Мариновський Юрій Юхимович

(14.07.1952)

краєзнавець


Ю.Ю. Мариновський народився 14 липня 1952 року в Черкасах. Навчався в школі №2, згодом – №17. Мріяв стати військовим, та тяжка травма молодого курсанта Донецького вищого військово-політичного училища не дала змоги здійснити мрію.

Юрій Мариновський знайшов у собі сили присвятити своє життя вивченню історії. Закінчивши історичний факультет Полтавського педагогічного інституту (1977), пише краєзнавчі розвідки, заглиблюється в історичні джерела про Черкащину.

Щоденна систематична робота з матеріалами архівів Москви і Петербурга, Києва і Черкас, співпраця з науковими установами, бібліотеками допомогла Юрію Юхимовичу глибоко дослідити історію краю. Він переконаний, що «без історії Черкащини не може бути й глобальної історії України».

Темами досліджень Ю. Мариновського є історія міста Черкаси, його походження, значення топоніму «Черкаси», герби міста; церкви і монастирі, літописні відомості про край.

Публікації Ю. Мариновського з’являються в наукових і науково-популярних журналах і збірках: «Український історичний журнал», «Архіви України», «Мовознавство», «Родовід», «Наука і суспільство», «Український археологічний щорічник» та в інших.

Всім, хто цікавиться історією рідного краю, відомі дослідження Юрія Юхимовича з історії Черкащини, зокрема міста Черкас («Ще раз про назву міста Черкаси», «Писемні джерела ХІ-ХIV століть про Канів», «З історії села Жовнине в XVI-XVIII ст.» та інші). У 1990 році в Черкасах видано історичний нарис – «Мотронинський Троїцький монастир».

Особливої уваги заслуговують праці Ю. Мариновського: «Герби міста Черкас: спроба узагальнення виявлених джерел», «Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки».

У 1997 році в Черкасах у видавництві «Відлуння» вийшла друком книга краєзнавця Мариновського «Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року». До збірки увійшли цінні документи.

У 2002 році побачила світ друга книга – «Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року».

2004 року вийшов у світ історико-краєзнавчий альманах Юрія Юхимовича «Шофар», в якому автор знайомить читача з архівними матеріалами з історії євреїв на Черкащині, починаючи з середини ХІХ ст. і до 1960-х років.

У 2014 році у видавництві «Вертикаль» з’явилася книга Ю. Мариновського «Гулаки на Правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду» (Ч. 1). Основа дослідження – архівні документи періоду з 1712 року до 1930-40-х років (вперше введені в науковий обіг).

Ю.Ю. Мариновський – лауреат обласної літературно-краєзнавчої премії імені М. Макимовича.

Нині дослідник черкаської минувшини – в творчих пошуках на теренах глибинного пізнання історії рідного краю.


Література


Мариновський, Ю. Гулаки на Правобережжі Дніпра : родовід і власність правобережних Гулаків з Артема : матеріали до біографії роду. Ч. 1 / Ю. Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 510 с.

Мариновський, Ю. Шофар : ист.-краевед. Альманах / Ю. Мариновський. – Черкассы : ПП «Кандыч», 2004. – 292 с.

Мариновський, Ю. Черкаська минувшина. Кн.1 : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння, 1997. – 208 с.

Мариновський, Ю. Черкаська минувшина. Кн. 2 : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 480 с.

Мариновський, Ю. Черкаська минувшина – 2001 / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 216 с.

Мариновський, Ю. Мотронинський Троїцький монастир / Ю. Мариновський. – Черкаси, 1990. – 60 с.

Лазуренко, В.М. Мариновський Юрій Юхимович // Лазуренко В.М. Михайлом освячені : лауреати Черкас. обл. краєзн. премії ім. М. Максимовича. – Черкаси, 2009. – С. 24.

Болгарова, М.Ю. [про кн. Ю. Мариновського «Православні монастирі на території сучасної Черкаської області до 1917 року»] / М.Ю. Болгарова // Наук. записки. – К., 2000. – Т. 18. – С. 90 – 98.

Мариновський, Ю. Останні роки Мошногірського монастиря (1917-1929) / Ю. Мариновський // Наук. записки, [Ін-ту укр. археології та джерелознавства]. – К., 1996. – Т. 1. – С. 163 – 177.

Айзенберг, Й. Сходження вищої складності / Й. Айзенберг // Черкас. край. – 1998. – 27 листоп. С. 3.

Борисюк, Н. Трагедія прикувала молоду людину до ліжка / Н. Борисюк // Нова Доба. – 2002. – 5 верес.- С. 5.

Бойченко, Н. Моє життя – спроба довести його потрібність / Н. Бойченко // Дзеркало тижня. – 2001. – 21 квіт. – С. 11.