Ресурси бібліотеки


Фонд бібліотеки налічує близько 2 млн. 340 тис. книг, періодичних видань, аудіовізуальних і образотворчих матеріалів, нот, карт, описів винаходів до авторських свідоцтв і патентів та інших документів з усіх галузей знань тридцятьмап’ятьма мовами світу. Окремо виділені фонди рідкісних і цінних видань та краєзнавчий депозитарій.

Фонд періодичних видань включає газети і журнали, серед яких наукові, науково-популярні, виробничі та літературно-художні видання, видання для дозвілля українською, російською та ін. мовами.

Склад і зміст фондів бібліотеки розкривають каталоги та картотеки, створені в традиційній картковій формі:


Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документа користувачі можуть отримати з алфавітних каталогів:

 • Алфавітний каталог;
 • Алфавітний каталог нових надходжень;
 • Алфавітний каталог на книжковий фонд Канадсько-українського бібліотечного центру;
 • Алфавітний каталог нотних видань;
 • Алфавітний каталог звукозаписів;
 • Алфавітний каталог відділу краєзнавчої літератури та бібліографії;
 • Реєстраційний каталог описів винаходів до авторських свідоцтв і патентів;
 • Алфавітний каталог літератури іноземними мовами.

 

Інформацію про наявність у бібліотеці документів з окремих галузей знань користувачі можуть отримати з систематичних каталогів:

 • Систематичний каталог;
 • Систематичний каталог довідкових та бібліографічних видань;
 • Систематичний каталог на книжковий фонд Канадсько-українського бібліотечного центру;
 • Систематичний каталог нових надходжень;
 • Систематичний каталог нотних видань;
 • Систематичний каталог звукозаписів;
 • Систематичний каталог літератури іноземними мовами;
 • Зведений систематичний краєзнавчий каталог;
 • Зведений топографічний краєзнавчий каталог.

 

Картотеки на допомогу користувачам:

 • Алфавітна картотека назв художніх творів;
 • Алфавітна картотека назв драматичних творів;
 • Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу;
 • Алфавітно-предметний покажчик до картотеки статей;
 • Картотека журналів, передплачених бібліотекою;
 • Картотека газет, передплачених бібліотекою;
 • Краєзнавча картотека персоналій;
 • Географічна картотека місцевих газет і журналів;
 • Алфавітна картотека назв вокальних творів (пісні, романси, хори);
 • Тематичні картотеки пісень на слова Т.Г. Шевченка; В. Симоненка; арій з опер та оперет; пісень з кінофільмів, телефільмів, мультфільмів; пісень до народних свят та обрядів
 • Картотеки відділу літератури іноземними мовами:

– країнознавча;

– персоналій;

– з методики викладання іноземних мов;

– розмовних тем.