Шевченко, Т. Кобзар [Текст] /Т.Г. Шевченко. – С.-Пб.: Друкарня П.А. Куліша, 1860. – 244 с.

Останнє прижиттєве видання «Кобзаря», надруковане в Санкт_Петербурзі в друкарні П.А. Куліша коштом Платона Симиренка, нашого земляка, мецената.