Видання бібліотеки 2022


Література про Черкаську область за I, ІІ квартал 2022 року : бібліогр. покажч. / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 34, [2] с.

Завантажити

Література про Черкаську область за IV квартал 2021 року : біб-ліогр. покажч./ Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 37 с.

Завантажити

Невтомний дослідник рідного краю : до 85-річчя від дня народжен-ня В. Б. Страшевича : бібліогр. покажч. / Управління культури та охо-рони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко, О. М. Крамар]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 36 с.

Завантажити

Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Черкаси на 2022 рік / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. В. М. Поліщук-Левченко ; ред. В. К. Величко]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 24 с.

Завантажити