НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2018 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ

 

Котлер, Стивен.    Мир завтра [Текст] = Tomorrowland : [как технологии изменят жизнь каждого из нас : пер. с англ.] / Стивен Котлер. - Минск : Попурри, 2016. - 301, [1] с.

Манро, Ренделл.   А що, як?. [Текст] : серйоз. відповіді на абсурд. запитання : [пер. з англ.] / Ренделл Манро ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 319 с. : іл. - Бібліогр.: с. 311-319.

 

ДРУК В ЦІЛОМУ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. КНИГИ. АВТОРСТВО


Ковальчук, Галина Іванівна.    Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) [Текст] / Г. І. Ковальчук ; [наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. - Київ : Академперіодика, 2015. - 684, [3] с. : іл. - Містить бібліогр. – Хронолог. покажч.: с. 573-582. – Алф. покажч.: с. 583-615. – Ім. покажч.: с. 665-681.

 

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 

Голуб, Марія Сергіївна.    Формування масиву чисельних ознак для класифікації україномовних текстів в інформаційній технології інтелектуального моніторингу [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Голуб Марія Сергіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Куссуль, Наталья Николаевна.   Использование PHP [Текст] : самоучитель / Н. Н. Куссуль, А. Ю. Шелестов. - Москва [и др.] : Диалектика, 2006. - 266 с. - Предм. указ.: с. 259-266.

Розломій, Інна Олександрівна.   Методи та засоби протидії фальсифікаціям електронних документів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Розломій Інна Олександрівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Сисоєнко, Світлана Володимирівна.   Методи і моделі підвищення швидкості та стійкості матричного криптографічного перетворення інформації [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Сисоєнко Світлана Володимирівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Фауре, Еміль Віталійович.   Методологія захисту інформації на основі факторіального кодування даних [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.21 / Фауре Еміль Віталійович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Савенко О. В., 2018. - 40 с. - Бібліогр.: с. 32-37.

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

 

Єгорченкова, Наталія Юріївна. Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Єгорченкова Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2018. - 39 с. - Бібліогр.: с. 32-37.

Томпсон, Артур А. Стратегический менеджмент [Текст] : концепии и ситуации для анализа : [учеб. пособие: пер. с англ.] / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ІІІ ; [под ред. Н. М. Макаровой]. - 12-е изд. - Москва [и др.] : Вильямс, 2003. - 924 с. - Содерж. библиогр.

 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕС

 

Баняс, Володимир Володимирович.   Смислорозширення [Текст] : вибр. культурол. студії та пер. / Володимир Баняс. - Вид. 2-ге, випр. - Київ : Арт Економі, 2018. - 203, [4] с. - Містить бібліогр.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

Анотований каталог книжкових видань, 2017 [Текст] / НАН України ; [упоряд. М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко ; ред. Ю. В. Діденко]. - Київ : Академперіодика, 2018. - 403, [2] с.

„Бібліотечна планета” (1998-2018) [Текст] : сист. покажч. змісту / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд. Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. Кононенко]. - Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 215 с. - Ім. покажч.: с. 168-191. – Алф. покажч.: с. 192-210.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

 

Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.). В 2 ч. Ч. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 356 с. - Містить бібліогр.

Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 4-6 жовт. 2016) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 637 с. - Містить бібліогр.

Бондаренко, Вікторія Іванівна.   Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с. : іл. - Бібліогр.: с. 235-272.

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) [Текст] : матеріали до біобібліогр. слов. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 614, [1] с. - Бібліогр.: с. 536. - Ім. покажч.: с. 562-594. - Геогр. покажч.: с. 595-612.

Новини на порталі наукової бібліотеки: різновиди та особливості створення [Текст] : метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства ; [уклад. В. П. Здановська, Л. А. Поперечна ; ред. О. З. Клименко]. - Київ : НБУВ, 2017. - 30 с. - Бібліогр.: с. 17.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 17 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім В. І. Вернадського [та ін.] ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. - Київ : НБУВ, 2013. - 621 с. - Містить бібліогр.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

 

Онацький, Євген Дометійович.   Українська мала енциклопедія [Текст] : У 4 т. Т. 2 : Ї – На / Євген Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. І. Білокінь. - Вид. 2-ге, уточн. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2018. - 524, [1] с. - 319-50

 

ФІЛОСОФІЯ

 

Кант, Иммануил.   Критика чистого разума [Текст] / И. Кант. - Симферополь : Реноме, 1998. - 461, [1] с.

Кастанеда, Карлос.   Учения дона Хуана [Текст] : [сочинения : пер. с англ.] / Карлос Кастанеда ; [сост. В. Ю. Кузнецов ; ред. В. Пелевин]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 701, [2] с.

Лабиринты души [Текст] : [сборник]. - Симферополь : Реноме, 1998. - 412, [1] с.

Ницше, Фридрих.   Так говорил Заратустра [Текст] : [кн. для всех и ни для кого : пер. с нем.] / Фридрих Ницше ; [отв. ред. К. Красник]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 347, [2] с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Зеланд, Вадим. Трансерфинг реальности [Текст] : (ступень I-V) / Вадим Зеланд. - Санкт-Петербург : Весь, 2016. - 607 с.

Жижек, Славой. Погляд навскіс [Текст] : вступ до теорії Жака Лакана через попул. культуру : пер. з англ. / Славой Жижек ; [голов. ред. П. Швед]. - Київ : Комубук, 2018. - 318, [1] с.

Кехо, Джон.   Подсознание может все! [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Кехо. - Минск : Попурри, 2007. - 174 с.

Лиу, М. и Э. де.   Как научиться быстро читать [Текст] : [пер. с англ.] / М. и Э. де Лиу ; [гл. ред. С. Дмитриев]. - Москва : Вече [и др.], 1998. - 302, [1] с.

Мэрфи, Джозеф.   Управляйте своей судьбой [Текст] : [пер. с англ.] / Джозеф Мэрфи. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 285, [1] с.

Полухіна, Марина Петрівна.   Особливості психологічної корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Полухіна Марина Петрівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Політехніка, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Ридлер, Билл. Сила твоего выбора [Текст] : секреты о вашей жизни и о том, как сделать ее счастливой : [пер. с англ] / Билл Ридлер ; [гл. ред. А. Н. Серов]. - Санкт-Петербург : Весь, 2003. - 214, [1] с.

Роде, Майк.   Скетчноутинг [Текст] : посіб. з візуалізації ідей : [пер. з англ. / Майк Роде ; ред. О. М. Журенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 221 с. : іл.

 

ЕТИКА. ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

 

В мире этикета [Текст] . - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 318, [1] с.

 

РЕЛІГІЯ

 

Докінз, Річард.   Ілюзія Бога [Текст] : [пер. з англ.] / Річард Докінз. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 429, [1] с. - Бібліогр.: с.401-407. - Алф. покажч.: с. 408-423.

Мень, Олександр Володимирович.   Син людський [Текст] : [пер. з рос.] / Олександр Мень. - Львів : Свічадо, 1994. - 325, [3] с. - Бібліогр.: с.284-315.

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Павловський, Михайло Антонович.   Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ [Текст] : економіка, політологія, соціологія : [монографія] / Михайло Павловський ; [наук. ред. О. Г. Білорус]. - Київ : Техніка, 2001. - 309, [1] с. - Бібліогр.: с. 303-307.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] = Problems of public security in the process of social networks development = Проблемы общественной безопасности в процессе развития социальных сетей : [монографія / Попик В. І., Горовий В. М., Онищенко О. С. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 199, [1] с. - Містить бібліогр.

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] = Sociocultural Factors in Building Ukraine Population’ Mental Immunity to Foreign Manipulations of Consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины : [монографія / Горовий В. М., Онищенко О. С., Попик В. І. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. - 226 с. - Містить бібліогр.

Що українці знають і думають про права людини [Текст] : загальнонац. дослідж. : резюме / [І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.; під заг. ред. Т. Печончик ; Центр інформації про права людини]. - Київ : [б. в.], 2017. - 54 с. : іл.

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Берн, Эрик.   Игры, в которые играют люди [Текст] : психология человеч. взаимоотношений ; Люди, которые играют в игры : психология человеч. судьбы : [пер. с англ.] / Эрик Берн. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 472, [1] с.

Зиглар, Зиг.   На самой вершине [Текст] : [пер. с англ.] / Зиг Зиглар ; [сост. А. А. Рывкин]. - Минск : Попурри, 2001. - 495 с

Курс практической психологии, или Как научиться работать и добиваться успеха [Текст] : для высш. управлен. персонала : учеб. пособие / Центр нравств. воспитания „Фонд” [и др.] ; [авт.-сост. Р. Р. Кашапов ; ред. Л. Ф. Тюкина]. - Москва [и др.] : АСТ-ПРЕСС [и др.], 1999. - 443, [1] с. : ил.

Лузина, Лада.   Звезды эстрады и кино в зеркале скандальной журналистики [Текст] / Лада Лузина ; [гл. ред. Н. Е. Фомина]. - Харьков : Фолио, 2004. - 430, [1] с. : ил.

Синетар, Марша. Любимое дело приносит достаток [Текст] : как сделать так, чтобы жизнь удалась : [пер. с англ.] / Марша Синетар ; [ред. Семенова Т. Д.]. - Москва : ЭТП, 2001. - 262, [2] с. : ил. - (Новая Реальность). - Библиогр.: с.262-263.

Трейси, Брайан.   Оставьте брезгливость, съешьте лягушку! [Текст] : [пер. с англ.] / Брайан Трейси. - Минск : Попурри, 2007. - 110, [1] с.

 

ПОЛІТИКА

 

Аваков, Арсен Борисович.   Зеленая тетрадь [Текст] : [сборник] / Арсен Аваков ; [ред. Н. Б Стативко]. - Харьков : Фолио, 2018. - 153, [1] с. : ил.

Главацький, Максим Володимирович. В’ячеслав Чорновіл [Текст] / М. В. Главацький. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 142 с. : іл. - (Творці державного престижу). - Бібліогр.: с. 138-140.

Деревінський, Василь.   В’ячеслав Чорновіл [Текст] / Василь Деревінський ; [ред. О. Г. Руда]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 251, [2] с. : іл.

Державне політичне правління і національна єдність [Текст] : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [за ред. О. М. Майбороди]. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 243 с. - Містить бібліогр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

Задоя, Анатолий Александрович.   Макроэкономика [Текст] : учебник / А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня. - 3-е изд., перераб. и доп. - Киев : Знання, 2008. - 381 с.

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛІ. ЕКОНОМІКА ЖИТЛА

 

Заболотний, Григорій Михайлович.    Ринкова трасформація економіки регіону [Текст] : підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ / Г. М. Заболотний, В. І. Захарченко, А. М. Ступницький ; [ред. В. І. Захарченко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т]. - Вінниця : Консоль, 2012. - 533 с. - Бібліогр.: с. 524-533.

 

ФІНАНСИ

 

Ганущак, Юрій Іванович.    Місцеві бюджети [Текст] / Юрій Ганущак ; [ред. В. В. Пакулько ; Ін-т громад. сусп-ва]. - Київ : Лег. статус, 2011. - 47 с.

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ

 

Гриффитс, Алан.   Экономика для бизнеса и менеджмента [Текст] : пер. с англ. / Алан Гриффитс, Стюарт Уолл ; [ред. Н. М. Котова]. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 916 с.

Забезпечення підвищення ефективності національної економіки [Текст] : монографія / [Хомяков В. І., Бакум І. В., Березюк-Рибак І. Р. та ін.] ; за заг. ред. Хомякова В. І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 441 с. - Містить бібліогр.

Перехідна економіка [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. - Київ : Вища шк., 2003. - 591 с.

Теорія і практика сучасної економіки [Текст] : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси, 22 листоп. 2013 р.] / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Лега Ю. Г. та ін. ; відп. ред. Хомяков В. І.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 208 с. – Містить бібліогр.

Ходжаян, Аліна Олександрівна.    Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан [Текст] : монографія / А. О. Ходжаян ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 431 с.

 

ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

 

Гіл, Чарлз В. Л.  Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку [Текст] : пер. з англ. / Чарлз В. Л. Гіл ; [ред. Ю. Мороз]. - Київ : Основи, 2001. - 854 с. : іл. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 832-854.

Дэй, Джордж.   Стратегический маркетинг [Текст] : пер. с англ. / Джордж Дэй ; [отв. ред. Е. Басова]. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 632 с.

Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : [навч. посіб для студентів ВНЗ] / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Я. О. Ізмайлов [та ін.] ; Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Кривий Ріг : Видавн. дім, 2010. - 290 с. - Містить бібліогр.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

 

Алдохина, Людмила Николаевна.   Домашний адвокат [Текст] / Людмила Алдохина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2003. - 318, [2] с.

Джолос, Сергій Вадимович.   Конституційне право зарубіжних країн [Текст] = [Constitutional Law of Foreign Countries] : метод. посіб. з вивч. навч. дисципліни для інозем. та вітчизн. студентів спец. „Право” освіт. ступеня „бакалавр” / С. В. Джолос ; [уклад. Джолос С. В.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. центр „Ін-т міжнар. освіти”. - Черкаси : Рус. Правда, 2018. - 35 с. - Бібліогр.: с. 33-35.

Криміналістика [Текст] : підруч. [для вузів / П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін.] ; за ред. Біленчука П. Д. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Київ : Атіка, 2001. - 542, [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Київ [та ін.] : Юрінком Інтер [та ін.], 2002. - 414, [1] с. - Бібліогр.: с. 409.

Міжнародне публічне право [Текст] : підручник / [В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич та ін.] ; за ред. В. М. Репецького ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин   . - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 437 с. - (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років). - Містить бібліогр.

Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України [Текст] / за відп. ред. О. С. Захарової. - Київ : Юрінком Інтер [та ін.], 2018. - 1075 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4-6’2018). - 381-42.

Репецький, Василь Миколайович.   Дипломатичне і консульське право [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / Василь Репецький ; [ред. Л. Дячишин] . - Львів : Бібльос, 2002. - 344, [1] с. - Бібліогр.: с. 325-326.

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] = National Information Space Development and Protection Technologies = Технологии развития и защиты национального информационного пространства : [монографія / Онищенко О. С., Горовий В. М., Попик В. І. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 294, [1] с. - Містить бібліогр.

Тодоров, Игорь Ярославович.   Международное публичное право [Текст] : учеб. пособие / И. Я. Тодоров, В. Н. Субботин, А. В. Филонов. - Киев : Знання, 2005. - 414 с. - Библиогр.: с.406-414.

Фединяк, Галина Степанівна.   Міжнародне приватне право [Текст] : підруч. [для вузів] / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк ; [голов. ред. Н. М. Гайдук]. - Вид. 4-те, переробл. і доповн. - Київ : Атіка, 2009. - 498, [1] с. - Містить бібліогр.

Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / [С. М. Бервено, В. А. Васильєва, М. К. Галянтич та ін.] ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 5-те вид., стер. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 973 с.

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Врублевський, Олександр Станіславович.   Співробітництво територіальних громад [Текст] / Олександр Врублевський. - Київ : Легал. статус, 2014. - 54 с.

Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі [Текст] / [Є. Бардяк, Д. Денисенко, Н. Каплун та ін.; наук. ред. А. Некрасова]. - Київ : Фенікс, 2018. - 206, [1] с. : іл.

Ткачук, Анатолій Федорович.   Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку [Текст] : практ. посіб. для практ. людей / Анатолій Ткачук. – Київ : Легал. статус, 2012. - 138, [2] с.

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА

 

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту [Текст] / [авт.-упоряд. С. Г. Глотов, А. Глотова, А. Воронова та ін. ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 539, [1] с. : іл. - (Хроніка).

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ

 

Бистрова, Богдана Василівна.   Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бистрова Богдана Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти дорослих. - Київ : [б. в.], 2018. - 20 с. - Містить бібліогр.

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника [Текст] / [С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко та ін. ; за заг. ред. Н. Гавриш] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 251 с. - Бібліогр.: с. 249-251.

Тарасова, Людмила И.   Праздник в доме [Текст] / Людмила Тарасова. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2003. - 318,[1] с.

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час [Текст] : монографія / [О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало та ін. ; за ред. О. А. Комаровської] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 143 с. : іл. - Бібліогр.: с. 131-138.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР

 

Саннікова, Л. П.   Ірниця: релікти живої пам’яті [Текст] : зшиток 8 / Саннікова Л. П. - Київ : Сердюк В. Л., 2015. - 112 с. : іл.

Саннікова, Л. П.   Іриця: релікти живої пам’яті [Текст] : зшиток 9 / Саннікова Л. П. - Київ : Сердюк В. Л., 2015. - 101 с. : іл. - Бібліогр.: с. 94-101.

Саннікова, Л. П. Словник реліктів живої пам’яті [Текст] : зшиток 10 / Саннікова Л. П. - Київ : Сердюк В. Л., 2015. - 156 с. : іл.

 

ЕКОЛОГІЯ

 

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 23 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Європейська інтеграція” ; №2 (170)). - 16-74.

Проблемні питання розвитку заповідної справи в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Охорона навколишнього середовища” ; №1 (169)). - Містить бібліогр. - 16-74.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

 

Докінз, Річард. Егоїстичний ген [Текст] : [пер. з англ.] / Річард Докінз ; [ред. О. М. Сидоренко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 543, [1] с. - Бібліогр.: с. 518-527. - Алф. покажч.: с. 528-532.

Шубін, Ніл. Риба всередині нас [Текст] : мандрівка 3,5-мільярдною історією людського тіла : пер. з англ. / Ніл Шубін ; [наук. ред. І. Загороднюк]. - Київ : Комубук, 2018. - 278, [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

 

ЗООЛОГІЯ

 

Кухарська, Нікола.   Як це працює? Тварини [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Нікола Кухарська ; [пер. з пол. І. Тучапської ; худож.] Н. Кухарська. - Харків : ШКОЛА, 2018. - [32] с. : іл.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

Айенгар, Гита. Йога. Жемчужина для женщин [Текст] : [пер. с англ.] / Гита Айенгар ; [гл. ред. Н. Е. Фомина]. - Харьков : Фолио, 2006. - 348, [1] с., [96] с. ил. - (Домашняя библиотека).

Брилл, Пегги.   Мгновенное исцеление. Избавтесь от боли – за 10 секунд! [Текст] : [пер. с англ.] / Пегги Брилл, Сюзан Саффс. - Москва : АСТ [и др.], 2006. - 190 с. : ил. - (Советы на каждый день).

Ильина, Светлана Ивановна.   Здоровье на вашем столе [Текст] / Светлана Ильина. - 7-е изд., испр. - Киев : Медицина, 2018. - 335 с. - Библиогр.: с. 334.

Кардоза, Стивен.   Целительные техники китайской медицины [Текст] : 88 упражнений для диагностики и лечения заболеваний : [пер. с англ.] / Стивен Кардоза ; [гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2014. - 350 с. : ил.

Карр, Аллен.   Легкий способ бросить курить [Текст] : [пер. с англ.] / Аллен Карр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая кн., 2010. - 202 с.

Кастро, Эспин Мариэла.   Сексуальная энциклопедия для подростков [Текст] : все, что нужно знать о здоровье и сексе : [пер. с итал.] / Мариэла Кастро Эспин ; [гл. ред. С. С. Скляр ; ил. Э. С. Блай]. - 2-е изд. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. - 127 с. : ил.

Кислинг, Барбара.   Радости секса [Текст] / Барбара Кислинг. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 237, [1] с.

Кнейпп, Севастиан.   Мое водолечение [Текст] : [пер. с нем.] / Севастиан Кнейпп. - Репр. воспр. изд. 1898 г. - Киев : Полиграфкнига, 1990. - 352 с. : ил.

Круглов, Виктор И.   Артериальная гипертония [Текст] : как определить, как предупредить, как вылечить / В. И. Круглов. - Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2000. - 128 с. - (Курсы естественной медицины). - Библиогр.: с. 128

Леви, Владимир Львович.   Разговор в письмах [Текст] / Владимир Леви. – Луганск : Глобус, 2002. - 269, [2] с.

Хей, Луиза Л. Исцели свою жизнь ; Исцели свое тело ; Сила внутри нас / Луиза Л. Хей. - Каунас : Ritas, 1996. - 222, [2] с.

Эндрюс, Тэд. Сакральные звуки [Текст] : кн. о преобразующем воздействии Музыки и Слова : [пер. с англ.] / Тэд Эндрюс. - Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2004. - 234 с. : ил.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ

 

Харлай, Людмила Олексіївна.   Методи підтримки ефективного функціонування розподілених комп’ютерних систем та мереж операторів стільникового зв’язку [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Харлай Людмила Олексіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Степенко А. О., 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Ветер в гриве[Изоматериал] : [фотоальбом] / авт. текста И. Ф. Бобылев ; спец. фотосъемка А. С. Шторха, А. В. Гидиримского ; [под общ. ред. И. Ф. Бобылева]. - 2-е изд. - Москва : Планета, 1976. - 216, [6] с. : ил.

Морозова, Ирина.   Цветы на подоконнике [Текст] / И. Морозова. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 317, [2] с., [16] с. ил. : ил.

Непомнящий, Николай Николаевич.   Друзья наши меньшие [Текст] / Н. Непомнящий, Л. Гибет. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 317, [1] с., [24] с. ил. : ил.

Побережна, Аліна Анатолієвна.   Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними [Текст] = Protein-oil resources of the world and trade in them / А. А. Побережна ; за ред. П. Т. Саблука. - Київ : Ін-т аграр. економіки, 2001. - 481 с. - Бібліогр.: с. 455-475.

Чечевицкий, Владимир Михайлович.   Получение воска на приусадебной пасеке [Текст] / В. М. Чечевицкий. - Херсон : Херсон. гор. тип., 2018. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с.37.

 

ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ

 

Базаров, Владислав Николаевич.   Практический справочник мастера-обувщика по ремонту обуви [Текст] : интерес. профессия / В. Н. Базаров ; [ред. С. А. Бондар] . – Черкассы : Черкас. НИИТЭХИМ, 2018. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 157.

Васильева, Татьяна Сергеевна.   365 рецептов для микроволновой печи [Текст] / [Васильева Т. С.]. - Москва : Мир книги, 2009. - 238, [1] с., [80] с. ил.

Вишневская, Анна.   Кремлевская диета [Текст] / [А. Вишневская]. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2016. - 126 с.

Нойман, Лотар.   500 полезных советов по домоводству [Текст] : [пер. с нем.] / Лотар Нойман. - Лейпциг : Ферлаг фюр ди фрау, 1987. - 192 с. : ил.

Ремонт квартиры своими руками [Текст] / [авт.-сост. А. Баляшин]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 317, [1] с. : ил. - (Популярная семейная энциклопедия).

Фелдон, Ли.   Найди свой стиль [Текст] / Ли Фелдон. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 316, [1] с. : ил.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ,

ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ. БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО.

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Вумек, Джеймс П.   Бережливое производство [Текст] : как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании : пер. с англ. / Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс ; [науч. ред. Ю Адлер]. - 2-е изд. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 468, [2] с. - (Серия „Модели менеджмента ведущих корпораций”). - Библиогр.: с. 469-470.

Григор, Олег Олександрович.   Підприємство „під ключ” [Текст] : [метод. допомога підприємцям, засн. і керівникам п-в] / Олег Григор, Віктор Демиденко. - Черкаси : Агрополіс, 2001. - 111 с.

Дойль, Питер.   Маркетинг, ориентированный на стоимость [Текст] : маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличения ее акционер. стоимости : [пер. с англ.] / Питер Дойль ; [под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. - 479 с. - (Маркетинг для профессионалов). - Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 466. – Предм. указ.: с. 466-477. – Указ. фирм и торговых марок: с. 477-479.

Економіка підприємства [Текст] : підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; Держ. вищ. навч. закл. „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” . - Вид. 4-те, переробл. та доповн. - Київ : КНЕУ, 2009. - 816 с. - Бібліогр.: с. 808-816. – Предм. покажч.: с. 803-807.

Капітан, Руслан Борисович.   Моделі та метод інформаційної підтримки процесів технічного обслуговування виробничого обладнання на поліграфічних підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Капітан Руслан Борисович ; Черкас. держ. технол. ун-т . - Черкаси : ЧДТУ, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Криворучко, Сергій Васильович.   Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів [Текст] : [монографія] / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ&К, 2018. - 463 с., [8] арк. іл. - Бібліогр.: с. 461-463.

Могілатенко, Андрій Станіславович.   Методи та модель інформаційної технології формування даних про повітряні об’єкти в автоматизованих системах управління повітряним рухом [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Могілатенко Андрій Станіславович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Парфентьєва, Олена Геннадіївна.   Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Парфентьєва Олена Геннадіївна ; Нац. транспорт. ун-т. - Київ : НТУ, 2018. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-20.

1000 золотых советов автолюбителю [Текст] / [авт.-сост. В. Волгин]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 319 с. : ил. - (Популярная семейная энциклопедия). - Библиогр.: с. 313-315.

Фінансовий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова, О. В. Грачов, В. Ю. Маляревський] ; за заг. ред. В. І. Хомякова ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 215 с.

Хачванкян, Ваграм Ваганович.   Менеджмент предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. В. Хачванкян. - Киев : Знання, 2005. - 422 с.

 

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

 

Домашний парикмахер [Текст] / [авт.-сост. З. Марина, Е. Голубева, М. Николаева]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 318, [1] с. : ил.

 

АРХІТЕКТУРА

 

Зінченко, Арсен Леонідович. Храми Якима Погрібняка [Текст] / Арсен Зінченко ; [ред. Н. Плиса]. - Київ : Білоцерків. книжк. ф-ка, 2016. - 181, [2] с., [4] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с.171-182.

Индивидуальный жилой дом [Текст] : кат. типовых проектов усадеб. домов для стр-ва в УССР / УкрНИИПграждансельстрой ; [ред. И. В. Сикотюк и др.]. - Киев : Урожай, 1989. - 172, [3] с. : ил.

 

МАЛЮВАННЯ ТА КРЕСЛЕННЯ. ДИЗАЙН. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

 

Ачкасова, Лариса Федоровна.   Интерьер и дизайн вашего дома [Текст] / Лариса Ачкасова ; [гл. ред. Н. С. Чистюхина]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2005. - 397, [2] с., [16] с. ил.

Игрушки своими руками [Текст] / [авт.-сост. С. Азаров, Н. Бельтюкова, Н. Кочетова и др. ; ред. Гуляева О.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2003. - 318, [1] с. : ил.

Как украсить свой дом [Текст] . - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2003. - 317, [2] с. : ил.

Максимова, Маргарита Васильевна.   Азбука вязания [Текст] / Маргарита Максимова, Марина Кузьмина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 318, [1] с., [8] с. ил.

Наниашвили, Ирина Николаевна.   Известные картины [Текст] / [И. Н. Наниашвили ; гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2015. - 95, [1] с. : ил.

 

ЖИВОПИС

 

Весняний вернісаж – 2006. Барви італійської Умбрії[Образотворчий матеріал] : [кат. вист.] / Київ. міська галерея мистецтв „Лавра”, Італ. ін-т культури в Україні. - Київ : ВХ[студіо], [2006?]. - 48 с. : іл.

Галата, Таїса Григорівна (1959).   Союз Неба і Землі [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Таїса Галата. - Черкаси : Бізнес-стиль, [2011?]. - [32] с. : іл.

Горинь, Богдан Миколайович.   Святослав Гординський на тлі доби [Текст] : есе-колаж : У 2 кн. Кн. 1 / Богдан Горинь ; [передм. Д. Павличка]. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 423 с. : іл. - Ім. покажч.: с.403-420.

Горинь, Богдан Миколайович.   Святослав Гординський на тлі доби [Текст] : есе-колаж : У 2 кн. Кн. 2 / Богдан Горинь. - Київ : Ярославів Вал, 2018. - 623 с. : іл. - Ім. покажч.: с.602-619.

Горинь, Богдан Миколайович.   Туга Віктора Цимбала [Текст] : [докум. роман-есе] / Богдан Горинь ; [передм. В. О. Шевчука]. - Київ : Пульсари, 2005. - 286 с., [16] с. іл.

Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут [Текст] / [уклад. Левицький М. Й. ; ред. Сапіга Д. І.]. - Львів : Сорока Т. Б., 2015. - 109, [2] с. : іл. - Ім. покажч.: с. 107-109.

Дніпро... мить і вічність [Образотворчий матеріал] = Dnipro... Momentum and Eternity : кат. вист. творів художників України, Росії та Білорусі – учасників міжнар. пленеру, присвяч. відзначенню Міжнар. дня Дніпра. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 19, [1] с. : іл.

Медвідь, Любомир. Парад парабол [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Любомир Медвідь. - Львів : Колір ПРО, 2015. - 107 с. : іл.

Український живопис ХІХ-початку ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України [Образотворчий матеріал] = Ukrainian Painting of the 19th-Early 20th Century from the collection of the National Art Museum of Ukraine : [альбом / упоряд. О. Жбанкова ; ред. О. Климчук]. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 270 с. : іл.

Український живопис ХХ-початку ХХІ ст. з колекції Національного художнього музею України [Образотворчий матеріал] = Ukrainian Painting of the 20th-Early 21th Century from the collection of the National Art Museum of Ukraine : [альбом / упоряд. Ю. Литвинець ; ред. О. Климчук]. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 302 с. : іл.

Эрмитаж. Санкт-Петербург.   [Эрмитаж. Западноевропейская живопись][Изоматериал] = The Yermitage. Western European painting : [альбом / авт.-сост. Ю. И. Кузнецов ; ред. И. Чурсина, Е. Полянская]. - Ленинград : Аврора, 1983. - 190, [1] с. : ил.

Яблонська, Тетяна Нилівна .   [Книга, яку знищили][Образотворчий матеріал] : [худож. реконструкція альб. „Тетяна Яблонська” 1969 р. з віршами І. Драча : до 100-річчя від дня народж. видат. укр. живописця Т. Яблонської] / Тетяна Яблонська, Іван Драч. - Київ : Мистецтво, 2017. - [14], ХІ с., [16] с. іл.

 

ГРАФІЧНІ МИСТЕЦТВА. ГРАФІКА

 

Горинь, Богдан Миколайович (1936).   Любов і творчість Софії Караффи-Корбут [Текст] : докум. роман-колаж. У 2 кн. Кн. 1 / Богдан Горинь ; [ред. Г. Гайовий та ін.]. – Львів : Апріорі, 2013. - 574 с. : іл. - Бібліогр.: с. 570-571.

Горинь, Богдан Миколайович (1936).   Любов і творчість Софії Караффи-Корбут [Текст] : докум. роман-колаж. У 2 кн. Кн. 2 / Богдан Горинь ; [ред. Г. Гайовий та ін.]. – Львів : Апріорі, 2015. - 702 с. : іл. - Бібліогр.: с. 697-699.

Лагутенко, Ольга Андріївна.   Графіки[Образотворчий матеріал] = Graphein : нариси з історії укр. графіки ХХ ст. / Ольга Лагутенко. - Київ : Грані-Т, 2007. - 165, [2] с. : іл.

Лагутенко, Ольга Андріївна. Українська графіка XX століття [Текст] : [навч. посіб.] / Ольга Лагутенко ; [голов. ред. О. Мовчан]. - Київ : Грані-Т, 2011. - 183 с. : іл.

Лагутенко, Ольга Андріївна.   Українська графіка першої третини XX століття [Текст] : [монографія] / Ольга Лагутенко. - Київ : Грані-Т, 2006. - 238, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 237-238.

 

МУЗИКА

 

Бугаєва, Олена Валентинівна.   Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931) [Текст] : біогр. слов. : наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 344, [1] с.

Вакульчук, Ольга Анатоліївна.   Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923–1934 років [Текст] : [монографія] / Ольга Вакульчук ; [наук. ред. Л. В. Івченко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Наук.-видавн. центр НБУВ, 2011. - 215, [2] с. - (З історії музичної спадщини України). - Бібліогр.: с. 172-206. – Ім. покажч.: с. 207-215.

Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 черв. 2016 р. : до 160-ліття від дня народж. П. Мартиновича (1856-1933) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [та ін.] ; [упоряд. та відп. ред. К. П. Черемський]. - Харків : Савчук О. О., 2016. - 231 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

КІНЕМАТОГРАФІЯ. КІНОМИСТЕЦТВО. КІНОФІЛЬМИ


Лузина, Лада.   Звезды эстрады и кино в зеркале скандальной журналистики [Текст] / Лада Лузина ; [гл. ред. Н. Е. Фомина]. - Харьков : Фолио, 2004. - 430, [1] с. : ил.

Щеглов, Дмитрий Алексеевич.   Любовь и маска [Текст] / Дмитрий Щеглов. - Москва [и др.] : Олимп [и др.], 1997. - 361, [2] с., [16] с. ил.

 

ТЕАТР. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ДРАМАТИЧНІ ВИСТАВИ


Блэйер, Фредрика.   Айседора [Текст] : портрет женщины и актрисы : [пер. с англ.] / Фредрика Блэйер. - Смоленск : Русич, 1997. - 547, [5] с., [16] с. ил.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 

Власенко, Інна Василівна.   Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Власенко Інна Василівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Коротка, Ірина Миколаївна.   Семантична організація лексичних гнізд зі значенням ‘рости’, ‘збільшуватися’ у германських, слов’янських та балтійських мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Коротка Ірина Миколаївна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : РІКМЕДІА, 2018. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

Новейший русско-украинский словарь [Текст] = Новітній російсько-український словник : 100000 слів / [уклад. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. ; ред. Біляєв В. Г.]. - Харків : Сінтекс, 2004. - 1167 с.

Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Текст] = Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches worterbuch : 60000 слів та словосполучень / [уклад. З. О. Басанець, В. Н. Бублик, О. В. Двухжилов та ін.] ; за ред. Е. І. Лисенко. - Київ : А.С.К., 2002. - 1023 с.

Лонська, Людмила Іванівна.   Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфологія (іменні частини мови) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів спец. „Серед. освіта (укр. мова і літ.)”, „Приклад. лінгвістика”, „Філологія” / Л. І. Лонська. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 163 с.

Парчевский, Константин Константинович.   Самоучитель французского языка [Текст] = Le Francais a la portee de tous / К. К. Парчевский, Е. Б. Ройзенблит ; [ред. Р. Н. Станкевич]. - Москва : Высш. шк., 1963. - 409, [1] с.

Піскунов, Олександр Вікторович.   Лінгвістична реконструкція в українському і російському мовознавстві ХІХ ст.–30-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Піскунов Олександр Вікторович ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. - 22 с. - Бібліогр.: с. 16-19.

Роман, Вікторія Володимирівна.   Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Роман Вікторія Володимирівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. - Одеса : Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Словарь наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков [Текст] / [сост. В. Д. Аракин, З. М. Любимова, И. В. Рахманов и др.] ; под общ. ред. И. В. Рахманова. - Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. - 582 с.

Сулейманова, Яніна Олегівна. Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Сулейманова Яніна Олегівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Тлумачний словник української мови [Текст] : 14000 [слів і словосполучень / уклад. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. ; ред. Біляєв В. Г.]. - Харків : Синтекс, 2002. - 671 с.

Фрейтас, Дж. Ф. де.   Минимум для общения [Текст] = Survival English : практ. пособие по разговор. англ. яз. / Дж. Ф. де Фрейтас ; предисл. и учеб. аппарат Т. И. Арбековой ; [ред. Т. И. Арбекова]. - Москва : Высш. шк., 1982. - 135 с. : ил.

Яковенко, Наталія Миколаївна.   Латинська мова [Текст] : [підручник] / Наталя Яковенко, Валентина Миронова. - Вид. 2-ге, доповн. - Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2002. - 468 с.

 

ПЕРЕДІСТОРІЯ. ДОІСТОРИЧНІ ЗАЛИШКИ

 

Шилов, Юрий Алексеевич.   Космические тайны курганов [Текст] / Ю. Шилов ; [ред. Л. Антонюк]. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 267, [3] с. : ил. - (Эврика). - Библиогр.: с.269.

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ

 

Замаровський, Войтех.   Сім чудес світу [Текст] : [для серед. шк. віку] : пер. зі словац. / В. Замаровський ; [ред. О. І. Терех]. - Київ : Веселка, 1972. - 354, [1] с., [7] арк. іл. : іл.

100 чудес света [Текст] / [гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. - 414, [1] с.

 

БІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр дослідж. Вип.10 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. Т. І. Ківшар]. - Київ : Наук.-видавн. центр НБУВ, 2013. - 531 с.

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ

 

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд. С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 768, [1] с. : іл.

Тайны и загадки затерянных цивилизаций [Текст] / [сост. С. Реутов ; ред. Е. Э. Лесовикова]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 351, [1] с. - Библиогр.: с. 350-351.

 

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

 

Юхнюк-Коротун, Люба. Луни Первовіку [Текст] : слов. до історії укр. культури / Люба Юхнюк-Коротун. - Київ : Сердюк В. Л., 2017. - 410 с. : іл.

Юхнюк-Коротун, Люба.   Луни Первовіку [Текст] : нотатки до історії укр. культури / Люба Юхнюк-Коротун. - Київ : Сердюк В. Л., 2017. - 265 с. : іл. - Бібліогр.: с. 242-262.

 

ІСТОРІЯ

 

Бурлацкий, Федор Михайлович. Загадка Макиавелли [Текст] : [драматург., ист., социол. новеллы] / Ф. М. Бурлацкий. - 2-е изд. - Москва : РИПОЛ классик, 2003. - 350, [1] с., [16] с. ил.

Бушков, Александр Александрович.   Сталин. Красный монарх [Текст] : хроники великого и ужасного времени / Александр Бушков. - Санкт-Петербург [и др.] : Нева, 2006. - 622, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 573-590.

Жужменко, Георгий Петрович (1915-1998).   9540 дней в ГУЛАГовских концлагерях [Текст] : [мои воспоминания] / Георгий Петрович Жужменко. - Артемовск : Омега-Л, 2008. - 157, [2] с. : ил. - Имен. указ.: с. 151-158.

Млечин, Леонид Михайлович.   Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы [Текст] / Л. Млечин ; [отв. ред. О. И. Лемехов]. - Москва : Центрполиграф, 1999. - 650, [1] с., [16] с. ил.

Мэн, Джон. Чингисхан [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Мэн ; [отв. ред. Е. Басова]. - Москва : Эксмо, 2006. - 414, [1] с., [32] с. ил. : ил.

Радзинский, Эдвард Станиславович.   Три царя [Текст] : [трилогия] / Эдвард Радзинский ; [отв. ред. В. Вестерман]. - Москва : АСТ, 2008. - 1373 с.

Сто великих загадок ХХ века [Текст] / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий ; гл. ред. С. Н. Дмитриев]. - Москва : Вече, 2004. - 477 с. : ил.

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Текст] / [за заг. ред. В. І. Сергійчука ; упоряд. Сергійчук В. І., Пасько І. В.]. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. - 711 с. : іл.

Янович, Виктор Сергеевич.   Наследие тысячелетий [Текст] / Виктор Янович. - Київ : Задруга, 2006. - 409 с. : ил. - Библиогр.: с. 408-409.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Аркас, Микола Миколайович.   Історія України-Русі [Текст] / Микола Аркас ; [передм. П. М. Гвоздецького ; ред. З. М. Книш]. - 3-тє факс. вид. - Київ : Вища шк., 1993. - 11, ХVІ, 384 с. : іл.

Борщевський, Сергій Юхимович.   Рік російської міфології [Текст] / Сергій Борщевський ; [передм. В. Огризка]. - Київ : Дуліби, 2016. - 287 с.

Донцов, Дмитро Іванович.   Дух нашої давнини [Текст] / др. Дмитро Донцов. - 2-ге вид. - Дрогобич : Відродження, 1991. - 341 с. - (Серія „Життя і чин” ; ч. 2). - Бібліогр.: с. 327-341.

Донцов, Дмитро Іванович (доктор юридичних наук ; 1883-1973).   Росія чи Европа? [Текст] : есеї / Дмитро Донцов. - Київ : Спілка Укр. Молоді, 1992. - 44 с. - Містить бібліогр.

Кириченко, Борис Йосипович.   Мій час [Текст] . Т. 1 / Борис Кириченко. - Київ : Фірма "Гранмна", 2018. - 636 с. : іл.

Костомаров, Микола Іванович.   Історія України в життєписах визначних її діячів [Текст] / Микола Костомаров. - Репр. відтворення вид. 1918 р. - Київ : Україна, 1991. - 493 с. : іл.

Крути. Пам’яті героїв Крут [Текст] / [упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич]. - Київ : Смолоскип, 2011. - 61, [1] с.

Три розмови про Україну [Текст] / Патріарх Філарет, Василь Шкляр, Микола Вересень, В’ячеслав Кириленко ; [упоряд. В. А. Кириленко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 286 с., [24] с. іл.

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ

 

Білецький, Феофан Феофанович.   Вічний подзвін Звенигори [Текст] : нариси з історії Звенигород. р-ну / Феофан Білецький ; [ред. Ф. Ф. Білецький]. - Звенигородка : Звенигород. комун. видавн.-полігр. п-во, 2003. - 185 с. : іл. - с. 178-183.

Горб-Дубова, Тамара Петрівна.   Подвиги і трагедії роду Дубових [Текст] / Тамара Горб-Дубова ; [ред. Г. Я. Шквар]. - 2-ге вид. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. - 103 с. : іл.

Шевчук, Віктор Васильович.   Невідома Шполянщина [Текст] : іст. нарис / В. В. Шевчук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 75, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 74-75.