Захаренко Олександр Антонович

(02.02.1937 – 30.04.2002)

педагог-академік


Народився в м. Кам’янці в селянській сім’ї.

Закінчивши в 1959 році Черкаський педагогічний інститут, розпочав свою педагогічну діяльність в Сахнівській школі, викладав алгебру й фізику. Все подальше життя О.А. Захаренка впродовж 39 років пов’язане з Сахнівською загальноосвітньою школою. За цей час він зумів піднести сільську школу до рівня широко відомої в Україні та за її межами: у Китаї, Японії, Німеччині, Канаді, США та інших країнах. А сам Олександр Антонович став педагогом-академіком.

З 1966 по 2001 роки працював директором Сахнівської середньої школи, для якої був притаманний постійний пошук нових методів, задумів, ідей, спрямованих на розвиток таланту кожної дитини.

Під керівництвом О. Захаренка педагогічний колектив і громадськість села Сахнівки створили музей бойової і трудової слави, планетарій, обсерваторію, навчально-оздоровчий корпус з зимовим і літнім басейнами, теплицю, оранжерею, «Криницею совісті», музеєм миру та дружби народів.

У творчій спадщині О. Захаренка понад 300 наукових публікацій, в яких розглядаються проблеми естетичного виховання дітей, понад 400 творів: книг, казок, статей, виступів, методичних матеріалів, науково-педагогічних есе. За життя О. Захаренко видав дві книги: «Школа над Россю», «Поспішайте робити добро», у передсмертний рік написав три книги: «Енцикопедію шкільного року» (2001 р.), «Поради колезі, народжені у школі над Россю» (2002 р.), «210 шкільних лінійок» (2002 р.).

О.А. Захаренко був активним громадським діячем: був депутатом Верховної Ради СРСР, очолював радянський комітет «Педагоги за мир», обирався депутатом Всесоюзних з’їздів учителів.

З 1993 року О. Захаренко – академік Академії педагогічних наук України.

В 1974 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений учитель УРСР», в серпні 1983 присвоєно звання «Народний учитель СРСР».

Протягом 1998 – 2002 років О. Захаренко був депутатом Черкаської обласної ради. Довгий час був головою Творчої спілки вчителів Черкаської області. Нагороджений орденами і медалями.

Творчу авторську школу О.А. Захаренка знають далеко за межами України. Статус авторської було надано школі за рік до смерті педагога.

30 квітня 2002 року О.А. Захаренко пішов з життя.

Черкащина шанує пам’ять про свого земляка. Сахнівська школа шанобливо береже пам’ять свого роду, учнів, роду жителів села, Поляну Пам’яті, Криницю Совісті, музей. А Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького щорічно організовує Всеукраїнські Захаренківські педагогічні читання.

З 2007 року кращі вчителі Черкащини стають лауреатами обласної премії імені

О. Захаренка.

 

Література


Слово до нащадків /О.А. Захаренко; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників; [упоряд. Н.М. Черпурна]. – К.: [Богданова А.М.], 2006. – 215 с.:фотогр.

Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей: За матеріалами Сахнівської сш Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. /Упоряд. С.О. Захаренко, Н.В. Орлова; Ред. Л.І. Прокопенко. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – 288 с.

 

* * *


Суховершко, Г.В. Повість про Олександра Захаренка /Г.В. Суховершко; [ред. О.Ф. Бондуровська]. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 167 с.: ілюстр.

Академік із Сахнівки: [ст., виступи, щоденник, записи та листи О.А. Захаренка /М.В. Томенко та ін.]; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [за ред. А.І. Кузьмінського]. – Черкаси: [Вид. від ЧНУ], 2008. – 438 с.: фотогр.

О.А. Захаренко про превентивне виховання: хрестоматія /Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [уклад. Л.І. Прокопенко, С.О. Захаренко, О.С. Захаренко; наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Вид. 2-ге, доповн. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 107 с.

Науково-педагогічна спадщина О.А. Захаренка як джерело виховання молодого покоління: зб. матеріалів десятих Міжнар. ювіл. Захаренків. пед. читань, Черкаси, 2 лют. 2012 р. /Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]; [голов. ред. Т.М. Десятов]. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2012. – 104 с.

Захаренко Олександр Антонович (1937 – 2002 рр.): біобібліогр. покажч. /Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України [та ін.]; [уклад. С.О. Захаренко, Л.І. Прокопенко; наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 63 с.