Описание и справочная книга Черкасского уезда Киевской губернии [Текст] /сост. А.В. Чугаев. – Черкассы: Типография Х.Д. Раздальского, 1911. – 176 с.

В праці подано список поселень Черкаського повіту, статистичні дані, відомості про адміністративний і територіальний поділ. Описано грунти, ріки і озера, природні копалини, вміщено відомості про населення, промисловість, землеволодіння, народну освіту, медицину, кооперацію, шляхи сполучення Черкаського повіту станом на 1911 рік.