НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2010 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді «Родзинка – 2010» [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студент. наук. конф., Черкаси, 21-22 квіт. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ;[відп. ред. Г.А. Волошкевич]. – Черкаси : [Брама-Україна], 2010. – 187 с. – (Юридичні науки. Інтелектуальна власність).

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді «Родзинка – 2010» [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студент. наук. конф., Черкаси, 21-22 квіт. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ;[відп. ред. О.А. Спрягайло]. – Черкаси : [Брама-Україна], 2010. – 267 с. – (Гуманітарні науки).

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді «Родзинка – 2010» [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студент. наук. конф., Черкаси, 21-22 квіт. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ;[відп. ред. Л.В. Корновенко]. – Черкаси : [Брама-Україна], 2010. – 243 с. – (Філологічні науки та соціальні комунікації).

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Кассе, Этьен. Убийца планеты. Адронный коллайдер [Текст] / Этьен Кассе ; [гл. ред. М.В.Смирнова]. – СПб. : Вектор, 2009. – 188 с. – (Лабиринты истины).

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Латиш, Іван Корнійович. Геологія і ми [Текст] / І.К. Латиш, І.О. Падалка ; Нац. акад. наук України ; за ред. А.І. Радченко. – К. : Академперіодика, 2010. – 178 с. : ілюстр.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Червона книга України. Рослинний світ [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Нац. акад. наук України ; за ред. Я.П. Дідуха. - [3-тє вид.]. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 911 с. : ілюстр.

Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Нац. акад. наук України ; за ред. І.А. Акімова. - [3-тє вид.]. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 623 с. : ілюстр.

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Оненко, Володимир Іванович. Домашні інкубатори [Текст] / В.І. Оненко ; голов. ред. В.І. Оненко. – К. : [Київ. правда], 2009. – 62 с. : ілюстр. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 3-4 / 2009).

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Черняк, Валерій Петрович. 55 років на варті охорони здоров’я [Текст] / [В.П. Черняк, В.Л. Брожик ; упоряд. Л.С. Щитюк]. – Черкаси : [Бізнес-Стиль], 2009. – 431 с. : ілюстр.

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Остеохондроз. Исцеление возможно [Текст]. - [Б.м. : б.и., 2010?]. – 120 с. : ил.

Яворская, Бирута Ояровна. Послание Вселенной [Текст] / Бирута Яворская. – Черкассы : Вертикаль, 2009. – 56 с. : ил.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Дубровська, Е. Насильство в школі [Текст] : аналіз пробл. та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні / [Дубровська Е., Ясеновська М., Алексєєнко М. ; ред. Т.Небесна]. - [К. : Інтертехнодрук, 2009]. – 34 с. : ілюстр.

Неживець, Олена Миколаївна. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі [Текст] : монографія / О.М. Неживець, Л.А. Жук, І.Л. Жук ; Київ. нац. авіац. ун-т, Юрид. ін-т (ІПКП). – К. : Кондор, 2009. – 221 с. : табл.

Соціальне партнерство – ефективність та сучасність соціальних послуг [Текст] : фінал. звіт / Всеукр. громад. орг. «Жіночий консорціум України» [та ін.]. – К. : [б.в.], 2009. – 48 с.

Черкащина інтелектуальна, або Про сумління «нереалізованого» покоління [Текст] / Ю.Присяжнюк [та ін.] ; [за ред. Ю. Присяжнюка, С. Шамари]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 91 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Берлінська стіна. 20 років по тому [Текст] / (Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; голов. ред. Д. Клак. - [Б.М. : б.в., 2009]. – 64 с. : ілюстр.

Борець, Юрій. Відродимо славу України [Текст] : іст. екскурс у глибину віків і за межі прийдешнього / Юрій Борець. - [Сміла] : Тясмин, 2010. – 63 с. : ілюстр.

Васильченко, Андрей Вячеславович. Великая Магическая война [Текст] / Андрей Васильченко. – М. : Яуза-пресс, 2009. – 381 с. – (Секретные материалы Третьего рейха).

Генерал «Вперед» [Текст] / [матеріали підгот.] В. Почепцов, Е. Почепцова. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 43 с. : ілюстр.

Кн. містить спогади М.З. Морокко про генерала, командира 254 стріл. дивізії Путейка М.К.

Іваненко, Валентин Васильович. Дніпропетровщина і «великий перелом» на селі кінця 1920 – початку 30-х років [Текст] : монографія / Валентин Іваненко, Наталя Романець ; [ред. В.О. Насекан]. – Д. : АРТ – ПРЕС, 2009. – 254 с. – (Реабілітовані історією).

Круцик, Роман Миколайович. Дем’янів Лаз [Текст] : Геноцид Галичини / Роман Круцик. – К. : Простір, 2009. – 349 с. : ілюстр.

Пам’ятки єврейської культури в Україні [Текст] = Treasure of Jewish Culture in Ukraine : пам’ятки музеїв і заповідників / [С. Іваненкова та ін.] ; М-во культури і мистец. України. – К. : [б.в., 2009?]. – 143 с. : ілюстр.

Пачовський, Василь Миколайович. В пам’ять гетьмана Івана Мазепи і битви під Полтавою (1709 р.) [Текст] / Василь Пачовський ; Клуб укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого ; [відп. ред. У. Скальська]. - [Перевид.]. – Івано-Франківськ : Грань, 2009. – 31 с.

Портнов, Андрій. Між «Центральною Європою» та «Русским миром» [Текст] : сучас. Україна у просторі міжнар. інтелект. дискусій / Андрій Портнов ; Нац. ін-т дослідж. – К. : [НІСД], 2009. – 159 с.

Прохода, Василь Хомич. Думки про Правду [Текст] : до історії постання укр. нації / Василь Прохода ; [голов. ред. Я. Радевич-Винницький]. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 566 с.

Соціософ. частина кн. становить роздуми про різні аспекти духов. життя укр. сусп.-ва.

Рибченко, Людмила Вікторівна. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Рибченко Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : [ЛОГОС], 2010. – 16 с.

Сорокопуд, Іван Іванович. Ім’я на Канівщині [Текст] : [імена, пов’язані з Канівщиною] / Іван Сорокопуд. – Канів : [Родень], 2009. – 67 с.

Федевич, Климентій Климентійович. Галицькі українці у Польщі, 1920 – 1939 [Текст] : (інтеграція галиц. українців до Польської держави у 1920 – 1930-ті рр.) : пер. з рос. / К.К. Федевич. – К. : Основа, 2009. – 278 с.

Чертопруд, Сергей Вадимович. Охота на фюрера [Текст] / Сергей Чертопруд ; [ред. А.Колпакиди]. – М. : Яуза [и др.], 2004. – 447. : ил. – (Империя Третий рейх).

Щербина, Микола Миколайович. Лихоліттю наперекір. Особисті спогади як історичне джерело [Текст] / Микола Щербина. – Черкаси : [б.в.], 2010. – 27 с. : фотогр.

Ювілейний альманах Українського Допомогового Комітету й організованого українського громадського життя в Бельгії, 1945 – 2005 [Текст] = Almanach jubilaire du Comite Ukrainien de Secours en Belgique (asbl) et des structures de la vie sociale desUkraimiens, 1945 – 2005 / ред.. О. Коваль. – Брюссель [та ін.] : [Афіша, 2009]. – 607 с. : ілюстр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Гідна праця та трудова міграція в Україні [Текст] : міжнар. експерт. круглий стіл, Київ, 25 листоп. 2008 р. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки [та ін.] ; [за ред. М. Ожевана]. – К. : [Скайтек], 2009. – 105 с.

Жаліло, Ярослав Анатолійович. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави [Текст] : монографія / Я. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [НІСД], 2009. – 335 с.

Захарчук, Юрий Н. Как уменьшить течи в бюджете жилища [Текст] / Ю. Захарчук. - Черкассы : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 69 с. : ил.

Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні в контексті євроінтеграції [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 12-14 лип. 2009 р. / Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : [Ред.-вид. центр ЧДТУ, 2009]. – 91 с.

Одотюк, Ігор Васильович. Технологічна структура промисловості України : реалії та перспективи розвитку [Текст] : [монографія] / І.В. Одотюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування ; [за ред. Л.Г. Скрипка]. – К. : [ІЕтП], 2009. – 303 с. : табл.

Осташко, Тамара Олексіївна. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ [Текст] : [монографія] / Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Ленівова Г.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування ; [відп. ред. В.О.Точилін]. – К. : [ІЕтП], 2010. – 207 с. : табл.

Позитивні підходи до формування сучасного ринку праці [Текст] = Позитивные подходы к формированию современного рынка труда / Молодіж. громад. центр «Еталон». - [Б.м. : б.в., 2009?]. – 100 с. : ілюстр.

Структурна перебудова економіки України в контексті переходу до збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр. екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2009]. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколиш…» ; №2).

Фінансове посередництво : проблеми і перспективи розвитку [Текст] / [В.К. Васенко та ін.] ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. ; за ред. Васенка В.К. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 449 с. : ілюстр.

Хомяков, Володимир Іванович. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : [посіб. для вузів] / В.І. Хомяков, В.М. Белінська, О.В. Федоренко ; Черкас. держ. технол. ун-т ; за ред. В.І. Хомякова. – Черкаси : [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2009. – 435 с.

Шнипко, Олександр Сергійович. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / Шнипко О.С. ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування ; [наук. ред. В.М. Геець]. – К : [Експрес], 2009. – 455 с. : ілюстр.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Антипенко, Володимир Федорович. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції [Текст] : [монографія] / Володимир Антипенко ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. В.Г.Маленко]. – К. : [Друк. МВС України], 2008. – 405 с.

Вахудова, Мілада Анна. Нерозділена Європа [Текст] = Europe undivided : демокр., важелі впливу та інтегр. після комунізму : пер. з англ. / Мілада Анна Вахудова ; [ред. О.П. Степаненко]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2009. – 378 с. – (Актуальні світові дискусії).

Від домовленостей – до змін [Текст] : впровадж. інструм. дипломатії та лобіювання у громад. ініціативах / Агенство з розв. приват. ініціативи ; Л. Маланій [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2009. – 32 с. : ілюстр.

Гнидюк, Наталія Андріївна. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Текст] / Н.А. Гнидюк ; [Пол.-Укр. Фундація співпраці] ; за ред. В.Ю. Стрельцова. – К. : [Кн. плюс], 2010. – 191 с.

Гнидюк, Наталія Андріївна. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н.А. Гнидюк ; Пол.-Укр. Фундація співпраці ; за ред. В.Ю. Стрельцова. – Електрон. текст. дані. - К. : Кн. плюс, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-RОM).

Годовой доклад, 2008 год [Текст] / Фонд ООН в обл. народонаселения. - [New York : б.и., 2009]. – 38 с. : ил.

Європеїзація Центральної та Східної Європи [Текст] = The Europeanization of Central and Eastern Europe : пер. с англ. / [наук. ред. О. Палій, А. Савчук ; упоряд. Ф. Шіммельфенніг, У. Зедельмаєр]. – К. : Юніверс, 2010. – 281 с.

Європейська інтеграція України : поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики [Текст] : [матеріали «круглого столу», Київ, 9 квіт. 2010] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. О.В. Снігир]. – К. : [НІСД], 2010. – 63 с.

Звітність по цільових програмах [Текст] : звіт за результатами дослідж. / Ін-т соціокульт. менедж. ; [наук. ред. Л.К. Абрамов]. – Кіровоград : ІСКМ, 2009. – 24 с.

Зовнішня політика України, 2009 [Текст] : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Ін-т зовніш. політики Дип. акад. України при МЗС України] ; за ред. Г.М. Перепелиці. – К. : Стилос, 2010. – 318 с. : табл.

Кассе, Этьен. Кризис или конец света? [Текст] : Апокалипсис, 2012 / Этьен Кассе ; [гл. ред. М.В. Смирнова]. – СПб. : Вектор, 2009. – 189 с. – (Лабиринты истины).

Найкращі практики фандрейзингу у сфері європейської інтеграції [Текст] / Т-во «Український Народний Дім в Чернівцях». – Чернівці : [б.в.], 2009. – 43 с. : ілюстр.

Організація Об’єднаних Націй в Україні [Текст] = United Nations in Ukraine. - [К. : б.в., 2009?]. – 1 папка (18 окр. арк.).

Представництво Європейської Комісії в Україні [Текст]. - [К. : б.в., 2009?]. – 1 папка (11 окр. арк.).

Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» [Текст] : кращі прикл. з практики проекту : посібник / [Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) та ін.]. – К. : Жовтень, 2009. – 99 с. : ілюстр. + 1 електрон. опт. диск.

Толерантність як шлях до Європи [Текст] : загальноукр. кампанія / [Вінниця : Добринська М.Г., 2009]. – 36 с. : ілюстр.

Яворська, Галина Михайлівна. Непевний об’єкт бажання : Європа в українському політичному дискурсі [Текст] : [монографія] / Галина Яворська, Олександр Богомолов. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 132 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адвокатура в Україні [Текст] : наук.-практ. комент. Закону України «Про адвокатуру», міжнар.-прав. стандарти давок. діяльн., орг. адвокатури / [авт.-упоряд. Т.В. Варфоломєєва, С.В. Гончаренко]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 399 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4/2010).

Галузевий державний архів СБУ [Текст] : путівник / Служба безпеки України ; [авт.-упоряд. В.М. Даниленко та ін.]. – Х. : Права людини, 2009. – 135 с. : ілюстр.

Доронін, Іван Михайлович. Документи – докази у кримінальному процеси України [Текст] : практ. посіб. / І.М. Доронін ; [ред. Ю.В. Паливода]. – К. : Вид. Паливода А.В., 2008. – 180 с. – (Бібліотека слідчого).

Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні : отримання документів дозвільного характеру на операції з землею та будівництво [Текст] : порівнял. аналіз загальнонац. дослідж. 2008 – 2009 рр. для Порог. прогр. Корпор. «Виклики тисячоліття» (МСС) / Дослідн. компанія InMind [та ін.]. - [К. : б.в., 2009]. – 52 с. : ілюстр.

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2009 [Текст] / Вищ. адм. суд України ; [упоряд. О.Н. Панченко] ; за ред. О.М. Панесюка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 359 с. (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 2/2010).

Тваринний світ України [Текст] : прав. охорона, використ. та відтвор. / Нац. акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 383 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 3/2010).

Томенко, Микола Володимирович. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України [Текст] : монографія / М.В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Київ. ун-т, 2010. – 299 с.

Удалова, Л.Д. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : [монографія] / Л.Д. Удалова, Н.З. Рогатинська. – К. : КНТ, 2009. – 150 с.

Шляхи подолання рейдерства : удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців [Текст] : матеріали комітет. слухань, провед. 17 верес. 2008 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн. [та ін.]. – К. : [б.в.], 2008. – 196 с.

Шмідт-Ассманн, Ебергард. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання [Текст] = Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidde : основ. засади та завдання систематики адм. права : [пер. з нім.] / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [від. ред. О. Сироїд]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – К. : К.І.С., 2009. – 523 с.

 

ВОЄННА СТПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Військово-історичний альманах [Текст]. Чис. 2 (19) / Центр. музей Збройн. Сил України ; редкол. : В. Горелов [та ін.] ; голов. ред. В.К. Карпов. – К. : [б.в.], 2009. – 160 с. : ілюстр.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Культура і сучасність [Текст] : альманах. №2 / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистець. : [голов. ред. В.А. Бітаєв]. – К. : [Міленіум], 2008. – 184 с.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Арутюнова, Жанна Михайловна. Россия – Франция : на перекрестке истории [Текст] : тесты для конкурсов и олимпиад / Жанна Арутюнова ; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М. : Чистые пруды, 2009. – 31 с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французский язык» ; вып. 30).

Бузоева, Марианна Дзембатовна. Изучение темы «Стереотипы и предрассудки» [Текст] : материалы для уроков нем. яз. в ст. кл. / М. Бузоева ; [ред. М.Д. Бузоева]. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32 с. : ил. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Немецкий язык» ; вып. 30).

Власенко, Галина Миколаївна. Науково-технічний переклад [Текст] : 10 кл. / Г.М. Власенко, І.О. Власенко, О.О. Сердюк ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2009. – 80 с. : ілюстр. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 12 (84)).

Європейський Союз – Україна : співробітництво у сфері вищої освіти [Текст] / Представництво Європ. коміс. в Україні. - [К. : FGL Energy, 2009]. – 16 с. : ілюстр.

Казачінер, Олена Семенівна. Педагогічна підтримка учнів [Текст] : [на уроках англ. мови] / О.С. Казачінер ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2009. – 79 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 11 (83)).

Настільна книга педагога [Текст] : актуал. прийоми та методи навчання, практ. поради, нормат. док. : [навч.-метод. посіб. / голов. ред. В.М. Андрєєва ; упоряд. В.М. Андрєєва, В.В. Григораш]. – Х. : Основа, 2006. – 351 с.

Патріотичне виховання молоді [Текст] : інформ.-метод. матеріали до наради Ради ректорів, директорів вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації Черкас. обл. / [Черкас. держ. технол. ун-т ; упоряд. Ю.Г. Лега, О.О. Григор та ін.]. - [Черкаси : Ред.-вид. центр ЧДТУ, 2009]. – 60 с.

Прокопенко, Людмила Ісааківна. Тести та їх застосування в едукаційному процесі вищого навчального закладу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. (Ч. 2) / Л.І. Прокопенко, С.Е. Гриб ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [за ред. А.І. Кузьмінського]. - Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 77 с.

Синельников, Александр Петрович. Психология обучения иностранным языкам [Текст] / А.П. Синельников ; [гл. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 10 (82)).

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Назаровець, Володимир Зіновійович. Дзюдо : історія, теорія, техніка боротьби [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / В.З. Назаровець ; [ред. С.В. Чмільова]. – Черкаси : [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2010. – 171 с. : ілюстр.

Стеценко, Анатолій Іванович. Атлетизм [Текст] : [навч. посібник] / А.І. Стеценко, П.М. Гунько ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від ЧНУ], 2010. – 175 с. : ілюстр.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Головченко, Гліб. Коледж преси та телебачення. 15 років перші! [Текст] : хронограф подій, 1993 – 2008 навч. роки / [Г. Головченко, В. Веселовська, О. Фібіх ; голов. ред. Г. Головченко]. – Миколаїв : Тетра, 2009. – 226 с. : ілюстр.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Авраева, Юлия Борисовна. Библиотеки – методические центры : инициаторы профессионального развития [Текст] : [наук.-практ. пособие] / Ю.Б. Авраева, З.С. Очирова. – М. : [Литера], 2009. – 94 с. – (Современная библиотека ; вып. 51).

Васильев, И.Г. Социологические исследования в библиотеках [Текст] : практ. пособие / Васильев И.Г., Илле М.Е., Раввинский Д.К. – СПб. : Профессия, 2003. – 174 с. – (Библиотечный практикум).

Збаровская, Наталья Владиславовна. Выставочная деятельность публичных библиотек [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / Н.В. Збаровская ; [отв. ред. Т. Захарчук]. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с. : ил. – (Библиотека).

Малолетова, Ніна Іванівна. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 1918 – 2008 [Текст] : започаткування, становлення, розв. / Н.І. Малолетова, Р.Л. Красій ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ;[наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – К. : [НБУВ], 2009. – 143 с. : табл.

Савина, Инна Александровна. Библиографическое описание документа [Текст] : учеб.-метод. рекомендации / И.А. Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. – СПб. : Профессия, 2007. – 269 с. – (Библиотека).

Стандарты по библиографиибиблиотечному и издательскому делу [Текст] : док., практика применения: справочник / [сост. А.Н. Данилкина]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 591 с. – (Библиотекарь и время XXI век ; №114).

 

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА


Архів. Збережена пам’ять народу [Текст] [упоряд. Т.А. Клименко]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 80 с. : ілюстр.

До 90-річчя держ. архіву Черкас. обл., 1919-2009рр.

 

МОВОЗНАВСТВО


Щербина, Микола Миколайович. Топоніми села Старосілля Городищенського району [Текст] / Микола Щербина. – Черкаси : [б.в.], 2009. – 31 с. : фотогр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Веретільник, О.В. Шевченківські Черкаси: поет у пам’яті століть [Текст] / [О.В. Веретільник]. – Черкаси : [Брама-Україні], 2010. – 23 с. : ілюстр.

Видання творів Тараса Шевченка у фондах музею „Кобзаря” [Текст] : каталог / [ред. О.М. Шарапа; упоряд. О.С. Косенко, О.В. Веретільник]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 279 с.

Владимир Еременко. Кондуит [Текст]. - [Канев : Склянка Часу, 2009]. – 48 с.

Гончар, Юлія Олегівна. Сердечний рай [Текст] : (гендер. аспекти худож. світу Тараса Шевченка) : [монографія] / Юлія Гончар; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. В. Пахаренко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 187 с.

Збірник праць Всеукраїнської ХХХVII наукової шевченківської конференції, Черкаси, 22-24 квіт. 2009 р. [Текст] / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 597 с.

До 195-і річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка.

Літературно-мистецький вернісаж Черкащини [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали. Вип. 8 / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка : [ред. Г.С. Круглякова; упоряд. Р.П. Круценко та ін.]. – Черкаси : [ОНБ], 2010. – 20 с. : ілюстр.

Піскун, Ольга Юріївна. Письменник і тоталітаризм [Текст] : психоаналіт. інтерпретація прози Тодося Осьмачки: монографія / Ольга Піскун; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 261 с.

Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві [Образотворчий матеріал] : кат. вист., Черкаси, 2009 р. / [фото А.А. Мороз та ін. ; упоряд. О.М. Шарапа]. - [Черкаси : Брама-Україна, 2010]. – 24 с. : ілюстр.

Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Четвертої наук.-практ. конф., присвяч. 195-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка, [Черкаси, 25 лют. 2009р.] / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців… [та ін.]. – Черкаси :Вертикаль, 2010. – 315 с.

 

МИСТЕЦТВО


Любов і пісня – долі два крила [Ноти] : [пісні з репертуару Василя та Діани Матющенків ; редагув. А.М. Данилюк]. - [Д. : ЕНЕМ, 2010]. – 51 с. : ілюстр.

В кн. також: Тетяна і Олександр Гарькаві – майстри петриківського розпису з Дніпропетровщини.

Народна ікона Середньої Наддніпрянщни в контексті селянського культурного простору [Текст] : [монографія / авт. проекту М. Бабак; авт. тексту] О. Найден; [Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Нац. акад. наук України та ін.]. – К. : Книга, 2009. – 544 с. : ілюстр.

Страшевич, Василь Борисович. Застигла в камені музика старовинного міста [Текст] : іст.-краєзн. нарис / Василь Страшевич. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 163 с. : ілюстр.

Сучасна українська авторська пісня [Текст] : ст. про витоки жанру, авт.-ветеранів, фест., поради молодим і долю В. Івасюка / [авт.-упоряд.] П.В. Картавий; [ред. П.В. Картавий]. – Суми : МакДен, 2009. – 75 с. : ілюстр.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Бурій, Валейрій Михайлович. Народно-православний календар [Текст] / Валерій Бурій. – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 95 с.: ілюстр.

Іслам і сучасний світ [Текст] : роботи учасн. другого [2006р.] та третього [2007р.] всеукр. конкурсів ісламознав. Дослідж. молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. та наук. ред. М.І. Кирюшко. – К. : [Ансар Фаундейшн], 2009. – 320 с.

Кожушний, Олег Володимирович. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ-VІІІ століть [Текст] : [монографія] / прот. Олег Кожушний; Київ. Духовна Акад. ; [ред. Д.П. Лозінський]. – К. : Вид. від. УПЦ, 2009. – 263 с.

Митрополит Софроній. Будуй своє життя в гармонії з Богом [Текст] / [редкол. : С. Чумак та ін.]. - [Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010]. – 143 с. : фотогр.

До 70-річчя з дня народж. Митрополита Черкаського і Канівського.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Манипуляция сознанием [Текст] / Сергей Кара-Мурза; [отв. ред. С. Рубис]. - [Изд. перераб., доп.]. – М. : Эксмо [и др.], 2008. – 863 с. – (Политический бестселлер).

Кехо, Джон. Подсознание может все! [Текст] : [пер. с англ.] Джон Кехо. - [Б.м. : б.и., 2010?]. – 120 с.

Мусатов, Сергій Олександрович. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : наук.-метод. посіб. для вчителів [Мусатов С.О., Зликов В.Л., Хомутнікова Н.Н.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка ; [за ред. С.О. Мусатова]. – К. : Пед. думка, 2008. – 95 с.

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 207 с.

Психологічні особливості творення наукового тексту [Текст] : метод. рек. / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; [за ред. В.А. Андрієвської]. – К. : Пед. думка, 2008. – 215 с.

Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін [Текст] : (на матеріалі освіт. орг.) : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка [та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К. : Пед. думка, 2008. – 199 с.: табл.

Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [за ред. О.М. Кокуна]. – К. : Пед. думка, 2008. – 295 с.: табл.

Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [за ред. С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко]. – К. : Пед. думка, 2008. – 199 с. : ілюстр.

Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [за ред. Н.В. Чепелевої]. – К. : Пед. думка, 2008. – 255 с.

Харченко, Дмитро Миколайович. Психосоматичні розлади [Текст] : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : монографія / Харченко Д.М. – К.: [Міленіум], 2009. – 279 с. : табл.

Чепа, Мирослав-Любомир Андрійович. Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу [Текст] : монографія / Мирослав-Любомир Чепа; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К. : Пед. думка, 2008. – 111 с.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. № 4 (13) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю.Г, Рубан]. - [К.] : НІСД, [2009]. – 247 с.