Имение Козацкое княгини Татьяны Георгиевны Куракиной Киевской губернии, Звенигородского уезда [Текст]. – К.: Типо-Литография «С.В. Кульженко», 1913. – 32 с.

В праці подається опис, план та фотографії маєтку Козацьке княгині Т.Г. Куракіної, відомості про організацію і ведення господарства.