов кино- и телепроизводства / Анастасия Рахманина. – Киев : Медиа Ресурсы Менеджмент, 2015. – 302 с. : ил. – (МедиаБук).

Топська, Н. Музика, що окрилює душу [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. – Київ : Книжк. база «Альфа», 2016. – 47 с. : іл.

Топська, Н. Подільський Орфей [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. – Київ : Книжк. база «Альфа», 2016. – 63 с. : іл.

Чумарна, М. І. Вишивання долі [Текст] : символіка і техніки шитва / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2015. – 87 с. : іл.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Березяк, В. Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора / Хора) чи Осіріса – Ісуса? [Текст] : розвідки у галузі прадав. укр. історії / Віктор Березяк ; [голов. ред. Хуторна Т. А.]. – Київ : Стебеляк, 2016. – 137 с.: іл. – Містить бібліогр.

Климов, В. В. Відношення між наукою і релігією як індикатор духовного поступу. Релігієзнавчий аспект [Текст] [монографія] / В. В. Климов ; [ред. Кузьміна О. М.]. – Київ : Марченко, 2015. – 318 с. – Містить бібліор. – Ім. покажч. : с. 309 – 318.

Коханевич, М. Т. Кто есть бог, основные положения нового миропонимания [Текст] / М. Коханевич. – Черновцы : [б. и.], 2016. – 82 с. – На обл. назв. : Кто есть бог. Новое миропонимание. – Библиогр. : с. 4.

Омельчук, В. В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського [Текст] / Володимир Омельчук ; [наук. ред. П. В. Сацький]. – Київ : Золоті ворота, 2016. – 435 с. – (Світові традиції державного управління ; вип. 5). – Бібліогр. : с. 350 – 383. – Ім. покажч. : с. 406 – 435.

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) [Текст] : біогр. довід. / І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпюк, І. М. Преловська ; [відп. ред. В. М. Даниленко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 177, [3] с. : іл. – Містить бібліогр.

Степовик, Д. В. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті [Текст] : (боротьба укр. християн за свою самобутність у ХІХ ст.) / Дмитро Степовик. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 133, [2] с. : іл.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Марцинюк, І. М. Філософія історії [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1. До 30-х років ХХ століття / Марцинюк І. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 36 с. – Бібліогр. : с. 32 – 36.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Вітакультурний млин [Текст] : методол. альм. Модуль 18 / [НДІ методології та освітології ТНЕУ ; редкол. : Я. Бугерко та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 94 с. – Містить бібліогр.

Куринский. В. А. Постпсихологическая автодидактика [Текст] : [монография. В 2 ч.]. Ч. 1. Лекции / Валерий Куринский ; [ред. Л. В. Смакова] ; Постпсихол. ин-т глобал. культуры. – Изд. 5-е, доп. – Киев : ВІПОЛ, 2016. – 406 с. : ил. – (ПостПсихология).

Курінський, В. О. Українська постпсихологічна автодидактика [Текст] : лекції / Валерій Курінський ; [ред. Н.Іванова] ; ПостПсихол. ін-т глобал. культури. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 483 с., [32] с. іл. – (ПостПсихологія). – Покажч. імен і творів : с. 456 – 461. – Предм. покажч. : с. 462 – 471.

Хакамада, И. М. Дао жизни [Текст] : мастер-класс от убежден. индивидуалиста / Ирина Хакамада ; [ред. Н. Нарциссова]. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 201, [2] с. – Содерж. библиогр.

Юнг, К. Г. Аіон [Текст] : Нариси щодо символіки самотності : пер. з нім. / Карл Густав Юнг ; наук. ред. О. Фешовець. – Львів : Астролябія, 2016. – 431 с. – Бібліогр. : с. 378 – 406. – Ім. покажч. : с. 420 – 431.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Дати і події, 2017, перше піврічч. [Текст] : календар. знамен. дат №1 (9) / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон та ін.]. – Київ : НПБУ, 2016. – 173 с. : іл. – Містить бібліогр.

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 16. Куз – Лев / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2016. – 711 с. : іл. – Містить бібліогр.

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 17. Лег – Лощ / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2016. – 711 с. : іл. – Містить бібліогр.

Що? Чому? Навіщо? [Текст] : велика кн. запитань та відповідей : [пер. з ісп.]. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 511 с. : іл. – Алф. покажч. : с. 485 – 497.