Дарунок бібліотеці від Костянтина Івангородського

 

В січні 2014 року Костянтин Івангородський, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, подарував бібліотеці свою книгу «Етносоціальний вимір українського козацтва».

У книзі пропонується наукова інтерпретація етносоціального феномену українського козацтва на теренах південних староств Київського воєводства в період від зародження цього явища до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. У нарисах аналізуються різноманітні чинники, які зумовили етносоціальну еволюцію козаччини від хаотичних груп порубіжних добичників до нової національної еліти українського етносоціального організму ранньомодерної доби.

У нарисі «Черкаси – основний осередок» визначається роль і значення міста Черкаси як осередку формування українського козацтва. Саме Черкасам належить осібне, першорядне значення у ґенезі, формуванні, становленні та розвитку козацтва.

Подарована книга зацікавить науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією українського козацтва та проблемами формування української нації.