Творчість та інновації у бібліотеках (сторінками професійних періодичних видань)

 

1. Вилегжаніна, Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 4 – 6.

2. Вилегжаніна, Т. Публічні бібліотеки України : різноманітність форм діяльності та єдність цілей / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 4 – 6.

 

*   *   *

3. Ворона, Ю. Уродженка України стала лауреатом Нобелівської премії з літератури / Ю. Ворона // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 31.

Білоруська письменниця українського походження С. Алексієвич – "за багатоголосе звучання її прози, увічнення, страждання і мужність".

4. Довгань, М. Скарбниця книжкової мудрості : (Чернівецькій ОУНБ ім. Михайла Івасюка – 75 років) / М. Довгань // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 32 – 34.

5. Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 19 – 20.

6. Ковальчук, С. Дві українські книги ввійшли до каталогу найкращих дитячих видань світу / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 31 – 32.

7. Ковальчук, С. Традиційна Всеукраїнська школа методиста в НПБУ / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 27 – 28.

Тема школи "Реформування публічних бібліотек: регіональні методичні служби у пошуках оптимальних шляхів".

8. Коротун, Н. Проста формула успіху бібліотеки : роздуми директора / Н. Коротун // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 20 – 21.

Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара стала важливим середовищем для реалізації нових ідей та успішної діяльності.

9. Кравченко, С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі культури в країнах ЄС / С. Кравченко // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 16 – 19.

За матеріалами міжнародного семінару.

10. Красовицький, О. До питання реформ у бібліотечній галузі / О. Красовицький // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 25 – 27.

11. Кулієва, Т. Імідж бібліотекаря : від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16 – 18.

12. Кулієва, Т. Сучасний менеджер бібліотеки / Т. Кулієва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 27 – 29.

13. Люборенко, Л. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України : (за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014 – 2015 рр.) / Л. Люборенко // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 9 – 14.

14. Медведєва, В. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 23 – 25.

15. Панюта, Г. Полтавські зустрічі : популяризуємо українську книгу / Г. Панюта // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 22 – 24.

16. Польовик, С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 13 – 15.