Із колекції рідкісних і цінних видань

 

Шевченко, Т. Кобзар [Текст] /Т.Г. Шевченко. – С.-Пб.: Друкарня П.А. Куліша, 1860. – 244 с.

Останнє прижиттєве видання «Кобзаря», надруковане в Санкт_Петербурзі в друкарні П.А. Куліша коштом Платона Симиренка, нашого земляка, мецената.


Список населенных мест Киевской губернии [Текст] /Изд. Киев. губерн. стат. ком. – К.: Типография Ивановой, 1900. – 1896 с.

В нарисах про населені пункти, зокрема Правобережної Черкащини, наводяться статистичні дані про кількість і склад населення, розподіл землі, ремесла, економічний, культурний та історичний розвиток станом на 1900 рік.

Видання вміщує алфавітний покажчик населених пунктів.


Смела. Краткое статистико-экономическое описание имений и заводов графов Бобринских в Киевской губернии, для Всероссийской выставки 1913 года в Киеве [Комплект] /сост. В. Головня. – К.: [Типография Р.К. Лубковского], 1913. – 199 с.: илл., фотогр., табл.

Історія м. Сміли з найдавніших часів до початку ХХ ст. Детальний опис Смілянського маєтку та роду Бобринських, клімату і грунтів, природних копалин, шляхів сполучення, розвитку сільського господарства та цукрового виробництва. Про суспільно-культурні заходи та благодійництво Бобринських.


Похилевич, Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся [Текст] /Л. Похилевич. – К.: Киево-Печерская Лавра, 1864. – 763 с.

Праця про населені пункти, зокрема Правобережної Черкащини, написана на основі вивчення документів та переказів місцевого населення. Кожен нарис містить дані про розташування населеного пункту, походження назви, статистичні та історичні відомості про населення і події з найдавніших часів до ХІХ с.

Видання вміщує топографічний покажчик.


Памятная книжка Киевской губернии, составленная редактором Киевских губернских ведомостей Н. Чернышевым, на 1858 год [Текст]. – К.: Губернская типография, 1858. – 380 с.

Праця містить історичні, географічні та статистичні відомості з життя, зокрема, Правобережної Черкащини у 1856 – 1857 роках.

Подаються статистичні дані про населення в повітових містах. Вміщується опис Корсуня в той час, коли місто належало князю Лопухіну, опис села Мошен, коли воно належало Е.К. Воронцовій та опис м. Сміли 1857 року.


Описание и справочная книга Черкасского уезда Киевской губернии [Текст] /сост. А.В. Чугаев. – Черкассы: Типография Х.Д. Раздальского, 1911. – 176 с.

В праці подано список поселень Черкаського повіту, статистичні дані, відомості про адміністративний і територіальний поділ. Описано грунти, ріки і озера, природні копалини, вміщено відомості про населення, промисловість, землеволодіння, народну освіту, медицину, кооперацію, шляхи сполучення Черкаського повіту станом на 1911 рік.


Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы [Текст]: в 2т. Т. 2. Дневник раскопок 1887 – 1889 гг. гр. Алексея Бобринского. – С.-Пб: Типография В.С. Балашева и К0, 1894. – 224 с.

Праця містить звіт про дослідження курганів (могильників) поблизу Сміли, Шполи, Звенигородки, Корсуня, Чигирина. Описано археологічні знахідки та подано антропологічні дослідження. Є відомості про Мотронинський монастир. Видання включає ілюстрації, карти, плани, схеми.


Мошногородищенское имение Екатерины Андреевны Балашевой, Киевской губернии, Черкасского уезда, при местечках Мошны и Городище [Комплект] /сост. М.Е. Филипченко. – К.: Типография С.В. Кульженко, 1896. – 574 с.: табл., діагр.

В книзі подано короткий історичний нарис про Мошногородищенський маєток К.А. Балашевої, уроженої графині Шувалової, який вона отримала у спадок від князя С.М. Воронцова. Описано місцезнаходження, кордони, топографію маєтку, грунти, клімат, населення, організацію та ведення господарства. Дані про стан освіти та благодійність у маєтку.

Видання включає план маєтку, 3 листи діаграм, 14 таблиць і, окремими додатками, 21 виконавчий проект будівель і споруд станом на 11 квітня 1896 року.


Коклик, С.Г. Гидрологический очерк Черкасского уезда и г. Черкасс и проект Черкасского городского водопровода (Киевской губернии) [Текст] /С.Г. Коклик. – К.: И.И. Самоненко, 1917. – 108 с.

Праця про гідрологічну будову Черкаського повіту станом на 1916 рік. Містить опис орографічних умов повіту, топографічних умов м. Черкас, гідрометеорологічні дані, геологічні нариси, опис корисних копалин, санітарну оцінку грунтових вод і річки Дніпра. Подано додатки з планами та схемами.


Имение Козацкое княгини Татьяны Георгиевны Куракиной Киевской губернии, Звенигородского уезда [Текст]. – К.: Типо-Литография «С.В. Кульженко», 1913. – 32 с.

В праці подається опис, план та фотографії маєтку Козацьке княгині Т.Г. Куракіної, відомості про організацію і ведення господарства.


Зыков, В.А. К истории Умани [Текст] /В.А. Зыков. – Умань: Типография «Энергія», 1916. – 52 с.

Історичний нарис з фотогравюрами подає історію м. Умані з 1497 р. по 1913 р. Автор виклав свій погляд на події 1648 – 1654 рр., Гайдамаччину, Уманську різню. Окремий розділ – про створення графом С. Потоцьким парку «Софіївка».


Альбом Сосновки с описание курорта [Текст]. – Черкассы: Изд. фотографа Ю.С. Линкова, 1914. – 84 с.: илл., план Сосновки.

В праці подано історію виникнення Соснівки, опис території курорту, вулиць та парку, нумерація дач (з фотографіями), пансіонатів, готелів. Є адресний покажчик Соснівки.

 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

Сторінка 2 з 2