Загальна інформація про ГО «ЧОВ УБА»

Громадська організація «Черкаське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» (ГО «ЧОВ УБА») створена у 2010 році. Відділення є відокремленим підрозділом (місцевим осередком) Громадської організації «Всеукраїнська громадська організація Українська бібліотечна асоціація» (ГО «ВГО Українська бібліотечна асоціація»), що об’єднує на добровільних засадах осіб, які професійно пов’язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

Основною метою діяльності ГО «ЧОВ УБА» є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпечення права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів ГО «ЧОВ УБА».

 

Основні завдання ГО «ЧОВ УБА»:

 • сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;

 • сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;

 • сприяння вдосконаленню законодавства з питань, що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації;

 • сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів ГО «ЧОВ УБА»;

 • сприяння підвищенню престижу бібліотек;

 • інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;

 • координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення завдань ГО «ЧОВ УБА»;

 • сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації молодих бібліотекарів, у тому числі членів ГО «ЧОВ УБА», з метою впровадження молодіжної політики;

 • сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ГО «ЧОВ УБА»;

 • представництво членів ГО «ЧОВ УБА» у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.

 

Членами ГО «ЧОВ УБА» можуть бути:

 • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та визнають Положення про ГО «ЧОВ УБА», професійно пов’язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, поділяють цілі і завдання ГО «ЧОВ УБА», сприяють їхній реалізації та підтримують ГО «ЧОВ УБА» матеріально.

 

Членство в організації є індивідуальним, але може бути і колективним та базується на добровільних засадах. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, громадських організацій, які визнають Положення відділення.

Вищим керівним органом ГО «ЧОВ УБА» – є Конференція. У період між Конференціями керівництво діяльністю ГО «ЧОВ УБА» здійснює Президія ГО «ЧОВ УБА».

Президія складається з голови, заступника голови, секретаря і членів Президії.


Склад Президії ГО «ЧОВ УБА»:


Голова президії ЧОВ УБА

Капкаєва Лілля Павлівна

Директор КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

Заступник голови

Вітавська Наталія Дмитрівна

Завідувачка методичним відділом КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

Член Президії

Філахтова Надія Мифодіївна

Зав. відділом аналітико-методичної роботи і автоматизації КЗ «Обласна бібліотека  для юнацтва ім. Василя Симоненка» Черкаської обласної ради

Член Президії

Ушакова Лідія Володимирівна

Директор КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради

Член Президії

Хаустова Сусанна Володимирівна

Зав. відділом редакційно-видавничого центру науково-методичного відділу КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради

секретар

Бугаєнко Клавдія Сергіївна

Заступник директора  КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

 

Ревізійна комісія:


Голова Ревізійної комісії

Зимовець Алла Юріївна

Зав. відділом науково-методичної роботи КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради

Член Ревізійної комісії

Сивак Світлана Сергіївна

Головний спеціаліст КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

Член Ревізійної комісії

Чорнобривець  Валентина Михайлівна

В.О. директора КЗ «Обласна бібліотека  для юнацтва ім. Василя Симоненка» Черкаської обласної ради

 

План роботи відділення на 2021 рік

Детальніше..>>


Звіт про діяльність відділення у 2020 році

Детальніше..>>Наші партнери: