НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2010 року

 

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Кассе, Этьен. Когда прошлое становится будущим. Машина времени [Текст] / Этьен Кассе; [гл. ред. М.В. Смирнова]. СПб.: Вектор, 2009. – 186 с. – (Лабиринты истины).

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Європейський Союз, 2008 [Карти] / Представництво Європ. коміс. в Україні та Беларусі. – 1:10000000,1 см = 100 км. – К.: FGL Energy, 2008. – 1 к. : кольор., табл.; 45 х 40 см.

Черкащина. Шевченків край [Образотворчий матеріал] : к-т із 33 листівок / фото С. Корепанова. – Черкаси: [б. в., 2009?]. – 1 обкл. (33 окр. арк.); 21 х 10 см.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Навчальний центр для працівників природно-заповідних установ України [Текст] : буклет / Держ. служба заповід. справи м-ва охорони навколиш. природ. середовища України, Київ. екол.-культ. центр [та ін.] – [Б. м. : б. в., 2009?]. – 1 арк. : ілюстр.

Раритетна флора (охорона, вивчення, реінтродукція) [Текст] = Rare flora (protection, study and reintroduction) / І.Ю. Парнікоза [та ін.]; Київ. екол.-культ. центр [та ін.].– К.: [Київ. екол.-культ. центр], 2008. – 131 с. : ілюстр.

Регіональні екологічні проблеми Черкащини в контексті переходу до збалансованого розвитку України [Текст] : матеріали V обл. молодіж. наук.-практ. конф. / Всеукр. еколог. ліга [та ін.]; [упоряд. Н.М. Фоміна]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 174 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Мінаковський, Віктор Мирославович. Теплотехнологічні процеси та установки [Текст] : посіб. [для вузів до викон. курс. роботи] / В.М. Мінаковський; Нац. техн. ун-т України „Київський політехнічний інститут”; [відп. ред. М.К. Безродний]. – К. : КПІ, 2009. – 126 с.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Назаренко, Василь Романович. Булат – мрія і дійсність мого життя [Текст] / Василь Назаренко. – [Перевид.]. – К. [та ін.] : [Інглес], 2009. – 397 с. : ілюст.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Бойко, Анатолій. Наше сало [Текст] : історія, способи соління, страви, анекдоти / Анатолій Бойко. – К.: [Вид. Наталія Брехуненко], 2007. – 58 с. : ілюстр. – (Український стіл).

Заливное. Студни. Паштеты. Желе [Текст] / [авт.-сост. И.С. Румянцева]. – [М.] : Мир кн., [2009]. – 256 с. : ил.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Бедронь, Роберт. Веселкова абетка, або (Майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбіянок [Текст] : [пер. з пол.] / Роберт Бедронь. – [К.] : Наш світ, [2009]. – 154 с.

Безпалько, Ольга Володимирівна. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Безпалько; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка; [ред. О.О. Лісна]. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 207 с.

Круглий стіл на тему: „Становище чоловіків в Україні”, [Київ], 19 лютого 2009 року [Текст] / Верхов. Рада України, Ком. з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин [та ін.]. – К. : [К.І.С.], 2009. – 61 с.

Нагорна, Лариса Панасівна. Регіональна ідентичність: український контекст [Текст] : [монографія] / Лариса Нагорна; Нац. акад. наук України, Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [ред. В.П. Канаш]. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 404 с.

Патраков, Владимир Петрович. Рождение столиц: от прошлого к будущему [Электронный ресурс]: монография / В.П. Патраков; Укр. о-во содействия социал. инновациям [и др.]; под ред. Э. Афонина. – Электрон. текстовые дан. – Х. : Изд. Панасенко, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Открытая исследовательская концепция; вып. 8).

1 диск в контейнере.

Пелагеша, Наталя. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності у мовах глобалізації [Текст] : монографія / Наталя Пелагеша; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: [НІСД], 2008. – 288 с.

Стоп насильству [Текст] : Україна: нац. кампанія „Стоп насильству!”. – [Україна: б. в., 2009?]. – 6 с. : ілюстр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бофони: грошові документи ОУН і УПА [Текст] / Служба безпеки України; [авт.-упоряд. О.О. Клименко; за ред. В.М. Даниленка]. – К.: УБС НБУ, 2008. – 189 с.: ілюстр.

Брехуненко, Віктор. Українська держава доби Богдана Хмельницького [Текст] / Віктор Брехуненко; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К.: [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 61 с. : ілюстр.

Бульвінський, Андрій Григорович. Конотопська битва 1659 року [Текст] / Андрій Бульвінський; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К.: [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 62 с. : ілюстр.

Бушин, Микола Іванович. Черкаський край в особах, 1941-2001 [Текст] = Cherkassy land in personalities, 1914-2001. [У 30 кн. Кн. 12]. Монастирищина / М.І. Бушин, А.О. Бойко, І.І. Волошенко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – [Черкаси: Черкас. ЦНТЕІ, 2007]. – 558 с.: ілюстр. – (Черкаський край в особах).

Бушков, Александр Александрович. Иван Грозный. Кровавый поэт [Текст] / Александр Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 638 с.

Василенко, Володимир. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду [Текст] : прав. оцінка / Володимир Василенко; Укр. ін-т нац. пам’яті; [ред. О.П. Веремійчик]. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 47 с.

Вєтров, Олександр Васильович. Таємниця Холодного Яру [Текст] : Невідома війна: національний рух опору у 1940-1950-х роках / Олександр Вєтров. – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 264 с.: ілюстр. – (Бібліотека патріота України).

Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : Всеукр. наук. конф., [Київ], 19-20 трав. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.]; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 319 с.

[Голодомор]. Символи пам’яті [Образотворчий матеріал]: кат. міжрегіон. плакат. акції пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. / Черкас. держ. бізнес-коледж [та ін.]. – [Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2008]. – 39 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : матеріали кримін. справи №475. – [Б. м. : б. в., 2009?]. – 52 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографвічні наслідки, правова оцінка [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 25-26 верес. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті; [відп. ред. І.Р. Юхновський]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2009. – 447 с.

Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу [Електронний ресурс] / Укр. ін-т нац. пам’яті. – Електрон. текст., демонстрац., звук. дані. – [Україна: Атлантік, 2009?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Систем. вимоги: Microsoft Windows 98/2000 / ХР, 1000 Мгц, інтегр. відео, 128 RAM, мишка.

Голодомор в Україні, 1932-1933 [Текст] = Wielki Glód na Ukrainie, 1932-1933: [пер. з пол.] / Галуз. держ. архів Служби безпеки України [та ін.]: [редкол.: Е. Беднарек та ін.]. – Варшава [та ін.]: [б. и.], 2008. – 1214 с. ілюстр. – (Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи…; т. 7).

Грибовський, Владислав. Як Росія Крим поневолила [Текст] / Владислав Грибовський. – К.: [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 63 с.: ілюстр. – (Московська „благодать”).

Енглунд, Петер. Полтава [Текст] : розповідь про загибель однієї армії: [пер. з швед.] / Петер Енглунд; [голов. ред. Н.Е. Фоміна]. – Х. [та ін.] : Фоліо [та ін.], 2009. – 346 с. : ілюстр.

Залізняк, Леонід Львович. Походження українців: між наукою та ідеологією [Текст] / Леонід Залізняк; [ред. Ю. Олійник]. – К.: Темпора, 2008. – 103 с. : ілюстр. – (Likbez-Абетка).

Іваннікова, Людмила. Вечорниці. А що після них? [Текст] / Людмила Іваннікова. – К. : [Вид. Наталія Брехуненко], 2008. – 70 с. : ілюстр. – (Пан + Панна).

Корнієнко, П. Реквієм по втраченій батьківщині [Текст] / П. Корнієнко. – Черкаси: Черкас. ЦНТЕІ, 2008. – 185 с.: ілюстр+1 фотогр.

Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. [для вузів / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.Л. Шевнюк та ін.]; за ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2009. – 589 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Куровски, Франц. Немецкие танковые асы [Текст] : [пер. с англ.] / Франц Куровски; [ред. В. Старостин]. – М.: Яуза [и др.], 2008. – 382 с. – (Танки в бою).

Леся Петлюра. Народе мій улюблений… [Текст] / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; [упорядкув. Т. Ківшар]. – К.: [НБУВ], 2009. – 667 с. : ілюстр.

Мазурик, Микола Павлович. Серця живуть вірністю [Текст] : (худож.-докум. повість) / Мазурик Микола Павлович; за ред. О.Т. Гречка. – Вид. 2-ге, допов., випр. – С.Пб. : [б. в.], 2009. – 585 с. : ілюстр.

Зміст: Серця живуть вірністю: худож.-докум. повість / М.П. Мазурик. Война и судьбы людские: из „Записных книжек” / А.Т. Гречко.

Мельниченко, Василь Миколайович. Культурно-освітня сфера українського повоєнного села (1943-1950 рр.) [Текст] : (за матеріалами центр. обл. України) / Василь Мельниченко, Олександр Шамрай; [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України та ін.] – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 159 с. : ілюстр. – (Бібліотека історії українського селянства).

Михайло Драгоманов: автожиттєпис [Текст] / уклали І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко; [голов. ред. С.В. Головко]. – К.: Либідь, 2009. – 442 с.: ілюстр.

Мощанский Илья Борисович. Превратности стратегии [Текст] / И.Б. Мощанский. – М.: Вече, 2009. – 158 с. : ил. – (Забытые страницы Второй мировой).

Наймолодша в Україні [Текст]. [Вип. 1]. (Черкаській області – 50 років) : бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [ред. Г.С. Круглякова; упоряд. Л.Т. Демченко, І.В. Тимошенко]. – Черкаси: [ОУНБ], 2003. – 119 с.

Наймолодша в Україні [Текст]. [Вип. 2]. (Черкаській області – 55 років) : бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка [та ін.]; [упоряд. Л.Т. Демченко; за ред. В.М. Мельниченка]. – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 143 с.

Новітні міфи та фальшивки про походження українців [Текст] : [зб. ст. / ред. Ю. Олійник]. – К.: Темпора, 2008. – 135 с. : ілюстр. – (Likbez-Абетка).

Новобранец, Василий. „Я предупреждал о войне Сталина” [Текст] : зап. воен. разведчика / Василий Новобранец. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 478 с. : ил. – (Война и мы).

Паламарчук, Євген Петрович. Зорі Трипілля [Текст] / Євген Паламарчук, Іван Андрієвський. – 4-те вид. – [Вінниця] : Теза, [2009]. – 140 с. : ілюстр.

Переслегин, Сергей. Тихоокеанская премьера [Текст] / Сергей Переслегин, Елена Переслегина. – М.: Єксмо [и др.], 2009. – 700 с. – (Военно-исторический бестселлер).

Полтавська битва – осмислення в часовій перспективі [Текст] =The Poltava BattlePerceptions Over Time / [Швед. ін-т (Si)]. – [Швеція: АТТА, 2009]. – 30, 28 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. – Текст укр., англ.

Проблеми регіональної історії в контексті загальноукраїнських подій [Текст] : наук. дослідж. і док. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]; [відп. та наук. ред. В. Щербатюк; упоряд. В. Щербатюк, О. Березовський]. – К.: Синопсис, 2009. – 206 с. : ілюстр. – (Історія регіонів України).

Радиенко, Дарья. Парагвай-2009 [Текст] / Дарья Радиенко. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 123 с.

Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. [Текст] = Soviet state security agencies in 1939 – june 1941 : док. ГДА СБ України / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського [та ін.]; [упоряд. В. Даниленко, С. Кокін]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2009. – 1310 с.

Свербигуз, Володимир Борисович. Гетьманські студії [Текст] / Володимир Свербигуз. – К.: Стилос, 2009. – 52 с.

Солонин, Марк С. 22 июня. Анатомия катастрофы [Текст] / Марк Солонин. – Изд. 2-е, перераб. и испр. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 478 с. : ил. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

Тинченко, Ярослав. Українські збройні сили, березень 1917 р. – листопад 1918 р. [Текст] : (орг., чисельність, бойові дії) / Ярослав Тинченко; [ред. Л. Марченко]. – [К.]: Темпора, [2009]. – 455 с. : фотогр.

Українська Повстанська Армія. Історія нескорених [Текст] / Володимтир В’ятрович [та ін.]; Центр дослідж. визвол. руху, Укр. ін-т нац. пам’яті; [відп. ред. та упоряд. В. В’ятрович]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л.: [ЦДВР], 2008. – 349 с.: ілюстр.

Халебський, Павло. Україна – земля козаків [Текст] : [Україна за часів урядування Б. Хмельницького]: подорож. щоденник / Павло Халебський; упоряд. М. Рябий. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 293 с.

Хлібна гільйотина [Електронний ресурс]: докум. серіал / [реж. І. Кобрин; авт. сцен. І. Кобрин, Е. Шафранський]. – Електрон. демонстрац. дані. – [К.: Телекон, 2008]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Зміст: Ч. 1. Цар Голод; Ч. 2. Великий перелом; Ч. 3. Німий подзвін. – Режим доступу: http://www.telekon.kiev.ua. – 1 диск в контейнері.

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 79. Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2009. – 463 с. : ілюстр. – (Українські пропілеї).

Хроніка-2000 [Текст] : укр. культорол. альм. Вип. 80. Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2009. – 651 с. : ілюстр. – (Українські пропілеї).

Чигиринщина: історія і сьогодення [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Чигирин], 1-2 жовт. 2008 р. / Нац. іст.-культ. заповідник „Чигирин” [та ін.]. – Черкаси: Вертикаль, 2008. – 291 с.: ілюстр.

Шевчук, Віктор Васильович. Невідома Шполянщина [Текст] : іст. нарис / В.В. Шевчук. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 76 с.: ілюстр.

Шевчук, Віктор Васильович. Шполянщина козацька [Текст] : [іст.-докум. нарис] / В.В. Шевчук. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 71 с.: ілюстр.

Шигин, Владимир Виленович. Тайны золотых конвоев [Текст] : [расследование обстоятельств гибели кораблей, перевозивших большие грузы золота] / Владимир Шигин. – М.: Вече, 2009. – 367 с.: ил. – (Морская летопись).

Юновидов, Анатолий С. Десанты 1941 года [Текст] / Анатолий Юновидов. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 413 с.: ил. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Базилевич, Віктор Дмитрович. Інтелектуальна власність [Текст] : [як інтелект. діяльн. і інтелект. капітал] : підруч. [для вузів] / В.Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

Давидович, Ігор Євгенович. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.Є. Давидович; Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 319 с.

Дитрих, Вальтер. Зеленый бизнес – миллиардная сделка! На смену доткомам приходят дотгрины [Текст] = Green Businessdas Milliardengeschäft. Nach den Dotcoms kommen jetzt die Dot-greens: пер. с нем. / Дитрих Вальтер; [ред. Нестеренко И.И. и др.]. – К.: [Четверта хвиля], 2009. – 293 с.

В надзаг.: Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики и прогнозирования.

Донець, Любов Іванівна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 239 с.: табл.

Нашкерська, Галина Володимирівна. Фінансовий облік [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Нашкерська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; [ред. В.М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 502 с.

Поплавська, Жанна Василівна. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ж.В. Поплавська, О.Й. Криса; [ред. Л.Л. Щербатенко]. – К.: Алерта, 2009. – 223 с.

Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни [Текст] : матеріали „круглого столу”, [Київ, 14 квіт. 2009 р. / Біла С.О. та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [відп. ред. С.О. Біла]. – К.: [НІСД], 2009. – 124 с.

Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України [Текст] / [Я.А. Жаліло та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: [НІСД], 2009. – 63 с.

Сиротинська, Алла Павліна. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Сиротинська, І.Д. Лазаришина; Нац. ун-т вод. гос-ва і природокористування. – К.: Цетр учб. л-ри, 2008. – 263 с.

Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? [Текст] / [О.М. Пишуліна та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. В.Е. Воротіна]. – К. : [НІСД], 2009. – 107 с.

Україна. Дослідження попиту на ринку праці [Текст] = Ukraine. Labor Demand Study / Світ. банк, Упр. розв. люд. ресурсів. – [Б. м. : б. в., 2009]. – 43, 37 c. зустр. паг.

Кн.-„перекрутка”. – Текст укр., англ.

Управління проектами [Текст] : навч.-[метод.] посіб. [для вузів / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Ерфорт та ін.] – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 167 с.

Фурашев, Володимир Миколайович. Вступ до НАТО крізь призму якості життя [Текст] / В.М. Фурашев, О.О. Макобрій; [Наук.-дослід. центр прав. інф-ки Акад. прав. наук України та ін.; за ред. В.М. Фурашева]. – К.: [Прес-КІТ], 2008. – 31 с. : ілюстр.

Шнипко, Олексанр Сергійович. Інноваційний дефолт України [Текст] : екон.-технол. контекст: монографія / О.С. Шнипко; [ред. Ю. Заблоцький]. – К.: Генеза, 2009. – 247 с.

Шульга, Ірина Петрівна. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України [Текст] : монографія / І.Я. Шульга; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 218 с.: табл.

Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доп. / Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій; [за ред. І. Бураковського, В. Мовчан]. Х.: Права людини, 2009. – 75 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Абрамов, Лев Констянтинович. Інформаційний компонент діяльності НДО [Текст] / Абрамов Л.К., Азарова Т.В.; Ін-т соціокульт. менедж. – [Кіровоград] : ІСКМ, 2009. – 79 с.

Безансон, Ален. Лихо століття [Текст] = Le majheur du siеcle: про комунізм, нацизм та унікальність голокосту: пер. з фр. / Ален Безансон; [упорядкув. Т. Марусика; ред. С.В. Цушко]. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2007. – 135 с. – (Історія і сучасність).

Бидненко, Виктор Владимирович. В плену у призрака коммунизма [Текст] : науч.-просветит. сб. / Виктор Бидненко; [ред. А.А. Карпова]. – К.: [Персонал], 2008. – 150 с.

Європейський щоденник, 2009 [Текст] / [Представництво Європ. коміс. в Україні; ред. О. Паливода]. – [К.: FGL Energy, 2008]. – 99 с. : ілюстр.

Зварич, Ігор Теодорович. Етнополітика в Україні: регіональний контекст [Текст] : [монографія] / Ігор Теодорович Зварич; Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [наук. ред. М.І. Панчук]. – К.: Дельта, 2009. – 316 с.

Калашников, Максим. Цунами 2010-х годов [Текст] / Максим Калашников. – М.: ФОЛИО, [2010]. – 575 с.

Ксенофобія – виклик сучасності [Текст] / КМГО „Молода Черкащина”; [упоряд. В. Феофілова]. – Черкаси: [Пасічник], 2009. – 93 с.

Національна безпека України і НАТО [Електронний ресурс]: тренінг. – Електрон. текст., демонстрац. дані. – 2-ге вид. – Д. [та ін.] : [б. в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Режим доступу: http://www.siver.uct.ua

Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС [Текст] / [Представництво Європ. коміс. в Україні]. – [К.: МЕКС, 2009]. – 35 с. : ілюстр.

Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році [Текст] : плани на майбутнє / [О.П. Айвазовська та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж.; за ред. М. Лациби. – К.: [Агентство „Україна”], 2009. – 83 с.

Стан корупції в Україні [Текст] : порівнял. аналіз загальнонац. дослідж. 2007-2009 рр. для Порог. прогр. для України Корпор. „Виклики тисячоліття” / Київ. міжнар. ін-т соціол. [та ін.]. – [К. : б. в., 2009?]. – 47 с. : ілюстр.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 17 / Укр. акад. політ. наук [та ін.]; [редкол.: М.І. Михальченко (голова) та ін.]. – К.: [Інтер Графіка], 2009. – 363 с.

Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України [Текст] = EU´s Eastern Partnership: Additional Possibilities for European Integration of Ukraine / Укр. незалеж. центр політ. дослідж.: за ред. В. Мартинюка. – К.: [Агентство „Україна”], 2009. – 84, 80 с. зустр. паг.

Книга-„перевертень”. – Текст укр., англ.

Шайгородський, Юрій Жанович. Політика: взаємодія реальності і міфу [Текст] : [моногорафія] / Юрій Шайгородський; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [ред. А.М. Романенко]. – К.: Знання України, 2009. – 399 с.

Ющенко, Віктор Андрійович. До нації [Текст] : вибр. промови / Віктор Ющенко; [передм. М. Жулинського; наук. ред. Ю. Рубан; упоряд. Д. Лубківський]. – К.: [НІСД], 2010. – 462 с.: ілюстр.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Антикорупційні закони України [Текст] : офіц. текст / [голов. ред. Н.М. Гайдук; упоряд. М.І. Хавронюк]. – К.: Атіка, 2009. – 111 с.

Зміст: Про засади запобігання та протидії корупції; Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень; Про внесення змін до деяких…

Борьба против пыток [Текст] / [ООН, Центр по правам человека]. – [Женева: б. и., 2009?]. – 69 с. – (Права человека: изложение фактов; №4).

Глиняний, Володимир Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.П. Глиняний; Одес. нац. юрид. акад.; [ред. Рожанська Н.О.] – Вид. 6-те. – К.: Істина, 2010. – 768 с.

Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції [Текст] : порівнял. аналіз нац. дослідж. 2008-2009 рр. для Порог. прогр. Корпор. „Виклики тисячоліття” (МСС) / Дослідн. компанія In Wind [та ін.]. – [К.: б. в., 2009?]. – 26 с.: ілюстр.

На обкл. назва: Дослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції та апеляційні суди.

Законодавча та нормативно-правова база гендерних перетворень [Текст] / [Упр. у стравах молоді та спорту Черкас. облдержадмін.; упоряд. М.В. Зеленський]. – [Черкаси: ПРІНТ-СЕРВІС, 2009?]. – 97 с.

Ільков, Василь Васильович. Особливості правового режиму інвестицій в Україні [Текст] : монографія / Ільков Василь Васильовч. – К.: ЮНЕСКО СОЦІО, 2008. – 303 с.

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів [Текст] : порівнял. аналіз нац. дослідж. 2007–2009 рр. для Порог. прогр. Корпор. „Виклики тисячоліття” (МСС) / Дослідн. компанія In Wind [та ін.]. – [К.: б. в., 2009]. – 43 с.: ілюстр.

Крупка, Юрій Миколайович. Ліцензування господарської діяльності в Україні [Текст] : комент. законодавства, суд. практика / Ю.М. Крупка; [ред. В.М. Зарецька; упоряд. Д.В. Ковальський]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 298 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 1, 2010).

Кучерявенко, Микола Петрович. Податкове право України [Текст] : академ. курс: підруч. [для вузів] / М.П. Кучерявенко. – К.: Прав. єдність, 2008. – 699 с.

Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи [Текст] : інформ.-аналіт. матеріали до круглого столу, Київ, 26 лют. 2009 р. / М-во юстиції України, Департамент конституц. та адм. права [та ін.] ; [за ред. В. Федоренка]. – К.: [Москаленко О.М.], 2009. – 36 с.

Международный билль о правах человека [Текст] / [ООН, Центр по правам человека]. – [Женева: б. и., 2009?]. – 85 с. – (Права человека: изложение фактов; №2).

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України [Текст] / Акад. прав. наук України [та ін.]; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 367 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 10, 2009).

Підготовка державних службовців у контексті адаптації до європейських стандартів [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. семінару, Черкаси, 14 трав. 2009 р. / Голов. упр. держ. служби України [та ін.]; [за ред. М.П. Іщенка]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 104 с.

Пінейру, Паулу Сержіу. Доповідь про насильство щодо дітей у світі [Текст] / Паулу Сержіу Пінейру. – [К: Перфект Стайл, 2009?]. – 358 с. – ілюстр.

Права людини в Україні – 2008 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини; [за ред. Е. Захарова, В. Яворського]. Х.: Права людини, 2009. – 301 с.

Право на медичну допомогу в Україні – 2008 [Текст] / [Харк. правозахис. група; упорядкув. А.О. Роханського]. – Х.: Права людини, 2009. – 266 с.

Преблеми легітимації інституту лобіювання в Україні та шляхи їх розв’язання [Текст] : [матеріали громад. обговорення, Київ, 12 жовт. 2009 р.] / М-во юстиції України, департамент конституц. та адм. права [та ін.]; [авт.-упоряд. В. Федоренко та ін.; за ред. В. Федоренка]. – К.: [Москаленко О.М.], 2009. – 108 с. : ілюстр.

Прієшкіна, Ольга Василівна. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Прієшкіна; [ред. В.М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2008. – 332 с.

Проблеми подальшої інституціоналізації коаліції та опозиції у Верховній Раді України [Текст] : матеріали круглого столу, [Київ], 12 черв. 2008 р. /; [за ред. В.П. Крижанівського, Е.Р. Рахімкулова]. – К.: [К.І.С.], 2009. – 69 с.

Прокуратура України [Текст] : законодавство, рішення Конституц. Суду України, накази та ін. організац.-розпоряд. док. Ген прокуратура України / Ген. прокуратура України; [упоряд. Г.М. Титарчук та ін.]; за ред. О.І. Медведька. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 575 с. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 12, 2009).

Процедуры представления и рассмотрения жалоб [Текст] / [ООН, Центр по правам человека] – [Женева: б. и., 2009?]. – 54 с. – (Права человека: изложение фактов; №7).

Прошу встати, реформа іде! [Електронний ресурс] = All rise, let the reform proseed!; Рішення остаточне, перегляду не підлягає = The decision is final and is not subject an appeal: докум. фільми. – Електрон. демонстрац. дані. – К.: [б. в.], 2009. – 2 ектрон. опт. диски (DVD-ROM).

У надзаг.: ТОВ „Сполучені Світи” [та ін.]. – 2 диска в контейнері.

Публічна служба в Україні [Текст] : прийняття громадян на публіч. службу, її проходження, звільнення з публіч. служби: законодавство, суд. практика: [станом на 1 листоп. 2009 р.] / Вищ. адм. суд України; упоряд. Д.В. Ковальський; за ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 383 с. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 11, 2009).

Рабочая группа по произвольным задержаниям [Текст] / [ООН, Центр по правам человека] – [Женева: б. и., 2009?]. – 51 с. – (Права человека: изложение фактов; №26).

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє [Текст] : [монографія / В.П. Приходько та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; [відп. ред. І.А. Грицяк]. – К.: [К.І.С.], 2009, – 239 с.

Реформування територіального устрою місцевого самоврядування в Україні [Текст] : проекти нормат.-прав. актів / [Ін-т громад. сусп-ва; ред. В.В. Пакулько; упоряд. О.С. Врублевський]. – К.: [Ін-т громад. сусп-ва], 2009. – 79 с.

Слухання у Комітеті на тему: „Антикорцпійні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі”, [Київ, 3 черв. 2009 р.] [Текст] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією. – [Москаленко О.М., 2009]. – 128 с.

Табачник, Дмитрий Владимирович. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека [Текст] : [монография] / Д.В. Табачник, И.В. Верник; [гл. ред. Н.Е. Фомина]. – Х.: Фолио, 2009. – 271 с.

Ткачук, Анатолій Федорович. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки [Текст] / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак; [ред. В.В. Пакулько]. – К.: [Леста], 2009. – 127 с. : ілюстр.

Томенко, Микола Володимирович. Історія Української конституції [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Микола Томенко; [ред. Ю. Заблоцький]. – К. : Освіта, 2009. – 463 с.

Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – [К.: Аспект-Поліграф, 2009]. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколиш…”; 1).

Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом [Текст] / Центр миру, конверсії та зовніш. політики України [та ін.]. – К.: [Вістка], 2009. – 43 с.: ілюстр.

Харитонов, Євген Олегович. Цивільне право України [Текст] : підруч. [для вузів] / Є.О. Харитонов, О.І. Харитовнова, О.В. Старцев; [ред. О.В. Старцев]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К.: Істина, 2009. – 815 с.

Шеремет, Антон Петрович. Криміналістика [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.П. Шеремет; [ред. С.С. Савченко]. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 471 с.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Вища освіта в Україні в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр. [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України [та ін.]; [наук. ред. П.І. Рогова; упоряд. Л.О. Пономаренко та ін.]. – К.: Пед. думка, 2008. – 487 с.

Елементи театру на уроках англійської [Текст] / [упоряд. Т.В. Михайленко, Л.П. Мудрак]. – К.: Шк. cвіт, 2010. – 124 с.: ілюстр. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Застосуваття телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; за ред. М.Л. Смульсон. – К.: Пед. думка, 2008. – 254 с.: табл.

Історико-педагогічний альманах [Текст]. Вип. 1. / Акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]; [голов. ред. О. Сухомлинська]. – Умань: [Жовтий О.О.], 2009. – 101 с.

Корупція в Україні [Текст] : загальнонац. дослідж. стану корупції у сфері вищ. освіти: базове та повтор. дослідж. 2008 р. / Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) [та ін.]. – [К.: б.в., 2009]. – 58 с. ілюстр.

Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму [Текст] / [наук. ред. В.В. Масненко; упоряд. В.В. Масненко, В.С. Романов та ін.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – 271 с.: ілюстр.

Решетников, О. Пособие для лидеров возрастной группы скаутов [Текст] : [11-15 лет] / О. Решетников, А. Шкрябин; Регион. Бюро Евразии Всемир. Скаут. Бюро. – К.: Конус-Ю. 2008. – 303 с. : ил.

Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, людини, громадянина [Текст] : сьомі Всеукр. Захаренківські пед. читання / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України [та ін.]; [голов. ред. О.А. Біда], – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 84 с.

Уклад студій Товариства Ісусового [Текст] = Ratio Studiorum: Система єзуїтської освіти / Т-во Ісуса. – Л. : Свічадо, 2008. – 250 с.: фотогр. – (Studia rationis; 2)/

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

КНИЖКОВА СПРАВА


Колісник, Юрій Вікторович. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) [Текст] : монографія / Юрій Колісник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. [та ін.] : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 288 с.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА.

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2008 р. Вип. 77 / Нац. парлам. б-ка України; [наук. ред. Т.М. Заморіна; упоряд. Г.І. Гамалій]. – К. : [НПБУ], 2009. – 83 с.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріч. 2009 р. Вип. 78 / Нац. парлам. б-ка України; [наук. ред. Г.І. Гамалій; упоряд. О.М. Піхур]. – К. : [НПБУ], 2009. – 94 с.

Вісник Харківської державної академії і культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 24 / Харк. держ. акад. культури; [відп. ред. В.М. Шейко]. – Х. : ХДАК, 2009. – 299 с.

Вісник Харківської державної академії і культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 25 / Харк. держ. акад. культури; [відп. ред. В.М. Шейко]. – Х. : ХДАК, 2009. – 188 с.

Дубровіна, Любов Андріївна. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті [Текст] : [монографія] / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; [ред. Н.М. Зубова та ін.]. – К.: [НБУВ], 2009. – 530 с.

Жаркова, Любовь Сергеевна. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Л.С. Жаркова. – М. : [Литера], 2009. – 110 с. – (Современная библиотека; вып. 44).

Мелентьева, Юлия Петровна. Сельская библиотека и ее читатель в современном социокультурном пространстве села [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Ю.П. Мелентьева. – М. : [Литера], 2009. – 133 с. – (Современная библиотека; вып. 63).

Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій Інтернету [Текст] : матеріали дослідж. / Укр. бібл. асоц.; [авт.-упоряд. В.С. Пашкова та ін.]. – К. : Міленіум, 2008. – 121 с.

Сербін, Олег Олегович. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку [Текст] : монографія / Олег Сербін; Нац. акад. наук України ім. В.І. Вернадського; [наук. ред. О.С. Онищенко]. – К. : [НБУВ], 2009. – 138 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Гаврилюк, Надія Іванівна. Український поліметричний вірш [Текст] : [монографія] / Надія Гаврилюк; Ін-т ліри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України; [Наук. ред. М.М. Сулима]. – К.: Фенікс, 2009. – 250 с.

Григорій Білоус: „Засвіти свою зорю…” [Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [авт. тексту В.Т. Поліщук; ред. Г.С. Круглякова; упоряд. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2009. – 64 с.: ілюстр. – (Черкащини славетні імена).

Захарченко, Василь Іванович. У магнієвому спаласі [Текст] : щоденник / Захарченко Василь; [ред. Г. Білоус]. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 635 с.

Збірник праць Симоненківських читань [Текст] : [матеріали Симоненк. читань, Черкаси], 8 січ. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 180 с.

До 75-річчя з дня народж. В. Симоненка.

ЛітАкцент [Текст] : сучас. л-ра в колі твого читання: альманах. Вип. 1 (3) / [ред. В. Панченко]. – К. : Темпора, 2009. – 579 с. : ілюстр.

Микола Гоголь [Текст] : біобібліогр. покажч. творів письм. та л-ри про його життя і творчість / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка; [наук. ред. Н.А. Тарасенкова; упоряд. Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 163 с.

До 200-річчя від дня народж.

Мовчан, Раїса. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі [Текст] : монографія / Раїса Мовчан; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України; [наук. ред. М.Г. Жулинський]. – К.: Стилос, 2008. – 541 с.

Струни творчості Сергія Носаня [Текст] : біобібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [авт. тексту В.І. Захарченко; ред. Г.С. Круглякова; упоряд. Т.В. Савчук]. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 67 с. – (Черкащини славетні імена).

Тарас Шевченко. Катерина [Текст] / [упоряд. В.І. Пахаренко]. – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – 207 с.: ілюстр. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культуролог. альм. Вип. 78. Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин / Фонд сприяння розв. мистецт.; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : [Фенікс], 2009. – 535 с. : ілюстр. – (Українські пропілеї).

До 190-річчя від дня народж. П.О. Куліша.

Хроніка-2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 76. Гоголь & Гоголь / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2009. – 511 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

До 200-ліття від дня народж. М.В. Гоголя.

Художня література. Критика. Літературознавство (2008) [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Держ. закл. „Національна парламентська бібліотека України; [авт.-упоряд. А. Ільченко: відп. ред. В. Кононенко]. – К. : [НПБУ], 2009. – 143 с.

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. Вип. 2 / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2009. – 155 с.: ілюстр.

До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка.

 

МИСТЕЦТВО


Жива традиція: майстри народного мистецтва Черкащини [Образотворчий матеріал]: [альбом / упоряд. О.В. Теліженко, Т.М. Теліженко]. – Черкаси: [Бізнес-стиль], 2009. – 237 с.: ілюстр.

Петро Козін. Живопис, монументально-декоративне мистецтво [Образотворчий матеріал]: [альбом] / П. Козін; [Черкас. обл. орг. Нац. спілки худож. України та ін.]. – [Черкаси: б. в., 2009?]. – 24 с. : ілюстр.

Виставка присвяч. визволенню Черкас від нім.-фашист. загарбників та 80-річчя з дня народж. художника.

Сміла квітуча моя [Текст] : [смілян. вишивальниці / авт. тексту Л. Дяченко]. – [Сміла: б. в., 2009]. – 20 с.: ілюстр.

Твою пісню чудову, Черкащино, вона людям у серці несла… [Електронний ресурс] / Ю.С. Бардадим. – Електрон. текст. дані. – Шевченкове: [б. в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Черкащина у храмобудівництві [Текст] / [упоряд. Е.А. Левицька, А.В. Барчук та ін.]. –Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 251 с. ілюстр.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Інгльот, Марек. Товариство Ісуса в Російській імперії (1772-1820) і його участь у загальному відновленні ордену [Текст] : [пер. з італ.] / Марек Інгльот; Т-во Ісуса; [наук. консультант А. Зелінський]. – Л.: Свічадо, 2009. – 427 с. – (Studia rationis; 3).

Текст укр., латин.

Кассе, Этьен. Бессмертие уже реально! В поисках эликсира вечной жизни [Текст] / Этьен Кассе; [гл. ред. М.В. Смирнова]. Спб.: Вектор, 2008. – 190 с. – (Лабиринты истины).

Макрей, Джон. Жизнь и учение апостола Павла [Текст] =Paul His Life and Teacbind: пер. с англ. / Джон Макрей; [гл. ред. А. Буковецкий]. – Черкассы: Коллоквиум, 2009. – 532 с.

Релігія в Україні. Міркуй разом із нами [Текст] : огляд. публ. [з Інтернет-порталу]. Вип. 1 / [упоряд. І.А. Малковський]. – К.: [Майстерня кн.], 2009. – 182 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Туркмен, Ораз. Синергетическая теория Жизни [Текст] : природа, алгоритм, самопостижение, осозн. эволюция / Оразгельды Овезгельдыев (Ораз Туркмен): [ред. А.Я. Бельдий]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К.: Наук. думка, 2009. – 111 с.

Цендровский, Владимир Андреевич. Вызов цивилизации. Finita la commedia [Текст] / Владимир Цендровский; [ред. В. Цендровская; упоряд. В. Цендровская]. – [К.] : Поэзия, 2009. – 308 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; [за ред. Р.О. Семенової]. – К.: Пед. думка, 2008. – 143 с.: табл.

Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології [Текст] : монографія / [С.В. Бондар та ін.]; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К.: Пед. думка, 2008. – 223 с.

Інформаційна технологія психофізичного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України [Текст] : монографія / [С.М. Злепко та ін.]; Вінниц. нац. техн. ун-т; [ред. С. Малішевська]. – [Вінниця]: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 153 с.

Циба, Віталій Трохимович. Соціальна психологія [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / В.Т. Циба, Ю.Ж. Шайгородський. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 335 с.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Знаменательные даты, 2010 [Текст] : универс. энциклопед. календарь – журн. для работников б-к, шк. и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / гл. ред. Е. Тихонова. – [М.]: Журн. „Библиотека”, [2009]. – 752 с. : ил.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Крылатые латинские выражения [Текст] : [4000 знаменитых фраз, изречений, устойчивых выражений от велик. авт. античности / авт.-сост. Ю.С. Цыбульник; гл. ред. Н.Е. Фомина]. – М.: Эксмо, 2009. – 990 с.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. №2(11) / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [голов. ред. Рубан Ю.Г.]. – [К.]: НІСД, [2009]. – 276 с.

Українсько-македонський науковий збірник [Текст] = Украинско-македонски научен зборник. Вип. 4 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]; [голов. ред. В. Литвин]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2009. – 444 с.

Текст укр., рос., макед., англ.