Методичні рекомендації, з досвіду роботи, аналітичні збірники за 2022 рік


Заклади культури Черкаської області на сторінках місцевої преси. Вип.3 : інформ. список / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. Т. Осіна].– Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 6 с.

Завантажити

Вивчай історію України з бібліотекою / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. О. Лось]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 12 с.

Завантажити

Бібліотечні послуги в сучасних реаліях: метод. рекомен./ Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Ко-мун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. обл-ради; [уклад. І. Терещенко]. – Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 6с.

Завантажити

Методичний супровід діяльності бібліотек територіальних громад: методичні поради / Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. Облради; [уклад. Н. Вітавська]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 14 с.

Завантажити