Хмельницький Богдан Михайлович

(27.12.1595 – 6.08.1657)

український політичний і державний діяч,

гетьман Війська Запорізького


Народився Богдан Хмельницький під Чигирином на хуторі Суботів 27 грудня 1595 р. Спочатку навчався вдома, а потім батько послав його в Галичину до єзуїтської колегії, де опанував кілька мов. Знайшов друзів, серед яких був і майбутній київський митрополит Петро Могила. Служив у війську реєстрових козаків. Брав участь у походах проти турків. У 1637 році був військовим писарем, а у 1638 – 1646 рр. – сотником Чигиринського полку. 19 квітня 1648 р. був обраний козацькою радою гетьманом України. Б. Хмельницький розпочинає боротьбу проти панування польської шляхти в Україні. Розпочинаючи війну з Польщею, гетьман заручився союзом з Туреччиною і Кримом, які дали йому політичну і військову допомогу. Протягом 1652 – 53 рр. продовжує воєнні дії проти польських військ.

08.01.1654 р. на раді у Переяславі Б. Хмельницький змушений був укласти союз між Гетьманщиною та Московським царством.

Найбільшим досягненням Б. Хмельницького було утворення і формування козацько-гетьманської держави. Ним створено 300-тис. українське військо, яке було першорядною збройною силою в тогочасній Європі й основою, на якій будувалася нова українська держава.

Життя Б. Хмельницького було бурхливе, тяжке й нестерпне. Навесні 1656 р. гетьман тяжко захворів. А 6 серпня (за новим стилем) 1657 р. помер у Чигирині. Похований в Іллінській церкві у Суботові.

Місце усипальниці Хмельницького в Іллінській церкві, як пам’ятка історії 1657 р. занесене до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт культурної спадщини національного значення.


Література


Акимович, Є.О. Богдан Хмельницький //Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі (ІХ – ХVII ст.). – Одеса, 2009. – С. 250 – 328.

Шудря, М.А. Хмельницький Богдан-Зіновій Михайлович //Шудря М.А. Січ-мати. – К., 2008. – С. 455 – 463.

Коваленко, О. Особа великого Гетьмана //Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького:енцикл. – К., 2007. – Т. 1. – С. 33 – 42: ілюстр.

Рибаков, Д. Гетьман Богдан Хмельницький – людина, що створила епоху //Д. Рибаков //Молодь Черкащини. – 2007. – 6 верес. – С. 9.

Сергійчук, В. Дипломатичний геній /В. Сергійчук //Пам’ять століть. – 2009. – №1 – 2. – С. 56 – 57.