НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В III кв. 2018 РОКУ

 

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 

Дєєв, Костянтин Сергійович. Дослідження мережевої взаємодії за допомогою системи глибокого аналізу пакетів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Дєєв Костянтин Сергійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Стеценко, Інна Вячеславівна. Моделювання систем [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. В. Стеценко ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2011. - 501 с.

Тарасенко, Денис Анатолійович. Метод ефективного кодування відеопотоку для бортових інфокомунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарасенко Денис Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Стиль-Издат, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

 

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 3-5 жовт. 2017 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 639 с. - Містить бібліогр.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. Т. Гранчак. - Київ : НБУВ, 2017. - 525, [1] с. - Містить бібліогр.

 

ФІЛОСОФІЯ

 

Лил, Ту. Основные принципы фэн-шуй [Текст] / Ту Лил. - Санкт-Петербург : Вектор, 2006. - 124 с. : ил. - (Академия фэн-шуй).

Фэн-шуй [Текст] : полн. карм. энцикл. / [сост. К. Савельев ; отв. ред. Е. Басова]. - Москва : Эксмо, 2005. - 570, [1] с. : ил.

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Гиберт, Виталий Владимирович. Моделирование будущего [Текст] / Виталий Гиберт. - Санкт-Петербург : Весь, 2013. - 317, [1] с.

Зливков, Валерій Лаврентійович. Спис Гіппократа [Текст] : основи психології спілкування для мед. працівників / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2017. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 204-206.

 

РЕЛІГІЯ


Істория християньско-католицкої церкви [Текст] : для серед. шк. / після учебника д-ра А. Ваплєра обробив і доповнив о. А. Стефанович. - [Репр. відтворення вид. 1903 р.]. - У Львові : Наук. т-во ім. Шевченка, 1903. - 248 с.

Лещук, Иван. Исповедь [Текст] : Экология духа-III / Иван Лещук ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2018. - 307 с.

Тейлор, Кеннет Н. Моя перша Біблія в малюнках [Текст] = My first Bible in pictures / Кеннет Н. Тейлор ; худож. Р. Хук, Ф. Хук ; Міжнар. біблійне т-во. - Минск : [б. в., 1994?]. - [255] с. : іл.

Фриззелл, Грегори Р. Как развивать эффективную молитвенную жизнь [Текст] : библ. путь к святости и близости с Богом : [пер. с англ.] / Грегори Р. Фризелл ; [гл. ред. Е. Гурина] . - 2-е изд. - Черкассы : Смирна, 2018. - 135 с.

Шри, Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Наука самоосознания [Текст] / Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. - Москва : Бхактиведанта Бук Траст, 1991. - 477 с., [8] с. ил.

 

ПОЛІТИКА


Нахманович, Віталій Р. Феномен „Свободи” [Текст] : виборці радикал. націоналістів у дзеркалі соціології / Віталій Нахманович ; [ред. Т. Хорунжа] ; Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоц. єврейс. орг. і общин (Ваад) України. - Київ : КМІС, 2016. - 223 с. : табл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

Мельник, Людмила Юріївна. Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Мельник Людмила Юріївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : Візаві, 2018. - 46 с. - Бібліогр.: с. 36-42.

Творці української науки [Текст] / [редкол.: Амоша О. І. та ін.]. - Київ : Анавіт, 2018. - 174 с. - (Серія „Економічні науки” ; т. 1). - Містить бібліогр.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

 

Адвокатський іспит. Підготовчий курс [Текст] : навч. посіб. / [Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С. та ін.]. - 6-те вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2018. - 862 с.

Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов’язане зі збройним конфліктом на сході України [Текст] / [А. Альохін, С. Кириченко, А. Кориневич та ін. ; за заг. ред. В. Щербаченка, Г. Янової ; ГО „Східноукр. центр громад. ініціатив”]. - Київ : КОМПРИНТ, 2017. - 142 с. : іл. - Містить бібліогр.

Пасіка, Сергій Петрович. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України [Текст] : навч. посіб. / С. П. Пасіка, Н. В. Слободян ; за заг. ред. В. В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2014. - 767 с. - Бібліогр.: с. 762-767.

Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі [Текст] : [моніторинг. звіт / Бєлоусов Ю. Л., Кориневич А. О., Мартиненко О. А. та ін.; Коаліція гром. орг. та ініціатив „Справедливість заради миру на Донбасі”]. - Київ : КОМПРИНТ, 2015. - 84 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Зайцев, Дмитро Володимирович. Робота командира взводу в основних видах бою [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Зайцев, С. О. Пахарєв, І. О. Луценко ; за заг. ред. В. Б. Добровольського ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2016. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: с.148. - 28-68.

Ілюстровані правила дорожнього руху України, 2018 [Текст] : навч. посіб. / під заг. ред. Бугара О. Ю. - Вид. 5-те, випр. та доповн. - Дніпро : МОНОЛІТ, 2018. - 121, [10] с. : іл. - Назва обкл.: ПДР 2018 в ілюстраціях.

Правила дорожного движения Украины [Текст] : введ. в действие с 1 янв. 2002 г. соответствует офиц. тексту : с изм. и доп. согласно постановлениям Каб. Министров Украины №16 от 06.01.2005, №538 от 30.06.2005 [и др.]. - Киев : УКРСПЕЦВИДАВ, 2017. – 63 с., [8] с. ил.

Правила дорожнього руху України [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України №1306 від 10 жовт. 2001 р. : відповідає офіц. тексту : введ. в дію з 1 січ. 2002 р. : зі змінами та допов. відповідно до постанов Каб. Міністрів України № 111 від 11.02.2013, № 136 від 06.03. 2013 [та ін.]. - Київ : УКРСПЕЦВИДАВ, 2018. - 63 с., [8] с. іл.

Правила дорожнього руху України, 2017 [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України №1306 від 10 жовт. 2001 р. : зі змінами та допов. відповідно до постанов Каб. Міністрів України № 16 від 06.01.2005, № 538 від 30.06. 2005 [та ін.] / під заг. ред. Бугара О. Ю. - Офіц. вид. - Дніпро : Моноліт, 2017. - 53 с., [10] с. іл. : іл.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст] . Вип. 2 / 2017 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. А. П. Савкова]. - Київ : НАДУ, 2017. - 287 с. - Містить бібліогр.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ

 

Історико-педагогічний альманах [Текст] . Вип. 2 / Ін-т педагогіки НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; [голов. ред. Сухомлинська О. В.]. - Умань : Візаві, 2017. - 73 с. - Містить бібліогр.

Черкасов, Володимир Федорович. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навч. посіб. / Володимир Черкасов ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - Київ : Академія, 2016. - 239 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 239.

Шевченко, Катерина Валеріївна. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Шевченко Катерина Валеріївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Альфа-ПІК, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР

 

На прабабусинім весіллі [Текст] / [упоряд. Горідько Т. М.]. - [Вид. доповн.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2017. - 203 с. : іл.

Шевчук, Оксана. Великодня веселка [Текст] / Оксана Шевчук ; [ред. П. Ромко]. - Київ : Дніпро, 2004. - 117, [1] с., [7] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 118.

 

ФІЗИКА

 

Безродный, Михаил Константинович. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика [Текст] : [монография] / М. К. Безродный, И. Л. Пиоро, Т. О. Костюк. - 2-е изд., доп. и перераб. - Киев : Факт, 2005. - 700, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 574-622.

 

ХІМІЯ


Гомонай, Василь Іванович. Медична хімія [Текст] : підручн. для студентів ВНЗ / В. І. Гомонай, С. С. Мільович ; [ред. О. В. Марчук]. – Вінниця : Нова Кн., 2016. – 667 с. – Бібліогр.: с. 656 – 657. – Предм. Покажч. : с. 658-667.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

 

Барціховський, віктор В’ячеславович. Медична біологія [Текст]: [підруч. для студентів вищ мед. (фармацевт.) навч. закл. І – ІІІ рівнів акредитації] / В. В. Барціховський, П. Я. Шестюк. – 4-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 311 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 306.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. закл. освіти I-II рівнів акредитації / Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин та ін.] ; за ред. Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина ; ДВНЗ „Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України” . - 3-тє вид., доповн. і випр. - Тернопіль : ТДМУ [та ін.], 2017. - 675 с. : іл. - Бібліогр.: с. 661-662.

Армстронг, Джон У. Уринотерапия [Текст] / Джон У. Армстронг ; [сост. Довбня И. М.]. - Алушта : Гортипография, 1992. - 55, [1] с. - На обл. назв. „Живая вода”.

Васильева, Александра Владимировна. Герпес: профилактика и эффективное лечение [Текст] / Александра Васильева ; [гл. ред. М. В. Смирнова]. - Санкт-Петербург : Нев. проспект, 2001. - 109, [1] с.

Диагностика и лечение внутренних болезней [Текст] : рук. для врачей. В 3 т. Т. 3 : Болезни органов пищеварения и системы крови / [Бокарев И. Н., Гаврилов О. К., Гембицкий Е. В. и др. ; сост. А. И. Хазанов] ; под общ. ред. Ф. И. Комарова ; под ред. Ф. И. Комарова, А. И. Хазанова. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Медицина, 1996. - 526, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 517-519. – Предм. указ.: с. 520-524.

Диагностика и лечение внутренних болезней [Текст] : рук. для врачей. В 3 т. Т. 2 : Болезни органов дыхания, почек, эндокринной системы / [Алексеев В. Г., Балаболкин М. И., Брюховецкий А. Г. и др. ; сост. А. И. Синопальников] ; под общ. ред. Ф. И. Комарова ; под ред. Е. В. Гембицкого. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Медицина, 1996. - 511 с. : ил. - Библиогр.: с. 491-492. – Предм. указ.: с. 502-509.

Диагностика и лечение внутренних болезней [Текст] : рук. для врачей. В 3 т. Т. 1 : Болезни сердечно-сосудистой системы, ревматические болезни / [Комаров Ф. И., Насонова В. А., Палеев Н. Р. и др. ; сост. Е. Е. Гогин] ; под общ. ред. Ф. И. Комарова ; под ред. Е. Е. Гогина. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Медицина, 1996. - 557, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 545-548. – Предм. указ.: с. 549-558.

Ілько, Андрій Андрійович. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів мед. (фармацевт.) училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства] / А. А. Ілько. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Медицина, 2018. - 255 с. : іл. - Бібліогр.: с. 253-255.

Лечение и профилактика онкологических заболеваний [Текст] / [сост. Л. В. Авдеева ; ред. Е. Р. Бычкова]. - Донецк : Сталкер, 1998. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 308.

Лісовий, Володимир Миколайович. Основи медсестринства [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Медицина, 2013. - 790 с. : іл. - Бібліогр.: с. 787-790.

Малахов, Геннадий Петрович. Здоровое питание [Текст] : авт. учеб. / Г. П. Малахов ; [гл. ред. А. П. Ефремов]. - Санкт-Петербург : Комплект, 1997. - 492, [1] с.

Малахов, Геннадий Петрович. Из сосуда своего [Текст] : кн. о здоровье / Г. Малахов, Н. Малахова. - Ростов-на-Дону : Ростов. книж. изд-во [и др.], 1995. - 509, [1] с.

Малахов, Геннадий Петрович. Оздоровительные советы на каждый день 1998 года [Текст] / Г. П. Малахов. - Санкт-Петербург : Нев. проспект, 1997. - 350 с.

Малахов, Геннадий Петрович. Укрепление здоровья в пожилом возрасте [Текст] : авт. учеб. / Г. П. Малахов ; [гл. ред. А. П. Ефремов]. - Санкт-Петербург : Комплект, 1996. - 491, [1] с. : ил.

Маринчева, Галина Степановна. Умственная отсталость при наследственных болезнях [Текст] : [монография] / Г. С. Маринчева, В. И. Гаврилов; [ред. В. Д. Москаленко]. - Москва : Медицина, 1988. - 255, [1] с. : ил. - с. 248-253.

Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : навч. посіб. / [для студентів мед. Коледжів, училищ та ін-ів медсестринства / Р. І. Поцюрко, Л. С. Леськів, М. М. Монастирська та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. – 6-те вид., переробл. І доповн. – Київ : Медицина, 2017. – 1999 с., [2] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 195-196.

Ниши, Кацудзо (1884-1959). Золотые правила здоровья [Текст] / Кацудзо Ниши ; [гл. ред. В. И. Крылов]. - Санкт-Петербург : Нев. проспект, 2007. - 121, [1] с. : ил.

Орлин, Виктор Семенович. Учение Порфирия Иванова „Детка” [Текст] / В. С. Орлин. - Москва : Совэкспорткнига, 1991. - 47, [1] с.

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики [Текст] : підруч. [для студентів мед. (фармацевт.) училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко, Л. В. Беш та ін.] : за ред С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрка. – 7-ме вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 590 с.

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : навч. посіб. [для студентів мед. (фармацевт.) коледжів, училищ та ін-ів медсестринсьва / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В, Паламар та ін.] ; за ред. В. С. Тарасюка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 367 с. : іл.

Погожева, Лариса. Здоровье по Болотову [Текст] / Лариса и Глеб Погожевы ; [гл. ред. Е. Строганова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. - 192 с

Погожева, Лариса. Лечение по Болотову [Текст] / Лариса и Глеб Погожевы ; [гл. ред. Е. Строганова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. - 223 с.

Погожева, Лариса. Очищение по Болотову [Текст] / Лариса и Глеб Погожевы ; [гл. ред. В. Усманов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 188 с.

Правила пожежної безпеки в Україні [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 квіт. 2018 р. : (офіц. текст). - Київ : Паливода А. В., 2018. - 95 с.

Смирнов-Каменский, Евгений Арсеньевич. Болезни сердца и их курортное лечение [Текст] / Е. А. Смирнов-Каменский ; [ред. И. Кузнецов]. - Ставрополь : Ставропол. книж. изд-во, 1974. - 140, [2] с.

Справочник по биологически активным добавкам компании „Natures Sunshine Products” [Текст] / [сост. М. Сваровский]. - Киев : Новий друк, 2008. - 297 с. - Назв. обл.: Биологически активные добавки NSP.

Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии [Текст] / [Чекман И. С., Пелещук А. П., Пятак О. А. и др.] ; под ред. И. С. Чекмана, А. П. Пелещука, О. А. Пятака ; [науч. ред. А. М. Скупник]. - Изд. стер. - Киев : Здоров’я, 1987. - 733, [1] с. - Алф. рус. указ.: с. 702-710. - Алф. лат. указ.: с. 711-729.

Степанківська, Ольга Володимирівна. Гінекологія [Текст] : підруч. [для студентів мед. (фармацевт.) коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства] / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. - 4-те вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 432 с., [2] с. іл. : іл.

Травинка, Валентина Михайловна. Голубая целительница глина [Текст] / Валентина Травинка ; [гл. ред. В. Усманов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 1997. - 182, [1] с. : ил.

Учитель Иванов. Жизнь и учение [Текст] / [сост. Бронников А. Ю., Быкова Н. М. и др. ; отв. ред. Шаблонов В. И.]. - Москва : Оникс, 1997. - 221, [1] с., [8] с. ил

Щадилов, Евгений Владимирович. Чистка легких в домашних условиях [Текст] / Евгений Щадилов ; [гл. ред. В. Усманов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 181, [1] с. : ил.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ

 

Корчевой, Юрий Петрович. Экологически чистые угольные энерготехнологии [Текст] : [монография] / Ю. П. Корчевой, А. Ю. Майстренко, А. И. Топал ; [ред. Л. В. Сивай] ; НАН Украины, М-во топлива и энергетики Украины, Ин-т угол. технологий. - Киев : Наук. думка, 2004. - 186 с. : ил. - с. 173-182.

Лега, Юрій Григорович. Теорія технічних систем - основа методики комп’ютерного конструювання [Текст] : [монографія] / Ю. Г. Лега, А. О. Титарчук. - Київ : Наук. думка, 2006. - 396, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с. 393-396.

Росс, Твег. Ремонт двигателя „Жигулей” [Текст] : (модели 2101, 2103, 2105, 2106) / Росс Твег ; [ред. М. И. Бирюков, А. Ф. Смирнов]. - Москва : За рулем, 1996. - 127, [1] с. : ил.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО. ПОЛЮВАННЯ. МИСЛИВСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Грибы [Текст] : полн. энцикл. - Донецк : Глория Трейд, 2014. - 223 с. : ил.

Лесная кладовая [Текст] : справ. лекарств. растений. - Донецк : Глория Трейд, 2013. - 223 с. : ил. - Алф. указ.: с.220-221.

Нуралиев, Юсуф Нуралиевич. Лекарственные растения [Текст] : целеб. свойства фруктов и овощей: (из опыта нар., древневост. и современ. медицины) / Юсуф Нуралиев ; [ред. Н. И. Казакова]. - Изд. 2-е, испр. - Нижний Новгород : ИКПА, 1991. - 285, [1] с., [16] с. ил. - Библиогр.: с. 279-283.

Рекун, Анатолій Іванович. Просто про розвиток села через сільськогосподарську кооперацію [Текст] / Анатолій Рекун. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 149 с.

Янчева, Марина Олександрівна. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. Дроменко. - Київ : Центр учб. літ., 2009. - 303 с. : іл. - Бібліогр.: с. 303. – Предм. покажч.: с. 299-302.

 

ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ

 

Дубровская, Галина Николаевна. На завтрашний день [Текст] : любимые рецепты осенних салатов Г. Дубровской / Галина Дубровская. - Черкассы : Вертикаль, 2005. - 75 с. : ил.

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ

 

Товарознавство. Продовольчі товари [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / О. Г. Бровко, О. В. Булгакова, Г. С. Гордієнко та ін. ; ред. Василенко Л. Г.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Кондор, 2014. - 729 с. - Бібліогр.: 726-729.

 

РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

 

Основи електронної мікрообробки виробів з оптичних матеріалів [Текст] : монографія / [Ващенко В. А., Яценко І. В., Лега Ю. Г., Кириченко О. В. ; ред. В. В. Вероцька]. - Київ : Наук. думка, 2011. - 560 с. : іл. - Бібліогр.: с. 369-394.

 

МИСТЕЦТВО

 

Брийяр, Жан-Доминик. Эдит Пиаф. Без любви мы – ничто [Текст] : роман / Жан-Доминик Брийяр ; [пер. с фр. Ю. Котовой]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2015. - 267, [2] с., [16] с. ил.

Гетун, Галина В’ячеславівна (доцент ; 1953). Архітектура будівель та споруд [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ]. Кн. 1 : Основи проектування / Г. В. Гетун ; [ред. Л. Г. Василенко]. - Київ : Кондор, 2011. - 376 с. : іл. - Бібліогр.: с. 369-372.

Давня скульптура і пластика України [Образотворчий матеріал] : від пізнього палеоліту до розвинутого Середньовіччя. Т. 3. Доба бронзи. Кн. 1 : Кам’яні статуарні пам’ятки Надчорноморщини періоду ранньої та середньої бронзи. - Київ : Родовід, 2009. - 174 с. : іл. - Містить бібліогр.

Євтушенко, Олександр. Україна IN ROCK [Текст] : [ст. та есеї] / Олександр Євтушенко ; [голов. ред. О. Мовчан]. - Київ : Грані-Т, 2011. - 204, [1] с., [32] с. іл.

Откидач, Володимир Миколайович. Естрадний спів і шоу-бізнес [Текст] : навч.-метод. посіб. / Володимир Откидач ; [ред. Є. Д. Колесник]. - Вінниця : Нова Кн., 2013. - 367 с. - Бібліогр.: с. 328-367.

Терещенко-Кайдан, Лілія Володимирівна. Ірмолой Гаврила Головні – унікальний пам’ятник української культури XVII-XVIII ст. [Текст] : монографія / Лілія Терещенко-Кайдан ; [ред. В. М. Кручик] ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 227 с.

 

ІГРИ. СПОРТ

 

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №1 (41), май 2018 : Черкасская область. Шахматы, 2001 г. История. Ч. 1 / авт.-сост. А. А. Карабут ; [ред. А. Н. Дашковский]. - Черкассы : [б. и.], 2018. - 50 с. : ил.

Мащенко, Олександр. Національний олімпійський комітет України про легку атлетику та Володимира Куца, Юрія Сєдих, Валерія Борзова, Сергія Бубку, Наталю Добринську [Текст] : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / Олександр Мащенко ; голов. ред. О. Мовчан]. - 2-ге вид., доповн. - Київ : Грані-Т, 2011. - 98, [4] с., [16] с. іл.

Палій, Григорій. Національний олімпійський комітет України про баскетбол та Анатолія Паливоду, Сергія Коваленка, Олександра Сальникова, Олександра Білостінного, Олександра Волкова [Текст] : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / Григорій Палій ; голов. ред. О. Мовчан]. - 2-ге вид., доповн. - Київ : Грані-Т, 2011. - 82, [4] с., [16] с. іл.

Палій, Григорій. Національний олімпійський комітет України про художню гімнастику та Ірину Дерюгіну, Олександру Тимошенко, Олену Вітриченко, Катерину Серебрянську, Анну Безсонову [Текст] : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / Палій Г., Мащенко О. ; голов. ред. О. Мовчан]. - 2-ге вид., доповн. - Київ : Грані-Т, 2011. - 90, [4] с., [16] с. іл.

Страшевич, Василь Борисович. Їх манив п’ятий океан [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 14 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 14.

Черно-Иванов, Владимир Станиславович. Сборные команды национальной футбольной ассоциации [Текст] / Владимир Черно-Иванов. - Киев : Арт Економі, 2018. - 124 с.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 

Андрущенко, Ігор Васильович. Історія Польщі [Текст] = Historia Polski : [навч. посіб.] / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2017. - 143 с. : іл.

Андрущенко, Ігор Васильович. Сучасна Польща [Текст] = Nowoczesna Polska : [навч. посіб.] / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, А. Л. Бойченко ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2017. - 111 с. : іл.

Карабан, В’ячеслав Іванович. Практика перекладу публіцистичних текстів [Текст] : (англ.-укр. та укр.-англ. напрямки) : [посіб. для студентів ВНЗ] / Карабан В. І., Панасьєв О. М. ; [за ред. Карабана В. І.]. - Вінниця : Нова Кн., 2017. - 366 с.

Кароляк, Станислав. Польский язык [Текст] : учебник / Станислав Кароляк, Данута Василевская. - Москва : Астра-Плюс, 2003. - 570 с.

Чешский язык [Текст] : учеб. для I и II курсов : [для студентов филол. специальностей вузов / А. Г. Широкова, А. Адамец, Й. Влчек, Е. Р. Роговская ; ред. В. И. Киселева]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2005. - 393 с. + 1 электрон. опт. диск.

Швачко, Світлана Олександрівна. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / С. О. Швачко ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2008. - 127 с. - Містить бібліогр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

Агеєва, Віра Павлівна. Апологія модерну: обрис XX віку [Текст] : [ст. та есеї] / Віра Агеєва ; [голов. ред. О. Мовчан]. - Київ : Грані-Т, 2011. - 404, [1] с.

Гундорова, Тамара Іванівна. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми [Текст] : [ст. та есеї] / Тамара Гундорова ; [голов. ред. О. Мовчан]. - Київ : Грані-Т, 2013. - 545, [1] с.

Наєнко, Михайло Кузьмович. Література – вікнами до сонця [Текст] : діалог В. Коскіна з М. Наєнком / М. К. Наєнко. - Київ : Освіта України, 2016. - 51 с. : іл.

Науменко, Ольга Володимирівна. Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Науменко Ольга Володимирівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Швець В. М., 2018. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

Пізнавати кордони – переступати кордони – долати кордони [Текст] = Grenzen erfahren – Grenzen uberschreiten – Grenzen uberwinden : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Центр германістики; упоряд. Г. Р. Бріттнахер, Є. Волощук, О. Чертенко. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2011. - 255 с. - (Понад кордонами: студії німецькомовної літератури ; вип. 1). - Містить бібліогр.

Сербін, Георгій Павлович. Петро Красюк [Текст] : літератур. портр. / Георгій Сербін ; [ред. Є. Шморгун]. - Рівне : Азалія, 2001. - 31, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с.28-31.

Стех, Марко Роберт (доктор славістики). Есеїстика у пошуках джерел [Текст] / Марко Роберт Стех ; [ред. Ю. Буряк]. - Київ : Пенмен, 2016. - 742, [1] с. - Містить бібліогр.

 

КРАЄЗНАВСТВО

 

Мицик, Вадим Федорович. Дослідники краю Тальнівського [Текст] : оповідки про краєзнавців / Вадим Мицик, Володимир Мовчан. - Київ : КВІЦ, 2017. - 163 с. : іл.

 

ІСТОРІЯ

 

Аваков, Арсен Борисович. Ленін з нами? [Текст] : [пер. з рос.] / Арсен Аваков ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2017. - 155, [2] с. : іл.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 24-25 жовт. 2011 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович]. - 2-ге вид., доповн. – Київ : Москаленко О. М., 2017. - 284 с. : іл. + 1 к. - Містить бібліогр.

Бабин Яр: пам’ять на тлі історії [Образотворчий матеріал] = Babyn Yar: Memory Against History’s Background : альб.-кат. мультимед. вист. до 75-річчя трагедії / Музей історії м. Києва, Укр. ін-т нац. пам’яті, „Укр.-єврейська зустріч”, Громад. ком. „Бабин Яр” ; упоряд. В. Нахманович. - Київ : Laurus, 2017. - 236, [15] с. : іл.

Бунятян, Катерина Петрівна (кандидат історичних наук). На світанку історії [Текст] / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко ; [за заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України]. - Київ : Альтернативи, 1998. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 1). - Бібліогр.: с. 332-334.

Від України до УРСР [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радян. України до м. Києва, Київ, 12 груд. 2014 р. / Музей історії м. Києва, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України, 2016. - 267 с. : іл. - Містить бібліогр.

Гайсенюк, Віталій Вікторович. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) [Текст] : [монографія] / Віталій Гайсенюк ; [наук. ред. Добржанський О. В.]. - Біла Церква : О. Пшонківський, 2017. - 303 с. : іл. - Бібліогр.: с. 266-303.

Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [наук. ред. М. Тяглий]. - Київ : Спринт-Сервіс, 2016. - 228 с. : іл. - Містить бібліогр.

Герасимчук, Василь Іванович. Матеріали до історії козаччини XVII віку [Текст] = Materials to the History of Cossack Movement of the 17th Century / Василь Герасимчук ; АН України, Ін-т укр. археографії, Львів. від-ня. Василь Герасимчук: життя і творчість (1880-1944) = Vasyl’ Harasymchuk: the Life and Scientific Work (1880-1944). - Львів : Атлас, 1994. - 153 с. - (Львівські історичні праці. Джерела ; вип. 1). - Покажч. осіб: с. 143-148. - Геогр. та етн. покажч.: с. 149-153.

Дімент, Майкл. Самотній вигнанець [Текст] : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах : [пер. з англ.] / Майкл Дімент ; за ред. Ш. Ягалома (Дімента). - Київ : Спринт-Сервіс, 2016. - 199 с. : іл.

Єврейський світ [Текст] : альманах-2004 : [іст.-культурол. часоп.] / Єврейський фонд України, Центр Єврейських дослідж. ; [наук. ред. Ф. Левітас]. - Київ : [б. в.], 2004. - 164, [2] с.

З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко [Текст] / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс. - Київ : Фенікс, 2016. - 47 с. : іл.

Історія німців України [Текст] : [матеріали всеукр. наук. конф., Київ, 3 берез. 2017 р.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса [та ін.]. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 150 с. - Містить бібліогр.

На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років [Текст] / [А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін, В. Лободаєв ; ред. О. О. Старова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 351, [1] с., [16] с. іл.

Потічний, Петро Йосип Петрович. Моя дорога [Текст] = My journey / Петро Й. Потічний ; [відп. ред. Петро Й. Потічний]. - Торонто [та ін.] : Літопис УПА, 2008. - 123 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск. - (Літопис Української повстанської армії) (Серія „Події і люди” ; кн. 4). - Покажч.: с. 96-102.

У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів [Текст] / [А. Галушка, І. Гирич, І. Глизь та ін. ; ред. Н. Я. Радченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 352 с., [16] с. іл.

Українська Голгота: Караганда [Текст] : свідчення спецпереселенців / Пастор.-міграц. від. УГКЦ, Укр. Греко-Катол. Церква в Казахстані ; [зібрала свідчення сестра А. Балінська]. - Львів : Колесо, 2017. - 207 с. : іл.

Чекістське досьє окупованої України [Текст] : [зб. док. У 3 т.]. Т. 1 / Київ. міська орг. Т-ва „Меморіал” ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам’яті ; [авт. та керівник проекту Р. М. Круцик ; упоряд. Р. М. Круцик, С. А. Жовтий ; авт. текстів Р. М. Круцик]. - Київ : Преса України, 2014. - 1046 с. - Ім. покажч.: с. 1020-1028. – Геогр. покажч.: с. 1029-1045.

Чекістське досьє окупованої України [Текст] : [зб. док. У 3 т.]. Т. 2 / [Київ. міська орг. Т-ва „Меморіал” ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам’яті ; авт. та керівник проекту Р. М. Круцик ; упоряд. Р. М. Круцик, С. А. Жовтий ; авт. текстів Р. М. Круцик]. - Київ : Преса України, 2015. - 989 с. - Ім. покажч.: с. 958-966. – Геогр. покажч.: с. 967-987.

Чекістське досьє окупованої України [Текст] : [зб. док. У 3 т.]. Т. 3 / Київ. міська орг. Т-ва „Меморіал” ім. В. Стуса, Громад. ін-т іст. пам’яті ; [авт. та керівник проекту Р. М. Круцик ; упоряд. Р. М. Круцик, С. А. Жовтий ; авт. текстів Р. М. Круцик]. - Київ : Преса України, 2015. - 1210, [1] с. - Ім. покажч.: с. 1181-1189. – Геогр. покажч.: с. 1190-1210.

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ

 

Мицик, Вадим Федорович. Полковник Петро Дерещук: „Всю Душу За Волю України” [Текст] : оповідь про боротьбу за самост. Україну на терені іст. Уманщини у 1920-х роках, про отаманів, повстанців та настрої людей / Вадим Мицик, Володимир Мовчан ; [за заг. ред. В. Ф. Мицика]. - Київ : КВІЦ, 2017. - 259 с. : іл.

Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст] . Кн. 10 / НАН України, Ін-т історії НАН України [та ін.] ; редкол.: Коваль В. В. [та ін.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2017. - 639 с. : іл. - (Реабілітовані історією). - Містить бібліогр.

Страшевич, Василь Борисович. Дерев’яний міст у Черкасах [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 11 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 11.

Страшевич, Василь Борисович. Легенди Чорного Яру [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 11 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 11.

Страшевич, Василь Борисович. Сад Ярової [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 16 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 16.

Страшевич, Василь Борисович (член Національної спілки журналістів України ; 1937). Трималися до останнього... [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 17 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 17.

Страшевич, Василь Борисович. У саду міському грає духовий оркестр... [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 18 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 18.