НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2012 року

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Воронина, Леся. У пошуках Огопого [Текст] : (нотатки навколосвіт. мандрівниці) / Леся Воронина. – К. : Нора-Друк, 2010. – 175 с., ХVI с. іл.. – (Серія "Мандри").

Роздобудько, Ірен Віталіївна. Мандрівки без сенсу і моралі [Текст] / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2011. – 189 с., ХVI с. іл. – (Серія "Мандри").

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Сучасний університет: перспективи розвитку [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 18-21 жовт. 2010 р. Т. 1. Трансформування ролі сучасного університету в економіці знань. Стратегічне партнерство і розвиток системи трансферту технологій у вищій школі: міжнародний та вітчизняний досвід / Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: Ред.-вид. центр ЧДТУ, 2010. – 135 с.

Присвяч. 50-річчю ЧДТУ.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Кузьмин, Виктор Владимирович. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов [Текст] : [монография] / Кузьмин В. В., Шевченко В. В., Минко А. Н. – Харьков : Монограф, 2012. – 244 с. : ил.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ.

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Мацевитый, Владимир Михайлович. Физико-технические аспекты адгезии твердых тел [Текст] : [монография] / В. М. Мацевитый, И. Б. Казак, К. В. Вакуленко ; [ред. В. В. Вероцкая] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. – К. : Наук. думка, 2010. – 253 с.: ил.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Почепцов, Георгій Георгійович. Контроль над розумом [Текст] / Георгій Почепцов ; [ред. Ю. В. Данилюк]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2012. – 350 с.

Степико, Михайло Тимофійович. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст] : монографія / [М. Т. Степико ; ред. І. В. Куницина та ін.] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 334 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Теоретико-методолгічні та соціокультурні засади гендерної політики: світовий та вітчизняний досвід [Текст] : навч.-метод. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [уклад. Н.І. Земзюліна]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 103 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бешанов, Владимир Васильевич. Брестская крепость [Текст] : правда о "бессмертном гарнизоне" / Владимир Бешанов ; [отв. ред. Д. Галкина]. – 5-е изд. – М. : Эксмо [и др.], 2012. – 347 с. : ил. – ("Звезды" военной истории).

Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа [Текст]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 472 с.

Болтунов, Михаил Ефимович. Душа разведчика под фраком дипломата [Текст] / М. Е. Болтунов. – М. : Вече, 2012. – 351 с.: ил. – (Гриф секретности снят).

Буровский, Андрей Михайлович. Наполеон – спаситель России. От вас это скрывают! [Текст] / Андрей Буровский ; [отв. ред. С. Соколова]. – М. : Яуза [и др.], 2012. – 415 с. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Васильченко, Андрей Вячеславович. Общество "Туле". Правда без мифов [Текст] / Андрей Васильченко. – М. : Вече, 2010. – 319 с. : ил. – (Архивы Аненэрбэ).

Гончарук, Тарас Григорович. Дем'ян Многогрішний [Текст] / Т. Г. Гончарку. – К. : Прадес, 2012. – 118 с.

Дмитренко, Володимир. Імператор Нерон. У вирі інтриг [Текст] / Володимир Дмитренко ; [редакц. опрацюв. П. Мацкевича, К. Мацкевич]. – Л. : Кальварія, 2011. – 159 с.: іл.

На обкл. назва: Нерон.

Дмитренко, Володимир. Імператори Тіберій, Калігула і Клавдій. Римська імперія після Октавіана Августа [Текст] / Володимир Дмитренко ; [редакц. опрацюв. П. Мацкевича, К. Мацкевич]. – Л. : Кальварія, 2011. – 197 с. : іл.

На обкл. назва : Тіберій. Калігула. Клавдій.

Дмитренко, Володимир. Октавіан Август. Народження Римської імперії [Текст] / Володимир Дмитренко ; [редакц. опрацюв. П. Мацкевича, К. Мацкевич]. – Л. : Кальварія, 2011. – 270 с.: іл.

На обкл. назва: Октавіан Август.

Друга світова війна: український вимір [Текст] / [авт.-упоряд.]. – Фелікс Левітас : [за наук. ред. П. П. Панченка, В. І. Горелова]. – К. : Наш час, 2012. – 270 с. : іл.

Елисеев, Александр Владимирович. Вся правда о 1937 годе. "Преступление века" или спасение страны? [Текст] / Александр Елисеев ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза-пресс, 2012. – 382 с. – (Сталина на вас нет!).

Енциклопедія історії та культури карпатських русинів [Текст] : пер. з англ. / уклад. П. Р. Магочій, І. Поп ; за заг. ред. П. Р. Магочія. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. – 849 с.: іл., карти.

Карнацевич, Владислав Леонідович. Битва під Конотопом [Текст] / В. Карнацевич. – К. : ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. – 119 с.

Леп'явко, Сергій Анатолійович. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка [Текст] / С. Леп'явко. – К. : Світоч, 2012. – 125 с.

Лопуховский, Лев Николаевич. Июнь 1941. Запрограммированное поражение [Текст] / Лев Лопуховский, Борис Кавалерчик ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза [и др.], 2010. – 733 с.: ил. – (Виктор Суворов: за и против).

Меньшиков, Вячеслав Владимирович. Ржев – Сталинград. Скрытый гамбит маршала Сталина [Текст] / Вячеслав Меньшиков. – М. [и др.] : Питер, 2012. – 416 с.

Минаков, Сергей Тимофеевич. 1937: заговор был! [Текст] / Сергей Минаков ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза-пресс, 2012. – 318 с. – (Сталина на вас нет!).

Мицик, Юрій Андрійович. Іван Виговський [Текст] / о. Юрій Мицик. – К. : Світоч, 2012. – 124 с.

Мицик, Юрій Андрійович. Тиміш та Юрій Хмельницькі [Текст] / Юрій Мицик. – К. : Прадес, 2012. – 119 с.

Мухин, Юрий Игнатьевич. Подонки истории. Самая зловещая тайна ХХ века [Текст] / Юрий Мухин ; [отв. ред. Д. Галкина]. – М. : Яуза-пресс, 2011. – 734 с. – (Новые книги Юрия Мухина).

Нерсесов, Юрий Аркадьевич. Продажная история. "Паленые" мифы о России [Текст] / Юрий Нерсесов ; [отв. ред. С. Соколова]. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 255 с.: ил. – (Война и мы).

Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Дніпропетр. Нац. ун-т ім. О. Гончара [та ін.] ; [від. ред. С. І. Світленко]. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 222 с. : іл.

Свідчення. Голос народу [Текст] : [свідчення про кн., газ., народознав. бесіди Гарафіни Маковій / упоряд. С. Мельник ; ред. А. Жуміга]. – Чернівці: Факел Марії, 2011. – 353 с.

Сорока, Юрій Володимирович. Безгетьмання та останній гетьман України [Текст] / Ю. В. Сорока. – Х. : ПЕТ, 2012. – 120 с.

Сорока, Юрій Володимирович. Походи Богдана Хмельницького [Текст] / Ю. Сорока. – К. : Техніка, 2012. – 120 с. : іл.

Сорока, Юрій Володимирович. Чорна рада [Текст] / Ю. Сорока. – К. : ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. – 120 с.

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 90. Україна – Білорусь. Кн. 1 / Фонд сприяння розв. мистец. ; упоряд. В. Пономарьов ; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фенікс, 2012. – 601 с. : іл.. – (Українські пропілеї).

Чухліб, Тарас Васильєвич. Гетьмани України – Русі [Текст] / Тарас Чухліб ; [ред. Ю. Є. Єфременкова ; худож. О. К. Перепелиця]. – Донецьк : БАО, 2012. – 303 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Земля – село – люди – реформа [Текст] : зб. аналіт. матеріалів Експерт. форуму з питань земел. реформи, Київ, 14 лют. 2012 / [Лаб. дослідж. ТЦК ; ред. В. Пакулько]. – К. : Лег. статус, 2012. – 95 с. : іл.

Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі [Текст] : [зб. тез. доп.] Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 12 – 13 квіт. 2012. р. [У 2 т. Т. 1] / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. Н. Л. Казарінова]. – Черкаси: РВВ СУЕМ, 2012. – 255 с.

Присвяч. 51-річниці першого косм. польоту Ю. О. Гагаріна.

Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі [Текст] : зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 12 – 13 квіт. 2012. р. [У 2 т. Т. 2] / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. Н. Л. Казарінова]. – Черкаси: РВВ СУЕМ, 2012. – 527 с.

Найдьонов, Михайло Іванович. Динаміка оцінок престижності професій, що користуються попитом на ринку праці. Чинники, умови та особливості вибору професії [Текст] : інформ. бюл., листоп. 2010 / М. І. Найдьонов, Л. В. Григоровська ; упоряд. О. М. Лисенко ; [Ін-т соц. та політ. психології НАПН України]. – К. : Міленіум, 2010. – 127 с. : табл.

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [Л. І. Федулова та ін.] ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування" ; за ред. Л. І. Федулової. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 131 с.: іл..

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс [Текст] / [Л. П. Горкіна та ін.] ; за ред. Л. П. Горкіної ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : Експерес, 2010. – 759 с.

Семикіна, Марина Валентинівна. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку [Текст] : [монографія] / Семикіна М. В., Гунько В. І., Пасєка С. Р.; [наук. ред. М. В. Семикіна] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: МАКЛАУТ, 2012. – 335 с.

Становлення і розвиток недержавних суб'єктів сектору безпеки України [Текст] : (система безпеки підприємництва) : аналіт. доп. / [Крутов В. В., Пилипчук В. Г. ; за ред. О. О. Котелянець] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 132 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2010 рік [Текст] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистики, 2011. – 543 с.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2011 рік [Текст] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистики, 2012. – 505 с.

Ткачук, Анатолій. Земля, село, люди [Текст] : що думає селянин Панько Цікавий про земел. реформу в Україні / [А. Ткачук]. – К. : Лег. статус, 2012. – 63 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Янукович, Віктор Федорович. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Текст] : щоріч. Послання Президента України до Верхов. Ради України / [В. Ф. Янукович ; редагув. І. В. Кунициної та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 253 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону [Текст] : глосарій термінів / МБО "Екологія – Право – Людина" [та ін.] ; [упоряд. Дьяков О. А. та ін. ; за заг. ред. Кравченко О. В.]. – Л. : Манускрипт, 2012. – 34 с.

План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні [Текст] / [С. В. Артеменко та ін. ; за заг. ред. О. В. Кравченко ; Громад. експерт. рада при укр. частині Ком. з питань співробітництва між Україною та ЄС та ін.]. – Л. : Манускрипт. 2012. – 118 с.: іл.

Політична мапа Криму: 2010 – 2011. Процеси і тенденції [Текст] / [Ю. А. Тищенко та ін.] ; за заг. ред. Ю. А. Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. [та ін.] : Агенство "Україна", 2012. – 119 с.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] : [аналіт. доп. / А. В. Єрмолаєв та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 46 с.

Творчий центр ТЦК [Текст] : звіт за результатами діяльн., 1966 – 2011 / Творчий центр ТЦК. – К. : [б. в.], 2012. – 43 с. : іл.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Баровська, Анастасія Валеріївна. ОГАС як національний проект: постановка проблеми [Текст] : аналіт. доп. / [А. В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 126 с.

На тит. арк. авт. не зазначено. – В кн. також : Матеріали засідання "круглого столу" "Держава ХХІ століття: ОГАС проти бюрократії".

Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників ХVІІІ-ХХІ століть [Текст] : [біобібліогр. слов.] : (спец. 12.00.08 – кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право) / Держ. вищ. навч. закл. "Нац.гірн. ун-т" [та ін.] ; [авт.-уклад. В. В. Лень та ін.] ; за заг. ред. В. В. Леня. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. – 351 с.

Практика Європейського суду з прав людини [Текст] : питання кримін. судочинства / Адвок. об-ня "Одес. обл. колегія адвокатів" ; [уклад. Д. В. Ягунов ; за ред. Й. Л. Бронза]. – О. : Фенікс, 2010. – 165 с.

Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів [Текст] : результати викон. в Україні другого етапу європ. дослідж. на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / [В. В. Глуховський та ін. ; Лікар. асоц. Миколаїв. регіону]. – К. : Дизайн і поліграфія, 2012. – 157 с. : іл.

Фулей, Тетяна Іванівна. Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем [Текст] / [Т. Фулей, Л. Лукас, Л. Сайц]. – К. : Москаленко О. М., 2012. – 180 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Шелухин, Николай Леонидович. Правовое обеспечение использования транзитного потенциала Украины [Текст] : монография / Шелухин Н. Л. ; [наук. ред. Б. В Деревянко] ; Донец. юрид. ін-т. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 127 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Біла книга, 2011. Збройні Сили України [Текст] : [щорічник] / М-во оборони України. – К. : Москаленко О. М., 2012. – 84 с. : іл..

Спецвип. журн. "Військо України".

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наукова діяльність в Черкаській області за 2011 рік [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл., [ред. А. В. Бабич]. – Черкаси : Голов. упр. статистики, 2012. – 164 с.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Зінченко, Анна Володимирівна. Педагогіка комунікативної толерантності у вищій школі [Текст] : [метод. посіб. для викладачів] / Зінченко А. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011. – 108 с.

Позакласна робота. Англійська мова [Текст] / [упоряд. Л. Мудрак]. – К. : Ред. газ. гаманіт. циклу, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Позакласна робота. Німецька мова [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. – К. : Ред. заг. гаманіт циклу, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Пономарьова, Ю. А. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників у режимі автономної роботи (англійська і французька мови) [Текст] : посібник / Пономарьова Ю. А., Шерстюк О. М. ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; 2 (70)).

Дод. до наук.-метод. журн. "Іноземні мови".

Черниш, В. В. Інформаційно-комунікаційні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов [Текст] : посібник / Черниш В. В. ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2012. – 64 с. : іл.. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; 1 (69)).

Дод. до наук.-метод. журн. "Іноземні мови".

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Черниш, Наталія Іванівна. Видавничий доробок Миколи Бажана [Текст] : [монографія] / Наталія Черниш. – Л. : Піраміда, 2012. – 279 с. : іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : сред. табл. Вып. 4. 7 Ч  Культура. Наука. Просвещение / [Н. Е. Васильева и др. ; гл. ред. Э. Р. Сукиасян] Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – М. : Пашков дом, 2011. – 334 с.

 

ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА


Словник-довідник термінології музейництва [Текст] / Роман Микульчук [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 124 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Термінографічна серія "СловоСвіт" ; № 15).

 

МОВОЗНАВСТВО


Ділова лексика [Текст] : англ.-укр., укр.-англ. слов. / [уклад. О. М. Акмалдінова та ін. ; ред. Н. В. Кіор]. – К. : Академія, 2011. – 295 с. – (Nota bene).

Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 14 – 15 / Черкас. Нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2012. – 386 с.

Пономарів, Олександр Данилович. Культура слова [Текст] : мовностиліст. поради / Олександр Пономарів ; [голов. ред. С. В. Головко]. – 4-те вид., доповн. – К. : Либідь, 2011. – 271 с.

Цимбалюк, Юрій Васильович. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів [Текст] / Ю. В. Цимбалюк ; [ред. Н. Забаштанська]. – К. : Грамота, 2012. – 407 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Войнович, Валерій Миколайович. Українська міфологія [Текст] / Валерій Войнович ; [голов. ред. С. Головко]. – Вид. 3-тє. – К. : Либідь, 2012. – 663 с. : іл.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Вознюк, Володимир Овксентійович. Ольга Кобилянська [Текст] / В. Вознюк. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 151 с.

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка [Текст]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 472 с.

Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори [Текст] : учням, абітурієнтам, студ., учителям / Микола Жулинський ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – К. : Либідь, 2011. – 1150 с.: іл.

Коляда, Ігор Анатолійович. Михайло Коцюбинський [Текст] / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 119 с.

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Іван Котляревський [Текст] / Т. Панасенко. – Х. : СИЦИЯ, 2012. – 90 с.

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Олександр Довженко [Текст] / Т. М. Панасенко. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 119 с.

Поліщук, Ярослав Олексійович. І ката, і героя він любив… [Текст] : Михайло Коцюбинський : літ. портр. / Ярослав Поліщук ; [ред. В. П. Мусійченко]. – К. : Академія, 2010. – 300 с. – (Життя і слово).

Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка–Основ'яненко [Текст] / Леонід Ушкалов. – К. : Техніка, 2012. – 120 с.

Ушкалов, Леонід Володимирович. Панас Мирний [Текст] / Леонід Ушкалов. – Х. : ПЕТ, 2012. – 120 с.

Франсуаза Саган. Одиночество и любовь [Текст] : [пер. с фр.]. – М. : Эксмо, 2012. – 542 с.

 

МИСТЕЦТВО


"Радянське кіно" (1935 - 1938) [Текст] : сист. покажч. змісту журн. / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [авт.-упоряд. М. А. Лук'яненко ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2012. – 143 с.

Хронол. продовж. покажч. змісту журн. "Кіно" (1925 – 1933).

Вакульчук, Ольга Анатоліївна. Інструментальна музика в українських виданнях 1923 – 1934 років [Текст] : [монографія] / Ольга Вакульчук ; [наук. ред. Л. В. Івченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Наук.-вид. центр НБУВ, 2011. – 217 с. – (З історії музичної спадщини України).

Володимир Яковець [Образотворчий матеріал] : [кат. вист., 2012]. – Черкаси: Брама – Україна, 2012. – 57 с. : іл.

Петрова, Ольга Миколаївна. Інші береги… [Образотворчий матеріал] =The other shores…: [живопис : кат. вист., 1990 - 2012] / Ольга Петрова ; [ред. Є. Волгін та ін.] ; Київ. нац. музей рос. мистец. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 196 с. : іл.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Билей, Кристофер. Отцы о пасторском служении [Текст] : пер. с англ. / Кристофер Билей ; [гл. ред. А. Буковецкий]. – Черкассы : Коллоквиум, 2012. – 157 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Августин Аврелій. Сповідь [Текст] / Святий Августин ; [передм. П. О. Ніколова] ; ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – К. : Шанс, 2012. – 349 с.

Монтень, Мішель. Проби [Текст] : вибране : пер. з фр. / Мішель Ейкем (Мішель Монтень) ; [післямова В. Л. Скуратівського] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – К. : Шанс, 2012. – 444 .

Ніцше, Фрідріх Вільгельм. Людське, надто людське [Текст] = Menschliches All-zumenschliches : кн. для вільних умів : [пер. з нім.] / Фрідріх Ніцше ; наук. ред. О. Фешовець. – Л. : Астролябія, 2012. – 407 с. – (Українська філософська бібліотека ; т. 4).

 

ПСИХОЛОГІЯ


Кузнєцов, Марат Амірович. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання [Текст] : [монографія] / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Вид-во ХНПУ, 2012. – 226 с.

Ліщинська, Олена Альбертівна. Профілактика психологічного насильства у сім'ї та освітньому середовищі [Текст] : метод. рек. / О. А. Ліщинські : нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2010. – 67 с.

Соціально-пчихологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу [Текст] : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 83 с.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №2 (23) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – К. : НІСД, 2012. – 223 с.