Нові видання про край у 2017 році

 

Чупак, Т. Павутинова мелодія бабиного літа / Таміла Чупак ; [передм. С. Носаня]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 52 с.

Збірочка короткої прози поетеси, композитора і виконавця пісень Таміли Чупак. Мешканка чарівної Кам’янки вивилася прозаїком з витончено-чутливою поетичною душею. Як зазначає у передмові до книжки Сергій Носань, її слово дивує рідкісною чистотою і образною, поетичною одухотвореністю. Воно ні на чиє інше не схоже і нині рідко зустрічається в нашій сучасній прозі.

Ця «павутинова мелодія» проникливо зазвучить для багатьох шанувальників високого художнього слова.

Зінченко, Н. Г. Отаман Холодного Яру : [роман] / Сергій Зінченко. – Брустурів : Дискурс, 2015. – 148 с.

Історичний роман про одну зі сторінок повстання проти польського поневолення «Коліївщини». У книзі описані події визвольного руху на території Середнього Подніпров’я, яким керував один зі сподвижників Максима Залізняка – Семен Неживий.

Під час написання роману були використані матеріали польових досліджень працівників філіалу «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» і краєзнавців Григорія Мироненка та Миколи Шмиголя.

Стрижиус, В. Ромашковий край : поезії / Василь Стрижиус. – Київ : Бджола, 2013. – 77 с.

Автор, директор садиби-музею В. Чорновола у с. Вільховець Звенигородского району, відомий як поет-лірик. У творах його збірки невмируща краса рідної природи органічно гармонує з вічними людськими цінностями та гострими проблемами соціуму. Несподівані метафоричні образи та актуальні сюжети, відлиті у майстерну риму, створюють неповторну атмосферу і дарують читачеві естетичну насолоду.

Кілька поезій присвячено дорогому серцю автора образу В’ячеслава Чорновола.

Краєзнавці Черкащини : біобібліогр. довід. : 25-річчю незалежності України присвяч. / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш ; редкол. В. М. Мельниченко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 219 с. : іл. – Містить бібліогр.

До біобібліографічного довідника включено інформацію про відомих краєзнавців минулого і сьогодення, які зробили вагомий внесок у розвиток краєзнавства Черкащини. Довідник містить найсуттєвіші дані про життя та дослідницьку діяльність подвижників краєзнавства нашого краю, а також бібліографічні відомості про їхні найвагоміші праці. Усього у довіднику вміщено 204 статті 96 авторів.

Розрахований на науковців, викладачів, учителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю, життям і творчістю подвижників краєзнавства.

Чос, В. Г. Мої прекрасні земляки : нариси / Володимир Чос. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 201 с. : іл.

Книгу складають нариси про жителів Городищини, написані автором упродовж багатьох років журналістської діяльності. Це розповіді про людей з багатим внутрішнім світом і цікавими долями, в яких відображена історія рідного краю. Кожного автор добре знає і поважає, гордиться дружбою з такими прекрасними земляками. Про хороших людей завжди варто писати, адже вони – наш золотий фонд.

Видання адресується широкому загалові читачів.

Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995-2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича; [уклад. В. О. Кірєєва, М. Г. Лисиця ; наук. ред. Г. М. Голиш]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 154 с. : іл.

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького став одним із провідних центрів України щодо вивчення проблем історії Другої світової та німецько-радянської війни. Його викладачі впродовж 20 років плідно та невтомно працюють над складними проблемами воєнної історії, і це вилилось у значну кількість наукових видань і публікацій.

Покажчик містить майже 300 позицій бібліографованих праць. Це монографії, збірники, статті, довідкові видання, публікації в ЗМІ, тези та матеріали конференцій.

Особливістю видання є те, що цей покажчик укладено як анотований, а це посилює його інформативність.

Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, викладачів, бібліотечних працівників, студентів, а також усіх, хто цікавиться воєнно-історичною проблематикою.

Денисенко, В. М. Життя у нас – суцільний анекдот: гуморист. вірші / Володимир Денисенко ; [післямова М. Василенка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 97 с.

Це – третя збірка гумористичних поезій жителя селища Пальміра Золотоніського району, дипломанта багатьох конкурсів гумору і сатири.

Автор, безсумнівно, має талант гумориста. Соціально забарвлені його гуморески не просто смішні чи комічні, а викривають фальш нинішнього життя, аморальну поведінку верхів і низів.

Твори Володимира Денисенка подобаються читачам, вони потрібні нашому сьогоденню.

Доманицький, В. М. З науково-творчої спадщини. Кн. 4 / Василь Доманицький ; [уклад. і ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 461 с.

Василь Миколайович Доманицький (1877-1910) – видатний вчений, наш земляк. Він народився і похований у с. Колодисте на Тальнівщині. Був багатогранною особистістю, наділеною великою працездатністю і самовідданістю в досягненні життєвих цілей. Проживши всього 33, роки залишив по собі велику науково-творчу спадщину.

До четвертої книги ввійшли його статті і рецензії, присвячені проблемам історії, археології, антропології. Особливий інтерес становлять упорядкована В. Доманицьким праця «Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году» і написані ним праці з проблем організації кооперативного руху. Практично всі вміщені в книзі матеріали републікуються через сто й більше років, адже за комуно-більшовицьких часів не тільки спадщина, а й саме ім’я Василя Доманицького були під забороною.

Сьогодні майже вся науково-творча спадщина В. Доманицького повертається для пізнання, для дослідження, задля нашої вдячної пам’яті про цього видатного і жертовного українського подвижника.

Книга стане в нагоді науковцям, студентам, краєзнавцям.

Природа Черкаської області: роки й автори :хронол. покажч. Вип. 1 / НАН України, Держ. установа «Ін-т еволюц. екології НАН України» ; [упоряд. С. М. Конякін]. – Київ : ДІА, 2016. – 120 с. – (Черкащина заповідна).

Це перше бібліографічне зведення наукових видань, статей із періодичних видань, що висвітлюють загальний стан вивчення природних умов і ресурсів Черкаської області й конструктивно-географічні аспекти раціонального природокористування в цьому регіоні за часовий період 1853-2015 рр.

Покажчик містить дані про 1592 джерела, при цьому згадуються до 480 авторів. Представлено раритетні видання, зміст яких має значну цінність.

Видання адресується науковцям-геологам, географам, біологам, екологам, аспірантам, докторантам, студентам природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, краєзнавцям, бібліотекарям, вчителям загальноосвітніх шкіл.

Корсунь-Шевченківська битва: сторінки історії : [присвяч. 70 роковинам з дня завершення Корсунь-Шевченків. наступ. операції / ред.-упоряд. А. Ю. Чабан, П. Я. Степенькіна]. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2014. – 325 с., [28] с. іл.

У книзі подані спогади учасників та матеріали про учасників битви, що були включені до попередніх видань книг «Корсунь-Шевченківська битва», а також нові дослідження з історії операції, написані на підставі вивчення архівних джерел.

Редактори-упорядники включили до книги спомини безпосередніх учасників битви: Маршалів Радянського Союзу І. С. Конєва та М. В. Захарова, Головного маршала бронетанкових військ П.О. Ротмістрова, маршала авіації С. Я. Красовського та інших.

Як і в попередніх виданнях, збережено розділ «Вікопомне слово про героїв битви», який доповнено дослідницькими матеріалами співробітників Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника про безпосередніх учасників битви.

Видання стане важливим джерелом для досконалого вивчення дослідниками, викладачами, краєзнавцями, підростаючим поколінням героїчної сторінки з історії нашого народу – переможної Корсунь-Шевченківської битви.

Реабілітовані історією. Черкаська область. Кн. 9 / НАН України. Ін-т історії НАН України [та ін.] ; редкол. : Овчаренко С. М. [та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 639 с. – (Реабілітовані історією).

Дев’ята книга – це чергове видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Черкаська область» про жертв політичних репресій тоталітарного режиму. Більшість архівних документів публікуються вперше. Вперше оприлюднено і довідки виселенців за межі села.

У нарисах і наукових дослідженнях використано архівні документи Державного архіву Черкаської області, архівів УСБУ та УМВС в Черкаській області.

Книга призначена для широкого кола читачів.

Дробний. І. С. Син мужицький. Золоте коріння… / Іван Дробний. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 215 с.

Автор книги, відомий на Черкащині письменник Іван Дробний, мешкає у м. Золотоноша і є почесним громадянином цього міста. Він – відмінник народної освіти УРСР, автор 14 книг поезії та прози, лауреат літературно-публіцистичної премії ім. Василя Симоненка.

Збірка «Син мужицький. Золоте коріння…» поєднала в собі спогади про зустрічі й спілкування з Василем Симоненком та його черкаським літературним оточенням: поетами Миколою Негодою і Миколою Єременком.

Окремий розділ книги складають нові твори автора. Є також нарис Вікторії Шапошник про творчість самого поета.

Видання буде цікавим прихильникам І. Дробного, В. Симоненка, М. Негоди, М. Єременка.