НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В I кв. 2018 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ


Історія Національної академії наук України [Текст] : док. і матеріали. [Т. 9], ч. 1 : 1956-1960 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко]. - Київ : НБУВ, 2016. - 869 с. : іл. - (Джерела з історії науки в Україні). - Ім. покажч.: с. 828-847.

Історія Національної академії наук України [Текст] : [док. і матеріали. Т. 9], ч. 2 : 1956-1960 (дод.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко]. - Київ : НБУВ, 2016. - 1062, [1] с. : іл. - (Джерела з історії науки в Україні). - Ім. покажч.: с. 989-1057.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] . Вип. 14 / НАН України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. - Київ : Академперіодика, 2017. - 130, [2] с. - Містить бібліогр.

Іванова, Ольга Андріївна. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [монографія] : іст.-кодикол. дослідж. : альб. філіграней / О. А. Іванова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. - Київ : НБУВ, 2016. - 252, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с.214-224. - Ім. покажч.: с.247-253.

 

КОМП`ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ


Сердюк, Марія. Стів Джобс [Текст] / Марія Сердюк ; [іл. К. Деревянко, О. Макарова]. - Київ : ІРІО, 2018. - 140, [3] с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

 

Коллінз, Джим. Від хорошого до величного [Текст] : чому одні компанії прориваються, а інші – ні : пер. з англ. / Джим Коллінз. - Київ : Наш формат, 2017. - 364, [1] с.

Лобузін, Іван. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / Іван Лобузін ; [відп. ред. В. А. Широков] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 215 с. - Бібліогр.: с. 187-215.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 216, [1] с. - Містить бібліогр. - 39-93.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 44 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 697, [1] с. - 117-19.

Пекар, Валерій Олександрович.    Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування [Текст] / Валерій Пекар. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 190, [1] с. : іл.

 

РЕЛІГІЯ.

 

Пронин, Елисей. Валаам [Текст] : от кого зависит мое благословение? / Елисей Пронин ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2017. - 86 с.

Сейла, Дарлин. Слова ободрения для женщин [Текст] : [пер. с англ.] / Дарлин Сейла ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2017. - 137, [1] с. - (Для женщин о женщинах). - Библиогр.: с. 137.

Сейла, Дарлин. Слова вдохновения для женщин [Текст] : о надежде и ободрении : [пер. с англ.] / Дарлин Сейла ; [гл. ред. Е. Гурина]. - 2-е изд. - Черкассы : Смирна, 2017. - 167 с. - (Для женщин о женщинах). - Библиогр.: с. 166-167.

Танаго, Сэми. Радостная весть! Бог любит тебя, мой друг-мусульманин [Текст] / Сэми Танаго ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2017. - 228, [4] с. - Библиогр.: с. 217-221.

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Аджемоглу, Дарон. Чому нації занепадають [Текст] : походження влади, багатства та бідності : пер. з англ. / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; [наук. ред. О. Дем’янчук]. - 2-ге вид., випр. - Київ : Наш формат, 2017. - 435 с. : іл. - (Світоглядна література). - Бібліогр.: с. 420-435.

Сіверс, Зінаїда Феодосіївна. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді [Текст] : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 176, [1] с.

Талеб, Насім Ніколас. Чорний лебідь [Текст] : про (не)ймовірне у реальному житті : пер. з англ. / Насім Ніколас Талеб. - Київ : Наш формат, 2017. - 391, [1] с. - (Світоглядна література). - Бібліогр.: с. 360-392.

 

ПОЛІТИКА

 

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні [Текст] : [монографія / Білошицький С. В., Войналович В. А., Кривицька О. В. та ін. ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 510 с. - Містить бібліогр.

Закіров, Марат Борисович. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності [Текст] : монографія / М. Б. Закіров ; [ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 561, [1] с. - Бібліогр.: с. 507-562.

Майборода, Олександр Микитович. Етнічність у міжнародній системі [Текст] : [монографія] / О. М. Майборода ; [ред. Т. К. Хорунжа] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 144 с. - Бібліогр.: с. 423-444.

Наукові записки [Текст] . [Вип.] 5-6 (85-86) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Рафальський О. О. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 363 с. - Містить бібліогр.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році [Текст] : аналіт. доп. до Щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол. : Горбулін В. П. та ін.]. - Київ : НІСД, 2017. - 927 с. : табл.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

 

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 77 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І. О. Кресіна]. - Київ : Юрид. думка, 2017. - 374 с. - Містить бібліогр. - 122-74.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 4-та. Четверта сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 3 червня-15 липня 2016 р. № 51-69 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 14 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 766, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 5-та. П’ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 6-23 вересня 2016 р. №1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 15 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 695 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів). - ISBN 978-966-922-106-3 : 60-00.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 5-та. П’ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 4 жовтня-1 листопада 2016 р. №13-26 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 16 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 758, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 5-та. П’ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 2 листопада-7 грудня 2016 р. №27-39 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 17 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 678, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 5-та. П’ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 8 грудня 2016 р.-20 січня 2017 р. №40-53 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 18 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 742, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 6-та. Шоста сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 7 лютого-15 березня 2017 р. №1-15 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 19 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 702, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 6-та. Шоста сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 16 березня-6 квітня 2017 р. №16-29 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 20 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 726, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : прийнятий Верховною Радою УРСР 7 груд. 1984 р. №8073-X : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 23 жовт. 2017 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 473 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №11 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 400-470. - 386-48.

Україна. Конституція (1996). Конституція України [Текст] : норм. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 01.09.2017 р. - Суми : ВВП НОТІС, 2017. - 55 с. - (Законодавство України).

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст] . Вип 1/2017 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. А. П. Савкова]. - Київ : НАДУ, 2017. - 166 с. - 140-39.

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

 

Добровольчі батальйони [Текст] : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка Миронова [та ін.] ; [упоряд. Шевченко А. В. ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Харків : Фоліо, 2017. - 324, [1] с.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ

 

Історико-педагогічний альманах [Текст] . Вип. 1 / Ін-т педагогіки НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; [голов. ред. Сухомлинська О. В.]. - Умань : Візаві, 2017. - 107 с. - Бібліогр.: с. 73-99. - 102-00.

Череповська, Наталія Іванівна. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. І. Череповська ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 155 с. - Бібліогр.: с. 141-146.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР

 

Косміна, Оксана Юліївна. Українське народне вбрання [Образотворчий матеріал] = Украинская народная одежда = Ucrainian folk costume : [альбом] / Оксана Косміна ; [голов. ред. В. Строля]. - Київ : Балтія-Друк, 2017. - 62,[10] с. : іл.

Японські народні казки [Текст] : для мол. шк. віку / упоряд., вступ. слово та переказ з яп. І. Дзюба ; мал. О. Михайлової-Родіної. - 2-ге вид., зі змінами. - Київ : Веселка, 2017. - 150, [1] с. : іл. - (Казки народів світу).

 

ФІЗИКА

 

Опанасенко, Ольга. Нікола Тесла [Текст] / Ольга Опанасенко ; [іл. О. Макарова]. - Київ : ІРІО, 2017. - 95, 15 с. : іл.

Потерянко, Юлія. Альберт Ейнштейн [Текст] / Юлія Потерянко : [ред. О. Завірюха ; іл. Є. Васильєва]. – Київ : ІРІО, 2017. – 94, 8 с. : іл.

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

 

Сердюк, Марія. Коко Шанель [Текст] / Марія Сердюк ; [ред. О. Завірюха ; іл. В. Прокопенко]. - Київ : ІРІО, 2017. - 100, 9 с. : іл.

 

МИСТЕЦТВО

 

Вірченко, Ольга. Їжачок-хитрячок про чарівний гачок. Іграшки [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Ольга Вірченко ; [фот. О. Коритченкової]. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2017. - 63, [1] с. : іл.

Драч, Іван Федорович. Криниця для спраглих. Кіно [Текст] : [сценарії, кіноповісті] / Іван Драч ; [передм. С. В. Тримбача]. - Харків : Фоліо, 2017. - 587, [2] с. - ISBN 978-966-03-7894-0 : 109-00.

Словник музичних термінів [Текст] / [уклад. В. Тимків, О. Подручна ; ред. В. Карпенко та ін.]. - Київ : Вадим Карпенко, 2017. - 311 с.

Топська, Неллі. Батько українського театру [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2017. - 63 с. : іл.

Топська, Неллі. Зачарована квітами [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська ; [іл. К. Білокур]. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2017. - 63 с. : іл.

 

ІГРИ. СПОРТ

 

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №4 (39), ноябрь 2017 : Черкасская область. Шахматы, 2000 г. История / авт.-сост. А. А. Карабут ; [ред. А. Н. Дашковский]. - Черкассы : [б. и.], 2017. - 50 с. : ил. - Библиогр.: с. 49-50.

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО


Ріббінг, Анна. Англійський словник у малюнках [Текст] : [для дітей дошк. віку : пер. зі швед.] / Анна Ріббінг, Міа Нільссон ; [ред. Ю. Каспарова ; іл. М. Нільссон]. - Харків : Ранок, 2017. - [57] с. : іл.

 

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

 

Андрусяк, Іван Михайлович. 28 днів із життя Бурундука [Текст] : повісті та оповідання : [для дітей серед. шк. віку] / Іван Андрусяк ; худож. Г. Осадко. - Київ : Фонтан Казок, 2017. - 212, [3] с. : іл.

Андрусяк, Іван Михайлович. Лякація [Текст] : [вірші для дітей мол. шк. віку] / Іван Андрусяк ; намалювала Л. Курцеба. - Київ : Фонтан Казок, 2017. - 54, [1] с.

Баняс, Володимир Володимирович. Грані. На задвірках гібридної війни [Текст] / Володимир Баняс. - Київ : Фірма "Гранмна", 2017. - 61, [2] с.

Березовський, Олександр Олександрович. Гумор і сатира в Україні [Текст] / Олександр Березовський ; [передм. А. Д. Градовського]. - Вид. 3-тє, випр. і доповн. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 115 с. : іл.

Бояркевич, Світлана. Україною живу [Текст] : поет. експромти / Світлана Бояркевич, Ольга Чорна ; [передм. О. Чорної]. - Мелітополь : Видавн. будинок Мелітопол. міської друк., 2017. - 107 с. : іл.

Вдовиченко, Галина Костянтинівна.    36 і 6 котів [Шрифт Брайля] : вусато-хвостата історія для дітей. У 2 ч. Ч. 1 / Галина Вдовиченко. - Київ : [б. в.], 2017. - 96 арк.

Вдовиченко, Галина Костянтинівна.    36 і 6 котів [Шрифт Брайля] : вусато-хвостата історія для дітей. У 2 ч. Ч. 2 / Галина Вдовиченко. - Київ : [б. в.], 2017. - 96 арк.

Винничук, Юрій Павлович (лауреат двох премій „Книга року Бі-Бі-Сі”). Аптекар [Текст] : [роман] / Юрій Винничук. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 316, [2] с. : іл.

Винничук, Юрій Павлович. Діви ночі [Текст] : [повість] / Юрій Винничук. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 312, [2] с.

Винничук, Юрій Павлович. Діви ночі [Текст] : [повість] / Юрій Винничук. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 312, [2] с.

Винничук, Юрій Павлович. Лютеція [Текст] : [роман] / Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2017. - 312, [2] с.

Герасим’юк, Василь Дмитрович. Кров і легіт [Текст] : вибр. вірші і поеми / Василь Герасим’юк ; [передм. В. Неборака]. - Вид. 2-ге. - Чернівці : Букрек, 2017. - 319 с. : іл.

Гербіш, Надійка. Одного разу на Різдво [Шрифт Брайля] : [для дітей шк. віку] / Надійка Гербіш. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 27 арк.

Дашвар, Люко. Покров [Текст] : [роман] / Люко Дашвар. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 378, [1] с.

Дереш, Любко. Спустошення [Текст] : роман / Любко Дереш. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 375 с.

Дерманський, Сашко. День народження привида [Текст] : казки : [для сімейн. читання] / Сашко Дерманський ; намалювала Л. Франко. - Київ : Фонтан Казок, 2017. - 44, [3] с. : іл. - ISBN 978-617-7262-41-0 : 123-00.

Дзюба, Іван Михайлович. „Гармонія крізь тугу дисонансів...” [Текст] / Іван Дзюба, Ліна Костенко, О. Пахльовська ; [упоряд. О. Пахльовська ; голов. ред. С. Головко]. - Київ : Либідь, 2016. - 582 с. : іл. - Бібліогр.: с. 575-578.

Дзюба, Іван Михайлович. Чорний романтик Сергій Жадан [Текст] / Іван Дзюба ; [голов. ред. С. Головко]. - Київ : Либідь, 2017. - 110 с. : іл.

Діхтяренко, Григорій Юхимович. Свічада [Текст] : невигад. історії / Григорій Діхтяренко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 353, [2] с.

Дочинець, Мирослав Іванович. Мафтей [Текст] : кн., написана сухим пером : роман / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2016. - 347, [1] с.

Дочинець, Мирослав Іванович. Синій зошит. Аркуші днів світящих [Текст] / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2017. - 181, [1] с.

Драч, Іван Федорович. Сатирикон [Текст] : [поезії] / Іван Драч ; [передм. І. Славінської]. - Харків : Фоліо, 2017. - 414, [1] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Варан [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 324, [2] с. : іл.

Дяченко, Марина Юріївна. Віта Ностра [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького]. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 388, [2] с. : іл.

Дяченко, Марина Юріївна. Зло не має влади [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки. - Харків : Фоліо, 2017. - 315, [1] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Ключ від Королівства [Текст] : роман : [пер. з рос.] / Марина та Сергій Дяченки. - Харків : Фоліо, 2017. - 282, [1] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Королівська обіцянка [Текст] : роман : [пер. з рос.] / Марина та Сергій Дяченки. - Харків : Фоліо, 2017. - 282, [2] с. -

Дяченко, Марина Юріївна. Магам можна все [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. В. Житіна]. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 355, [2] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Самум [Текст] : роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького]. - Київ : Довженко БУКС, 2017. - 314, [2] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Страта [Текст] : фантаст. роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2017. - 346, [2] с. : іл.

Дяченко, Марина Юріївна. Темний Світ. Рівновага [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького]. - Харків : Фоліо, 2017. - 282, [1] с. : іл.

Жадан, Сергій Вікторович. Інтернат [Текст] : роман / Сергій Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. - 334, [1] с.

Жалюк, Вадим Станіславович (1977). Коридор „Ла-а-ла” [Текст] : вірші, замалівки / Вадим Жалюк. - Житомир : Полісся, 2017. - 79 с.

Калитко, Катерина. Земля Загублених, або Маленькі страшні казки [Текст] : [оповідання] / Катерина Калитко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 218, [2] с.

Кідрук, Макс. Любов і піраньї [Текст] : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 283, [1] с., [16] с. іл. : іл.

Кокотюха, Андрій Анатолійович Червоний [Текст] : роман / Андрій Кокотюха ; [передм. В. Кіпіані]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 315, [1] с., [8] с. іл.

Кононович, Леонід Григорович. Чигиринський сотник [Текст] : роман / Леонід Кононович ; [передм. І. Бондар-Терещенка]. - Харків : Фабула, 2016. - 524, [1] с.

Коробчук, Павло Петрович. Священна книга гоповідань [Текст] / Павло Коробчук ; [передм. А. Дністрового]. - Київ : Освіта, 2017. - 216, [1] с.

Купріян, Ольга. Солоні поцілунки [Текст] : повість / Ольга Купріян. - Київ : Академія, 2017. - 127 с.

Курков, Андрій Юрійович. Шенгенська історія [Текст] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. Є. М. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2017. - 714, [1] с. : іл.

Лапікура, Валерій Павлович. Чарівна брама [Текст] : [повість для серед. та старш. шк. віку] / Валерій та Наталя Лапікури. - Київ : УкрНДІСВД, 2017. - 182, [1] с. : іл.

Лис, Володимир Савович. Діва Млинища [Текст] : роман / Володимир Лис. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 363, [2] с.

Малярчук, Тетяна Володимирівна. Забуття [Текст] : роман / Таня Малярчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 249, [2] с.

Мельник, Петро. Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту [Текст] : дит. пригодн.-фантаст. повість / Петро Мельник ; худож. Ф. Лагно. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 82 с. : іл.

Мельник, Петро. Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії [Текст] : дит. пригодн.-фантаст. повість / Петро Мельник ; худож. Ф. Лагно. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. - 101, [1] с. : іл.

Міхаліцина, Катерина. Хто росте у парку [Шрифт Брайля] : [для дітей шк. віку] / Катерина Міхаліцина, Оксана Була. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 16 арк.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Секрет Васі Кицина. Енелолик, Уфа і Жахоб’як [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 126, [2] с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Таємний агент Порча і козак Морозенко. Таємниці лісею „Кондор” [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 124, [3] с. : іл. - (Дитячий бестселер). - ISBN 978-966-429-013-2 : 72-00.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Пригоди в Павутинії [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 204, [1] с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Секрет Васі Кицина. Енелолик, Уфа і Жахоб’як [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 126, [2] с. : іл.

Осипенко, Юрій Степанович. Українська дуля [Текст] : сатира, гумор, публіцистика / Юрій Осипенко. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 323 с. : іл.

Подорога, Віктор Миколайович. Дорогами світанків [Текст] : [поезія] / Віктор Подорога ; [передм. авт.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 230 с.

Положій, Євген Вікторович. П’ять секунд, п’ять днів [Текст] : роман / Євген Положій. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 173, [1] с.

Пономарів, Олександр Данилович. Українське слово для всіх і для кожного [Текст] / Олександр Пономарів ; [голов. ред. С. Головко]. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 2017. - 359 с.

Постолака, Володимир Самійлович. Пісня і доля [Текст] / Володимир Постолака. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 183 с.

Рутківський, Володимир Григорович. Гості на мітлі [Шрифт Брайля] : казк. повість. У 3 кн. Кн. 1 / Володимир Рутківський. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 60 арк

Рутківський, Володимир Григорович. Гості на мітлі [Шрифт Брайля] : казк. повість. У 3 кн. Кн. 2 / Володимир Рутківський. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 60 арк.

Рутківський, Володимир Григорович. Гості на мітлі [Шрифт Брайля] : казк. повість. У 3 кн. Кн. 3 / Володимир Рутківський. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017.

Рутківський, Володимир Григорович. Джури і Кудлатик [Текст] : [роман] / Володимир Рутківський ; худож. М. Паленко. - Вид. 4-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 270, [1] с. : іл. - Четвертий роман тетралогії „Джури”.

Рутківський, Володимир Григорович. Джури і підводний човен [Текст] : [роман] / Володимир Рутківський ; [худож. М. Паленко]. - Вид. 7-ме. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 330, [1] с. : іл. - Третій роман трилогії „Джури”.

Рутківський, Володимир Григорович. Джури козака Швайки [Текст] : [роман] / Володимир Рутківський ; худож. М. Паленко. - Вид. 11-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 331, [2] с. : іл.  Перша кн. трилогії „Джури”.

Рутківський, Володимир Григорович. Джури-характерники [Текст] : [роман] / Володимир Рутківський ; худож. М. Паленко. - Вид. 8-ме. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 367 с. : іл. - Друга кн. трилогії „Джури”.

Савка, Мар’яна. Тихі віршики на зиму [Шрифт Брайля] : [для дітей шк. віку] / Мар’яна Савка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 25 арк.

Скрябін, Кузьма. Я, Шонік і Шпіцберген [Текст] : [повість, пісні 2006-2014 років] / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2017. - 119, [3] с. - (Графіті).

Сухомлинський, Василь Олександрович. Вогнегривий коник [Текст] : [казки, притчі, оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Василь Сухомлинський ; [передм. О. В. Сухомлинської]. - Київ : Знання, 2017. - 255 с. : іл.

Таран, Людмила Василівна. Крила Магдалини [Текст] / Людмила Таран. - Чернівці : Букрек, 2017. - 230 с. : іл.

Тютюнник, Григір Михайлович. Климко [Текст] : повість, оповідання, казки / Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2017. - 287 с.

Ульяненко, Олесь. Син тіні [Текст] : роман / Олесь Ульяненко. - Харків : Бібколектор, 2017. - 281, [1] с.

Хомич, Микола. Територія брехні [Текст] : роман / Микола Хомич. - Київ : Юніверс, 2016. - 251, [2] с.

Чайка, Марина В. Казки старого замку [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Марина Чайка ; [худож. Е. Є. Флерова]. - Харків : Ранок, 2017. - 79 с. : іл.

Чеповецький, Юхим Петрович. Веселі пригоди Мицика і Кицика [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Юхим Чеповецький ; [пер. Н. Забіли ; мал. В. Харченка]. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 157, [2] с. : іл.

Чеповецький, Юхим Петрович. Дивовижна подорож М’якуша, Нетака та Непосидька [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Юхим Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко, Н. Косенко ; мал. В. Харченка]. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 174, [1] с. : іл.

Чеповецький, Юхим Петрович. Неймовірні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Юхим Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко, Н. Косенко ; мал. В. Харченка]. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 175, [1] с. : іл.

Чеповецький, Юхим Петрович. Пригоди шахового солдата Пєшкіна [Текст] : [для мол. та серед. шк. віку] / Юхим Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко ; мал. В. Харченка]. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 190, [1] с. : іл.

Чорна, Ольга Борисівна. Спалахи [Текст] : поезії / Ольга Чорна ; [передм. Н. Мартинця]. - Мелітополь : Видавн. будинок Мелітопол. міської друк., 2017. - 119 с. : іл.

Шевченко, Тарас Григорович. Гайдамаки [Текст] : поема / Тарас Шевченко ; [іл. О. Г. Сластіона]. - Київ : Дніпро, 1988. - 99, [2] с. : іл.

Шкляр, Василь Миколайович. Залишенець. Чорний Ворон [Текст] : роман / Василь Шкляр. - 3-тє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 425, [2] с.

Шкляр, Василь Миколайович. Помста Баби Яги [Текст] = Baba Yaga’s Revenge : оповідання : [для дошк. та мол. шк. віку] / Василь Шкляр ; [пер. І. Головачової] ; худож. К. Лавро. - Львів : Апріорі, 2017. - 74, [1] с. : іл.

Шкляр, Василь Миколайович. Троща [Текст] : роман / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 412, [1] с.

Шкляр, Василь Миколайович. Чорне Сонце [Текст] : збірка / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 297, [1] с.

Щербаченко, Тетяна. Біла, Синя та інші [Шрифт Брайля] : [для дітей шк. віку] / Тетяна Щербаченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 16 арк

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ОКРЕМИМИ МОВАМИ

 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Стандарт возмездия [Текст] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2009. - 396, [1] с.

Адамс, Річард (1920-2016). Небезпечні мандри [Текст] : роман / Річард Адамс ; пер. з англ. О. Мокровольського ; [вступ. слово Р. Адамса]. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 542, [1] с.

Акунин, Борис. Планета Вода [Текст] : приключения Эраста Фандорина в XX в. Ч. 1 / Борис Акунин. - Москва : Захаров, 2015. - 413, [2] с. : ил.

Александрова, Наталья Николаевна. Алексієвич, Світлана Олександрівна.
Останні свідки. Соло для дитячого голосу [Текст] / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос. Л. Лисенко]. - Київ : Дух і літера, 2016. - 360, [5] с.   Крест командора [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.

Алексієвич, Світлана Олександрівна. Час second-hand (кінець червоної людини) [Текст] / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос. Л. Лисенко]. - Вид. 2-ге. - Київ : Дух і літера, 2016. - 463 с.

Альєнде, Ісабель. Японський коханець [Текст] : [роман] / Ісабель Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевського. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 244, [2] с.

Андреева, Наталья Вячеславовна. Звезда в хвосте Льва [Текст] : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2014. - 315, [2] с.

Андреева, Наталья Вячеславовна. Оtцы и деtи [Текст] : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. - (Актуальный детектив). - ISBN 978-5-17-090219-4 : 65-00.

Андреева, Наталья Вячеславовна. Пока цветет лотос [Текст] : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.

Баринова, Наталия. Гость из прошлого [Текст] : роман / Наталия Баринова. - Москва : АСТ, 2014. - 319, [1] с.

Барто, Агния Львовна. Стихи детям [Текст] / Агния Барто ; [вступ. слово Р. Гамзатова ; предисл. В. В. Смирновой ; ил. М. П. Митурича]. - Москва : Дет. лит., 1981. - 638 с., [9] л. ил.

Бах, Ричард. Джонатан Лівінгстон, мартин [Текст] / Ричард Бах ; [пер. з англ. Д. Шостака]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 124, [3] с. : іл.

Белый, Андрей (1180-1934). Первое свидание [Текст] : стихи и проза / Андрей Белый ; [предисл. С. Лесневского]. - Москва : Журн. „Огонек”, 1991. - 45, [2] с.

Белянин, Андрей Олегович. Тайный сыск царя Гороха [Текст] : [пенталогия] / Андрей Белянин ; [послесл. И. Черного]. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2005. - 892, [2] с.

Берри, Стив. Шифр Джефферсона [Текст] : [роман] / Стив Берри ; [пер. с англ. Д. В. Вознякевича]. - Москва : Э, 2015. - 441, [2] с.

Бинчи, Мейв. Хрустальное озеро [Текст] : [роман] / Мейв Бинчи ; [пер. с англ. Е. А. Каца]. - Москва : Слово, 2012. - 681, [2] с.

Бодлер, Шарль (1821-1867). Паризький сплін [Текст] : малі вірші в прозі / Шарль Бодлер. Есе / Вальтер Беньямін ; пер. з фр. та нім. Р. Осадчука ; [передм. Т. Огаркової]. - Київ : Комубук, 2017. - 366, [1] с.

Борисова, Ариадна. Весь апрель никому не верь [Текст] : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2015. - 313, [1] с.

Бротіган, Річард (1935-1984). Ловля форелі в Америці [Текст] : роман / Річард Бротіган ; пер. з англ. Б. Превіра, М. Ларченка. - Київ : Комубук, 2017. - 205 с.

Брэдбери, Рэй. Вино из одуванчиков [Текст] : [роман] / Рэй Брэдбери ; пер. [с англ.] Э. Кабалевской. - Киев : Юнисофт, 2015. - 335 с.

Бьюкес, Лорен. Сияющие [Текст] : [роман] / Лорен Бьюкес ; [пер. с англ. Е. Суриновой]. - Москва : АСТ, 2015. - 471 с.

Верн, Жюль. Дети капитана Гранта ; Вокруг света в восемьдесят дней [Текст] : романы / Жюль Верн ; пер. с фр. [А. Бекетовой, Н. Габинского ; предисл. Е. П. Брандиса ; рис. П. Луганского]. - Москва : Дет. лит., 1979. - 733, [1] с., [9] л. ил. : ил.

Вишневский, Януш Леон. Одиночество в Сети [Текст] : [роман] / Януш Леон Вишневский ; [пер. с пол. Л. Цывьяна]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 412, [3] с.

Войнович, Володимир Миколайович. Малиновий пелікан [Текст] : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. М. Ф. Каменюка]. - Харків : Фоліо, 2016. - 251, [1] с.

Волчок, Ирина. Журавль в небе [Текст] : роман / Ирина Волчок. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 382 с.

Волчок, Ирина. Лихо ветреное [Текст] : роман / Ирина Волчок. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 383 с.

Волчок, Ирина. Прайд окаянных феминисток [Текст] : [роман] / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2009. - 318, [1] с.

Воронцова, Татьяна Олеговна. Время черной звезды [Текст] : [роман] / Татьяна Воронцова. - Москва : АСТ, 2015. - 380, [1] с.

Вулф, Вірджинія. До маяка [Текст] : [роман] / Вірджинія Вулф ; пер. з англ. Ю. Герус. - Київ : Знання, 2017. - 239 с.

Гавел, Вацлав. Промови та есеї [Текст] : пер. із чес. / Вацлав Гавел ; [ред. О. Плаксій]. - Київ : КОМОРА, 2016. - 140 с.

Гамильтон, Эдмонд. Звездный Волк [Текст] : [романы] / Эдмонд Гамильтон ; [пер. с англ. Ю. Яснева ; предисл. В. Гакова]. - Москва : Армада, 1996. - 438, [2] с. : ил.

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Шалости нечистой силы [Текст] : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2007. - 347 с.

Гейне, Генрих. Стихотворения [Текст] : пер. с нем. / Генрих Гейне. - Москва : Художеств. лит., 1985. - 319 с. : ил.

Герус, Людмила Мечиславівна. Українська народна іграшка [Текст] = Ukrainian folk toy / Людмила Герус ; [голов. ред. В. Строля]. - Київ : Балтія-Друк, 2017. - 61,[2] с. : іл.

Гибсон, Рейчел. Влюбленная в тебя [Текст] : [роман] / Рейчел Гибсон ; [пер. с англ. Е. Ю. Елистратовой] . - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с.

Гиппиус, Зинаида Николаевна. Последние стихи, 1914-1918 [Текст] : (Петербург, 1918) / Зинаида Гиппиус ; [предисл. С. Лесневского]. - Москва : Журн. „Огонек”, 1991. - 32 с.

Гокінг, Люсі. Джордж і Великий вибух [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Люсі Гокінг, Стівен Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 294, [9] с., [32] с. іл. : іл.

Гокінг, Люсі. Джордж і скарби космосу [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Люсі Гокінг, Стівен Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 309, [2] с., [32] с. іл. : іл.

Гокінг, Люсі. Джордж і таємний ключ до Всесвіту [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Люсі Гокінг, Стівен Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 307, [1] с., [32] с. іл.

Гримм, Якоб. Волшебные сказки [Текст] : [сборник: пер. с нем.] / Братья Гримм ; [худож. В. С. Дружинин]. - Запорожье : Интербук, 1991. - 318, [2] с., [16] с. ил.

Грьонтведт, Ніна Елізабет. Абсолютно нецілована [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / Ніна Е. Грьонтведт ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 316, [3] с. : іл.

Грьонтведт, Ніна Елізабет. Привіт, це я! [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / Ніна Е. Грьонтведт ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 278, [1] с.

Джеймісон, Сесилія. Леді Джейн [Текст] : [повість для дітей шк. віку] / Сесилія Джеймісон ; [пер. з англ. А. А. Клімова ; худож. О. А. Семякіна]. - Харків : Ранок, 2017. - 222, [1] с. : іл.

Джованьоли, Рафаэлло. Спартак [Текст] : роман / Рафаэлло Джованьоли ; пер. с итал. [А. Ясной ; предисл. С. Утченко ; рис. Л. И. Фалина]. - Москва : Дет. лит., 1976. - 555 с. : ил.

Джойс, Джеймс. Дублінці [Текст] : оповідання / Джеймс Джойс ; пер. з англ. Б. Превіра, М. Ларченка. - Київ : Комубук, 2017. - 238, [1] с.

Джойс, Джеймс. Портрет митця замолоду [Текст] : роман / Джеймс Джойс ; пер. з англ. М. Прокопович. - Київ : Комубук, 2017. - 286 с.

Дік, Філіп Кіндред. Людина у високому замку [Текст] : роман / Філіп К. Дік ; пер. з англ. І. Серебрякової. - Київ : Комубук, 2017. - 314, [5] с.

Ібсен, Генрік. Ляльковий дім ; Дика качка [Текст] : п’єси / Генрік Ібсен ; пер. з норвез. В. Гладкої, К. Корякіної. - Київ : Знання, 2016. - 207 с.

Иванов, Анатолий Степанович. Собрание сочинений [Текст] : В 5 т. Т. 1 : Повитель : [роман] / Анатолий Иванов ; [вступ. ст. А. Овчаренко]. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 509, [2] с.

Иванов, Анатолий Степанович. Собрание сочинений [Текст] : В 5 т. Т. 2 : Тени исчезают в полдень : роман / Анатолий Иванов. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 716, [3] с.

Иванов, Анатолий Степанович. Собрание сочинений [Текст] : В 5 т. Т. 3 : Вечный зов : роман в 5 ч., [ч.1-3] / Анатолий Иванов. - Москва : Молодая гвардия, 1980. - 685, [2] с.

Иванов, Анатолий Степанович. Собрание сочинений [Текст] : В 5 т. Т. 4 : Вечный зов : роман в 5 ч., [ч. 4-5] / Анатолий Иванов. - Москва : Молодая гвардия, 1981. - 877, [2] с.

Иванов, Анатолий Степанович. Собрание сочинений [Текст] : В 5 т. Т. 5 : Повести, рассказы, публицистика / Анатолий Иванов. - Москва : Молодая гвардия, 1981. - 445, [2] с.

Иванович, Юрий. Раб из нашего времени [Текст] : [роман]. Кн. 13 : Запоздалое прозрение / Юрий Иванович. - Москва : Э, 2017. - 382 с.

Ингельман-Сундберг, Катарина. Кофе с ограблением [Текст] : [роман] / Катарина Ингельман-Сундберг ; [пер. со швед. И. Петрова]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с.

Ірвінг, Вашингтон. Легенда про Сонну Балку та інші історії [Текст] / Вашингтон Ірвінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - Київ : Знання, 2017. - 191 с.

Казанцев, Александр Петрович. Собрание сочинений [Текст] : В 3 т. Т. 1 / Александр Казанцев ; [предисл. В. Захарченко]. - Москва : Молодая гвардия, 1977. - 606, [1] с.

Казанцев, Александр Петрович. Собрание сочинений [Текст] : В 3 т. Т. 2 / Александр Казанцев. - Москва : Молодая гвардия, 1977. - 526, [1] с.

Казанцев, Александр Петрович. Собрание сочинений [Текст] : В 3 т. Т. 3 / Александр Казанцев. - Москва : Молодая гвардия, 1978. - 622, [1] с.

Камбиас, Джеймс. Темное море [Текст] : [роман] / Джеймс Камбиас ; [пер. с англ. А. Борисенко]. - Москва : АСТ, 2016. - 442, [2] с.

Канг, Хан. Вегетаріанка [Текст] : [роман] / Хан Канг ; пер. з англ. А. Асман. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 175 с.

Касдепке, Гжегож. Зачіпки детектива Нишпорки [Текст] / Гжегож Касдепке. Канікули детектива Нишпорки / Гжегож Касдепке : [для дітей мол. та серед. шк. віку /пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк] ; мал. П. Рихеля. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 67, 69 с. зустр. паг. : іл.

Касдепке, Гжегож. Знайомтесь: детектив Нишпорка [Текст] / Гжегож Касдепке. Нові клопоти детектива Нишпорки / Гжегож Касдепке : [для дітей мол. та серед. шк. віку /пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк ; мал. П. Рихеля]. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 74, 70 с. зустр. паг. : іл.

Касдепке, Гжегож. Касперіада. Незвичайні пригоди звичайної родини [Текст] : [оповідання для дітей мол. і серед. шк. віку] / Гжегож Касдепке ; [пер. з пол. Б. Ю. Антоняк ; іл. П. Рихеля]. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 190, [1] с. : іл.

Касдепке, Гжегож. Обережно! [Текст] : усе, що має знати дитина, щоб безпечно бавитися вдома : [для дітей мол. шк. віку] / Гжегож Касдепке ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк] ; мал. А. Гулевича. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 60, [3] с. : іл.

Квінсі, Томас де (1785-1859). Сповідь англійського пожирача опіуму [Текст] : витяг із життя вченого / Томас де Квінсі ; пер. з англ. Г. Бєлякова. - Київ : Комубук, 2017. - 189, [1] с.

Келлі, Марта Холл. Бузкові дівчата [Текст] : роман / Марта Холл Келлі ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 543 с.

Кессель, Жозеф. Дневная Красавица [Текст] : роман / Жозеф Кессель ; [пер. с фр. В. Никитина]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 219, [1] с.

Клейст, Генрих фон. Обручение на Сан-Доминго [Текст] : драма, новеллы / Генрих фон Клейст ; [пер. с нем. Б. Пастернака, Н. Ман ; ст. Н. Я. Берковского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2000. - 441, [2] с.

Коваль, Ярослав. Принц. Злое наследие [Текст] : [роман] / Ярослав Коваль. - Москва : АСТ, 2016. - 378, [1] с.

Коваль, Ярослав. Принц. Родная кровь [Текст] : [роман] / Ярослав Коваль. - Москва : АСТ, 2016. - 379, [1] с.

Корчак, Януш. Король Матіуш Перший [Текст] : [казка] : для дітей мол. та серед. шк. віку / Януш Корчак ; пер. з пол. І. І. Конопленко ; худож. О. В. Іголкіна. - Харків : Ранок, 2016. - 384 с. : іл.

Колычев, Владимир Григорьевич. Дельцы, или Брат, останься в живых [Текст] : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2010. - 346, [1] с.

Колычев, Владимир Григорьевич. Точка, или Черный лебедь [Текст] : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2014. - 378, [1] с.

Коэльо, Пауло. Алхимик [Текст] : [роман] / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. А. Богдановского ; предисл. авт.]. - Киев : София, 2004. - 205, [1] с.

Коэльо, Пауло. Одиннадцать минут [Текст] : [роман] / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. А. Богдановского]. - Киев : София, 2005. - 317, [1] с.

Крауновер, Джей. Любовь вне правил [Текст] : [роман] / Джей Крауновер ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.

Круз, Мария. Успеть повернуть направо [Текст] : [роман] / Мария Круз и Майкл Мар. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с.

Леви, Марк. Похититель теней [Текст] : роман / Марк Леви ; [пер. с фр. Н. Хотинской]. - Москва : Иностранка, 2016. - 285 с.

Лем, Станіслав . Едем ; Соляріс ; Повернення із зірок ; Непереможний [Текст] : [романи] / Станіслав Лем ; [пер. з пол. Д. Андрухіва, І. Бречака та ін. ; післямова В. Язневіча]. - Тернопіль : Богдан, 2016. - 765 с. : іл.

Леннокс, Джудит. Возвращение во Флоренцию [Текст] : [роман] / Джудит Леннокс ; [пер. с англ. И. Голыбиной]. - Москва : Слово, 2012. - 477 с.

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Избранные сочинения [Текст] / М. Ю. Лермонтов ; [предисл. И. Л. Андроникова]. - Москва : Дет. лит., 1977. - 621, [1] с., [9] л. ил.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пригоди Пеппі Довгапанчохи [Текст] : повісті : [для серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 305, [5] с. : іл.

Литвинова, Анна Витальевна. Десять стрел для одной [Текст] : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с.

Лойко, Сергій. Рейс [Текст] : [роман] / Сергій Лойко ; [пер. з рос. О. Хвостової]. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. - 424 с.

Лоуренс, Девід Герберт (1885-1930). Англіє, моя Англіє та інші оповідання [Текст] / Д. Г. Лоуренс ; пер. з англ. О. Ломакіної, Г. Гнедкової . - Київ : Знання, 2017. - 254 с.

Луганцева, Татьяна Игоревна. Свадьба с огоньком [Текст] : [сборник] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с.

Макдональд, Грегори. Флетч [Текст] : роман / Грегори Макдональд. Сенсация Ричарда Эшли : роман / Моррис Уэст ; [пер. с англ. В. Вебера]. - Рига : Continent, 1991. - 285. [2] c.

Макдональд, Росс. Лицензия на убийство [Текст] / Росс Макдональд. Черная пелерина / Ноэль Рандон : [романы / пер. с англ. В. Моргунова]. - Донецк : Воениздат, 1991. - 446, [1] с.

Макдэниел, Джан. Вернуться навсегда [Текст] : роман / Джан Макдэниел ; [пер. с англ. Т. П. Матц]. - Москва : Издат. Дом на Страстном, 1998. - 382, [1] с.

Макнот, Джудит. Нечто чудесное [Текст] : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ [и др.], 2005. - 413, [1] с.

Малешка, Анджей. Магічне Дерево. Червоний стілець [Текст] : [повість : для мол. та серед. шк. віку] / Анджей Малешка ; пер. з пол. Б. Антоняк ; [худож. А. Малешка]. - Львів : Урбіно, 2017. - 287 с. : іл.

Малышева, Анна Витальевна. Отель „Толедо” [Текст] : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с.

Мартін, Джордж Р. Р. Бенкет круків [Текст] : [роман] / Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 831 с. : іл.

Мартін, Джордж Р. Р. Буря мечів [Текст] : [роман] / Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 1150, [1] с. : іл.

Мартін, Джордж Р. Р. Гра престолів [Текст] : [роман] / Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. - Вид. 4-те. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 799 с. : іл.

Машкова, Анастасия Владимировна. Любовь по солнечным часам [Текст] : [роман] / Анастасия Машкова. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.

Михайлова, Евгения. Встреча в час волка [Текст] : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с.

Михалков, Сергей Владимирович. Детям [Текст] : стихи, сказки, рассказы, басни, пьесы / Сергей Михалков ; [предисл. Д. Д. Благого ; ил. И. Ильинского и др.]. - Москва : Дет. лит., 1981. - 589, [1] с., [9] л. : ил.

Михалкова, Елена Ивановна. Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями [Текст] : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.

Мотт, Фуке Фрідріх де ла. Ундина [Текст] : повість / Фрідріх де ла Мотт Фуке ; [пер. з нім. Р. Матієва]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 158, [2] с. : іл.

Муркок, Майкл. Рунный посох [Текст] : [роман] / Майкл Муркок ; [пер. с англ. Е. Е. Трирог, Р. А. Шац]. - Харьков : Основа, 1992. - 425, [2] с.

Мэнселл, Джилл. Только ты и я [Текст] : [роман] / Джилл Мэнселл ; [пер. с англ. М. Л. Павлычевой]. - Москва [и др.] : Астрель [и др.], 2012. - 348 с.

Найтов, Комбат. Сталь с голубым узором [Текст] : [роман] / Комбат Найтов. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.

Несбіт, Едіт. Діти залізниці [Текст] : [роман] / Едіт Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2018. - 255 с. : іл.

Норман, Джон. Мародеры Гора [Текст] : роман / Джон Норман ; [пер. с англ. В. Анатольева, И. Анатольевой]. - Москва : Армада, 1996. - 406, [3] с.

Нортон, Андрэ. Королева Солнца [Текст] : [романы : пер. с англ.] / Андрэ Нортон. - Москва : Центрполиграф, 1991. - 476, [2] с.

Нотомб, Амелі. Подив і тремтіння [Текст] : [роман] / Амелі Нотомб ; пер. з фр. В. Шовкуна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 115, [1] с.

Озолс, Тори. Зависимая [Текст] : [роман] / Тори Озолс. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.

Петрова, Юлия Игоревна. Ничья по-английски [Текст] / Юлия Петрова. - Москва : АСТ, 2014. - 283, [1] с.

Пилчер, Розамунда. Пустой дом ; Карусель [Текст] : [романы] / Розамунда Пилчер ; [пер. с англ. И. Голыбиной, М. Соколовой]. - Москва : Слово, 2012. - 379, [2] с.

Платова, Виктория Евгеньевна. Змеи и лестницы [Текст] : [роман] / Виктория Платова. - Москва : АСТ, 2015. - 410, [2] с.

Полякова, Татьяна Викторовна. Сестрички не промах [Текст] : [повесть] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2002. - 316, [1] с.

Портер, Елінор. Полліанна [Текст] : [повість : для дітей шк. віку] / Елінор Портер ; [пер. А. А. Клімова ; іл. І. В. Ключковської]. - Харків : Ранок, 2017. - 268, [3] с. : іл.

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Искатель [Текст] : [роман] / Владимир Поселягин. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [1] с.

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Сопротивленец [Текст] : [роман] / Владимир Поселягин. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [1] с

Престон, Дуглас. Проект „Кракен” [Текст] : [роман] / Дуглас Престон ; [пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга]. - Москва : Э, 2015. - 346, [1] с.

Пронин, Елисей. Повесть о подвиге Елеомая [Текст] / Елисей Пронин. - Черкассы : Смирна, 2017. - 109, [2] с.

Пушкин, Александр Сергеевич. Избранное [Текст] / А. С. Пушкин ; [предисл. Д. Д. Благого ; ил. Б. А. Дехтерева]. - Москва : Дет. лит., 1976. - 733, [10] с.,

Резник, Майкл. Вдоводел ; Вдоводел воскрешенный [Текст] : [романы] / Майкл Резник ; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 1998. - 539, [1] с.

Ренд, Айн. Атлант розправив плечі [Текст] : [роман]. Ч. 1 : Несуперечність / Айн Ренд ; пер. з англ. А. Переверзєва, В. Стах. - Вид. 5-те. - Київ : Наш формат, 2017. - 391 с.

Ренд, Айн (1905-1982). Атлант розправив плечі [Текст] : [роман]. Ч. 2 : Або-або / Айн Ренд ; пер. з англ. С. Андрухович. - 5-те вид. - Київ : Наш формат, 2017. - 430 с.

Ренд, Айн (1905-1982). Атлант розправив плечі [Текст] : [роман]. Ч. 3 : А є А / Айн Ренд ; пер. з англ. С. Андрухович. - 5-те вид. - Київ : Наш формат, 2017. - 567 с.

Робертс, Адам. Стеклянный Джек [Текст] : [роман] / Адам Робертс ; [пер. с англ. Н. Осояну]. - Москва : АСТ, 2016. - 538, [2] с.

Роллинс, Джеймс. Последний оракул [Текст] : [роман] / Джеймс Роллинс ; [пер. с англ. А. Новикова]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2014. - 521, [2] с.

Роуз, М. Дж. Парфюмер Будды [Текст] / М. Дж. Роуз ; [пер. с англ. Ю. К. Рыбаковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 379, [1] с.

Русские поэты XVIII - XIX веков [Текст] : антология / [вступ. ст. Н. В. Банникова ; ил. Н. И. Калиты]. - Москва : Дет. лит., 1985. - 735 с., [9] л. ил.

Сапковский, Анджей. Башня Ласточки [Текст] : [роман] / Анджей Сапковский ; [пер. с пол. Е. П. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2004. - 445 с.

Сєнцов, Олег Геннадійович. Купіть книгу – вона смішна [Текст] : ненаук.-попул. роман з елементами гумору / Олег Сєнцов ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2016. - 218, [2] с.

Сетон-Томпсон, Ернест (1860-1946). Доміно, Лобо, Снеп та інші історії [Текст] : [зб. оповідань] / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. [О. Вергелес, М. Головко та ін.]. - Київ : Знання, 2017. - 271 с.

Сказки русских писателей [Текст] / [вступ. ст. В. П. Аникина ; ил. А. И. Архиповой]. - Москва : Дет. лит., 1980. - 686, [1] с., [9] л. ил.

Смолл, Бертрис. Обрести любимого [Текст] : [роман] / Бертрис Смолл ; [пер. с англ. П. В. Мельникова]. - Москва : АСТ, 2007. - 524, [1] с.

Солнцева, Наталья Анатольевна. Три смерти Коломбины [Текст] : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с.

Сосьє, Жослін. Дощило птахами [Текст] : роман / Жослін Сосьє ; пер. з фр. І. Рябчія. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 156, [3] с.

Стілтон, Джеронімо. Відкриття Америки [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [ іл. Лоренцо де Претто, Д. Корсі ; пер. та адапт. тексту А. Поритка, Л. Морано та ін.]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2016. - 48 с. : іл.

Стілтон, Джеронімо. Динозаври наступають [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [ іл. Д. Ферраріо, Д. Дзаффароні ; пер. та адапт. тексту А. Поритка, М. Войцеховського]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2016. - 48 с. : іл.

Стілтон, Джеронімо. Слідами Марко Поло [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [ іл. М. Баттальїн ; пер. та адапт. тексту А. Поритка, М. Войцеховського]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2016. - 48 с. : іл.

Стілтон, Джеронімо. Таємниця Сфінкса [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [ іл. Лоренцо де Претто, Д. Корсі ; пер. та адапт. тексту А. Поритка, Л. Морано та ін.]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2015. - 48 с. : іл.

Стілтон, Джеронімо. Хто викрав „Мону Лізу”? [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [ іл. Д. Фаччотто та ін. ; пер. та адапт. тексту А. Поритка]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2017. - 48 с. : іл.

Стілтон, Джеронімо. Шахраї в Колізеї [Текст] : [з іст. фактами] / Джеронімо Стілтон ; [пер. та адапт. тексту А. Поритка, Л. Морано та ін.]. - [Львів] : Ірбіс Комікси, 2015. - 48 с. : іл.

Страшок, Павел Андреевич. Остров надежды – Земля [Текст] : [повесть] / Павел Страшок. - Москва : АСТ, 2003. - 267, [3] с. : ил.

Суарез, Дэниэл. Поток [Текст] : [роман] / Дэниэл Суарез ; [пер. с англ. Ю. Вейсберга, О. Кидвати]. - Москва : АСТ, 2016. - 605 с.

Терентьева, Наталия Михайловна. Училка [Текст] : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2013. - 477, [1] с.

Толкиен, Джон Рональд Руэл. Хоббит, или Туда и обратно [Текст] : избр. произведения / Джон Рональд Руэл Толкиен ; [пер. с англ. К. Королева, А. Лактионова и др.]. - Москва [и др.] : ЭКСМО-Пресс [и др.], 2002. - 600, [3] с.

Толкін, Джон Роналд Руел. Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 1 : Братство Персня / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. [з англ.] К. Оніщук [та ін.]. - Вид. 2-ге, опрац. - Львів : Астролябія, 2016. - 687, [16] с. : іл.

Толкін, Джон Роналд Руел. Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 2 : Дві вежі / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. [з англ.] К. Оніщук [та ін.]. - Вид. 2-ге, опрац. - Львів : Астролябія, 2016. - 561, [14] с. : іл.

Толкін, Джон Роналд Руел. Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 3 : Повернення короля / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. [з англ.] К. Оніщук [та ін.]. - Вид. 2-ге, опрац. - Львів : Астролябія, 2016. - 687, [16] с. : іл.

Толкін, Джон Роналд Руел. Гобіт, або Туди і звідти [Текст] : [повість-казка] / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. [з англ.] О. О’Лір. - 5-те вид. - Львів : Астролябія, 2017. - 377, [6] с. : іл.

Толкін, Джон Роналд Руел. Сильмариліон [Текст] / Дж. Р. Р. Толкін ; за ред. К. Р. Толкіна ; пер. [з англ.] К. Оніщук [та ін.] ; [вступ. слово К. Р. Толкіна]. - 3-тє, опрац. вид. - Львів : Астролябія, 2015. - 569, [6] с. : іл.

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина [Текст] : роман. В 8 ч. Ч. 1-4 / Л. Толстой. - Ленинград : Художеств. лит., Ленингр. отд-ние, 1982. - 444, [2] с.

Толстой, Лев Николаевич. Анна Каренина [Текст] : роман. В 8 ч. Ч. 5-8 / Л. Толстой. - Ленинград : Художеств. лит., Ленингр. отд-ние, 1982. - 388, [2] с.

Тополь, Эдуард Владимирович (1938). Собрание сочинений [Текст] . [Т. 6] / Эдуард Тополь. - Ростов-на-Дону : Гермес, 1995. - 574, [1] с.

Уинтерс, Бен Х. Последний полицейский [Текст] : [роман] / Бен Х. Уинтерс ; [пер. с англ. Г. Соловьевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 345, [3] с.

Уолд, Аллен. Сокровища дракона [Текст] : роман / Аллен Уолд ; [пер. с англ. А. Мироновского]. - Москва : Армада, 1997. - 392, [2] с.

Уоллес, Эдгар. Избранные триллеры [Текст] : В 3 т. Т. 1 / Эдгар Уоллес ; [пер. с англ. В. Никишина и др. ; предисл. В. Гитина]. - Харьков : Харьков. штаб-квартира САДПР, 1991. - 495, [1] с.

Уоллес, Эдгар. Избранные триллеры [Текст] : В 3 т. Т. 2 / Эдгар Уоллес ; [пер. с англ. П. Строганова и др.]. - Харьков : Харьков. штаб-квартира САДПР, 1991. - 443, [4] с.

Избранные триллеры [Текст] : В 3 т. Т. 3 / Эдгар Уоллес ; [пер. с англ. Н. Граббе и др.]. - Харьков : Харьков. штаб-квартира САДПР, 1991. - 462, [2] с.

Устинова, Татьяна Витальевна. Я – судья. Кредит доверчивости [Текст] : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2013. - 346, [1] с.

Ходаницкий, Евгений Сергеевич. Альмарион. Первый шаг [Текст] : [роман] / Евгений Ходаницкий. - Москва : АСТ, 2016. - 347, [1] с.

Хольбайн, Вольфганг. Повелительница драконов [Текст] : [роман] / Вольфганг Хольбайн ; [пер. с нем. А. Дмитришина]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 477, [1] с.

Хемингуэй, Эрнест (1899-1961). Старик и море ; Опасное лето [Текст] : [повести] ; Острова в океане : [роман] / Эрнест Хемингуэй ; [пер. с англ. Е. Голышевой, Б. Изакова и др. ; послесл. А. Старцева]. - Москва : Правда, 1989. - 574, [2] с.

Файнток, Дэвид. Надежда гардемарина [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. Н. Хаустовой]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2002. - 461, [2] с.

Филлипс, Карли. Идеальное совпадение [Текст] : [роман] / Карли Филлипс ; [пер. с англ. В. А. Львова]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.

Шарифф, Самия. Паранджа страха [Текст] / Самия Шарифф ; [пер. с фр. В. Еремеева]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2008. - 365 с.

Шевалье, Трейси (1962). Тигр, светло горящий [Текст] : [роман] / Трейси Шевалье ; [пер. с англ. Г. Крылова]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2010. - 442, [2] с.

Шелвис, Джилл. Сразу и навсегда [Текст] : [роман] / Джил Шелвис ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.

Шеллі, Мері. Франкенштейн, або Сучасний Прометей [Текст] : [роман] / Мері Шеллі ; пер. з англ. Г. Гнедкової. - Київ : Знання, 2017. - 255 с.

Шолохов, Михаил Александрович. Поднятая целина [Текст] : роман ; Нахаленок ; Судьба человека : рассказы / Михаил Шолохов ; [предисл. Ю. Лукина ; ил. О. Верейского]. - Москва : Дет. лит., 1977. - 652, [2] с., [9] л. ил. : ил.

Ягелло, Йоанна. Тирамісу з полуницями [Текст] : роман / Йоанна Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2017. - 294, [1] с.

 

КРАЄЗНАВСТВО

 

Волинь [Текст] : енциклопедія, казка, гра : [для дітей серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Г Лапи, О. Вергелес]. - Київ : Гамазин, 2016. - 63 с. : іл.

Галичина [Текст] : енциклопедія, казка, гра : [для дітей серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Н. Шевчук, О. Вергелес]. - Київ : Гамазин, 2016. - 63 с. : іл.

Донбас [Текст] : енциклопедія, казка, гра : [для дітей серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Т. Гущиної, О. Вергелес]. - Київ : Гамазин, 2016. - 63 с. : іл.

Крим [Текст] : енциклопедія, казка, гра : [для дітей серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. О. Мазур, О. Вергелес]. - Київ : Гамазин, 2016. - 63 с. : іл.

Полісся [Текст] : енциклопедія, казка, гра : [для дітей серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. В. Тихонюка, О. Вергелес]. - Київ : Гамазин, 2016. - 63 с. : іл.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. - Черкаси : Голов. упр. статистики, 2017. - 455, [1] с.

 

БІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попика. - Київ : НБУВ, 2016. - 383 с. - Містить бібліогр. - 73-20.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Безух, Юрій Валентинович. Чари Граалю [Текст] / Юрій Безух ; [ред. Ю. Безух]. - Мелітополь : Люкс, 2017. - 351 с. : іл.

Корона, або Спадщина Королівства Руського [Текст] / [упоряд. І. Сюндюков, Р. Гривінський ; за заг. ред. Л. Івшиної]. - Вид. 2-ге, стер. - Київ : Укр. прес-група, 2017. - 695 с.

Мироненко, Олексій Андрійович. Я серце віддав землі [Текст] / Олексій Мироненко ; [ред. О. Титаренко]. - Черкаси : Третяков О. М., 2017. - 308,[3] с. : іл.

Носа, Михайло (1958). Високий храм незалежності [Текст] : [публіцистика, есе] / Михайло Носа ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в XX ст., Карпат. ун-т ім. А. Волошина. - Вид. 2-ге, доопрац. та доповн. - Ужгород : КАУ, 2017. - 94 с. : іл.

Правий, Павло. Картонні герої. Таємниці радянського Агітпропу [Текст] : іст.-публіцист. розслідування : [до 100-річчя „великого жовтня"] / Павло Правий ; [ред. С. Пантюк]. - Київ : Вид-во С. Пантюка, 2017. - 365 с. : іл.

Саттер, Девід. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] : пер. [з англ.] / Девід Саттер ; [ред. Н. Риндюк, В. Пономарьов ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж.]. - Київ : Дух і літера, 2017. - 527 с.

Чухліб, Тарас Васильович. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI – XVIII ст.) [Текст] / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва, Вишгород. іст.-культур. заповідник. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 116 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-110.

Шаповал, Юрій Іванович. Торкнутись історії [Текст] / Юрій Шаповал ; [ред. Ю. П. Дяченко] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 501 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 488-501.