Левитський Микола Васильович

(25.03.1859 – 1.12. 1936)

громадський діяч, кооператор

 

 

Народився 25 березня 1859 року у с. Хмільні Канівського району. В 1885 р. М. Левитський закінчив Харківський університет. У своїй кар’єрі був адвокатом, згодом секретарем земської управи. Найбільше ж проявив себе, як засновник хліборобських артілей, організатор промислових та торгівельних спілок.

В 1917 – 1918 рр. – член Центральної Ради, директор відділу Державного майна в міністерстві земельних справ УНР, брав участь у заснуванні Українабанку. В радянській період М. Левитський працював у кооперативних установах, займався педагогічною діяльністю. Помер 1 грудня 1936 року у м. Києві, похований на Байковому цвинтарі. Послідовники кооператора на надгробку записали: «Артільний батько Микола Левитський 1859 - 1936».

 

 

Література

 

 

Воронкова, Т.І. Левитський Микола Васильович [Текст] /Т.І. Воронкова //Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник. – К., 2002. – С. 303 – 311.

Сарбей, В. Артільний батько [Текст] /В. Сарбей //Історичний календар’99. – К., 1998. – С. 116 – 117.

Левитський Микола Васильович [Текст] //Верстюк В.Ф. Діячі Української Центральноїх Ради: бібліогр. довід. /В.Ф. Верстюк, Т.С. Осташко. – К., 1998. – С. 114.

Шамара, С. Левитський Микола Васильович [Текст] /С. Шамара //Серйозна студент. газ. – 2005. – Верес (№1). – С. 7.

Кукса, О. Фундатор української кооперації [Текст] /О. Кукса //Нова Доба. – 1999. – 6 трав. – С. 13.