Дарунок від Юрія Михайлюка бібліотекам області

 

У лютому 2012 року бібліотека з вдячністю одержала в дарунок для бібліотек області книгу від кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та етнології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, краєзнавця, автора близько 60 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць Юрія Михайлюка «Південна Київщина в 60-х рр. XVI ст.: державне управління та громадське самоврядування».

Монографія присвячена дослідженню окремих сфер суспільного розвитку Південної Київщини в 60-х рр. XVI ст. На основі ґрунтовного аналізу широкого кола джерел та наукової літератури здійснено комплексне дослідження військової, дипломатичної, судово-адміністративної та господарсько-фіскальної сфер діяльності черкаських і канівських урядовців. У роботі також розкрито розвиток сільського та міського громадського самоврядування в регіоні з урахуванням впливу на його еволюцію державної влади.

Книга зацікавить істориків, етнологів, краєзнавців та користувачів бібліотеки, які захоплюються історичною минувшиною українського народу.