Єфремов Сергій Олександрович

(18.10.1876 – 31.03.1939)

громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук

 

 

Народився в с. Пальчику Катеринопільського району в сім’ї священника. Навчався в Київській духовній семінарії, згодом закінчив юридичний факультет Київського університету. У 1905 – 1907 рр. перебував в Українській радикальній партії, пізніше став одним із ініціаторів створення Товариства українських поступовців. З квітня 1917 р – заступник голови УЦР і Малої Ради. Був віце-президентом (1922 – 1928 рр.) і головою Управи (1924 – 1928 рр.) УАН.

С. Єфремов – автор праці «Історія українського письменства», монографії про творчість Т. Шевченка, І. Франка. У липні 1928 р. Єфремова заарештували і звинуватили в організації і керівництві «Спілки Визволення України» та засудили до 10-річного ув’язнення з суворою ізоляцією. Помер в одному з таборів ГУЛАГу 31 березня 1939 року. Реабілітований за відсутністю складу злочину 11 серпня 1989 року.

У с. Пальчику при Будинку культури створено музейну кімнату С.Єфремова.

 

 

Література

 

 

Єфремов Сергій Олександрович [Текст] //Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 126 – 127.

Зубкова, Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] /Н.М. Зубкова //Рукописна спадщина України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 90 – 98.

Матеріали четвертих Всеукраїнських Єфремовських читань [Текст] /ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]; [ред.. В.Т. Поліщук та ін.]. – Черкаси: Брама – Україна, 2007. – 172 с.

Зеров, М. До 25-літнього ювілею С.О. Єфремова [Текст] /М. Зеров //Зеров, М. Українське письменство /упоряд. М. Сулима. – К., 2002. – С. 314 – 317.

Поліщук, В.Т. Зі студій над спадщиною Сергія Єфремова [Текст] /В.Т. Поліщук //Поліщук, В.Т. Зі студій над класиками. – Черкаси, 2001. – С. 141 – 160.

Пахаренко, В. Лицар слова [Текст]: С. Єфремов – публіцист /В. Пахаренко //Холод. Яр. – 1997. - №6. – С. 47 – 50.