Список населенных мест Киевской губернии [Текст] /Изд. Киев. губерн. стат. ком. – К.: Типография Ивановой, 1900. – 1896 с.

В нарисах про населені пункти, зокрема Правобережної Черкащини, наводяться статистичні дані про кількість і склад населення, розподіл землі, ремесла, економічний, культурний та історичний розвиток станом на 1900 рік.

Видання вміщує алфавітний покажчик населених пунктів.