НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IІ кв. 2009 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Борейко, Владимир Евгеньевич. История охраны дикой природы в США [Текст] / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – К. : [Логос], 2008. – 79 с. : ил. – (История охраны природы ; вып. 33).

Гопка, Василий Васильевич. Вселенная и человек [Текст] : [монография] / В.В. Гопка. – Новосибирск : [Сибмедиздат], 2007. – 127 с. : ил.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Національний атлас України [Електронний ресурс] : електрон. версія / Ін-т географії Нац. акад. наук України [та ін.]. – Електрон. текст., демонстрац., граф. дані. – К. : Інтелект. Системи ГЕО, 2007. – 1 електрон. опт. диск (DVD).

Паль, Лин фон. Тайны Бермудского треугольника [Текст] / Лин фон Паль ; [ведущий ред. Е.А. Шишкова]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2008]. – 319 с. – (Все тайны Земли).

Гармонія життєвих сил Дніпра [Текст] : (еколог.-духовн. нариси) / [В.Я. Шевчук та ін.] ; Нац. акад. наук України, Міжнар. фонд Дніпра [та ін.] ; [за ред. В.Я. Шевчука]. – К. : [Новий друк], 2003. – 221 с. ; ілюстр.

Затула, Василь Іванович. Тлумачний словник з метеорології та кліматології [Текст] : навч. посіб. для студ. неметеоролог. спец. / В.І. Затула, Л.М. Титаренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 75 с.

Украина. Природа. Традиции. Культура [Изоматериал] / [авт. текста А. Белоусько ; гл. ред. В. Строля ; фотохудож. Ю. Бусленко и др.]. – [К.] : Балтия-Друк, [2008]. – 100 с. : ил.

Черкащина – духовності скарбниця [Текст] / [В. Мельниченко та ін.]. - [Черкаси : Бізнес-стиль, 2009]. – 327 с. : ілюстр.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Забруднення: екологічні аспекти [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; ред. М.С. Козловська ; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2007]. – 40 с. : ілюстр. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього…»; №12).

Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття [Текст] : (матеріали конф., Канів, 8-10 верес. 1998 р) / Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. М.Г. Чорний]. – Канів : [Фітосоціоцентр], 1998. – 319 с. : табл.

Охороняймо вікові дерева Києва [Текст] / Постійна коміс. Київради з питань еколог. політики [та ін.]. – К. : [б.в.], 2008. – 15 с. : фотогр.

Деревні медоноси та пилконоси України (Весняні) [Текст] / В.К. Балабушка [та ін.] ; [голов. ред. М. Халимоненко]. – К. : Дім, сад, город, 2008. – 90 с. : фотогр. – (Бібліотека «Пасіка» ; №2-3, 2008).

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи [Текст] : монографія / С.В. Павлов [та ін.] ; Вінниц. нац.. ун-т ; [ред. Т. Ягельська]. - [Вінниця] : Універсум-Вінниця, 2007. – 254 с. : ілюстр.

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Генетично модифіковані організми (ГМО) [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; ред. М.С. Козловська ; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2007]. – 40 с. : табл. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього…» ; №17).

 

РОСЛИННИЦТВО


Симиренко, Лев Платонович. Крымское промышленное плодоводство [Текст]. Т. 2 / Л.П. Симиренко ; [сост. П.В. Вольвач] ; под ред. П.В. Вольвача. – Симф. : Таврия, 2008. – 608 с. : ілюстр.

Павлюк, Василь Васильович. Алича великоплідна [Текст] / В.В. Павлюк ; [голов. ред. М. Халимоненко]. – К. : Дім, сад, город, 2008. – 67 с. – (Бібліотека «Дім, сад, город» ; №6, 2008).

 

ТВАРИННИЦТВО


Календар пасічника. Зима [Текст] : практ. поради фахівців / [голов. ред. М. Халимоненко]. – К. : Дім, сад, город, 2008. – 47 с. : ілюстр. – (Бібліотека «Пасіка» ; №4, 2008).

 

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


Петрух, Любов Іванівна. Флуорени як туберкуло статики. Флуренізид : мікробіологічні, фармакологічні та клінічні аспекти [Текст] / Л.І. Петрух ; [редкол. : В.М. Петрух та ін.]. – Л. : [Вид-во Львів. політехніки], 2008. – 463 с. : фотогр.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Земна, Наталя Петрівна. Лікувальні ванни для профілактики та зцілення хвороб в українській народній медицини [Текст] : понад 50 рецептів нар. медицини / Наталя Земна (Зубицька) ; [ред. І. Ящембська ; упоряд. О. Лиховид]. - [К. : Київ. правда, 2008]. – 24 с. – (Бібліотека «Зеленої планети» ; №12 (24), 2008).

Шпарик, Ярослав Васильович. РАК: переможці і жертви [Текст] / Я.В. Шпарик. – Л. : Афіша, 2008. – 623 с. : фотогр.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Вербець, В.В. Соціологія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 549 с.

Почепцов, Георгій. Глобальні проекти: конструювання майбутнього [Текст] / Георгій Почепцов. – К. : Укр. центр. політ. менедж., 2009. – 210 с. – (Бібліотека журналу «Соціальна психологія»).

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Власть манипуляции [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Академ. Проект, 2007. – 380 с. – (Социально-политические технологии).

Головаха, Євген. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження», 2005-2007 роки [Текст] / Євген Головаха, Андрій Горбачик ; Нац. акад.. наук України, Ін-т соціол. ; [ред.. В.Гломозда]. – К. : [Ін-т соціол.], 2008. – 132 с.

Осауленко, Олександр Григорович. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація [Текст] : монографія / О.Г. Осауленко. – К. : [Інформ.-аналіт. агенство], 2008. – 413 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Правобережний гербівник [Текст]. Т. 1. Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів / Держ. ком. архівів України [та ін.] ; [ред. В.О. Іванців] ; уклав Е. Чернецький. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2006. – 152 с. : ілюстр.

Правобережний гербівник [Текст]. Т. 2. Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) / Держ. ком. архівів України [та ін.] ; [ред. В.О. Іванців] ; уклав Е. Чернецький. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2007. – 202 с. : ілюстр.

Кассе, Этьен. В тисках мирового заговора [Текст] : [новые потрясающие станицы неизвестной истории человечества] / Этьен Кассе ; [гл. ред. М.В. Мирнова]. – СПб : Вектор, 2008. – 344 с. – (Лабиринты истины).

Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії [Текст] = Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et repression : [пер. з фр.] / Стефан Куртуа [та ін.]. – Л. : Афіша, 2008. – 711 с. : фотогр.

Янович, Віктор Сергійович. Спадщина тисячоліть [Текст] : [пер. з рос.] / Віктор Янович ; [ред.. Н.В. Фехретдінова]. – К. : Книга, 2008. – 447 с. : ілюстр.

Українка, Леся. Стародавня історія східних народів [Текст] / Леся Українка ; [упорядкув. О. Огневої, Н. Сташенко ; голов. ред. Д. Головенко]. – Репр. [відтвор.] вид. [1918 р.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 301 с. : ілюстр.

Правда Виктора Суворова. Окончательное решение [Текст] / [отв. ред. Н. Аничкин ; сост. Д.С. Хмельницкий]. – М. : ЯУЗА-ПРЕСС, 2009. – 478 с. – (Великая Отечественная война).

Пензев, Константин Александрович. Князья Рос. Арийская кровь [Текст] / Константин Пензев ; [ред. В. Манягин]. – М. : Алгоритм, 2007. – 367 с. – (Тайны Льва Гумилева).

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы [Текст]. [Кн. 1] / С.Г. Кара-Мурза ; [гл. ред. С. Скляр]. – Х. [и др.] : Клуб семейного досуга, 2007. – 639 с.

Кара-Мурза, Сергей Георгиевич. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы [Текст]. [Кн. 2] / С.Г. Кара-Мурза ; [гл. ред. С. Скляр]. – Х. [и др.] : Клуб семейного досуга, 2007. – 767 с.

Шишкин, Олег Анатольевич. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж [Текст] / Олег Шишкин. – М. : ЯУЗА [и др.], 2003. – 382 с. : фот. – (Путь в Шамбалу).

Безыменский, Лев Александрович. Сталин и Гитлер перед схваткой [Текст] / Лев Безыменский. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 478 с.

Кремлев, Сергей. 10 мифов о 1941 годе [Текст] / Сергей Кремлев. – М. : Эксмо [и др.], 2009. – 415 с. – (10 мифов).

Трагедия 1941. Причины катастрофы [Текст] / Михаил Мельтюхов [и др.] ; [ред.-сост. Г. Пернавский]. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 431 с. – (Военно-исторический сборник).

Калашников, Максим. Крещение огнем. Вьюга в пустыне [Текст] / Максим Калашников. – М. : ФОЛИО, [2009]. – 639 с. – (Книга-расследование).

Калашников, Максим. Независимая Украина. Крах проекта [Текст] / Максим Калашников, Сергей Бунтовский. – М. : ФОЛИО, [2009]. – 414 с. – (Книга-расследование).

Паталеєв, Олександр Васильович. Старий Київ [Текст] : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталеєв ; [упорядкув. О. Друг ; голов. ред. С. Головко]. - [К. : Либідь, 2008]. – 431 с. : ілюстр.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 / Дніпропетр. нац. ун-т ; [відп. ред. С.І. Світленко]. – Д. : Вид-во ДНУ, 2007. – 302 с.

Кривошия, Володимир Володимирович. Козацька еліта Гетьманщини [Текст] : [монографія] / В.В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 451 с.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] / Черніг. іст. музей ім. В.В. Тарновського [та ін.] ; [відп. ред. І.Ситий] ; упоряд. С.О. Павленко. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилян. Акад.., 2008. – 1142 с. – (Джерела ; т.1.

Педченко, Борис Прокопович. Нащадок апостола Іуди [Текст] : іст. нарис / Борис Педченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 55 с.

Половинчик, Юлія М. Газета «Києвлянин» і українство: досвід національної само ідентифікації [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 217 с. : фотогр.

Акуленко, Віктор Іванович. Відлуння пам’яті: назад у майбутнє [Текст] / Віктор Акуленко ; [ред.. Ю. Попсуєнко, А. Ситник]. – К. : [Бізнесполіграф], 2008. – 399 с. : фотогр.

Політичні репресії радянської доби в Україні [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка України ; [упоряд. Т.Приліпко та ін.]. – К. : Арістей, 2008. – 683 с.

Бевз, Тетяна Анатолівна. Партія національних інтересів і соціальних перспектив [Текст] : (Політична історія УПРС) : [монографія] / Т.А. Бевз ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [ред. С. Носова]. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 586 с.

Крути [Текст] : зб. у пам’ять героїв Крут / упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 419 с. : ілюстр.

Українська революція 1917 – 1921 рр. : подвиг героїв Крут [Текст] : матеріали наук. читань, [Ніжин, 24 січ. 2008 р.] / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 173 с.

Чикаленко, Євген Харлампійович. Щоденник, 1919 – 1920 / Євген Чикаленко ; Укр. Віл. Акад. Наук у США [та ін.] ; за ред. В. Верстюка, М. Антоновича. – К. [та ін.] : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 639 с.

Цепенда, Ігор Е. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз [Текст] : [монографія] / Ігор Цепенда, Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса [та ін.] ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – К. : ІПіЕНД, 2009. – 385 с.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років [Текст]. У 4т. Т. 1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Ін-т історії України НАН України ; [наук. ред. С.В. Кульчицький ; упоряд. Дж. Мейс]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 838 с.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років [Текст]. У 4т. Т. 3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Ін-т історії України НАН України ; [наук. ред. С.В. Кульчицький ; упоряд. Дж. Мейс]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 782 с.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років [Текст]. У 4т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932 – 1933 рр. в Україні / [наук. ред. С.В. Кульчицький ; упоряд. Дж. Мейс]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 622 с.

Верстюк, Владислав. Голодомор. Геноцид українського народу, 1932 – 1933 [Текст] : [В. Верстюк, В. Тиліщак, І. Юхновський] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 25 с. : ілюстр.

Голодомор 1932 – 1933 років. Геноцид українського народу [Текст] : [виставка / авт. вист. Д. Гетьман, І. Юхновський] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 48 с. : ілюстр.

Шевченків край [Текст] : іст.-етногр. дослідж. / В.М. Щербатюк [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; [відп. ред. В.М. Щербатюк ; упоряд. В.М. Щербатюк]. – К. : Наук. думка, 2009. – 543 с. : ілюстр. – (Історія регіонів України).

Трагічні сторінки моєї Вітчизни [Текст] : Голод 1932 – 1933 років у Кобиляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник ; [ред. С.В. Цушко]. – Вид. 3-тє, допов. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2008. – 190 с. : ілюстр.

Німецькі поселення в Україні ІІ пол. ХVІІІ – І пол. ХХ ст. [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Бахмач], 18-19 верес. 2007 р. / Бахмац. район. іст. музей ; [за ред. Т.М. Стрикун]. – Бахмач : [Аспект-Поліграф], 2008. – 125 с. : фотогр., табл.

Закарпаття в етнополітичному вимірі [Текст] = Transcarpathia in ethnopolitical dimension : [монографія / М. Панчук та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол. : Ю. Левенец. ] – К. : ІПіЕНД, 2008. – 681 с. : карта, табл.

Макарти, Петер. PANZERKRIEG. Бронетанковые войска III Рейха. Взлет и падение [Текст] : [пер. с англ.] / П. Макарти, М. Сайрон ; [отв. Ред.. А. Ефремов]. – М. : Эксмо, 2009. – 319 с. : фот. – (Вторая мировая война – глазами немцев).

Кранц, Ганс-Ульрих фон. Мистические тайны Третьего рейха [Текст] / Ганс-Ульрих фон Кранц ; [гл. ред. М.В. Смирнова]. – СПб. : Вектор, 2008. – 344 с. – (Лабиринты истины).

Паль, Лин фон. Оккультные тайны Третьего рейха [Текст] / Лин фон Паль ; [ведучий ред. Г. Благовещенский]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2007]. – 287 с. – (Все тайны Земли).

Космічна, Оксана Юліївна. Традиційне вбрання українців [Текст] = Traditional Ukrainian Clothing. Т. 1. Лісостеп. Степ / Оксана Косміна ; [голов. ред. В. Строля]. - [К.] : Балтія-Друк, [2008]. – 159 с. : ілюстр.

Данилюк, Архип Григорович. Давня архітектура українського села [Текст] : етногр. нарис / Архип Данилюк ; [ред. О.Г. Гриценко]. – К. : Техніка, 2008. – 254 с. : ілюстр. – (Народні джерела).

Холоєвський, Олександр Т. Григорій Іванович Калиновський та його знамена книга «Описание свадебных украинских простонародных обрядов в Малой России и Слободской Украинской…» [Текст] / Олександр Холоєвський. Просили батько і мати, і ми запрошуємо / О. Гончаренко, Н. Єфіменко : збірка / [ред. О.Т. Холоєвський та ін. ; упоряд. О.Т. Холоєвський]. – Черкаси : Кур’єр, 2008. – 99 с. : ілюстр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Ходжаян, Аліна Олександрівна. Політична економія [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. / А.О. Ходжаян ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 302 с.

Лега, Юрій Григорович. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Ю.Г. Лега, В.М. Яценко, В.В. Мельник ; Черкаси. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : [Ред.-вид. центр ЧДТУ], 2008. – 147 с. – (Підручники & посібники).

Туленков, М.В. Сучасний менеджмент [Текст] : (теорії, концепції, моделі) : [навч. посіб. для вузів] / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський, Ю.Ж. Шайгородський. – Полтава : Інтер Графіка, 2008. – 375 с.

Кирилюк, Е.М. Економічне оцінювання [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Е.М. Кирилюк. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 223 с. : табл.

Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України [Текст] : доп. між нар. наук.-практ. конф., [Київ, 28-29 листоп. 2007 р.] Т. 1 / Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України [та ін.] ; [ред. В.М. Чередніченко та ін.]. – К. : [РВПС України], 2008. – 243 с. : табл., діагр.

Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України [Текст] : доп. між нар. наук.-практ. конф., [Київ, 28-29 листоп. 2007 р.] Т. 2 / Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України [та ін.] ; [ред. В.М. Чередніченко та ін.]. – К. : [РВПС України], 2008. – 342 с. : ілюстр., табл., діагр.

Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом [Текст] : посіб. для органів місц. самоврядування. – [К. : б.в, 2005]. – 54 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Національна безпека України і НАТО [Електронний ресурс] : тренінг. - Електрон. текст., демонстрац. дані. – К. [та ін.] : [б.в., 2008]. – 1 електрон. опт. диск (DVD).

Полищук, Сергей И. Все на борьбу с хохляцким жлобством [Текст] / Сергей Полищук. - [Симф.] : Таврия 2007. – 175 с. : фот. – (Превратности судьбы и твои ориентиры).

Шумилов, Олександр Юрійович. Містичний ключ до України [Текст] : [зб. пр.] / Олександр Шумилов. - [2-ге вид., допов.]. – К. : Логос, 2008. – 491 с.

Калашников, Максим. Крещение огнем. Звезда пленительного риска [Текст] / Максим Калашников. – М. : ФОЛИО, [2009]. – 543 с. – (Книга-расследование).

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Ващук, Оксана Л. Посібник для консультанта юридичної клініки [Текст] / Оксана Ващук, Роксоляна Гера ; [відп. ред. Т.Г. Андрусяк]. – Л. : ПАІС, 2008. – 247 с.

Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та право творення [Текст] : аналіт. доп. / [О.А. Фісун та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. О.А. Фісуна]. – К. : НІСД, 2007. – 118 с. : табл., діагр.

Жиффар, Камиль. Пытки [Текст] = The Torture Reporting Handbook : рук. по сост. сообщ. : процедуры документирования и сост. заявлений о пытках в контексте междунар… / Камиль Жиффар. – Изд. 2-е, стер. – К. : Факт, 2008. – 180 с.

Відповідальність за адміністративні правопорушення [Текст] : [станом на 2 січ. 2009 р. / авт.-упоряд. Е.Ф. Демський, О.С. Демський ; редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 415 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 1, 2009).

Дорожньо-транспортні пригоди. Законодавство. Судова практика [Текст] : [станом на 1 серп. 2008 р.] / Департамент Державтоінспекції, Центр безпеки дор. руху ; за ред. С.М. Левченка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 415 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 8, 2008).

Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві [Текст] : [станом на 1 листоп. 2008 р.] / Вищий Госп. Суд України ; за ред. В.С. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 383 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 11, 2008).

Земельні ділянки [Текст] : законодавство, роз’яснення, суд. Практика : [станом на 1 груд. 2008 р. / редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін. ; упоряд. О.А. Вівчаренко] [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 414 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 12, 2008).

Податкові спори [Текст] : [станом на 2 лют. 2009 р.] / Держ. податк. адмін. України ; [упоряд. С.В. Буряк та ін.] ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 319 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 2, 2009).

Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації [Текст] : зб. наук. пр. / [Т-во конституц. права ; за ред. В.М. Кампа, М.В. Савчина]. - [К. : Час Друку, 2008]. – 269 с.

Щербак, Ю.М. Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу [Текст] / [Ю.М. Щербак, З.Р. Міщук ; за ред. В.П. Крижанівського, Е.Р. Рахімкулова]. – К. : [Заповіт], 2008. – 112 с.

Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ [Текст] / Центр політ.-прав. реформ. – К. : [Заповіт], 2007. – 52 с.

Євгеньєва, А.М. Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі [Текст] : інформ.-аналіт. дослідж. / [А.М. Євгеньєва, Ю.Г. Шкарлат ; за ред.. Е.Р. Рахімкулова]. – К. : [Заповіт], 2008. – 96 с.

Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали семінару зав. секретаріатів ком. Верхов. Ради України / Ком. Верхов. Ради України з питань Регламенту, депут. етики та забезп. діяльн. Верхов. Ради України. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – 136 с.

Лінецький, Сергій Володимирович. Законотворчість: коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (Статті 1-162) [Текст] : допов. до Ч. 1 Комент. до Регламенту Верхов. Ради України / [С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський ; за ред. В.П. Крижанівського, Е.Р. Рахімкулова]. – К. : [К. І. С.], 2009. – 43 с.

Етичне та ефективне управління. Самоврядний вимір [Електронний ресурс] / [за ред. О. Газізової та П. Фенриха]. – Електрон. текст. дані і прогр. – Черкаси : Щецин, 2006. – 1 електрон. опт. диск (СД-ROM).

Слухання у комітеті на тему: «Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого забезпечення», [Київ, 4 черв. 2008 р.] [Текст] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією. - [К. : Москаленко О.М., 2009]. – 96 с.

Регуляторна політика для неурядових організацій [Текст] : путівник / [В.Е. Воротін та ін.] ; Ін-т конкурент. сусп-ва ; Центр політ.-прав. реформ ; [за ред. Д.В. Ляпіна та ін.]. – К. : [Вид.-полігр. центр «Київ»], 2008. – 44 с. : схеми. – (Пам’ятка для неурядових організацій).

Питання боротьби зі злочинністю [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності ; [голов. ред. В.І. Борисов]. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 302 с.

Строган, Анна Юріївна. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві [Текст] : монографія / А.Ю. Строган ; [ред. О.В. Старцев]. – К. : Істина, 2009. – 455 с.

Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007 – 2008 [Текст] : [станом на 2 берез. 2009 р.] / Акад. прав. наук України [та ін.] ; [упоряд. В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за ред. В.В. Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 380 с. - – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 3, 2009).

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Військово-історичний альманах [Текст]. Чис. 2 (17) / Центр. музей Збройн. Сил України ; редкол. : В. Горелов [та ін.] ; голов. ред. В.К. Карпов. – К. : [б.в.], 2008. – 160 с. : ілюстр.

Хайрюзов, Валерий Николаевич. Стратегическая авиация России, 1914 – 2008 гг. [Текст] / Валерий Хайрюзов. – М. : Вече, 2009. – 346 с. : фот. – (Военные тайны XXвека).

 

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА


Наука і культура. Україна [Текст]: [щорічник]. Вип. 32 / Нац. акад. наук України, Т-во "Знання" України; голов. ред. О. Сергієнко. – К.: [Київ. нот. ф-ка], 2004. – 367с.: ілюстр.

Наука і культура. Україна [Текст]: [щорічник]. Вип. 33 / Нац. акад. наук України, Т-во "Знання" України; голов. ред. О. Сергієнко. – К.: [Київ. нот. ф-ка], 2005. – 383с.: ілюстр.

Наука і культура. Україна [Текст]: [щорічник]. Вип. 34 / Нац. акад. наук України, Т-во "Знання" України; [голов. ред. О. Сергієнко]. – К.: [Київ. нот. ф-ка], 2008. – 363с.: ілюстр.

Культурологія [Текст]: навч.-[метод.] посіб. [для вузів] /М.П. Іщенко, П.І. Гаман, О.М. Іщенко [та ін.]; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [за ред. М.П. Іщенка]. – Черкаси: [Вид. від ЧНУ], 2009. – 289 с.

Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" [Текст]: матеріали виїзного спільного засід. ком. ВР України з питань науки і освіти та Консульт. ради з питань інформатизації при ВР України, Київ, 12 берез. 2007 р. /[упоряд. І.Б. Жиляєв та ін.]. – К.: СофтПрес, 2007. – 201 с.: ілюстр., табл., діагр.

Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003-2008 [Текст]: бібліогр. покажч. /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; [вид. підгот. Ю.В. Омельчук та ін.; редкол.: В.М. Литвин (голова) та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 567 с.

Захаренко, Олександр Антонович. Слово до нащадків [Текст] /О.А. Захаренко; Черкас. обл. ін-т після диплом. освіти пед. працівників; [упоряд. Н.М. Чепурна]. – К.: [Богданова А.М.], 2006. – 215 с.: фотогр.

Сучасні технології в освіті [Текст]: реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання /Акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [наук. ред. Т.Ф. Букшина; упоряд. І.П. Моісеєва, Л.О. Пономаренко]. – К.: Пед. думка, 2007. – 195 с.

Робота з мультимедійною дошкою [Текст] / [упоряд. В. Лапінський]. – К.: Шк. світ, 2008. – 111 с.: ілюстр., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як організувати роботу? [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова та ін.]. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Навчання монологічного мовлення з опорою на ілюстративну наочність [Текст]: посібник /С. Полозун [та ін.]; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2009. – 64 с.: ілюстр. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови"; 1/2009).

Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 классов [Текст]: (празники, конкурсы, темат. мероприятия, инсценировки, игры и занимат. задания) / [авт.-сост. М.А. Трофимова; ред. Г.Н. Лебедева]. – М.: Глобус, [2008]. – 216 с. – (Учение с увлечением).

Занимательный английский [Текст]: 5-11 кл.: обобщающие уроки, внеклас. мероприятия / авт.-сост. Т.В. Пукина; [ред. А.В. Перепелкина]. - Волгоград: Учитель, [2009]. – 95 с.

Зразки тестів з англійської – читання і аудіювання [Текст] / [упоряд. Л. Кулакова, Н. Реуцька]. – К.: Шк. світ, 2009. – 67 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Інноваційні технології у вивченні англійської мови [Текст] / [упоряд. Т. Михайленко]. – К.: Шк. світ, 2008. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Синельникова, Віра Володимирівна. Освіта США та ефективна організація роботи в школі [Текст] /В.В. Синельникова; [голов. ред. О.С. Любченко. – Х.: Основа, 2009. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова ті література"; вип. 3 (75)).

Тарасова, Олена. Зразки тестів з англійської. Лексика, граматика. Письмо [Текст] /Олена Тарасова. – К.: Шк. світ, 2009. – 66 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Внеклассная работа по немецкому языку на начальном этапе обучения [Текст]: (празники, конкурсы, темат. мероприятия, инсценировки, стихи, игры и занимат. задания) / [авт.-сост. Г.Н. Лебедева]. – М.: Глобус, [2008]. – 287 с. + електрон. опт. диск. – (Учение с увлечением).

Проектна робота. Німецька мова [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. – К.: Шк. світ, 2008. – 127 с.: ілюстр. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Радченко, Тетяна. Міні-театр на уроці німецької [Текст] /Тетяна Радченко. – К.: Шк. світ, 2009. – 95 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Ігри на уроках французької мови [Текст] / [упоряд. Ю. Клименко]. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Конспекти уроків з французької мови [Текст] / [упоряд. Ю. Клименко]. – К.: Шк. світ, 2008. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Рабочие программы по французскому языку [Текст]: 2-11 кл.: (базовый уровень) /Волгогр. гос. ин-т повышения квалификации работников образования; [авт.-сост. Т.В. Горшкова]. – 2-е изд. – М.: Глобус, [2008]. – 230 с. – (Образовательный стандарт).

Бондар, Тамара Іванівна. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах США: особливості становлення та сучасний стан [Текст]: (метод. рек. для студ., магістрантів, викл. [вузів]) /Т.І. Бондар; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [ред.. О.П. Савченко]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 131 с.

Усе для абітурієнта [Текст]: довідник: [2008-2009. Вип. 13 /голов. ред. Д. Марков]. – К.: Майстер-клас, 2008. – 863 с.

Інноваційні підходи до застосування технологій у соціально-педагогічній роботі [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 15-16 лют. 2009 р. /Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [редкол.: О.А. Біда та ін.]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 239 с.

Тренінг самопізнання [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [уклад. С.П. Архипова]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2007. – 80 с.: табл.

Городищина туристична запрошує [Текст]: [путівник]. - [Б.м.: б.в, 2009]. – 23 с.: фотогр.

Громадські медіа в Україні [Текст]: [Творч. центр "Каунтерпарт" та ін.; упоряд. Р.В. Шутов; за ред. В. Купрія]. – К.: [Каунтерпарт], 2008. – 112 с.: фотогр.

Етична журналістика [Текст]: корот. посіб. за матеріалами тренінгів "Вивчення стандартів журналістської етики" / [Асоц. регіон. Журналістів "Медіа-Професіонал" та ін..; упоряд. С. Томіленко, Т. Бондаренко]. - Черкаси: [Вид. О.Ю. Вовчок], 2007. – 55 с.

Громадська журналістика: місцеве самоврядування, участь громадськості і професійні стандарти ЗМІ [Текст]: порадник для місц. мас-медія / [В. Прошко та ін.; ред.. М. Боянівська]. – К.: [АДЕФ-Україна], 2006. – 76 с.

Механізми захисту журналістів, які проводять розслідування [Текст]: корот. посіб. за матеріалами дискусій, провед. у регіон. медіаклубах / [Асоц. регіон. журналістів "Медіа-Професіонал" та ін.; упоряд. С. Томіленко, М. Степанов]. – Черкаси: [Брама], 2007. – 51 с.

Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського [Текст]: каталог /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; [упоряд. Н.П. Бондар та ін.; за ред. Г.І. Ковальчук]. – К.: [НБУВ], 2008. – 231 с.

Колісник, Юрій Вікторович. Преса національних меншин України, або Як навчитись любити свою націю [Текст]: [монографія] /Юрій Колісник; [ред. К. Василів]. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 144 с.

Українське телебачення [Текст]: роки, події, звершення / [М.М. Карабанов та ін.; за ред. М.М. Карабанова та ін.]. – К.: Дирекція ФВД, 2008. – 399 с.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст]: бібліогр. покажч. за І півріч. 2008 р. Вип. 76 /Нац. парлам. б-ка України; [наук. ред. І. Гончар; упоряд. Г.І. Гамалій]. – К.: [НПБУ], 2008. – 99 с.

Библиотечное дело – XXI век [Текст]: науч.-практ. сб. [№2(16)] /Рос. гос. б-ка; [гл. ред. И.В. Самыкина; сост. И.П. Осипова]. – М.: [б. и.], 2008. – 271 с.

Алешин, Леонид Ильич. Информационные технологи [Текст]: [учеб. пособие] /Л.И. Алешин. – М.: [Литера], 2008. – 416 с. – (Современная библиотека; вып. 35).

Мурашко, Ольга Юрьевна. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности бибилиотек [Текст]: [науч.-практ. пособие] /О.Ю. Мурашко; [под. ред. В.К. Клюэва]. – М.: [Литера], 2008. – 132 с. – (Современная бибилиотека; вып. 40).

Колесникова, Марина Николаевна. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности [Текст]: учеб. для вузов /М.Н. Колесникова; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М.: Либерия-Бибинформ, 2009. – 255 с. – (Библиотекарь и время. XXI век; вып. 101).

Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань [Текст]: зб. ст. та повідомл. [Міжнар. наук.-практ. конф. , Рівне. 29-30 верес. 2008 р.] /Рівнен. держ. обл. б-ка; [відпов. ред. Р.М. Щербан; упоряд. Л.Г. Сахнюк]. – Рівне: [Брегін А.Р.], 2008. – 108 с.

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника [Текст]: [зб. наук. пр.]. – Вип. 14 /Нац. акад. наук. України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; [відп. ред. М.М. Романюк]. – Л.: ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. – 536 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст]. Вип. 22 /Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]; редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 365 с.

Библиотечно-библиографическая классификация [Текст]: табл. для дет. и шк. б-к /Рос. гос. б-ка, Рос. гос. дет. б-ка; [Г.П. Ванская и др.; гл. ред. З.Р. Сукиасян]. – 4-е изд., [испр. и доп.]. – М.: Либерея-Бибинформ, 2008. – 319 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст]: основ. табл. 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки: [пер. з англ. /підгот. М.Й. Ахвердова та ін.]; Кн. палата України ім. І. Федорова. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: [КПУ], 2008. – 383 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст]: основ. табл. 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки: [пер. з англ. /підгот. М.Й. Ахвердова та ін.]; Кн. палата України ім. І. Федорова. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: [КПУ], 2008. – 419 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : основ. табл. 62 Машинобудування. Техніка в цілому. : [пер. з англ. / підгот. М.Й. Ахвердова та ін.] ; Кн. палата України ім. І. Федорова ; [наук. редагув. Н.П. Петренко]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : [КПУ], 2008. – 303 с.

Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [Текст] : М8 Поліграфічне виробництво : підрозд. / Нац. б-ка України ім. Вернадського ; [Н.О. Артюшенко та ін. ; голов. ред.. О.С. Онищенко]. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 195 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського).

Читаем, учимся, играем [Текст] : журн.-сб. сценариев для б-к и шк. Вып. 12 / отв. ред. С. Петрова. – М. : Либерия-Библиопринт, 2008. – 112 с. : ил.

МОВОЗНАВСТВО

Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович. Принципы самоорганизации и дескриптология

[Текст] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – К.: Фенікс, 2008. – 318 с.

Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович. Словарніе множества. 1 [Текст] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – К. : Фенікс, 2008. – 444с.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук. України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [редкол. : О.М. Майборода (голова) та ін. ]. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 397 с.

Українська мова [Текст] : енциклопедія / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні [та ін.] ; редкол. : В.М. Русанівський [та ін.]. – Вид. 3-те, змін. І допов. – К. : Укр.. енцикл., 2007. – 853 с. : ілюстр.

Російсько-український словник. Українсько-російський словник [Текст] Русско-украинский словарь. Украинско-русский словарь : 500 000 сл. та словосполучень за ред. В.Т. Бусела. – К. [та ін.] : Перун, 2008. – 1836 с.

Українсько-македонський словник [Текст] / О. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд [та ін.]. – К. : [друк. НБУВ], 2008. – 328 с. – (Словники України).

Єфремов, Сергій Володимироч. Країнознавство. Україна та англомовні країни [Текст] / С.В. Єфремов; [голов. Ред. О.С. Любченко]. – Х. Основа, 2008. – 175 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література” ; вип.. 12 (72)).

Казачінер, Олена Семенівна. Свята англомовних країн [Текст] / О.С. Казачінер; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2009. – 125 с. – (бібліотека журналу “Англійська мова та література” ; вип. 2 (74)).

Чорновол-Ткаченко, Руслан Сергійович. Використання лінгвістичного аналізу творів англійської літератури [Текст] / Р.С. Чорновол-Ткаченко; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 111 с. (Бібліотека журналу “Англійська мова та література” ; вип. 9 (69)).

Зацний, Юрій Антонович. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник [Текст] / Ю.А. Зацний, А.В. Янков; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 359 с.

Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник [Текст] : 80000 сл. та виразів сучас. англ. і укр. мови / [ред. Ю.В. Жиронкіна; упоряд. С.Д. Романов]. – Донецьк: БАО, 2008. – 512 с.

Бондаренко, Євгенія Валеріївна. Американські п’єси [Текст]. Кн. 2 / Є.В. Бондаренко; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 160 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література”; вип.. 8 (68)).

Данилова, Надежда Николевна. Диалог культур: Россия – Германия [Текст] : живопись, музыка, лит. / Н. Данилова, М. Бурлакина; [ред. М.Д. Бузоева]. – М. : Чистые пруды, 2008. – 29 с. : ил. Фот. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Немецкий язык»; вып. 23).

Горбач, Людмила. Німецька мова. Граматика в таблицях [Текст] / Людмила Горбач. – К. : Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Богданов, Михаил Владимирович. 100 наиболее употребительных немецких глаголов [Текст] : справоч. пособие с табл. / М.В. Богданов; [ред. Л.Д. Лаппо]. – М. : Экзамен, 2008. – 126 с. : табл.

Клименко, Ніна Федорівна. Українсько-новогрецький словник [Текст] Oykpano-eллнniko лезіko: 40 000 сл. / Н. Клименко, О. Пономарів, А. Савченко. – К. : Укр. енцикл., 2008. – 533 с.

Вірші, римівки для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / [упоряд. Ю. Клименко]. – К. : Шк. світ, 2008. – 127 с. : ілюстр. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Деко, Вильфрид. Практическая грамматика [Текст] : употребление времен после si / Вильфрид Деко; [ ред. Г.А. Чесновицкая]. – М. : Чистые пруды, 2008. – 31 с. : фот. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французский язык»; вып. 24).

Спирин, Юрий Павлович. Об автомобиле по-французски [Текст] : тексты для чтения / Ю.Спирин; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французский язык» ; вып. 23).

Клименкло, Ольга. Література Франції [Текст] : 10-11 кл. / О. Клименко. – К. : Шк.. світ, 2009. – 127 с. : ілюстр. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

 

ФОЛЬКЛОР


Кримськотатарські народні казки та легенди [Текст] Къырымтатар халкъ масаллары ве эфсанелери / упоряд. Н. Умеров. - [К. : Етнос, 2007]. – 511 с. : илюстр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Филипович, Павло Петрович. Літературознавчі студії. Компаративістика [Текст] : ст., рец. / Павло Пилипович; передм. В. Поліщука; упоряд. В. Поліщук. – Черкаси БРАМА-Україна, 2008. – 643 с.

Хаврусь, Сергій Левкович. З Богуславських криниць [Текст] : літ.-краєзн. розвідки / Сергій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2005. – 59. : фотогр.

Хаврусь, Сергій Левкович. З Богуславських криниць [Текст] : літ.-краєзн. Розвідки / Сергій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2005. – 59. : фотогр.

Хаврусь, Сергій Левкович. На екрані – твори Нечуя-Левицького та його Стеблів [Текст] : літ.-мист. Розвідки, нариси та замальовки / Сергій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2006. – 55. : фотогр.

Брижицька, Світлана Анатоліївна. “Я не одинокий...” [Текст] : Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст...) : монографія / С. Брижицька. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 191 с. : ілюстр.

Брижицька, Світлана Анатоліївна. Життя і слово українця для українців [Текст] : Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців: за матеріалами кн. вражень на його могилі, 1896-1926рр.: монографія / Світлана Брижицька. – К. : [Задруга], 2006. – 294. : ілюстр.

Брижицька, Світлана. Подія на Чернечій і долі людей [Текст] : про заміну чавун. хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : КОРВІН ПРЕСС, 2004. – 32 с. : ілюстр.

Сергій Хаврусь. [Текст] : бібліогр. довід. (1967-2007) / упоряд. А. Хаврусь. – Черкаси : Кур’єр, 2007. – 67 с.

Літературно-мистецький вернісаж Черкащини [Текст] : [метод.-бібліогр. матеріали]. Вип. 7 / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [матеріал підгот. Р.П. Куценко та ін.; ред. Г.С. Круглякова]. – Черкаси: [ОУНБ], 2009. – 16 с. : ілюстр.

Видання Миколи Гоголя в Україні (1831-1923) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України; [наук. ред. В.О. Кононенко; упоряд. І.О. Негрейчук]. – К. : [НПБУ], 2009. – 54 с.

 

МИСТЕЦТВО


Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ - початок ХХІ століття [Образотворчий матеріал] : живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов; [ред. Г.М. Дудакова]. - [Сімф.] : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 207 с. : іллюстр.

Микола Стороженко [Образотворчий матеріал] Mykola Storozhenko: [альбом] / Микола Стороженко; [авт. проекту В. Войтович]. – [К. : Дніпро, 2008]. – 183. : ілюстр.

Александрович, Володимир Степанович. Собор святого Юра у Львові [Текст] / В.С. Александрович, П.А. Ричков; [ред. О.Г. Гриценко]. – К. : Техніка, 2008. – 230 с. : ілюстр. – (Національні святині України).

Мунін, Георгій Благоєвич. Визначні пам’ятки Західної України [Текст] The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглев, О.О. Гаца; [наук. ред. В.П. Дишлевич]. – К. : Книга, 2008. – 174 с. : ілюстр. – (Культурно-історична спадщина України).

Палац Абази [Текст] : [буклет] / Шполян. центр. район. б-ка; [підгот. В. Демченко]. – Шпола: [Шполян. ЦРБ, 2008]. –1 арк. : фотогр.

Вітряки Черкащини [Образотворчий матеріал] Windmills of Cherkachina: [настін. календар] : 2009 / [дизайн Б. Коваля; фото І. Одокіенко І.О.], 2009. - [12] с. : ілюстр. ; 41, 5х29 см.

Федорук, Олександр Касьянович. Маестро художнього скла Андрій Бокотей [Текст] / Олександр Федорук; [голов. ред. Т. Ковтуненко]. – К : Либідь, 2008. – 319 с. : ілюстр.

Шедеври українського живопису [Образотворчий матеріал] Maserpieces of Ukrainian painting Шедеврі украинской живописи Chefs-doeuvre de la peinture ukrainienne: [альбом] / [упорядкув. Д. Горбачова; ред. А. Вакуленко]. – К. : Мистецтво, 2008. – 607 с. : ілюстр.

Сергій Якутович. Незавершений проект [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Сергій Якутович; [передм. М. Матіос; ред. Н. Забаштанська, П. Ромко]. – К. : Грамота, 2008. – 311 с. : ілюстр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Микола Лисенко. Бібліографія [Текст] : наук. – допом. Бібліогр. покажч. [Нац. парлам б-ка України, Мемор. музей М.В. Лисенка; наук. ред. В.О. Кононенко; упоряд. І.О. неграйчук та ін.]. – Х. : Фоліо, 2009. – 223 с.

Раннер, Сильвэн. Трагедия Мэрилин Монро [Текст] : роман: [пер. с фр.] / Сильвэн Реннер. Интервью, воспоминания; [сост. С.П. Снежко]. – К. : Муза, 1994. – 303 с. : фот.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Хансон, Кеннет. Свитки Мертвого моря [Текст] / [пер. с англ.] / Кеннет Хансон; [отв. ред. Н. Мажникава]. – Ростов н/Д: Фенікс, 2005. – 189 с. 0 (Золотий фонд).

Гардинер, Филип. Святая плащеница, ковчег и дева Мария [Текст] : [пер. С англ.] / Пилип Гардинер; [гл. Ред. С.С. Скляр]. – Х. [и др.] : Клуб семейного досуга, 2008. – 397 с.: ил.

Кассе, Этьен. Ключ Соломона. Код мирового господства [Текст] / Этьен Кассе; [гл. ред. М.В. Смирнова]. – СПб: Вектор, 2008. – 206 с. – (Лабиринты истины).

Кассе, Этьен. Евангелие от Иуды [Текст] / Этьен Кассе; [гл. ред. М.В. Смирнова]. – СПб: Вектор, 2008. – 207 с. – (Лабиринты истины).

Пузынини, Андрей Павлович. Учитель Иисус [Текст] : сравн. исслед. древ. моделей ученичества: [монография] / Андрей Пузынин; [гл. ред. А. Буковецкий]. – Черкассы: Коллоквиум, 2008. – 175 с. – (Коллоквиум в монографиях).

Сторки, Алан. Иисус и политика. Противостояние властей [Текст] Jesus and politics. Confrontinq the powers: пер. с англ. / Алан Сторки; [гл. Ред. А. Буковецкий]. – Черкассы: Коллоквиум, 2008. – 412 с.

Матеріали до історії українського патріярхального руху (1963-2001) [Текст] Towards a historu of tne Ukrainian Ratriarchal movement (1963-2001) / упоряд. А. Сороковський. – Л. : Свічадо, 2009. – 363 с.

Исламская культура [Текст] : сер. религиоз. уроков для нач. кл. Кн. 1. / Духов. упр. мусульман Украины. - [К. : Аль-Иршад, 2009? . – 54 с.]

Исламская культура [Текст] : сер. религиоз. уроков для нач. кл. Кн. 2 / Духов. упр. мусульман Украины. - [К. : Аль-Иршад, 2009?]. – 54 с.

Исламская культура [Текст] : сер. религиоз. уроков для нач. кл. Кн. 3 / Духов. упр. мусульман Украины. - [К. : Аль-Иршад, 2009?]. – 70 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Гуцаленко, Леонид Авксентьевич. Человек – мера добра и зла [Текст] / Л.А. Гуцаленко. – Минск: Право и экономика, 2008. – 545 с.

Борейко, Владимир Евгеньевич. Этика и практика охраны биоразнообразия [Текст] / В.Е. Борейко; Киев. экол.-культур. центр [и др.]. – К. : [Логос], 2008. – 359 с.: фот. – (Охрана дикой природы; вып. 56).

 

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 8. Дл-Дя. Дод. А-Г / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України та ін.; наук. ред. С.І. Болтівець та ін.]. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 715 с. : ілюстр., фотогр., карти.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Знаменательные даты, 2009 [Текст] : универс. энциклопед. календарь для работников б-к., шк. и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / гл. ред. Е. Тихонова. - [М.] : Либерея – Бибинформ, [2008]. – 752с.

Знаменні дати [Текст] : календар – 2009: [щорічник / Нац. парлам. б-ка України; авт.-упоряд. В.О. Кононенко та ін.; ред. О.П. Косюк]. – К : Україна, 2009. – 352 с. : ілюстр.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. № 3 (8) / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [голов. ред. Ю.Г. Рубан]. - [К.] : НІСД, [2008]. – 254 с.