Похилевич, Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся [Текст] /Л. Похилевич. – К.: Киево-Печерская Лавра, 1864. – 763 с.

Праця про населені пункти, зокрема Правобережної Черкащини, написана на основі вивчення документів та переказів місцевого населення. Кожен нарис містить дані про розташування населеного пункту, походження назви, статистичні та історичні відомості про населення і події з найдавніших часів до ХІХ с.

Видання вміщує топографічний покажчик.