НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2019 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ

 

Казанцева, Ася. В інтернеті хтось помиляється! [Текст] : наук. дослідж. дискус. питань : [пер. з рос.] / Ася Казанцева ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2016. - 366, [1] с. - Бібліогр.: с. 335-367.

 

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ


Козловська, Світлана Григорівна. Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Козловська Світлана Григорівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Сисюк С. В., 2019. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Матвієнко, Микола Павлович. Комп’ютерна логіка [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Матвієнко М. П. ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Київ : Ліра-К, 2019. - 322 с. : іл. - Бібліогр.: с. 321-322.

Матвієнко, Микола Павлович. Комп’ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Матвієнко М. П., Розен В. П. - Київ : Ліра-К, 2019. - 189 с. : іл. - Бібліогр.: с. 188-189.

Нестеренко, Оксана Борисівна. Методи та засоби синтезу операцій потокового шифрування за критерієм строгого стійкого кодування [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Нестеренко Оксана Борисівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Сисюк С. В., 2019. - 19 с. : табл. - Бібліогр.: с. 14-16.

Трубникова, Анна. Мой любимый ноутбук [Текст] : самоучитель для женщин / Анна Трубникова ; [ред. Е. В. Финков]. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2012. - 349 с. : ил.

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ


Саттон, Роберт. Мудакам тут не місце [Текст] : як вижити в офісних джунглях : пер. з англ. / Роберт Саттон ; [наук. ред. Н. Романченко]. - Київ : Наш формат, 2016. - 173, [1] с. - (Світоглядна література). - Бібліогр.: с.168-170.

Урбанович, Алексей Аркадьевич. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / А. А. Урбанович. - Минск : Харвест, 2003. - 637, [2] с.

Фовлер, Сьюзен. Націлені на результат [Текст] : що насправді мотивує людей: пер. з англ. / Сьюзен Фовлер ; [голов. ред. О. Дубчак] . - Київ : Наш формат, 2018. - 166, [1] с. - Бібліогр.: с. 161-167.

 

БІБЛІОГРАФІЯ


Гоцуляк, Віктор Володимирович. Вибрані студії. Бібліографічний покажчик [Текст] : до 70-річного ювілею / Гоцуляк В. В. ; [ред. А. Ю. Чабан, В. М. Мельниченко] ; Нац. спілка краєзнавців України, Черкас. обл. орг. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. - 351 с. - Містить бібліогр.

Ніла Йосипівна Волошина [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Павленко Т. С. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - Київ : Задруга, 2012. - 200 с. : іл. - (Серія „Ювіляри НАПН України” ; вип. 28). - Ім. покажч.: с. 177-179. – Алф. покажч.: с. 181-188.

Кібальник Любов Олександрівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. Г. Б. Данильчук ; наук. ред. Г. М. Голиш] . - Черкаси : Андрощук П. С., 2019. - 59 с. : іл. - (Серія „Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького” ; вип. 28). - Містить бібліогр. – Хронол. покажч.: с. 15-37. – Ім. покажч.: с. 55.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг. ред. В. Горового. - Київ : НБУВ, 2018. - 342 с. - Містить бібліогр. - 74-58.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів . Вип. 22 : до 100-річчя НАН України та Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2018. - 596, [6] с. - Містить бібліогр.

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 р., ББК – на 1997 р. / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. М. Й. Ахвердова та ін. ; ред. Н. В. Жданова]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 70 с. - Бібліогр.: с.70. - Алф.-предм. покажч.: с. 45-69.

 

МУЗЕЇ. ВИСТАВКИ


Виноградова, Олена Володимирівна. Основи музеєзнавства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук] ; за ред. О. В. Виноградової ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 183 с. : іл. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 127, 179-183.

Черкаський обласний краєзнавчий музей [Образотворчий матеріал] : фотопутівник / [під ред. Григоренко Т. О. ; фот. Васильєва М. О.]. - Черкаси : Третяков О. М., 2017. - 14 с. : іл.

 

ГАЗЕТИ. ПРЕСА


Журналісти Черкащини (1954 - 2004) [Текст] : бібліогр. довід. / [упоряд. С. А. Томіленко, Г. В. Суховершко]. - Черкаси : Брама, 2003. - 251 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 247-250.

 

РУКОПИСИ. РАРИТЕТИ І РІДКІСНІ КНИГИ


Бердичевський, Яків Ісакович. Книжкові знаки сучасників Т. Г. Шевченка [Текст] : [пер. з рос.] / Яків Бердичевський ; [ред. М. Петровський]. - Київ : Дух і літера, 2007. - 82, [1] с. : іл.

Чос, Володимир Григорович. Самвидав Черкащини [Текст] : боротьба за укр. державність через непідцензур. пресу кінця 1980-х - поч. 1990-х років / Володимир Чос. - Корсунь-Шевченківський : І. В. Майдаченко, 2019. - 136 с. : іл. - Бібліогр.: с. 133.

 

ФІЛОСОФІЯ


Петрушенко, Віктор Леонтійович. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції [Текст] : для студентів ВНЗ / Віктор Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 348, [1] с. - (Вища освіта в Україні).

П’янзін, Сергій Дмитрович. Основи соціальної філософії [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. „Філософія” / С. Д. П’янзін. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 150 с. - Бібліогр.: с. 139-143. – Ім. покажч.: с. 149-150.

 

ФІЛОСОФІЯ РОЗУМУ І ДУХУ. МЕТАФІЗИКА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ


Узнай свою судьбу. Гороскопы мира [Текст] / [сост. В. Стрельцов ; ред. Н. С. Дорохина] . - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 352 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Аткинсон, Уильям Уокер . Закон притяжения и личный магнетизм [Текст] : [пер. с англ.] / Уильям Уокер Аткинсон ; [ред. А. Мышкин]. - Москва : София, 2009. - 156 с.

Бедь, Віктор В. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Бедь В. В. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 374 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 354-358.

Браун, Пітер. Засіло в голові [Текст] : наука успіш. навчання : пер. з англ. / Пітер Браун, Генрі Редігер, Марк Макденіел ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2019. - 237, [1] с. - Бібліогр.: с. 215-217.

Донован, Андро. Самомотивація [Текст] : отримайте життя, якого ви прагнете, знайдіть сенс і мету, досягніть усього, про що мрієте: [пер. з англ.] / Андро Донован ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2019. - 254, [1] с. - Бібліогр.: с. 242. – Алф. покажч.: с. 249-255.

Корб, Алекс. У пастці депресії [Текст] : як подолати тривожність і радіти життю : пер. з англ. / Алекс Корб ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2019. - 213, [1] с. : іл.

Лісовський, Петро Миколайович. Військова психологія: методологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 289 с. - Бібліогр.: с. 268-289.

Літкотт-Гаймс, Джулі. Як виховати дорослого [Текст] : зламайте батьків. стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху : пер. з англ. / Джулі Літкотт-Гаймс ; [голов. ред. О. Дубчак] . - 3-тє вид. - Київ : Наш формат, 2019. - 356 с.

Міхалко, Майкл. 21 спосіб мислити креативно [Текст] : [пер. з англ.] / Майкл Міхалко. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 396, [1] с. : іл.

Поуль, Валентина Станіславівна. Психологічні умови розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших школярів [Текст] : монографія / Валентина Поуль, Леся Волошенко. - Харків : Рубашкін Д. Ю., 2019. - 302 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 217-247.

Рот, Бернард. Візьміть за звичку досягати мети [Текст] : [пер. з англ.] / Бернард Рот ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2019. - 254, [1] с. - (Саморозвиток). - Бібліогр.: с. 248-249.

Савчин, Мирослав Васильович. Загальна психологія [Текст] : підручник / Мирослав Савчин ; [ред. Г. Т. Сенькович] . - 2-ге вид., доповн. - Київ : Академія, 2018. - 342, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 341-343.

Сінсеро, Джен. Крутість тобі личить [Текст] : як перестати сумніватися в собі й почати жити на повну : [пер. з англ.] / Джен Сінсеро ; [ред. І. М. Климко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 302, [1] с.

Фріт, Кріс. Формування розуму [Текст] : як мозок створює наш духов. світ: [пер. з англ.] / Кріс Фріт ; [наук. ред. Т. В. Стеценко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 271 с. : іл.

Хей, Луиза. Жизнь! Единственная и неповторимая! [Текст] : [пер. с англ.] / Луиза Хей. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. - 172, [2] с.

Шер, Барбара. О чем мечтать [Текст] : как понять, чего хочешь на самом деле, и как этого добиться: пер. с англ. / Барбара Шер ; [науч. ред. А. Калайда] . - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 375, [2] с.

 

ЛОГІКА


Логіка для юристів [Текст] : (кредит.-модул. курс) : навч. посіб. для спец. „Правознавство” / В. І. Цимбалюк, Л. А. Циганчук, О. А. Мітчук [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 214 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 213-214.

 

ЕТИКА. ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ


Дружба: ее формы, испытания и дары [Текст] : [материалы ежегод. междунар. конф.] „Успенские чтения”, [Киев, 2007 г. / сост. К. Б. Сигов]. - Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. - 451 с.

 

РЕЛІГІЯ


Бадіуззаман, Саїд Нурсі. Двадцять п’ять ліків [Шрифт Брайля] : із зібр. творів „Рісале-і-Нур” / Бадіуззаман Саїд Нурсі. - Львів : [б. в.], 2018. - [57] арк. + 1 електрон. опт. диск.

„В Українській Церкві велика була духовна сила...” [Текст] : становлення Укр. автокеф. православ. церкви в описах самовидців та учасників церков.-визвол. руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров’ї, 1917-1925 рр. / Всеукр. т-во імені Митрополита Василя Липківського ; [упоряд. А. Л. Зінченко ; наук. ред. І. М. Преловська]. - Ніжин : Орхідея, 2012. - 351 с. : іл. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 302-344.

Давидюк, Владислав. Свято-Троїцька церква Івангородського передмістя міста Умані: історія та сучасність [Текст] / Владислав Давидюк. - Умань : [б. в.], 2010. - 210 с., [74] с. іл. - Бібліогр.: с. 207.

Лебединцев, Феофан Гаврилович. Архімандрит Мельхіседек Значко-Яворський [Текст] / Феофан Лебединцев ; [упоряд. і ред. Н. Лавріненко]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 58, [1] с. : іл.

Память и история: на перекрестке культур [Текст] : [материалы ежегод. междунар. конф.] „Успенские чтения”, [Киев, 2008 г. / сост. К. Б. Сигов]. - Киев : ДУХ I ЛIТЕРА, 2009. - 386 с.

Память и надежда: горизонты и пути осмысления [Текст] : [сб. докл. ежегод. конф.] „Успенские чтения”, [Киев, 2009 г. / сост. К. Б. Сигов]. - Киев : Дух і літера, 2010. - 535 с. : ил. - Содерж. библиогр.

Побиванець, Володимир Григорович (1958). Храм при дорозі [Текст] : [іст.-худож. нарис] / Володимир Побиванець, Віталій Побиванець. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 147 с. : іл. - Містить бібліогр.

Сейла, Харольд Дж. Руководство: как найти верный путь [Текст] : ободрение для любого периода жизни : [пер. с англ.] / Харольд Дж. Сейла ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2018. - 391 с.

Страшевич, Василь Борисович. Старовіри Черкас [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2019. - 43 с. : іл. - Бібліогр.: с. 42-43.

У пошуках єдності християн [Текст] : [пер. з англ.] / В. Каспер, Й. Зізіулас, Дж. Вейнрайт [та ін.] ; [наук. ред. Ю. Щербініна ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр європ. гуманітар. дослідж.], Укр. Християн. Акад. Т-во. - Київ : Дух і літера, 2008. - 215 с.

Ферреро, Бруно. Отче наш [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Бруно Ферреро ; [іл. Х. Рейнарович]. - Львів : Свічадо, 2014. - 23 с. : іл.

Хендрикс, Ховард Дж. Жить по Книге [Текст] : [пер. с англ.] / Ховард Дж. Хендрикс, Уильям Д. Хендрикс ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2018. - 442 с. - (В библиотеку проповедника). - Библиогр.: с. 428-442.

Християнський буквар [Текст] : навч.-пізнав. посіб. / А. Й. Француз, М. Й. Березовський, Н. В. Назаренко, Ю. М. Попович ; [іл. Ю. Подрєзова]. - Івано-Франківськ : Таля, 1999. - 109, [2] с. : іл.

Человек. История. Весть [Текст] : [материалы ежегод. Междунар. конф. „Успенские чтения”, Киев, 2005 г. / сост. К. Б. Сигов]. - Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. - 439 с.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Крижанская, Юлия Сергеевна. Грамматика общения [Текст] / Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков ; [ред. О. В. Квасова]. - 3-е изд. - Москва [и др.] : Смысл [и др.], 2005. - 277, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 267-277.

Соціологія [Текст] : терміни і поняття: навч. енциклопед. слов.-довід. / [Н. В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.] ; за заг. ред. В. М. Пічі. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 657 с. - (Соціологічна освіта в Україні). - Предм. покажч.: с. 639-657.

Суспільне мовлення [Текст] : зб. док. Ради Європи / Рада Європи. - Київ : К.І.С., 2017. - 70 с.

Хоронжий, Андрій Гнатович. Соціологія релігії [Текст] : (курс лекцій) : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 166 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр.

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Зиглар, Зиг. До встречи на вершине [Текст] : [пер. с англ.] / Зиг Зиглар. - Минск : Попурри, 2002. - 540, [3] с. : ил.

Киосаки, Роберт Тору. Богатый Папа. Бедный Папа [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт Т. Киосаки, Шарон Л. Летчер. - Ужгород : Світ, 2001. - 192 с.

Киосаки, Роберт Тору. Сохраните ваш актив № 1 [Текст] : советы Богатого Папы как превратить Ваши идеи в актив / Роберт Т. Киосаки, Майкл А. Летчер ; [ред. С. П. Лимонник]. - Ужгород : Світ, 2001. - 191 с.

Солодовникова, Оксана Владимировна. Клуб успешных людей [Текст] : путь гармонич. развития : методы НЛП в нашей жизни / Оксана Солодовникова ; [отв. ред. И. Ю. Жиляков]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 218, [1] с. - (Психологический практикум). - Библиогр.: с. 218. - ISBN

Хилл, Наполеон. План достижения успеха [Текст] : [пер. с англ.] / Наполеон Хилл. - Минск : Попурри, 2007. - 227, [3] с.

 

ПОЛІТИКА


Рафальський, Олег Олексійович. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір [Текст] : [монографія] / О. О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2018. - 393 с. - Містить бібліогр.

Румунська та молдавська національні меншини в Україні: стан, тенденції та можливості співпраці [Текст] : зб. наук.-експерт. матеріалів / [Тищенко Ю. А., Круглашов А. М., Бакальчук В. О. та ін. ; за наук. ред. Ю. А. Тищенко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. - 111 с. - Містить бібліогр.

Слободян, Олександр. Політика, що не проминає [Текст] : [монографія] / Олександр Слободян. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. - 437 с.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Гринів, Лідія Святославівна. Екологічна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 358 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 349-358.

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст] . Вип. 52 / Черкас. держ. технол. ун-т ; [голов. ред. Коломицева О. В.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2019. - 93 с. - Містить бібліогр.

Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / [Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В.] ; ЛТЕК Нац. ун-ту „Львів. політехніка”. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 441 с. - (Серія „Вища освіта в Україні”). - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 436-437.

Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення [Текст] : навч. термінол. слов.-довід. Т. 2 : О – Я / [авт.-уклад. Агєєв Є. Я., Піча С. В.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 498 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 353-355. – Алф. покажч.: с. 460-498.

Ходзінський, К. Г. Економічна історія України та провідних країн світу [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. навч. закл. / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 150 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 146-147.

 

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ


Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Ведерніков М. Д., Хитра О. В., Гарват О. А. [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 869 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ


Вассерман, Ноам. Дилеми засновника бізнесу [Текст] : як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу : [пер. з англ.] / Ноам Вассерман ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2017. - 479 с. - Бібліогр.: с. 453-471. – Абетк. покажч.: с. 473-479.

Економіка промислового підприємства [Текст] : підруч. для студентів неекон. спец. / Тюріна Н. М., Ведерніков М. Д., Капінос Г. І. [та ін.] ; за ред. Тюріної Н. М. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 311 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 285-287.

 

ФІНАНСИ


Банківська система [Текст] : підручник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. К. Реверчука . - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 399 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 397-399.

Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Н. І. Климаш, К. В. Багацька, Н. І. Дем’яненко та ін.] ; за заг. ред. Говорушко Т. А. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 288, [2] с. - Містить бібліогр.

Михайловська, Ірина Михайлівна. Банківські операції [Текст] : кредит.-модул. курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 644 с. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр.

Поважний, Олександр Станіславович. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. Л. ; Донец. держ. ун-т упр. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 359 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 351-356. – Алф. покажч.: с. 317-318.

Реверчук, Сергій Корнійович. Грошово-банківські системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 257 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Містить бібліогр.

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ

ТА ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ.


Беквіт, Гаррі. Продаючи невидиме [Текст] : керівництво з сучас. маркетингу послуг: [пер. з англ.] / Гаррі Беквіт ; [ред. С. О. Вербич]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 191 с.

 

ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.

СВІТОВА ЕКОНОМІКА


Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Мазурок П. П., Одягайло Б. М., Кулішов В. В., Сазонець О. М. ; за заг. ред. Б. М. Одягайла. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 205 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 200-205.

Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Торгова Л. В., Хитра О. В. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 508 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 500-508.

 

ЕКОНОМІКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Напрямки перспективного розвитку Черкаської області на 2019-2021 роки (проект) [Текст] : розроблено на виконання Указу Президента України П. Порошенка від 6 груд. 2018 р. №412 / 2018 / Рада регіон. розвитку. - [Б. м.] : ПРЕС АРТ, 2019. - 35 с. : іл.

План перспективного розвитку Черкаської області, 2019-2021 роки (Проект) [Карти] : карта-схема: розроблено на виконання Указу Президента України П. Порошенка від 6 груд. 2018 р. №412 / 2018 / Рада регіон. розвитку, ДНВП „Картографія”. - [Б. м.] : ПРЕС АРТ, 2019. - 1 арк. (3 карти) : кольор.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 242 с. - Бібліогр.: с. 233-237.

Білецька, Ганна Андріївна. Судова медицина та судова психіатрія [Текст] : підручник / Г. А. Білецька ; [ред. С. А. Пашинська] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 375 с., [20] с. іл. - Бібліогр.: с. 362-365.

Джолос, Сергій Вадимович. Історія вчень про державу і право [Текст] : метод. посіб. / С. В. Джолос ; [уклад. С. В. Джолос] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Руська Правда, 2019. - 74 с. - Бібліогр.: с. 67-74.

Житлове право [Текст] : навч. посіб. / Луцький І. М., Федик Є. І., Кісель В. Й. [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 186 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 180-186.

Конституція України [Текст] : наук.-практ. комент.: станом на 20 черв. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Бабенко Е. В., Бабич Н. О. та ін.] ; за заг. ред. Чижмарь К. І., Лавриновича О. В.]. - Київ : Професіонал, 2019. - 291 с.

Крупка, Юрій Миколайович. Правові основи підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Крупка ; [ред. Н. В. Щербакова]. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 479 с. - Бібліогр.: с. 440-452. – Предм. покажч.: с. 474-479.

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / [Банах С. В., Бараш Є. Ю., Буглак Ю. О. та ін.] ; за заг. ред. Мацюка В. Я. - Київ : Професіонал, 2018. - 302 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / [Л. Ф. Винокурова, О. С. Горяєва, О. В. Клепікова та ін.] ; за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії . - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 810 с.

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / [Бабенко К. А., Банах С. В., Бобрик В. І. та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал, 2018. - 303 с.

Науково-практичний коментар Закону України „Про виконавче провадження” [Текст] : станом на 5 квіт. 2018 р. / [Галунько В. В., Глущенко С. В., Журавльов Д. В. та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал, 2018. - 423 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 15 берез. 2019 р. / [Банах С. В., Буглак Ю. О., Бабенко К. А. та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 417 с.

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України [Текст] : станом на 1 черв. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Бабенко Е. В., Багрій В. А. та ін.] ; за заг. ред. Іншина М. І., Занфірової Т. А., Чижмарь Ю. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 335 с.

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / [Алфьоров С. М., Банах С. В., Бараш Є. Ю. та ін.] ; за заг. ред. Мінченка С. І. - Київ : Професіонал, 2018. - 294 с.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / [Андрєєв А. В., Батіг Р. В., Бесчастний В. М. та ін.] ; за заг. ред. Додіна Є. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 719 с.

Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. „Правознавство” / [Еннан Р. Є., Кулініч О. О., Мазуренко С. В. та ін.] ; Нац. ун-т „Одес. юрид. акад.”. - Київ : Алерта, 2016. - 490 с. - Бібліогр.: с. 453-488.

Перепелюк, Володимир Г. (кандидат юридичних наук). Науковий висновок (попередній) щодо змісту поняття „питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики” [Текст] / [Перепелюк В. Г.]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 58 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 3-31.

Україна. Верховний Суд. Пленум. Постанови Пленуму Верховного Суду в адміністративному судочинстві [Текст] / [упоряд. Вереша Р. В.]. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2019. - 429 с.

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : прийнятий Верховною Радою УРСР 7 груд. 1984 р. №8073-Х : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 2 верес. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 504 с. - (Кодекси України ; №9 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 431-501.

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” / [редкол.: О. П. Орлюк (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 326 с.

Україна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] / [редкол.: О. П. Орлюк (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 414 с.

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ


Ракшанов, Володимир Борисович. Привіт, Америко! [Текст] : лотерея Green Card, моя адапт. в США / Володимир Ракшанов ; [ред. С. Бондар]. - Черкаси : Друк. НДІТЕХІМу, 2011. - 188 с. : іл.

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА


Булавін, Олександр. Розвідники Черкащини [Текст] : люди і долі : [нариси] / Олександр Булавін. - Луцьк : [б. в.], 2017. - 102 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ


Богуш, Алла Михайлівна. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі [Текст] : підручник / Алла Богуш, Наталія Гавриш. - 2-ге вид. - Київ : Слово, 2015. - 403 с. - Бібліогр.: с. 397-403.

Великі тварини і не тільки... [Текст] : [для дітей дошк. й мол. шк. віку : пер. з англ. / ред. О. Тростянко]. - Харків : Ранок, 2018. - 72 с. : іл.

Вронская, Ирина Владимировна. Методика раннего обучения английскому языку [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / И. В. Вронская ; [отв. ред. М. О. Вайполина]. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 330 с. - Содерж. библиогр.

Домашні улюбленці і не тільки... [Текст] : [для дітей дошк. й мол. шк. віку : пер. з англ. / ред. О. Тростянко]. - Харків : Ранок, 2018. - 96 с. : іл. - (Перше NON FICTION читання ; рівень 5). - Предм. покажч.: с. 16, 32, 48, 64, 80.

Дробний, Іван Семенович. Школа на Зозулівці [Текст] / Іван Дробний, Олександр Кирко, Віталій Побиванець. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 270, [2] с., [36] с. іл.

Космос, повітря, вода і не тільки... [Текст] : [для дітей дошк. й мол. шк. віку : пер. з англ. / ред. О. Тростянко]. - Харків : Ранок, 2018. - 72 с. : іл.

Лисенко, Неллі Василівна. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. - Київ : Слово, 2015. - 345 с. - Бібліогр.: с. 283-292.

Мамчич, Олеся. Електромобіль Сашко [Текст] : [для мол. шк. віку] / Олеся Мамчич ; малювала А. Брайловська. - Харків : Ранок, 2018. - 47 с. : іл.

Поніманська, Тамара Іллівна. Дошкільна педагогіка [Текст] : підручник / Тамара Поніманська ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 4-те вид., переробл. - Київ : Академія, 2018. - 406, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 402-407.

Робопарк і не тільки... [Текст] : [для дітей дошк. й мол. шк. віку : пер. з англ. / ред. О. Тростянко]. - Харків : Ранок, 2018. - 96 с. : іл. - (Перше NON FICTION читання ; рівень 4). - Предм. покажч.: с. 16, 32, 48, 64, 80, 96.

Страшевич, Василь Борисович. Школа над Дніпром [Текст] : нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2001. - 35 с. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с. 34-35.

Фантастичні рослини і не тільки... [Текст] : [для дітей дошк. й мол. шк. віку : пер. з англ. / ред. О. Тростянко]. - Харків : Ранок, 2018. - 96 с. : іл. - (Перше NON FICTION читання ; рівень 3). - Предм. покажч.: с. 16, 32, 48, 64, 80, 96.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР


Садовнича, Вікторія. Старовинна магія українців [Текст] / [Садовнича В. ; ред. Н. В. Бордукова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 256 с. : іл. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 256.

 

МАТЕМАТИКА


Лозовий, Богдан Леонтійович. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Лозовий, Я. С. Пушак, О. Є. Шабат. - Вид. 4-те, стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 284 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 283-284.

Медведєв, Микола Георгійович. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : підручник / Медведєв М. Г., Пащенко І. О. - Київ : Ліра-К, 2008. - 535 с. - Бібліогр.: с. 529-535.

Перельман, Яков Исидорович. Занимательная геометрия [Текст] : [пособие] / Я. И. Перельман ; [ред. Е. Ю. Овчинникова] . - Москва : АСТ, 2009. - 350, [1] с. : ил. - (Занимательная наука).

 

ХІМІЯ


Цвєткова, Людмила Борисівна. Неорганічна хімія: теорія і задачі [Текст] : (заг. теорія, приклади розв’язування тип. вправ та задач, задачі для самоконтролю, цікаві питання, досліди та роз’яснення до них) : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова ; за наук. ред. О. П. Романюк. - 3-тє вид., випр. і доповн. - Львів : Магнолія 2006 [та ін.], 2019. - 407 с.

 

ГЕОЛОГІЯ


Кусто, Жак-Ив. В мире безмолвия [Текст] : пер. с англ. / Жак-Ив Кусто, Фредерик Дюма. Живое море : пер. с англ. / Жак-Ив Кусто, Джеймс Даген ; [к сб. в целом отв. ред. Н. А. Рожкова]. - Москва : Армада-пресс, 2000. - 474, [1] с. : ил. - (Зеленая серия). - Назв. обл. „Живое море”.

 

БОТАНІКА


Бобкова, Інна Аркадіївна. Ботаніка [Текст] : підруч. [для студентів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації] / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - Київ : Медицина, 2015. - 303 с. : іл. - Бібліогр.: с. 300.

 

ЗООЛОГІЯ


Кусто, Жак-Ив. Чтобы не было в море тайн [Текст] : пер. с англ. / Жак-Ив Кусто, Филипп Кусто. Могучий властелин морей : пер. с англ. / Жак-Ив Кусто, Филипп Диоле ; [к сб. в целом отв. ред. Н. А. Рожкова]. - Москва : Армада-пресс, 2001. - 406, [4] с. : ил. - (Зеленая серия).

Шевченко, Петро Григорович. Основи систематики рибоподібних і риб [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації] / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон [та ін.] : Олді-плюс [та ін.], 2015. - 229 с. : іл. - Бібліогр.: с. 224-229.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ


Інфекційні хвороби [Текст] : [підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України. У 2 т.]. Т. 2 / [Андрейчин М. А., Асоян І. М., Бондаренко А. В. та ін.] ; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського . - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 724 с. - Містить бібліогр.

Клінічне обстеження дитини [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ : пер. з рос.] / Катілов О. В., Дмитрієв Д. В., Дмитрієва К. Ю., Макаров С. Ю. ; [ред. О. В. Марчук]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Кн., 2019. - 518 с. : іл. - Бібліогр.: с. 516-518.

Комаровский, Евгений Олегович. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников [Текст] / Е. О. Комаровский ; [отв. ред. А. С. Шуклинова]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Харьков : КЛИНИКОМ, 2018. - 585 с. : ил. - (Библиотека доктора Комаровского). - Предм. указ.: с. 576-585.

Комаровский, Евгений Олегович. ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей [Текст] / Е. О. Комаровский ; [отв. ред. А. С. Шуклинова]. - Харьков : КЛИНИКОМ, 2011. - 637 с. : ил. - (Библиотека доктора Комаровского). - Предм. указ.: с. 625-631. – Указ. международн. и торговых назв. лекарств. препаратов: с. 632-637.

Мірошниченко, Світлана Анатоліївна. Грип, ГРЗ [Текст] : профілактика і лікування нар. безлік. засобами : [пер. з рос. / Мірошниченко С. А. ; ред. Ю. Є. Єфременкова]. - Донецьк : БАО, 2011. - 223 с. - На тит. арк. авт. не зазнач.

Пасєчко, Надія Василівна. Основи сестринської справи [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. I-II рівнів акредитації] / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, П. Є. Мазур ; [ред. Л. Наліжита]. - 2-ге вид. - Тернопіль : ТДМУ [та ін.], 2018. - 543 с. : іл. - Бібліогр.: с. 537-541.

Педіатрія [Текст] : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / О. В. Тяжка, Н. Г. Горовенко, С. О. Крамарєв та ін.] за ред. О. В. Тяжкої ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Вид. 5-те, випр. та доповн. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 1150 с. : іл. - Бібліогр.: с.1102-1105.

Плахтій, Петро Данилович. Обмін речовин та енергії [Текст] : теорія, завдання для самост. підгот., тести: навч. посіб. / Плахтій П. Д., Коваль Т. В., Гончаренко М. С. ; Кам’янець-поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] . - Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. - 335 с. : іл. - Бібліогр.: с. 315-318.

Погорєлов, Ігор Іванович. Медсестринство в психіатрії і наркології [Текст] : підруч. [для студентів мед. (фармацевт.) училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства] / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - 3-тє вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 350 с. - Бібліогр.: с. 329-330.

Черкасов, Віктор Гавриїлович. Анатомія людини [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук ; [ред. О. В. Марчук] ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Буковин. держ. мед. ун-т. - Вид. 2-ге. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 639 с. : іл. - Укр.-латин. предм. покажч.: с. 565-601. – Латин.-укр. предм. покажч.: с. 602-639.

 

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ВНАСЛІДОК ДІЇ МЕХАНІЧНИХ ТА

ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ


Шкарабура, Микола Григорович. Доля. Вогнеборець. Спогад [Текст] / Микола Шкарабура ; [ред. О. Сімон]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 125 с.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ


Керманич української науки [Текст] = The Helmsman of Ukrainian Science : життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона: до 100-річчя від дня народж. / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . - Київ : НБУВ, 2018. - 349 с. : іл. - Бібліогр: с. 171-252.

Кисликов, Валентин Федорович. Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик ; [ред. А. С. Мнишенко]. - 8-ме вид. - Київ : Либідь, 2018. - 398, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 396.

Омеличев, А. В. Учебник по устройству автомобиля [Текст] : пособие для начинающих автомобилистов: рекомендовано для использования в вузах и других учеб. заведениях / Омеличев А. В. ; [ред. Чертов М. И.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Днепр : Монолит, 2019. - 288 с. : ил.

Сиротюк, Сергій Валерійович. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак ; [ред. Д. Б. Дончак]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 174-180.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО.

ТВАРИННИЦТВО. ПОЛЮВАННЯ. МИСЛИВСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Борисова, Алла Вячеславовна. Устройство зимнего сада [Текст] : [карман. справочник / А. В. Борисова, О. В. Бердникова ; отв. ред. Л. Клюшник]. - Москва : Эксмо, 2004. - 125, [2] с. : ил.

Державному підприємству „Черкаське лісове господарство” 90 років [Текст] / Держ. агентство ліс. ресурсів України, Черкас. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва ; [уклад. Крижанівська О. В.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2019. - 24, [1] с. : іл.

Корнеева, Светлана М. Финский шпиц. Все о породе и охоте! [Текст] / Светлана Корнеева ; [гл. ред. Ю. Пуртова]. - Москва : Квант, 2013. - 387, [4] с., [16] с. ил. : ил. - Библиогр.: с. 345.

Ликсо, Вячеслав Владимирович. Полная энциклопедия охоты [Текст] / [В. В. Ликсо, А. Н. Виноградов, В. Н. Шунков]. - Минск : Харвест, 2017. - 478, [1] с. : ил. - (Карманная иллюстрированная библиотека). - На тит. л. авт. не указ.

Лисица, А. Ю. Спиннинговая рыбалка [Текст] : снасти, приманки, техника ловли : 100 лучших рыболов. мест Украины / [Лисица А. Ю. ; отв. ред. О. Ю. Кашырина]. - 2-е изд., испр. и перераб. - Харьков : АССА, 2015. - 221 с. : ил.

Мельников, Илья Валерьевич. Полная энциклопедия рыбалки [Текст] / [И. В. Мельников, С. А. Сидоров]. - Минск : Харвест, 2017. - 479 с. : ил.

Хессайон, Д. Г. Все о комнатных растениях [Текст] : сорта, уход, дизайн : [пер. с англ.] / д-р Д. Г. Хессайон ; [науч. ред. И. Б. Окунева]. - Москва : АСТ, 2016. - 189, [2] с. : ил.

Шкляев, Андрей Николаевич. Алабай – среднеазиатская овчарка [Текст] : гид по породе / А. Н. Шкляев ; [отв. ред. Н. Комиссарова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 142 с. : ил. - Алф. указ.: с. 142.

 

ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ


Вкусные и полезные блюда для диабетиков [Текст] / [ред. Л. Бачинская]. - Киев : ЛОТОС, 2017. - 219 с. : ил.

Детская комната своими руками [Текст] / Н. Троянская, [О. В. Белякова, А. А. Завьялова и др. ; ред. С. Рублев]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2009. - 319 с., [16] с. ил. : ил.

Дієтичне харчування [Текст] : підручник / О. І. Черевко, Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі . - Харків : Світ Кн., 2019. - 359 с. - Бібліогр.: с. 358-359.

Как самим обустроить детскую комнату [Текст] / Н. Троянская, [О. В. Белякова, А. А. Завьялова и др. ; ред. Рублев С.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2009. - 190, [1] с., [16] с. ил. : ил.

Карпенко, Юлія Миколаївна. Страви нашвидкуруч [Текст] / Карпенко Юлія Миколаївна. - Київ : Глорія, 2018. - 224 с. : іл.

Кравецкая, Леся Любомировна. Салаты для ленивых и не очень [Текст] : 120 лучших рецептов / Леся Кравецкая ; [ред. О. Н. Журенко] . - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 127 с. : ил.

Кравецька, Леся. Україна від свята до свята [Текст] : найкращі страви вправних господинь / Леся Кравецька ; [ред. Н. О. Міщенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 126, [2] с. : іл.

Кравцова, Екатерина Евгеньевна. Кухня. Ванная. Прихожая [Текст] / Е. Е. Кравцова, У. Ю. Дикань ; [гл. ред. С.С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. - 381 с., [32] с. ил. : ил. - Библиогр.: с. 336-337.

Красивая детская комната своими руками [Текст] / [Н. А. Троянская, О. В. Белякова, А. А. Завьялова и др. ; ред. Рублев С.]. - Ростов-на-Дону [и др.] : Владис [и др.], 2009. - 190, [1] с., [16] с. ил. : ил.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ,

ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ. БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО.

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Коваль, Олександра. Форумологія: Я – BookForum [Текст] : альм. творів учасників 25 BookForum / [О. Коваль ; ред.-упоряд. М. Коник]. Форумологія: носійка історій про явище Форуму видавців у Львові / [ред.-упоряд. М. Коник]. - Львів : Папуга, 2018. - 80, 175 с.

 

БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА


Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / [Хом’як Р. Л., Станасюк Н. С., Чубай В. М. та ін. ; за ред. Р. Л. Хом’яка, Н. С. Станасюк]. - 2-ге вид., випр. та доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 314 с.

Кравцова, О. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : посібник / О. М. Кравцова, К. С. Мащенко. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 223 с. - Бібліогр.: с. 209-213. – Предм. покажч.: с. 214-223.

Лукашова, Інна Олександрівна. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-практ. посіб. [для студентів спец. „Облік і аудит” та „Міжнар. економіка”] / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 283 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 278-283.

Лукашова, Інна Олександрівна. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-практ. посіб. [для студентів спец. „Облік і аудит” та „Міжнар. економіка”] / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 283 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 278-283.

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / [Хом’як Р. Л., Сажинець С. Й., Ольшанська М. В. та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом’яка. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 253 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 217-222.

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / [Хом’як Р. Л., Сажинець С. Й., Ольшанська М. В. та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом’яка. - 4-те вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 253 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 217-222.

Стрельніков, О. І. Звітність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Стрельніков О. І., Петрушевський Ю. Л. ; Донец. держ. ун-т упр. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 305 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 242-248. – Предм. покажч.: с. 240-241.

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Онисько, Стефанія Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Онисько С. М., Марич П. М. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 364, [2] с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 365-366.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ


Егоров, Богдан Викторович. Технический дизайн [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. техн. заведений / Егоров Б. В., Иванова Л. А., Котлик С. В. ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 319 с., [16] с. ил. : ил. - Содерж. библиогр.

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

І СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ


Бегг, Десмонд. Водка [Текст] : справочник : советы знатока : [пер. с англ.] / Десмонд Бегг ; [ред. И. В. Андоньева]. - Москва : БММ АО, 2004. - 191, [1] с. : ил. - Алф. покажч.: с. 191-192.

Вина мира [Текст] : [путеводитель : пер. с англ.] / Д. Адамс, К. Остин, Р. Боденс [и др.] ; [науч. ред. Л. Н. Гордеева]. - Москва : АСТ, 2013. - 688 с. : ил. - Алф. указ.: с. 666-684.

 

РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ


Терская, Людмила Александровна. Технологии меховой отделки [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Терская ; [отв. ред. А. Яхина]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 187 с. : ил. - (Серия „Профессиональное мастерство”). - Библиогр.: с. 184-185 .

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ


Бойко, Елена Анатольевна. Маникюр для коротких ногтей не выходя из дома [Текст] / [Бойко Е. А. ; отв. ред. Л. Ошеверова]. - Москва : Эксмо, 2012. - 223 с. : ил. - На тит. л. авт. не указ. - Алф. указ.: с. 221-223.

 

ЛАНДШАФНА АРХІТЕКТУРА


Цветы в саду и ландшафтный дизайн [Текст] / [сост. Лазарева А. В., Рубайло М. В. и др. ; ред. Левадная В. А.]. - Москва : Аделант, 2000. - 493, [1] с., [16] с. ил. : ил.

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


[Сьогодні, що так і не настало] [Текст] : [кат.] Фестивалю молодих укр. художників / [Нац. культур.-мист. та музейн. комплекс „Мист. арсенал”, Нац. худож. музей України ; упоряд. К. Ю. Ботанова]. - Київ : САМ, 2017. - 301 с. : іл. - Текст укр., англ.

Федорук, Олександр Касьянович. Перетин знаку [Текст] : вибр. мистецтвознав. ст. [У 3 кн.]. Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ : А+С, 2006. - 258, [1] с. : іл.

Федорук, Олександр Касьянович. Перетин знаку [Текст] : вибр. мистецтвознав. ст. [У 3 кн.]. Кн. 2 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ : Фенікс, 2007. - 358, [1] с. : іл.

 

МАЛЮВАННЯ ТА КРЕСЛЕННЯ


Жирнов, Анатолій Дмитрович. Начерки і зарисовки [Текст] : метод. рек. орг. самост. роботи студентів по курсу „Рисунок” для спец. „Бакалавр ландшафт. архітектури” / А. Жирнов, О. Пілат ; Держ. укр. лісотехн. ун-т. - Львів : [б. в.], 1994. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 20.

 

ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  ДИЗАЙН


Українська вишивка. [Північно-Західне Причорномор’я] [Текст] / [упоряд. Л. С. Дем’янишина]. - Одеса : ТЕС, 2018. - 509, [2] с. : іл.

 

ЖИВОПИС


Белень, Андрій Іванович. Євич Василь Павлович [Текст] : аналіт. нарис / Андрій Белень. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 43 с. : іл.

Черній, Віталій. Акварельні етюди [Образотворчий матеріал] = Акварельные этюды / Віталій Черній. - Київ : [б. в.], 2013. - 96 с. : іл.

 

МУЗИКА


Домашнє музикування в Україні [Текст] : альб. фортепіан. п’єс укр. композиторів другої пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. / [упоряд. і авт. текстів М. А. Зайко ; ред. П. Козловський] Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 100 с., [16] с. іл. : ноти + 1 електрон. опт. диск. - Бібліогр.: с. 100.

Микола Віталійович Лисенко [Текст] : робочий зошит : комплекс навч.-метод. забезпечення навч. предмета „Укр. та зарубіж. муз. літ.” : для муз. шк., муз. від-ня початк. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України ; [авт.-уклад. Д. О. Романець ; ред. Н. І. Смольська]. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 47 с. : іл. - Бібліогр.: с. 45-46.

Музичні імпрези України [Текст] : міжнар. фестиваль академ. музики : часопис 2016, 2017, 2018, 2019 / [упоряд. Т. М. Бачул, Є. С. Марчук]. - Черкаси : Вертикаль, [2019?]. - 23 с. : іл.

Над Україною сія Кобзар [Текст] : присвяч. 205-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка. - Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. - 43 с. : іл.

Назар-Шевчук, Лілія. Михайло Вербицький. Симфонії [Текст] = Symphonies by Mykhaylo Verbytsky : [монографія / Л. Назар-Шевчук ; упоряд. Р. Косар]. - Чернівці : Букрек, 2018. - 119 с. : іл. + 2 електрон. опт. диски. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Текст укр., англ.

Швед, Михайло Богданович. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики [Текст] : [монографія] / Михайло Швед. - Львів : СПОЛОМ, 2010. - 438 с. - Бібліогр.: с. 413-435.

Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур [Текст] : колект. монографія / Кропивниц. музей муз. культури ім. К. Шимановського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України [та ін.] ; [ред.-упоряд. О. І. Полячок]. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. - 660 с., [64] с. іл. - Бібліогр.: с.555-632. - Ім. покажч.: с.633-648.

 

КІНЕМАТОГРАФІЯ. КІНОМИСТЕЦЬТВО. КІНОФІЛЬМИ


Грозак, Валерий Михайлович. Жизнь моя, кинематограф... [Текст] / Валерий Грозак ; [ред. Р. Ленчовский]. - Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 381 с. : ил.

 

ТЕАТР. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ДРАМАТИЧНІ ВИСТАВИ


Балабко, Олександр Васильович. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя [Текст] : шляхами артиста : роман-есе у 3 кн. / Олександр Балабко ; [передм. Т. Зарівни]. - Чернівці : Букрек, 2017. - 594 с. : іл.

 

СПОРТ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


Лаврівський, Володимир. Копана [Текст] = (Association Football) / Володимир Лаврівський. - Репр. відтворення вид. 1900 р. - Київ : Арт Економі, 2019. - 18, [3] с.

Спорт на Черкащині [Текст] : енциклопед. довід. / упоряд. В. Б. Страшевич ; Від-ня НОК України в Черкас. обл., Черкас обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Упр. у справах сім’ї, молоді і спорту. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 319 с., [26] с. іл. : іл.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО


Білоус, Олександр Миколайович. Національні варіанти німецької мови [Текст] : (у лінгвогеогр., соціолінгвіст., лінгвіст. та лінгвокультур. аспектах) : [навч. посіб.] / О. М. Білоус, І. В. Пянковська ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 312 с. : іл. - Бібліогр.: с. 307-312.

Васильєва, Надія Олександрівна. Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів української, російської, англійської та французької художньої літератури кінця XIX-першої половини XX століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Васильєва Надія Олександрівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : ЧНУ ім. П. Могили, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Граматика англійської мови [Текст] : теорія, практика, тести : (підруч. для студентів вищ. закл. пед. освіти) / [Бріт Н. М., Голобородько О. А., Грабова Г. О. та ін. ; уклад. Н. В. Гут, О. А. Заболотна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Вид. 3-тє, переробл. і доповн. - Умань : Візаві, 2015. - 399 с.

Гриценко, Тетяна Борисівна. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. Б. Гриценко. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 623 с. - Містить бібліогр.

Даутель, Катерине. Французька граматика коротко і легко [Текст] : [навч. посіб : пер. з нім.] / Катерине Даутель. - Київ : Методика Паблішинг, 2017. - 186 с. : іл.

Дышлевая, Ирина Анатольевна. Курс испанского языка для начинающих [Текст] / И. А. Дышлевая. - Санкт-Петербург : Союз, 2011. - 315, [1] с.

Єщенко, Тетяна Анатоліївна. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х [Текст] : монографія / Тетяна Єщенко ; [наук. ред. М. І. Степаненко]. - Київ : Академвидав, 2018. - 349, [2] с. - (Монограф). - Бібліогр.: с. 266-349.

Захарчук, Іванна Олександрівна. Pharmacy-Book [Текст] : навч. посіб. для студентів фармацевт. від-нь навч. мед. закл. I-III рівнів акредитації / І. О. Захарчук ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2010. - 518, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 509-518.

Испанский с В. Бласко Ибаньесом. Стена [Текст] = Vicente Blasco Ibanez. La pared / пособие подгот. О. А. Кастро ; [ред. И. Франк]. - Москва : Вост. кн., 2014. - 123, [1] с.

Итальянский с Карло Коллоди. Приключения Пиноккио [Текст] = Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio / пособие подгот. И. Франк, Д. Ульянова ; [ред. И. Франк]. – Москва : ВКН, 2017. - 493 с.

Итальянский шутя [Текст] : 100 анекдотов для нач. чтения / пособие подгот. М. Ефремова ; [ред. И. Франк]. - Москва : ВКН, 2018. - 110 с.

Кастро, Родрігес Артуро Хавієр. Так говорять іспанською [Текст] = [Asi se habla espanol] : зб. вправ з граматики ісп. мови : для ф-тів та від-нь інозем. мов і туризму ВНЗ України / Кастро Родрігес Артуро Хавієр. - Київ : Кондор, 2016. - 142 с. - Бібліогр.: с. 138-139.

Кожемяко, Валерій Миколайович. ELEMENTO. Граматичний практикум з іспанської мови. Дійсний спосіб [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кожемяко. - Вид. 2-ге, доповн. та переробл. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 102 с. - Бібліогр.: с. 101.

Немецкие волшебные сказки. Из собрания братьев Гримм [Текст] = Grimms Marchen / пособие подгот. И. Зверинская, И. Франк ; [ред. И. Франк]. - Москва : ВКН, 2019. - 380, [1] с.

Немецкий с Теодором Штормом. Регентруда – королева дождя [Текст] = Theodor Storm. Die Regentrude : сказоч. повесть / пособие подгот. Е. Макаренко ; [ред. И. Франк]. - Москва : ВКН, 2018. - 143 с.

Новейший русско-украинский словарь [Текст] = Новітній російсько-український словник : 100000 слів / [уклад. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. ; ред. Біляєв В. Г.]. - Харків : Сінтекс, 2004. - 1167 с.

Олейнікова, Ольга Михайлівна. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. / Олейнікова О. М. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 178 с.

Палагнюк, І. Д. Німецька мова [Текст] : навч. посіб. / Палагнюк І. Д., Петльована Л. Л. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 125 с.

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко ; [наук. ред. Смоленський С. М.] ; Нац. фармацевт. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 239 с. : іл. - Бібліогр.: с. 239.

Український орфографічний словник [Текст] : [понад 52000 слів / уклад. О. А. Леонова ; ред. Л. М. Безусенко]. - Київ : Книголюб, 2001. - 478 с. - Бібліогр.: с. 479.

Шаронова, О. В. Банківсько-фінансова та економічна німецька мова [Текст] = Bank-, Finanz- und Wirtschaftsdeutsch : навч. посіб. / О. В. Шаронова ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Харків. ін-т банк. справи. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 212 с. : іл. - (Серія „Вища освіта в Україні”). - Бібліогр.: с. 210-212.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Абгарян, Наріне Юріївна. З неба впало три яблука [Текст] : повість / Наріне Абгарян ; пер. з рос. В. Прокопович ; намалювала Т. Філатова. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 309, [2] с. : іл.

Агалаков, Дмитрий Валентинович. Солдаты эры Водолея [Текст] : [роман] / Дмитрий Агалаков. - Москва : Вече, 2010. - 381, [2] с.

Алферова, Марианна. Соперник Цезаря [Текст] : [роман] / Марианна Алферова. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2009. - 566 с.

Алюшина, Татьяна Александровна. Руки моей не отпускай [Текст] : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 346, [1] с.

Анпилогов, Сергей. „Попаданцы” Карибского моря [Текст] / Сергей Анпилогов, Наталия Курсанина. - Москва : Яуза [и др.], 2011. - 348, [2] с.

Антологія аргентинської поезії XX століття [Текст] = Antologia de la poesia argentina siglo XX / пер. з ісп. О. Криштальської ; [вступ. ст. А. Айусо]. - Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1998. - 187, [4] с. : іл. - Текст укр., ісп.

Ахерн, Сесилия. Птица-лира [Текст] : роман / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Л. Сумм]. - Москва : Иностранка, 2017. - 476, [2] с.

Ахерн, Сесілія. Таврована [Текст] : роман / Сесілія Ахерн ; пер. з англ. Н. Трохим. - Київ : РІДНА МОВА, 2016. - 372, [3] с.

Ахматова, Анна Андреевна. Вечер [Текст] : стихи / Анна Ахматова ; [послесл. Н. Котрелева]. - Репр. воспр. изд. 1912 г. - Москва : Книга, 1988. - 86, [11] с. - (Библиотека репринтных изданий „Книжные редкости”). - Библиогр.: с. 91.

Баштовая, Ксения Николаевна. Маленьких все обидеть норовят! [Текст] : роман / Ксения Баштовая, Виктория Иванова. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2011. - 342, [2] с.

Бенджамін, Хлоя. Шукачі безсмертя [Текст] : [роман] / Хлоя Бенджамін ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків : Віват, 2019. - 398, [1] с.

Браун, Ден. Втрачений символ [Текст] : [роман] / Ден Браун ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. - 605 с.

Бредбері, Рей. Кульбабове вино [Текст] : повість / Рей Бредбері ; [пер. з англ. В. Митрофанова]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 430, [1] с.

Брей, Патриция. Первое предательство [Текст] : [роман] / Патриция Брей ; [пер. с англ. Ю. Алексеевой, А. Поповой]. - Москва : АСТ, 2008. - 351 с.

Бюссі, Мішель. Чорні водяні лілії [Текст] : роман / Мішель Бюссі ; [пер. з фр. В. Барської]. - Харків : Віват, 2019. - 397, [2] с.

Веденская, Татьяна. Ключ к сердцу Майи [Текст] : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с.

Веденская, Татьяна. Моя навсегда [Текст] : [роман] / Татьяна Веденская. – Москва : Эксмо, 2019. - 314 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской).

Вербинина, Валерия. Ангелов в Голливуде не бывает [Текст] : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [1] с.

Верещагин, Олег Николаевич (1973). Не вернуться никогда [Текст] : [роман] / Олег Верещагин. - Санкт-Петербург : Ленингр. изд-во, 2009. - 380, [1] с.

Веркин, Эдуард Николаевич. Пчелиный волк [Текст] : [роман] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2007. - 474, [1] с.

Вертинский, Александр Николаевич. Дорогой длинною... [Текст] : [воспоминания, стихи и песни, рассказы, зарисовки, размышления, письма] / Александр Вертинский ; [сост. Ю. В. Томашевский ; послесл. К. Рудницкого]. - Москва : Правда, 1990. - 572, [1] с., [64] с. ил.

Віган, Дельфін де. Підземні години [Текст] : роман / Дельфін де Віган ; [пер. з фр. М. Іванцової]. - Київ : Нора-Друк, 2012. - 226, [1] с.

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Мужлан и флейтистка [Текст] : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, [2019?]. - 318, [1] с.

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Свои погремушки [Текст] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, [2019?]. - 318, [1] с.

Вишневський, Януш-Леон. GRAND готель [Текст] : роман / Януш-Леон Вишневський ; пер. з пол. Т. Чужої. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 300, [2] с.

Володарская, Ольга. Любовь как война [Текст] : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с.

Володарская, Ольга. Наш грешный мир [Текст] : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.

Володарская, Ольга. Первая жизнь, вторая жизнь [Текст] : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [2] с.

Воннегут, Курт. Бойня номер п’ять, або Дитячий хрестовий похід [Текст] : [роман] / Курт Воннегут ; [пер. з англ. В. Діброви, Л. Дібрової]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 319 с.

Воронин, Дмитрий Анатольевич. Несущие Свет. Высокий замок [Текст] : [роман] / Дмитрий Воронин. - Москва : АСТ, 2008. - 539 с.

Вудинг, Крис. Нити зла [Текст] : [роман] / Крис Вудинг ; [пер. с англ. М. Малолетовой]. - Москва : АСТ, 2008. - 477 с.

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Легкое дыхание лжи [Текст] : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2018. - 312, [1] с.

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Отрубить голову дракону [Текст] : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с.

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Ягоды страсти, ягоды смерти [Текст] : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с.

Гаскелл, Елізабет (1810-1865). Сіра жінка та інші історії [Текст] / Елізабет Гаскелл ; пер. з англ. І. Андрущенка, С. Торби. - Київ : Знання, 2019. - 238 с.

Гейман, Нил. Звездная пыль [Текст] : [роман] / Нил Гейман ; [пер. с англ. А. Дубининой]. - Москва : АСТ [и др.], 2006. - 253, [1] с.

Гессе, Герман (1877-1962). Паломничество в Страну Востока [Текст] : повесть ; Игра в бисер : роман ; Рассказы / Герман Гессе ; пер. с англ. [С. Аверинцева, С. Апта и др. ; предисл. Н. Павловой] . - Москва : Радуга, 1984. - 586, [2] с.

Гилберт, Элизабет. Город женщин [Текст] : [роман : пер. с англ.] / Элизабет Гилберт. - Каунас : Knygu klubas, 2016. - 399 с.

Гілберт, Елізабет. Місто дівчат [Текст] : [роман] / Елізабет Гілберт ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 534, [1] с.

Голдінг, Вільям. Бог Скорпіон [Текст] / Вільям Голдінг ; пер. [з англ.] Д. Костенка. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 104 с. : іл.

Гомбрович, Вітольд. Порнографія [Текст] : [роман] / Вітольд Гомбрович ; пер. з пол. О. Гриценка . - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 168, [2] с., [13] с. іл.

Гофман, Ернст Теодор Амадей. Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер [Текст] : повість-казка / Ернст Теодор Амадей Гофман ; [пер. з нім. Р. Матієва] ; іл. О. М. Шмітта. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 203, [2] с. : іл.

Гравицкий, Алексей. Калинов мост [Текст] : [роман] / Алексей Гравицкий. – Москва : АСТ [и др.], 2010. - 318, [1] с.

Грин, Джон. Пусть идет снег [Текст] : [сборник] / Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл ; [пер. с англ. А. Н. Зайцева, Ю. Л. Федоровой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 222, [1] с.

Данилова, Анна Васильевна. Любовь насмерть [Текст] : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с.

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Блуждающий огонь [Текст] / Елизавета Дворецкая. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 411, [2] с.

Девятых, Леонид. Магнетизерка [Текст] : [роман] / Леонид Девятых. - Санкт-Петербург : Крылов, 2011. - 347, [1] с.

Демченко, Оксана Борисовна. Прими свою тень [Текст] : роман / Оксана Демченко. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2011. - 440, [2] с.

Джеймс, Генрі (1843-1916). Закрут гвинта ; Дейзі Міллер [Текст] : [повісті] / Генрі Джеймс ; пер. з англ. Г. Гнедкової, Е. Євтушенко. - Київ : Знання, 2020. - 238 с.

Діккенс, Чарльз (1812-1870). Битва життя ; Одержимий та угода з привидом [Текст] : [повісті] / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Н. Токарської, О. Фири. - Київ : Знання, 2019. - 270 с.

Дилан, Боб. Назавжди будь молодим [Текст] : [для дітей мол. віку] / Боб Дилан ; пер. з англ. В. Морозова ; худож. П. Роджерс . - Харків : Читаріум, 2018. - [34] с. : іл.

Дойл, Артур Конан. Спогади про Шерлока Холмса. Обряд родини Масгрейвів та інші історії [Текст] : [оповідання] / Артур Конан Дойл ; пер. з англ. [Н. Мальованої, К. Рябовол та ін.]. - Київ : Знання, 2018. - 206 с.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Утрачений світ [Текст] : [роман] / Артур Конан Дойл ; пер. з англ. М. Іванова. - Київ : Знання, 2019. - 254 с.

Доленга-Мостович, Тадеуш. Знахарь [Текст] : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; [пер. с пол. Д. Коган]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2014. - 413 с.

Доленга-Мостович, Тадеуш. Знахарь-2. Профессор Вильчур [Текст] : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; [пер. с пол. М. Каменюка] . - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2015. - 413 с.

Донцова, Дарья Аркадьевна. Годовой абонемент на тот свет [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 316 с.

Донцова, Дарья Аркадьевна. Дневник пакостей Снежинки [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 315 с.

Донцова, Дарья Аркадьевна. Кто в чемодане живет? [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2016. - 350 с.

Доставалов, Александр. Ожог от зеркала [Текст] : [роман] / Александр Доставалов. - Москва : АСТ, 2008. - 763, [1] с.

Дьякова, Виктория Борисовна. Адъютант [Текст] : [роман] / Виктория Дьякова. - Москва : АСТ, 2008. - 348, [1] с.

Елманов, Валерий Иванович. Поднимите мне веки [Текст] : [роман] / Валерий Елманов. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2011. - 471, [2] с.

Енар, Матіас. Компас [Текст] : роман / Матіас Енар ; пер. з фр. І. Славінської. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 486, [2] с.

Енквіст, Пер Улоф. Книга про Бланш і Марі [Текст] : роман / Пер Улоф Енквіст ; пер. зі швед. С. Волковецької. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 222 с.

Земляной, Андрей Борисович. Стратег [Текст] : [роман] / Андрей Земляной, Борис Орлов. - Москва : АСТ, 2016. - 329, [1] с.

Каменев, Алекс. Барон [Текст] : [роман] / Алекс Каменев. - Москва : АСТ, 2019. - 345, [2] с.

Каменев, Алекс. Хозяин Замка Бури [Текст] : [роман] / Алекс Каменев. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с.

Кауффман, Ребекка. Таємниця Ганнерів [Текст] : роман / Ребекка Кауффман ; [пер. з англ. О. Голуб]. - Харків : Віват, 2019. - 270, [1] с.

Кафка, Франц (1883-1924). Замок [Текст] : роман / Франц Кафка ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; пер. з нім. [та передм.] Н. В. Сняданко. - Харків : Фоліо, 2006. - 315, [2] с.

Кек, Дэвид. Пора предательства [Текст] : [роман] / Дэвид Кек ; [пер. с англ. М. Виноградовой]. - Москва : АСТ, 2009. - 478 с.

Келлерман, Джессі. Чтиво [Текст] : роман / Джессі Келлерман ; [пер. укр. С. Орлової]. - Харків : Фабула, 2017. - 413, [2] с.

Кіз, Деніел. Доторк [Текст] : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. В. Куча]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 252, [1] с.

Кінг, Стівен. Чаклун та сфера. Темна вежа IV [Текст] : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко]. - 3-тє вид., випр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 781 с.

Кісіна, Юлія. Весна на Місяці [Текст] : роман / Юлія Кісіна ; [пер. з рос. І. Гриненко ; передм. І. Бондаря-Терещенка]. - Харків : Фабула, 2017. - 251, [3] с.

Князева, Анна. Мираж золотых рудников [Текст] : [роман] / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с.

Князева, Анна. Монета скифского царя [Текст] : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с.

Клавелл, Джеймс. Король крыс [Текст] : [роман] / Джеймс Клавелл ; [пер. с англ. П. Мельникова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 477, [2] с.

Кляйст, Гайнріх фон (1777-1811). Розбитий глек [Текст] : комедія / Гайнріх фон Кляйст ; пер. з нім. Ю. Андруховича. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 143 с.

Контровский, Владимир Ильич. Забытое грядущее [Текст] : [роман] / Владимир Контровский. - Санкт-Петербург : Ленингр. изд-во, 2009. - 444, [2] с.

Коваль, Ярослав. Восторжествовать над демоном [Текст] / Ярослав Коваль. - Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 380, [2] с.

Колычев, Владимир Григорьевич. Не стреляйте в любимого [Текст] : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 285, [1] с.

Конрад, Джозеф (1857-1924). Межа тіні ; Тайфун [Текст] : [повісті] / Джозеф Конрад ; пер. з англ. О. Фири, М. Рошківського. - Київ : Знання, 2019. - 286 с.

Контровский, Владимир Ильич. Горький привкус власти [Текст] : [роман] / Владимир Контровский. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2008. - 477, [2] с.

Короленко, Володимир Галактіонович. Сліпий музикант [Текст] : повість / Володимир Короленко ; [пер. з рос. Ф. Гавриша]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2020. - 158, [1] с.

Корсакова, Татьяна. Волчья кровь [Текст] : роман / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 378, [1] с.

Корсакова, Татьяна. Вранова погоня [Текст] : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 411, [1] с.

Корсакова, Татьяна. Лабиринт Медузы [Текст] : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с.

Кофман, Роман Исаакович. Пасторальная симфония, или Как я жил при немцах [Текст] : повести / Роман Кофман. - Киев : Дух і літера, 2011. - 157, [1] с.

Крамер, Марина. Пластика души [Текст] : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с.

Крамер, Марина. Роскошная хищница, или Сожженные мосты [Текст] : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.

Крамер, Марина. Хирургия мести [Текст] : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с.

Крейн, Стівен (1871-1900). Наречена їде до Єллоу-Скай та інші історії [Текст] : [оповідання] / Стівен Крейн ; пер. з англ. І. Андрущенка, О. Зімко. - Київ : Знання, 2020. - 223 с.

Леви, Марк. Встретиться вновь [Текст] : роман / Марк Леви ; [пер. с фр. А. Кабалкина]. - Москва : Иностранка, 2019. - 318, [1] с.

Леви, Марк. Между небом и землей [Текст] : роман / Марк Леви ; [пер. з фр. Р. Генкиной]. - Москва : Иностранка, 2019. - 287 с.

Леви, Марк. Уйти, чтобы вернуться [Текст] : роман / Марк Леви ; [пер. с фр. А. Кабалкина]. - Москва : Иностранка, 2019. - 363, [1] с.

Леженда, Валентин. Легенды доблестных времен [Текст] : [роман] / Валентин Леженда. - Москва : АСТ, 2008. - 379 с.

Леженда, Валентин. Ловчий Смерти [Текст] : [роман] / Валентин Леженда. – Москва : АСТ, 2008. - 351 с.

Лейкер, Розалинда. Сокровище [Текст] : [роман] / Р. Лейкер ; [пер. с англ. Т. П. Семеновой]. - Москва : Мир кн., 2011. - 398 с.

Литвинова, Анна Витальевна. Грехи отцов отпустят дети [Текст] : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [1] с.

Лондон, Джек (1876-1916). Поклик предків та інші історії [Текст] / Джек Лондон ; пер. з англ. В. Гладкої, К. Корякіної. - Київ : Знання, 2019. - 238 с.

Лорд, Джеффри. Ричард Блейд, герой [Текст] / Дж. Лорд ; [предисл. М. Нахмансона ; пер. с англ. М. Нахмансона, А. Курмаковой]. - Санкт-Петербург : ВИС, 1994. - 582, [3] с. Лорд, Джеффри. Ричард Блейд, агент Ее Величества [Текст] / Дж. Лорд ; [предисл. М. Нахмансона ; пер. с англ. М. Нахмансона, С. Нахмансона и др.]. - Санкт-Петербург : ВИС, 1994. - 553, [2] с.

Лэрд, Дж. Ричард Блейд, пророк [Текст] / Дж. Лэрд ; [предисл. и пер. с англ. М. Нахмансона]. - Санкт-Петербург : ВИС, 1994. - 542, [1] с.

Люди в черном [Текст] / сценарий и постановка: Эд Соломон ; лит. версия: Стив Перри ; рус. версия: Я. Ашмарина, К. Королев [и др.]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 1998. - 424, [1] с.

Март, Михаил. Охота без милосердия [Текст] : роман в 2 кн. / Михаил Март. - Москва : Астрель [и др.], 2007. - 729, [2] с. - (Ретро).

Мерсер, Лия. Кем мы были раньше [Текст] : роман / Лия Мерсер ; [пер. с англ. А. Майстренко]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 315, [3] с.

Метьюз, Джейсон. Червоний горобець [Текст] : роман / Джейсон Метьюз ; [пер. з англ. М. Ларченка, Б. Превіра]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 494 с.

Миллер, Ребекка. Частная жизнь Пиппы Ли [Текст] : [роман] / Ребекка Миллер ; [пер. с англ. А. Ахмеровой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 411, [1] с.

Минаков, Игорь Валерьевич. Сокровище Безумной луны. Похождения капитана Гагарина [Текст] / Игорь Минаков, Алексей Волков. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] с.

Михайлова, Евгения. По осколкам разбитого зеркала [Текст] : [рассказы] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с.

Михайлова, Наталья. Ветер забытых дорог [Текст] : [роман] / Наталья Михайлова, Юлия Тулянская. - Москва : АСТ, 2008. - 380, [1] с.

Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях [Текст] : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, [2019?]. - 382, [1] с.

Михалкова, Елена Ивановна. Человек из дома напротив [Текст] : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с.

Міхельс, Крістіна. Правда із присмаком кави [Текст] : [роман : для ст. шк. віку] / Крістіна Міхельс ; [пер. з нім. М. Запорожець]. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 285, [2] с.

Мойес, Джоджо. Ночная музыка [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. О. Александровой]. - Киев : Махаон, 2018. - 476, [2] с.

Мойес, Джоджо. Последнее письмо от твоего любимого [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Н. Пресс]. - Киев : Махаон, 2019. - 541, [2] с.

Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. И. Иванченко]. - Киев : Махаон, 2018. - 477, [1] с.

Муравьев, Константин Николаевич. Джокер [Текст] : [роман] / Константин Муравьев. - Москва : АСТ, 2019. - 347, [2] с.

Муравьев, Константин Николаевич. Мертвые миры [Текст] : [роман] / Константин Муравьев. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с.

Набоков, Владимир Владимирович. Король, дама, валет [Текст] : роман, рассказы / В. Набоков. - Харьков : Фолио, 2005. - 316, [2] с.

Нейл, Долли. Молодая жена [Текст] : роман / Долли Нейл. - Москва : Панорама, 2008. - 189, [1] с.

Ночкин, Виктор. Земля Павшего [Текст] : [роман] / Виктор Ночкин. - Москва : АСТ, 2009. - 319 с.

Оборотни [Текст] : антология / [пер. с англ. О. Александровой, Н. Алешиной и др.]. - Санкт-Петербург : Фантастика, 2008. - 636, [3] с.

Осояну, Наталия Георгиевна. Золотой город [Текст] : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ [и др.], 2010. - 314, [1] с.

Остін, Джейн (1775-1817). Переконання [Текст] : [роман] : пер. з англ. / Джейн Остін. - Київ : Знання, 2019. - 303 с.

Островская, Екатерина Николаевна. Кто поймал букет невесты [Текст] : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с.

Островская, Екатерина Николаевна. Полоса черная, полоса белая [Текст] : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с.

Палей, Марина А. Тюремный перестук [Текст] : боль в пяти частях: гражд. лирика, 2014-2018 гг. / Марина Палей. - Харьков : Эксклюзив, 2019. - 175 с.

Паттерсон, Джеймс. Черная книжка [Текст] : роман / Джеймс Паттерсон, Дэвид Эллис ; [пер. с англ. В. Ковалива]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 380, [2] с.

Пиколт, Джоди. Цвет жизни [Текст] : роман / Джоди Пиколт ; [пер. с англ. В. Михалюка]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 491, [2] с.

Полякова, Татьяна Викторовна. В самое сердце [Текст] : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 315 с.

Постель, Александр. Зона домінування ; Обілений [Текст] : [романи] / Александр Постель ; [пер. з фр. О. Колесникової]. - Харків : Фабула, 2018. - 333, [2] с.

Райс, Энн. Страсть Клеопатры [Текст] : роман / Энн Райс, Кристофер Райс ; [пер. с англ. И. Толока]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 412, [2] с.

Ревва, Игорь Юрьевич. Марсианский патруль [Текст] : [роман] / Игорь Ревва. - Москва : Эксмо, 2009. - 413, [1] с.

Рой, Олег Юрьевич. Запасной козырь [Текст] : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с.

Рой, Олег Юрьевич. Зов дельфина [Текст] : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 249, [2] с.

Романов, Виталий Евгеньевич. Смерть особого назначения [Текст] : [роман] / Виталий Романов. - Москва : Эксмо, 2009. - 382 с.

Романова, Галина Владимировна. Врачебная тайна [Текст] : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с.

Романова, Галина Владимировна. Преступно счастливая [Текст] : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 376, [3] с.

Романова, Галина Владимировна. Торговка счастьем [Текст] : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [2] с.

Роулі, Стівен. Лілі та восьминіг [Текст] : роман / Стівен Роулі ; [пер. з англ. Т. Мухамедшиної]. - Харків : Фабула, 2017. - 314, [3] с.

Ру, Меделін. Повернення у притулок [Текст] : роман / Меделін Ру ; [пер. з англ. Н. Гоїн]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 301 с. : іл.

Рубина, Дина Ильинична. Наполеонов обоз [Текст] : роман. В 3 кн. Кн.1 : Рябиновый клин / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 445 с.

Рымжанов, Тимур. Пророчество льда [Текст] : [сборник] / Тимур Рымжанов. - Москва : АСТ, 2008. - 284, [1] с.

Санфиров, Александр Юрьевич. Начало звездного пути [Текст] : [роман] / Александр Санфиров. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [1] с.

Сафон, Карлос Руїс. В’язень Неба [Текст] : [роман] / Карлос Руїс Сафон ; [пер. з ісп. О. Леська]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 315, [2] с.

Синицын, Олег Геннадьевич. Спецхранилище. Второе пришествие [Текст] : роман / Олег Синицын. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008. - 347, [1] с.

Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст] : [роман] / Вальтер Скотт ; пер. з англ. М. Головко. - Київ : Знання, 2020. - 511 с.

Сміт, Алі. Готель Світ [Текст] : роман / Алі Сміт ; [пер. з англ. Я. Сєрої]. - Харків : Фабула, 2019. - 219, [4] с.

Спаркс, Ніколас. Записник. Сторінки нашого кохання [Текст] : [роман] / Ніколас Спаркс ; [пер. з англ. О. Постранської]. - Харків : Віват, 2016. - 220, [3] с.

Спаркс, Ніколас. Любий Джоне... [Текст] : роман / Ніколас Спаркс ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Віват, 2019. - 302, [1] с.

Степанова, Татьяна Юрьевна. Светлый путь в никуда [Текст] : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 346, [1] с.

Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие назад [Текст] : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 346, [1] с.

Стругацький, Аркадій Натанович. Малюк ; Пікнік на узбіччі ; Хлопець із пекла [Текст] : повісті : [для ст. шк. віку] / Аркадій Стругацький, Борис Стругацький ; пер. з рос. [А. Сагана ; вступ. слово Г. Осадко]. - Тернопіль [та ін.] : Навч. кн. - Богдан [та ін.], 2007. - 363, [2] с.

Стругацький, Аркадій Натанович. Понеділок починається в суботу [Текст] : казка для наук. співробітників мол. віку : [повість] / Аркадій і Борис Стругацькі ; [пер. з рос. А. Сагана ; післямова О. І. Привалова]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 310, [1] с.

Terra poetiсa [Текст] : [альм. молодої драматургії : збірка / передм. Г. Веселовської]. - Київ : Саміт-кн., 2018. - 293, [2] с. : іл.

Устинова, Татьяна Витальевна. Красотка [Текст] : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, [2019?]. - 286, [1] с.

Тартт, Донна. Щиголь [Текст] : роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. В. Шовкуна] . - 3-тє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 812, [2] с.

Твардох, Щепан. Морфій [Текст] : роман / Щепан Твардох ; [пер. з пол. О. Українця]. - Харків : Фабула, 2018. - 590, [1] с.

Твен, Марк. Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура [Текст] : [роман] / Марк Твен ; пер. з англ. М. Іванова. - Київ : Знання, 2019. - 382 с.

Форд, Форд Медокс. Хороший солдат [Текст] : історія пристрасті : [роман] / Форд Медокс Форд ; пер. з англ. Е. Євтушенко. - Київ : Знання, 2019. - 270 с.

Фэллон, Джейн. Ты свободен, милый! [Текст] : роман / Джейн Фэллон ; [пер. с англ. О. Н. Крутилиной]. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 350, [1] с.

Хольбайн, Вольфганг. Заклятие нибелунгов. Амулет дракона [Текст] / Вольфганг Хольбайн, Торстен Деви ; [пер. с нем. О. Малой]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2011. - 349, [1] с.

Хэдли, Мария. Царица царей [Текст] : [роман] / Мария Хэдли ; [пер. с англ. И. Тетериной, К. Плешкова]. - Москва : Эксмо, 2013. - 445, [1] с.

Хэмптон, Дениза. Никому тебя не отдам [Текст] : [роман] / Дениза Хэмптон ; [пер. с англ. В. И. Матвеева]. - Москва : АСТ [и др.], 2005. - 317, [1] с.

Чекалов, Денис Александрович. Яд багряной химеры [Текст] : [роман] / Денис Чекалов. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2009. - 377, [1] с. - (Ведунья).

Чимаманда, Нгозі Адічі. Люба Іджеавеле, або Феміністичний маніфест у п’ятнадцятьох пропозиціях [Текст] / Чимаманда Нгозі Адічі ; [пер. з англ. І. Стронговського]. - Київ : Вид-во нон-фікшену, 2018. - 73, [1] с.

Шведов, Сергей. Владыка Асгарда [Текст] : [роман] / Сергей Шведов. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 442 с.

Швейгарт, Джоан. Королева мести [Текст] : [роман] / Джоан Швейгарт ; [пер. с англ. Н. Кузовлевой] . - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2008. - 395, [19] с.

Шекспір, Вільям. Збірка творів [Текст] / Вільям Шекспір ; [пер. з англ. Ю. Лісняка, О. Сенюк та ін.]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 637, [1] с. : іл.

Шекспір, Вільям. Отелло, венеційський мавр [Текст] : [п’єса] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. І. Стешенко. - Київ : Знання, 2019. - 206 с.

Шекспір, Вільям. Отелло, венеційський мавр [Текст] : [п’єса] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. І. Стешенко. - Київ : Знання, 2019. - 206 с.

Шлінк, Бернгард. Ольга [Текст] : роман / Бернгард Шлінк ; [пер. з нім. Є. Даскал]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 189, [1] с.

 

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Белозеров, Михаил. Самурай из Киото [Текст] / Михаил Белозеров. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 405 с.

Вилар, Симона. Рыцарь света. Далекий свет [Текст] : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 635 с.

Вилар, Симона. Чужак [Текст] : [роман] / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2007. - 526, [1] с.

Гарасим, Андрій. Борги нашого життя [Текст] : роман / Андрій Гарасим. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 206, [1] с.

Денисенко, Володимир Миколайович. Життя у нас – суцільний анекдот [Текст] : гуморист. вірші / Володимир Денисенко ; [післямова М. Василенка]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 97 с.

Денисенко, Володимир Миколайович. Математичний світ поетів [Текст] : пер., оригін. вірші / Володимир Денисенко ; [передм. О. Біляєвої]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 121 с. - Алф. покажч.: с. 115-117.

Жадан, Сергій Вікторович. Месопотамія [Текст] : [зб. оповідань і віршів] / Сергій Жадан ; [передм. В. Неборака]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 364, [1] с. : іл.

Зайко, Мирослава Антонівна. Калейдоскоп життя [Текст] : вірш. автобіогр. повість із прозовими екскурсами, іл., цитатами світ. авторитетів: героїч.-лірич. романси Л. Українки та О. Теліги / Мирослава Зайко. - Чернівці : Варвус В. В., 2017. - 115 с., [16] с. іл. : іл., ноти

Зоряна, Любов Василівна. Душа любові [Текст] : [збірка] / Любов Зоряна ; [передм. О. О. Сизоненка, І. В. Забудського]. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 125, [1] с.

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Сто тисяч ; Мартин Боруля ; Сава Чалий [Текст] : п’єси / Іван Карпенко-Карий. - Київ : Знання, 2018. - 191 с.

Кідрук, Макс. Доки світло не згасне назавжди [Текст] : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 556 с.

Корній, Дара. Місяцівна [Текст] : [роман] / Дара Корній. - Харків : Віват, 2019. - 348, [2] с.

Косинка, Григорій Михайлович. Вибрані твори [Текст] / Григорій Косинка ; [передм. І. М. Андрусяка]. - Харків : Ранок, 2009. - 334, [1] с.

Костина, Наталья. Поговори со мной [Текст] : роман / Наталья Костина. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 253 с.

Кримський, Агатангел Юхимович. „ Поезіє, супутнице моя...” [Текст] / Агатангел Кримський. - Київ : Арт Економі, 2019. - 14 с.

Кузів, Оксана. Адамцьо [Текст] / Оксана Кузів. - Вид. 7-ме. - Львів : Піраміда, 2019. - 182, [1] с.

Кузів, Оксана. Задивлена в небо [Текст] : [зб. поезій] / Оксана Кузів ; [передм. М. М. Цимбалюка]. - Львів : Піраміда, 2018. - 299 с. : іл.

Кузів, Оксана. Назови мене своєю [Текст] / Оксана Кузів ; [передм. І. Павлюка]. - Львів : Апріорі, 2019. - 325 с.

Кузів, Оксана. Собача любов [Текст] : [роман] / Оксана Кузів. - Львів : Піраміда, 2018. - 215 с.

Кузів, Оксана. ЩЕмить [Текст] : [роман] / Оксана Кузів ; [передм. М. Ястремської]. - Львів : Апріорі, 2017. - 162 с.

Куява, Жанна. Говори, серце, не мовчи [Текст] : роман / Жанна Куява. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 268, [2] с.

Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа [Текст] : трилогія. [Кн. 2] : Полтава : іст. повісті / Богдан Лепкий. - Дрогобич : Відродження, 2005. - 521, [1] с., [10] с. іл.

Лук’яненко, Олександр Вікторович. Алхімія життя [Текст] : драма-викриття на три дії з епілогом / Олександр Лук’яненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2012. - 94 с.

Лук’яненко, Олександр Вікторович. Stabat Mater [Текст] : іст. драма-каяття / Олександр Лук’яненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2014. - 191 с.

Мельничук, Богдан Іванович. Пегасові копита [Текст] : миттєвості літ. буття в епіграмах, пародіях, шаржах із позаліт. антрактом у тому ж дусі, передм. та післямовою / Богдан Мельничук. - Чернівці : Місто, 2001. - 95 с.

Мирний, Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Текст] : роман з нар. життя / Панас Мирний . - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 398 с.

Мудрість передвічна [Текст] : афоризми давніх укр. мислителів XI-поч. XIX ст. / упоряд. В. О. Шевчук. - Київ : Кліо, 2019. - 438, [1] с. : іл.

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Письмо 2017 [Текст] : [роман-монолог] / Михаил Мурашкин. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 261 с.

Нечуй-Левицький, Іван Семенович (1838-1918). Кайдашева сім’я [Текст] : повісті, [оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм. М. П. Бондаря]. - Харків : Фоліо, 2016. - 603, [2] с.

Оксаніч, Інна Михайлівна. Подарунок [Текст] : вірші: для дошк. та мол. шк. віку / Інна Оксаніч ; [худож. О. Солодун] . - Київ : Лелека, 2013. - 47, [1] с. : іл.

Остапенко, Юлия Владимировна. Лютый остров [Текст] : [сборник] / Юлия Остапенко. - Москва : АСТ, 2008. - 314, [1] с.

Parasol [Текст] : соц. арт-проект : [зб. оповідань та есеїв / О. Бойченко, Г. Крук, П. Коробчук та ін.]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 183, [1] с. : іл.

Пахомова, Тетяна Романівна. Я, ти і наш мальований і немальований Бог [Текст] : роман / Тетяна Пахомова. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 189 с.

Раевская, Марина. Уходи не оглядываясь [Текст] : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 236 с.

Русанов, Владислав Адольфович. Серебряный медведь [Текст] / Владислав Русанов. - Санкт-Петербург : Крылов, 2008. - 379, [2] с.

Соболевская, Наталья. Полюби меня таким... [Текст] : роман / Наталья Соболевская. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 301 с.

100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки [Текст] : [збірка / Ю. Андрухович, С. Андрухович, А. Бондар та ін.] . - Харків : Фоліо, 2008. - 250, [1] с.

Талан, Світлана Олегівна. Букет улюблених квітів [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 283, [1] с.

Талан, Світлана Олегівна. Зловити промінь щастя [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 299, [1] с.

Талан, Светлана Олеговна. Мы всегда были вместе [Текст] : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 218, [2] с.

Хомин, Ірина. Квіти для Бога [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Ірина Хомин ; намалювала Наталія Петрів. - Львів : Свічадо, 2015. - 15, [1] с. : іл.

Черній, Віталій. Роздуми та спогади [Текст] / В. Черній. - Київ : Геопринт, 2013. - 136, [2] с., [8] с. іл.

Шунь, Марія. Верлібріарій. Абетка [Текст] : вірші / Марія Шунь. - Київ : Факт, 2006. - 405, [1] с., [12] с. іл.

Щерба, Володимир Павлович. Три літа [Текст] / Володимир Щерба ; [передм. В. Т. Поліщука]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 298 с.

Янченко, Віра Арсенівна. [Поезії] [Текст] : цикли поезій. [Т.] 3 : Золотожар / Віра Янченко. - Київ : Дія ЛТД, 2013. - 509, [1] с.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЧЕРКАЩИНИ


Василенко, Михайло Григорович. Плин Золотони [Текст] : вірші, поезопроза / Михайло Василенко. - Чернівці : Букрек, 2019. - 169, [6] с. : іл.

Герасименко, Іван Іванович. Мажор [Текст] / Іван Герасименко. - Сміла : Грязнова О. А., 2019. - 75 с.

Калініченко, Михайло Михайлович. Праведності ген [Текст] : [поезії] / Михайло Калініченко ; [упоряд. О. Апальков]. - Канів : Склянка часу, 2010. - 175 с.

Калініченко, Михайло Михайлович. Праведності ген [Текст] : [поезії] / Михайло Калініченко ; [упоряд. О. Апальков]. - Канів : Склянка часу, 2010. - 175 с.

Калініченко, Михайло Михайлович. Узурпатор, або Майдан на крові [Текст] : [зб. віршів] / Михайло Калініченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 95 с. : іл.

Мироненко-Вишинська, Катерина Станіславівна. Як багато треба знати [Текст] : [зб. віршів] / Катерина Мироненко-Вишинська. - Київ : КИТ, 2019. - 75 с. : іл.

Нечухраний, Потап. Крах - 2014 [Текст] : [драма,вірші] / Потап Нечухраний. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 159 с.

Нечухраний, Потап. Крах - 2000 [Текст] : [вірші, поеми] / Потап Нечухраний. - Черкаси : МакЛаут, 2012. - 254 с.

Паниченко, Людмила Василівна. Зелена орбіта [Текст] / Людмила Паниченко ; [післямова О. Морщавки]. - Київ : ВПВ УкрІНТЕІ, 2005. - 78, [1] с.

Паниченко, Людмила Василівна. Не сполохни любов, не сполохни [Текст] : [зб. віршів] / Людмила Паниченко ; [передм. Т. Петровської]. - Київ : ВПВ УкрІНТЕІ, 2005. - 86, [1] с. : іл.

Поліщук, Любов Павлівна. Моя доля [Текст] : [вірші] / Любов Поліщук. - Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. - 243 с. : іл.

Ракшанов, Володимир Борисович. Будять дзвони [Текст] : оповідання / Володимир Ракшанов ; [передм. О. Л. Соломіцького]. - Черкаси : Засвітки, 2000. - 49, [1] с. : іл.

[Рідний мій Шевченків краю] [Текст] : [альманах : поезії / ред. та упоряд. Г. Т. Козаков, Л. В. Паниченко]. - Київ : Академпрес, 2005. - 169 с., [16] с. іл. : іл.

Росич [Текст] : літ.-мистец. альм. Корсунь-Шевченківщини. № 3 / [ред.-уклад. В. Метелиця, В. Прошин]. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І.С, 2007. - 54 с. : іл.

Росич [Текст] : літ.-мистец. альм. Корсунь-Шевченківщини. № 17 / [ред.-уклад. В. Метелиця, В. Прошин]. - Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І.С, 2013. - 58 с. : іл.

Таран, Катерина Пилипівна. Веселки над калюжами [Текст] / Катерина Таран. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 98 с. : іл.

Чех, Артем. Район „Д” [Текст] : [зб. оповідань] / Артем Чех. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2019. - 317, [2] с.

Чос, Володимир Григорович. Братство свічкарів [Текст] : роман / Володимир Чос. - Корсунь-Шевченківський : І. В. Майдаченко, 2019. - 126 с.

Школа на Зозулівці [Текст] : лірико-гуморист. дод. / [упоряд. В. Побиванець]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 74 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Балабко, Олександр Васильович. Микола Гоголь. Між пеклом і раєм [Текст] : [повість] / Олександр Балабко. - Київ : COOP Media, 2016. - 190 с. : іл.

Кралин, Михаил Михайлович. Артур и Анна [Текст] : роман [в письмах] / Михаил Кралин. - Ленинград : Дет. кн., 1990. - 222, [1] с., [14] с. ил.

Лихт, Рахель. Черновик биографии Бориса Пастернака [Текст] . Ч. 1 : О детство! Ковш душевной глуби! / Рахель Лихт. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2019. - 206 с. : ил.

Надточій, Олена. Російська цензура і видання творів Тараса Шевченка (1861-1916 рр.) [Текст] : [монографія] / Олена Надточій. - Черкаси : Брама, 2006. - 219 с. - Бібліогр.: с. 147-163.

Обрії особистості [Текст] : кн. на пошану І. Дзюби / [упоряд. О. Гнатюк, Л. Фінберг ; відп. ред. О. Купріян] . - Київ : Дух і літера, 2011. - 473, [7] с., [16] с. іл. - Бібліогр.: с. 459-470.

Панченко, Володимир. Кільця на древі [Текст] / Володимир Панченко. - Київ : Кліо, 2015. - 558 с. - Ім. покажч.: с. 547-558.

Погрібний, Анатолій Григорович. Поклик дужого чину [Текст] : ст., портр., силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; [упоряд. Г. Г. Погрібна] ; вступ. слово В. Г. Дончика, П. П. Кононенка. - Київ : Просвіта, 2009. - 676 с.

Поліщук, Володимир Трохимович. Літературна енциклопедія Черкащини [Текст] : А – Б / Володимир Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 121 с. : іл. - Містить бібліогр.

Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. ст. / [упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. - Київ : Просвіта, 2019. - 1037, [1] с. - Бібліогр.: с. 1013-1017.

Сверстюк, Євген Олександрович. Шевченко понад часом [Текст] : есеї / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Сінченко. - Вид. 3-тє, випр. та доповн. - Київ : Кліо, 2015. - 342 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 330-334. – Покажч. цит. творів Шевченка: с. 335-338.

Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка [Текст] : корпус док. (1847-1859) : метаграф. тексти / [НАН України, Ін-т історії України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка та ін. ; упоряд. Г. Боряк, Л. Демченко, В. Шандра ; відп. ред. В. Смолій]. - Київ : Арій, 2018. - 749, [1] с.

Хмельковський, Лев Костянтинович. Агата [Текст] : із життя Т. Шевченка на засланні : кіносценарій / Лев Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2019. - 67 с. : іл.

Художній світ Тараса Шевченка і сучасність [Текст] : зб. пр. Всеукр. (40-ї) наук. Шевченків. конф., Черкаси, 17-18 квіт. 2019 р.: до 205-ї річниці з дня народж. Т. Шевченка / Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 494 с. - Містить бібліогр.

Шевченківська енциклопедія. Літературні твори [Текст] / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка] ; під заг. ред. М. Г. Жулинського. - Київ : Імекс-ЛТД, 2016. - 895 с. : іл. - Містить бібліогр. – Хронол. покажч.: с. 849-858.

 

КРАЄЗНАВСТВО


Бурій, Валерій Михайлович. Вулиці міста Ватутіне та села Скаливатка [Текст] / Валерій Бугрій. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 29, [1] с. - Бібліогр.: с. 22, 24-25. – Хронол. покажч.: с. 26-30.

Місто на скелястих берегах Тясмину [Текст] : іст. нарис : 360-річчю заснування м. Кам’янки присвяч. / О. Г. Шамрай, Г. М. Таран, Л. О. Бондаренко [та ін.] . - [2-ге вид., доповн.]. - Черкаси : Вертикаль, 2009. - 243 с., [16] с. іл. : іл. - Містить бібліогр.

Никодим (С. І. Силко). Шляхами пращурів [Текст] : іст.-краєзнав., духов.-просвітн. нариси / Архімандрит Никодим (С. І. Силко) ; [ред. С. І. Силко]. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2017. - 539 с. : іл. - (Виблі. Подесення. Дивокрай). - Бібліогр.: с. 535-536. - ISBN 978

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Білан, Катерина Іванівна. А життя не повторить ніхто з нас на "Біс" [Текст] : [зб. оповідань та розповідей] / Катерина Білан. - Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2019. - 411 с. : іл.

Голиш, Лариса Григорівна. Генеалогія та основи соціального етикету [Текст] : навч.-метод. посіб. / Голиш Л. Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2012. - 65 с. : іл. - Бібліогр.: с. 48-53.

Джолос, Сергій Вадимович. Методичні рекомендації щодо проведення генеалогічних досліджень [Текст] / Пан С. В. Джолос гербу Порай, к. ю. н. - Черкаси : Руська Правда, 2018. - 32 с. : іл. - Бібліогр.: с. 29-32.

Побиванець, Олена. Під крилом ангела [Текст] / О. Побиванець, В. Побиванець. Pod skrydlem aniola / O. Pobywaniec, W. Pobywaniec ; [пер. з укр. Я. Вротковської] . - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 28, 28 с. зустр. паг., [16] с. іл.

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ


Вишневський, Валерій Євгенович. Бушин. Життя мого вчителя [Текст] / Валерій Вишневський. - Черкаси : Пономаренко Р. В., 2012. - 346 с. : іл. - Бібліогр.: с. 344-346.

Кордон, Микола Володимирович. Історія української культури [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Кордон М. В. - 2-ге вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 335 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 328-335.

 

ІСТОРІЯ


Віднянський, Степан Васильович. Всесвітня історія. Новітня історія [Текст] : навч. посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віднянський С. В. ; [голов. ред. В. Шевчук]. - Вид. 2-ге, переробл. - Київ : Дієз-продукт, 2005. - 239 с.

Борисов, Юрий Васильевич. Дипломатия Людовика XIV [Текст] : [монография] / Ю. В. Борисов ; [ред. Т. Б. Романова]. - Москва : Междунар. отношения, 1991. - 380, [1] с., [16] с. ил.

Бураков, Юрій Васильович. Всесвітня історія. Новітні часи [Текст] : [підруч. для 11 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл.] / Ю. В. Бураков, Г. М. Кипаренко, С. П. Мовчан ; [голов. ред. О. Удод]. - Вид. 4-те, випр. та доповн. - Київ : Генеза, 2005. - 413, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 410.

Галушка, Андрій. Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним, 1939-1941 [Текст] / Андрій Галушка, Єгор Брайлян ; [ред. Р. А. Трифонов]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 366, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 351-356.

Іваницька, Ольга Павлівна. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Київ : Слово, 2013. - 619, [1] с. - Бібліогр.: с. 612-620.

Моммзен, Теодор. История Рима [Текст] : [В 4 т. Т.] 2. Кн. 3 (продолж.) : От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств. Кн. 4. Революция / Теодор Моммзен. - Ростов-на-Дону [и др.] : Феникс [и др.], 1997. - 636, [1] с.

Фюре, Франсуа. Минуле однієї ілюзії [Текст] : нарис про комуніст. ідею у XX ст. : [пер. з фр.] / Франсуа Фюре ; [наук. ред. О. Гарань ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”, Центр європ. гуманітар. дослідж.]. - Київ : Дух і літера, 2007. - 814 с. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 801-814.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Бойко, Олександр Дмитрович. Історія України [Текст] : підручник / О. Д. Бойко ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 7-ме вид., стер. - Київ : Академія, 2018. - 717 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.715-717.

Горобець, Віктор Миколайович. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі [Текст] / Віктор Горобець ; [наук. ред. Ю. І. Шаповал] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. - Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 432, [4] с. : іл. - (Політичні портрети). - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 422-432.

Грицак, Ярослав Йосипович. Життя, смерть та інші неприємності [Текст] : [ст. та есеї] / Ярослав Грицак ; [голов. ред. О. Мовчан]. - 3-тє вид., доповн. - Київ : Грані-Т, 2011. - 244, [1] с. : іл.

Кремінь, Йосип Васильович. За Україну, за її волю... [Текст] : спогади багаторіч. нескор. політв’язня Йосипа Кременя / Йосип Кремінь ; [ред. Н. Мисик] ; упоряд. М. Прокопець. - Львів : Тріада плюс, 2008. - 299, [2] с., [32] с. іл. : іл.

Майдан. Пряма мова [Текст] = Maidan. Direct speech. Кн. 1 / [Нац. меморіал. комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України] ; упоряд. О. Чебанюк, О. Ковальова. - Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. - 441 с. : іл.

Нікілєв, Олександр Федорович. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської „відлиги” [Текст] : монографія / О. Ф. Нікілєв ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 351 с. : іл. - Алф. покажч.: с.346-347.

Сергійчук, Володимир Іванович. Симон Петлюра і єврейство [Текст] / Володимир Сергійчук. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 147, [1] с.

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України [Текст] . Т. 1 / Богдан Сушинський ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2016. - 471 с. : іл.

Сушинський, Богдан Іванович. Князі та полководці Стародавньої України [Текст] . Т. 2 / Богдан Сушинський ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2016. - 559 с. : іл.

Терейковська, Світлана Анатоліївна. Небесна Сотня. Життєписи [Текст] . Кн. 1 / [Терейковська С. А. ; Нац. меморіал. комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності]. - Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2018. - 430, [1] с., [3] арк. іл. : іл.

Ucraina Magna [Текст] : [зб. наук. пр.]. Vol. 2 : Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. Д. С. Гордієнко, Ю. С. Горбач ; за заг. ред. В. М. Піскун] . - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. - 535 с. - Містить бібліогр.

Чухліб, Тарас Васильович. Петро Дорошенко [Текст] / Тарас Чухліб ; [ред. А. Л. Зінченко]. - Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с. : іл. - (Бібліотека української родини „Стозір’я”. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). - Бібліогр.: с. 61.

Чухліб, Тарас Васильович. Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 року [Текст] / Тарас Чухліб. - Київ : Н. Брехуненко, 2013. - 61, [1] с. : іл. - (Перемоги української зброї). - Містить бібліогр.

Щербатюк, Олена Володимирівна. „Колективна біографія” козацько-гайдамацьких ватажків Правобережної України початку XVIII ст.-1769 року [Текст] / Олена Щербатюк ; Нац. спілка краєзнавців України, Черкас. обл. орг. НСКУ, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. - Київ : Фенікс, 2019. - 71 с. : іл. - Бібліогр.: с. 64-71. – Покажч. імен: с. 60-61. – Покажч. насел. пунктів: с. 62-63 .

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ


Корсунь староденний [Текст] / [Степенькіна П. Я., Дремлюк С. П., Ніколенко А. Г., Степенькін С. Ю.] ; Корсунь-Шевченків. держ. іст.-культур. заповідник. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 445, [2] с. : іл. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с.435-445.

Культурно-історична спадщина України: перспективи досліждення та традиції збереження [Текст] : матеріали ІІ-ої Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-11 жовт. 2019 р. / Ін-т історії НАН України, Нац. спілка краєзнавців України, Держ. архів Черкас. обл. [та ін.] ; [упоряд. В. М. Лазуренко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан ; відп. ред. О. О. Яшан]. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 258 с. : іл. - Містить бібліогр.

Культурно-історична спадщина України: перспективи досліждення та традиції збереження [Текст] : матеріали ІІ-ої Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-11 жовт. 2019 р. / Ін-т історії НАН України, Нац. спілка краєзнавців України, Держ. архів Черкас. обл. [та ін.] ; [упоряд. В. М. Лазуренко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан ; відп. ред. О. О. Яшан]. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 258 с. : іл. - Містить бібліогр.

Малий енциклопедичний словник Корсунщини [Текст] : В 2 т. Т. 1 : А – К / Корсунь-Шевченків. держ. іст.-культур. заповідник ; [відп. ред. П. Я. Степенькіна]. - Корсунь-Шевченківський : Миронів. друк., 2003. - 195 с., [12] с. іл. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 177-186. – Геогр. покажч.: с. 187-193.

На світанковій землі Михайла Максимовича [Текст] : (колект. публіцист.-худож. нарис про рідне село) / І. Дробний, О. Кононенко, [В. Головко та ін.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. - 607 с., [16] с. іл. : іл. - До 210-ї річниці з дня народж. М. Максимовича.

Незбагненна. Земна. Героїчна [Текст] : [нариси / Таран Г. М., Чупак Т. П., Ляшко Ю. Ю. та ін. ; редкол.: І. Г. Кивгила та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 175 с. : іл.

Поліщук, Андрій Ілліч. Тальнівщина – любові нашої земля [Текст] : іст.-публіцист. роздуми про рідний край / Андрій Поліщук. - Умань : Візаві, 2018. - 161 с. : іл.

Сажієнко, Іван Афонович. Кузьмина Гребля. Село і люди [Текст] : іст.-етногр. нарис / Сажієнко І. А., Євтушенко К. І. - Умань : Уман. видавн.-полігр. п-во, 2006. - 279 с. : іл. - Бібліогр.: с. 278.

Страшевич, Василь Борисович. Черкаси за межами століть [Текст] : іст.-краєзнав. нариси / В. Б. Страшевич. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 431 с. : іл. - Бібліогр.: с. 411-431.

Трохименко, Василь Михайлович. Бо ти на землі людина [Текст] : нариси / Василь Трохименко. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 591 с. : іл. - Містить бібліогр.

Чос, Володимир Григорович. Городище – рідне місто [Текст] : (в арх. док., дав. описах, літератур. портр., подіях і спогадах іст. осіб та сучасників) / Володимир Чос. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 366, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 360-361.

Чос, Володимир Григорович. Невідома Городищина [Текст] / Володимир Чос. - Городище : Ред. рай. газ. „Вісник Городищини”, 2019. - 79 с. : іл. - Бібліогр.: с. 78.

Шамрай, Олександр Григорови. Їхній подвиг житиме у віках [Текст] : до 55-річчя перемоги у ВВВ. Кн. 1 / [Шамрай О. Г. ; ред. С. П. Левченко]. - Черкаси : Сіяч, 2000. - 462, [1] с. : іл.

Щербатюк, Володимир Михайлович. Історія регіонів України: Лисянщина [Текст] / Володимир Щербатюк ; [відп. ред. О. І. Гуржій] ; Центр пам’яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури [та ін.]. - Київ : Логос, 2002. - 427 с. : іл. - Бібліогр.: с. 415-423. – Покажч.: с. 402-414.