НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В III кв. 2019 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ


Ладанюк, Анатолій Петрович. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Ладанюк А. П., Власенко Л. О., Кишенько В. Д. ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Ліра-К, 2018. - 351 с. - Бібліогр.: с. 325.

Миронов, Олексій Вадимович. Інформаційна технологія уніфікації контенту наукометричних суб’єктів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Миронов Олексій Вадимович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2018. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-21.


КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ


Гончаренко, Тетяна Андріївна. Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Гончаренко Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2018. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-21.

Зубко, Ігор Анатолійович. Удосконалення моделей і методу підвищення ефективності компонентів функціонально-орієнтованих систем спеціального призначення [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Зубко Ігор Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Сисюк С. В., 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-17.

Коломієць, Світлана Петрівна. Методи та моделі локалізації дефекту типу „тріщина” на цифрових зображеннях об’єктів будівництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Коломієць Світлана Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Корж, Роман Орестович. Формування та ідентифікація інформаційного образу закладу вищої освіти у соціальних середовищах Інтернету [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Корж Роман Орестович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури . - Київ : Вид-во Нац. ун-ту „Львів. політехніка”, 2019. - 40 с. - Бібліогр.: с. 33-38.

Лимаренко, Вячеслав Володимирович. Інформаційна система підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Лимаренко Вячеслав Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Оберіг, 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Матвієнко, Микола Павлович. Пристрої цифрової електроніки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - Київ : Ліра-К, 2019. - 390 с. : іл. - Бібліогр.: с. 388-390.

Саченко, Ілля Анатолійович. Моделі і методи підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки будівель [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Саченко Ілля Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

Стабецька, Тетяна Анатоліївна. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення довільної кількості аргументів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Стабецька Тетяна Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-17.

Тарасенко, Ярослав Володимирович. Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Тарасенко Ярослав Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-17.


УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ


Баніт, Ольга Василівна. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Баніт Ольга Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. - Київ : ДКС центр, 2018. - 39 с. - Бібліогр.: с. 33-36.

Березенський, Руслан Володимирович. Моделі та методи управління проектами інформатизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Березенський Руслан Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Друк. Військ. акад., 2019. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-20.

Боярчук, Олег Віталійович. Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із мінливим середовищем (на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення) [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Боярчук Олег Віталійович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Марусич М. М., 2019. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 18-20.

Веренич, Олена Володимирівна. Управління ментальним простором проектів та програм [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Веренич Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2019. - 40 с. : іл. - Бібліогр.: с. 33-38.

Ісаєнко, Дмитро Валерійович. Проактивна ризико-орієнтована методологія управління програмами створення та розвитку системи технічного регулювання у будівництві [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Ісаєнко Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2019. - 39 с. : іл. - Бібліогр.: с. 32-35.

Меленчук, Віктор Миколайович. Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Меленчук Віктор Миколайович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Друк. Військ. акад., 2019. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 19-20.

Шкуро, Максим Юрійович. Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Шкуро Максим Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [ВАРТО], 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-18.

Щербаченко, Олександр Миколайович. Планування проектів розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об’єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Щербаченко Олександр Миколайович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-18.

 

БІБЛІОГРАФІЯ


Історія України, 2017 [Текст] : бібліогр. покажч. : 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвяч. / [упоряд. Н. Вощевська та ін. ; наук. ред. Г. Боряк]. - Київ : Вініченко, 2018. - 636 с. - Ім. покажч.: с. 555-611. – Геогр. покажч.: с. 613-626.

Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [наук. ред. Г. М. Голиш ; уклад. Л. І. Синявська]. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 75 с., [8] с. іл. - (Серія „Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького” ; вип. 27). - Ім. покажч.: с. 71-72.

Професор Катерина Григорівна Городенська [Текст] : біобібліографія / НАН України, Ін-т укр. мови ; упоряд. М. І. Степаненко, Л. В. Шитик. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 159 с., [8] с. іл. - (Серія „Біобібліографія вчених України”) (Мовознавці України ). - Ім. покажч.: с. 156-158.

Список репресованої літератури [Текст] : [заборон. вид. 1920-30-х рр.] : док. і матеріали / упоряд. С. І. Білокінь ; [ред. Ю. Буряк]. - Київ : Укр. пропілеї, 2018. - 517, [1] с. - Бібліогр.: с. 496-517.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


Визначення індексів УДК для наукових документів [Текст] : метод. рек. / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. В. М. Муравйова, М. Й. Ахвердова та ін. ; ред. Н. В. Жданова]. - Київ : Кн. палата України, 2019. - 34 с. - Бібліогр.: с. 32-34.

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання [Текст] / [упоряд. Г. М. Голиш]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 293, [1] с. - Ім. покажч.: с. 281-291.

Новальська, Тетяна Василівна. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський [Текст] : монографія / Тетяна Василівна Новальська, Ірина Володимирівна Черняк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2019. - 190 с. : іл. - (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти). - Бібліогр.: с. 146-179 – Ім. покажч.: с. 180-185.

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 р., УДК - на 2011 р. / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова та ін. ; ред. Н. В. Жданова]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 82 с. - Бібліогр.: с. 82. – Алф.-предм. покажч.: с. 54-81. – Покажч. мови та літ.: с. 81. – Геогр. покажч.: с. 81-82.

 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ


Дати і події, 2019, друге півріччя [Текст] : календар знамен. дат. №2 (14) / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 95 с. : іл. - Містить бібліогр. - 59-71.

 

ЗБІРНИКИ


1000 цитат від великих і знаменитих [Текст] : навч. посіб. / [упоряд. Р. С. Кацавець]. - Київ : Алерта, 2018. - 148 с. - Бібліогр.: с. 141-142. – Алф. покажч.: с. 143-147.

 

ФІЛОСОФІЯ


Ницше, Фридрих (1844-1900). Так говорил Заратустра [Текст] = Also sprach Zarathustra : кн. для всех и ни для кого : [пер. с нем.] / Фридрих Ницше ; [гл. ред. А. В. Красовицкий]. - Харьков : Фолио, 2017. - 187 с.

Хамітов, Назіп В. Філософський словник. Людина і світ [Текст] / Н. Хамітов, С. Крилова. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Київ : КНТ, 2018. - 193, [1] с. - Бібліогр.: с. 186-194.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Андросович, Ксенія Анатоліївна. Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-середовищі [Текст] : метод. рек. / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 39 с. - Бібліогр.: с. 33-39.

Берн, Ерік. Що ти кажеш після привітання? [Текст] : психологія людської долі : [пер. з англ.] / Ерік Берн ; [ред. Н. В. Бордукова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 427, [1] с. - Містить бібліогр.

Бойченко, Е. В. Азбука психологии [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков . - Киев : СВАРОГ, 2018. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-190.

Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 375 с.

Діденко, Марина Сергіївна. Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Діденко Марина Сергіївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - Київ : Наук. світ, 2019. - 20, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-19.

Еріксон, Томас. В оточенні ідіотів, або Як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти [Текст] : [пер. з англ.] / Томас Еріксон ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2019. - 251, [1] с.

Іванова, Оксана Вікторівна. Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: [19.00.07] / Іванова Оксана Вікторівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Кацавець, Руслан Сергійович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / Руслан Кацавець. - Київ : Алерта, 2019. - 111 с. - Бібліогр.: с. 104-109.

Кові, Стівен Річард. 12 важелів успіху [Текст] : пер. з англ. / Стівен Р. Кові ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 207 с.

Кузнєцов, Марат Амірович. Психологія моторної пам’яті: прикладні аспекти [Текст] : монографія / М. А. Кузнєцов, Є. В. Заїка, Ю. Ю. Ходикіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . - Харків : Діса плюс, 2019. - 444 с. : іл. - Містить бібліогр.

Макгонігал, Келлі. Сила волі [Текст] : шлях до влади над собою : пер. з англ. / Келлі Макгонігал ; [наук. ред. О. Пшегорницька]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 263, [1] с.

Макріді, Емі. Я! Я! Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків) [Текст] : пер. з англ. / Емі Макріді ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 323, [1] с.

Максименко, Д. С. Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку [Текст] : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 190, [1] с. - Бібліогр.: с. 186-190.

Максименко, Сергій Дмитрович. Загальна психологія [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / С. Д. Максименко. - Вид. 3-тє, переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2010. - 271 с. - Містить бібліогр.

Москаленко, Г. Т. Батьки, які виховують дочок. Що потрібно знати [Текст] : практ. психологія / Г. Т. Москаленко. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 207 с.

Москаленко, Г. Т. Як виховувати дитину до дитячого садка [Текст] : практ. психологія / Г. Т. Москаленко. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 99 с.

Норвуд, Робін. Жінки, які кохають до нестями [Текст] : [пер. з англ.] / Робін Норвуд ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2017. - 319 с.

Перлман, Кетрін. Ігноруйте! [Текст] : щасливе виховання без надмір. контролю : пер. з англ. / Кетрін Перлман ; [ред. Ж. Капшук, С. Жиляєва]. - Київ : Книголав, 2018. - 239 с.

Пітерсон, Джордан. 12 правил життя [Текст] : як перемогти хаос : пер. з англ. / Джоржан Пітерсон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2019. - 319, [1] с. : іл.

Савчин, Мирослав Васильович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ] / Мирослав Савчин, Леся Василенко ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 3-тє вид., переробл., доповн. - Київ : Академія, 2017. - 366, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 363-367.

Хіз, Чіп. Вирішуй правильно! [Текст] : як обрати найкраще рішення в житті та на роботі : [пер. з англ.] / Чіп Хіз, Ден Хіз ; [ред. Н. В. Бордукова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 319 с.

Шер, Барбара. Мистецтво мріяти [Текст] : як отримати те, чого насправді бажаєш : [пер. з англ.] / Барбара Шер, Енні Готліб ; [ред. Р. А. Трифонов]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 431, [1] с.

 

РЕЛІГІЯ


Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври, XVI-поч. XX століття [Текст] : (сакральні тканини і вироби з металу у зібр. Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідника) : каталог / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. В. Щербакова, Г. Листопад ; відп. ред. В. Колпакова]. - Київ : КВІЦ, 2005. - 103 с. : іл. - Бібліогр.: с. 98-100. – Ім. покажч.: с. 94-97.

Каталог збереження пам’яток Київського Церковно-археологічного музею, 1872-1922 рр. [Текст] : [до 130-річчя заснування Київ. Церков.-археол. музею] / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [авт.-упоряд. Г. Бєлікова та ін. ; наук. ред. В. Колпакова та ін.]. - Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, 2002. - 244 с. : іл. - Бібліогр.: с. 229-236. – Покажч.: с. 223-226. - 38-55.

Кин, Майкл. Религии мира [Текст] : [пер. с англ.] / Майкл Кин ; [гл. ред. Чистюхина Н. С.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 239 с. : ил.

Мелин, Дэвид. Размышления над Псалмами [Текст] / Дэвид Мелин ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2018. - 758, [1] с. - (В библиотеку проповедника). - Библиогр.: с. 759.

Моріак, Франсуа. Ісусове життя [Текст] / Франсуа Моріак ; [пер. з фр. Г. Чернієнко ; наук. ред. Ю. Вестель ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр європ. гуманітар. дослідж.]. - Київ : Дух і літера, 2009. - 237 с.

Мусензека, Жакі. Про це не потрібно мовчати [Текст] / Жакі Мусензека ; [голов. ред. О. Гуріна]. - Черкаси : Смірна, 2018. - 129 с.

Мусензека, Жаки. Об этом не нужно молчать [Текст] / Жаки Мусензека ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2018. - 130 с.

Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника [Текст] : каталог / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. Л. Юріна ; ред. В. Рекеда, Н. Свєшнікова]. - Київ : КВІЦ, 2005. - 195 с. : іл. - (Пам’ятки культури). - Бібліогр.: с. 187-191. Покажч.: с. 177-185.

Огієнко, Іван Іванович (1882-1972). Українська церква [Текст] : нариси з історії Укр. православ. церкви. У 2 т. Т. 1-2 / І. І. Огієнко. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 283, [1] с. - Містить бібліогр.

Свято-Покровский Красногорский женский монастырь [Текст] : [1025-летию крещения Руси посвящ. / ред. В. Ч. Адамович]. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2013. - 216, [6] с., [18] с. ил.

 

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ. СПОСІБ ЖИТТЯ


Екерстрьом, Лола А. Лагом [Текст] : швед. секрети щасливого життя : [пер. з англ.] / Лола А. Екерстрьом ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 191 с. : іл.

 

СТАТИСТИКА


Черкащині 65 років [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. - Черкаси : [б. в.], 2019. - 28 с. : іл.

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Бергер, Йона. Невидимий вплив [Текст] : прихов. сили, які формують поведінку : пер. з англ. / Йона Бергер ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 239, [1] с.

Курс практической психологии, или Как научиться работать и добиваться успеха [Текст] : для высш. упр. персонала: учеб. пособие / Центр нравств. воспитания „Фонд” [и др.] ; [авт.-сост. Р. Р. Кашапов ; ред. Л. Ф. Тюкина]. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - 443, [1] с. : ил.

 

ПОЛІТИКА


Лі Куан Ю. Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу [Текст] : [пер. з англ.] / Лі Куан Ю ; інтерв’ю та добірки підгот. Г. Елісоном, Р. Д. Блеквіллом за участю Е. Вайна ; передм. Г. Кіссинджера ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 220 с. - Бібліогр.: с.191-220.

Режим Путіна: перезавантаження-2018 [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. М. М. Розумного. - Київ : НІСД, 2018. - 477, [1] с.

Черновецкий, Леонид Михайлович. Сумасшедшая История [Текст] / Леонид Черновецкий. - Киев : Саммит-Кн., 2017. - 229, [2] с. : ил.

Яремчук, Олеся (1991). Наші інші [Текст] : історії укр. різноманіття / Олеся Яремчук. - Львів : Човен, 2018. - 199 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Семененко В. М., Коваленко Д. І., Бугас В. В., Семененко О. В.] ; за заг. ред. Семененка В. М., Коваленка Д. І. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 427 с. : іл. - Бібліогр.: с. 420-424.

Сорос, Джорж. Лекції в Центрально-Європейському Університеті [Текст] : [пер. з англ.] / Джорж Сорос ; [Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр європ. гуманітар. дослідж.] . - Київ : Дух і літера, 2011. - 135 с. - Предм.-ім. покажч.: с. 126-135.

 

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ


Національний класифікатор України „Класифікатор професій” ДК 003:2010 [Текст] : [практ. посіб / упоряд. Чижмарь К. І., Журавльов Д. В.]. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 495 с. - Покажч.: с. 33-494.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ


Гільбо, Кріс. Стартап на $100 [Текст] : як перетворити хобі на бізнес : пер. з англ. / Кріс Гільбо ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 261, [1] с.

Шмідт, Ерік. Як працює Google [Текст] : [пер. з англ.] / Шмідт Ерік, Розенберг Джонатан ; за участі А. Ігла ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 304 с. : іл. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 302-304.

 

ФІНАНСИ


Банківська система [Текст] : підручник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. К. Реверчука . - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 399 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 397-399.

Гордієнко, Л. А. Фінансова політика соціальної сфери [Текст] : монографія / Гордієнко Л. А. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 393 с. : табл. - Бібліогр.:321-353.

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ

ТА ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ.


Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.] ; [за ред. М. К. Сукача, М. М. Скопеня]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 763 с. : іл. - Бібліогр.: с. 724-725.

Кирилюк, Євген Миколайович. Формування економічних відносин сільськогосподарських товаровиробників із посередницькими структурами в Україні [Текст] : монографія / Є. М. Курилюк. - Черкаси : ЧНУ, 2009. - 212 с. - Бібліогр.: с. 180-198.

Мальська, Марта Пилипівна. Туризм у містах [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка . - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 222 с. - Містить бібліогр.

Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України [Текст] / Центр Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. - Київ : Заповіт, 2019. - 147 с. : іл. - (Бібліотека Центру Разумкова) (Серія „Дискусії про економічний розвиток”). - Містить бібліогр.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


Адміністративне право [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. - Вид. 4-те, доповн. та переробл. - Харків : Право, 2019. - 185 с.

Актуальні проблеми господарського права. (Особлива частина) [Текст] : підручник / [Винокурова Л. Ф., Горяєва О. С., Клепікова О. В. та ін. ; за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Ліра-К, 2019. - 670 с. - Бібліогр.: с. 669-670.

Баулін, Олег Вячеславович. Зразки документів з публічного права [Текст] : кримін. право та процес, адміністр. право та процес : навч. посіб. / [Баулін О. В., Матвєєв П. С., Матвєєва С. П.]. - Київ : Алерта, 2018. - 121 с.

Берзін, Павло Сергійович. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник. [У 3 т.]. Т. 1 : Загальні засади / П. С. Берзін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. - 2-ге вид., випр. та доповн. - Київ : Дакор , 2019. - 561 с. - Містить бібліогр.

Буткевич, Ольга Володимирівна. Історія міжнародного права [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / О. В. Буткевич. - Вид. 2-ге, стер. - Київ : Ліра-К, 2019. - 411 с. - Бібліогр.: с. 394-397. – Предм. покажч.: с. 398-406. – Ім. покажч.: с. 407-411.

Васильєв, Сергій Володимирович. Цивільний процес [Текст] : підручник / Васильєв С. В. - Київ : Алерта, 2019. - 505 с. - Містить бібліогр.

Військове право [Текст] : підручник / [Алієв Р. В., Бериславська О. М., Бєляков К. І. та ін. ; редкол.: Коропатнік І. М., Шопіна І. М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. - Київ : Алерта, 2019. - 647 с. - Містить бібліогр.

Герц, Алла Анатоліївна. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. - Київ : Кондор, 2018. - 278 с. - Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 82 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.]. - Київ : Юрид. думка, 2018. - 346 с. - Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 83 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.] . - Київ : Юрид. думка, 2019. - 368 с. - Містить бібліогр. - 144-15.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 84 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.]. - Київ : Юрид. думка, 2019. - 187 с. - Містить бібліогр. - 144-15.

Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 345 с.

Земельний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент.: станом на 1 трав. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Бабенко Е. В., Батіг Р. В. та ін.] ; за заг. ред. Гиренко І. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 687 с.

Іванов, Юрій Феодосійович. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. У 2 т. Т. 1 / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2019. - 340 с. - Бібліогр.: с. 336-340.

Іванов, Юрій Феодосійович. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. У 2 т. Т. 2 / Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2019. - 345 с. - Бібліогр.: с. 341-345.

Конституційне право України [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін.]. - Вид. 6-те, переробл. та доповн. - Харків : Право, 2019. - 385, [1] с.

Корнєєв, Юрій Валентинович. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 111 с. - Бібліогр.: с. 111.

Кримінологія [Текст] : підручник / [Бабенко А. М., Бусол О. Ю., Костенко О. М. та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова ; Нац. акад. упр., Кримінол. асоц. України. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Харків : Право, 2018. - 415 с. - Містить бібліогр.

Лебідь, Валерій Іванович. Зразки документів з приватного права [Текст] : цивіл., сімейне, житл., труд., земельне, цивіл.-процес. законодавство України : навч. посіб. / [Лебідь В. І., Матвєєв П. С., Матвєєва С. П.]. - Київ : Алерта, 2018. - 152 с.

Навроцький, Вячеслав Олександрович. Основи кримінально-правової кваліфікації [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. О. Навроцький ; [наук. ред. Ковальський В. С.]. - 2-ге вид. - Київ : Юрінком Інтер, 2009. - 511 с. - Бібліогр.: с. 493-505. – Алф.-предм. покажч.: с. 506-507.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 5 квіт. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Бабенко Е. В., Батіг Р. В. та ін.] ; за заг. ред. Галунька В. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 739 с.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 7 верес. 2018 р. / [Банах С. В., Буглак Ю. О., Возьний К. З. та ін.] ; за заг. ред. Короєда С. О. - Київ : Професіонал, 2018. - 399 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 15 берез. 2019 р. / [Банах С. В., Буглак Ю. О., Бабенко К. А. та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 417 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Батіг Р. В., Беспалов О. О. та ін.] ; за заг. ред. Лошицького М. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 791 с.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України [Текст] : зразки процес. док. у кримін. провадженні: станом на 15 берез. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Батіг Р. В., Безпалова О. І. та ін.] ; за заг. ред. Лошицького М. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 1271 с. -

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України [Текст] : станом на 15 берез. 2019 р. / [Бобрик В. І., Банах С. В., Буглак Ю. О. та ін.] ; за ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 521 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / [Бабенко К. А., Банах С. В., Бобрик В. І. та ін.] ; за заг. ред. Короєда С. О. - Київ : Професіонал, 2019. - 1155 с.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / [Бабенко К. А., Банах С. В., Бобрик В. І. та ін.] ; за заг. ред. Короєда С. О. - Київ : Професіонал, 2019. - 495 с.

Правдюк, Віталій Михайлович. Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України [Текст] : монографія / В. М. Правдюк. - Київ : Алерта, 2018. - 203 с. - Бібліогр.: с. 175-203.

Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство [Текст] / [редкол.: О. П. Орлюк (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 666 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 8-ма. Восьма сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 6 лютого-14 березня 2018 року. Засідання 1-15 [Текст] : зб. стеногр. бюл. пленар. засід. Верховної Ради України. Т. 28 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 734, [1] с.

Україна. Закони. Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра [Текст] : [офіц. текст зі змінами та допов. станом на 2 квіт. 2019 р.] / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 262 с. - (Кодекси України ; №4 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 93-115, 185-195, 247-257. - 542-12.

Україна. Закони. Житловий кодекс Української РСР [Текст] : із змінами та допов. станом на 7 трав. 2019 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2019. - 63 с.

Україна. Закони. Житловий кодекс [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 26 лип. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 117 с. - (Кодекси України ; №8 / 2019). - Алф.-предм. покажч.: с. 92-101. - 542-12.

Україна. Закони. Закон України „Про землеустрій” [Текст] : [станом на 14.06.2019 р.] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 62, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №6 (54)). - 64-72.

Україна. Закони. Закон України „Про національну безпеку України” [Текст] : [станом на 19.04.2019 р.] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 47, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №4 (52)). - 64-72.

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 21 черв. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 178 с. - (Кодекси України ; №7 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 149-177. - 542-12.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] . Розд. 1-4 : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 25 квіт. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 399 с. - (Кодекси України ; №5 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - 542-12.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] . Розд. 5-20 : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 22 трав. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 487 с. - (Кодекси України ; №6 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - 542-12.

Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів]: за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.] ; НДІ фінанс. права ; за ред. Л. К. Воронової. - Київ : Прав. єдність, 2009. - 392, [1] с. - Містить бібліогр.

Щукін, В. В. Історія держави і права України [Текст] : слов. термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. М. М. Шитюка . - Київ : Кондор, 2018. – 296 с. - Бібліогр.: с. 270.

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА


Лінія фронту Канів [Текст] : хроніка подій : як служать в АТО наші земляки : на основі публ. канів. газети „Дніпр. Зірка”. Ч. 1 / збір, упоряд. тексту М. Гламаздіна. - Канів : Канів. Прес-Група, 2016. - 87 с., [16] с. іл.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ


Бабенко, Надія Андріївна. Навчання читання молодших школярів [Текст] . Ч. 1 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 78, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 5 (197)). - Бібліогр.: с. 79.

Бабенко, Надія Андріївна. Навчання читання молодших школярів [Текст] . Ч. 2 / Н. А. Бабенко ; [голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 79, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 6 (198)). - Бібліогр.: с. 80.

Білецький, Феофан Феофанович. Я залишаю вам любов [Текст] / Феофан Білецький. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 219 с., [8] с. іл.

Готуємося до тестів [Текст] . Ч. 2 / [упоряд. Л. Є. Овсяннікова ; голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 93, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 3 (195)). - Бібліогр.: с. 94.

Зайченко, Іван Васильович (доктор педагогічних наук ; 1948). Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / Зайченко І. В., Теслюк В. М., Каленський А. А. ; [за ред. І. В. Зайченка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2019. - 483 с. : іл. - Бібліогр.: с. 381-390. – Ім. покажч.: с. 412-414. – Предм. покажч.: с. 415-417.

Захаренко, Олександр Антонович . Вибрані педагогічні твори [Текст] : В 3 т. Т. 1 / Олександр Антонович Захаренко ; [упоряд. Захаренко С. О., Вовкочин Л. Ю.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 483 с.

Лук’яненко, Олександр Вікторович (1987). „Найближчі друзі партії”: колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х-першої половини 1960-х років [Текст] : монографія / Олександр Лук’яненко ; [наук. ред. Киридон П. В.] . - Полтава : Сімон, 2019. - 658 с. : іл. - Бібліогр.: с. 563-637. – Ім. покажч.: с. 638-647. – Геогр. покажч.: с. 648-658.

Иванченко, Анна Игоревна. Тренировочные задания по французскому языку [Текст] = Le Frangais Exercices D’entrainement : [учеб. пособие] / А. И. Иванченко ; [отв. ред. О. П. Панайотти]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 155 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - Библиогр.: с. 155.

Навчальний проект у школі [Текст] / [Гриценко О. В., Косенко І. О., Кураш Н. Ю. та ін. ; упоряд. Ж. М. Сташко ; редрада: М. Мосієнко та ін.]. - Київ : Перше верес. , 2018. - 108 с. : іл. - (Серія „Бібліотека „Шкільного світу”). - Бібліогр.: с. 106-108.

Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 566 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр.

Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 167 с. : іл. - Містить бібліогр.

Синельникова, Віра Володимирівна. Games? Games! [Текст] / В. В. Синельникова ; [голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 126, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 4 (196)). - Бібліогр.: с. 127.

Штейнбук, Фелікс Маратович. Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Ф. М. Штейнбук ; [ред. С. П. Білокурський]. - Київ : Кондор, 2015. - 313 с. - Бібліогр.: с. 312-313.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР


Антропологія простору [Текст] : зб. наук. пр. та матеріалів : У 4 т. Т. 1 : Культурний ландшафт Києва та околиць / НДІ українознавства МОН України ; за наук. ред. М. В. Гримич. - Київ : Дуліби, 2016. - 314 с. : іл.

Іспанська народна поезія [Текст] = Poesia popular espanola : [антологія] / пер. [з ісп.] Г. В. Латника. - Київ : Арій, 2010. - 222, [1] с. - Текст укр., ісп.

Колискові [Текст] : [вірші : для дошк. та мол. шк. віку / худож. Н. І. Побережна]. - Харків : Septima, 2010. - [10] с. : іл

Михалевич, Ірина (1985). Українська народна писанка [Текст] / Ірина Михалевич. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 64, [15] с. : іл. - Бібліогр.: с. 79.

 

ЕКОЛОГІЯ


Свояк, Наталія Іванівна. Черкаська громада за чисте довкілля [Текст] / Свояк Н. І., Фоміна Н. М. ; РНГО „Центр соц. партнерства” [та ін.]. - Черкаси : Маклаут, 2010. - 171 с. : іл. - Бібліогр.: с.167-169.

 

ХІМІЯ


Цвєткова, Людмила Борисівна. Неорганічна хімія: теорія і задачі [Текст] : (заг. теорія, приклади розв’язування тип. вправ та задач, задачі для самоконтролю, цікаві питання, досліди та роз’яснення до них) : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова ; за наук. ред. О. П. Романюк. - 3-тє вид., випр. і доповн. - Львів : Магнолія 2006 [та ін.], 2019. - 407 с.

 

ГЕОЛОГІЯ


Тясминський каньйон - унікальна пам’ятка природи України [Текст] : наук.-попул. зб. / [А. С. Лазаренко, В. М. Вірченко, О. В. Вєтров та ін. ; ред.-уклад. Г. М. Таран, А. П. Єфремцева] ; Кам’ян. держ. іст.-культур. заповідник. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 233 с., [4] с. іл. : іл. - Містить бібліогр.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Петров, Віктор Платонович. Походження українського народу [Текст] : праця / Віктор Петров. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 99 с.

 

БОТАНІКА


Ботаніка [Текст] : підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніков, С. І. Шабарова, С. П. Машковська ; за ред. Б. Є. Якубенка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 435 с. : іл. - Бібліогр.: с. 429-430.

Геоботаніка: методичні аспекти досліджень [Текст] : навч. посіб. / [Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко та ін. ; за ред. Б. Є. Якубенка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 315 с. : іл. - Бібліогр.: с. 305-314.

Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в контексті формування екомережі [Текст] : монографія / Устименко П. М., Дубина Д. В., Мовчан Я. І. [та ін.] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 522, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 519-522.

Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу [Текст] = Froristic and Cenotic Diiversity in Recovering, Protection and Preservation of the Plant World : монографія / [Алексєєва А. А., Базяк Т. О., Балалаєва О. Ю. та ін. ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 474 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

ЗООЛОГІЯ


Губко, Олексій Тимофійович. Основи зоопсихології [Текст] : [навч. посіб.] / Олексій Губко ; за ред. С. І. Болтівця ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Світогляд, 2018. - 190 с. : іл. - Бібліогр.: с. 181-189.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ


Васильєв, Микита Ігорович. Моделі та методи ініціації проектів протипожежного захисту об’єктів на основі оцінки ризиків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Васильєв Микита Ігорович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : ЛДУ БЖД, 2019. - 24 с. : іл. - Бібліогр.: с. 20-21.

Інфекційні хвороби [Текст] : [підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України. У 2 т.]. Т. 1 / [Андрейчин М. А., Асоян І. М., Бондаренко А. В. та ін.] ; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського . - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 651 с. - Містить бібліогр.

Інфекційні хвороби [Текст] : [підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України. У 2 т.]. Т. 2 / [Андрейчин М. А., Асоян І. М., Бондаренко А. В. та ін.] ; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського . - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 724 с. - Містить бібліогр.

Козлова, Олена Францівна. Домедична допомога [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. мед., фармацевт. навч. закл. спец. 226 „Фармація” / [Козлова О. Ф. ; Житомир. баз. фармацевт. коледж ім. Г. С. Протасевича]. - Київ : Медицина, 2017. - 48 с. : іл. - Бібліогр.: с. 48.

Мазур, Ірина Петрівна. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. посіб. [для студентів стоматол. ф-тів ВНЗ] / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - Київ : Медицина, 2018. - 375 с., [6] с. іл. - Бібліогр.: с. 363-375.

Матвєєв, Володимир Миколайович. Таємниці земного життя [Текст] : (казки, легенди, міфи та реалії) / В. М. Матвєєв . - Черкаси : Бізнес-стиль, 2019. - 83 с. : іл. - Бібліогр.: с. 78-82.

Москоні, Ліса. Їжа для мозку [Текст] : наука розум. харчування : пер. з англ. / Ліса Москоні ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2019. - 335, [1] с.

Охорона здоров’я в Україні [Текст] : навч. посіб. / [Пєтков В. П., Пєтков С. В., Соболь Є. Ю. та ін.] ; під заг. ред. Пєткова В. П. - Київ : Скіф, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 262-287.

Таверньє, Сара. Анатомія. Картографія людського тіла [Текст] : [для дітей дошк. віку : пер. з фр.] / Сара Таверньє, Олександр Веріль, Жак Гішар ; [ред. І. Пушкар]. – Харків : Ранок , 2018. - 45 с. : іл.

Яковенко, Наталія Павлівна. Фізіотерапія [Текст] : підруч. [для студентів мед. (фармацевт.) коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства] / Н. П. Яковенко, В. Б. Самойленко. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 255 с. : іл. - Бібліогр.: с. 255.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ


Бійці невидимої війни [Текст] : кн. нарисів, присвяч. ліквідаторам-чорнобильцям Кам’ян. р-ну / [С. Л. Магльована, Т. П. Чупак, О. А. Мушта та ін.; ред. В. В. Бабенко та ін.]. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 215 с. : іл.

Корецька, Олександра Олегівна. Моделі та засоби побудови енергоефективних ІоТ пристроїв на базі п’єзокерамічних перетворювачів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Корецька Олександра Олегівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Румянцева Г. В., 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-17.

Матвієнко, Микола Павлович. Промислова електроніка [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; [ред. Манойло Н. П.] ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - Київ : Ліра-К, 2019. - 423 с. : іл. - Бібліогр.: с. 421-423.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО.

ТВАРИННИЦТВО. ПОЛЮВАННЯ. МИСЛИВСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Дьяченко, Анна Дмитриевна. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта [Текст] : справочник / А. Д. Дьяченко ; [отв. ред. А. А. Лаптев] ; АН УССР, Центр. респ. ботан. сад. - Киев : Наук. думка, 1990. - 318, [1] с., [32] с. ил. : ил. - Библиогр.: с. 290-291. – Указ.: с. 292-319.

Меженський, Володимир Миколайович. Систематика і класифікація плодових рослин [Текст] : навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НДІ рослинництва і грунтознавства . - Київ : Ліра-К, 2018. - 635 с. : іл. - Бібліогр.: с. 634.

Меженський, Володимир Миколайович. Систематика і класифікація плодових культур [Текст] : навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіол. ф-т. - Київ : Ліра-К, 2019. - 598 с. : іл. - Покажч.: с. 545-594 .

Селекція та розведення бджіл [Текст] : [навч. посіб.] / М. К. Богдан, Н. О. Кірович, В. М. Ясько [та ін.]. - Київ : Кондор, 2018. - 227 с. : іл. - Бібліогр.: с. 214-216.

Соболева, Тамара Романовна. Друзья и враги дачника [Текст] / Тамара Соболева ; [гл. ред. В. Бобков]. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2015. - 154, [3] с. : ил.

 

ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ


Вторая молодость Аполлона [Текст] : кн. для настоящих мужчин / [ред.-сост. С. М. Божко]. - Киев : Астарта, 1995. - 414, [2] с.

Зубар, Надія Миколаївна. Логістика у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 307 с. - Бібліогр.: с. 185-186.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ,

ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ. БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО.

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Завітаєв, В. Л. Судноводіння на внутрішніх і прибережних морських шляхах [Текст] : навч. посіб. / Завітаєв В. Л. ; Держ. ун-т інфраструктури і технологій [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. - 279 с. : іл. - Бібліогр.: с. 279.

Ільдана [Текст] / упоряд. Т. О. Шадріна. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 71 с.

Теплохолодотехніка [Текст] : навч. посіб. / С. М. Василенко, В. І. Павелко, А. В. Форсюк [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2019. - 257 с. : іл. - Бібліогр.: с. 254.

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

І СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ


Шевченко, Василь Миколайович. Драбівський завод продтоварів [Текст] : історія розвитку / Василь Шевченко. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 51, [1] с. : іл.

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ


Санчес, Вегара Марія Ісабель. Коко Шанель [Текст] : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] : пер. з ісп. / Марія Ісабель Санчес Вегара ; іл. А. Альберо. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - [24] с. : іл.

 

БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ


Савйовський, Володимир Вікторович. Зведення спеціальних будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. / Савйовський В. В., Молодід О. С. ; [ред. Манойло Н. П.] . - Київ : Ліра-К, 2018. - 239 с. : іл. - Бібліогр.: с. 236-239.

 

МИСТЕЦТВО


Соколенко, Дар’я А. Черкаси вражають [Текст] : попул. довід. / Соколенко Дар’я. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 42, [5] с. : іл. - Бібліогр.: с. 46-47.

 

АРХІТЕКТУРА


Сьомка, Сергій Володимирович. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання [Текст] : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 398 с. : іл. - Бібліогр.: с. 391-398.

Таверньє, Сара. Дива архітектури [Текст] : [атлас : для дітей дошк. віку : пер. з фр.] / Сара Таверньє, Олександр Веріль ; [ред. І. Пушкар]. - Харків : Ранок, 2018. - 45 с. : іл.

 

ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.

ДИЗАЙН


Пузиренко, Ярина Василівна. Декоративна флористика [Текст] : навч. посіб. / Ярина Пузиренко ; [ред. Г. В. Бережна, Я. В. Пузиренко] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Кондор, 2016. - 231 с. : іл. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 210-223 .

 

ЖИВОПИС


Яблонська, Тетяна Нилівна. Лірика [Образотворчий матеріал] : до 100-річчя від дня народж. / Т. Яблонська ; Дирекція худож. вист. України, Нац. музей літ. України. – Київ : [б. в.], 2017. - [28] с. : іл.

 

МУЗИКА


Актуальні проблеми господарського права. (Особлива частина) [Текст] : підручник / [Винокурова Л. Ф., Горяєва О. С., Клепікова О. В. та ін. ; за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. - Київ : Ліра-К, 2019. - 670 с. - Бібліогр.: с. 669-670.

Дорофєєва, Вероніка Юріївна. Теоретичні аспекти сучасної української музики [Текст] : монографія / В. Ю. Дорофєєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 187 с. - Бібліогр.: с. 172-187 .

Карпінець, А. М. Робота з дитячим хором [Текст] : метод. рек. / А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва. - Київ : Ліра-К, 2017. - 34 с. - Бібліогр.: с. 33-34.

Можайкіна, Н. С. Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія / Можайкіна Н. С. - Київ : Ліра-К, 2016. - 215 с. : іл. - Містить бібліогр.

Народна вокальна творчість Львівщини [Текст] : [У 2 т.]. Т. 1 : Мелодії / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблем. наук.-дослід. лаб. муз. етнології ; збір і транскрибування М. Мишанича ; [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.]. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. - 372, [1] с. : ноти. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 309-373.

Народна вокальна творчість Львівщини [Текст] : [У 2 т.]. Т. 1 : Мелодії / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Проблем. наук.-дослід. лаб. муз. етнології ; збір і транскрибування М. Мишанича ; [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.]. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. - 372, [1] с. : ноти. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 309-373.

Передзвони [Ноти] : [зб. пісень] / Літ.-муз. об-ня, м. Тальне ; [упоряд. М. О. Вовк]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 423 с.

Пістунова, Тетяна Василівна. Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пістунова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 130 с. - Бібліогр.: с. 82-91.

Сінельніков, Іван Григорович. Методика роботи з фольклорним колективом [Текст] : навч. посіб. / Іван Сінельніков ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 234 с. - Містить бібліогр.

 

ТЕАТР. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ДРАМАТИЧНІ ВИСТАВИ


Барнич, Михайло Михайлович. Майстерність актора: техніка „обману” [Текст] : навч. посіб. з майстерності актора : (лекції та практ. заняття) / Михайло Барнич ; [ред. Т. І. Снігир] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т кіно і телебачення. - Вид. 2-ге, випр. та доповн. - Київ : Ліра-К, 2016. - 303 с. - (Нова енергія професіоналів). - Бібліогр.: с. 300-301.

Бойко, Ольга Степанівна. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / Бойко О. С. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2018. - 202 с. : іл. - Бібліогр.: с. 185-202.

Кінзерська, Т. Єфросинія Зарницька (Є. Азгуріді) [Текст] : літопис життя і творчості (1867-1936) / Т. Кінзерська. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 586 с. : іл. - (Сторінки історії українського театру). - Ім. покажч.: с.553-572.

Тобілевич, Софія Віталіївна. Корифеї українського театру [Текст] / Софія Тобілевич. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 539 с.

 

ІГРИ. СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №1 (42), январь 2019 : Черкасская область. Шахматы, 2001 г. История. Ч. 2 / авт.-сост. А. А. Карабут ; [ред. А. Н. Дашковский]. - Черкассы : [б. и.], 2019. - 43, [3] с. : ил. - Бібліогр.: с. 44-46.

Гумбрехт, Ганс Ульрих. Похвала спортивній красі [Текст] : [пер. з англ.] / Ганс Ульрих Гумбрехт ; [наук. ред. О. Панич ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр європ. гуманітар. дослідж.]. - Київ : Дух і літера, 2012. - 214 с.

Карачина, Марі. Never Stop [Текст] : [пер. з рос.] / Марі Карачина ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 214, [6] с. : іл.

Суддя, Василь Іванович. Гра назавжди [Текст] : з історії розвитку футболу Драбівщини / В. І. Суддя. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 81 с. : іл.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО


Аккурт, Владислава Євгенівна. Лінгвістичні особливості модальності переконання у мові обвинувача в судовому дискурсі [Текст] : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Аккурт Владислава Євгенівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-21.

Бордюк, Людмила Володимирівна. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська - українська мови. Практикум [Текст] = Translation as Intercultural Communication: English - Ukrainian. Practice : навч. посіб. / Людмила Бордюк ; Нац. ун-т „Львів. політехніка”. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 204 с. - Містить бібліогр.

Васенко, Людмила Анатоліївна. Фахова українська мова [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; [наук. ред. С. М. Смоленський] ; Нац. техн. ун-т „Харків. політехн. ін-т”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 270, [1] с. - Бібліогр.: с. 264-269. – Предм. покажч.: с. 270-271.

Грачова, Аліна Вадимівна. Темпоральні прислівники в різносистемних мовах: структура, семантика, функції (на м-лі англійської, італійської, української мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Грачова Аліна Вадимівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Тусіков С. Є., 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Громик, Юрій Васильович. Український правопис [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Ю. В. Громик. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 139 с. - Бібліогр.: с. 138-139.

Гудманян, Артур Грантович. Вступ до перекладознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. „Переклад” / А. Г. Гудманян, А. В. Сітко, Г. Г. Єнчева ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2017. - 295 с. : іл. - Бібліогр.: с. 250-253.

Гуськова, Антонина Петровна. Венгерский язык [Текст] : самоучитель / А. П. Гуськова, С. Туроцки. - 4-е изд. - Москва : Живой яз., 2017. - 223 с.

Дерега, Ярослав Степанович. Мой первый китайский [Текст] : для любознат. детей и взрослых : [пер. с укр.] / Ярослав Дерега, Роксолан Дерега. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2018. - 79 с. : ил.

Дугин, Станислав Петрович. Deutsch [Текст] : самоучитель нем. яз. / Станислав Дугин ; [отв. ред. С. А. Осташов] . - Сумы [и др.] : Унив. кн. [и др.], 2014. - 240 с.

Захарченко, Василь Іванович. Правічний дух мови. Україніссімо [Текст] : (із блокнота) / Василь Захарченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 149 с.

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів) [Текст] = Foreign Language for Specific Purposes (English for Art and Architecture Conservation) : навч. посіб. / [Голощук С. Л., Висоцька Р. Р., Новосілець О. В. та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Нац. ун-т „Львів. політехніка”. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 291 с. + 1 електрон. опт. диск. - Бібліогр.: с. 287-291.

Итальянские сказки и истории [Текст] = Fiabe italiane / пособие подгот. В. Понарядов ; [ред. И. Франк]. - Москва : ВКН, 2018. - 189, [1] с.

Калустова, Ольга Михайловна. Бизнес-курс испанского языка [Текст] : [учеб. пособие] / О. М. Калустова. - Москва [и др.] : Дом Славян. кн. [и др.], 2008. - 446, [1] с. - (Вас ждет успех!). - Библиогр.: с. 447.

Каменецкий, Олег Валерьевич. Итальянский язык. Тонкости грамматики [Текст] : учеб. пособие / О. В. Каменецкий. - Киев : Лира-К, 2019. - 267 с.

Канарская, М. Е. Датский язык. Интенсивный курс [Текст] : [учеб. для вузов / Канарская М. Е., Ломагина А. В., Остергаард О. ; отв. ред. О. П. Панайотти]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 399, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск. - На тит. л. авт. не указ.

Кацавець, Руслан Сергійович. Ділова мова: сучасний вимір [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ та працівників місц. самоврядування] / Руслан Кацавець. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 189 с. - Бібліогр.: с. 185-186.

Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка [Текст] : [учеб. для студентов вузов. В 2 т.]. Т. 1 / [А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова ; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский]. - Изд. 9-е, испр. - Москва : АСТ [и др.], 2007. - 399, [1] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.

Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка [Текст] : [учеб. для студентов вузов. В 2 т.]. Т. 2 / [А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова ; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский]. - Изд. 9-е, испр. - Москва : АСТ [и др.], 2007. - 386, [1] с. : ил. - На тит. л. авт. не указ.

Кузнецов, Александр Вячеславович. Португальский язык [Текст] : самоучитель / А. В. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва : Живой яз., 2018. - 224 с.

Кучер, Зоя Іванівна. Галузевий переклад. (Німецька мова) [Текст] : навч. посіб. / Кучер З. І., Орлова М. О., Ліпісівіцький М. Л. ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 141 с. - Бібліогр.: с. 141.

Макарцев, Максим Максимович. Болгарский язык [Текст] : самоучитель / М. М. Макарцев, Т. Г. Жерновенкова. - 2-е изд., испр. - Москва : Живой яз., 2012. - 224 с.

Мацько, Віталій Петрович. Українська мова [Текст] : навч. посіб. / Віталій Мацько. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 263 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 262.

Мигалець, Оксана Іванівна. Лексико-семантична група „Конфліктні дії”: системно-структурний підхід [Текст] : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Мигалець Оксана Іванівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Сабов А. М., 2019. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

Морукова, Наталия Александровна. Норвежский язык [Текст] : самоучитель / Н. А. Морукова. - 4-е изд. - Москва : Живой яз., 2018. - 224 с.

Нагорная, Александра Викторовна. Английские прилагательные и наречия [Текст] : [крат. справ.] / А. В. Нагорная ; [ред. Н. П. Румянцева]. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 94, [1] с.

Плотницька, Інна Михайлівна. Ділова українська мова [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. М. Плотницька. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 254 с. - Бібліогр.: с. 248-252.

Прислів’я та приказки з поясненнями [Текст] / [авт.-уклад. Булахова М. М. ; голов. ред. Л. Кієнко]. - Харків : Торсінг , 2019. - 96 с. : іл.

Рабош, Галина Михайлівна. Теорія і практика перекладу (французька мова) для факультетів міжнародних відносин [Текст] : посібник / Галина Рабош ; [ред. Мазур С. І.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 247 с. - Бібліогр.: с. 247. – Лекс. покажч.: с. 244-245. – Предм. покажч.: с. 246.

Руденко, Марина Юріївна. Арго, жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Руденко Марина Юріївна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. - 22 с. - Бібліогр.: с. 15-19.

Святченко, Вікторія Володимирівна. Системність мови в європейському мовознавстві ХІХ–початку ХХ ст.: фонетико-фонологічний рівень [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Святченко Вікторія Володимирівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Синицына, Евгения Владимировна. Датский язык [Текст] : самоучитель / Е. В. Синицына. - Москва : Живой яз., 2012. - 224 с.

Склифос, Василий Минович. Румынский за 6 недель [Текст] / Василий Склифос. - Киев : Арий, 2016. - 94 с. + 1 электрон. опт. диск.

Словник української мови [Текст] : [У 3 т.]. Т. 1 : А-Г / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр мови ; [упоряд. Б. Грінченко ; ред. С. Єфремов, А. Ніковський]. - Репр. відтворення вид. 1927 р. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. - 8, ХLIV, 428 с.

Словник української мови [Текст] : [У 3 т.]. Т. 2 : Д-Й / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр мови ; [упоряд. Б. Грінченко ; ред. С. Єфремов, А. Ніковський]. - Репр. відтворення вид. 1927 р. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. - 2, ХХIV, 439 с.

Словник української мови [Текст] : [У 3 т.]. Т. 3 : К-Н / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр мови ; [упоряд. Б. Грінченко ; ред. С. Єфремов, А. Ніковський]. - Репр. відтворення вид. 1928 р. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. - 2, ХХ, 479 с.

Стейн, Гейл. Новый самоучитель испанского языка [Текст] : учеб. пособие : [пер. с исп.] / Гейл Стейн ; [ред. В. С. Федотова]. - Москва : АСТ [и др.], 2011. - XX, 407, [3] с. : ил. - Указ.: с. 405-409.

Угарова, Елена Владимировна. Английские предлоги [Текст] : [крат. справ.] / Е. В. Угарова ; [ред. Е. В. Банкова]. - Москва : Айрис-пресс, 2014. - 94, [2] с.

Угарова, Елена Владимировна. Вопросительные предложения английского языка [Текст] : [крат. справ.] / Е. В. Угарова ; [ред. В. А. Львов]. - Москва : Айрис-пресс, 2011. - 95, [1] с.

Угарова, Елена Владимировна. Все времена английских глаголов [Текст] : [крат. справ.] / Е. В. Угарова ; [ред. Е. В. Банкова]. - Москва : Айрис-пресс, 2017. - 94, [1] с.

Федорова, Анастасія Олександрівна. Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Федорова Анастасія Олександрівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Реклам. агентство РІКМЕДІА, 2019. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Шах-Назарова, Валентина Сергеевна. Английский для вас. Новый курс XXI века [Текст] / В. С. Шах-Назарова, К. В. Журавченко. - Изд. перераб. и доп. - Москва : Вече, 2016. - 511 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Блукав я по світу чимало... [Образотворчий матеріал] = Far and Wide this World I've Wandered... : [альбом / авт.-уклад. Прилуцька І. О. ; ред. Прилуцький О. І.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. - 111 с. : іл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.

Варданян, Марина Володимирівна. Свій – Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі [Текст] : монографія / Марина Варданян. - Кривий Ріг : Діонат, 2018. - 405 с. - Бібліогр.: с. 348-395. - Ім. покажч.: с. 396-405.

Коваленко, Валентина Михайлівна. Русалко з Куцівських ярів [Текст] : до 125-ліття від дня народж. Т. Осьмачки / Валентина Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 219 с. : іл. - Бібліогр.: с. 217-218.

Повертаюсь сьогодні до себе [Текст] : (Микола Томенко в колі друзів) / [упоряд. О. М. Томенко]. - Київ : Щек, 2017. - 239 с. : іл.

Поліщук, Володимир Трохимович. Слово до високих літ [Текст] : літературознав. студії / Володимир Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 289 с. : іл.

Улюра, Ганна. 365 [Текст] : кн. на кожен день, щоб справляти враження культур. людини / Ганна Улюра ; [відп. ред. О. Михед]. - Київ : ArtHuss, 2018. - 479 с. : іл. - Покажч. авт.: с. 470-474.

Шевченків світ [Текст] : наук. щоріч. Вип. 11 / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж., Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 160 с. - Бібліогр.: с. 147-160.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Абдуллаев, Чингиз Акифович. Рассудок маньяка [Текст] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2010. - 314, [1] с.

Авеярд, Вікторія. Багряна королева [Текст] : [роман] / Вікторія Авеярд ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Наш формат, 2017. - 327, [1] с.

Авеярд, Вікторія. Клітка короля [Текст] : [роман] / Вікторія Авеярд ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Наш формат, 2019. - 423, [1] с. Авеярд, Вікторія. Скляний меч [Текст] : [роман] / Вікторія Авеярд ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Наш формат, 2017. - 375, [1] с.

Айєр, Піко. Мистецтво спокою [Текст] : пригоди на шляху в Нікуди : [пер. з англ.] / Піко Айєр. - Харків : Віват, 2017. - 87, [8] с. : іл.

Александрова, Наталья Николаевна. Африканская страсть [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2009. - 315 с.

Александрова, Наталья Николаевна. Мальтийская головоломка [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2008. - 347 с.

Александрова, Наталья Николаевна. Убийство в спальном вагоне [Текст] : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.

Асприн, Роберт. Шуттовские деньги [Текст] : [роман] / Роберт Асприн, Питєр Хєк ; [пер. с англ. Н. А. Сосновской]. - Москва : АСТ, 2002. - 411 с.

Ахерн, Сесилия. P. S. I love you [Текст] : [роман] / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. И. Толока]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 383 с.

Бакен, Джон. Балдаччі, Девід. Остання миля [Текст] : [роман] / Девід Балдаччі ; пер. з англ. Н. Гайдай. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 551 с.   Три заручники [Текст] : роман / Джон Бакен ; [пер. укр. В. Михалюка]. - Харків : Фабула, 2016. - 381, [2] с.

Балдаччі, Девід. Пам’ятливець [Текст] : [роман] / Девід Балдаччі ; пер. з англ. Н. Ференс. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 519 с.

Барбьери, Элейн. Техасская звезда [Текст] : роман / Элейн Барбьери ; [пер. с англ. В. А. Сухановой] . - Москва : АСТ [и др.], 2007. - 316, [2] с.

Берсенева, Анна. Ядовитые цветы [Текст] : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2009. - 413, [1] с.

Браун, Ден. Цифрова фортеця [Текст] : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - 4-те вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 413, [1] с.

Браун, Сандра. Зависть [Текст] : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2004. - 414, [1] с.

Бредбері, Рей. День повернення додому [Текст] : [оповідання] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. М. Томахів, М. Шурпік та ін.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 223 с.

Бредбері, Рей. Ніч перед кінцем світу [Текст] : [оповідання] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. М. Щавурської, С. Стеця та ін.]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 175 с.

Брускини, Вито. The Father. Великий Крестный отец [Текст] : [роман] / Вито Брускини ; [пер. с итал. В. М. Николаева]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 574, [1] с.

Булатова, Татьяна. Три женщины одного мужчины [Текст] / Татьяна Булатова. - Москва : Э, 2016. - 474, [1] с.

Бурдо, Олів’є. Чекаючи на Боджанглза [Текст] : [роман] / Олів’є Бурдо ; пер. з фр. І. Славінської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 126, [1] с.

Бушков, Александр Александрович. Дикарка. Неизвестный маршрут [Текст] : [роман] / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 382, [1] с.

Бюссі, Мішель. Літак без неї [Текст] : роман / Мішель Бюссі ; [пер. з фр. О. Абраменка]. - Харків : Віват, 2018. - 540, [1] с.

Ванье, Николя. Остаться в живых [Текст] : [роман] / Николя Ванье, Жан-Филипп Шатрие ; [пер. с фр. Н. Чистюхиной ; предисл. А. Кобец]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2011. - 382 с.

Веа, Рут. У лісі-лісі темному [Текст] : [роман] / Рут Веа ; пер. з англ. О. Дятел. – Київ : Наш формат, 2017. - 280, [1] с.

Веллс, Герберт Джордж. Чарівна крамниця [Текст] : вибр. оповідання / Герберт Веллс ; пер. з англ. О. Логвиненка. - Київ : Знання, 2018. - 239 с.

Верн, Жюль. Вокруг света в восемьдесят дней [Текст] : [роман] / Жюль Верн ; [пер. с фр. Н. С. Габинского]. - Москва : АСТ, 2015. - 253, [1] с.

Вортон, Едіт. Епоха невинності [Текст] : роман / Едіт Вортон ; [пер. з англ. В. Верховеня]. - Харків : Фабула, 2016. - 399 с. - (Століття).

Вудивисс, Кэтлин. Пламя и цветок [Текст] : роман / Кэтлин Вудивисс ; [пер. с англ. У. В. Сапциной]. - Москва : АСТ, 1996. - 478 с.

Гарвуд, Джулия. Дар [Текст] : [роман] / Джулия Гарвуд ; [пер. с англ. Т. Замиловой]. - Москва : АСТ, 2001. - 349, [1] с.

Гарвуд, Джулия. Когда придет весна [Текст] : [роман] / Джулия Гарвуд ; [пер. с англ. В. В. Копейко, Н. К. Рамазановой]. - Москва : АСТ [и др.], 2006. - 301, [1] с.

Гейне, Генрих. Лорелея [Текст] : [поэзия] / Генрих Гейне ; [пер. с нем. М. Ю. Лермонтова, А. К. Толстого, А. А. Блока и др.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 220, [1] с. : ил.

Гір, Керстін. Замок у хмарах [Текст] : [роман] / Керстін Гір ; [пер. з нім. В. Чабан]. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 461, [2] с.

Гір, Керстін. Зільбер. Друга книга сновидінь [Текст] : [роман] / Керстін Гір ; [пер. з нім. Т. Рассадкіної]. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 301, [3] с.

Голер, Франц. Велика книжка [Текст] : історії для дітей / Франц Голер, Ніколаус Гайдельбах ; [пер. з нім. Н. Ваховської]. - Чернівці : Книги - XXI, 2017. - 312, [6] с. : іл.

Грем, Вінстон. Демельза [Текст] : Корнуол. роман (1788-1790) / Вінстон Грем ; [пер. з англ. Т. Мухамедшиної]. - Харків : Фабула, 2018. - 540, [2] с.

Гришаева, Маргарита. Высшая правовая магическая академия. Оперативные будни [Текст] : [роман] / Маргарита Гришаева. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с.

Гришаева, Маргарита. Высшая правовая магическая академия. Работа под прикрытием [Текст] : [роман] / Маргарита Гришаева. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. -

Делані, Дж. П. Та, що була раніше [Текст] : роман / Дж. П. Делані ; [пер. з англ. О. Лобастової]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 428, [1] с.

Жильцова, Наталья Сергеевна. Колодец Мрака [Текст] / Наталья Жильцова. - Москва : Э, 2016. - 380, [2] с.

Иннес, Хэммонд. Корабль-призрак [Текст] : роман / Хэммонд Иннес ; [пер. с англ. Е. Боровой]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2014. - 349 с.

Картленд, Барбара. Уроки куртизанки [Текст] : роман / Барбара Картленд ; [пер. с англ. М. Лацис]. - Москва : Эксмо, 2003. - 379, [1] с.

Кіз, Деніел. Притулок пророцтв [Текст] : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. С. Берлінець, В. Куча]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 316, [1] с.

Кинг, Стивен. Глаза дракона [Текст] : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 1999. - 381, [1] с.

Кинг, Стивен. Долорес Клейборн ; Мизери [Текст] : романы / Стивен Кинг ; [пер. с англ. Е. Харитоновой]. - Львов : Каменяр, 1995. - 605, [2] с.

Кинг, Стивен. Кристина [Текст] : [роман : пер. с англ.] / Стивен Кинг. - Москва : АСТ, 1999. - 446, [1] с.

Кинг, Стивен. Несущий смерть [Текст] : роман / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 1999. - 300, [1] с.

Колторти, Гайя. Анатомия чувств [Текст] : роман / Гайя Колторти ; [пер. с итал. О. Зеленской]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. - 413 с. : ил.

Кольб, Суза. Гоп-гоп, ура! [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Суза Кольб ; [пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх] ; іл. Н. Дуллек. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 131, [3] с. : іл.

Кольб, Суза. Пірати зі стайні [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Суза Кольб ; [пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх] ; іл. Н. Дуллек. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 143, [1] с. : іл.

Корецкий, Данил Аркадьевич. Подставная фигура [Текст] : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 425, [1] с.

Коултер, Кэтрин. Ночная тень [Текст] : роман / Кэтрин Коултер ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2007. - 382 с.

Крючкова, Александра Андреевна. Марина, Анна, Александра [Текст] : стихи / Александра Крючкова ; [предисл. Е. Ерофеевой-Литвинской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 187, [1] с. : ил.

Кури, Августо. Покупатели мечты [Текст] : [роман] / Августо Кури ; [пер. с португ. В. Степанова]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2011. - 365 с.

Кури, Августо. Продавец грез [Текст] : [роман] / Августо Кури ; [пер. с португ. И. Бабкина]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. - 365 с.

Лайт, Виктория. Не учи меня любить [Текст] : роман / Виктория Лайт. - Москва : Панорама, 2006. - 189, [1] с.

Лачина, Анна. Кохання під зіркою Сіріуса [Текст] : [роман : для ст. шк. віку] / Анна Лачина ; [пер. з пол. Н. Зотової] . - Харків : ШКОЛА, 2019. - 493, [2] с.

Леви, Марк. Похититель теней [Текст] : роман / Марк Леви ; [пер. с фр. Н. Хотинской]. - Москва : Иностранка, 2014. - 285 с.

Левицька, Марина. Різні домашні тварини: живі й мертві [Текст] : [роман] / Марина Левицька ; [пер. О. Негребецького]. - Київ : Темпора, 2013. - 442, [1] с.

Линдсей, Джоанна. Дикарь и простушка [Текст] : [роман] / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ [и др.], 2006. - 316, [1] с.

Линдсей, Джоанна. Женщина-воин [Текст] : роман / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т. В. Трефиловой]. - Москва : АСТ, 2006. - 349, [1] с.

Лоуренс, Стефани. Все о страсти [Текст] : [роман] / Стефани Лоуренс ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой] . - Москва : АСТ, 2003. - 446, [1] с.

Макінтош, Клер. Я дозволила тобі піти [Текст] : роман / Клер Макінтош ; [пер. з англ. С. Мокрої]. - Харків : Віват, 2018. - 398, [1] с.

Мандельштам, Осип Эмильевич. Избранное [Текст] / Осип Мандельштам ; [сост., предисл. П. М. Нерлера]. - Магадан : Кн. изд-во, 1990. - 333, [1] с. - Содерж. библиогр.

Маринина, Александра Борисовна. Седьмая жертва [Текст] : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2003. - 412, [1] с.

Медейрос, Тереза. Неотразимый дикарь [Текст] : [роман] / Тереза Медейрос ; [пер. с англ. В. А. Львова]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2011. - 316, [1] с.

Мейн, Ендрю. Хованки з хижаком [Текст] : [роман] / Ендрю Мейн ; пер. з англ. М. Ларченка. - Київ : Книголав, 2019. - 381, [1] с.

Мельникова, Ирина Александровна. Финита ля комедиа [Текст] : [роман] / Мельникова Ирина. - Москва : Эксмо, 2006. - 348, [1] с.

Монинг, Карен Мари. Прикосновение горца [Текст] : [роман] / Карен Мари Монинг ; [пер. с англ. С. Орловича]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 269, [1] с.

Нестеров, Михаил Петрович. Легионеры [Текст] : [роман] / Михаил Нестеров. - Москва : Эксмо, 2003. - 411, [1] с.

Оллнатт, Люк. Небо належить нам [Текст] : роман / Люк Оллнатт ; [пер. з англ. О. Дятел]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 286 с.

Пантермюллер, Аліс. Лотта та її "катастрофи". Сирна лихоманка [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Аліс Пантермюллер ; [пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх ; іл.] Д. Коль. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 157, [1] с. : іл.

Перес-Реверте, Артуро. Королева Юга [Текст] : [роман] / Артуро Перс-Реверте ; [пер. с исп. Н. Кирилловой]. - Москва : Эксмо, 2004. - 590, [1] с.

Перец, Іцхок-Лейб. Народні оповідання [Текст] / Іцхок-Лейб Перец ; пер. [з євр.] М. Зерова, О. Гера ; худож. О. Ройтбурд ; [передм. А. Рудзицького ]. - Київ : Кн. палата України, 2018. - 79 с. : іл.

Перрі, Сара. Змій з Ессексу [Текст] : [роман] / Сара Перрі ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків : Віват, 2019. - 429, [2] с.

Пехов, Алексей Юрьевич. Темный Охотник [Текст] : рассказы / Алексей Пехов. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2006. - 406, [2] с.

Піколт, Джоді. Малі великі справи [Текст] : [роман] / Джоді Піколт ; пер. з англ. М. Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 653, [2] с.

По, Эдгар Аллан. Аль Аарааф [Текст] : новые пер. / Эдгар Аллан По ; пер. с англ., [предисл. и послесл.] Д. Захарова. - Киев : Кравченко Я. О., 2018. - 167 с. - Текст рус., англ. - Содерж. библиогр.

Полякова, Татьяна Викторовна. Тень стрекозы ; У прокурора век недолог [Текст] : [романы] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2013. - 573, [1] с.

Райс, Патриция. Грезы наяву [Текст] : [роман] / Патриция Райс ; [пер. с англ. В. Щенникова]. - Москва : АСТ [и др.], 2005. - 382, [1] с.

Рільке, Райнер Марія. Сто поезій [Текст] = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке ; пер. [з нім.] М. Фішбейна. - 3-тє вид. - Київ : Либідь, 2018. - 271 с. : іл.

Рой, Олег Юрьевич. Обещание нежности [Текст] : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2010. - 346, [1] с.

Ротфусс, Патрік. Ім’я вітру [Текст] : роман / Патрік Ротфусс ; [пер. з англ. М. Пухлій]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 799 с.

Сарду, Ромен. Прости грехи наши [Текст] : [роман] / Ромен Сарду ; [пер. с фр. В. Ковалива]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 445, [1] с.

Сєверянин, Ігор Васильович. Срібні медальйони [Текст] : [поезія] / Ігор-Сєверянин ; пер. [та передм.] Н. В. Горішної. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 139 с. : іл.

Сеттерфілд, Діана. Тринадцята казка [Текст] : роман / Діана Сеттерфілд ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 429, [1] с.

Соболь, Катерина Миколаївна. Земля забутих [Текст] : [роман] / Катерина Соболь ; [пер. з рос. Н. Косенко, Н. Коцюби]. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 365, [2] с.

Спрэг, де Камп Лион. Кольцо тритонов ; Стрелы Геркулеса ; Отвергнутая принцесса [Текст] : [романы] / Л. Спрэг де Камп ; [пер. с англ. Г. Корчагина, Е. Выгодской и др.]. - Москва : АСТ [и др.], 2004. - 653, [1] с.

Стальнов, Илья Александрович. Эмиссар Черной Армады [Текст] : [роман] / Илья Стальнов. - Москва : ЭКСМО, 1996. - 391 с.

Тишка, Агнєшка. Зося з вулиці Котячої та великі зміни [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Агнєшка Тишка ; [пер. з пол. Л. Жекової] ; мал. А. Рачинської. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 190, [1] с.

Тополь, Эдуард Владимирович. Собрание сочинений [Текст] . [Т. 5] : Журналист для Брежнева ; Красная площадь : [романы] / Эдуард Тополь, Фридрих Незнанский . - Ростов-на-Дону : Гермес, 1995. - 637, [2] с.

Уоллес, Эдгар. Зеленая мамба. Тайна мистера Ридера [Текст] : сборник / Эдгар Уоллес ; [пер. с англ. В. Михалюка, О. Буйвола]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2016. - 477, [1] с.

Устинова, Татьяна Витальевна. Пороки и их поклонники [Текст] : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2002. - 379, [1] с.

Хайнлайн, Роберт Ансон. Кот, проходящий сквозь стены [Текст] : [роман] / Роберт Хайнлайн ; [пер. с англ. К. Кафиевой]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2003. - 506, [1] с.

Хантер, Мэделин. По воле судьбы [Текст] : [роман] / Мэделин Хантер ; [пер. с англ. О. Г. Корецкой]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2002. - 477, [1] с.

Хантер, Мэдлин. Строптивая герцогиня [Текст] : роман / Мэдлин Хантер ; [пер. с англ. Н. Ф. Орловой]. - Москва : АСТ [и др.], 2005. - 317, [1] с.

Хольбайн, Вольфганг. Инквизитор [Текст] : [роман] / Вольфганг Хольбайн ; [пер. с нем. О. Ю. Малой]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2006. - 396, [1] с.

Файнток, Дэвид. Надежда гардемарина [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. Н. В. Хаустовой]. - Москва : АСТ, 1996. - 559 с.

Файнток, Дэвид. Надежда "Дерзкого" [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. А. И. Пересыпкина]. - Москва : АСТ, 1996. - 542 с.

Файнток, Дэвид. Надежда патриарха [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. Д. Благова]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2003. - 556, [2] с.

Файнток, Дэвид. Надежда победителя [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. А. Пересыпкина]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2003. - 490, [2] с.

Файнток, Дэвид. Надежда смертника [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. Т. Цыплаковой, Е. Монаховой]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2003. - 653, [2] с.

Файнток, Дэвид. Надежда узника [Текст] : [роман] / Дэвид Файнток ; [пер. с англ. А. Пересыпкина]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2002. - 541, [2] с.

Фаулз, Джон. Маг [Текст] : роман / Джон Фаулз ; [пер. з англ. О. Короля ; передм. авт.] . - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 526, [1] с.

Шилова, Юлия Витальевна. Утомленные счастьем, или Моя случайная любовь [Текст] : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : Эксмо, 2006. - 411, [1] с.

Ширрефф, Річард. Війна з Росією [Текст] : [роман] / генерал сер Річард Ширрефф ; [пер. з англ. Л. Лебеденко, Р. Ладохіної]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 542, [1] с.

 

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Базів, Василь. Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм / Василь Базів. – Київ : Укр. пріоритет, 2014. - 158, [1] с.

Білик, Іван Іванович. Похорон богів [Текст] : іст. роман / Іван Білик. - Київ : А.С.К., 2005. - 479 с.

Брукс, Тетяна Олександрівна. Ожеледиця [Текст] : детектив / Тетяна Брукс. – Київ : Чабаненко Ю. А., 2018. - 147 с. : іл.

Бут, Сергій. Листи з того світу [Текст] : роман / Сергій Бут ; [передм. А. Кокотюхи]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 296, [1] с.

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. Новими стежками [Текст] : іст. повість / Любов Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2018. - 431 с.

Вдовиченко, Галина Костянтинівна. Пів’яблука ; Інші пів’яблука [Текст] : [романи] / Галина Вдовиченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 466, [1] с.

Вилар, Симона. Светорада Медовая [Текст] : роман / Симона Вилар. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2017. - 462 с.

Вилар, Симона. Винницька, Ярина. У країні сирних коників [Текст] : різдвян. казка зі Львова : [для мол. шк. віку / Ярина Винницька ; худож. О. Денисенко та ін.] . – Львів : Terra Incognita, 2018. - [37] с. : іл.   Светорада Янтарная [Текст] : роман / Симона Вилар ; [предисл. авт.]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2017. - 462 с.

Вовкун, Василь Володимирович. Голод [Текст] : [новела] / Василь Вовкун ; [іл. Вовкуна А. С.]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 14, [1] с. : іл.

Гнатко, Дарина. Скеля червоного сонця [Текст] : роман / Дарина Гнатко. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 334 с.

Дашвар, Люко. РАЙ.центр [Текст] : [роман] / Люко Дашвар. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. - 269 с.

Дегтяренко, Ярослава. Між двох орлів. Гідний наступник [Текст] : роман / Ярослава Дегтяренко. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 428, [1] с.

Денисенко, Володимир Миколайович. Ідіоми про знайомих [Текст] : жарти, шаржі / Володимир Денисенко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 86 с.

Дзюбенко, Наталя Язорівна. Андрій Первозванний [Текст] : роман / Наталя Дзюбенко. - Київ : Гранослов, 1999. - 331, [3] с.

Дзюбенко-Мейс, Наталя Я. День холодного сонця [Текст] : поезії / Наталя Дзюбенко-Мейс ; [передм. М. Слабошпицького]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. - 211 с.

Забужко, Оксана Стефанівна. Польові дослідження з українського сексу [Текст] : роман / Оксана Забужко. - Вид. 13-те. - Київ : КОМОРА, 2015. - 117, [1] с.

Затуливітер, Володимир Іванович. Битіє від Серафима [Текст] : [проза : до 75-річчя від дня народження В. Затуливітра] / Володимир Затуливітер. - Київ : Щек, 2018. - 477, [2] с. : іл.

Іваничук, Роман Іванович. Мальви ; Орда [Текст] : романи / Роман Іваничук. - Харків : Фоліо, 2006. - 412, [3] с. : іл.

Кащенко, Адріан Феофанович. Під Корсунем [Текст] : [повість] ; Славні побратими : [оповідання] ; Про гетьмана Сагайдачного ; Кость Гордієнко-Головко – останній лицар Запорожжя / Адріан Кащенко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 186, [1] с.

Кідрук, Макс. Заради майбутнього [Текст] : оповідання / Макс Кідрук. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 300, [1] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Аномальна зона [Текст] : роман / Андрій Кокотюха. - Київ : Нора-Друк, 2009. - 245 с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Київські бомби [Текст] : роман / Кокотюха Андрій ; [передм. Д. Б. Яневського]. - Харків : Фоліо, 2014. - 377, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійовичїни. Осінній сезон смертей [Текст] : роман / Андрій Кокотюха ; [передм. С. Філоненко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 250, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Повзе змія [Текст] : детект. роман / Кокотюха Андрій. - Харків : Фоліо, 2008. - 473, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Пророчиця [Текст] : [роман] / Андрій Кокотюха. - Київ : КМ Publishing, 2011. - 282, [3] с.

ониський, Олександр Якович. Антін Калина ; Баба Явдоха ; В день святої волі ; І ми – люде [Текст] : [оповідання] / Олександр Кониський. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 168, [1] с.

Косинка, Григорій Михайлович. Автобіографія [Текст] : Гармонія ; Серце : [новели] / Косинка Григорій. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 98, [1] с.

Лис, Володимир Савович. Камінь посеред саду [Текст] : роман / Володимир Лис. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 250, [2] с.

Лузина, Лада. Джек-потрошитель с Крещатика [Текст] : [роман]. Кн. 1 : Свадьба с призраком / мадам Лузина. - Харьков : Фолио, 2018. - 349, [2] с. : ил.

Лузина, Лада. Джек-потрошитель с Крещатика [Текст] : [роман]. Кн. 2 : Пятый провал / мадам Лузина. - Харьков : Фолио, 2018. - 349, [2] с. : ил.

Лук’яненко, Олександр Вікторович. Вокзал життя [Текст] : сто думок на перехресті : поет. мандри / Олександр Лук’яненко. - Полтава : Сімон, 2018. - 109 с. - Алф. покажч.: с. 107-109.

Лущевська, Оксана. Велет нам програє! [Текст] : [для мол. шк. віку] / Оксана Лущевська ; малювала А. Брайловська. - Харків : Ранок, 2018. - 31 с. : іл.

Малик, Володимир Кирилович. Таємний посол [Текст] : тетралогія. [Т. 1]. Кн. 1. Посол Урус-Шайтана. Кн. 2. Фірман султана / Володимир Малик. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 574, [1] с.

Малик, Володимир Кирилович. Таємний посол [Текст] : тетралогія. [Т. 2]. Кн. 3. Чорний вершник. Кн. 4. Шовковий шнурок / Володимир Малик. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 638, [1] с.

Мельничук, Богдан Іванович. Дума про кума [Текст] : епіграми, пародії, друж. шаржі, дедикації, гратуляції, віншування, послання та ін. жартування / Богдан Мельничук. - Чернівці : Місто, 2017. - 103 с.

#Невимушені [Текст] : антологія / Катерина Бабкіна, Мирослав Лаюк, Марк Лівін [та ін.] ; [післямова В. Єрмоленка]. - Харків : Віват, 2017. - 190, [1] с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] : з іл. дітей / Всеволод Нестайко. - Вид. 15-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 158, [2] с. : іл.

Пахомова, Тетяна Романівна. Карпатське танго [Текст] : роман / Тетяна Пахомова. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 331, [2] с.

Підмогильний, Валер’ян Петрович. Повість без назви ; Третя революція [Текст] / Валер’ян Підмогильний. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 111 с.

Пономаренко, Сергей Анатольевич. Зеркало из прошлого [Текст] : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 332, [1] с.

Поляков, Олег. Хроніки туманної Трої [Текст] : роман / Олег Поляков ; [передм. О. Коцарева]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 365, [1] с.

Пономаренко, Сергей Анатольевич. Формула бессмертия [Текст] : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 378, [2] с.

Салова, Алена. Истории дождя [Текст] / Алена Салова . - Черкассы : Смирна, 2018. - 149, [2] с.

Сковорода, Григорій Савич. Григорій Сковорода. Найкраще [Текст] / Григорій Сковорода ; [пер. М. Кашуби та ін. ; передм. А. Любки, Р. Чопика]. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 318, [1] с. : іл.

Стрельцов, Ігор. Щоденник „Андерсена” [Текст] / Ігор Стрельцов. - Харків : Фоліо, 2019. - 251 с. -

Талан, Светлана Олеговна. Согретые солнцем [Текст] : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 314, [2] с.

Ткаченко, Ганна Панасівна. Політ ворона. Доля отамана [Текст] : роман / Ганна Ткаченко. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 349, [1] с.

Ткачівська, Марія. Тримайся за повітря [Текст] : роман / Марія Ткачівська. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 268, [1] с.

Томенко, Микола Данилович. Білі автографи [Текст] : повість-мозаїка ; Коріння блискавки / Микола Томенко ; [передм. М. К. Наєнка]. - Київ : Щек, 2017. - 331 с.

Тур-Коновалов, Костянтин. Крути, 1918 [Текст] : кінороман / Костянтин Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 220, [2] с., [8] с. іл

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861). Дитячий Кобзар [Шрифт Брайля] / Тарас Шевченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - [46] арк. + 1 електрон. опт. диск.

Шевяхова, В. Крепостная. Без права на любовь [Текст] : [роман / В. Шевяхова, Т. Пристаецкая, О. Кржечевская ; лит. обраб. И. Назаренко]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 397 с., [16] с. ил.

Шеляженко, Юрій Вадимович. Не воюй [Текст] : оповідання укр. та рос. / Ю. Шеляженко. - Київ : Юрій Шеляженко, 2014. - 34, [1] с.

Шкляр, Василь Миколайович. Ключ [Текст] : роман / Василь Шкляр. - 3-тє вид., стер. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 253, [1] с.

Шкляр, Василь Миколайович. Ностальгія [Текст] : роман / Василь Шкляр ; [передм. М. Слабошпицького]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 251, [1] с.

Яблонська, Софія. Далекі обрії [Текст] : [роман] / Софія Яблонська. - Київ : Родовід, 2018. - 335 с. : іл.

Яблонська, Софія. З країни рижу та опію [Текст] : [роман] / Софія Яблонська. – Київ : Родовід, 2018. - 237 с. : іл.

Яблонська, Софія. Чар Марока [Текст] : [роман] / Софія Яблонська. - Київ : Родовід, 2018. - 190 с. : іл.

Барви життя [Текст] : зб. поезій / [О. Вигонська, В. Єлисеєва, Н. Жарко та ін.] ; Літератур.-мист. клуб „Барви”. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 267 с.

Буряченко, Станіслав Якимович. Писанки. Ескізи минувщини [Текст] / Станіслав Буряченко ; [упоряд. Бєляєва С. С.] . - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 59 с. : іл.

Вербівська, Катерина. Наливковий ранок [Текст] : [поезія] / Катерина Вербівська ; [передм. О. Месеврі]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 106, [3] с.

Галаєва, Оксана. Осінній вернісаж [Текст] : [поезія] / Оксана Галаєва. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 63 с.

Гаптар, Максим Лукич. На ясен день [Текст] : [поезія] / Максим Гаптар ; [передм. В. Т. Поліщука]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 159 с.

Горбівненко, Анатолій Тимофійович. Налаштування веселки, або Формула борщу [Текст] : гумор і сатира / Анатолій Горбівненко. - Черкаси : Третяков О. М., 2018. - 79 с.

Давніченко, Сергій Олександрович. Пам’ять веде в майбутнє [Текст] : [поезія] / Сергій Давніченко. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 55 с. : іл.

Дубінін, Іван Іванович. Кукудя, або Пригоди кукурудзяного хлопчика [Текст] / Іван Дубінін ; [худож. О. Курська]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 54, [1] с. : іл.

Желєзняк, Олена. Світлопишу [Текст] : [поезія, проза] / Олена Желєзняк. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 77, [4] с. : іл.

Ланська, Оксана. Станція ідентичності [Текст] : [поезія] / Оксана Ланська. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 55 с.

Макаренко, Юрій Володимирович. Поезії [Текст] / Юрій Макаренко ; [передм. В. Т. Поліщука]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 127 с.

Месевря, Ольга Іванівна. Моя душа сховалася у вірші [Текст] : [поезії] / Ольга Месевря. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 83 с.

На крилах поезії [Текст] : десята зб. канів. поетів літстудії „Зорянка” – ювілейна / [передм. Т. Яковенко, І. Юрченко, Г. Заболотної]. - Канів : Родень, 2017. - 138 с.

Педченко, Борис Прокопович. Хрещені мечами [Текст] : худож.-іст. роман / Борис Педченко. - Черкаси : Вертикаль, 2008. - 302 с.

Поліщук, Петро Миколайович. Вінки сонетів [Текст] : [поезія] / Петро Поліщук ; [передм. Є. Барана]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 265 с.

Синьоок, Ганна Андріївна. О-р-і-г-а-м-і [Текст] : поет. зб. / Ганна Синьоок. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 123 с.

Синьоок, Ганна Андріївна. О-р-і-г-а-м-і [Текст] : поет. зб. / Ганна Синьоок. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 123 с.

Солончук, Людмила Леонідівна. Візьми мене до раю [Текст] : інтим. лірика / Людмила Солончук. - Київ : Задруга, 2007. - 102 с. : іл.

Химко, Андрій Іванович. У пазурах вампіра [Текст] : іст. роман-повість. Блок 2 : По відродженні / Андрій Химко ; [передм. В. Марсюка]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 664 с.

Чупак, Таміла Петрівна. Перелуння [Текст] : [поезія] / Таміла Чупак. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 95 с.

 

АРХЕОЛОГІЯ


Скакальська, Ірина. Археологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ірина Скакальська. - Київ : КНТ, 2019. - 137 с. - Містить бібліогр.

 

КРАЄЗНАВСТВО


Україна [Текст] : книга-мандрівка / [М. Воробйова, П. Логвінова, А. Лук’яненко, Ю. Клебан ; голов. ред. І. Тараненко ; іл. М. Лешак та ін.] . - Київ : Книголав, 2017. - [66] с. : іл.

 

ГЕОГРАФІЯ


Земля [Текст] : [пер. з англ. / відп. ред. І. Карпишенко, С. Єзерницька]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 158 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 152-155

Новикова, Валерія Іванівна. Географія Черкаської області [Текст] : підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. шк. Черкас. обл. / Новикова В. І. - Вид. 2-ге, доповн. і випр. - Київ : Мапа, 2004. - 127 с. - Бібліогр.: с. 125.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Зеленина, Елена Леонидовна. Тайна старинной фотографии [Текст] : семейн. сага : [монография] / Елена Зеленина ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2018. - 393 с. : ил.

Томазов, Валерій В’ячеславович. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII-початок XXI ст.) [Текст] : [монографія] / Валерій Томазов. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 283 с. - Бібліогр.: с. 214-250. – Ім. покажч.: с. 265-281.

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ


Добролюбська, Юлія Андріївна. Філософія історії: типи та моделі [Текст] : [монографія] / Ю. А. Добролюбська. - Одеса : Астропринт, 2010. - 231 с. - Бібліогр.: с. 202-231.

Орищенко, Роман. Релігійний світ українських селян другої половини XIX -першої третини XX ст. [Текст] / Роман Орищенко ; [наук. ред. Ю. Присяжнюк]. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 78 с. - (Серія „Історія і історик”). - Бібліогр.: с. 74-78.

Степанчук, Юрій Степанович. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії [Текст] : монографія / Степанчук Юрій Степанович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. - 571 с. - Бібліогр.: с. 506-571.

 

ІСТОРІЯ


Ганіоглу, М. Шюкрю. Ататюрк: біографія мислителя [Текст] : пер. з англ. / М. Шюкрю Ганіоглу ; [ред. О. Попова]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 239, [1] с. : іл. - Ім. покажч.: с.237-239.

Єлавіч, Барбара. Історія Балкан, XVIII і XIX століття [Текст] . Т. 1 / Барбара Єлавіч. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 501, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 473-482. – Алф. покажч.: с. 483-501.

[Історія європейської цивілізації]. Середньовіччя. Варвари. Християни. Мусульмани [Текст] : [пер. з італ.] / за ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 697, [1] с., [80] с.іл. - Містить бібліогр.

[Історія європейської цивілізації]. Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети [Текст] : [пер. з італ.] / за ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 762, [1] с., [64] с. іл. : іл.

[Історія європейської цивілізації]. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста [Текст] : [пер. з італ.] / за ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 665, [1] с., [80] с.іл. - Містить бібліогр.

Історія середніх віків. Практикум [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. Гордієнко В. В. [та ін.] . - Київ : КНТ, 2018. - 622 с.

Овчаренко, Олександр Ілліч. З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин [Текст] : [монографія] / О. Овчаренко, О. Сухушина, Н. Земзюліна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 429 с., [8] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 389-418. - Ім. покажч.: с.419-427.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи №475 [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; [упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко]. - Київ : Бізнесполіграф, 2014. - 557 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 536-546. – Геогр. покажч.: с. 547-556.

Гойченко, Дмитрий Данилович. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор [Текст] : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко ; [науч. ред. П. Г. Проценко]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 399, [1] с.

Голодомор не зламав, 1932-1933 [Текст] / [Укр. ін-т нац. пам’яті, Нац. музей „Меморіал жертв Голодомору” та ін.]. - [Б. м. : б. в., 2019?]. - 32 с. : іл.

Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу [Текст] : [виставка / авт. вист. Д. Гетьман, І. Юхновський] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 48 с. : іл.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] = Тhe Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under International Law : [монографія / Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін.; наук. ред. Василенко В., Антонович М.]. - Вид. 3-тє, доповн. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2014. - 363 с., [4] с. іл.

Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації [Текст] : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. музей „Меморіал жертв Голодомору” [та ін.] ; [упоряд. Ю. Коцур ; ред. Л. Гасиджак]. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 197 с. - Містить бібліогр.

Грицак, Ярослав Йосипович. Розмови про Україну [Текст] : [пер. з пол.] / Ярослав Грицак, Іза Хруслінська ; [наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж.] . - Київ : Дух і літера, 2018. - 358, [1] с. - Містить бібліогр.

Державник і Держава [Текст] : до 100-річчя проголошення П. Скоропадського Гетьманом України : зб. наук. пр. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Музей Гетьманства ; [упоряд. Д. Гордієнко, Л. Бевз ; редкол. : Г. Папакін (голова) та ін.]. - Київ : Гордукова І. Є., 2018. - 239 с. : іл.

Кралюк, Петро Михайлович. Півтори тисячі років разом [Текст] : спільна історія українців і тюркських народів / Петро Кралюк. - Харків : Бібколектор, 2018. - 251, [1] с. : іл.

Кралюк, Петро Михайлович. Півтори тисячі років разом [Текст] : спільна історія українців і тюркських народів / Петро Кралюк. - Харків : Бібколектор, 2018. - 251, [1] с. : іл.

Лук’яненко, Левко Григорович. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні [Текст] : укр. ветеранам та жертвам Другої світ. війни присвяч. / [Л. Г. Лук’яненко]. - Вид. 10-те. - Київ : Альфа Реклама, 2013. - 48 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 47.

Михайлова, Ольга Юріївна. Павло Скоропадський: „Крім негідників, усі підуть за мною” [Текст] / Ольга Михайлова ; редкол.: О. Рафальський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 365 с. : іл. - (Політичні портрети). - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 357-363.

Наймарк, Норман М. Геноциди Сталіна [Текст] : пер. з англ. / Норман М. Наймарк ; [наук. ред. Ю. І. Шаповал]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. - 134, [1] с. - Покажч.: с.127-135.

Наш Крим [Текст] = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. Вип. 3 : до 700-річчя проголошення Кафи голов. генуез. колонією в Криму / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.]. - Київ : Рута, 2017. - 238, [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

Наш Крим: неросійські історії українського півострова [Текст] : [зб. ст. / Я. Антонюк, Г. Бекірова, П. Вольвач та ін. ; упоряд. С. В. Громенко ; Укр. ін-т нац. пам’яті]. – Київ : К.І.С., 2016. - 313, [1] с. : іл.

Посівнич, Микола Романович. Роман Шухевич [Текст] : [нарис] / Микола Посівнич ; [ред. А. Л. Зінченко]. - Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с. : іл. - (Бібліотека української родини „Стозір’я”. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). - Бібліогр.: с. 61.

Пристайко, Володимир Ілліч. Я жив разом із країною... [Текст] : інтерв’ю, виступи, коментарі / Володимир Пристайко. - Київ : Сфера, 2004. - 223 с., [24] с. іл

Савченко, Надія Миколаївна. Історія України: соціально-політичний аспект [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ : до 200-річчя НФаУ / Н. М. Савченко ; [ред. А. М. Миколюк] ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : Вид-во НФаУ [та ін.], 2003. - 378, [1] с. - Бібліогр.: с. 374-376.

1933: „І чого ви ще живі?” [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк ; [наук. ред. С. Кульчицький]. - Київ : Кліо, 2016. - 719 с. - Бібліогр.: с. 688-692. - Ім. покажч.: с.693-694. - Геогр. покажч.: с.695-719.

Україна у Другій світовій війні [Текст] : до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Укр. ін-т нац. пам’яті. - Київ : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2015. - 27 с. : іл.

Чоп, Володимир Миколайович. Нащадки запорожців: махновський рух у Північному Приазов’ї (1918-1921 рр.) [Текст] : [монографія : 130-й річниці з дня народж. Н. Махна та 100-й річниці створення Революц. Повст. Армії України присвяч.] / Володимир Чоп, Ігор Лиман ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. - Мелітополь : Видавн. буд. ММД, 2019. - 608 с. : іл. - Містить бібліогр.

Шкільник, Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми : [до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 рр.] / Михайло Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 501-508.

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ


Білецький, Феофан Феофанович. Розкажи мені, Тікичу... [Текст] : Буки від давніх часів до сьогодення / Феофан Білецький. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. - 279 с., [4] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 276-277.

Державотворчі процеси в Україні через віки у XXI століття [Текст] : [зб.] тез пошук.-дослідн. робіт ІІІ Всеукр. іст.-краєзнав. конф. учн. молоді / Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учн. молоді [та ін.] ; [упоряд. Коханчук В. П., Турченюк С. П.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 339 с.

Джерело [Текст] . Вип. 15 : Матеріали 15-ї наук.-практ. краєзнав. конф. „Історія рідного краю в контексті історії України”, [Кам’янка], 20 квіт. 2018 р. : до 100-річчя початку боротьби Холоднояр. орг. за волю і Незалежність України в 1918-1922 рр., 85-річчя Голодомору в Україні в 1932-1933 рр., 80-річчя Великого терору в Україні в 1937-1938 рр. / Кам’ян. держ. іст.-культур. заповідник [та ін.] ; [упоряд. Шамрай О. Г. ; ред. Таран Г. М.]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 175 с. - Містить бібліогр.

Дідук, Людмила Тимофіївна. Тобі вклоняюся доземно, село моє рідне, моя ти земле [Текст] / Людмила Дідук ; [ред. О. Лисенко]. - Черкаси : Ольга Вовчок, 2017. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с.218-221.

Загоріна, Раїса. Пам’яті славетної землячки [Текст] / Раїса Загоріна, Таміла Шапіро. - 2-ге вид. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 103 с. : іл.

Кирко, Олександр. Нове Життя - куточок степовий [Текст] / Олександр Кирко ; [редрада: Лук’янець В. Л. (голова) та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 102 с., [18] с. іл. : іл.

Краєзнавство Черкащини [Текст] : [збірник]. №12 / 2018 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [упоряд. В. М. Мельниченко та ін. ; редкол.: В. М. Мельниченко та ін.]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 255 с. : іл. - Містить бібліогр.

Кривошея, Ігор Іванович. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII-перша половина XIX ст.) [Текст] : монографія / Ігор Кривошея ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. - Київ : КНТ, 2017. - 167, [1] с. - Містить бібліогр.

Кукса, Надія Василівна. Наддніпрянська минувшина, XVIII-XX століття [Текст] : 65-річчю Черкас. обл. присвяч. / Н. В. Кукса, Я. Л. Діденко. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 299 с. : іл. - Містить бібліогр.

Ляшко, Юрій Юрійович. За землю і волю [Текст] : нарис про боротьбу укр. народу за свободу і незалежність у роки Визвольн. змагань 1917-1922 рр. на теренах Чигиринщини / Юрій Ляшко. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 93 с. : іл. - Бібліогр.: с. 89-92.

Мацокіна, Євдокія Іванівна. ...І вишите життя на ньому [Текст] / Євдокія Мацокіна. - Черкаси : Вертикаль, 2008. - 126 с., [4] с. іл. : іл.

Останній альбом про Перемогу [Текст] / [авт. текстів М. Гламаздіна ; фот. І. Горбунов та ін.]. - Канів : Канів. Прес-Група, 2016. - 95 с., [24] с. іл.: іл.

Ресенчук, Михайло В. Звеличені працею [Текст] : [іст.-публіцист. нарис] / Михайло Ресенчук ; [уклад. М. В. Ресенчук]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 241 с., [40] с. іл.

Селянство Черкащини в добу Української революції, 1917 – 1921 рр. [Текст] : зб. док. і матеріалів : 100-річчю Укр. революції 1917-1921 рр. присвяч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [упоряд. В. М. Мельниченко та ін. ; відп. ред. С. В. Корновенко]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 167 с., [16] с. іл

Солодар, Олександр Іванович. Отаман Мамай [Текст] : історія в док. / Олександр Солодар. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 43 с.

Солодар, Олександр Іванович. У полум’ї війни [Текст] / Олександр Солодар. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 68 с., [6] с. іл. - (Невідома Чигиринщина). - Бібліогр.: с.61-68.

Тарахан-Береза, Зінаїда Панасівна. Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський [Текст] : наук.-іст. літопис Чернечої гори / Зінаїда Тарахан-Береза ; [ред. Тарахан М. та ін.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2018. - 415 с. : іл. - Містить бібліогр.

Чигиринщина: історія і сьогодення [Текст] : матеріали ІV наук.-практ. конф., [Чигирин], 1-2 листоп. 2012 р. / Нац. іст.-культур. заповідник „Чигирин” ; [упоряд. Я. Л. Діденко та ін.]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 294 с. : іл. - Містить бібліогр.

Чос, Володимир Григорович. Стародавня Черкащина [Текст] / Володимир Чос. - Городище : Ред. район. газ. „Вісник Городищини”, 2018. - 121, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 122.

Шевченко, Василь Миколайович. Мої однокласники [Текст] / Василь Шевченко. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 127 с. : іл. - Містить бібліогр.