Лутак Іван Кіндратович

(3.06.1919 – 29.01.2009)

організатор Черкаської області та її керівник в 1954 – 1961 і 1976 – 1988 роках

 

 

Народився 3 червня 1919 року у селі Комарівці Макарівського району Київської області. З 1937 р. по 1941 р. – студент Київського сільськогосподарського інституту (нині Національний аграрний університет). Навчався в Казахському сільськогосподарському інституті. З 1942 по 1944 року – помічник начальника штабу 194-го стрілецького полку 162 стрілецької дивізії 1-го Українського фронту.

Іван Кіндратович Лутак залишив добрий слід в історії Черкащини, майже 20 років його діяльності, як керівника пов’язані з нашим краєм. В 1954 р. саме йому разом з Б.І. Вольтовським було доручено створити нову Черкаську область, де з 1954 по 1961 рік головою Черкаського облвиконкому. Під керівництвом І.К. Лутака область досягла найбільшого свого розквіту, з краю «великої хімії» перетворилась у всебічно розвинений регіон.

3 січня 1976 року до вересня 1988 року – перший секретар Черкаського обкому компартії. Неодноразово обирався у Верховні Ради УРСР та СРСР, місцеві ради області.

Держава високо оцінила внесок І.К. Лутака у розбудову країни. За трудові здобутки його пошановано п’ятьма орденами Леніна із врученням Золотої зірки Героя Соціалістичної праці, орденом Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, «За заслуги», багатьма медалями. І не випадково першим почесним громадянином області став саме він. Про неоціненний вклад Івана Кіндратовича в розвиток Черкаської області видана книга «Син землі української». Помер 30 січня 2009 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.

 

 

Література

 

 

Син землі української [Текст] /[авт.-упоряд. М.А. Костецький та ін.]. – Черкаси, 2008. – 330 с.

Бушин, М.І. Лутак Іван Кіндратович [Текст] /М.І. Бушин, Є.П. Єрмілов //Бушин М.І. Черкаський край в особах. 1941 – 2001. – Черкаси, 2005. – Кн. 11. – С. 89 – 90.

Лук’янець, В. Хто був у складі Лутакової команди, довіку вдячні йому за ту велику школу [Текст] /Володимир Лук’янець //Черкаський край. – 2009. – 5 черв. – С. 6.

Черевко, О.В. Світлій пам’яті Івана Кіндратовича Лутака [Текст]: [некролог] /В.О. Черевко та ін. //Нова Доба. – 2009. – 3 лют. – С. 2.

Хльобас, С. Життя, віддане людям [Текст]: [про І.К. Лутака] /Сергій Хльобас //Нова Доба. – 2008. – 4 берез. – С. 10.

Рів’єра, Н. Міфи і правда про Лутака [Текст] /Наталя Рів’єра //Черкас. край. – 2004. – 28 трав. – С. 5.

Діхтяренко, Г. Керівники такого масштабу народжуються нечасто. А жаль! [Текст]: [про І.К. Лутака] /Г. Діхтяренко //Нова Доба. – 2004. – 27 січ. – С. 5.