НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2011 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Природа Смілянщини [Текст] : [буклет] / фото С. М. Конякіна. – О.: Грец. Будинок, 2010. – 1 арк.: ілюстр.

Черкаська область – Смілянський район – екологічна мережа

Регіональна екологічна мережа Черкаської області [Образотворчий матеріал] : [буклет] / фото С. М. Конякіна. – О.: Грец. будинок, 2009. – 1 арк.: ілюстр.

Черкаська область – регіональна екологічна мережа


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Большая астрономическая энциклопедия [Текст] : более 25000 астроном. терминов и понятий / [В. С. Алексеев и др.; отв. ред. Н. Дубенюк]. – М.: Эксмо, 2007. – 607 с. – (Большая современная энциклопедия).

Звезды [Текст] / [В.П. Архипова и др.] ; ред.-сост. В. Г. Сурдин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Физматлит, 2009. – 427 с.: ил. – (Астрономия и астрофизика).

Леви, Дэвид. Путиводитель по звезеному небу [Текст] : [пер. с англ.] / Дэвид Леви; под ред. Джона О’Бирна. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 288 с.: ил.

Проблеми математичної освіти, 2010 [Текст] = Проблемы математического образования, 2010: матеріали міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 24-26 листоп. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол.: Кузьмінський А. І. та ін.]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 398 с.

Текст укр., англ., рос. – До 90-річчя з дня народж. професора О.Ф. Семеновича.

Словник фізичної термінології [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж; ред. В.В. Фаворський. – Відтвор. вид. 1932 р. – К.: [Основа-Принт], 2009. – 240 с. – (Із словникової спадщини; вип. 10).


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Дункан, Эндрю. Прогулки по Лондону [Текст] = Walksng London : [путеводитель: пер. с англ.] / Эндрю Дункан ; [ред. С. Кондратенко]. – М.: ФАИР, 2008. – 271 с.: ил.

Дюпре, Вероника. Путеводитель по Франции [Текст] / Вероника Дюпре ; [отв. ред. Н. Мажникова]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 415 с.: ил. – (Клуб путешественников).

Олдершоу, Калли. Драгоценные камни [Текст] : [пер. с англ.] / Калли Олдершоу, Кристин Вулворд, Роджер Хардинг; [ред. И. А. Перевезенцева и др.]. – М.: Мартин, 2010. – 76 с.: ил.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Біологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. мед. навч. закл. / З. Д. Воробець, О. Я. Чупашко, Л. М. Сергієнко та ін.] ; за ред. З. Д. Воробця. – К.: Знання, 2010. – 436 с.: ілюстр.

Заповідними стежками урочища „Юрова гора” [Текст] : [буклет] / фото С. Конякіна, О. Лісового. – О.: Грец. будинок, 2010. – 1 арк.: ілюстр.

Смілянщина – заповідне урочище „Юрова гора”

Заповідні перлини Смілянщини [Образотворчий матеріал] : [буклет] / фото С. М. Конякіна. – О.: Грец. будинок, 2010. – 1 арк.: ілюстр.

Смілянщина – природно-заповідні об’єкти

Медична біологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін та ін.] ; за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – Вип. 2-ге, переробл. та допов. – Вінниця : Нова кн., 2009. – 607 с.

Миронович, Людмила Максимівна. Медична хімія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2010. – 164 с. – (Вища освіта в Україні).

Мягченко, Олександр Петрович. Основи екології [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Мягченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 310 с.: ілюстр.

Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах [та ін.] ; [ред. Л. Г. Василенко]. – Вип. 4-те, переробл. – К.: Кондор, 2010. – 372 с.

Самусев, Рудольф Павлович. Анатомия человека [Текст] : [учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования] / Р. П. Самусев ; [ред. М. Г. Фомина]. – 4-е изд., перераб. – М.: Оникс [и др.], [2011]. – 576 с.: ил.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Дизайн ХХІ века [Текст] : [пер. с англ. / под ред. Ш. И П. Фиелл]. - [М.: АСТ и др., 2008]. – 191 с.: ил.

Збожна, Ольга Михайлівна. Основи технології [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Збожна О. М.; Терноп. акад. нар. госп-ва. – 3-тє вид., змін. й допов. – К. [та ін.], 2010. – 486 с.: ілюстр.

Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування [Текст] : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2010. – 549 с.: ілюстр.

Фиелл, Шарлотт. Энциклопедия дизайна [Текст] : концепции, материалы, стили: [пер. с англ.] / Шарлотт и Питер Фиелл ; [отв. ред. А. В. Чудова]. – М.: АСТ [и др.], [2008]. – 190 с.: ил.

Харрисон, Иэн. Великие изобретения и открытия [Текст] : история, личности, факты: [пер. с англ.] / Иэн Харрисон; [отв. ред. Е. Зуевская]. - [М.] : Контэнт, [2010]. – 288 с.: ил.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Гукин, Дэн. ПК для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Дэн Гукин ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 10-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2011. – 303 с.: ил.

Гукин, Дэн. Устранение несправностей в ПК для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Дэн Гукин ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 3-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2010. – 331 с.: ил.

Гусев, Владимир Сергеевич. Аналитика веб-сайтов [Текст] : [использование аналит. инструментов для продвижения в Интернет] / В. С. Гусев. – М.: Диалектика, 2008. – 175 с.: ил. – (Практика реального бизнеса).

Кошик, Авинаш. Веб – аналитика [Текст] : анализ информ. о посетителях веб-сайтов: [пер. с англ.] / Авинаш Кошик ; [ред. В. А. Коваленко]. – М. [и др.] : Диалектика, 2009. – 462 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск.

Кроудер, Дэвид. Создание веб-сайта для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Дэвид Кроудер ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 3-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2010. – 341 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск.

Левин, Джон. Интернет для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Левин, Маргарет Левин-Янг, Кэрол Бароди ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 11-е изд. – М. [и др.] : Диалектика, 2010. – 338 с.: ил.

Мак-Федрис, Пол. Microsoft Windows 7 [Текст] : полн. рук. : [пер. с англ.] / Пол Мак-Федрис ; [под. ред. Ю. Н. Артеменко]. – М. [и др.] : Вильямс, 2011. – 799 с.: ил.

Ратбон, Энди. Windows Vista для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Энди Ратбон ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – М. [и др.] : Диалектика, 2010. – 391 с.: ил.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Герасименко, Александр Иванович. Основы электрогазосварки [Текст] : учеб. пособие / А. И. Герасименко ; [отв. ред. Э. Юсупянц]. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 380 с.: ил. – (Начальное профессиональное образование).

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Бойкова, Елена Анатольевна. Консервированные салаты [Текст] : самые вкус. рецепты / [Е. А. Бойкова ; ред. Е. Н. Биркина]. - [М.] : Мир кн., [2010]. – 223 с.

На тит. л. авт. не указ.

Готуємо із задоволенням [Текст] / [ведуч. ред. Н. В. Бірічева]. - [Х.] : Ранок, [2009]. – 159 с.: ілюстр. – (Енциклопедія кулінара).

Дарина, Дарина Дмитриевна. Все о праздничной кулинарии [Текст] / Д. Д. Дарина ; [ред. И. В. Полевая]. – СПб. [и др.] : Полигон [и др.], [2010]. – 1023 с.

Кращі страви української кухні [Текст] / [ред. О. В. Зав’язкін, Ю. Є. Єфременкова; упоряд. С. А. Мірошніченко]. – Донецьк : БАО, 2010. – 591 с.: ілюстр.

Лагутина, Татьяна Владимировна. Яблоки [Текст] : самые вкус. рецепты / [Т. В. Лагутина; ред. Е. Н. Биркина]. - [М.] : Мир кн., [2010]. – 239.

Махальська, Олена А. Кулінарія для здоров’я [Текст] / [О. А. Махальська ; ведуч. ред. Н. В. Бірічева]. - [Х.] : Ранок, [2010]. – 143 с.: ілюстр. – (Енциклопедія кулінара).

На тит. арк. авт. не зазначено.

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветиринарно-санітарної експертизи [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Салата В. З. [та ін.] ; за ред. В. В. Касянчук. – Суми: Унів. кн., 2010. – 319 с.: ілюстр.

Православный пост [Текст] : традиции, кулинар. рецепты, советы / [авт.-сост. Т. В. Левкина ; ред. Д. В. Пушкина и др.]. – М. : ДАРЪ, [2009]. – 383 с.: ил.

Ростовський, В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ростовський В. С., Новікова О. В. ; Полтав. ун-т спожив. кооп. – К.: Ліра. – К, 2010. – 573 с.: ілюстр.

Сокол, Ірина Олексіївна. Золота книга домашнього консервування [Текст] : [пер. з рос.] / І. О. Сокол ; [гол. ред. С. С. Скляр]. – Х.: Клуб сімейн. дозвілля, 2009. – 382 с.

Спагетти, макароні, фетучини… и паста [Текст] / сост. Г. М. Треер. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 255 с.: ил. – (Кулинарные фантазии).

Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві [Текст] : (задачник) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій ; за ред. В. І. Дробот. – К.: Кондор, 2010. – 439 с.

Широкая Масленица [Текст] : обычаи, православ. традиции, рецепты / [авт.-сост. Т.В. Левкина ; ред. Н. П. Бахолдина и др.]. – М.: ДАРЪ, [2010]. – 287 с.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ.

ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Божко, Людмила Александровна. Бисер для стильных девочек [Текст] / Людмила Божко; [ред. Т. Я. Марголина]. – М.: Мартин, 2010. – 119 с.: ил.

Бренденберг, Джефф. Дело пяти минут [Текст] : как быстро справиться с грузом проблем: [2137 простых советов на все случаи жизни: пер. с англ. / Джефф Бреденберг; ведущий ред. М. Семенова]. - [М.: Ридерз Дайджест, 2010]. – 351 с.: ил.

На тит. л. авт. не указ.

Гураль, Светлана. Ювелирные украшения [Текст] / Светлана Гураль; [отв. ред. М. Терешина]. – М.: Эксмо, 2010. – 255 с.: ил. – (Экслюзив. Иллюстрированные энциклопедии).

Кинг, Джули Адэр. Цифровая фотография для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Джули Адэр Кинг, Сергей Тимачев; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – 6-е изд. – М. [и др.]: Диалектика, 2010. – 327 с.: ил.

Нестерова, Дарья Владимировна. Бисероплетение [Текст] / Д. В. Нестерова; [ред. А. Г. Красичкова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 319 с.: ил.

Ядловский, Андрей Николаевич. Цифровое фото [Текст] : полн.курс / А. Н. Ядловский. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 302 с.: ил.

 

БУДІВНИЦТВО


Все о банях и саунах [Текст] / [авт.-сост. В.С. Самойлов: ред. В.А. Левадная и др.]. – М.: Аделант, 2010. – 382 с.: ил. – (Своими руками).

Джексон, Альберт. Мастер золотые руки [Текст] : самое полн. рук.: [пер. с англ. / Альберт Джексон, Девид Дэй; ред. П. Лик и др.]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 560 с.: ил.

На тит. л. авт. не указ.

Кладка каминов [Текст] / [сост. В. И. Рыженко, В. В. Селиван]. – М.: Оникс, [2010]. – 96 с.: ил. – (Умельцу и мастеру).

Лубянська, Світлана Павлівна. Дизайн зачіски [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Лубянська ; Київ. акад. перук. мистец.; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2010. – 215 с.: ілюстр.

Пакина, Елена Петровна. Основы визажа [Текст] : [учеб. пособие] / Е. П. Пакина; [ред. Е. С. Розанова]. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 63 с.: ил. – (Неприрывное профессиональное образование).

Самойлов, В. С. Мансандры, эркеры, балконы [Текст] / [В. С. Самойлов, В. С. Левадный; ред. В. Е. Рубайло и др.]. – М.: Аделант, 2011. – 319 с.: ил. – (Своими руками).

На тит. л. авт. не указ.

Строим сами печи и камины [Текст] / [отв. ред. М. С. Лацис]. - [М.] : Эксмо, 2009. – 255 с.: ил. – (Строим и ремонтируем сами из того, что под руками).

Хмара, Леонід Андрійович. Будівельні крани [Текст] : конструкції та експлуатація: [практ. посіб.] Л. А. Хмара, М. П. Колісник, О. І. Голубченко; [ред. О. Г. Гриценко]. – К.: Техніка, 2001. – 294 с.: ілюстр.

 

РОСЛИННИЦТВО


Гминдер, Андреас. Грибы [Текст] : иллюстрир. справ.: [пер. с нем.] / Андреас Гминдер, Таня Бёнинг ; [ред. С. С. Скляр]. - [Белгород] : Клуб семейн. досуга, [2010]. – 318 с.: ил.

Екологічні проблеми землеробства [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 455 с.

Клюєва, Ірина Валеріївна. Ландшафтний дизайн [Текст] : домаш. ілюстр. енцикл. / Ірина Клюєва; [ред. Г. С. Тетельман]. - [Х.] : Ранок, [2010]. – 159 с.: ілюстр.

Олейнікова, Олена Миколаївна. Садові декоративні рослини [Текст] : домаш. ілюстр. енцикл. / [О. М. Олейнікова; ведуч. ред. Н. В. Бірічева]. - [Х.] : Ранок, [2010]. – 143 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Святенко, Юлія Борисівна. Кімнатне квітникарство [Текст] / [Ю. Б. Святенко ; ведуч. ред. Н. В. Бірічева]. - [Х.] : Ранок, [2009]. – 159 с.: ілюстр. – (Енциклопедія квітникаря).

На тит. арк. авт. не зазначено.

Фрукты и ягоды на вашем участе [Текст] : полн. рук. по выращиванию и перераб.: [пер. с нем.] / Манфред Фишер [и др.] ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков: Клуб семейн. досуга, 2009. – 318 с.: ил.

Цветкова, Мария Всеволодовна. Самые популярные комнатные растения [Текст] : универс. справ. / [М. В. Цветкова; гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков: Клуб семейн. досуга, 2009. – 317 с.: ил.

На тит. л. авт. не указ.

 

ТВАРИННИЦТВО


Білик, Елліна Валентинівна. Великий сучасний довідник бджоляра [Текст] : 15000 корис. порад. досвідч. пасічників для початківців та професіоналів : [пер. з рос. / Е. В. Білик ; ред. Ю. В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2009. – 527 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Воспитание и дрессировка собаки [Текст] : полн. курс дрессировки собак / [авт.-сост. В. В. Адамчик]. – Минск: Харвест, [2010]. – 319 с.: ил.

На обл. назв. : Полный курс дрессировки собак.

Нотт, Томас А. Домашний настольный справочник по дрессировке собак [Текст] : [пер. с англ.] / Томас А. Нотт, Долорес Оден Купер. – М.: Центрполиграф, [2010]. – 285 с.: ил. – (Рекомендации лучших специалистов).

Плотникова, Татьяна Федоровна. Прибыльное разведение перепелов и фазанов [Текст] / Т. Плотникова, Е. Причко ; [ред. Р. Минаев и др.]. – Ростов н/Д. [и др.] : Владис [и др.], 2011. – 187 с.: ил. – (Начинающему фермеру).

Прибыльное разведение кур, уток, гусей и индюшек [Текст] : / [ред. С. Рублев]. – Ростов н/Д [и др.] : Владис [и др.], 2011. – 190 с.: ил. – (Начинающему фермеру).

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Бебешко, Петро Степанович. Основи профілактичної медицини [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації] / П. С. Бебешко, Ю. С. Скоробреха, О. П. Коріняк. – К.: Медицина, 2010. – 183 с.

Справочник старшей (главной) медицинской сестры [Текст] / [авт. –сост. В. Евпалов; под ред. И. К. Гайнутдинова]. – Изд. 10-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 762 с. – (Медицина).

 

ГІГІЄНА


Зубар, Надія Миколаївна. Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Зубар. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 330 с.: ілюстр.

Лихачевская, Ольга Сергеевна. Как сохранить зрение при работе на компьютере [Текст] / О. С. Лихачевская ; [отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2010. – 255 с.: ил. – (Система „Здоровые глаза”).

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ


Загальна епідеміологія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV акредитації] / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак [та ін.]. – К.: Медицина, 2010. – 175 с.

 

ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ


Акуленко, Лариса Вениаминовна. Медицинская генетика [Текст] : учеб. для мед. уч-щ и колледжей [по специальностям 060101.52 „Лечебное дело”, 060102.51 и 060102.52 „Акашерское дело”, 060109.51 „Сестринское дело”] / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; под. ред. О. О. Янушевича, С. Д. Арутюнова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 203 с.

Бочков, Николай Павлович. Клиническая генетика [Текст] : учеб. [для вузов по специальностям 060101.65 „Лечебное дело”, 060103.65 „Педиатрия”, 060104.65 „Медико-профилактическое дело”] / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина; под. ред. Н. П. Бочкова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 582 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск.

Струков, Анатолий Иванович. Патологическая анатомия [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / А. И. Струков, В. В. Серов. – 5-е изд., стер. - [М.] : Litterra, [2011]. – 846 с.: ил.

Тарасюк, Володимир Семенович. Медсестринство в геронтології і геріатрії [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська; [за ред. В. С. Тарасюка]. – Стер. – К.: Медицина, 2010. – 623 с.: ілюстр.

 

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


Ингерлейб, Михаил Борисович. Современные лекарственные средства [Текст] : справ. фельдшера и медсестры / М. Б. Ингерлейб ; [отв. ред. Ж. Фролова]. - [3-е изд., доп. и перераб.]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 702 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Ананьева, Светлана Валентиновна. Болезни уха, горла, носа [Текст] : [учеб. пособие для студентов мед. училищ и колледжей] / С. В. Ананьева ; под ред. Р. Ф. Морозовой. – Изд. 4-е, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 412 с.: ил. – (Медицина).

Андреева, Екатерина Алексеевна. Лечение заболеваний печени и желчного пузиря [Текст] / Е. Андреева : [ред. Е. Н. Биркина]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 63 с. – (Здоровый образ жизни и долголетие).

Атлас по офтальмологии [Текст] = Pocket Atlas of Ophthalmology : пер. с англ.. / Торстен Шлоте [и др.] ; под ред. А. Н. Амирова. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 263 с.: ил.

Белопольский, Юрий Аркадьевич. Детские болезни [Текст] / Ю. А. Белопольский, С. В. Бабанин ; [отв. ред. О. Шестова]. – М.: Эксмо, 2010. – 511 с. – (Домашняя медицинская библиотека).

Буров, Михаил Михайлович. Печень [Текст] : очищение и профилактика заболеваний / М. М. Буров ; [отв. ред. Д. Волкова]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 182 с. – (Медицина для вас).

Ванини, Фредерик. Ваше здоровое серце [Текст] : 30 минут в день, чтобы победить шесть опас. симптомов : [пер. с англ. / Ф. Ванини, С. Ягер ; гл. ред. Н. Ярошенко]. - [М. : Ридерз Дайджест, 2010]. – 304 с.: ил.

На тит. л. авт. не указ.

Веселова, Майя Осиповна. Инсульт [Текст] : соврем. взгляд на лечение и профилактику / М. О. Веселова. – СПб.: Весь, 2010. – 82 с. – (Советует доктор).

Гастроэнтерология [Текст] : справочник / под. ред. А. Ю. Барановского. – М. [и др.] : Питер, 2011. – 506 с. – (Национальная медицинская библиотека).

Демичев, Сергей Викторович. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Текст] : учеб. пособие [для преподавателей краткосроч. курсов по оказанию первой помощи при травмах и заболеваниях] / С. В. Демичев ; [ред. А. Г. Никитина]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 154 с.: ил.

Детская гастроэнтерология [Текст] : рук. для врачей / под. ред. Н. П. Шабалова. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 735 с.: ил.

Евдокименко, Павел Валериевич. Боль в спине и шее [Текст] : что нужно знать о своем заболевании / П. В. Евдокименко ; [отв. ред. Н. В. Валуева]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Оникс [и др.], [2010]. – 301 с.: ил.

Ендокринологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / [П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко та ін.] ; за ред. П. М. Боднара. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Вінниця: Нова кн., 2010. – 463 с.: ілюстр.

Жолондз, Марк Яковлевич. Новый взгляд на остеохондроз [Текст] : причины и лечение / Марк Жолондз ; [ведущий ред. Т. Яценко]. – М. [и др.] : Питер, 2010. – 156 с. – (Семейный доктор).

Зарянская, Валентина Георгиевна. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей [Текст] : [учеб. пособие для студентов сред. проф. образования, обучающихся по мед. специальностям] / В. Г. Зарянская : [отв. ред. О. Морозова]. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 383 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

Золотая книга [Текст] : рецепты нар. целителей / [отв. ред. и сост. Н. Судьина]. – М. [и др.], [2010]. – 639 с.

Каліна, Надія Федорівна. Психотерапія [Текст] : підруч. [для вузів] / Н. Ф. Каліна ; [ред. Н. А. Ганжа]. – К.: Академвидав, 2010. – 284 с. – (Альма-матер).

Кареліна, Таїсія Іванівна. Медсестринство в неврології [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич; [за ред. В. І. Литвиненка]. – К. : Медицина, 2010. – 294 с.

Касевич, Ніна Микитівна. Медсестринська етика і деонтологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / Н. М. Касевич. – 2-ге вид., стер. – К.: Медицина, 2010. – 199 с.

Константинова, Екатерина Александровна. Лечение болезней и дефектов кожи. И жировик исчез, и бородавки [Текст] / Е. Константинова ; [ред. К. А. Ляхова]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 63 с.: ил. – (Здоровье и красота).

Круглов, Виктор И. Здоровые сосуды [Текст] : 200 практ. рецептов / [В. Круглов; отв. ред. А. В. Сидорович]. - [СПб.] : Ленинград. изд-во, 2010. – 191 с.

На тит. л. авт. не указ.

Кузнецов, Иван. Иллюстрированная энциклопедия лечения суставов [Текст] : 127 целит. упражнений по Дикулю, Ниши, йоге / Иван Кузнецов, Мария Тимофеева, Феликс Варнас. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 245 с.: ил.

Кулешова, Лариса Ивановна. Основы сестринского дела [Текст] : курс лекций, сестр. технологии : [учеб. для студентов сред. проф. учеб. заведений, обучающихся по специальностям 060109.51 „Сестринское дело”, 060101.52 „Лечебное дело”, 060102.51 „Акушерское дело”] / Л. И. Кулешов, Е. В. Пустоветова ; под ред. В. В. Морозова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 733 с. – (Медицина).

Лісовий, Володимир Миколайович. Основи медсестринства [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед (фармац.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. – К.: Медицина, 2010. – 558 с.: ілюстр.

Мазнев, Николай Иванович. Диабет, панкреатит и другие заболевания эндокринной системы [Текст] : 800 провер. рецептов / Н. Мазнев. – М.: ДОМ. ХХ век, 2010. – 447 с.

Манипуляции в сестринском деле [Текст] : [учеб. пособие для студентов сред. мед. учеб. заведений специальности 060109 „Сестринское дело”, 060110 „Лабораторная диагностика” / Л. И. Андрушко, Г. А. Бурда, И. А. Гегель и др. : под ред. А. Г. Чижа]. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 318 с. – (Медицина).

Назарова, Інеса Борисівна. Медсестринство в гінекології [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / І. Б. Назарова, А. А. Пісарєв, О. В. Михайлов. - [2-ге вид., переробл. та допов.]. – К.: Медицина, 2010. – 247 с.

Основи стоматології [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. О. Маланчук, А. В. Борисенко, Л. В. Харьков та ін.] ; за ред. В. О. Маланчука. – К. : Медицина, 2009. – 591 с. : ілюстр.

Остеопороз [Текст] : диагностика, профилактика и лечение / под ред. О. М. Лесняк, Л. И. Беневоленской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 270 с. – (Клинические рекомендации).

Отвагина, Татьяна Владимировна. Терапия [Текст] : учеб. пособие [для студентов сред. проф. образования] / Т. В. Отвагина ; [отв. ред. И. Жиляков]. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 367 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

Петунина, Нина Александровна. Болезни щитовидной железы [Текст] : [практ. рук.] / Н. А. Петунина, Л. В. Трухина ; [ред. Ю. В. Привалова]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 213 с.: ил. – (Библиотека врача-специалиста).

Полный справочник по уходу за больными [Текст] / [ред. Е. Н. Белозерова] ; сост. Е. Ю. Храмова. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 511 с.

Полушкина, Надежда Николаевна. Диагностический справочник травматолога и ортопеда [Текст] / Н. Н. Полушкина : [ред. Е. Н. Биркина]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 575 с.

Попова, Юлия Сергеевна. Болезни щитовидной железы [Текст] : самые эффектив. методы лечения / Юлия Попова ; [ведущий ред. Н. М. Казимирчик]. – СПб. : Крылов, 2010. – 124 с. – (Ваш семейный врач).

Рубан, Элеонора Дмитриевна. Современный справочник терапевта [Текст] / Э. Д. Рубан, И. К. Гайнутдинов ; [отв. ред. Э. Юсупянц.] – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 603 с. – (Профессиональное мастерство).

Свищёва, Тамара Яковлевна. Вы можете победить рак [Текст] / Т. Я. Свищёва ; [ред. Е. Ю. Румановская]. – М. [и др.]: ДИЛЯ, 2009. – 455 с.: ил. – (Таинственный убийца).

Справочник медсестры [Текст] : практ. рук. / [ред. Е. Н. Белозерова] ; сост. Е. Ю. Храмова, В. А. Плисов. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 511 с.: ил.

Справочник практического врача [Текст]. Т. 1 / [сост. В. И. Бородулин, А. В. Тополянский] ; под ред. А. И. Воробьева. - [15-е изд., испр., доп.]. – М.: Эксмо, 2011. -829 с. – (Домашняя медицинская библиотека).

Справочник практического врача [Текст]. Т. 2 / [сост. В. И. Бородулин, А. В. Тополянский] ; под ред. А. И. Воробьева. - М.: Эксмо, 2011. -830 с. – (Домашняя медицинская библиотека).

Сустав [Текст] : морфология, клиника, диагностика, лечение / В. Н. Павлова, Г. Г. Павлов, Н. А. Шостак [и др.] ; [под ред. В. Н. Павловой и др.]. – М.: Мед. информ. агенство, 2011. – 549 с.: ил.

Сытин, Георгий Николаевич. Энциклопедия исцеляющих омолаживающих настроев для всей семьи [Текст] / Г. Н. Сытин. – СПб.: Весь, 2010. – 670 с. – (Реальное продление жизни).

Тульчинская, Вера Дмитриевна. Сестринское дело в педиатрии [Текст] : [учеб. пособие для студентов мед. колледжей и уч-щ] / В. Д. Тульчинская, Н. Г. Соколова, Н. М. Шеховцова; под ред. Р. Ф. Морозовой. – Изд. 11-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 383 с.: ил. 0 (Медицина).

Утехин, Юрий Александрович. Преодоление дальнозоркости [Текст] : практ. рук. / М.: [Кн. и Бизнес], 2009. – 214 с.: ил. – (Новая физиологическая оптика).

Фармацевтична оптіка при використанні засобів контрацепції [Текст] : навч. посіб. [для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закл. (ф-тів ) після диплом. освіти / Ю. П. Вдовиченко, Г. М. Войтенко, І. М. Білай та ін.]. – К.: Кн. плюс, 2010. – 175 с.: ілюстр.

Федорова, Елена Александровна. Все о детских болезнях [Текст] : кн. умных родителей : попул. диагност. справ. / Е. А. Федорова ; [ред. Ж. Фролова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 478 с.: ил. – (Родительский клуб).

Фокин, Валерий Николаевич. Полный курс массажа [Текст] : учеб. пособие [для мед. вузов и у-щ] / В. Н. Фокин ; [ред. Н. Баринова]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФАИР, 2010. – 464 с.: ил. – (Популярная медицина).

Шарыкин, Александр Сергеевич. Врожденные пороки сердца [Текст] : рук. для педиатров, кардиологов, неонатологов / А. С. Шарыкин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, 2009. – 381 с.: ил.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Єріна, Антоніна Михайлівна. Статистика [Текст] : підруч. [для вузів] / А. М. Єріна, З. О. Пальян ; Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ; [ред. А. Бородавко]. – К.: КНЕУ, 2010. – 351 с.

Сучасне діловодство [Текст] : зразки док., діл. етикет, інформація для діл. людини / [упоряд. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова] ; за ред. В. М. Бріцина. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Довіра, 2010. – 687 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Битти, Эндрю. Каир [Текст] : история города: [пер. с англ.] / Эндрю Битти; [отв. ред. Е. Г. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2007. – 351 с.: ил. – (Биографии великих городов).

Благовещенский, Глеб. Иоанн IV Грозный [Текст] / Глеб Благовещенский ; [ведущий ред. В. Пименова]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 509 с.: ил. – (Историческая библиотека).

Бойко, Олександр Дмитрович. Історія України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. Д. Бойко ; [ред. К. С. Мусієнко]. – 3-тє вид., допов. – К.: Академвидав, 2010. – 687 с. – (Альма-матер).

Больных, Александр Геннадьевич. Молниеносная война. Блицкриги Второй мировой [Текст] / Александр Больных. – М.: Яуза [и др.], 2008. – 349 с.: ил. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

Брикнер, Александр Густавович. Иллюстрированная история Екатерины II Великой [Текст] / А. Г. Брикнер ; [ред. Н. Рожко]. – М.: Эксмо, 2007. – 575 с.: ил. – (Российская империя).

Вануайек , Виолен. Великие загадки Древнего Египта [Текст] : пер. с фр. / Виолен Вануайек ; [ред. В. Бабенко]. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 219 с.: ил. – (История. География. Этнография).

Вечерський, Віктор Васильович. Гетьманські столиці України [Текст] / Віктор Вечерський ; [ред. З. М. Конєєва]. – К.: Наш час, 2010. – 318 с.: ілюстр. – (Невідома Україна).

Гамов, Александр П. Непарадные портреты [Текст] / Александр Гамов; [ред. А. И. Анно]. – М.: Вагриус, [2010]. – 447 с.: ил.

Гаспаров, Михаил Леонович. Занимательная Греция [Текст] : рассказы о древнегреч. культуре / М. Л. Гаспаров ; [отв. ред. Л. Поликовская, Л. Русакова]. – М. : Мир энцикл. Аванта + [и др.], [2010]. – 447 с.: ил. – (Библиотека любознательных).

Гогоренко, Валерій Іванович. Чужа країна на ім’я Афганістан [Текст] : події, люди, спогади / Валерій Гогоренко. – Сміла: [Тясмин], 2010. – 255 с.: ілюстр.

Гудериан, Гейнц. Воспоминания немецкого генерала [Текст] = Panzer Leader: танковые войска Германии во Второй мировой войне, 1939-1945: [пер. с англ.] / Гейнц Гудериан ; [отв. ред. Ю. И. Шенгелая]. – М.: Центрполиграф, [2010]. – 573 с.: ил. – (За линей фронта. Мемуары).

Дайнес, Владимир Оттович. Конев против Манштейна. „Утерянные победы” Вермахта [Текст] / Владимир Дайнес ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2010. – 430 с. – (Дуэли Великой Отечественной).

Десятніков, Іван Валеріович. Наймана праця у сільському господарстві України в кінці ХІХ на початку ХХ століття [Текст] : монографія / Т. В. Десятніков ; НДІ селянства [та ін.]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 185 с.: ілюстр. – (Бібліотека історії українського селянства).

Долгов, Вадим Викторович. Потаенная жизнь Древней Руси [Текст] : быт, нравы, любов / Вадим Долгов ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 511 с.: ил. – (Русские корни).

Замулин, Валерий Николаевич. Забытое сражение Огненной Дуги [Текст] / Валерий Замулин. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 670 с.: ил. – (Великая Отечественная: Гриф секретности снят).

Иванов, Леонид Георгиевич. Смерть диверсантам и шпионам! Правда о СМЕРШе [Текст] / Леонид Иванов ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2010. – 318 с.: ил. (Мифы Великой Отечественной).

І цвіт травневий падав їм до ніг [Текст] / [упоряд. В. А. Ходзінський]. – Катеринопіль: [Бізнес-Стиль], 2010. – 35 с.:

Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко та ін.]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 399 с.

Історія української культури [Текст]. У 5 т. Т. 4, кн. 1. Українська культура першої половини ХІХ ст. / [Л. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко та ін.; Нац. акад. наук України] ; голов. ред. Г. А. Скрипник. – К.: Наук. думка, 2008. – 1007 с.: ілюстр.

Історія української культури [Текст]. У 5 т. Т. 4, кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ ст. / [М. П. Бондар, М. П. Загайкевич, Р. Я. Пилипчук та ін.; Нац. акад. наук України] ; голов. ред. Г. А. Скрипник. – К.: Наук. думка, 2005. – 1293 с.: ілюстр.

Касьянов, Георгій Володимирович. Danse macabre [Текст] : голод 1932-1933 рр. у політиці, мас. свідомості та історіогр. (1980-ті – початок 2000-х) [Текст] / Георгій Касьянов ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України : [ред. Ю. Федорчук]. – К.: Наш час, 2010. – 271 с.

Коваленко, Сергій Станіславович. Останній чин великого Гетьмана [Текст] : [іст. нарис] / Сергій Коваленко. – К.: Стікс, 2010. – 360 с.: ілюстр. – (Події та звершення; кн. 1).

Кордон, Микола Володимирович. Українська та зарубіжна культура [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 575 с.

Костомаров, Николай Иванович. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей [Текст] / Н. М. Костомаров ; [отв. ред. Н. Ф. Ярина]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 320 с.: ил.

Костюкова, Олена Миколаївна. Незатоплена пам’ять [Текст] / О. М. Костюкова, М. І. Євтушенко. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 83 с.: ілюстр.

Краткая история Германии [Текст] = Kleine Deutshe Geschichte : [пер. с нем.] / Ульф Дирльмайер [и др.] ; [гл. ред. В. Ю. Трофимов]. – СПб.: Евразия, [2008]. – 543 с. – (Историческая библиотека).

Кремлев, Сергей. Если бы Гитлер не напал на СССР… [Текст] / Брезкун (Сергей Кремлев). – М.: Яуза-пресс, 2009. – 606 с. – (Вторая мировая война. Вырванные страницы).

Крушельницкий, Евгений Леонидович. Польша. Тысячелетнее соседство [Текст] / [Е. Л. Крушельницкий; ред. Н. Н. Непомнящий]. – М.: Вече, 2010. – 333 с.: ил. – (Исторический путеводитель).

На тит. л. авт. не указ.

Ларионов, Владимир Евгеньевич. Скифская Русь. Таинственный исток славянской расы [Текст] / Владимир Ларионов; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 463 с.: ил. – (Русские корни).

Лопуховский, Лев. Прохоровка. Без грифа секретности [Текст] / Лев Лопуховский. – Изд. 4-е, перераб. и испр. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 606 с.: ил. – (Война и мы).

Майстер, Юрг. Восточный фронт. Война на море, 1941-1945 гг. [Текст] : [пер. с нем.] / Юрг Майстер ; [науч. ред. М. Морозов]. – М.: Эксмо, 2005. – 479 с.: ил. – (Энциклопедия истории).

Манштейн, Эрих фон. Утерянные победы [Текст] / [пер. с нем.] / Эрих фон Манштейн. – М.: Вече, 2010. – 622 с.: ил. – (Вторая мировая. Взгляд врага).

Мицик, Вадим Федорович. Виднокрай [Текст] : історія Тальнівщини в людях, подіях та експонатах музею: краєзн. нарис / Вадим Мицик. – К.: КВІЦ, 2010. – 259 с.: ілюстр.

Мовчан, Володимир Петрович. Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села – історія України [Текст] : іст.-краєзн., худож.-публіцист. оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник; [ред.-упоряд. І. А. Нерубайський]. – К.: КВІЦ, 2010. – 711 с.: ілюстр.

Мощанский, Илья Борисович. Освобождение Правобережной Украины [Текст] / И. Б. Мощанский. – М.: Вече, 2011. – 319 с.: ил. – (Забытые страницы Второй мировой).

Нечаев, Сергей Юрьевич. Знаменитые итальянцы в России [Текст] / Сергей Нечаев; [гл. ред. Т. Деревянко]. – М.: АСТ-ПРЕСС, [2010]. – 279 с.: ил.

Нечаев, Сергей Юрьевич. Иван Грозный. Жены и наложницы „Синей Бороды” [Текст] / Сергей Нечаев ; [ред. М. Николаева]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 319 с. – (Кумиры. Истории Великой Любви).

Нэш, Элизабет. Мадрид [Текст] : история города: [пер. с англ.] / Элизабет Нэш ; [отв. ред. Е. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2007. – 383 с.: ил. – (Биографии великих городов).

Окороков, Александр В. СССР в борьбе за мировое господство [Текст] / Александр Окороков. – М.: Эксмо [и др.], 2009. – 447 с.: ил. – (Секретные войны).

Поровський, Микола Іванович. Тільки РУХОМ життя і обіймеш… [Текст] : повість – спогад / Микола Поровський. – К.: Укр. енцикл., 2009. – 449 с.: ілюстр.

Речкалов, Григорий А. 1941. Пылающее небо войны [Текст] / Григорий Речкалов ; [ред. А. Родионов]. – М.: Эксмо [и др.], 2009. – 475 с.: ил. – (Величайшие советские асы).

Савинова, Елена Николаевна. Правители России. От Рюрика до Николая II [Текст] / Елена Савинова ; [гл. ред. Т. Деревянко]. - М.: АСТ-ПРЕСС, [2010]. – 355 с.: ил.

Сегеда, Сергій Петрович. Гетьманські могили [Текст] / Сергій Сегеда ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К.: Наш час, 2009. – 439 с.: ілюстр. – (Невідома Україна).

Сергій Хаврусь: півстоліття на ниві культури [Текст] : зб. матеріалів та пісен. творів / упоряд. А. Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2009. – 107 с.: ілюстр.

До 50-річчя творч. та наук. роботи.

Солонин, Марк С. 23 июня – „день М” [Текст] / Марк Солонин ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2010. – 510 с.: ил. – (Бестселлеры Марка Солонина).

Сулимирский, Тадеуш. Сарматы. Древний народ юга России [Текст] : [пер. с англ.] / Тадеуш Сулимирский; [отв. ред. Ю. И. Шенгелая]. – М.: Центрполиграф, [2010]. – 191 с.: ил. – (Загадки древних народов).

Ферр, Гровер. Тени ХХ съезда, или Антисталинская подлость [Текст] : [пер. с англ.] / Гровер Ферр ; [ред. О. Селин]. – М.: Эксмо [и др.], 2010. – 463 с. – (Политический бестселлер).

Фомин, Сергей В. „Ложь велика, но правда больше…” [Текст] / Сергей Фомин. – М.: Форум, 2010. – 797 с.: ил. - (Григорий Распутин: расследование).

Хаврусь, Сергій Левкович. Стеблів над Россю [Текст] : історія сіл. госп-ва та пром. п-в селища / Сергій Хаврусь, Андрій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2010. – 155 с.: ілюстр.

Хаврусь, Сергій Левкович. Як була війна [Текст] : нариси, спогади й листи очевидців, щоденник тиловика, док. / Сергій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2009. – 139 с.: ілюстр.

Хомбергер, Эрик. Нью-Йорк [Текст] : история города : [пер. с англ.] / Эрик Хомбергер ; [отв. ред. Е. Г. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2008. – 415 с.: ил. – (Биографии великих городов).

Хомяков, Петр Михайлович. Россия против Руси. Русь против России [Текст] : ист. расследование: полем. заметки / Петр Хомяков; [ред. А. И. Дорошенко]. - [Изд. 2-е, испр. доп.]. - [К.: НКР ВГОРУ, 2009]. – 230 с. – (Сварогов квадрат).

В кн. также: Русский передел / А. Широпаев. Гренадский синдром / И. Жордан.

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 81. Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть / Фонд сприяння розв. мистець.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2010. – 683 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Україна – Польща – історія культури

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 82. Невідомий Винниченко / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2010. – 535 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Винниченко, В.

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 83. Кетяг калини і цвіт сливи: Україна – Китай / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Фенікс], 2010. – 815 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Україна – Китай - історія

Цыркун, Сергей Анатольевич. Сверхсекретная история Большого террора [Текст] : На пути к 1937 году. Сталин против „красных олигархов” / Сергей Цыркун ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2010. – 351 с. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Чернышев, Александр. 1941 год на Балтике: подвиг и трагедия [Текст] / Александр Чернышев. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 382 с.: ил. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

Чорнобаївщина: історія і сьогодення [Текст]. - [Черкаси: Прес-Інформ, 2010?]. – 30 с.: ілюстр.

Штайнер, Марлис. Гитлер [Текст] : [пер. с фр.] / Марлис Штайнер. - [М.] : Этерна [и др.], 2010. – 669 с. – (Новая версия).

Щекотихин, Егор Е. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. [Битва за Орел] [Текст] / Егор Щекотихин. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 445 с.: ил. – (Великая Отечественная: неизвестная война).

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Акіліна, Олена Володимирівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Акіліна О. В., Ільїч Л. М. ; [ред. В. Г. Чебанова]. – К.: Алерта, 2010. – 733 с.

Березін, Олександр Вікторович. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 221 с.

Бєляєва, Алла Михайлівна. Усе про ресторанний бізнес [Текст] : [пер. з рос.] / А. М. Бєляєва ; [ред. Ю. В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2009. – 543 с.: ілюстр.

Бодров, Володимир Григорович. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич; за ред. В. Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2010. – 516 с. – (Альма-матер).

Бондар, Оксана Василівна. Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Бондар ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 324 с.

Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по специальности 080502 „Экономика и управление на предприятии туризма”] / Ю. Ф. Волков; [отв. ред. О. Морозова и др. ]. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 637 с. – (Высшее образование).

Волохова, Ірина Семенівна. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. держ. екон. ун-т. – О.: [Атлант], 2010. – 234 с.

Горбач, Л. М. Страхування [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Горбач, О. Б. Каун ; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2010. – 529 с.

Гребельник, Олександр Петрович. Митна справа [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 468 с.

Гринів, Богдан Володимирович. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. В. Гринів. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 391 с.

Гринів, Лідія Святославівна. Екологічна економіка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л.: Магнолія 2006, 2010. – 358 с. – (Вища освіта в Україні).

Гринів, Лідія Святославівна. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Л.: Магнолія 2006, 2010. – 461 с. – (Вища освіта в Україні).

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів [Текст] : [монографія / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування; за ред. І. О. Луніної. – К.: [Експрес], 2010. – 319 с.

Діброва, Тетяна Георгіївна. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Діброва Т. Г. – К.: Професіонал, 2009. – 319 с.: ілюстр.

Довідник сучасних професій [Текст] : усе про обрання спец. / [упоряд. Л. О. Дриль]. – Х.: Торсінг плюс, 2010. – 415 с.

Характеристика найвідоміших професій країни та світу. Освіта, плата за навчання. Заробіт. платня та проф. зростання. Попит на ринку праці. Зразки резюме.

Евдокимов, Николай Владимирович. Раскрутка Web-сайтов [Текст] : Эффективная Интернет-коммерция / Н. В, Евдокимов ; [под ред. И. Лебединского]. – М. [и др.] : Вильямс, 2010. – 154 с. – (Практика реального бизнеса).

Економіка підприємства [Текст] : зб. текстів і задач: навч. посіб. [для вузів] / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак [та ін.]. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 239 с.

Єгоричева, Світлана Борисівна. Банківські інновації [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 206 с.

Житлове будівництво в Черкаській області у 2004-2008 рр. [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. А. Ф. Бублика]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2009. – 83 с.

Черкаська область – житлове будівництво, 2004-2008.

Заблоцький, Богдан Федорович. Національна економіка [Текст] : підруч. [для вузів] / Б. Ф. Заблоцький. – Л.: Новий світ – 2000, 2010. – 581 с. – (Вища освіта в Україні).

Здрок, Валентин Володимирович. Економетрія [Текст] : підруч. [для вузів] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К.: Знання, 2010. – 541 с.: табл. + 1 електрон. опт. диск.

Зозулев, Александр Викторович. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия [Текст] : учеб. пособие [для студентов высш. учеб. заведений] / А. В. Зозулев ; Нац. техн. ун-т Украины „Киевский политехнический институт”. – К.: Центр учеб. лит., 2010. – 572 с.: табл.

Зубар, Надія Миколаївна. Логістика у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 307 с.

Іванюта, Тетяна Миколаївна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський; Нац. ун-т харч. технологій; [ред. Л. І. Єросова]. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 254 с.

Ілляшенко, Сергій Миколайович. Інноваційний менеджмент [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Ілляшенко ; [голов. ред. В. І. Кочубей]. – Суми: Унів. кн., 2010. – 333 с.

Ілляшенко, Сергій Миколайович. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько ; [за ред. С. М. Ілляшенка]. – Суми: Унів. кн., 2009. – 327 с.

Ілляшенко, Сергій Миколайович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна ; [голов. ред. В.І. Кочубей]. – Суми: Унів. кн., 2007. – 281 с.

Інфраструктура товарного ринку. Продовольчі товари [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Шубін, О. М. Азарян, В. Л. Агбаш та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; за ред. О. О. Шубіна. – К.: Знання, 2009. – 702 с.

Кіндрацька, Галина Іванівна. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г. І. Кіндрацька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 407 с.

Класифікатор професій [Текст] : ДК 003:2005 / [Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики]. – К.: КНТ, 2009. – 511 с. – (Кадри підприємства).

Коваленко, Дмитро Іванович. Гроші та кредит. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. І. Коваленко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та переробл. – К.: Центр. учб. л-ри, 2011. – 351 с.

Колот, Володимир Михайлович. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина ; Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний університет імені Вадима Гетьмана”; [ред. М. Ястреб]. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2010. – 444 с.

Копилюк, Оксана Іванівна. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. І. Копилюк, Г. В. Бондарчук-Грита. – К.: Знання, 2010. – 447 с.

Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 502 с.

Литвин, Надія Богданівна. Фінансовий облік у банках [Текст] : (у контексті МСФЗ) : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Литвин Н. Б. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Хай-ТекПрес, 2010. – 607 с.

Литвиненко, Ярослав Васильович. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Я. В. Литвиненко. – К.: Знання, 2010. – 294 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Логістика: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко [та ін.] ; Сум. держ. ун-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 359 с.

Маркетинг [Текст] : підруч. [для вузів / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ; за ред. А. Ф. Павленка. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2010. – 595 с.

Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. ЛОгвінової. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 646 с.

Міжнародні організації [Текст] : кредит.-модул. курс: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид. переробл. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 342 с.

Науменкова, Світлана Валентинівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. -532 с.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Мельникова, О. П. Мельникова, Т. В. Сідлярук та ін.]. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 246 с.

Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко [та ін.] ; за ред. В. Ф. Максімової. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 495 с.

Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський [та ін.] ; за ред. Р. М. Івах. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Кондор, 2011. – 462 с.

Пазинич, Володимир Іванович. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 406 с.

Петруня, Юрій Євгенович. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 351 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Рульєв, Віталій Андрійович. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 311 с.

Рясних, Євгенія Григорівна. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Є. Г. Рясних ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К.: Академвидав, 2010. – 334 с. – (Альма-матер).

Сазонець, Ігор Леонідович. Інвестування [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 311 с.

Сало, Ярослав Миколайович. Організація роботи барів [Текст] : довід. бармена / Ярослав Михайлович Сало. – Л.: Афіша, 2010. – 351 с.: ілюстр.

Салухіна, Надія Григорівна. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 355 с.

Сергеев, Александр Петрович. Как создать свой интернет-бизнес [Текст] : крат. рук. / А. П. Сергеев. – М.: [и др.] : Диалектика, 2008. – 249 с.: ил. – (Краткое руководство).

Слав’юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. [для вузів] / Р. А. Слав’юк ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; [ред. О. В. Жданова]. - [К.]: УБС НБУ [та ін.], 2010. – 550 с.

Стадник, Валентина Василівна. Менеджмент [Текст] : підруч. [для вузів] / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; [ред. Г. А. Теремко]. – 2-ге вид., випр., допов. – К.: Академвидав, 2010. – 471 с. – (Альма-матер).

Старостіна, Алла Олексіївна. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К.: Знання, 2009. – 454 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Вища освіта ХХІ століття).

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення [Текст] : [монографія / О. І. Барановський та ін.] ; Ін-т економіки та прогнозування ; за ред. О. І. Барановського. – К.: [Ін-т економіки та прогнозування], 2010. – 491 с.

Страхарчук, Анатолій Якович. Інформаційні системи і технології в банках [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук; Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; [ред. О. В. Жданова]. - [К.] : УБС НБУ [та ін.], 2010. – 515 с.: ілюстр. – (Інформаційні системи і технології в економіці).

Сумець, Олександр Михайлович. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. – К.: Хай-ТекПрес, 2010. – 237 с.

Теорія і практика сучасної економіки [Текст] : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси, 6-8 жовт. 2010 р. У 2 т.]. Т. 1 / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. І. Хомяков]. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 221 с.

Україна – стратегія економічного розвитку, інтеграція до світового економічного простору

Теорія і практика сучасної економіки [Текст] : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси, 6-8 жовт. 2010 р. У 2 т.]. Т. 2 / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. І. Хомяков]. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 241 с.

Федулова, Любов Іванівна. Економіка знань [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Л. І. Федулова ; Ін-т економіки та прогнозування ; [ред. Т. П. Тацій та ін.]. – К.: [Експрес], 2009. – 597 с.

Фисун, Ірина Владиславівна. Страхування [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Фисун, Г. М. Ярова; Вищ. навч. закл. Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 227 с.

Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор, Б. А. Карпінський та ін.] ; Львів. держ. фін. акад.; [за ред. П. Ю. Буряка, О. Б. Жихор]. – К.: Хай-ТекПрес, 2010. – 527 с.

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Щурик М. В., Буряк П. Ю., Гарасим М. П. [та ін.] ; Львів. держ. фін. акад. – К.: Хай-ТекПрес, 2010. – 375 с.

Череп, Алла Василівна. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості [Текст] : [монографія] / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К.: Кондор, 2009. – 366 с.

Яшкіна, Н. В. Оцінка бізнесу [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Н. В. Яшкіна. – К.: Алерта, 2010. – 439 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Михальченко, Микола Іванович. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз [Текст] : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 614 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Аграрне право [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В. П. Жушмана, А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 294 с.

Адмінстративне право України [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Коломієць, Ю. В. Пирожкова, Н. О. Армаш та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. „Запорізький національний університет” ; за ред. Т. О. Коломієць. – К.: Істина, 2010. – 475 с.

Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. (за вимогами кредит.-модул. системи навчання) для бакалаврів у галузі знань „Право” за напрямом 6.060100 „Правознавство” / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ ; за ред. Є. О. Гіди. – К.: Вид. Ліпкан О.С., 2010. – 258 с. – (Студент ХХІ століття).

Апопій, Інна Вікторівна. Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Апопій ; Львів. комерц. акад. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 355 с.

Берзін, Павло Сергійович. Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.) [Текст] : іст.-прав. дослідж.: [монографія] / П. С. Берзін. – К.: КНТ, 2008. – 435 с.: ілюстр.

Бойко, Микола Дмитрович. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин [Текст] : зразки док., комент., роз’яснення : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін ; [голов. ред. Н. М. Гайдук]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – 619 с.

Бойко, Микола Дмитрович. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. Д. Бойко ; [голов. ред. Н. М. Гайдук]. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К.: Атіка, 2010. – 315 с.

Вінник, Оксана Мар’янівна. Науково-практичний коментар Закону України „Про оренду державного та комунального майна” [Текст] / О. М. Вінник ; [ред. Т. О. Суворова]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 350 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10, 2010).

Господарське право [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.] ; за ред. О. П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2010. – 639 с.

Гримич, Марина Віллівна. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / М. В. Гримич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за ред. Л. Сушко]. – К.: Арістей, 2006. – 555 с.

Експертизи у судовій практиці [Текст] : [навч. і] наук.-практ. посіб. / Київ. н.-д. ін-т суд. експертиз [та ін.] ; за ред. В. Г. Гончаренко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 397 с.: ілюстр.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики [Текст] / [упоряд. П. Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; за ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 319 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 6, 2010).

Коротюк, Оксана Вікторівна. Нотаріальне посвідчення договорів [Текст] : практ. рек. / О. В. Коротюк ; Київ. міськ. від-ня Укр. нотар. палати; за ред. В. М. Черниша. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 311 с.- (Бюлетень законодавства і юридичної України; 8, 2010).

Корпоративне право України [Текст] : підруч. [для вузів / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко та ін.] ; за ред. В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 379 с.

Кривоченко, Людмила Миколаївна. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України [Текст] : монографія / Л. М. Кривоченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [ред. Т. О. Суворова]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 119 с.

Кримінально-виконавче право [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Бадира, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова та ін.] ; Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; за ред. Т. А. Денисової. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – К.: Істина, 2010. – 478 с.

Кримінально-виконавче право [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Бадира, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова та ін.] ; Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; за ред. Т. А. Денисової. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – К.: Істина, 2010. – 478 с.

Лубська, Марія. Мусульманське право [Текст] : сутність, джерела, структура: монографія / Марія Лубська ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К.: Академвидав, 2009. – 255 с. – (Монограф).

Митне право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів / Ю. В. Іщенко, В. П. Чабан, В. М. Дорогих та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ ; [ред. Т. О. Суворова]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 294 с.

Науково-практичний коментар Водного кодексу України [Текст] / [Н. О. Багай та ін.] ; за ред. Н. Р. Кобецької. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 357 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 11, 2010).

Олійник, Ольга Борисівна. Мистецтво судових дебатів [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ольга Олійник ; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2010. – 256 с.

Орлюк, Олена Павлівна. Фінансове право [Текст] : академ. курс : підруч. [для вузів] / О. П. Орлюк; [ред. О. М. Гончаренко та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 807.

Орлюк, Олена Павлівна. Фінансове право [Текст] : академ. курс: підруч. [для вузів] / О. П. Орлюк ; [ред. О. М. Гончаренко та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 807 с.

Павлик, Петро Михайлович. Процесуальна документація [Текст] : станом на 1 серп. 2010 р. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 559 с.

Пазенок, Анна Сергіївна. Права та свободи людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. С. Пазенок ; [ред. Т. А. Дічевська]. – К.: Академвидав, 2010. – 175 с. – (Альма-матер).

Право Європейського Союзу. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. (з урахуванням положень Лісабон. Договору) [для вищ. навч. закл. / Т. О. Анцупова, М. Р. Аракелян, Л. О. Бондар та ін.] ; Одес. нац. юрид. акад. ; за ред. М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – К.: Істина, 2010. – 527 с.

Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посіб. [для вузів / П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, С. М. Синчук та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. П. Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – К.: Істина, 2010. – 224 с.

Практика розгляду судами земельних спорів, 2009 [Текст] / Вищ. госп. суд України ; [упоряд. Д. В. Ковальський] ; за ред. С. Ф. Демченка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 345 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 5, 2010).

Скакун, Ольга Федорівна. Теорія права і держави [Текст] : підруч. [для вузів] / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ; [ред. З. А. Городоцька та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2010. – 519 с.

Совгиря, Ольга Воломирівна. Конституційно-процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. В. Совгиря : [ред. О. О. Решетова]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 533 с.

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2009-2010 [Текст] / Вищ. адм. суд України; [упоряд. О. Н. Панченко] ; за ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 319 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 7, 2010).

Теліпко, Владислав Едуардович. Міжнародне публічне право [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко ; за ред. В. Е. Теліпко. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 607 с.

Трофанчук, Григорій Іванович. Історія держави та права України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г. І. Трофанчук ; [спец. ред. Л. О. Лоха]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 381 с.

Харитонов, Євген Олегович. Цивільне право України [Текст] : підруч. [для вузів] / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев ; [ред. О. В. Старцев]. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – К.: Істина, 2011. – 806 с.

Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. [для вузів / С. М. Бервено, В. А. Васильєва, М. К. Галянтич та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 973 с.

Цивільне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. [для вузів / Т. В. Боднар, С. М. Бервено, І. А. Безклубний та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданчика. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1173 с.

Шепітько, Валерій Юрійович. Криміналістика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого : [редагув. О. А. Парадної]. – К.: ІнЮре, 2010. – 494 с.

Шепітько, Валерій Юрійович. Криміналістика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [редагув. О. А. Парадної]. – К.: Ін Юре, 2010. – 494 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Аствацатурян, Эмма Григорьевна. Дагестанское орижие [Текст] / Э. Г. Аствацатурян ; [ред. Г. Бейбутова]. – Махачкала: [Эпоха], 2009. – 215 с.: ил.

Барятинский, Михаил Борисович. Легкие танки Второй мировой [Текст] / Михаил Барятинский. – М.: Яуза [и др.], 2007. – 174 с.: ил. – (Арсенал коллекция).

Барятинский, Михаил Борисович. Т-34. Лучший танк Второй мировой [Текст] / Михаил Барятинский. – М.: Яуза [и др.], 2007. – 142 с.: ил. – (Арсенал коллекция).

Винклер, Павел Павлович фон. Иллюстрированная история оружия [Текст] / Павел фон Винклер ; [отв. ред. М. терешина]. – М.: Эксмо, 2010. – 255 с.: ил.

Вооружение древних цивилизаций, рыц. доспехи, шпаги и сабли, огнестр. оружие.

Котельников, Владимир Ростиславович. Бомбардировщик ТБ-3. Воздушный суперлинкор Сталина [Текст] / Владимир Котельников. – М.: Яуза [и др.], [2008]. – 143 с.: ил. – (Война и мы. Авиаколлекция).

Котляр, Микола Федорович. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі [Текст] / М. Ф. Котляр ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. - [К.: Наш час, 2010]. – 278 с.: ілюстр. – (Стратегікон).

Кузнецов, Сергей В. Мессершмитт Bf 110 „Zerstörer[Текст] / Сергей Кузнецов. - [М.] : Экспринт, 2001. – 71 с.: ил. – (Военный музей).

Потрашков, Сергей. Иллюстрированный военно-исторический словарь [Текст] : всеобщая энцикл. воен. дела / Сергей Потрашков, Андрей Потрашков ; [отв. ред. М. Яновская]. – М.: Эксмо, 2007. – 1087 с.: ил. – (Русский Webster).

Растренин, Олег Валентинович. Штурмовик Ил-2. „Летающий танк”. „Черная смерть” [Текст] / Олег Растренин. – М.: Яуза [и др.], 2008. – 159 с.: ил. – (Легендарная военная техника).

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Бауєр, Вольфганг. Энциклопедия символов [Текст] : [пер. с нем.] / Вольфганг Бауэр, Ирмтрауд Дюмотц, Сергиус Головин ; [гл. ред. Л. Михайлова]. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. – 502 с.: ил.

Культурологія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, А. Ю. Кондратюк та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 3-тє вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 389 с.: ілюстр.

Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Тюрменко, С. Б. Буравченкова, П. А. Рудик та ін.] ; за ред. І. І. Тюрменко. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 369 с.: ілюстр.

О’Коннелл, Марк. Знаки и символы [Текст] : иллюстрир. энцикл.: [пер. с англ.] / Марк О’Коннелл, Раджи Эйри ; [отв. ред. Л. Кондрашова]. – М.: Эксмо, 2009. – 255 с.: ил.

Более 1000 символов с науч. коммент. и классификацией

Словарь символов [Текст] / [авт.-сост. М. В. Адамчик]. – Минск: Харвест, 2010. – 223 с.: ил.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Основи методології та організації наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад’юнктів / [А. Є. Конверський, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 351 с.

 

ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін., ред. В. П. Мусійченко]. – К.: Академія, 2010. – 327 с. – (Альма-матер).

Минкевич, Лариса Владимировна. Математика в детском саду [Текст] : сред. группа: [метод. пособие] / Л. В. Минкевич ; [науч. ред. Н. С. Голицына]. – М.: Скрипторий 2003, 2010. – 87 с.: ил.

Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації, [2010-2011] [Текст] : докладно про вищ. навч. закл. України (ун-ти, акад., ін-ти, коледжі, технікуми) / Міжнар. освіт. корпор. „Гранд” ; за ред. В. Співаковського. – 11-те вид. – К.: Гранд-ЕКСПО, 2010. – 282 с.: ілюстр.

Платонова, Светлана Михайловна. Родительская азбука взаимодействия с ребенком [Текст] : учеб.-метод. пособие для родителей и педагогов / С. М. Платонова ; [отв. ред. С. Осташов]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 221 с. – (Мир вашого ребенка).

Темплар, Ричард. Правила родителей [Текст] : пер. с англ. / Ричард Темплар. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 270 с.

Черенкова, Елена Феликсовна. Учим читать малышей. Мои друзья от А до Я [Текст] : новейшие методики обучения от 2 до 6 лет / Е. Черенкова ; [отв. ред. Л. Моисеева]. – М.: ДОМ. ХХІ век [и др.], 2010. – 191 с. – (Готовимся к школе).

Кн. вышла также под. назв. „Учим ребенка читать”.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Карпов, Анатолий Евгеньевич. Начальный курс дебютов [Текст]. [Т.] 1. Открытые и полуоткрытые дебюты / Анатолий Карпов, Николай Калиниченко. – М.: RUSSIAN CHESS HOUSE, 2011. – 135 с.: ил. – (Школьный шахматный учебник).

Карпов, Анатолий Евгеньевич. Начальный курс дебютов [Текст]. [Т.] 2. Закрытые полузакрытые и фланговые дебюты / Анатолий Карпов, Николай Калиниченко. – М.: RUSSIAN CHESS HOUSE, 2011. – 165 с.: ил. – (Школьный шахматный учебник).

Маленков, Роман. Шістдесят сім зупинок Черкащини [Текст] : [путівник / Р. Маленков ; відп. ред. Д. Клочко ; фото Р. Маленкова]. - [К.] : Грані-Т, [2010]. – 106 с.: ілюстр. – (Путівники).

На тит. арк. авт. не зазначено.

Пангелов, Борис Петрович. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Б. П. Пангелов : [ред. В. П. Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2010. – 245 с.: Ілюстр. – (Альма-матер).

Сміла запрошує [Текст] : презентац.-турист. путівник / [упоряд. Л. В. Абрамова та ін.]. – Сміла: [Грязнова О. А.], 2010. – 55 с.: ілюстр.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Ахмадулин, Евгений Валерьевич. Основы теории журналистики [Текст] : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по специальности 030601 „Журналистика”] / Е. В. Ахмадулин ; [ред. А. А. Чернавина]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 350 с. – (Высшее образование).

Світові стандарти сучасної журналістики [Текст] : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Т. Г. Бондаренко, С. М. Квіт]. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю. А.], 2010. – 579 с.

Суховершко, Григорій Володимирович. Золоте перо Василя Симоненка [Текст] : творч. спадщина В. Симоненка – вагомий внесок у розв. укр. нац. журналістики. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 65 с.: ілюстр.

Яковець, Анатолій Володимирович. Телевізійна журналістика. Теорія і практика [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. В. Яковець ; [наук. ред. С. І. даниленко]. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Києво-Могилян. акад., 2009. – 262 с.: ілюстр.

 

СОЦІОКУЛТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Історія екскурсійної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова [та ін.] ; Київ. ун-т туризму, економіки і права ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 163 с. – (Туристична книга).

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріч. 2010р. Вип. 80 / Держ. закл. „Національна парламентська бібліотека України” ; [наук. ред. Г. І. Гамалій; упоряд. О. М. Піхур]. – К.: [НПБУ], 2010. – 99 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Агабекян, Игорь Петрович. Деловой английский [Текст] = English for Business : [учеб. пособие для вузов] / И. П. Агабекян ; [отв. ред. В. Кузнецов]. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 318 с. – (Высшее образование).

Бацевич, Флорій Сергійович. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підруч. [для вузів] / Ф. С. Бацевич ; [ред. Г. А. Теремко]. – 2-ге вид., допов. – К.: Академія, 2009. – 375 с. – (Альма-матер).

Великий комплексний словник української мови [Текст] / [упоряд. Т. С. Дорошенко]. – Х.: Торсінг плюс, [2009]. – 767 с.

Єщенко, Тетяна Анатоліївна. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Т. А. Єщенко; [ред. А. В. Кулачок]. – К.: Академія, 2009. – 263 с. – (Альма-матер).

Зеленько, Анатолій Степанович. Загальне мовознавство [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. С. Зеленько. – К.: Знання, 2010. – 380 с.

Миловидов, Виктор Александрович. Самоучитель английского язика [Текст] = [English SelfTaught: учеб. пособие] / Виктор Миловидов ; [ред. М. Я. Петровская]. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 471 с. – (Английский клуб).

Мовна політика і мовна ситуація в Україні [Текст] : аналіз і рек. / [за ред. Ю. Бестерс-Дільгер]. – 2-ге вид. – К.: Києво-Могилян. акад., 2010. – 363 с.

Наливайко, Степан Іванович. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ [Текст] : (на індоіран. матеріалі) : довідник / Степан Наливайко ; НДІ українознав.; [ред. В. Клічак]. – К.: Євшан – зілля, 2008. – 356 с.

Словник українського правопису [Текст] : складні випадки орфографії / [упоряд. Т. С. Дорошенко]. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 638 с.

Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана. - [К.] : Літера, [2011]. – 558 с. – (Бібліотека студента, вчителя, методиста).

Шагалова, Екатерина Николаевна. Словар новейших иностранных слов (конец ХХ -начало ХХI вв.) [Текст] : более 3000 слов и словосочетаний / Е. Н. Шагалова ; [отв. ред. Е. Е. Зорина]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 943 с.

Шевчук, Світлана Володимирівна. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підруч. [для вузів] / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. – 694 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Герасим, Ярослав Іванович. Нариси до історії української фольклористики [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Я. І. Герасим ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Знання, 2009. – 301 с.

Гусманов, Игорь Галимович. Греческая мифология. Боги [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Гусманов. – 4-е изд., испр. – М.: Флинта [и др.], 2009. – 328 с.: ил.

Золотая коллекция пословиц и поговорок [Текст] / [ред. С. Рублев и др.; сост. Т. В. Скиба]. – Ростов н/Д.: Владис, 2011. – 480 с.

Мирослав Мицик – фольклорист, поет, журналіст [Текст] : біобібліогр. нарис / Тальнів. район. музей історії хліборобства [та ін.] ; [ред.-упоряд.] Н. Діякевич, В. Мицик. – Тальне: [КИТ], 2009. – 27 с.: ілюстр.

До 70-річчя від дня народж.

Руснак, Ірина Євгеніївна. Український фольклор [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І. Є. Руснак ; [ред. А. А. Даниленко]. – К.: Академія, 2010. – 300 с. – (Альма-матер).

Ярмоленко, Наталія М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції [Текст] : монографія / Наталія Ярмоленко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. ред. Н. А. Малинська]. – К.: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 550 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Дивосвіт слова і пензля Валентини Кузьменко-Волошиної [Текст] : бібліогр. нарис / КЗ „Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка” Черкас. облради ; [авт. літературознав. нарису В. Т. Поліщук; авт.-упоряд. Н. М. Філахтова]. – Черкаси: [ОБЮ], 2010. – 40 с.: ілюстр.

Доманицький, Василь Миколайович [Текст] / [авт.-упоряд. В. П. Поліщук]. – К.: [Версо - 04], 2010. – 91 с.: ілюстр.

До 100-річчя пам’яті.

Життєві шляхи родини Тулубів [Текст] / [авт.-упоряд.] А. Кузьмінський, П. Поліщук. - [Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010]. – 60 с.: ілюстр.

Золотусский, Игорь Петрович. Гоголь [Текст] : [для детей ст. шк. возраста] / Игорь Золотусский ; [гл. ред. Е. А. Александрович]. – М.: [Моск. учеб.], 2009. – 605 с.: ил.

К двухсотлетию со дня рождения Н. В. Гоголя.

Коцюбинська, Михайлина Хомівна. Листи і люди [Текст] : роздуми про епістоляр. творчість / Михайлина Коцюбинська. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 582 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Медвідь, В’ячеслав Григорович. Без гніву і пристрасті [Текст] : [есеї, мемуари, щоденники] / В’ячеслав Медвідь ; [відп. ред. Д. Клочко]. – К.: Грані-Т, 2009. – 399 с.

Наєнко, Михайло Кузьмович. Історія українського літературознавства і критики [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. К. Наєнко ; [ред. Н. Л. Ленська]. - [Перевид.] – К.: Академія, 2010. – 515 с. – (Альма-матер).

Олійник, Олег Анатольович. Знедолений Ікар [Текст] : дещо про особистість поета А. Олійника / Олег Олійник; [ред. А. П. Речмедін]. – М.: [Альянс], 2010. – 108 с.: ілюстр.

Соколов, Борис Вадимович. Булгаков [Текст] : энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б. В. Соколов ; [отв. ред. С. Рубис]. – М.: Эксмо, 2007. – 831 с.: ил. – (Энциклопедия великих писателей).

Шаповалова, Марія Семенівна. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження [Текст] : підруч. [для вузів] / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний ; [за ред. Я. І. Кравця]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2011. – 476 с.

Шекспир [Текст] : энциклопедия / авт.-сост. В. Д. Николаев ; [отв. ред. С. В. Маршков]. – М. [и др.] : Алгоритм [и др.], 2007. – 447 с.: ил.

 

МИСТЕЦТВО


Алюрви, Юрий В. Технология живописи [Текст] : природ. связующие материалы и растворители для живописи: секреты ремесла живописи: (справ. для художников) / Ю. В. Алексеев (Ю. В. Алюрви) ; Рус. акад. наук и искусств. – М.: АРТ-АЛЮРВИ, 2010. – 223 с.: ил.

Арсеньев, Андрей Константинович. Историческая миниатюра [Изоматериал] = Historical miniature: [альбом] / А. К. Арсеньев ; [отв. ред. Н. Казакова]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 253с.: ил. – (Русский витязь).

Текст рус., англ. – В кн. представлены работы мастеров студии А. Арсеньева „Русский витязь”.

Бегма, Владимир Иванович. Рисование животных [Текст] : из опыта художника: для развития дет. и юнош. творчества / Владимир Бегма. – Ростов н/Д.: [Акцент-полиграф], 2009. – 80 с.: ил.

Бердников, А. Шестиструнная гитара для начинающих [Текст] : [самоучитель] / А. Бердников. - [Ростов н/Д.: Феникс, 2010?]. – 47 с.: ил. – (Любимые мелодии).

Блохина, Ирина Валериевна. История костюма [Текст] / И. В. Блохина. – Минск: Харвест, 2009. – 191 с.: ил.

Болтон, Рой. Живопись [Текст] : от первобыт. искусства до ХХІ в.: [пер. с англ.] / Рой Болтон; [отв. ред. Л. Кондрашова]. – М.: Эксмо, 2007. – 319 с.: ил. – (Шедевры мирового искусства).

Браун, Дэвид. Учитесь рисовать перспективу [Текст] : [пер. с англ.] / Дэвид Браун. - [2-е изд.]. – Минск: Попурри, 2009. – 48 с.: ил. – (Учитесь рисовать).

Буссальи, Марко. Тело человека [Текст] : анатомия и символика : [пер. с итал.] / Марко Буссальи ; [отв. ред. С. С. Байчарова]. - [М.]: Омега, [2011]. – 381 с.: ил. – (Энциклопедия искусства).

Гарматин, Алексей Алексеевич. Оригами [Текст] : красивые фигурки из бумаги / А. Гарматин ; [ред. С. Рублев]. – Ростов н/Д.: Владис, 2011. – 319 с.: ил.

Гастев, Алексей Алексеевич. Леонардо да Винчи [Текст] / Алексей Гастев ; [гл. ред. А. В. Петров]. - [3-е изд., испр.]. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 373 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1389 (1189)).

Гилл, Джон. Антонио Гауди [Текст] : [саме красивые и знаменитые произведения великого архитектора: пер. с англ.] / Джон Гилл; [ред. Е. В. Усенко]. – М.: АСТ [и др.], [2008]. – 143 с.: ил.

Грачев, Алексей. Николь Кидман. С широко закрытыми глазами [Текст] / [А. Грачев; гл. ред. В. Вестерман]. - [М.] : Zebra E [и др.], [2010]. – 476 с.: ил.

На тит. л. авт. не указ.

Даглдиян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие [для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050602.65 (030800) „Изобразительное искусство”] / К. Даглдиян ; [отв. ред. С. Осташов]. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 313 с.: ил. – (Высшее образование).

Декарг, Пьер. Рембрандт [Текст] : [пер. с фр.] / Пьер Декарг ; [науч. ред. А. П. Левандовский]. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 283 с.: ил. - (Жизнь замечальных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1422 (1222)).

Долорс, Рос. Керамика [Текст] : техника, приемы, изделия : [пер. с исп.] / Долорс Рос ; [гл. ред. Т. Деревянко]. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, [2010]. – 143 с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений).

Егорова, Татьяна Николаевна. Андрей Миронов и я. [Текст] : [роман-исповедь] / Татьяна Егорова; [отв. ред. Е. Карпова]. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 622 с.: ил.

К 70-летию А. Миронова.

Жабцев, Владимир Митрофанович. Санти Рафаэль [Текст] : [книга-альбом / В. М. Жабцев]. – Минск: Харвест, [2010]. – 127 с.: ил. – (Гении мировой живописи).

На тит. л. авт. не указ.

Импеллузо, Лучия. Герои и боги античности [Текст] : символы, атрибуты, персонажи мифов и истории в изобраз. искусстве : [пер. с итал.] / Лучия Импеллузо; [науч. ред. С. С. Байчарова]. - [М.]: Омега, [2010]. – 383 с.: ил. – (Энциклопедия искусства).

Импеллузо, Лучия. Природа и ее символы [Текст] : растения, цветы, животные : [пер. с итал.] / Лучия Импеллузо; [отв. ред. С. С. Байчарова]. - [М.]: Омега, [2009]. – 382 с.: ил. – (Энциклопедия искусства).

Исаева, Н. Н. Церковная живопись Приенисейского края ХVII – начала ХIХ века [Изоматериал] : альбом-каталог / Н. Н. Исаева; Гос. ин-т искусствознания [и др.]. – Красноярск: Платина, 2008. – 286 с.: ил. – (Из собраний музеев Красноярского края).

Искусство России, 2008 [Изоматериал] = Russian art guide: живопись, скульптура, графика, декоратив.-приклад. искусство, инсталляции, объекты, проекты, художники, галереи, контакты, цены: [каталог-справочник / гл. ред. А. И. Рожин]. - [М.]: М-Сканрус, [2008]. – 480 с.: ил.

История мировой музыки [Текст] : жанры, стили, направления / [авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков ; отв. ред. М. Терешина]. – М.: Эксмо, 2010. – 542 с.: ил. – (Библиотека мирового искусства).

Капоа, Кьяра де. Эпизоды и персонажи Ветхого Завета в произведениях изобразительного искусства [Текст] : [пер. с итал.] / Кьяра де Капоа; [отв. ред. С. С. Байчарова]. - [М.]: Омега, [2011]. – 351 с.: ил. – (Энциклопедия искусства).

Классицизм и романтизм, 1750-1848 [Текст] : архитектура, скульптура, живопись, рисунок / под. ред. Р. Томана ; фот. М. Басслера [и др.]. - [Germany] : KÖNEMANN, [2001]. – 520 с.: ил.

Кудрикова, Светлана Федоровна. Франция. ХVVIII века [Текст] : биогр. слов. / С. Ф. Кудрикова ; [отв. ред. Т. Шушлебина]. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 589 с.: ил. – (Художники западной Европы).

Левер, Морис. Айседора Дункан [Текст] : роман одной жизни: [пер. с фр.] / Морис Левер; [гл. ред. А. В. Петров]. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 293 с.: ил. - (Жизнь замечальных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1185 (985)).

Левитин, Михаил Захарович. Таиров [Текст] / Михаил Левитин; [гл. ред. А. В. Петров]. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 359 с.: ил. - (Жизнь замечальных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1381 (1181)).

Лихачев, Юрий Григорьевич. Аккорды для гитары [Текст] : иллюстрир. справ. гитариста / Ю. Г. Лихачев; [ред. Ж. Фролова]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 71 с.: ил. – (Любимые мелодики).

Манулкина, Ольга Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века [Текст] / Ольга Манулкина; [ред. А. Митрофанов]. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 782 с.: ил.

Махов, Александр Борисович. Караваджо [Текст] / Александр Махов; [гл. ред. А. В. Петров]. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 331 с.: ил. – (Жизнь замечальных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1360 (1160)).

Миллер, Джудит. Мебель [Текст] : все стили от древности до современности: [пер. с англ.] / Джудит Миллер; [науч. ред. Т. М. Котельникова, О. Б. Стругова]. – М.: АСТ [и др.], [2006]. – 560 с.: ил.

Михаил Шемякин [Изоматериал] : [альбом]. Т. 1 / М. М. Шемякин ; [ред. Е. Дубровская и др.]. - [СПб.: Азбука-классика, 2010]. – 567 с.: ил.

Нарбут-Линкевич, Вера Павловна. Георгий Нарбут. Неизвестные страницы личной жизни [Текст] / В. П. Нарбут-Линкевич ; [сост. Л. Нарбут]. - [Черкассы: Изд. Чабаненко Ю. А., 2010]. – 147 с.: ил.

Олег, Ефремов. Пространство для одинокого человека [Текст] / [отв. ред. А. Корина; сост. И. Л. Корчевникова]. – М.: Эксмо, 2007. – 814 с.: ил.

К 80-летию со дня рождения.

Орнамент Ренессанса [Изоматериал] / сост. В. И. Ивановская. - [М.]: В. Шевчук, [2010]. – 223 с.: ил. – (Орнаменты).

Павленко, Борис Михайлович. Пособие гитариста по аккомпанированию без нот [Текст] : схемы аккордов и их построение, приемы аккомпанирования пению, транспортирование аккордов: учеб.-метод. пособие / Б. М. Павленко; [отв. ред. С. Осташов]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 67 с.: ил. – (Любимые мелодии).

Панофский, Эрвин. Ренессанс и „ренессансы” в искусстве Запада [Текст] : [пер. с англ.] / Эрвин Панофский ; [ведущий ред. А. Обрадович]. - [2-е изд., испр., доп.]. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 542 с.: ил. – (Художник и знаток).

Панофский, Эрвин. Этюды по иконологии [Текст] : гуманист. темы в искусстве Возрождения: [пер. с англ.] / Эрвин Панофский ; [ведущий ред. А. Обрадович]. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 430 с.: ил. – (Художник и знаток).

Пенроуз, Роланд. Пикассо. Жизнь и творчество [Текст] : [пер. с англ.] / Роланд Пенроуз. – Минск: Попурри, 2005. – 863 с.: ил.

Печенюк, Таміла. Кольорознавство [Текст] / Таміла Печенюк; Львів. нац. акад. мистец.; [відп. ред. Д. Клочко]. - [К.]: Грані-Т, [2009]. – 191 с.: ілюстр.

Пине, Элен. Роден. Руки гения [Текст] : [пер. с фр.] / Элен Пине; [науч. ред. Р. Конечна]. – М.: Астрель [и др.], 2003. – 144 с.: ил. – (Скульптура. Открытие).

Рёскин, Джон. Прогулки по Флоренции [Текст] : заметки о христиан. искусстве для англ. путешественников : [пер. с англ.] / Джон Рёскин ; [ред. А. Обрадович]. - [Изд. испр., доп.]. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 244 с.: ил. – (Художник и знаток).

Романское искусство [Текст] : архитектура, скульптура, живопись / ред. Р. Томан ; фот. А. Беднорц. - [Madrid] : KÖNEMANN, [2001]. – 481 с.: ил.

Стародуб, Константин Иванович. Рисунок и живопись [Текст] : от реалист. изобр. к услов.-стилиз.: учебное пособие [для вузов] / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова ; [отв. ред. И. Жиляков]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 190 с.: ил. – (Высшее образование).

Стась, Мелінда Іванівна. Академічний живопис [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / Мелінда Стась, Тетяна Касьян; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 243 с.

Сухомлинова, Екатерина Сергеевна. Натюрморт [Текст] : учеб.-метод. пособие [для вузов] / Е. С. Сухомлинова ; Моск. гос. художеств.-пром. акад. им. С. Г. Строганова ; [ред. Ю. Б. Иванова]. – М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2010. – 39 с.: ил.

Учимся играть на гитаре [Текст] : подроб. рук. для начинающих / [авт.-сост. И. Рабкин; отв. ред. Н. Дубенюк]. – М.: Эксмо, 2009. – 191 с.: ил.

Фар-Беккер, Габриеле. Искусство модерна [Текст] : [пер. с нем.] / Габриеле Фар-Беккер; [науч. ред. А. Воробев]. - [Б. м.] : KÖNEMANN, [2004]. – 425 с.: ил.

Фелисьен Ропс [Изоматериал] : [альбом / отв. ред. М. Яновская; сост. Я. Пундик]. – М.: Эксмо, 2007. – 182 с.: ил. – (Шедевры графики).

Харди, Уильям. Путеводитель по стилю ар нуво [Изоматериал] : [альбом: пер. с англ.] / Уильям Харди; [ред. Т. Гатова и др.]. – М.: Радуга, 2008. – 128 с.: ил.

Хейл, Роберт Беверли. Мастер-класс. Рисунок фигуры человека [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт Беверли Хейл; сост. и ред. Т. Койл. – М.: АСТ [и др.], 2006. – 114 с.: ил.

Цалер, Игорь Владимирович. Популярная музыка ХХ века [Текст] : джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул / Игорь Цалер ; [отв. ред. В. Зусева]. – М.: Мир энцикл. Аванта + [и др.], 2010. – 480 с.: ил.

Чавычалов, Алексей Андреевич. Уроки игры на гитаре [Текст] : полн. курс обучения / А. А. Чавычалов ; [отв. ред. О. В. Морозова, Е. А. Китцель]. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 144 с.: ил. – (Без проблем).

Шеремин, Л. Майкл Джексон. Мистика жизни и тайна смерти [Текст] / Л. Шеремин, А. Вернер, Е. Ищенко; [отв. ред. Н. Самохина]. – М.: Эксмо, 2009. – 414 с.: - (Раскрытые тайны).

Штейн, Майкл Т. Нью-Йорк. Музей Метрополитен. Музей современного искусства. Музей Гуггенхейма [Изоматериал] : [альбом: пер. с исп.] / Майкл Т. Штейн, Алехандро Монтьель. – М.: АСТ, 2000. – 237 с.: ил. – (Крупнейшие музеи мира).

Шуази, Огюст. Всеобщая история архитектуры [Текст] : [пер. с фр.] / Огюст Шуази; [отв. ред. Н. Дубенюк]. - [М.]: Эксмо, 2009. – 703 с.: ил.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Блаватская, Елена Петровна. Разоблаченная Изида [Текст] : ключ к тайнам древ. и соврем. науки и теософии. Т. 1. Наука: [пер. с англ.] / Е. П. Блаватская; [ред. О. Колесников]. – М.: Эксмо, 2010. – 829 с. – (Великие посвященные).

Блаватская, Елена Петровна. Разоблаченная Изида [Текст] : ключ к тайнам древ. и соврем. науки и теософии. Т. 2. Теология: [пер. с англ.] / Е. П. Блаватская; [ред. О. Колесников]. – М.: Эксмо, 2010. – 827 с. – (Великие посвященные).

Большая книга магии Ванги [Текст] / Ангелина Макова [и др.]. – М.: АСТ, [2010]. – 511 с.

Борщ, Татьяна. Большая книга гороскопов [Текст] : 12 знаков Зодиака / Татьяна Борщ. – М.: АСТ, [2010]. – 319 с.

Ванга [Текст] : 55 предметов, которые нужно иметь дома / [отв. ред. Е. А. Монахова]. - [СПб.] : Ленингр. изд-во, 2010. – 255 с.

Елецкая, Елена Анатольевна. Лучшие обереги от невезения, болезней и несчастий [Текст] / Е. А. Елецкая, П. И. Бирюков; [отв. ред. О. Морозова и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 218 с.: ил. – (Практическая магия).

Ислам [Текст] : иллюстрир. энцикл. / [авт.-сост. М. Магомерзоев; отв. ред. А. Богословский]. – М.: Эксмо, 2010. – 639 с.: ил. – (Религии мира).

Ислам. Основы [Текст] / [авт.-сост. М. Магомерзоев; отв. ред. А. Богословский]. – М.: Эксмо, 2010. – 287 с.: ил. – (Библиотека ислама).

Кастанеда, Карлос. Искусство сновидения [Текст] ; Активная сторона бесконечности; Колесо времени: [пер. с англ.] / Карлос Кастенеда; [ред. И. Старых]. – [М.]: София, 2010. – 607 с.

Кононов, Владимир Вадимович. Кармическая психология [Текст] : как избавиться от негатив. кармы / В. Кононов ; [ред. О. В. Степкина]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 283 с. – (Ваша тайна).

Коран [Текст] / пер. смыслов и коммент. Э. Кулиева. - [7-е узд., стер.]. – М.: UMMAH, 2010. – 814 с.

Коран

Курганова, Дарья. Как защититься от негативного магического воздействия [Текст] / Д. Курганова ; [отв. ред. Н. Самохина]. – С.: Эксмо, 2010. – 349 с. – (Магия успеха).

Миллер, Густавус Хиндман. Золотой сонник Миллера [Текст] : сновидения от А до Я : [пер. с англ.] / Густавус Хиндман Миллер; [отв. ред. Е. В. Погосян]. – М.: Центрполиграф, [2010]. – 446 с.

Смирнова, Инна Михайловна. Как заставить заговоры работать на вас [Текст] / И. Смирнова ; [отв. ред. Н. Иванова]. – М.: Эксмо, 2010. – 382 с. – (Магия успеха).

Степанова, Наталья Ивановна. Большая книга предсказаний. Узнай свою судьбу [Текст] : заговоры, обряды, обереги, советы, рецепты, гадания, предсказания сиб. целительницы / Наталья Степанова. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 1050 с.

Хигир, Борис Юрьевич. Тайные символы имени [Текст] : как усилить или смягчить свойства своего имени с помощью фэн-шуй / Б. Ю. Хириг ; [сост. В. Р. Бычкова ; отв. ред. Т. Н. Карпенко]. – М.: АСТ [и др.], [2008]. – 383 с.

Хиромантия [Текст] : карм. энцикл. / [авт.-сост. Е. Л. Исаева ; ред. Е. Н. Биркина]. - [М.]: Мир кн., [2010]. – 191 с.: ил.

Хиромантия [Текст] : расшифруй свою судьбу / [авт.-сост. Е. Г. Четвериков; отв. ред. Н. Самохина]. – М.: Эксмо, 2009. – 191 с.: ил. – (Магия, тайны, гадания).

Храм Святих Петра і Павла Української Православної Церкви Київського Патріархату, м. Тальне [Текст] : [буклет] / ред.-упоряд. Р. Білецький. – Черкаси: Флора-Прес, 2010. – 13 с.: ілюстр.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Габрієлян, Олег Аршавірович. Філософія історії [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К.: Академвидав, 2010. – 213 с. – (Альма-матер).

Естетика [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко [та ін.] ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін.; за ред. Л. Т. Левчук]. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 519 с.

Кипа, Лариса Рахумбайевна. Правила поведения. Современный этикет [Текст] / Кипа Лариса Рахумбайевна ; [ред. В. А. Савинова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 355 с.: ил.

Томенко, Микола Володимирович. Теорія українського кохання [Текст] / Микола Томенко; [ред. Ю. Заблоцький]. – 3-тє вид., [допов. й переробл.]. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.: ілюстр.

Філософія [Текст] : навч. посіб. [для вузів / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ] ; за ред. І. Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К.: Вікар, 2010. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

ПСИХОЛОГІЯ


Власова, Олена Іванівна. Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 397 с.

Жизнь без ограничений [Текст] : секрет. гавайс. система для приобретения здоровья, богатства, любви и счастья : [пер. с англ.] / Джо Витале, Ихалиакала Хью Лин ; [отв. ред. М. Трушкова]. – М.: Эксмо, 2011. – 286 с. – (Секрет).

Колесникова, Галина Ивановна. Справочник детского психолога [Текст] / Г. И. Колесникова; [отв. ред. Д. Волкова]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 348 с. – (Справочник).

Павелків, Роман Володимирович. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало; [ред. В. П. Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2010. – 431 с. – (Альма-матер).

Попов, Сергей Николаевич. Думай и богатей по-русски – 5 [Текст] / С. Н. Попов. – М.: ФАИР, 2010. – 304 с.

Психология [Текст] : учеб. [для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / Ф. Г. Асадуллина, О. В. Калинова, А. К. Маркова и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 799 с.

Семаго, Наталья Яковлевна. Теория и практика оценки психического развития ребенка [Текст] : дошк. и мл. шк. возраст / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго; [гл. сих. И. Авидон]. – СПб.: Речь, 2011. – 373 с.: ил. – (Мэтры мировой психологии).

Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология личности [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин ; [отв. ред. О. В. Морозова и др.]. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 574 с.- (Высшее образование).

Шапарь, Виктор Борисович. Курс практической психологи [Текст] / В. Б. Шапарь ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 412 с.

Широкова, Галина Александровна. Практикум для детского психолога [Текст] / Г. А. Широкова, Е. Г. Жадько ; [отв. ред. О. Морозова и др.]. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 316 с.: ил. – (Психологический практикум).

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Большая универсальная энциклопедия [Текст]. В 20 т. [Т.] 1. А-Арл. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 799 с.: ил.

Большая универсальная энциклопедия [Текст]. В 20 т. [Т.] 3. Бог-Вес. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 799 с.: ил.

Большая универсальная энциклопедия [Текст]. В 20 т. [Т.] 6. Ден-Зас. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 799 с.: ил.

Большая универсальная энциклопедия [Текст]. В 20 т. [Т.] 8. Кам-Кол. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 799 с.: ил.

Большая универсальная энциклопедия [Текст]. В 20 т. [Т.] 9. Кол-Лан. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 799 с.: ил.

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 9. Е-Ж / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України та ін., наук. ред. С.І. Болтівець та ін.]. – К.: [Поліграфкнига], 2009. – 711 с.: ілюстр.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Книга мудрости [Текст] / [авт.-сост. А. О. Давтян ; ред. Е. В. Демина]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 303 с.: ил.