Творчість та інновації в українських бібліотеках

 


Вилегжаніна, Т. Національний електронний ресурс "Шевченкіана" створимо разом / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 4 – 5.

Проект Нац. парламентської бібліотеки України переведення в цифровий формат друкованих видань, експонатів музеїв, архівних документів творчої спадщини Т. Г. Шевченка.

Вилегжаніна, Т. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі України. – 2013. – № 3. – С. 4 – 6.

Впровадження інформаційних технологій сприяло виникненню нових сучасних послуг в б-ках. Досвід.


*   *   *


Бейліс, Л. VII Всеукраїнська наукова-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 27 – 29.

Тема конференції 2013 р. : "Публічні бібліотеки : традиції і сучасність". Цікаві факти модернізації публічних бібліотек, аналіз сучасного стану української книги, досвід створення електронних ресурсів.

Бейліс, Л. Організаційна культура бібліотечної діяльності : горизонтальні зв’язки / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 6 – 9.

Мета цієї статті – здійснити спробу структурування системи горизонтальних професійних комунікацій у бібліотечній справі й окреслити значення цих зв’язків для створення творчої атмосфери в колективі.

Коновалов, Ю. Бібліотеки у США / Ю. Коновалов // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 16 – 19.

Зарубіжний досвід.

Ковальчук, С. Нормативне забезпечення діяльності публічних бібліотек зарубіжних країн / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 16 – 21.

Аналіз міжнародних документів нормативно-правового регулювання діяльності бібліотек різних країн. (Досвід Фінляндії, Норвегії, Німеччини, США, СНД).

Мастіпан, О. Стан охоплення бібліотечним обслуговуванням сільського населення України : (Попередні висновки за результатами дослідження) / О. Мастіпан // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 8 – 11.

Об’єктом дослідження 2012 р. стали всі сільські населені пункти України та форми бібліотечного обслуговування в них.

Новицька, Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новицька // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 19 – 22.

Бібліотека – не тільки сховище книг, а й місце, де має панувати культура спілкування. Тренінг для працівників бібліотек : Діалог бібліотекаря та користувача.

Попова, Л. Керівник : успіхи, складнощі, секрети / Л. Попова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С.14 – 16.

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 10 – 12.

Створення іміджу в ринковому середовищі здійснюється за допомогою маркетингових комунікацій (вивчення думок населення про б-ку, зв’язки з пресою, покращенні взаємодії з владними структурами, реклама, веб-сайти, фірмовий стиль, видавнича діяльність, імідж бібліотекаря).